† Icoana Maicii Domnului Portărița
(31 martie)

4.7/5 - (10 votes)

Icoana Maicii Domnului Portărița, datorită ajutorului și binefacerilor, este una dinte cele mai iubite icoane ale Macii Domnului din Sfântul Munte Athos. Ea este serbată în calendarul ortodox de cinci ori: pe 12 februarie, 31 martie (Minunea Sosirii Icoanei Maicii Domnului în mănăstirea Iviron), 26 septembrie (Sosirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia), 13 octombrie (Sosirea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova, în anul 1648) și marți în Săptămâna Luminată (prăznuirea arătării icoanei Maicii Domnului într-un stâlp de foc la Muntele Athos, și recuperarea acesteia de către Sfântul Gavriil).

Sumar Articol cu link-uri mai jos ⬇

Icoana Maicii Domnului Portărița, minunea sosirii ei la mănăstirea Iviron Muntele Athos

Ajutorul Maicii Domnului este trăit de credincioși în situațiile concrete de viață și, acest lucru, le dă mai multă încredere în mila Domnului Iisus Hristos. În rugăciunile Bisericii ea este numită "acoperitoarea necăjiților", "hrănitoare a străinilor", "ajutătoarea neputincioșilor" prin intervenția ei față de Mântuitorul, ca apărătoare a comunității credincioșilor. Mila Maicii Domnului față de cei sărmani s-a văzut, în mod minunat, și prin mijlocirea și ajutorul față de cei care sunt în lipsuri.

Știm despre Icoana Maicii Domnului Portărița că a săvârșit nenumărate minuni dea lungul timpului și totodată că uleiul de la candela acestei Sfinte Icoane este leac pentru otravă.

Icoana Maicii Domnului Portărița - pusă pe mare

Punerea pe mare a Icoanei Maicii Domnului Portărița 31 martie
Punerea pe mare a Icoanei Maicii Domnului Portărița 31 martie

Această Icoană a Macii Domnului a aparținut unei văduve evlavioase din Niceea care o păstra cu mare cinste în casa sa, într-o perioadă în care Sfintele Icoane erau distruse de către necredincioși (iconoclaștii - cei care nu cinsteau Sfintele Icoane) și posesori acestora pedepsiți.

Icoana Maicii Domnului Portărița a fost descoperit de ostașii imperiali și, în încercarea de a o nimici, a fost lovită cu sulița, moment în care, în chip minunat a curs sânge din locul în care a fost vătămată Sfânta Icoană. Pentru a împiedica distrugerea definitivă a ei văduva a dat o mare sumă de bani ostașilor imperiali rugându-i să o lase să se bucure de Sfânta Icoană încă o zi.

Femeia împreună cu fiul ei a scos icoana din casă și s-a dus cu ea la malul mării și i-a spus: "Maica Domnului, eu nu mai pot să te apăr. Stăpâna lumii, tu, ca Maica a lui Dumnezeu, ai stăpânire peste toată zidirea. Tu poți să ne izbăvești și pe noi de mânia stăpânitorilor și icoana ta de cufundarea în mare.", și a pus-o pe apă. Iar icoana a venit, în chip minunat - dreapta, pe apa, fără a se scufunda - până la Sfântul Munte Athos.

Văduva a fost mângâiată de aceasta priveliște și i-a mulțumit Preacuratei, iar fiului ei i-a spus: "Copilul meu, dorința noastră cea către Maica Domnului este deja împlinită. Eu sunt gata să mor pentru credința mea, prin mâinile tiranilor, dacă va trebui, dar nu doresc și moartea ta. Te rog și te implor să pleci în părțile Greciei."

Fiul a ascultat-o și a plecat la Tesalonic, apoi în continuare a mers în Sfântul Munte Athos, în acel loc unde, după putini ani, a fost ridicată Mănăstirea Iviron. Acolo a devenit călugăr și, după ce a trăit în chip bineplăcut lui Dumnezeu, s-a mutat la cele veșnice." Se vede că ajungerea lui acolo s-a făcut după iconomia și purtarea de grija a lui Dumnezeu, deoarece de la el au aflat și pustnici Sfântului Munte istoria icoanei pe care, împreună cu mama sa, o aruncase în mare.

Sosirea Icoanei Maicii Domnului Portărița la mănăstirea Iviron

Venirea pe mare a Icoanei Maicii Domnului Portărița 31 martie
Venirea pe mare a Icoanei Maicii Domnului Portărița 31 martie

După ani și ani, când aproape de țărm fusese construită Sfânta Mănăstire Iviron, călugării au văzut într-o seară deasupra valurilor un stâlp de foc ce ajungea până la cer. În fata priveliștii ieșite din comun, au rămas nemișcați și cântau. Vedenia a mai continuat câteva nopți, până ce s-au adunat și călugări de la alte mănăstiri acolo, pe țărm. Atunci au văzut ca acel stâlp de foc izvora dintr-o icoană a Maicii Domnului, iar când părinții vroiau să se apropie cu barca, icoana se îndepărta. S-au întors în biserica mănăstirii și s-au rugat cu credința și lacrimi Maicii Domnului să dăruiască acea icoana mănăstirii lor.

Era atunci în Mănăstirea Iviron un ieromonah cu numele Gavriil, care în lunile de vara trăia ceva mai sus de mănăstire, în nevoința și post aspru, asemeni unui înger pământesc. Lui i s-a arătat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și i-a zis: "Spune egumenului și fraților că voiesc să le dau icoana mea pentru a-i acoperi și ajuta, apoi intră în mare și pășește pe valuri, și atunci vor cunoaște toți buna voire a mea către mănăstire."

Apoi toți monahii au ieșit la țărm unde Gavriil a pășit pe apele mării ca pe uscat și s-a învrednicit să ia în mâinile sale aceasta icoana grea și de mari dimensiuni, pictata pe lemn. Pe țărm, monahii s-au închinat icoanei cu evlavie și mare bucurie. Apoi cu cântări au dus-o în sfântul altar al bisericii mănăstirii.

Icoana Maicii Domnului Portărița protectoarea mănăstirii Iviron

Procesiune cu Icoana Maicii Domnului Portărița fară ferecătura de argint

În ziua următoare, însă, icoana nu a mai fost găsita în biserica! Cautând-o, au găsit-o pe zidul mănăstirii, deasupra porții centrale. Au adus-o în biserica, dar iarăși au găsit-o la poarta. Acest lucru neobișnuit s-a întâmplat de mai multe ori, până când nedumerirea monahilor a fost dezlegata de Preasfânta, care i-a apărut în vis egumenului, zicându-i: "Spune fraților să nu ma mai deranjeze de acum înainte, pentru că eu nu doresc să fiu păzită de voi, ci eu să vă păzesc pe voi, nu numai în viața de acum, ci și în cea viitoare. Și sa nădăjduiască în milostivirea Fiului meu și Stăpânului tuturor toți monahii trăitori cu evlavie și frică de Dumnezeu în muntele acesta virtuos. Acest dar eu l-am cerut de la El și iată, va dau vouă semn: cat timp veți vedea icoana mea în aceasta mănăstire, harul și mila lui Dumnezeu nu vor lipsi de la voi."

Monahii s-au bucurat de toate acestea și apoi au zidit un paraclis aproape de poarta mănăstirii, unde au pus aceasta icoana făcătoare de minuni, care se afla în acest loc până astăzi. Datorită acestei întâmplări, icoana a primit numele de "Portărița".

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Minunile Icoanei Maicii Domnului Portărița

Pe lângă multe tămăduiri minunate, Preasfânta Fecioară și-a arătat puterea de "nebiruită între voievozi" în timpul numeroaselor atacuri ale piraților sarazini.

Izvorârea de mir dintr-o copie a Icoanei Maicii Domnului Portărița - minune din zilele noastre

Izvorârea de mir din Icoana Maicii Domnului Portărița 31 martie
Izvorârea de mir din Icoana Maicii Domnului Portărița

În 1982, un chilian convertit la Ortodoxie, Jose (Iosif) Muñoz-Cortes, întovărășit de doi prieteni, a plecat din Canada într-un pelerinaj în vechea fortăreață a monahismului ortodox, Muntele Athos. De profesie profesor de artă, era și iconograf, și își dorea să vadă câteva din schiturile și mănăstirile care se îndeletniceau cu pictarea icoanelor. Unul din prietenii care-l însoțeau pe Jose avea gânduri de monahism, așa că a rămas în Sfântul Munte, la unul din schiturile mai mici; Jose și celălalt tovarăș de drum al său s-au îndreptat spre un vechi schit, unde se pictau pe atunci icoane în străvechiul stil bizantin, folosind tehnica în tempera cu emulsie de ou. După opt ceasuri de urcuș abrupt, cei doi au obosit peste măsură și s-au hotărât să poposească la un schit de unde aveau o minunată priveliște asupra Muntelui.

Acest schit, închinat Nașterii lui Hristos, era foarte sărac, iar cei paisprezece viețuitori ai săi țineau o rânduială foarte aspră. Egumenul, Părintele Climent, i-a întâmpinat pe pelerini cu căldură și le-a oferit kerasma (o mică gustarea constând din ceva dulce și cea de băut - cafea, apă sau țipura), tradiționala tratație athonită, apoi i-a dus să vadă atelierul de pictat icoane al schitului. De îndată ce a intrat în atelier, Jose a simțit o atracție imediată și cu neputință de pus în cuvinte pentru o copie a icoanei Maicii Domnului "Ivirița" care se găsea pe unul din pereți. După cum a explicat mai târziu, și-a simțit inima "ca și cum ar fi tresăltat, s-ar fi dat peste cap". A tot întrebat dacă poate cumpăra icoana cu pricina, dar i s-a spus de fiecare dată că este una din primele icoane pictate acolo (de către un anume Părinte Hrisostom, în 1981), și nu era de vânzare, indiferent de preț.

Mănăstirea Iviron Sfantul Munte Athos
Mănăstirea Iviron Sfantul Munte Athos

În acea noapte, în timpul slujbei săvârșite în biserica schitului, pe când se cânta îngereasca închinare "Vrednic este cu adevărat să te fericim, Născătoare-de-Dumnezeu, cea pururea-fericită și preanevinovată și maica Dumnezeului nostru", Jose a căzut în genunchi și a rugat-o din toate puterile pe Preasfânta Fecioară să-l învrednicească să ia cu el icoana ei, în lume, "unde avem nevoie de tine". A simțit neîntârziat încredințare în inimă că, cumva, rugăciunea sa va fi ascultată. A doua zi dimineață, pe când Jose și prietenul său se pregăteau de plecare, a venit la ei egumenul schitului ținând icoana în mâini și i-a spus lui Jose că este voia Maicii Domnului ca icoana ei să meargă în America.

Jose și tovarășul lui au coborât la arsana (debarcader) și au luat vaporul înspre Dafni, portul de pe țărmul apusean al peninsulei athonite. Pe drum, Jose a auzit limpede un glas lăuntric care l-a îndemnat: "Du-te la Mănăstirea Iviron și atinge icoana de originalul făcător-de-minuni de acolo".

Așa au și făcut. Ajunși la Iviron, au așteptat trei ceasuri până ce a venit un monah să le deschidă paraclisul care adăpostește originalul "Portăriței". Jose l-a rugat pe acesta să le deschidă ferecătura icoanei, ca să poată atinge icoana pe care o primise de "Portărița" originală, pentru a primi binecuvântarea Maicii Domnului. Deși surprins, monahul a acceptat după ce i s-a spus de către cei doi că doresc să poarte binecuvântarea Preasfintei Fecioare în Apus, unde e atâta nevoie de mijlocirile ei.

Icoana Maicii Domnului Portărița fară ferecătura de argint
Icoana Maicii Domnului Portărița fără ferecătura de argint

Icoana începe să izvorască mir

Întors la casa sa din Montreal, Canada, Jose a așezat icoana primită în chip minunat în colțul cu icoane, unde păstra și părticele din moaștele Sfinților de la Lavra Peșterilor din Kiev și din cele ale Marii Ducese Elisaveta, noua-muceniță. Un om de rugăciune, Jose a început să citească zilnic acatistul Portăriței înaintea icoanei. Pe 24 noiembrie 1982, în jurul orei 4 dimineața, la trei săptămâni după întoarcerea din Sfântul Munte, Jose s-a trezit într-un miros foarte puternic și bine-mirositor, ca și cum cineva ar fi vărsat o sticluță de parfum scump. A crezut prima dată că mireasma vine de la moaște, dar mai târziu, după ce s-a așezat înaintea icoanei ca să-și facă rugăciunile de dimineață, a văzut că mâinile Maicii Domnului sunt brăzdate de firișoare uleioase. Jose a crezut că un prieten care stătea împreună cu el vărsase din greșeală niște untdelemn pe icoană, umblând la candela atârnată înaintea ei, dar acesta a tăgăduit cu toată tăria că s-ar fi atins de candelă.

După ce a șters icoana de ceea ce credea că este ulei de candelă, Jose a descoperit că aceea este sursa miresmei minunate ce umpluse de-acum toată casa. La povața unui preot ortodox din vecinătate, icoana a fost dusă la biserică și așezată în altar. În timpul întregii Liturghii, din mâinile Pruncului Hristos a izvorât mir. Și, din acel moment, cu excepția câtorva zile din Săptămâna Mare, când icoana a rămas uscată, mirul a continuat să izvorască necontenit.

În anii ce au urmat, Jose a călătorit împreună cu icoana în multe orașe și nenumărate parohii, iar credincioșii se închinau la icoană, primind multă bucurie și mângâiere. S-au ridicat, bineînțeles, și multe întrebări. Unii aveau inițial îndoielile lor. Un om de știință din Miami a rămas uluit să vadă cum spatele icoanei rămâne deplin uscat; pe furiș, a rupt o așchie mică din lemnul icoanei, pentru o analiză de laborator – s-a dovedit a nu fi nimic mai mult decât lemn obișnuit de pin. Uneori, mirul izvora mai puternic decât în alte dăți. În timpul unei hirotonii de episcop la Montreal, s-a revărsat atât de mult mir, încât a curs de pe tetrapodul pe care fusese pusă icoana la închinat. Altădată, în Florida, se vedea cum mirul iese din mâinile Maicii Domnului și ale Pruncului Hristos ca și cum ar fi fost presat dinăuntru. Nimeni n-a putut să controleze curgerea mirului, ci aceasta se făcea după voia lui Dumnezeu și a Preasfintei Sale Maici.

La început, mirul izvora doar din mâinile Maicii Domnului, din steaua de pe umărul ei stâng și, uneori, din mâinile Domnului nostru Iisus Hristos. În martie 1985, însă, în timpul unei din slujbele Postului Mare, au început să izvorască mir până și rama și sticla icoanei, în așa măsură, că acoperământul de pe tetrapodul pe care stătea s-a umplut de mir.

Au existat câteva cazuri de vindecări fizice, dar Maica Domnului a lucrat prin această icoană mai cu seamă tămăduiri ale sufletelor. Mulți dintre cei ce au stat înaintea icoanei au dat mărturie de aceasta, cercând nu doar zdrobire a inimii și pocăință, ci totodată și mângâiere. Cum am spus mai devreme, izvorârea de mir se oprea în timpul Săptămânii Mari, începând cu Lunea Mare. După Liturghia din dimineața Marii Sâmbete, pe icoană, pe ramă și pe sticla protectoare începeau să se formeze câteva picături de mir. În decursul Utreniei Învierii, când clerul și credincioșii, ținând icoane și prapori, ieșeau în procesiune din biserică, icoana începea să reverse mir în așa măsură, încât umplea de mir mâinile celui care o purta.

Care este însă înțelesul unor astfel de arătări ieșite din comun ale harului lui Dumnezeu în zilele noastre? S-a observat, în istoria Bisericii, că astfel de minuni au avut loc în vremuri de mare încercare; așa s-a petrecut pe vremea Apostolilor și, mai recent, în Rusia și în țările Europei Răsăritene, unde Biserica a pătimit cumplit preț de zeci de ani. Minunile îi întăresc pe credincioși și îi pregătesc să rabde încercările ce vin asupra lor, dar în același timp aduc mângâierea că Preasfânta Fecioară este pururea ocrotitoare a dreptslăvitorilor.

Vindecarea unui orb din naștere

Maica Domnului a vindecat un orb din naștere care a făgăduit că va dărui primul lucru pe care îl va vedea după tămăduire. Rugăciunea orbului a fost ascultată și, întrucât, imediat după vindecare acesta a văzut un lămâi el a dăruit Mănăstirii un lămâi de argint. De la această tămăduire minunată, la fiecare praznic al Adormirii Maicii Domnului, se scoate acest lămâi de argint și se pune în fața icoanei în amintirea acestei vindecări.

Vârful Sfântului Munte Athos
Vârful Sfântului Munte Athos - Aton

Vindecarea fetei țarului Alexei Mihailovici de o copie după Icoana Maicii Domnului Portărița

Fiica domnitorului Rusiei a fost înștiințată, în vis de către Maica Domnului, că va fi vindecată dacă va primi de la Sfântul Munte o copie după Icoana Maicii Domnului Portărița. La rugămintea țarului a fost adusă, de către doi monahi atoniți, în Rusia o copie a Icoanei Maicii Domnului Portărița. Fata acestuia s-a vindecat imediat după sosirea Sfântului odor și după cinstirea acestuia de către toți cei care erau în palatul țarului și, în semn de mulțumire, o Mănăstire din Moscova, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, a devenit metoc al Ivirului.

Banul săracului

Un tânăr a venit și a cerut de mâncare o bucată de pâine, la bucătăria Mănăstirii Iviron, însă a fost refuzat. Plecând întristat s-a întâlnit cu o femei care i-a dăruit un ban de aur. Aceasta l-a povățuit să se întoarcă înapoi la mănăstire și să ceară iarăși mâncare în schimbul banului pe care l-a primit de la Ea. Deși a fost surprins la vederea unei femei în acele locuri, nu a cugetat prea mult, grăbindu-se să meargă la mănăstire pentru a-și potoli foamea. Întors la bucătărie a cerut din nou călugărului să mănânce în schimbul monedei primite. Văzând moneda oferită de pelerinul înfometat părinții din mănăstire îl bănuiesc pe acesta de furt, deoarece această monedă dispăruse din salba de monezi care se afla la Icoana Maicii Domnului Portăriță. Tânărul a fost obligat să povestească tot ce se întâmplase, moment în care monahii au realizat că avusese loc o minune pentru a-i mustra datorită fătului că nu au avut dragoste de acest străin.

Minunea Icoanei Maicii Domnului Portărița

Hramul Mănăstirii

Altă dată, când, de frica foametei, monahii Mănăstirii Iviron n-au mai făcut masă de hram, au fost mustrați de Maica Domnului și, pentru atitudinea lor lipsită de preocupare pentru binele aproapelui, monahii au văzut că tot grâul din hambare a fost cărat de milioane de furnici, lăsând magaziile goale. În urma acestei minuni monahii s-au pocăit și, de atunci, au pus zilnic, la poarta mănăstirii, o ladă de lemn, cu pâine, la dispoziția tuturor pelerinilor.

Apărarea Mănăstirii Iviru de invazia Perșilor de către Icoana Maicii Domnului Portărița

O altă minune relatată de viețuitorii Sfintei Mănăstiri este cea a apărării acesteia de către Maica Domnului atunci când ea a fost atacată de către Amira regele perșilor. Văzând că Mănăstirea este în pericol să fie cucerită și distrusă de perși monahii au înălțat rugăciuni fierbinți Maicii Domnului spunând: "O, Stăpână! Oare nu ai spus tu că ne vei fi păzitoare și ocrotitoare? Cu toate că suntem nevrednici și păcătoși, dar, te rugăm Stăpână, nu ne lăsa, ca nu cumva să zică vrăjmașii noștri: «Unde este Dumnezeul lor?»" și, apoi, au cântat Apărătoare Doamnă.

Maica Domnului a mijlocit către Bunul Dumnezeu și astfel, în mod minunat, toate corăbiile perșilor, cu excepția celei pe care se afla regele Amira, au fost distrusă de o furtună izbucnită din senin. Regele perșilor, în semn de pocăință, a căzut în genunchi și și-a presărat țărână pe cap cerând iertare monahilor și dăruind aurul pe care îl avea Sfintei Mănăstiri.

Soldatul Arab

O întâmplare minunată este legată de convertirea unui soldat arab care, după ce a lovit cu sabia Icoana Maicii Domnului Portărița, a văzut cu groază că, din chipul Maicii Sfinte, a început să curgă sânge. Acest fapt miraculos l-a determinat să devină monah și să petreacă restul vieții într-o adâncă pocăință, înălțând neîncetat rugăciuni Macii Domnului. Soldatul arab nu a vrut ca, după Sfântul Botez, să primească un nume călugăresc considerând, din smerenie, că nu este vrednic de acest lucru și a dorit să se numească Varvar (barbar). În Biserică din mănăstirea Iviron este pictat pe zid Sfântul Varvar, cu îmbrăcăminte de pirat.

Izvorul cu Aghiazma al Maicii Domnului "Portarita" aflat sub nivelul mării

Surse: SfântulMunteAthos, BisericaSfântulAntonie.

Ornament despartitor v01

Mijlocirea Maicii Domnului

Cinstirea Mântuitorului a devenit posibilă ca urmare a vieții pline de Sfințenie a Maicii Sale deoarece întruparea nu ar fi avut loc dacă Dumnezeu nu ar fi găsit un vas ales și, de aceea, Maica Domnului este culmea cea mai înaltă la care s-a ridicat omenirea în întâmpinarea Lui, ea este ofranda oamenilor față de Dumnezeu fără de care coborârea Fiului în lumea creată nu ar fi putut avea loc așa cum spune în troparul Bunei Vestiri: "Fiul lui Dumnezeu, Fiu al Fecioarei se face". Părintele Dumitru Stăniloae descrie relația noastră cu ea în modul foarte profund: "În Maica Domnului avem o inimă de mamă, inimă care s-a topit cel mai mult pentru Fiul ei și bate ea însăși la inima Lui pentru cauza Lui, care este mântuirea noastră, căci mântuirea noastră nu e o chestiune de justiție ci de dragoste între Dumnezeu și oameni." Jertfelnicia și dragostea Maicii Domnului este foarte frumos descrisă de Părintele Steinhardt: "Pe Maica Domnului a o da la o parte este curată aberație și ciudățenie cum mai greu de priceput nu poate fi! Nu-mi este rușine să mi-o închipui pe Maica Domnului zbătându-se, cerând, implorând, intervenind, stăruind."

Maica Domnului este un exemplu de dăruire totală a întregii ei ființe Lui Dumnezeu și de acordare a voinței sale cu voința Lui Hristos datorită legăturii extreme de strânse cu Fiul său prin Duhul Sfânt. O dovadă a iubirii și a mijlocirii este faptul că Mântuitorul, la nunta din Cana Galilei, face prima minune în urma rugăminții Maicii Sale: "Și sfârșindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: «Nu mai au vin.» A zis ei Iisus: «Ce ne privește pe mine și pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.» Mama Lui a zis celor ce slujeau: «Faceți orice vă va spune.»" (Ioan 2,3).

Icoana Maicii Domnului Portărița asezată în Paraclis

Alte evenimente importante din viața Macii Domnului

Ornament despartitor v01

Cinstirea Sfintelor Icoane

Icoanele sunt considerate ferestre către cer, purtătoare de har, ele confirmă posibilitatea îndumnezeirii, a comunicării prin energiile necreate. Sfântul Ioan Damaschin spune: "în viață fiind, sfinții erau plini de Sfântul Duh și, după moartea lor, Sfântul Duh nu se îndepărta nici de sufletele lor, nici de mormintele lor, nici de sfintele lor imagini".

Sfintele icoane formează un mare tezaur spiritual al Bisericii. Despre sfintele icoane s-au spus multe, de către teologi, și s-au scris volume întregi. Înaintașii și Sfinții Părinți au vorbit despre rolul lor, duhovnicesc și dogmatic în același timp, și ne-au învățat să ne închinăm la icoane ca la înșiși sfinții care sunt închipuiți pe ele. "Căci cinstea dată icoanelor se urcă la chipul cel dintâi" spune Sfântul Vasile Cel Mare.

Icoana Maicii Domnului Portărița 31 martie - a
Icoana originală a Maicii Domnului Portărița

Restabilirea cultului icoanelor după erezia iconoclastă

Iconoclasmul este o erezie care alterează în mod grav posibilitatea de îndumnezeire a omului, separând total firea umană de cea Dumnezeiască. Ereticii iconoclaști negau existența sfințeniei Maicii Domnului și a tuturor sfinților deoarece îi separau pe aceștia de Hristos de la care au primit sfințenia negând, astfel, și rolul Duhului Sfânt. După moartea împăratului iconoclast Teofil (829-842) soția lui, Sfânta Teodora, a restabilit cultul icoanelor la sinodul din Constantinopol din anul 843. Pentru că sinodul de la Constantinopol s-a ținut în ajunul primei duminici a Postului Mare, s-a stabilit ca prima duminica din Postul Mare sa fie numită Duminica Ortodoxiei și să amintească de biruința Bisericii asupra ereziilor.

Mai multe informații despre cinstirea Sfintelor Icoane găsim în viața Sfântului Ioan Damaschin. Pentru a citi despre Sfintele Icoane și care sunt temeiurile Biblice pentru cinstirea acestora APĂSAȚI AICI.

Prima Icoană a Macii Domnului

Pictarea Icoanei Maicii Domnului Portărița de către Sfâtul Apostol și Evanghelist Luca
Pictarea Icoanei Maicii Domnului Portărița de către Sfâtul Apostol și Evanghelist Luca

Sfântul Evanghelist Luca este, conform Sfintei Tradiții, primul care a zugrăvit chipul Maicii Domnului din dorința de a păstra mai vie legătura duhovnicească dintre ea și comunitatea credincioșilor. Sfântul Luca a făcut mai multe Icoane ale Maicii Domnului prin care s-au săvârșit numeroase minuni, una din acestea este Maica Domnului Portărița din Mănăstirea Iviron care este sărbătorită astăzi.

Ornament despartitor v01

Descrierea Icoanei Maicii Domnului Portărița din mănăstirea Iviron

După numele mănăstirii în care se află, icoanei i s-a spus Maica Domnului "Ivirița" sau, după locul în care este așezată, "Portaitissa" (greacă: Παναγία Πορταϊτισσα), adică "Portărița". Ea se află în paraclisul de la poarta Mănăstirii Iviron, cum se intră în curte, pe partea stângă. Aceasta aparține tipului Hodigițria (călăuzitoarea) în care Pururea Fecioara Maria îl ține pe Mântuitor pe brațul stâng și arată spre El cu mâna dreaptă, ca o călăuză spre Dumnezeu și spre mântuire. Domnul ține în mâna stângă un sul de hârtie ce simbolizează Evanghelia, iar cu mâna dreaptă binecuvântează.

Icoana prezintă o rană vindecată la bărbie, provenita dintr-o lovitura vrăjmașă data de un pirat, în vremea venirii arabilor în Sfântul Munte.

Icoana Maicii Domnului "Portărița" este de mari dimensiuni, 1,30 x 1,90 metri, ea este împodobită cu numeroase obiecte de valoare (monede de aur, bijuterii , pietre prețioase și alte lucruri scumpe) care au fost donate de către regi, duci, ofițeri și oameni simpli și este ferecată în aur și argint. Aceste podoabe au fost dăruite ca semn de mulțumire pentru minunile săvârșite de Maica Domnului.

Ornament despartitor v01

Muntele Athos grădina Maicii Domnului

Maica Domnului împreună cu Sfântul Ioan Evanghelistul, călătorind pe mare în jurul Athos-ului, au întâmpinat o furtuna năprasnică și au fost nevoiți să tragă la țărm, în locul unde astăzi se afla Mănăstirea Iviron și unde, mai târziu va veni, în chip minunat, Icoana Maicii Domnului Portărița. Minunându-se de peisajul locului, Maica Domnului a cerut Fiului Său, să-i ofere Muntele în dar. S-a auzit atunci un glas, care spunea: "Să fie locul acesta moștenire și grădina Ta și Rai și liman mântuitor pentru cei care vor să se mântuiască." Athosul a devenit, astfel, un punct de atracție pentru mulți din cei care doreau viețuirea monahală și unul din cele mai importante locuri din lumea ortodoxă.

Mănăstirea Iviron Muntele Athos

Mănăstirea Iviron se afla în partea de nord-est a Sfântului Munte Athos, la țărmul Mării Egee, ctitorul ei a fost Ioan Iviritul, prieten al Sfântului Atanasie cel Mare venit din provincia Caucazului, care se numea Iviria (Georgia), pe la anul 980. Mănăstirea zidită de georgieni (iviriți), Ivironul se află astăzi sub conducerea grecilor.

Biserica cea mare a Mănăstirii este închinată Adormirii Maicii Domnului. Mănăstirea va fi distrusă de pirații francezi, în anul 1259, iar mai apoi din nou, la porunca împăratului bizantin Mihail al VIII-lea Paleologul, pentru că viețuitorii de aici se împotriviseră unirii cu apusenii. Ultima distrugere a Mănăstirii a avut loc în secolul al XIV-lea, când catalanii au pângărit locul. Mănăstirea Iviron este a treia în ierarhia Athonita, după Mănăstirile Marea Lavra și Vatoped.

Mănăstirea Iviron Sfantul Munte Athos a

Mănăstirea Iviron și Domnitorii Români

Domnii evlavioși ai țării Românești au susținut viața Mănăstirii Iviron, dintre ei, documentele făcând pomenire de Neagoe Basarb, Radu Mihnea și Matei Basarab. Domnitorul Serban Cantacuzino este cel ce a ctitorit, la anul 1680, paraclisul unde se păstrează cel mai de preț odor al Mănăstirii, anume icoana Maicii Domnului Portărița. Pe unul dintre pereți este zugrăvit chipul lui Mihai Viteazul (1593-1601) în calitate de ctitor al Bisericii.

Sfintele Moaște de la Mănăstirii Iviron

Mănăstirea mai deține multe sfinte moaște: 150 de cutii de argint (au atât de multe părticele de moaște încât în fiecare zi la Sfânta Liturghie scot moaștele unui sfânt din ziua respectivă), sânge de la Sfântul Apostol Petru, o părticică din moaștele Sfântului Ioan Botezătorul, mâna Sfântului Ioan Gură de Aur, capul Sfântului Nichita Romanul și cel al Sfântului Teodor Stratilat și alții.

Mănăstirea Iviron Sfantul Munte Athos Sfintele Moaște
Mănăstirea Iviron Sfantul Munte Athos Sfintele Moaște
Ornament despartitor v01

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului Portărița

Apărătoare Doamnă, Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoare, cântările cele de laudă aducem ție noi robii tăi, ca cei ce cu venirea cinstitei icoanei tale ne-am igonisit (a câștiga prin muncă) armă tare, zid nebiruit și strajă nebiruită. Acoperă-ne și ne apară pe noi toți de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și de toată vătămarea sufletească și trupească, ca să strigăm ție: Bucură-te, Portăriță bună care deschizi credincioșilor ușile Raiului!
Așadar, se cuvine ca noi să avem mare credință în mila cea nemărginită a Domnului nostru Iisus Hristos, ca, prin rugăciunile Preacuratei Maicii Sale și cu ajutorul acestor sfinte icoane să ne vindece, să ne miluiască, să ne poarte de grijă și să ne mântuiască sufletele noastre!

Pentru a citi Rugăciunea completă la Icoana Maicii Domnului Portărița APĂSAȚI AICI.

Pentru a citi Acatistul Icoanei Macii Domnului Portăriță APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Troparul Icoanei Macii Domnului Portărița, glasul 1

Obrăznicia celor ce urăsc chipul Domnului și stăpânirea necredincioșilor celor fără de Dumnezeu, venit-au în Niceea, și fără omenie, cei trimiși muncesc pe văduva care, cu bună credință, cinstea icoana Maicii lui Dumnezeu, iar aceea, în felul său, noaptea a slobozit icoana în mare, strigând: "Slavă ție, Curată, că marea cea netrecută dă ție spatele sale; slavă, călătoriei tale celei drepte, ceea ce ești una nestricată!"

Ornament despartitor v01

Surse Articol Icoana Maicii Domnului Portărița, mănăstirea Iviron Muntele Athos

  • Părintele Profesor Dumitru Stăniloaie, Teologia Dogmatică Ortodoxă volumul 3, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, București, 1997;
  • Nicolae Steinhardt, Dăruind vei dobândi, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2006;
  • Doxologia;
  • Creștin Ortodox;
  • SfântulMunte;
  • Ortodoxia.
Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 31 martie

În această lună, în ziua a treizeci și una, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Ipatie, episcopul Gangrelor;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Acachie Mărturisitorul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici care au mărturisit în Persia: Avdas episcopul, Veniamin diaconul, nouă mucenici împreună cu ei și alți mulți sfinți, care au fost aruncați în închisoare și care au fost mâncați de vii de șoarecii și de pisicile închise laolaltă cu ei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Vlasie, născut în cetatea amoreilor, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfinților treizeci și opt de mucenici, care erau rude între ei, și care de sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Ștefan, făcătorul de minuni, care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea venirii pe mare a icoanei Macii Domnului Portărița la mănăstirea Iviron.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 1 aprilie

În această lună, în ziua întâi, pomenirea preacuvioasei maicii noastre Maria Egipteanca;
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorului Macarie, egumenul Peleichitului;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Gherontie și Vasilid, care prin sabie s-au săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului și dreptului Ahaz;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Varsanufie de la Optina.

Ornament despartitor v01

Pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, Născătoarea de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria; cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei Cruci și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare
(11 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Teodosie cel Mare este cunoscut pentru lucrarea de organizare a monahismului de obște din Palestina și Țara Sfântă, motiv pentru care a primit numele de Chinoviarhul, adică "începător al […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei
(24 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei este unul dintre cei care au intrat în contact direct cu apostoli, fiind ucenic al Sfinților Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox în […]

† Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei (11 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei și Doctor fără de arginți este un sfânt al veacului nostru. Renumit profesor de chirurgie, apreciat în lumea medicală pentru descoperirile sale, a fost mai presus […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram