Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina, pentru ajutor în căsnicie, familie și pentru naștere de prunci

4.2/5 - (8 votes)

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina, este de ajutor celor căsătoriți și celor care vor să nască copii și nu pot, deoarece Sfânta Irina este ocrotitoarea familiei și a celor ce vor să se căsătorească.

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina

Sfântă Mare Muceniță Irina, mireasă a lui Hristos te-ai făcut, iar pentru aceasta mai mulți regi idolatri ai înfruntat, mărturisind credința cea adevărată. Prin vitejeasca-ți răbdare arătată în prigoana urâtorilor de Dumnezeu, ai convertit pe părinții tăi trupești și pe mulți alți păgâni care au primit Botezul. Dobândind cununa muceniciei și mult har de la Hristos, Domnul păcii, fecioară mult-pătimitoare, ai primit, prin chemare de înger, numele dumnezeieștii păci. Devenind ocrotitoarea celor căsătoriți, toți creștinii te cinstesc și-ți cer ajutorul, albină mult lucrătoare în prisaca Duhului Sfânt. Pentru aceasta, și noi, cu multă evlavie, te rugăm să iei aminte la robii lui Dumnezeu aceștia căsătoriți (N) și să-i ajuți în toate cele ce țin de viețuirea lor familială. Călăuzește-le pașii, ajutându-i să ia deciziile cele potrivite și binecuvântate de Dumnezeu pentru ei și familia lor. Luminează-le mintea, astfel încât, la ceas de cumpănă, să se încredințeze din toată inima purtării de grijă a lui Dumnezeu. Întărește-le dragostea unul pentru celălalt, ca, prin răbdare și jertfă, să învețe ce este dragostea lui Dumnezeu.

Fă rodnică legătura lor, iar pruncii cu care vor fi binecuvântați să-i crească întru acoperământul Bisericii, iar nu în deșertul lumii acesteia. Dăruiește-le pace tu, cea care porți chiar numele păcii, izbăvindu-i din dezbinarea de la diavol prin patimile cele stricăcioase. Sfântă Muceniță Irina, purtătoare de cununa biruinței, fie-ți milă de toți cei care se ostenesc și se nevoiesc pentru a trăi creștinește în căsătorie și în familie. Tu vezi greutățile, ispitele și smintelile acestor vremuri. Tu vezi câte răutăți, necazuri și suferințe se abat asupra celor care caută să-și întemeieze familii, prin căsătorie bineplăcută lui Dumnezeu. Vremurile în care trăim sunt vremuri vrăjmașe față de viața curată și binecuvântată în familie. Pentru aceea, cu zdrobire de inimă te rugăm, Sfântă Mare Muceniță Irina, degrabă auzi cererile noastre și ajută-i pe cei căsătoriți pentru a rămâne în binecuvântarea lui Dumnezeu, la adăpost de bântuiala duhurilor celor rele și stricate, astfel încât, ca într-un cuptor lămurindu-se cele bune ale lor, să dobândească și ei cununa mântuirii și să întâmpine cu bucurie pe Hristos, Mirele Ceresc, în ceasul celei de-a Doua Sa Veniri. Amin.

A doua rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina

Cu umilința inimii și cu evlavie venim noi, păcătoșii, către tine, Sfântă slăvită fecioară și Mare Muceniță Irina, albina lui Hristos cea multlucrătoare, care pe cuvintele Sfântului Duh, cele luminate și mai dulci decât mierea și fagurele, pe buzele tale le-ai purtat și prin a lor dulceață și lumină multe suflete ai îndulcit și ai luminat; auzi-ne și pe noi, nevrednicii, cei întristați și apăsați de conștiința mulțimii păcatelor noastre, care, prin a noastră nesimțire și lenevire, sporesc și se întăresc, și ca o rugină veche, prin obișnuință, cheltuiesc și strică în toată vremea tăria și frumusețea sufletelor noastre. Și de aceea, te rugăm pe tine, porumbița lui Hristos cea curată și preablândă, care prin sfântă neprihănire ai zburat de pe pământ către acoperământul cerescului Vultur, nu ne uita pe noi, cei nemernici și cu totul neputincioși, care ne zbatem, zăcând jos în această vale a plângerii și a ispitirii, și care îndrăznim a te pune pe tine mijlocitoare, sfântă fecioară, către Preabunul și Preacuratul tău Mire, Hristos. Ia aminte la toți cei care cu credință și cu dragoste alergăm la tine în vreme de necaz și de primejdii. Știm că tu ai mare îndrăzneală către Preabunul nostru Mântuitor, pentru a Cărui dragoste ți-ai pus sufletul tău; de aceea credem fără de îndoire că la toată cererea spre folosul nostru vei fi ascultată de Preamilostivul Dumnezeu, pe Care roagă-L să ne povățuiască pe noi pe calea mântuirii și să ne sprijine cu darul Său la vreme de ispite și de încercări și să ne acopere cu a Sa milă de toate primejdiile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Să ne trimită frica Sa în inimile noastre, ca prin ea să viețuim cu trezvie și cu luare aminte, spre a scăpa de veșnicele munci și a dobândi bucuria cea necuprinsă de minte și fără de margini și să slăvim împreună cu tine, sfântă fecioară, pe Dumnezeul nostru, Cel închinat în Sfânta Treime, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina - video

Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina - Sfârșit

Pentru a citi viața completă a Sfintei Mari Mucenițe Irina APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont (19 septembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont, trecând prin Antiohia în timpul unor ceremoniale păgâne și rămânând uimiți de delirul celor care participau la acestea, au strigat către Dumnezeu să se milostivească […]

† Sfântul Mucenic Fanurie
(27 august)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Fanurie este un sfânt care a primit cununa muceniciei de tânăr, de la numai 19 ani. El le ajută tuturor celor care i se roagă cu credință și dau […]

† Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei
(10 martie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei au suferit mucenicia în timpul împăraților romani Deciu (249-251) și Valerian (253-259). Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

3 comments on “Rugăciune către Sfânta Mare Muceniță Irina, pentru ajutor în căsnicie, familie și pentru naștere de prunci”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram