† Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru
(16 ianuarie)

Trimte prietenilor tăi

Închinarea la Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru este prăznuita în calendarul ortodox în data de 16 ianuarie.

Amintirea de Cinstitul lanț al Sfanțului Apostol Petru este o zi de sărbătoare care dăruiește nădejde tuturor acelora care pătimesc pe nedrept în lumea aceasta înrobita de păcat, atât în propria familie, cat și în societate.

Cinstirea lanțului Sfântului Apostol Petru (sinaxar)

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie 01

Pătimirea pe nedrept dusă cu smerenie umple inima de har, curățându-se astfel toate patimile și lucrările duhurilor necurate: „Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi voi când vă vor ocărî și vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind din pricina Mea.” (Sfântul Evanghelist Matei 5, 10-11).

A doua închiderea a Sfântului Petru, când a scăpat prin minune Dumnezeiască

Sfântul Apostol Petru, numit mai înainte Simon, a fost un pescar din localitatea Betsaida, așezata pe malul nordic al lacului Ghenizaret, în regiunea Galileea. El a fost fratele mai mic al Sfântului Apostol Andrei. Mântuitorul l-a chemat la apostolie mai întâi pe Sfântul Andrei, iar mai apoi a venit și fratele acestuia, Simon (care a primit de la Hristos numele de Petru). „Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și i-a zis: am găsit pe Mesia (care se tâlcuiește: Hristos).” (Sfântul Evanghelist Ioan 1, 40-41).

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie 02

Cândva între anii 42-44, după ce regele Agripa I (care a domnit intre anii 40-44) i-a tăiat capul Sfântului Iacob al lui Zevedeu, în Ierusalim, acesta l-a prins și l-a aruncat în temniță și pe Sfântul Petru. Potrivit mărturiei Sfântului Apostol Luca, el a fost pus în lanțuri în temniță militară, intre alți doi ostași, însă, noaptea, a fost eliberat în chip minunat de un înger al Domnului.

Pasaje Biblice (din Sfânta Scriptură) despre Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru

A doua închiderea a Sfântului Petru

Mai târziu, prin anul 64 după Hristos, Sfântul Petru a fost iarăși prins, de această dată el fiind închis într-o temniță din Romă, numita „Carcera Mamertinica” și aflată între Capitoliu și Forumul Roman. Aceasta temniță avea doua celule, una superioară, unde era închisoarea Romei, și alta subterană, crezută a fi cea mai veche camera din Roma (numită "Tullianum"); mai târziu, capela subterana va primi numele de „Sfântul Petru în Carcera”.

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie 03

Multe dintre lucrurile folosite de sfinți au fost păstrate cu multa cinste și evlavie, după moartea acelora. O parte dintre acestea au rămas binefăcătoare, tămăduind mulți credincioși de patimi și de boli. Lanțurile în care a fost intemnițat Sfântul Petru sunt unele dintre aceste lucruri binecuvântate. Potrivit tradiției creștine, Lanțurile Sfântului Petru tămăduiesc neputințele și gonesc duhurile necurate.

Unde se găsește Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru și istoria lui

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie in Basilica San Pietro in Vincoli Roma
Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru - Bazilica „Sfântul Petru în Lanturi” (San Pietro în Vincoli), din Roma

În bazilica numita „Sfântul Petru în Lanturi” (San Pietro în Vincoli), din Roma, se păstrează Lanțurile cu care Apostolul Petru a fost legat în închisoarea din Ierusalim, precum și lanțurile cu care acesta a fost înlănțuit în „Carcera Mamertinica”. Lanurile din „Carcera Mamertinica” ar fi fost descoperite la începutul secolului al II-lea, de către temnicerul roman Quirinus de Neus.

Lanțul din Ierusalim a stat ascuns printre creștini până în anul 439, când Sfântul Juvenalie, patriarhul Ierusalimului (422 - 458), l-a dăruit împărătesei Evdochia Augusta (401-460), soția împăratului Teodosie al II-lea (401-450), drept mulțumire pentru ajutoarele dăruite bisericilor din oraș. Împărăteasa Evdochia a dus cinstitul Lanț în Constantinopol, așezându-l în vechea biserica închinată Sfintei Sofia.

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie in Basilica San Pietro in Vincoli Roma 01
Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru - Bazilica „Sfântul Petru în Lanturi” (San Pietro în Vincoli), din Roma

O parte din acest lanț a fost dăruit de împărăteasa Evdochia fiicei sale, Eudoxia, soția împăratului Valentinian al III-lea (419-455). Eudoxia a așezat cinstitul lanț în Biserica Sfântul Petru, din Roma, în care se afla deja încă un Lanț al Sfântului Petru, cu care acesta fusese legat în vremea persecuției împăratului păgân Nero (54-68).

Sărbătoarea - Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru

Sărbătoarea numita „Închinarea cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru” este foarte veche, ea existând poate chiar de la începutul secolului al II-lea. În ziua de 16 ianuarie, Biserica Ortodoxa mărturisește minunea eliberării din temniță a Sfântului Petru și se închina cinstitelor lui lanțuri (lanțul din temnița din Ierusalim și lanțul din temnița din Roma).

Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru – în slujirea liturgică

Sfantul Apostol Petru

Cântări din slujba Vecernia praznicului:
„Sa cinstim lanțul celui preamărit, întru care se dezleagă legăturile patimilor. Caci cu vrednicie se sfințește cu darurile cele negrăite ale preaînțeleptului Petru; și de la dansul cu adevărat luând har pururea curgător, rupe și acesta cu putere dumnezeiasca legăturile necazurilor; precum acela rupea legăturile greșelilor și dăruiește dezlegare de cele rele.”

„Iarăși ne ridica pe noi fierbintele ocrotitor Petru, piatra credinței, la duhovnicescul ospăț, punând înaintea noastră cinstitul sau lanț, ca pe un prânz preaales, spre mângâierea celor necăjiți, și ca liman celor înviforați. Veniți toți să-L sărutam și pe Cel ce l-a preamărit pe el, sa-L rugam: Cu rugăciunile lui, Hristoase, mantuiește sufletele noastre”.

Sursă: Teodor Danalache, Creștin Ortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pasaje Biblice (din Sfânta Scriptură) despre Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie Sfanta Scriptura

Din Faptele Apostolilor (12, 1-11) aflăm că în anul 42 d.Hr, regele Irod Agripa a poruncit ca Sfântul Apostol Petru sa fie întemnițat și legat în lanțuri. Petru este dezlegat și eliberat de un înger. Lanțul cu care a fost legat Petru tămăduia neputințele și gonea duhurile cele viclene, iar cel ce se atingea de acest lanț se sfințea.

1. Și în vremea aceea, regele Irod (Agripa) a pus mâna pe unii din Biserică, ca să-i piardă.
2. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan.
3. Și văzând că este pe placul iudeilor, a mai luat și pe Petru, (și erau zilele Azimelor)
4. Pe care și prinzându-l l-a băgat în temniță, dându-l la patru străji de câte patru ostași, ca să-l păzească, vrând să-l scoată la popor după Paști.
5. Deci Petru era păzit în temniță și se făcea necontenit rugăciune către Dumnezeu pentru el, de către Biserică.
6. Dar când Irod era să-l scoată afară, în noaptea aceea, Petru dormea între doi ostași, legat cu două lanțuri, iar înaintea ușii paznicii păzeau temnița.
7. Și iată un înger al Domnului a venit deodată, iar în cameră a strălucit lumină. Și lovind pe Petru în coastă, îngerul l-a deșteptat, zicând: Scoală-te degrabă! Și lanțurile i-au căzut de la mâini.
8. Și a zis îngerul către el: Încinge-te și încalță-te cu sandalele. Și el a făcut așa. Și i-a zis lui: Pune haina pe tine și vino după mine.
9. Și, ieșind, mergea după înger, dar nu știa că ceea ce s-a făcut prin înger este adevărat, ci i se părea că vede vedenie.
10. Și trecând de straja întâi și de a doua, au ajuns la poarta cea de fier care duce în cetate, și poarta s-a deschis singură. Și ieșind, au trecut o uliță și îndată îngerul s-a depărtat de la el.
11. Și Petru, venindu-și în sine, a zis: Acum știu cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul Său și m-a scos din mâna lui Irod și din toate câte aștepta poporul iudeilor.

Faptele Apostolilor 12, 1-11

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Semnificația / etimologie numelui Petru

Numele Petru / Petre deriva din numele grecesc Petros , provenit la rândul lui din substantivul „petra”(πέτρα), având semnificația de „piatra , stâncă”. Așadar prenumele ori numele Petru sugerează tăria și cerbicia caracterului unei persoane. Cuvântul grecesc „petros” este o traducere a termenului siriac „Kefa” , latinizat sub forma de „Cephas”, cu același înțeles de „piatră”. Potrivit „Noului Testament”, Iisus i-a dat lui Simon numele de Petru pornind de la aceasta semnificație de stâncă sau piatra a numelui: „Și Eu îți zic ție, că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica Mea și porțile iadului nu o vor birui.” (Sfântul Evanghelist Matei 16, 18).

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Petru? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 29 iunie, de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Cinstirea lantului Sfantului Apostol Petru 16 ianuarie 04
Sfinții Apostoli Petru și Pavel
This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru, glasul al 4-lea

Roma nepărăsind, la noi ai venit prin cinstitele lanțuri ce ai purtat, întâistătătorule pe scaunul Apostolilor. Pe care cu credință cinstindu-le, te rugăm : Cu ale tale rugăciuni cele către Dumnezeu, dăruiește nouă mare milă.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru, glasul al 2-lea

Pe cel întâistătător între Apostoli, pe marele Petru, să-l lăudăm și lanțul să-l sărutăm cu credință, dezlegare de greșeli dobândind.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Alt Condac al cinstitului lanț al Sfântului Apostol Petru, glasul al 2-lea

Piatra Hristos pe piatra credinței, pe întâiul șezător pe scaunul ucenicilor, îl preamărește luminat. Căci cheamă pe toți să prăznuiască, Apostole, minunile cinstitului tău lanț și dă iertare de greșeli.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cinstitul lanț al Sfântului Apostol Petru (Viețile Sfinților)

Când Sfântul Apostol Petru a fost dus în temniță de împăratul Irod și era legat cu două lanțuri de fier, dormind el noaptea între doi ostași, a venit îngerul Domnului și lovindu-l în coastă, l-a deșteptat și l-a scos afară, căzând de pe dânsul lanțurile cele de fier; despre aceasta se scrie în Faptele Apostolilor: Și s-a auzit acea prea slăvită izbăvire din legături și din temniță a lui Petru, prin toată cetatea Ierusalimului. Atunci niște credincioși, în taină luând lanțurile acelea, le-au păstrat la ei, avându-le înaintea ochilor, ca pe însuși Sfântul Apostol Petru; care nezăbovind după acea ieșire din temniță, s-a dus în alte țări, propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, și nu s-a arătat în Ierusalim.

Folare-Separare

Deci, lanțurile acelea au luat putere tămăduitoare de la trupul apostolului. și precum erau maramele și basmalele lui Pavel, așa și lanțurile lui Petru, care au ros trupul lui, tămăduiau neputințele și goneau duhurile cele viclene. Drept aceea, se cinsteau cu cucernicie de cei credincioși acele cinstite lanțuri, cărora li se închinau și cu dinadinsul le păstrau, din neam, ca moștenire; pentru că părinții le lăsau copiilor lor, iar copiii venind în locul tatălui, le încredințau moștenitorilor lor. Și astfel unul după altul primindu-le și unul altuia spunând de cine s-au atins lanțurile acelea și de care trup s-au sfințit.

Folare-Separare

Cu o moștenire ca aceasta au ajuns lanțurile în mâinile lui Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (422-458); și pe când dreptcredincioasa împărăteasă Evdochia, soția împăratului Teodosie cel Mic (408-450), se afla în Ierusalim, a zidit multe biserici; Sfintele Locuri cu cheltuială împărătească le-a împodobit, și iarăși s-a întors la Constantinopol; atunci patriarhul Iuvenalie, văzându-i dreapta credință și iubirea ei de Dumnezeu, i-a dăruit multe din duhovniceștile vistierii; iar între alte lucruri sfinte, i-a dat și aceste cinstite și de minuni făcătoare lanțuri ale Sfântului Apostol Petru, pe care, luându-le împărăteasa, le-a adus în Constantinopol; deci, un sfânt lanț l-a dus înăuntrul bisericii celei mari a Sfântului Apostol Petru, unde săvârșea soborul lui, iar altul l-a trimis la Roma, fiicei sale Eudoxia, care era măritată după împăratul Romei, Valentinian al treilea (424-455), și aceea fiind următoare maicii sale în credința cea dreaptă, cu dragoste a primit acel neprețuit dar și zidind o biserică în numele Sfântului Apostol Petru, în muntele Escuilinului, a pus într-însa acel lanț.

Folare-Separare

S-a aflat în Roma și un alt lanț al Sfântului Petru, cu care l-a legat Nero tiranul, și acela, împreună cu lanțul cel adus de la Constantinopol, a fost pus în biserică. Și s-a așezat praznicul închinării cinstitelor lanțuri în șaisprezece zile ale lunii ianuarie, întru cinstirea și pomenirea Sfântului Apostol Petru și întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, ziua a șaisprezecea, amintirea cinstitului lanț al sfântului apostol Petru;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici și frați buni: Pevsip, Elasip și Mesip și a bunicii lor Neonila;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Danact, citețul;

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului sfințit mucenic Damaschin, care a mărturisit în satul Gabrovo, de lângă Târnovo, în anul 1771, și care prin sugrumare s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a șaptesprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Antonie cel Mare;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului părintelui nostru Antonie cel Nou, purtătorul de Dumnezeu și făcătorul de minuni, care a sihăstrit în schitul Veria, și care în pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea evlaviosului împărat Teodosie cel Mare;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Ahila, despre care se vorbește in Pateric, care în pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sfinte Apostole Petru roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește–ne și ne mânuiește–ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram