Înălțarea Domnului

4.9/5 - (9 votes)

Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor) este unul din Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe prăznuită la 40 de zile după Înviere, în Joia din săptămâna a-VI-a, după Paști. Această sărbătoare este cunoscută în popor și sub denumirea de Ispas. În această zi creștinii se salută cu "Hristos S-a înălțat!" și "Adevărat S-a înălțat!". Anul acesta (2024) este serbată în calendarul ortodox pe data de 13 iunie urmând ca în 2025 să fie serbată pe 29 mai.

Înălțarea Domnului (sinaxar)

Hristos S-a înălțat la cer de pe Muntele Măslinilor, în văzul Apostolilor și a doi îngeri. După Înălțarea Domnului, îngerii le-au vorbit ucenicilor despre a doua venire a lui Hristos, ca aceștia să nu se lase copleșiți de durerea despărțirii.

În Faptele Apostolilor (1, 9-12) aflăm faptul că timp de patruzeci de zile după Înviere, Iisus continuă să propovăduiască Evanghelia. Iisus și cei unsprezece sunt adunați lângă Muntele Măslinilor, în nord-estul Betaniei. Iisus le spune ucenicilor săi că vor primi puterea Duhului Sfânt și că ei trebuie să ducă mesajul Său în lumea întreagă apoi se înalță la cer. Doi oameni îmbrăcați în alb li s-au arătat ucenicilor și le-au spus că Iisus se va reîntoarce în același mod ca la Înălțare. Ei au spus: "Bărbați galileeni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer." (Fapte 1, 11). După acestea, ucenicii s-au reîntors în Ierusalim bucurându-se și rămânând în continuare în Templu.

Din Sfânta Scriptură aflăm că Mântuitorul Și-a ridicat mâinile, binecuvântându-i pe ucenici, iar pe când îi binecuvânta S-a înălțat la cer (Luca 24, 51), în timp ce un nor L-a făcut nevăzut pentru ochii lor (Faptele Apostolilor 1, 9). Și cu alte ocazii Dumnezeu le-a vorbit oamenilor din nor, fenomen prin care se manifestă energiile divine necreate (despre energiile necreate a vorbit mai mult Sfântul Grigorie Palama) menite să reveleze prezenta Divinității, dar să o și ascundă.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Înălțarea Domnului - deplină îndumnezeire a firii umane asumate

Înălțarea lui Hristos întru slava și șederea Sa de-a dreapta Tatălui este chipul deplinei îndumnezeiri a umanității Lui. Prin toate actele Sale - întrupare, moarte, înviere - El a îndumnezeit treptat firea omenească pe care a asumat-o, dar prin Înălțare a transfigurat-o pe deplin. Datorită transfigurării supreme a trupului Său, Hristos poate deveni interior celor care cred în El. Înălțarea Domnului nu înseamnă retragerea Sa din creație, pentru că El continuă să fie prezent și lucrător prin Sfântul Duh.

Înălțarea Domnului cu trupul la cer este o mărturie a faptului că omul a fost creat pentru veșnicie, căci Fiul nu Se înfățișează Tatălui numai ca Dumnezeu, ci și ca Om.

Hristos prin Înălțarea Sa nu arată doar unde trebuie să ajungă omul, ci se face cale și putere ca omul să ajungă la aceasta stare. El șade pe tronul dumnezeiesc al slavei, dar și locuiește în inima celor ce-L iubesc. Așa putem înțelege paradoxul: Hristos s-a Înălțat și în drum spre înălțare cu fiecare dintre noi.

Ornament despartitor v01

Înălțarea Domnului în iconografie

În primul registru din icoana Înălțării Domnului este reprezentat Mântuitorul într-o mandorlă, simbol al slavei dumnezeiești. Stă așezat pe un curcubeu și binecuvintează cu mâna dreaptă, iar în stânga ține Sfânta Evanghelie.

Icoana Înălțării Domnului
Icoana Înălțării Domnului

În afara mandorlei sunt doi îngeri care zboară cu brațele întinse, atingând cu mâinile lor marginea exterioară a mandorlei. Îngerii sunt prezenți nu pentru a susține mandorla, căci Hristos Se înalță prin propria putere dumnezeiască, ci ca semn de cinstire.

Reprezentarea Domnului purtat de îngeri este și o icoană profetică a Celei de-a doua veniri, când va avea loc sfârșitul chipului acestei lumi și judecata tuturor: "Bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer" (Faptele Apostolilor 1, 11).

În cel de-al doilea registru se află Maica Domnului care privește în față și are mâinile înălțate în rugăciune. De o parte și de alta se află Apostolii, iar lângă Fecioara Maria stau apostolii Pavel în dreapta și Petru în stânga. În spatele Maicii Domnului sunt doi îngeri în veșminte albe care țin în mâna dreaptă un toiag, iar cu stânga Îl arată pe Hristos înălțându-Se.

Chiar dacă Sfânta Scriptura nu amintește de prezenta Fecioarei la Înălțarea Domnului, ea este afirmată de cântările Bisericii: "Bucură-te, Născătoare de Dumnezeu, Maica lui Hristos Dumnezeu, că văzând astăzi pe Cel ce L-ai născut înălțându-Se de pe pământ, împreună cu îngerii L-ai mărit" (Cântarea a 9-a a canonului).

Înălțarea Domnului - a

Deși nici Sfântul Apostol Pavel nu a fost prezent la Înălțarea Domnului, el este reprezentat alături de ceilalți Apostoli în icoana Înălțării. Motivul? Cu puțin timp înainte de Înălțarea Sa, Hristos îi îndemnase pe ucenicii Săi să propovăduiască pretutindeni Evanghelia, iar Pavel a fost "vas ales, ca să poarte numele Meu înaintea neamurilor și a regilor și a fiilor lui Israel" (Faptele Apostolilor 9, 15).

Ornament despartitor v01

Obiceiuri populare de Înălțarea Domnului

Cum se întâmplă și la alte sărbători mari, mulți obișnuiesc să țină trei zile de sărbătoare, începând cu junul, adică miercuri, zi de post, continuând cu vineri, altă zi de post.

Sunt locuri în care aceste zile sunt numite, amuzant, "Bălțatele", pentru că oamenii s-au obișnuit să muncească miercuri dimineață, începând sărbătoarea abia de după-amiază, iar vineri după prânz să lucreze. De aceea sunt "bălțate", căci au și părți de sărbătoare, și părți de zile de lucru!

Prin Banat sau în Țara Hațegului, în unele sate, se face nedeie în ziua de Înălțare. E o sărbătoare la care participă toți oamenii din sat, dar și rudele lor plecate prin alte părți sau prietenii. E un prilej de a se întâlni și de a se bucura împreună, sub binecuvântarea sărbătorii. Nu degeaba nedeii i se mai spune și "rugă!". După slujbă, are loc o procesiune pe câmp, prilej cu care se sfințesc recoltele. În unele locuri, se ocolește satul cu lanurile, apoi oamenii merg și în pădurile din jur. Împodobirea cu flori și spice verzi de grâu a bisericilor și a caselor nu este doar un obicei frumos: mulți cred că astăzi se sfințesc holdele și fânul.

Se spune, că, odată cu Domnul, se înalță la cer și sufletele celor adormiți de la Săptămâna Luminată încoace. De aceea, gospodinele pregătesc bucate pe care le dau de pomană pentru sufletele celor adormiți.

Sursă: Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Capela Înălțarea Domnului din Ierusalim

Capela Înălțării Domnului, aflată pe Muntele Măslinilor, în Ierusalim, este un loc de închinăciune, atât creștin cât și musulman. Acesta este locul de pe care Mântuitorul Hristos S-a înălțat la cer. Micuța capelă rotundă păstrează încă o piatra imprimata cu urma piciorului lui Hristos.

Istoricul capelei Înălțării Domnului

Înainte de încreștinarea împăratului Constantin cel Mare, în anul 312, creștinii sărbătoreau praznicul Înălțării Domnului într-o peșteră aflata pe Muntele Măslinilor - probabil și din motive de siguranță deoarece creștini până în acel moment erau persecutați de autorității.

Pana în momentul în care pelerina Egeria a vizitat Ierusalimul, în anul 384, locul Înălțării Domnului era deja stabilit ca fiind cel pe care se afla astăzi capela, puțin mai sus de-at inițiala peșteră.

Pelerina Egeria dă o mărturie despre slujbele religioase care se făceau în locul de unde Domnul s-a înălțat la cer. Slujbele se țineau în Duminica Floriilor, în Joia Sfântă, în fiecare după-amiază în Săptămâna Luminată și în Duminica Rusaliilor. Egeria nu vorbește despre o biserică, ci de un imbomon – adică loc înălțat, pisc.

Prima biserica ce a fost construita aici, în jurul anului 390, aparține tinerei Poimenia, o creștină evlavioasa de origine romana. Aceasta primă biserică a fost distrusă în urma atacurilor persane din anul 614, urmând a fi restaurata complet de către Modest.

În anul 680, pelerinul Arculf descria bisericuța de pe acest loc drept "o clădire rotundă deschisă spre cer, cu trei uși-portal pe latura sudică a acesteia. Seara se aprindeau cele opt lămpi care se aflau în ferestrele de pe latura dinspre Ierusalim."

Înălțarea Domnului - b

În interiorul bisericuței se afla o piatra încadrată pe care se vede imprimata o urma de talpa, aceasta aparține lui Hristos. Până la un moment dat, pelerinilor care se închinau acestui loc li se permitea sa ia cu ei acasă și o bucățică de piatra sau nisip.

O menționare istorică aparținând secolului al XIX-lea, ne spune că Biserica Înălțarea Domnului din Ierusalim era slujita de trei clerici și prezbiteri. În jurul anului 1150, în momentul sosirii aici a cruciaților, aceștia au reconstruit Biserica Înălțării.

Cruciații au reconstruit Altarul în anul 1099, dându-l în grija unei mănăstiri de augustinieni. Așezământul avea un zid înconjurător, octogonal, cu o grosime de circa 4 metri. În centru era un mic edificiu fără acoperiș, tot de formă octogonală, cu opt arcade deschise, sprijinite pe 16 coloane de marmură albă, care se terminau cu frumoase capiteluri sculptate.

În anul 1198, imediat după căderea Imperiului Cruciat, Salah al-Din a oferit biserica la doi dintre succesorii sai. Aceștia au adăugat clădirii un acoperiș de piatra cu forma de dom și un "mihrab". Înălțarea lui Hristos este recunoscuta în Islamism, cu toate că aceasta nu este menționata în Qur'an.

Clădirea a fost folosită pe post de moschee timp de mai bine de 300 de ani. Clădirea a ajuns în ruine până la sfârșitul secolului al XV-lea. În anul 1620, alături de această capelă a fost ridicata o moschee și un minaret, întregul loc rămânând în posesiunea musulmanilor.

Arhitectura capelei Înălțării Domnului

În dreapta intrării în curtea capelei se află o mica moschee ridicata în anul 1620 - Zawiyat al-Adawiyya - de aici se vede foarte bine Capela Înălțarea Domnului și orașul cu împrejurimile sale. Intrând dinspre vest, capela apare ca un "mihrab" (altar într-o moschee, de forma unei nișe, bogat ornamentat și orientat spre Mecca) ce indica direcția spre Mecca, prin peretele sudic.

În curtea pavată cu lespezi de piatră se află și micuță Capela a Înălțării Domnului. În pereții curții se afla înfipte multe cârlige - acestea sunt folosite pentru întinderea corturilor în perioada praznicului Înălțării Domnului, când, aici, vin o mulțime de pelerini.

Dacă ușa de intrare în capela nu este deschisa, lângă aceasta se afla un clopot, special pentru a anunța venirea și dorința de a intra spre închinare. Cea mai mare parte a clădirii aparține perioadei cruciate; forma octogonală și domul de piatra doar sunt adăugări ale musulmanilor.

Pereții octogonali exteriori sunt decorați cu arce și coloane subțiri de marmură - coloane ce sprijină capiteluri aparținând secolului al XII-lea. Acestea sunt bogat împodobite cu flori și ramuri împletite, dar și cu motive animale - patrupede înaripate, cu capete de pasare.

În centrul podelei capelei se afla o forma încadrată asimetric - o lespede de piatră imprimata cu urma tălpii drepte a lui Hristos. Bucata de piatră care păstra imprimata în ea urma tălpii stângi a lui Hristos a fost dusa în Moscheea Al-Aqsa încă din Evul Mediu.

"Cripta cu trei istorii" in apropierea capelei Înălțării Domnului

În apropierea Capelei Înălțării se afla o cripta mica ce este revendicata de toate cele trei mari religii monoteiste din zona - toate trei au o alta istorie despre proprietarul inițial al criptei. Evreii cred că aceasta păstrează rămășitele profetesei Huldah, care a trăit cu șapte secole înainte de Hristos. Aceasta se crede a fi una dintre cele șapte profetese menționate în Sfânta Scriptura (2 Regi 22, 14-20).

Creștinii cred ca aceasta cripta a aparținut unei sfinte din secolul al V-lea - Sfânta Pelaghia. Musulmanii susțin ca formantul este locul de îngropare al femeii sfinte Rabi'a al-Adawiya - personaj important al secolului al VIII-lea. De la numele acesteia și-a luat numele și moscheea din apropiere.

Surse: Doxologia, Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Înălțarea Domnului - Ziua Eroilor

Prin hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea Înălțării Domnului a fost consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională bisericească. În această zi, în toate bisericile din țară și străinătate se face pomenirea tuturor eroilor români căzuți de-a lungul veacurilor pe toate câmpurile de luptă pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului.

Ornament despartitor v01

Hramul Catedralei Mântuirii Neamului

Pentru a sublinia caracterul de simbol național și de memorial al tuturor eroilor români, Catedrala Mântuirii Neamului are hramul principal Înălțarea Domnului. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat, în slujba de la Patriarhie oficiată în ziua sărbătorii Înălțării Domnului din anul 2013, care sunt motivele pentru care Catedrala Mântuirii Neamului are ca hram principal Înălțarea.

"Cu prilejul acestei sărbători sfinte și mari am făcut pomenirea eroilor români și avem speranța ca peste câțiva ani pomenirea să se facă în noua Catedrală Patriarhală, Catedrala Mântuirii Neamului care are ca hram principal Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor. Al doilea hram este Sfântul Apostol Andrei, Cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României, dar această dorință de a avea ca hram principal Înălțarea Domnului și ziua eroilor a fost a Preafericitului Părinte Patriarh de vrednică pomenire Teoctist aprobată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române", a spus Patriarhul României în Catedrala Patriarhală la 13 iunie 2013.

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice despre Înălțarea Domnului

Și ei au istorisit cele petrecute pe cale și cum a fost cunoscut de ei la frângerea pâinii.
Și pe când vorbeau ei acestea, El a stat în mijlocul lor și le-a zis: Pace vouă.
Iar ei, înspăimântându-se și înfricoșându-se, credeau că văd duh.
Și Iisus le-a zis: De ce sunteți tulburați și pentru ce se ridică astfel de gânduri în inima voastră?
Vedeți mâinile Mele și picioarele Mele, că Eu Însumi sunt; pipăiți-Mă și vedeți, că duhul nu are carne și oase, precum Mă vedeți pe Mine că am.
Și zicând acestea, le-a arătat mâinile și picioarele Sale.
Iar ei încă necrezând de bucurie și minunându-se, El le-a zis: Aveți aici ceva de mâncare?
Iar ei i-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere.
Și luând, a mâncat înaintea lor.
Și le-a zis: Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în proroci și în psalmi.
Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile.
Și le-a spus că așa este scris și așa trebuie să pătimească Hristos și așa să învieze din morți a treia zi.
Și să se propovăduiască în numele Său pocăința spre iertarea păcatelor la toate neamurile, începând de la Ierusalim.
Voi sunteți martorii acestora.
Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.
Și i-a dus afară până spre Betania și, ridicându-Și mâinile, i-a binecuvântat.
Și pe când îi binecuvânta, S-a despărțit de ei și S-a înălțat la cer.
Iar ei, închinându-se Lui, s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare.
Și erau în toată vremea în templu, lăudând și binecuvântând pe Dumnezeu. Amin.

Sfântul și Evanghelist Luca 24, 36-53

Cuvântul cel dintâi l-am făcut o, Teofile, despre toate cele ce a început Iisus a face și a învăța,
Până în ziua în care S-a înălțat la cer, poruncind prin Duhul Sfânt apostolilor pe care i-a ales,
Cărora S-a și înfățișat pe Sine viu după patima Sa prin multe semne doveditoare, arătându-li-Se timp de patruzeci de zile și vorbind cele despre împărăția lui Dumnezeu.
Și cu ei petrecând, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte făgăduința Tatălui, pe care (a zis El) ați auzit-o de la Mine:
Că Ioan a botezat cu apă, iar voi veți fi botezați cu Duhul Sfânt, nu mult după aceste zile.
Iar ei, adunându-se, Îl întrebau, zicând: Doamne, oare, în acest timp vei așeza Tu, la loc, împărăția lui Israel?
El a zis către ei: Nu este al vostru a ști anii sau vremile pe care Tatăl le-a pus în stăpânirea Sa,
Ci veți lua putere, venind Duhul Sfânt peste voi, și Îmi veți fi Mie martori în Ierusalim și în toată Iudeea și în Samaria și până la marginea pământului.
Și acestea zicând, pe când ei priveau, S-a înălțat și un nor L-a luat de la ochii lor.
Și privind ei, pe când El mergea la cer, iată doi bărbați au stat lângă ei, îmbrăcați în haine albe,
Care au și zis: Bărbați galileieni, de ce stați privind la cer? Acest Iisus care S-a înălțat de la voi la cer, astfel va și veni, precum L-ați văzut mergând la cer.
Atunci ei s-au întors la Ierusalim de la muntele ce se cheamă al Măslinilor, care este aproape de Ierusalim, cale de o sâmbătă.

Faptele Apostolilor (1, 9-12)

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune rostită la Înălțarea Domnului

Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Cel Ce, pogorându-Te din cer la cele de pe pământ ca om, ai înălțat, ca un Dumnezeu milostiv, firea noastră cea căzută, Cel Care apoi ai străbătut tăria cerului și ne-ai unit pe noi cu Tatăl, la Tine cădem cu smerenie și ne rugăm, Mântuitorule: trimite peste noi toți Duhul Tău cel dătător de har, de lumină, de iubire și de pace lăuntrică!
Gonește de la noi, ticăloșii, gândurile rele care ne tulbură, căci știi, Cunoscătorule de inimi, cât de mare este războiul lăuntric la care suntem supuși. Vindecă rănile noastre sufletești și luminează ochii cugetelor noastre!
Tu știi că însetează de Tine inimile noastre ca un pământ uscat! Așadar, trimite harul Tău, Doamne, ca să ne sature foamea și să ne adape setea, căci pe Tine Te dorim și de Tine însetăm, Lumina Adevărului, Dătătorul mântuirii.
Ajută-ne, Doamne, să ne trezim din somnul greu al păcatului și să ne înălțăm cugetele și simțirile noastre la cer, pentru a ne împărtăși și noi de bucuria veacului ce va să fie. Amin!"

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar la Praznicul Înălțării Domnului, glasul al 4-lea

Înălțatu-Te-ai întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, bucurie făcând Ucenicilor, cu făgăduința Sfântului Duh, încredințându-se ei, prin binecuvântare, că Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Izbăvitorul lumii.

Condac la Praznicul Înălțării Domnului, glasul al 6-lea

Plinind rânduiala cea pentru noi și cele de pe pământ unindu-le cu cele cerești, Te-ai înălțat întru slavă, Hristoase, Dumnezeul nostru, nicicum despărțindu-Te, ci rămânând nedepărtat și strigând celor ce Te iubesc pe Tine: Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră!

Ornament despartitor v01

Doamne Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu Miluiește-ne pe noi!

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei(18 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei, a primit de la Dumnezeu darul tămăduirilor, săvârșind astfel multe minuni, datorită vieții sfinte pe care a trăit-o dar mai ales pentru iubirea sa necondiționată față […]

† Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan
(28 iunie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan a fost săvârșită în urma minunii arătării unui înger Sfântului Chiril al Alexandriei, care cerea în rugăciune alungarea unor demoni […]

† Sfântul Apostol Onisim
(15 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Onisim, a fost ucenicul Sfântului Apostol Pavel fiind unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului. A ajuns episcop al Efesului și a suferit moarte martirică în timpul domniei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram