† Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
(24 martie)

Trimte prietenilor tăi

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri este serbară în calendarul ortodox în data de 24 martie, cu o zi înainte de sărbătoarea Bunei Vestiri a Maicii Domnului.

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri - istoric înainte-prăznuire

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri 24 martie

Începând cu secolul al IV-lea, Biserica a statornicit ca Praznicele Împărătești și chiar cele ale unor sfinți să fie sărbătorite într-un chip mai deosebit. Astfel că, pentru pregătirea sufletească a credincioșilor, aceste sărbători sunt precedate de un timp special, numit „pre-serbare” cum este în cazul de față Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri.

Înainte-prăznuirea marchează apropierea unei sărbători mari din calendarul creștin. Este un timp de pregătire, de introducere în atmosfera sacră specifică acelui mare praznic. Anticiparea unui Praznic Împărătesc se reflectă mai cu seamă în viața liturgică; se oficiază slujbe speciale care amintesc de marea sărbătoare ce urmează să fie prăznuită de întreaga comunitate, clerici și laici deopotrivă.

Înainte-prăznuirea poate varia de la una la cinci zile. În plus, nu toate sărbătorile mari au un astfel de timp închinat pregătirii, de pildă Duminica Floriilor, Sfintele Paști ori alte sărbători din Penticostar (o perioadă liturgică din anul bisericesc care începe din ziua Paștilor și ține până în Duminica Tuturor Sfinților, care este prima duminică după Rusalii).

Practica este întâlnită încă din Vechiul Testament, când o anumită sărbătoare se prelungea cu șapte zile, iar în primele secole creștine, însuși Sfântul Împărat Constantin cel Mare prăznuia în fiecare an, șapte zile la rând, sfințirea a două biserici.

Surse: Creștin Ortodox, orthodoxwiki.org.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri. Viața liturgică

În ziua de 24 martie a fiecărui an, Biserica Ortodoxă marchează începutul Bunei Vestiri, Praznic Împărătesc ce amintește de momentul în care Fecioara Maria a primit vestea că Îl va naște pe Mesia așteptat de atâtea veacuri. Cu o zi înainte de această mare sărbătoare a creștinătății, pe lângă slujbele sfinților prăznuiți în ziua respectivă, se adaugă rugăciuni, cântări și lecturi care amintesc de Vestea cea Mare pe care Fecioara Maria a primit-o în cetatea Nazaretului.

Încă din ajunul preserbării Bunei Vestiri, pe iconostasul bisericilor se așază icoana în care este zugrăvit acest moment sacru și rămâne acolo până la sfârșitul preserbării, adică până în ziua odovaniei praznicului (încheierea unei sărbători este ultima zi în care aceasta mai este prăznuită în Biserică în cursul unui an liturgic – în cazul Bunei Vestiri odovania este pe 26 martie în ziua de prăznuire a Soborului Sfântului Aranghel Gavriil).

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Ce trebuie să facem în ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Înainte-prăznuirea unei mari sărbători creștine este asemenea primelor raze pe care soarele și le aruncă blând pe infinitul albastru al cerului, amintind de viața veșnică și de Împărăția lui Dumnezeu. De aceea, ziua care precedă un mare praznic trebuie petrecută de creștini în post și rugăciune: „Să scuturăm lenea, să omorâm poftele, să călcăm invidia, să lepădăm mânia și împietrirea din inimă, luând alături pacea și smerenia.” Este o perioadă de pocăință, de curățire sufletească și trupească, să putem primi cum se cuvine Vestea cea Bună adusă din cer de Arhanghelul Gavriil.

Sursă: stiriactuale.ro

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana zilei de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Dionisie din Furna în „Erminia picturii bizantine” nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie sa fie pictată icoana zilei de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sfânta Scriptură

Apostolul – Epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni 4, 7-13

Iar fiecăruia dintre noi, i s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. Pentru aceea zice: „Suindu-Se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor”. Iar aceea că „S-a suit” - ce înseamnă decât că S-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului? Cel ce S-a pogorât, Acela este Care S-a suit mai presus de toate cerurile, ca pe toate să le umple. Și el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători, spre desăvârșirea sfinților, la lucrul slujirii, la zidirea trupului lui Hristos, până vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristos.

Evanghelie - Sfântul Evanghelist Luca 10, 38-42; 11, 27-28

Și pe când mergeau ei, El a intrat într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primit în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care, așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute. Și, răspunzând, Domnul i-a zis: Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie: căci Maria partea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea. Și când zicea El acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: Fericit este pântecele care Te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt! Iar El a zis: Așa este, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune în ziua de Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri

Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri 24 martie

Preasfântă Fecioară, Preacurată Maică Născătoare de Dumnezeu, Îți mulțumesc că ne ești și nouă Mamă Bună, Iubitoare și Grabnic Ajutătoare! Îți mulțumesc pentru toate icoanele Tale făcătoare de minuni și pentru tot Harul care se revarsă prin ele! Îți mulțumesc Măicuță pentru toate comunicările Tale sfinte, pentru sănătate, pentru ajutor, pentru grija Ta de Mamă Iubitoare față de noi toți! Îți mulțumesc că nu ne lași pradă celui rău, ci ne aperi și ne acoperi sub Sfânt Acoperământul Tău! Iartă-mă Măicuță pentru multele mele păcate și Te rog ajută-mă să mă pocăiesc pentru toate greșelile mele din această viață! Îți mulțumesc că Te rogi pentru noi și că duci rugăciunile noastre la Bunul Dumnezeu, ca să ne ajute să trecem din viața aceasta la viața veșnică! Îți mulțumesc Măicuță că Te rogi pentru întoarcerea la credință a celor din familia mea, dar și a celor care-L caută pe Dumnezeu și încă nu L-au găsit! Îți mulțumesc Măicuță pentru grija Ta de Mamă, pentru iubirea Ta sfântă și pentru tot ajutorul Tău! Și eu Te iubesc, Te preamăresc și Îți mulțumesc pentru toate! Amin!

Vă recomandăm să citiți în această zi și Acatistul Bunei Vestiri pe care îl găsiți apăsând ➡ AICI.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul înainte-prăznuirii Bunei Vestiri, glasul al 4-lea

Astăzi începutul bucuriei a toată lumea îndeamnă a lăuda Înainte-prăznuirea, că iată, Gavriil vine, aducând Fecioarei bunavestire și către dânsa strigă : Bucură-te cea plină de har, Domnul este cu tine.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul înainte-prăznuirii Bunei Vestiri, glasul al 8-lea

Tu ești începutul mântuirii noastre, a tuturor celor de pe pământ, Născătoare de Dumnezeu. Căci dumnezeiescul slujitor, mai-marele începător al cetelor, Gavriil, a fost trimis din cer, să stea înaintea ta și ți-a adus bucurie, ceea ce ești cu har dăruită. Pentru aceasta toți strigăm ție: Bucură-te, Mireasă nenuntită.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Alt Condac al înainte-prăznuirii Bunei Vestiri, glasul al 4-lea

Cu venirea Preasfântului Duh, pe cel împreună cu Tatăl pe scaun șezător și de o ființă, prin glasul arhanghelului l-ai zămislit, de Dumnezeu Născătoare, chemarea lui Adam.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 24 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și patra, Înainte-prăznuirea Buneivestiri a preasfintei Născătoarei de Dumnezeu;

Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Artemon, episcopul Seleuciei din Pisida;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Artemon, preotul din Laodiceea;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților opt mucenici din Cezareea Palestinei, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului Martin Tebeul, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Partenie, patriarhul Constantinopolului, care a mărturisit la anul 1657 și care prin sugrumare s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 25 martie

În această lună, în ziua a douăzeci și cincea, Bunavestire a preasfintei stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria;
Tot în această zi, pomenirea sfântului părintelui nostru Senufie, purtătorul de semne, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintelor mucenițe Pelaghia și Teodosia, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea unui călău care, ajungând la cunoștința lui Hristos și închis fiind într-o temniță întunecoasă, s-a săvârșit acolo din viață.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuieșne-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(26 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir și făcătorul de minuni, din Tesalonic este unul dintre cei mai cinstiți sfinți ortodocși. El tămăduiește trupurile și sufletele credincioșilor prin harul Dumnezeiesc dobândit din mărturisirea credinței în […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri
(24 martie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram