† Icoana Maicii Domnului din Vladimir - cea mai iubită icoană din Rusia

Trimte prietenilor tăi

Una dintre cele mai cinstite icoane ale ortodoxiei, Icoana Maicii Domnului din Vladimir, este serbată de trei ori în calendarul ortodox pe parcursul anului și anume, pe 21 mai, 23 iunie și 26 august.

Istoric - Icoana Maicii Domnului din Vladimir

Icoana Maicii Domnului din Vladimir - Replica
Icoana Maicii Domnului din Vladimir - Replica

Icoana Maicii Domnului din Vladimir era cunoscută în vechime sub numele Theotokos din Vladimir (greacă: Θεοτόκος του Βλαντιμίρ) sau Fecioara din Vladimir sau Sfânta Fecioară din Vladimir sau Născătoarea de Dumnezeu din Vladimir este una din cele mai cinstite icoane ortodoxe aparținând iconografiei bizantine Eleusa. Theotokos, cuvântul grec pentru Fecioara Maria, în traducere literală „Cea care l-a născut pe Dumnezeu”) este privită ca protectoarea sfântă a Rusiei.

Icoanei Maicii Domnului din Vladimir a fost pictată de însuși evanghelistul Luca din blatul de lemn al mesei la care luau masa Domnul nostru Iisus Hristos, Sfânta Fecioară Maria și dreptul Iosif. Maica Domnului văzând Icoana ar fi exclamat: "Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile. Harul Fiului meu și al meu va fi cu această Icoană."

În jurul anului 1131 patriarhul grec al Constantinopolului, Luca Chrisoberges, a dăruit această icoană marelui duce Iuri Dolgoruki al Kievului. Opera a fost păstrată în Mânăstirea Mezhyhirskyi până când fiul lui Dolgoruky, Andrei Bogoliubski, a adus-o în orașul sau preferat, Vladimir, în 1155.

Până la mijlocul secolului al V-lea, icoana s-a aflat la Ierusalim. Apoi, la dorința lui Teodosie cel Tânăr a fost transferată la Constantinopol pentru ca mai târziu, în anul 1131, Patriarhul grec al Constantinopolului, Luca Hrisoverga, să ofere Marelui Cneaz Gheorghe Vladimirovici al Kievului (numit și Yuri Dolgoruki) acest mare dar pe care l-a așezat inițial în Mănăstirea Devici din Vîșgorod (Ucraina), vechiul oraș al Sfintei Olga, împărăteasa Rusiei și cea întocmai cu Apostolii.

Mai târziu, fiul lui Gheorghe Dolgoruki, Sfântul Andrei Bogoliubsky a adus icoana în orașul Vladimir în anul 1155 și a așezat-o în Catedrala "Adormirii Maicii Domnului", pe care o ctitorise cu hramul Bunei Vestiri. În timpul transportului caii s-au oprit lângă Vladimir refuzând să mai înainteze. Acest gest a fost interpretat precum că Fecioara Maria dorește ca icoana să rămână în acest oraș. Din acel moment, icoana a primit numele de „Icoana din Vladimir”.

Surse: Wikipedia, logos.md, preasfantafecioaramaria.

Floare 02 Bun

Minunile Icoanei Maicii Domnului din Vladimir

Icoana Maicii Domnului din Vladimir - Moscova
Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir la Moscova

De-a lungul anilor credința poporului rus în harul acestei icoane nu a rămas fără răspuns. Nenumărate minuni s-au săvârșit în rândul celor ce cu rugăminți fierbinți și-au plecat capul în fața Maicii Preacurate și a Pruncului Sfânt.

Multe evenimente istorice de frunte pentru ortodoxia rusească s-au desăvârșit în fața acestei sfinte icoane: alegerea și înscăunarea Sfântului Iona - susținătorul Autocefaliei Bisericii Ruse (1448), a Sfântului Iov - primul Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii (1589), a Preafericitului Patriarh Sfântul Tihon (1917), precum și înscăunarea Preafericitului Pimen, Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii la 21 mai 1971.

Înaintea acestei sfinte icoane s-au rugat cu smerenie, veacuri de-a rândul, mulțimi impresionante de creștini, de la oameni simpli până la înalți ierarhi, patriarhi, cneji, țari. Prin rugăciunile adresate acesteia, au fost biruite oștirile ticăloase, s-au vindecat boli incurabile, s-au mângâiat suflete și au fost dobândite din belșug daruri spre slava lui Dumnezeu.

Izbăvirea de Turci a Moscovei

Unele dintre cele mai cunoscute intervenții divine ale Icoanei Maicii Domnului din Vladimir sunt cele legate de salvarea Moscovei de sub asediul tătarilor. În 1395, căpetenia tătarilor, Tamerlan, a renunțat să mai atace Moscova după un vis în care i s-a arătat un munte înalt în vârful căruia se aflau Sfinții Ierarhi cu toiege de aur venind spre el. Deasupra lor, într-o aureolă strălucitoare, era o femeie impunătoare, poruncindu-i să părăsească pământurile Rusiei.

Trezindu-se înfricoșat, Tamerlan a întrebat ce semnifică acest vis, iar tâlcuitorii i-au răspuns că doamna strălucitoare este însăși Maica Domnului, marea protectoare a creștinilor. După acest răspuns, Tamerlan a ordonat trupelor sale retragerea.

După ce au scăpat din această primejdie doar după ce icoana Maicii Domnului a fost adusă de la Vladimir la Moscova, locuitorii noii capitale nu au mai înapoiat icoana orașului Vladimir ci au păstrat-o în Catedrala Adormirii Maicii Domnului din Kremlin până la revoluția de la 1917 când a fost mutată în biserica din cadrul Galeriilor Tetriakov unde se găsește și astăzi.

Icoana Maicii Domnului din Vladimir - Biserica
Icoana Maicii Domnului din Vladimir expusă în Biserică

Izbăvirea de Tătari a Moscovei

Tot în timpul atacurilor tătarilor din anul 1480, când hoardele lui Khan Achmed asaltau porțile Moscovei, Mitropolitul Gherontie i-a scris Cneazului Ivan o epistolă, în care îl încuraja să înfrunte inamicii, sprinjinindu-se pe protecția Maicii Domnului.

Ca urmare a rugăminților fierbinți, Maica Sfântă a intervenit pentru credincioșii ruși, și astfel tătarii, atrași într-o ambuscadă, au fost obligați să se retragă.

Icoana Maicii Domnului din Vladimir - a rămas nearsă în urma unui incendiu

În 13 aprilie 1185, când Catedrala din Vladimir a ars în urma unui incendiu teribil, Icoanei Maicii Domnului din Vladimir a fost găsită nevătămată în ruinele bisericii.

Floare 02 Bun

Iconografie - Icoana Maicii Domnului din Vladimir

Icoanei Maicii Domnului din Vladimir face parte din categoria numită "Eleusa" (în limba greacă:" Ἐλεούσα" însemnând "tandră" sau "milostivă") în care copilul Iisus își lipește obrazul de a-l Mamei Sale. Privirea blândă a Maicii Domnului este îndreptată spre umanitate, având în ochi o urmă de tristețe din cauza proorociei lui Simeon: „Iată, Acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca un semn care va stârni împotriviri. Și prin sufletul tău va trece sabie, ca să se descopere gândurile din multe inimi” (Le. 2, 33-35). În același timp, pruncul Iisus încearcă parcă să o liniștească și să îi dea speranță. Cuprinzându-i gâtul mamei Sale cu mâna stângă, își apropie obrazul de obrazul Fecioarei, într-un minunat gest de tandrețe (de unde și numele de "Eleusa" - „Maica Domnului Mângâietoarea”).

"Peste veșmânt, Maica Domnului poartă maforionul, un văl lung, purpuriu, bordat cu un prețios galon (șiret de lână, de mătase sau de fir, cusut ca podoabă pe haine), care-i acoperă capul și umerii. Pe frunte și pe umeri vedem cele trei stele, semn al pururea-fecioriei Maicii Domnului atât înainte, cât și în timpul nașterii și după aceea.

Chipul Pruncului este deja chipul unui adult, cu trăsături precise, a cărui frunte amplă reflectă înțelepciunea dumnezeiască. Veșmântul Său, himationul (Mantie amplă purtată, prinsă cu o agrafa pe piept sau pe umăr), roșu purpuriu, are sclipiri de aur, așa cum se cuvine lui Dumnezeu: este lumina cea neînserată."

Eterna legătură dintre mamă și prunc este perfect surprinsă în pictura acestei icoane care îi preamărește pe amândoi deopotrivă, nedespărțiți.

Un număr foarte mare de copii după Icoana din Vladimir au fost realizate de-a lungul anilor, toate fiind izvoare de tămăduiri sufletești celor ce vin cu credință spre închinare.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 100

Floare 02 Bun

Rugăciune la Icoana Maicii Domnului din Vladimir

O, Preaminunată Ocrotitoare cerească a întregii Ortodoxii, primește și razele gândurilor noastre pe care le îndreptăm cu smerenie către Tine. Păzește-ne pe noi de vrăjmașii văzuți și nevăzuți și abate norul mâniei lor dinspre noi, ca întru pace să-Ți dăruim curgerea rugăciunii noastre. Pe scaunul slavei cerești ai fost așezată de Cel Căruia Te-ai făcut Scaun preaînalt a toată desăvârșirea.
De acolo veghezi ca o Împărăteasă asupra poporului Tău și pe îngeri îi trimiți, ca să păzească pe robii Tăi de toată vătămarea potrivnicilor noștri. Sub lumina privirii Tale Iubitoare de Maică ajută-ne să punem începutul cel bun al pocăinței și să învățăm și noi alfabetul virtuților. Pe cei din primejdii îi acoperă cu darul Tău, pe cei întristați îi povățuiește la limanul păcii dumnezeiești și pe noi, pe toți, ne întărește întru mărturisirea dreptei credințe prin cuvânt, dar mai ales prin faptele cele bune izvorâte dintr-o inimă smerită și iubitoare.
Cu sabia rugăciunii Tale taie toate gândurile patimilor noastre și tulburarea furtunii ispitelor de pe marea vieții o potolește, ca întru pace să petreacă robii Tăi în toate zilele în așteptarea Împărăției celei cerești. Zdrobește sub picioarele gândurilor noastre smerite pe vrăjmașii care caută să ne prăbușească în prăpastia răutății. Ridicând mâinile Tale la rugăciune dobândește pentru noi surparea gândurilor întunecate și strălucește mintea noastră cu lumina Soarelui înțelepciunii.
Nu avem pocăința cea mântuitoare și nici nu știm a ne ruga pentru a atrage asupra noastră mila Stăpânului, dar nu ne lăsa pe noi, Maică Preacinstită, ci cu însăși cheia rugăciunii Tale descuie-ne ușa milei dumnezeiești. Împacă viața noastră și în ceasul sfârșitului vieții noastre pământești să ne întâmpini cu față luminoasă și cu nădejdea mântuirii, alungând de la noi toată frica, spre a te lăuda cu bucurie în vecii vecilor. Amin.

Floare 02 Bun

Cântări Liturgice

Tropar - Icoana Maicii Domnului din Vladimir, glasul al 4-lea

Astăzi luminat se împodobește cetatea cea aleasă, primind ca o rază a soarelui, Stăpână, Icoana ta, cea făcătoare de minuni, către care noi, acum alergând și rugându-ne ție, strigăm așa: „O, prealuminată Stăpână, de Dumnezeu Născătoare! Roagă-te Celui Ce S-a întrupat dintru tine, lui Hristos, Dumnezeul nostru, ca să păzească cetatea aceasta și toate orașele și laturile creștinești nevătămate de toată asupreala vrăjmașilor și, ca un Milostiv, să mântuiască sufletele noastre!

Floare 02 Bun

Icoana Maicii Domnului din Vladimir (Viețile Sfinților)

În zilele binecredinciosului și marelui domn Vasile Dimitrievici, singurul stăpânitor al Rusiei, și în vremea Sfântului mitropolit Ciprian, a fost năvălirea lui Temiraxac, împăratul agarenilor, asupra pământului Rusiei. Acela, sculându-se cu mare putere de la Răsărit și prădând multe împărății, a ajuns în părțile Rusiei. Deci, apropiindu-se de hotarele pământului Rezeanului, a luat cetatea Eleciul, a robit pe voievodul Eleciului și a ucis o mulțime de creștini, căci era mare urător și cumplit chinuitor al neamului creștinesc. Apoi se mai lăuda că tot pământul Rusiei are să-l pustiască, ca să dezrădăcineze credința creștinească, și își pregătea drumul său spre cetatea Moscova, vrând să o risipească pe ea. Deci auzind marele domn Vasilie Dimitrievici acest lucru, și-a adunat oastea sa și s-a dus în cetatea Colomnei.

De acolo plecând, a stat la malul râului Ochi, făcând tabără împotriva vrăjmașului, iar Temiraxac a stat într-un loc 15 zile. Și înștiințându-se marele domn și toată oastea creștinească de marea putere a păgânului împărat, care venise cu oști fără de număr, și auzind despre scopul lui cel rău, și-a ridicat mâinile spre cer împreună cu toți ostașii săi și se ruga cu lacrimi Domnului și Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru izbăvirea sa de acel agarean fără de Dumnezeu. Ei chemau în ajutor pe cei mai mari plăcuți ai lui Dumnezeu, pe Sfinții Ierarhi Petru și Alexie, pe Cuviosul Serghie și pe ceilalți sfinți făcători de minuni ai Rusiei.

Apoi a trimis în cetatea Moscova, la părintele său cel duhovnicesc, la preasfințitul mitropolit Ciprian, ca să poruncească poporului să facă post și rugăciune, și să trimită în cetatea Vladimirului, ca să ia de acolo icoana făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și să o aducă în Moscova, pentru apărarea cetății împărătești a Rusiei. Iar arhiereul lui Dumnezeu, Ciprian, mai înainte de porunca domnească, se gândea ca să aducă acea cinstită icoană, deci, când i-a venit poruncă de la voievod; atunci a mulțumit lui Dumnezeu că tot același gând a pus și în inima marelui domn, căci avea acea împreună-glăsuire a lui cu al său gând, ca pe o adeverire de bunăvoirea lui Dumnezeu, ca minunata icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu să se mute la dânșii în Moscova. Deci îndată a trimis la Vladimir bărbați aleși din rânduiala duhovnicească, după acea cinstită icoană. Apoi mitropolitul Ciprian adunând toată duhovniceasca rânduială și mulțime de popor, s-a rugat pentru biruința asupra vrăjmașului. Și a poruncit tuturor să poftească la rugăciune și nici el însuși nu s-a depărtat de la biserică, făcând slujbă și rugându-se ziua și noaptea cu fierbinte vărsare de lacrimi pentru marele voievod, pentru oastea lui, și pentru toți pravoslavnicii creștini.

Folare Separare 1

Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir la Moscova

Iar când cinstita icoană a pornit de la Vladimir și s-a apropiat de cetatea Moscovei, în 15 zile ale lunii august, la praznicul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a ieșit întru întâmpinarea ei preasfințitul mitropolit cu tot soborul rânduielii duhovnicești, împreună cu mult popor; și, văzând acea sfântă icoană, au căzut la pământ și s-au închinat ei ca însăși Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care venise la dânșii, și primind-o cu negrăită bucurie, vărsau multe lacrimi privind spre dânsa și rugându-se ca să se izbăvească de năvălirea agarenilor. Și nu le-a fost în deșert rugăciunea lor, pentru că tocmai în aceeași zi în care preacinstita icoană a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu a fost adusă în Moscova, Temiraxac, păgânul împărat al agarenilor, îngrozindu-se de o înfricoșată vedenie pe care a văzut-o în vis, s-a tulburat și a fugit înapoi cu toată puterea sa, nefiind gonit de nimeni.

Iar vedenia aceea a lui a fost astfel: vedea înaintea sa un munte preaînalt, pe al cărui vârf mergeau împotriva lui arhiereii și aceia, având toiege de aur în mână, îl îngrozeau pe el. Deasupra arhiereilor a văzut în văzduh o strălucire neobișnuită și stând în mijloc o împărăteasă într-o slavă negrăită, îmbrăcată în haină de porfiră și strălucită mai mult decât soarele, cu raze în chip de fulger. Împrejurul ei era mulțime nenumărată de ostași înarmați care îi slujeau ei și se pregăteau ca de război. Iar împărăteasa avea mâinile sale întinse în sus, ca o rugătoare. Apoi a văzut-o pe ea amenințându-l cu groază, ca să se ducă din hotarele pământului Rusiei, ca și cum poruncea ostașilor săi să pornească asupra lui. De acea înfricoșată vedenie s-a cutremurat Temiraxac și, sărind înspăimântat din pat, a răcnit: „O, vai mie, ce este această vedenie înfricoșată?”. Și tremurând, se temea suspinând și era ca într-o nepricepere; iar după un ceas venindu-și în fire, a chemat pe domni și pe voievozi și a început a le spune lor ceea ce văzuse, tremurând încă de frică.

Iar aceia, auzind cele ce li se spunea și văzând pe împăratul lor tremurând, asemenea s-au înspăimântat și nepricepându-se, ziceau: „Ce să fie aceasta?”. Și unii ziceau: „Împărăteasa care s-a văzut este Maica Dumnezeului creștinilor, a lui Iisus Hristos, și se cunoaște că voiește să apere pe creștini, pentru că dânsa le este lor ajutătoare și purtătoare de griji”. Temiraxac a zis: „Dacă creștinii au o ajutătoare ca aceea, apoi în deșert ne-am pornit asupra lor și fără de spor ne ostenim, căci măcar pe unul din cei ce stau dinaintea ei de l-ar trimite asupra noastră, pe toți ne va birui și nici loc nu vom putea afla încotro să fugim”. Astfel acel împărat păgân s-a întors înapoi cu toată puterea agarenească, fugind cu rușine, căci li se părea agarenilor că multe cete de ostași din pământul Rusiei vin în urma lor și pentru aceea fiind cuprinși de frică mare, unul pe altul se călcau, aruncându-și armele, prăzile și dobânzile lor. Astfel le-a fost acelor dreptcredincioși biruința asupra vrăjmașilor, fără de război și fără vărsare de sânge, cu rugăciunile Preacuratei Fecioare Născătoare de Dumnezeu.

Folare Separare 1

Acea năvălire a lui Temiraxac cu agarenii și minunata lui gonire din pământul Rusiei s-a întâmplat în anul de la facerea lumii 6903 – 1395 de la nașterea lui Hristos – și din vremea aceea, în împărăteasca cetate Moscova s-a așezat praznicul întâmpinării icoanei Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu, care se numește Vladimirsca, întru neuitata și mulțumitoarea pomenire a minunatei izbăviri de agareni, care s-a făcut prin apărarea Maicii lui Dumnezeu, căreia cu Cel născut dintr-însa, Hristos Dumnezeu, totdeauna de la noi să-I fie cinste, mulțumire și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Folare Separare 1

Surse: Doxologia.

Floare 02 Bun

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 23 iunie

În această lună, în ziua a douăzeci și treia, pomenirea Sfintei Mucenițe Agripina Romana;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor Vasa, Paula și Agatonica, care au dus moaștele sfintei Agripina de la Roma în Sicilia;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Aristocleu preotul, Dimitrian diaconul și Atanasie anagnostul;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Eustohie preotul și cei împreună cu el, Gaie nepotul său, și fiii săi Lolia (Lulo), Prov și Urban (secolul al IV-lea);

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 24 iunie

În această lună, în ziua a douăzeci și patra, pomenirea Nașterii Cinstitului Slăvitului Prooroc înaintemergătorul și Botezătorul Ioan;
Tot în această zi, pomenirea soborului drepților Zaharia și Elisabeta;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Panaghiot Chesarineanul (din Cezareea), cel ce în Constantinopol a mărturisit la anul 1765;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Niceta de Remesiana (în Dacia).

Floare 02 Bun

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu Mântuiește-ne pe noi! Cu ale Ei sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Recomandări

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie (25 octombrie)

Sfinții Mucenici Marcian și Martirie au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361), care trecuse de partea arienilor, deși Arie fusese osândit la cel dintâi Sinod Ecumenic de la Niceea din anul 325. Sunt […]

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (sau Dimitrie Basarabov) este numit și Ocrotitorul Bucureștilor, datorită evlaviei pe care o acu credincioși care vin și se închină la Moaștele Sfântului de la Catedrala Patriarhală. Este […]

† Sfântul Mare Mucenic Areta
(24 octombrie)

Sfântul Mare Mucenic Areta, guvernatorul orașului Najran (Arabia Saudită), a pătimit împreună alți 4300 de creștini, în timpul atacurilor etiopiene conduse de Dgu Nuwas din anul 523. Martiriul lor este serbat în calendarul ortodox în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram