Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) - pentru mireni

4.4/5 - (10 votes)

Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea sau Ocrotitoarea (Paramythia) se poate citi oricând, dar în mod deosebit în ziua de prăznuire a icoanei, 21 ianuarie, în postul Adormirii Maicii Domnului între 1-15 august sau în orice altă sărbătoare dedicată Maicii Domnului.

Se recomandă a fi citit sau cântat mai ales la vreme de necazuri și întristare a sufletului, deoarece Maica Domnului este cea care mângâie și ocrotește pe toți cei care i se roagă ei fiind grabnic ajutătoare.

Aceasta este o icoană făcătoare de minuni din Muntele Athos - Mănăstirea Vatopedi. O copie în mărime naturală a acestei icoane se găsește la Biserica Sfântul Nicolae Dintr-o zi din București, Strada Academiei, Nr 22, Sector 1.

Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) format video

Rugăciunile începătoare

În Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!
Slavă Ție Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!
Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi!

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne curățește păcatele noastre. Stăpâne iartă fărădelegile noastre. Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru Sfânt Numele Tău.

Doamne miluiește (de 3 ori)

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se Numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.

Doamne miluiește (de 12 ori)

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru, Dumnezeu!
Veniți să ne închinăm și sa cădem La Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul Nostru.

(cu 3 închinăciuni)

Psalmul 142

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, întru credincioșia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri. Mâhnit e duhul în mine și inima mea încremenită înlăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. Degrab auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-ți întoarce fala Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața mila Ta, că la Tine îmi este nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Întru dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Dumnezeu este Domnul și S-a arătat nouă bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului. (de 3 ori)

Apoi troparele acestea, glasul al 4-lea:

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Către Născătoarea de Dumnezeu, acum cu osârdie să alergăm noi păcătoșii și smeriții și să cădem cu pocăință, strigând din adâncul sufletului: stăpână, ajută-ne, milostivindu-te spre noi; grăbește că pierim sub mulțimea păcatelor; nu întoarce pe robii tăi deșerți, că pe tine singură nădejde te-am câștigat.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin

Nu vom tăcea, Născătoare de Dumnezeu, pururea a spune puterile tale noi, nevrednicii. Că de nu ai fi stat tu înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi? Sau cine ne-ar fi păzit pe noi până acum slobozi? Nu ne vom depărta de tine, stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile.

Tropar - Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) - Sfântul Nicolae Dintr-o Zi

Cu al tău har de Maică, mereu biserica cea "Dintr-o Zi" ocrotește-ți, cu credincioșii ce vin în aceasta, să-ți sărute cu evlavie chipul cel dulce și frumos dătător de mângâieri, Fecioară Mângâietoare, și asemenea ocrotește-ți a Bucureștilor cetate mereu.

Psalmul 50

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta Și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curăță. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale, mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop și mă voi curăți; spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie; bucura-se-vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de la păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge-le. Inimă curată zidește intru mine, Dumnezeule și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța-voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, ți-aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bună voirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Canonul
Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea

Paraclisul-Icoanei-Maicii-Domnului-„Mângâietoarea”-(Paramythia)-Sfântul-Nicolae-Dintr--Zi---a

Cântarea I-a

Glasul al 8-lea, Irmos:
Apa trecând-o ca pe uscat și de răutatea egiptenilor scăpând, israeliteanul striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Stăpâna prealăudata, Mariam, har îmi dăruiește ca icoană, să-ncununez cu florile cântărilor, după datorie, chipului tău, Mângâietoarea mea.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Puternică Doamnă a Muntelui, acoperământ și apărătoare, mai ales a marii, slăvitei Vatopedi, scăpă pe cei ce într-însa viețuiesc.

Slavă...

Precum odată turma ta, minunat, O, Mângâietoare, ai salvat-o dintre tâlhari, și acum, Stăpână, izbăvește pe cei împresurați, cu mijlocirea ta.

Și acum...

De boli, de ispite și de sminteli, fiind cuprinși, Stăpână, la a ta icoana cădem după cuviință, strigându-ți, Mângâietoare, degrab izbăvește-ne.

Cântarea a III-a

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește intru dragostea Ta; ca Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, «Unule, iubitorule de oameni».

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Al tău Fiu, o, Stăpână învrednicită de Har, dorind să îndrepteze viața acelor călugări care nu-I țineau poruncile, spre mănăstirea ta mare cete de sălbatici tâlhari a trimis.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Pentru aceasta, Fecioară, ce nimicirea ai îndepărtat, cu îndrăznirea ta de Maică, îndată ai alergat. Și chiar dacă Domnul a întins a Sa mână, cu preacuratele-ți buze tu iarăși ai strigat.

Slavă...

Maică, oprește-ți glasul! Îți zicea al tău Fiu. Însă tu, Fecioară, a treia oară, din nou ai strigat. Și astfel mângâind întreaga-ți turmă, Curată, pentru-aceasta îți strigăm, Stăpână: Bucură-te.

Și acum...

Tuturor ești, Fecioară, sprijin și acoperământ, ocrotitoare și izbăvitoare din toate nevoile, mijlocitoare către Fiul tău și Dumnezeu, apărătoare și păzitoare Mănăstirii Vatopedului.

Apoi aceste tropare:

Mântuiește din primejdii pe robii tăi, Preacurată, căci toți, după Dumnezeu, la tine alergăm ca singura robilor tăi Mângâietoare.

Caută, prealăudată Născătoare de Dumnezeu, cu îngăduință, la necazul cel cumplit al trupului, și durerea sufletului meu o tămăduiește.

Stih:
Miluiește-ne Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curăță fărădelegile noastre.

Glasul al 2-lea, Podobie:
Cele de sus căutând de tot necazul ne izbăvim, de Dumnezeu Născătoare!

Zid nebiruit și fierbinte mijlocitoare, de milă izvor, iar nouă mângâiere, cu osârdie ție, Născătoare de Dumnezeu, strigăm: Grăbește și din primejdii izbăvește, a turmei tale singură păzitoare.

Cântarea a IV-a

Irmos:
Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Arătatu-s-a biserica ta acesta, a harului dumnezeiesc, sălaș înfrumusețat cu zugrăveala cinstitei icoanei tale, Preacurată.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Împreună mireni și monahi, toate cetele ție îți strigă: Mângâie, Maică fără de bărbat, pe robii tăi, în toate încercările.

Slavă...

Fiii din mănăstirea ta, bucurându-se, săltând și veselindu-se, când se-nchină-n fiecare zi la a ta icoană, se umplu de har.

Și acum...

Vatopedul se bucură, adunând suflarea toată a Muntelui, ca să vadă al icoanei tale chip ce s-a întors și care a grăit.

Cântarea a V-a

Irmos:
Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău cel înalt; pacea Ta dă-ne-o nouă, Iubitorule de oameni.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Ulcior și toiag, măsă sfântă, rug nemistuit, chivot al legii, munte, pe tine, Fiică, prorocii înainte te-au vestit.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Munte, Daniil, nedăltuit, te-a cunoscut, iară altul lână înrourată, și altul sfeșnic de aur, Preacurată.

Slavă...

Ale firii legi, întru tine, Preacurată, se desfac, singură ce Prunc fără sămânță naști, pe Cuvântul, în ipostas, al Tatălui.

Și acum...

Sufletul și trupul și cugetul le-am pângărit, al tău rob nevrednic, Fecioara de aceea îți strig: Mântuiește-mă.

Cântarea a VI-a

Irmos:
Milostiv fii mie, Mântuitorule...

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Cu mijlocirile tale către Dumnezeu și Fiul tău, Marie, Duhul cel Sfânt înnoiește-L înlăuntrul meu, iar a-împietririi patimă cea nimicitoare, Preacurată, izgonește-o.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Mângâietoare, chip te-avem al smereniei. Căzând noi acuma la cinstită icoana ta, Stăpână, cerem smerenie prin tine de la Domnul, cu ale tale mijlociri.

Slavă...

Muntele minunat, Mângâietoare, al Atonului, având preacinstita ta icoană, se mândrește, și preasfântul brâu al tău, Preasfânta Fecioară, adăpost în fugă de vrăjmași.

Și acum...

De foamete, cutremur, foc, de sabie, boală și tulburări, de grindină, ispită și de toată suferința, Preasfântă, Preabună Fecioară izbăvește a ta turmă, ție ne rugăm.

Apoi aceste tropare:

Mântuiește din primejdii pe robii tăi, Preacurată, căci toți, după Dumnezeu, la tine alergam ca singură robilor tăi Mângâietoare.

Curată, ce pe Cuvântul, de negrăit prin cuvânt ai născut în zilele cele din urmă, roagă-L, ca ceea ce ai îndrăzneală de Maică.

Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ție, auzi-ne și ne mi­luiește.
Doamne miluiește (de trei ori).

Condac - Glasul al 2-lea
A creștinilor apărătoare neînfruntată, mijlocire către Ziditorul neschimbată, să nu treci cu vederea glasurile păcătoșilor, ci ca o bună ne întâmpină spre ajutor pe noi, cei ce cu credință îți strigăm: Grăbește cu mijlocirea și sârguiește cu rugăciunea, Maică pururea apărătoare a celor care te cinstesc.

Prochimen - Glasul al 4-lea
Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul

Stih:
Ascultă fiică și vezi, și plecă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău, și va dori Împăratul frumusețea ta.

Pomeni-voi numele tău în tot neamul și neamul

Slavă...,

Părinte, Cuvinte și Duhule, Treime Sfântă, curăță mulțimea greșelilor noastre.

Și acum...

Pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu, Milostive, curăță mulțimea greșelilor noastre.

Stih:
Miluiește-ne Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, curăță fărădelegile noastre.

Glasul al 6-lea, Podobie:
Toată depunând-o...

Să nu mă încredințezi ajutorului de la oameni, ci primește ruga mea, Preacurată Stăpână, a robului tău. Întristare m-a cuprins și nu pot ca să port a demonilor săgetări; nu am acoperământ eu, sărmanul, nici unde să scap, războit fiind de peste tot, nici Mângâietoare afară de tine, Stăpână a lumii, nădejdea credincioșilor și scut. Să nu mă treci cu vederea, ci dăruiește-mi cele de folos.

Cântarea a VII-a

Irmos:
Pruncii evreilor...

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Alerg cu dor și cu credință, Mângâietoare, la tine, mângâie-mă tu, mângâierea Mănăstirii Vatopedi, care ai mângâiat cândva pe monahii din primejdii.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Ca cerbul m-am făcut, Fecioară, ce caută însetat izvoarele apelor tale. Fecioară, adapă-mă cu picătura milei tale, cel ce spre locașul tău alerg, o, cinstită Mângâietoare.

Slavă...

Mai dulce decât al privighetorii, picurând miere s-a auzit al tău glas și a salvat atunci Mănăstirea Vatopedi. Dar și acum izbăvește-o, Mângâietoare prealuminată.

Și acum...

Uneltirile, Fecioară, zădărnicește, cumplite și viclene, asupra Athosului, nebunește țesute în vremurile cele din urmă, Mângâietoare ce ai mântuit al tău sălaș pe care l-ai ales.

Cântarea a VIII-a

Irmos:
Pe Împăratul ceresc, pe Care Îl laudă oștile în­gerești, lăudați-L și-L preaînălțați întru toți vecii.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

„De tine, făptură, se bucură, toată, îngereștile cete, și suflarea omenească” îți cântă mulțime de monahi, Fecioară.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Pe Mângâietoarea o lăudăm cu toții, primitoare a monahilor cântare și izbăvitoare de necurații tâlhari.

Slavă...

Stăpânești, Fecioară, peste toată zidirea a celor pământești și a celor cerești, o, Mângâietoare, purtând pe Pruncul Sfânt.

Și acum...

Al împăraților Împărat ținând în brațe, pe monahii din a ta mănăstire împărătească, de împărăție Împărăteasă învrednicește-i.

Cântarea a IX-a

Irmos:
Cu adevărat, Născătoare...

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Spre sfântul tău locaș, noi venind cu credință, cei mântuiți prin tine, Mângâietoare, Curată, smerita noastră cântare ție îți înălțăm.

Stih:
Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi.

Ajută-ne să ținem, o, Mângâietoare, făgăduințele noastre pe care le-am dat Dumnezeului nostru, când Schima am-îmbrăcat.

Slavă...

Apără-ți mănăstirea, o, Mângâietoare cea sfântă, de dezbinarea cea dintre noi, ca să se slăvească sfântul nume al Fiului tău.

Și acum...

Strigăm, sfârșind cântarea: „Bucură-te”, înaintea icoanei tale celei sfinte căzând, cu lacrimi cerând iertare de toate greșalele.

Apoi:

Vrednic este cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururi fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

Mărimurile

Pe cea mai înaltă decât cerurile, pe cea mai curată decât razele soarelui, pe Mângâietoarea obștii celei din sfânta Mănăstire Vatopedi, cu cântări să o cinstim.

Maică și Stăpână a Izbăvitorului, primește rugăciunea monahilor din mănăstirea ta și Mângâietoare și-acoperământ fii nouă și mijlocitoare pentru ai tăi robi la Fiul tău.

Iată-a venit vreme de strâmtorări, acum e nevoie, Fecioară, de ajutorul tău; izbăvește de toată primejdia și nevoia, și mâna ajutătoare degrabă întinde-ne.

Mă sfârșesc de dorul tău, Mariam, mă arde dorința de-a privi cu evlavie slava și frumusețea sfintei tale icoane și de ajuns nu-mi este cât pot să te măresc.

De toate slăvită, bucură-te, Mariam, tu Mângâietoarea turmei tale, și ajutor, ce-ai ținut în brațe pe Dumnezeu-Cuvântul, pe Care ni-L dăruiește, Cinstită, Atotmilostivă.

Fecioară Preacurată, nădejde ești deznădăjduiților și credincioșilor ajutor.

Pe cei ce ți se roagă îi mântuiește din stricăciune, Fecioară Născătoare și Mângâietoarea mea.

Oștirile toate îngerești, Înaintemergătorul, cei doisprezece Apostoli, toți sfinții, cu Maica lui Dumnezeu să faceți rugăciuni ca să ne mântuiască pe noi.

Tropar - Glasul 1, Podobie:
Piatra fiind pecetluită de iudei și ostașii străjuind preacurat Trupul Tău, înviat-ai a treia zi, Mântuitorule, dăruind lumii viață. Pentru aceasta, Puterile cerurilor strigau Ție, Dătătorule de viață: Slavă învierii Tale, Hristoase! Slavă împărăției Tale! Slavă iconomiei Tale, Unule Iubitorule de oameni!

Pe cea mai presus de toate, Fecioară, să o lăudăm, pe Mângâietoarea din această mănăstire și ocrotitoare. Poticnire este vrăjmașilor și nouă acoperământ de mântuire, prin icoana ei care stă pe tron, ca o împărăteasă. Slavă, strigăm, sfatului tău, Slavă minunilor tale, Slavă, Fecioară, către noi sfintei purtării tale de grijă.

Stihirile

Glasul al 2-lea, Podobie:
Când de pe lemn, mort Te-ai pogorât, cel din Arimateea pe Tine, viața tuturor, cu smirnă și cu giulgiu Te-a înfășurat, Hristoase, și cu dragoste s-a îndemnat a săruta cu inima și cu buzele trupul Tău cel nestricat. Însă fiind cuprins de frică, se bucura strigând către Tine: Slavă smereniei Tale, Iubitorule de oameni.

Fraților, veniți la icoana de minuni făcătoare și sfântă a Fecioarei curate, veniți acum să cădem, lacrimi vărsând și cu dor să strigăm, din inimă și suflet: De toate nevoile pe noi ne eliberează, ca din toate primejdiile, totdeauna izbăviți, Fecioară, pe tine Mângâietoare să te numim.

Primește, Stăpână, rugăciunile robilor, și ne izbăvește de toată nevoia și necazul.

Toată nădejdea mea spre tine acum o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul tău.

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri Doamne, Iisuse Hristoase, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Sfârșit - Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia)

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) format video în limba Greacă de la mănăstirea Vatopedi

Pentru a citi depre Icoana Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) în format printat găsiți apăsând AICI.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Benedict de Nursia
(14 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Benedict de Nursia, datorită vieții sale curate, a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii, al vindecărilor, al alungării demonilor și chiar al învierii morților. Este cunoscut ca ocrotitor al […]

† Părintele Efrem Katunakiotul
(27 februarie)

FB Mess WA Like Părintele Efrem Katunakiotul, în calendarul ortodox astăzi 27 februarie, este cel mai recent sfânt; fiind canonizat în luna martie 2020 de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice împreună cu Sfinții Iosif Isihastul […]

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

3 comments on “Paraclisul Icoanei Maicii Domnului - Mângâietoarea (Paramythia) - pentru mireni”

  1. Sfanta Fecioara, tine-ma intru sanatate. Indurerat este trupul si sufletul meu. Vindeca Maica, cu rugaciunile tale toata boala si intinarea ce m-a atins. Roaga-te Maicuta, Fiului Tau si Dumnezeului meu, pentru fiica mea, Elizabeth, sa i-si indrepte gindirea, faptele si dorinta arzatoare spre Scoala medicala spre a deveni doctor crestin, ajutator oamenilor
    Roaga-te Maicuta, pentru fiica mea Isabelle, sa o curete Dumnezeu de boala si de neputinte.
    Roaga-te Maicuta pentru fiul meu Alexandru si sotia lui Iulia Sofia, pentru copiii lor Anastasia si Jackson.

  2. Dragilor, vă povestesc aici cum Maica Domnului Paramytia m-am ajutat de am trecut printr-o operație grea.In seara de dinaintea operației eram înfricoșată că fiecare și na gândeam că până aici mi-a fost.Aveam la mine niste cărticele de rugăciuni dar nu îmi ardea sa mai citesc nimic din cauza agitației.Atunci am luat telefonul mobil și am căutat pe google creștin ortodox,,paraclise Maica Domnului"și mi-a ieșit o lista din care am dat click pe primul adică : Paraclisul Maicii Domnului Paramytia și la întâmplare l-am citit că până atunci nu auzisem de el.Dupa ce am inceput sa citesc rugăciunile începătoare deja am căpătat puteri sa citesc și din ce avansam în citit m-a busit un plâns până l-am terminat de citit, apoi m-am culcat.Ce credeți?undeva in zori pe la ora 4 mi se arată în vis pe peretele din stânga icoana Maicii Domnului Paramytia cat pe mă ai bine de jumătate din perete iar un glas de om fără să văd vreun chip ci numai vocea am auzit care îmi spunea să mă a uit bine la această icoană și să o fac cunoscută!Buimacă din somn m-am uitat pe peretele din stânga în camera unde eram eu desigur nu era nici o icoană.Am cugetat ce vrea sa insemne asta și de ce mi-a spus mie omul acela așa încât s-a făcut ziuă și a trebuit să merg sa fiu pregătită de operație.Ce sa va spun, am avut senzația că nu sunt la un spital ci la abator!m-am îngrozit că am văzut scule precum bomfaier , mașină de găurit pregătite sterilizate, este adevărat că se perfora osul și tăia la operatie dar nu va spun ce am simțit și ce spaima!a trecut un timp vreo 15 minute până și-a făcut anestezia efectul apoi nu am mai simțit nimic și m-am trezit în salon amețită și buimacă de data asta de la anestezie și nu de la somn.Vreo săptămâna am crezut că dau in primire!dar treptat am inceput cât de cât să încep să mănânc câte ceva și astfel mâncarea și medicația administrată a început să își facă efectul și să îmi vin in fire puțin câte puțin.Asadar, nu este de glumă, icoana asta chiar este zburătoare fiindcă a venit pe perete la mine în salon unde am și văzut-o pentru prima oară în viață mea.Apoi am înțeles că de fapt îngerul meu păzitor mi-a vorbit în vis și de fapt mi-a spus că o să trec cu bine de operație datorită Maicii Domnului Paramytia.Aceasta este o dovadă vie de ajutor pe care l-am primit eu nevrednica!

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram