Calendar Ortodox 2022


 1. IAN
 2. FEB
 3. MART
 4. APR
 5. MAI
 6. IUN
 7. IUL
 8. AUG
 9. SEPT
 10. OCT
 11. NOV
 12. DEC

!Notă: Fiecare titlu care este scris cu Italic și fundal gri are link către viața Sfântului.

Atenție: Dacă identificați greșeli vă rog să ne scrieți APĂSÂND AICI.


Calendar Ortodox - IANUARIE

(31 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)


 1. (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; (†) Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei și mama sa Sfânta Emilia; (Tedeum - Anul Nou).


 2. Înainte-prăznuirea Botezului Domnului; Sfântul Ierarh Silvestru, episcopul Romei; Sfântul Cuvios Serafim de Sarov;
  Duminica dinaintea Botezului Domnului (Predica Sfântului Ioan Botezătorul); Apostol: Cea de a-2-a Epistolă către Timotei 4, 5-8; Sfântul Evanghelist Marcu 1, 1-8; glas 3, voscreasna 6.

 3. Sfântul Proroc Maleahi; Sfântul Mucenic Gordie;

 4. Soborul Sfintilor 70 de Apostoli; Sfântul Cuvios Teoctist din Siciliei; Sfântul Cuvios Apolinaria; Sfântul Cuvios Nicifor cel Lepros.

 5. Sfântul Mucenic Teopempt și Teonas; Sfântul Cuvios Sinclitichia; (Ajunul Botezului Domnului. Post).

 6. (†) Botezul Domnului (Boboteaza - Dumnezeiasca Arătare).

 7. † Soborul Sfântul Prooroc Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului (Dezlegare la pește).

 8. Sfântul Cuvios Gheorghe Hozevitul; Sânta Cuvioasă Domnica.


 9. Sfântul Mucenic Polieuct; Sfântul Ierarh Petru, episcopul Sevastiei;
  Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Apostol: Cea de a-2-a Epistolă către Timotei 4, 7-13; Sfântul Evanghelist Matei 4, 12-17; glas 4, voscreasna 7.

 10. Sfântul Ierarh Grigorie, episcopul Nyssei; †) Sfântul Cuvios Antipa de la Calapodești; Sfântul Ierarh Dometian, episcopul Melitenei.

 11. † Sfântul Cuvios Teodosie, începătorul vieții călugărești de obște din Palestina; Sfântul Cuvios Vitalie.

 12. Sfânta Muceniță Tatiana diaconița și Eutasia.

 13. † Sfântul Mucenic Ermil și Stratonic; Sfântul Ierarh Iacob, episcopul din Nisibe.

 14. Odovania praznicului Botezului Domnului;
  Sfântul Cuvios Mucenic din Sinai și Rait; Sfânta Nina, luminătoarea Georgiei.

 15. Sfântul Cuvios Pavel Tebeul; Sfântul Cuvios Ioan Colibașul.


 16. Cinstirea lanțului al Sfântului Apostol Petru; Sfântul Mucenic Danact citețul;
  Duminica a 29-a după Rusalii; (a celor 10 leproși); Apostolul Duminicii a 28-a: Prima Epistolă către Coloseni 1, 12-18; Sfântul Evanghelist Luca 17, 12-19; glas 5, voscreasna 8.

 1. †) Sfântul Cuvios Antonie cel Mare; Sfântul Cuvios Antonie cel Nou de la Veria.

 2. † Sfântul Ierarh Atanasie și Chiril, arhiepiscopul Alexandriei; † Sfântul Ierarh Chiril, arhiepiscopul Alexandriei.

 3. Sfântul Cuvios Macarie cel Mare, Egipteanul; Sfântul Cuvios Macarie Alexandrinul; Sfântul Ierarh Marcu, mitropolitul Efesului; Sfânta Muceniță Eufrasia.

 4. †) Sfântul Cuvios Eftimie cel Mare; Sfinții Mucenici Eusebiu, In, Pin și Rim.

 5. Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Mucenic Neofit; Sfânta Muceniță Agnia din Roma.

 6. Sfântul Apostol Timotei; Sfântul Cuvios Mucenic Anastasie Persul.


 7. Sfântul Sfințit Mucenic Clement, episcopul Ancirei; ; Sfântul Mucenic Agatanghel; Sfinții Părinți de la Sinodul al VI-lea Ecumenic;
  Duminica a 31-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Prima Epistolă către Timotei 1, 15-17; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 18, 35-43; (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); Apostol - Prima Epistolă către Timotei 1, 15-17; glas 6, voscreasna 9.

 8. Sfânta Cuvioasă Xenia Romana; Sfânta Cuvioasă Xenia din Sankt Petersburg;

 9. †) Sfântul Ierarh Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sfântul Ierarh Bretanion, episcopul Tomisului.

 10. †) Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, mitropolitul Moldovei; Sfântul Cuvios Xenofont, Maria, Arcadie și Ioan.

 11. † Aducerea moaștelor Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur; Sfânta Marciana, împărăteasa.

 12. Sfântul Cuvios Efrem Sirul. Sfântul Cuvios Isaac Sirul; Sfântul Cuvios Paladie; Sfântul Cuvios Iacob Sihastrul;

 13. Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul; Sfântul Mucnenic Filotei.


 14. †) Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sfântul Sfințit Mucenic Ipolit, episcopul Romei.
  Duminica a 32-a după Rusalii(a lui Zaheu); Apostol - Prima Epistolă către Timotei 4, 9-15; Sfântul Evanghelist Luca 19, 1-10; glas 1, voscreasna 1.

 15. Sfinți Doctori fără de arginți Chir și Ioan; Sfântul Mucnenic Filotei.Calendar Ortodox - FEBRUARIE

(28 zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)


 1. Înainte-prăznuirea Întâmpinării Domnului;
  Sfântul Mucenic Trifon; Sfinții Mucenic Perpetua și Felicitas.

 2. Întâmpinarea Domnului (Stratenia) (Dezlegare la pește).

 3. Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și prorocița Ana.

 4. Sfântul Cuvios Isidor Pelusiotul; Sfântul Sfințit Mucenic Avramie.

 5. Sfintele Mucenițe Agata și Teodula.


 6. Sfântul Ierarh Vucol, episcop Smirnei; Sfântul Ierarh Fotie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Varsanufie cel Mare;
  Duminica 17 după Rusalii; (a Cananeencii); Apostol: Cea de a-2-a Epistolă către Corinteni 6, 16-18; 7, 1; Sfântul Evanghelist Matei 15, 21-28; glas 8, voscreasna 11.

 7. Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului. Sfântul Cuvios Luca din Elada.

 8. Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat. Sfântul Proroc Zaharia.

 9. Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului;
  Sfântul Mucenic Nichifor.

 10. †) Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie; Sfânta Muceniță Valentina.

 11. Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei; Sfânta Teodora, împărăteasa.

 12. Sfântul Ierarh Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari; Sfântul Mucenic Hristea.


 13. Sfântul Cuvios Martinian; Sfântul Apostol și Mucenic Acvila și soția sa, Priscila; Sfântul Ierarh Evloghie, patriarhul Alexandriei;
  Duminica 33 după Rusalii; (a Vameșului și Fariseului); Apostol: Cea de a-2-a Epistolă către Timotei 3, 10-15; Sfântul Evanghelist Luca 18, 10-14; glas 1, voscreasna 1.

 14. Sfinții Cuvioși Auxenție, Maron și Avraam.

 1. Sfântul Apostol Onisim; Sfântul Mucenic Maior.

 2. Sfântul Mucenic Pamfil preotul și Valent diaconul; Sfântul Ierarh Flavian, arhiepiscopul Constantinopolului; (Harți).

 3. Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron; Sfânta Cuvioasă Mariamna; Sfântul Împărat Marcian și Pulheria.

 4. Sfântul Ierarh Leon cel Mare, episcopul Romei; (Harți).

 5. Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia.


 6. Sfântul Ierarh Leon, episcopul Cataniei; Sfântul Cuvios Visarion.
  Duminica 34 după Rusalii (a întoarcerii Fiului risipitor); Apostol: Prima Epistolă către Corinteni 6, 12-20; Sfântul Evanghelist Luca 15, 11-32; glas 2, voscreasna 2.

 7. Sfântul Cuvios Timotei; Sfântul Ierarh Eustatie, arhiepiscopul Antiohiei.

 8. Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Constantinopol.

 9. Sfântul Sfințit Mucenic Policarp, episcopul Smirnei; Sfânta Cuvioasă Gorgonia.

 10. † Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului.

 11. Sfântul Ierarh Tarasie, patriarhul Constantinopolului.

 12. Sfântul Ierarh Porfirie, episcopul Gazei; Sfânta Muceniță Fotini Samarineanca; (Sâmbăta Morților - Moșii de Iarnă).


 13. Sfântul Cuvios Mărturisitor Procopie și Talaleu; Părintele Efrem Katunakiotul
  Duminica Înfricoșătoarei judecăți (a Lăsatului sec de carne); Apostol: Prima Epistolă către Corinteni 8, 8-13; 9, 1-2; Sfântul Evanghelist Matei 25,31-46; glas 3, voscreasna 3.

 14. †) Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul din Dobrogea; Sfântul Cuvios Gherman din Dobrogea; Sfântul Cuvios Vasile Mărturisitor; Sfântul Sfințit Mucenic Proterie, patriarhul Alexandriei.Calendar Ortodox - MARTIE

(31 zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)


 1. Sfânta Cuvioasă Muceniță Evdochia; Sfânta Cuvioasă Domnina; Sfântul Mucenic Antonie; Sfânta Muceniță Antonina; Sfântul Mucenic Marcel; Sfântul Agapie de la Colciu.

 2. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Chiriniei; Sfântul Mucenic Isihie; Sfântul Mucenic Nestor; Sfântul Nicolae Planas, ocrotitorul celor căsătoriți; Sfântul Cuvios Ioachim Papoulakis din Ithaca;
  (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește).

 3. Sfinții Mucenici Eutropiu, Cleonic și Vasilisc.

 4. Sfântul Cuvios Gherasim de la Iordan; Sfântul Mucenic Pavel și soția sa Iuliana;
  (Zi aliturgică. Dezlegare la brânză, lapte, ouă și pește).

 5. Sfântul Mucenic Conon din Isauria; Sfântul Mucenic Conon Grădinarul; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul; Sfântul Mucenic Evloghie; Sfânta Muceniță Iraida; Sfântul Nou-Mucenic Ioan Bulgarul; (Sâmbăta Sfinților Cuvioși).


 6. Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea; Aflarea Sfintei Cruci; Sfântul Mucenic Eufrosin;
  Duminica izgonirii lui Adam din Rai; (Învățătura despre iertare, post și neagonisire); Apostol: Epistola către Romani 13, 11-14; 14, 1-4; Sfântul Evanghelist Matei 6, 14-21; glas 4, voscreasna 4;
  (Lăsatul sec de brânză).

 7. Sfinții Sfințiți Mucenici Episcopi din Cherson: Vasilevs, Evghenie, Capiton, Agatodor, Elpidie și Eterie. Sfântul Sfințit Mucenic Efrem, Episcopul Tomisului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova "Chezașa celor păcătoși"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov "Chezașa celor păcătoși"; Sfântul Cuvios Pavel cel Simplu;
  ( Începutul Postului Sfintelor Paști. Zi aliturgică. Canonul Mare. )

 8. Sfântul Ierarh Teofilact Mărturisitorul, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Episcopul Plusiadei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Semnului" - a Rădăcinii din Kursk;
  ( Zi aliturgică. Canonul Mare. ).

 9. ✝ Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia; Sfântul Mucenic Urpasian; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cuvântul S-a făcut Trup";
  ( Canonul Mare. )

 10. Sfinții Mucenici Codrat, Ciprian, Dionisie și cei împreună cu ei; Sfânta Muceniță Valentina;
  ( Canonul Mare. )

 11. Sfântul Ierarh Sofronie, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Talu; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Sfințit Mucenic Pionie, preotul din Smirna; Sfântul Cuvios Alexie de la Goloseev.

 12. Sfântul Cuvios Teofan Mărturisitorul; Sfântul Ierarh Grigorie Dialogul, Episcopul Romei; Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog;
  ( Sâmbăta Sfântului Teodor - Pomenirea morților )


 13. Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Muceniță Hristina din Persia; Sfânta Cuvioasă Ipomoni;
  Duminica întâi din Post; (a Ortodoxiei); Apostol: Evrei 11, 24-26; 32-40; Sfântul Evanghelist Ioan 1, 43-51; (Chemarea lui Filip și a lui Natanael); glas 5, voscreasna 5.

 14. Sfântul Cuvios Benedict de Nursia; Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru preotul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor.

 15. Sfinții Mucenici Agapie, Plisie și Timolau.

 16. Sfântul Mucenic Sabin Egipteanul; Sfântul Cuvios Hristodul din Patmos; Sfântul Cuvios Anin; Sfântul Mucenic Papa; Sfântul Mucenic Roman.

 1. Sfântul Cuvios Alexie, omul lui Dumnezeu; Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei; Sfântul Mucenic Marin; Sfântul Cuvios Teostirict imnograful.

 2. Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Trofim; Sfântul Nicolae Velimirovici; Sfântul Mucenic Evcarpion.

 3. Sfinții Mucenici Hrisant, Daria, Claudiu, Ilaria; Sfântul Mucenic Marian diaconul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Lubiatov"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Smolensk "Dulcea sărutare"; Sfântul Mucenic Diodor preotul.


 4. Sfinții Cuvioși Mucenici din Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfințit; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Ierarh Cuthbert.
  Duminica a 2-a din Post (a Sfântului Grigorie Palama); Apostolul Duminicii: Evrei 1, 10-14; 2, 1-3; Apostolul Ierarhului: Evrei 7, 26-28; 8, 1-2; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 2, 1-12; (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Evanghelia Ierarhului: Sfântul Evanghelist Ioan 10, 9-16; glas 6, voscreasna 6.

 5. Sfântul Ierarh Iacob Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Serapion; Sfântul Ierarh Toma, Patriarhul Constantinopolului.

 6. Sfântul Sfințit Mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sfânta Muceniță Drosida, fiica împăratului Traian.

 7. Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Luca din Mitilini.

 8. Înainte-prăznuirea Bunei Vestiri; Sfântul Cuvios Zaharia; Sfântul Ierarh Artemon, Episcopul Seleuciei; Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peșterilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Muntele netăiat".

 9. (✝) Buna Vestire (Dezlegare la pește).

 10. Odovania Praznicului Bunei Vestiri; Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; †) Sfântului Mucenic Montanus, preotul și soția sa, Maxima; †) Sfinții 26 de Mucenici din Goția; (Pomenirea Morților).


 11. Sfânta Muceniță Matrona din Tesalonic; Sfântul Mucenic Filit și Lidia, cu cei 4 fii ai lor; Sfântul Cuviosul Ioan din Licopolis; Sfântul Proroc Anania; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Dulcea sărutare" (Glykophilousa);
  Duminica a 3-a din Post (a Sfintei Cruci); Apostolul Duminicii: Evrei 4, 14-16; 5, 1-6; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 7, voscreasna 7.

 12. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Pelechitului; Sfântul Cuvios Ștefan, făcătorul de minuni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Semnului" din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră".

 13. Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Aretuselor și Chiril, diaconul; Sfântul Mucenic Iona și Varahisie; Sfântul Diadoh, Episcopul Foticeii.

 14. Sfântul Cuvios Ioan Scărarul; Sfânta Cuvioasă Euvula, mama Sfântului Pantelimon; Sfântul Proroc Ioad.

 15. Sfântul Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei; Sfântul Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei; Sfântul Mucenic Veniamin, diaconul; Cuviosul Vlasie, cel din Amorio; Sfântul Ierarh Avdas; Sfântul Inochentie, Mitropolitul Moscovei, luminător al Siberiei și Americii. Sfântul Ierarh Iona, Mitropolitul Moscovei și al Întregii Rusii. Sosirea icoanei Maicii Domnului la Iviron;Calendar Ortodox - APRILIE

(30 zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)


 1. Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca; Sfântul Mucenic Gherontie; Sfântul Cuvios Macarie Mărturisitorul; Sfântul Varsanufie de la Optina.

 2. Sfântul Cuvios Tit, făcătorul de minuni; Sfinții Mucenici Amfian și Edesie; (Pomenirea morților).


 3. Sfântul Cuvios Nichita Mărturisitorul și Ilirie; Sfântul Mucenic Elpidifor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Floarea nepieritoare";
  Duminica 4-a din Post (a Sfântului Ioan Scărarul); Apostolul Duminicii: Evrei 6, 13-20; Apostolul Cuviosului: Efeseni 5, 8-19; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 9, 17-3; (Vindecarea fiului lunatic); Evanghelia Cuviosului: Sfântul Evanghelist. Matei 4, 25; 5, 1-12; (Predica de pe munte - Fericirile); glas 8, voscreasna 8.

 4. Sfântul Cuvios Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon și Zosima; Sfântul Cuvios Teona, Arhiepiscopul Tesalonicului. Sfântul Cuvios Platon.

 5. Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic; Sfântul Mucenic Victorin și cei împreună cu dânsul.

 6. †) Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcop de Sirmium; Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Grigorie Sinaitul; Sfânta Cuvioasă Platonida;
  ( Denia Canonului Mare ).

 7. Sfântul Mucenic Caliopie; Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Mitilenei; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii.

 8. Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion; Sfântul Ierarh Celestin, episcopul Romei.

 9. Sfântul Mucenic Eupsihie din Cezareea Capadociei; Sfântul Cuvios Vadim, arhimandritul
  ( Pomenirea morților ).


 10. Sfinții Mucenici Terentie, African, Maxim, Pompia, Zinon, Alexandru, Teodor și cei împreună cu dânșii;
  Duminica a 5-a din Post; (a Cuvioasei Maria Egipteanca); Apostolul Duminicii: Evrei 9, 11-14; Apostolul Cuvioasei: Galateni 3, 23-29; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 10, 32-45; Evanghelia Cuvioasei: Sfântul Evanghelist Luca 7, 36-50; glas 1, voscreasna 9.

 11. (✝) Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului; Sfântul Sfințit Mucenic Antipa, Episcopul Pergamului Asiei.

 12. ✝) Sfântul Mucenic Sava de la Buzău; Sfântul Ierarh Vasile Mărturisitorul, Episcopul Pariei; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfânta Atanasia de la Eghina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Belâniciskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Murom.

 13. Sfântul Sfințit Mucenic Artemon preotul, din Laodiceea; Sfântul Mucenic Elefterie Persul.

 14. ✝) Sfântul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului; Sfântul Ierarh Martin Mărturisitorul, Episcopul Romei; Sfânta Muceniță Teomida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vilnius.

 15. Sfinții Mucenici Aristarh, Pud, Trofim; Sfântul Mucenic Crescent; Sfânta Muceniță Vasilisa; Sfânta Muceniță Anastasia.

 16. Sfintele Mucenițe Fecioare: Agapia, Irina, Hionia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tambov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Ilyin-Cernigov". Sfântul Mucenic Diodor preotul.


 17. (✝) Intrarea Domnului în Ierusalim; Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, Episcopul Persiei; Sfântul Mucenic Adrian; Sfântul Ierarh Acachie, Episcopul Melitinei Armeniei; Descoperirea moaștelor Sfântului Alexandru din Svir; Sfântul Macarie Notara, episcopul Corintului.
  Duminica a 6-a din Post (a Floriilor) Toate ale Praznicului: Apostolul Duminicii: Filipeni 4, 4-9; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 12, 1-18; (Denie).

 1. Sfânta și marea Luni (Denie);
  Sfântul Cuvios Ioan, ucenicul Sfântului Grigorie Decapolitul; Sfântul Ierarh Cosma Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfântul Mucenic Ioan din Ianina; Sfântul Ierarh Ioan, Arhiepiscopul Antiohiei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Maxim".

 2. Sfânta și marea Marți (Denie);
  Sfântul Cuvios Ioan de la Lavra Veche; Sfântul Sfințit Mucenic Pafnutie; Sfântul Ierarh Gheorghe Mărturisitorul, Episcopul Antiohiei Pisidiei.

 3. Sfânta și marea Miercuri (Denie);
  ✝) Sfântul Ierarh Teotim, Episcopul Tomisului; Sfântul Cuvios Teodor Trihina; Sfântul Apostol Zaheu; Sfântul Cuvios Atanasie; Sfântul Cuvios Ioasaf; Sfântul Anastasie Sinaitul, Patriarhul Antiohiei.

 4. Sfânta și marea Joi (Denia celor 12 Evanghelii);
  Sfântul Sfințit Mucenic Ianuarie, Episcop de Benevent; Sfânta Muceniță Alexandra, împărăteasa; Sfântul Mucenic Teodor din Perga.

 5. Sfânta și marea Vineri (Zi aliturgică. Denia Prohodului Domnului);
  Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei; Sfântul Cuvios Anania din Creta; Cuviosul Vitalie Monahul; Sfântul Apostol Natanael.

 6. Sfânta și Marea Sâmbătă (Slujba Sfântului Mare Mucenic Gheorghe se va săvârși luni, a doua zi de Paști);
  ✝) Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință; Sfântul Mucenic Valerie.


 7. (✝) Învierea Domnului; (Sfintele Paști);
  Toate ale Praznicului: Apostolul Sărbătorii: Fapte 1, 1-8; Evanghelia Sărbătorii: Sfântul Evanghelist Ioan 1, 1-17; (Începutul Penticostarului);
  Sfântul Mucenic Sava Stratilat; Sfânta Cuvioasă Elisabeta; Cuviosul Xenofon Ctitorul;
  ✝) Sfântul Mucenic Valentin din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Ilie Iorest, Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Mărturisitor Sava Brancovici Mitropolitul Transilvaniei; ✝) Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș; ✝) Sfântul Mucenic Pasicrat din Durostorum; ✝) Sfântul Ierarh Simion Ștefan, Mitropolitul Transilvaniei.
  (Slujba Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș din data de 24 aprilie este săvârșită a treia zi de Paști).

 8. (✝) Sfintele Paști; Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu; ✝) Sfântul Cuvios Vasile de la Poiana Mărului;
  (Slujba Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din data de 23 aprilie se va fi săvârșită în această zi).

 9. (✝) Sfintele Paști; Sfântul Sfințit Mucenic Vasilevs, Episcopul Amasiei; Sfânta Cuvioasă Glafira; ✝) Sfinții Mucenici Chiril, Chindeu și Tasie din Axiopolis (Cernavodă);
  (Slujba Sfinților Ierarhi Ilie Iorest, Simion Ștefan și Sava Brancovici, mitropoliții Transilvaniei; Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul din Maramureș din data de 24 aprilie va fi săvârșită în această zi).

 10. Sfântul Sfințit Mucenic Simeon, ruda Domnului; Sfinții Apostoli Zinon, Marcu și Aristarh; (Harți).

 11. Sfântul Apostol Iason și Sosipatru; ✝) Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia.

 12. (✝) Izvorul Tămăduirii; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Siriaca" de la mănăstirea Ghighiu; Sfinții 9 Mucenici din Cizic; Sfântul Cuvios Memnon, făcătorul de minuni; Sfântul Nectarie de la Optina; Sfântul Ierarh Vasile de Ostrog; (Harți).

 13. Sfântul Apostol Iacob al lui Zevedeu, fratele Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul; Sfânta Arghira; Sfântul Ierarh Donat, Episcopul Evriei; Sfântul Ignatie Briancianinov.
Calendar Ortodox - MAI

(31 zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)


 1. Sfântul Proroc Ieremia; Sfântul Cuvios Mucenic Eftimie; Sfânta Cuvioasă Isidora; Sfântul Cuvios Mucenic Ignatie; Sfântul Cuvios Mucenic Acachie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bucurie neașteptată"; Sfântul Cuvios Pafnutie din Borovsk;
  Duminica a 2-a după Paști; (a Sfântului Apostol Toma); Apostolul Duminicii: Fapte 5, 12-20; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 20, 19-31; glas 1, voscreasna 1;

 2. ✝) Sfântul Ierarh Atanasie al III-lea (Patelarie), Patriarhul Constantinopolului; Sfânta Matrona din Moscova; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Atanasie cel Mare în Constantinopol.

 3. ✝) Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici; Sfinții Mucenici Timotei și soția sa Mavra; Sfinții Mucenici Diodor și Rodopian, diaconul; Sfinții Mucenici Rafael, Irina și Nicolae din Insula Lesvos;

 4. Sfânta Muceniță Pelaghia; Sfânta Cuvioasă Monica, mama Fericitului Augustin; Sfântul Cuvios Ilarion; Sfântul Cuvios Nichifor; Sfântul Ierarh Atanasie, Episcopul Corintului; Sfântul Cuvios Valerian;
  (Dezlegare la pește).

 5. Sfânta Mare Muceniță Irina; Sfântul Cuvios Mucenic Efrem cel Nou; Sfinții Mucenici Neofit, Gaian și Gaie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Potirul Nesecat".

 6. Sfântul și Dreptul Iov; Sfântul Mucenic Varvar; Sfinții Cuvioși Mamant și Ilarion; Sfântul Cuvios Pahomie; Sfânta Cuvioasă Sofia, asceta din Kleisoura;
  (Dezlegare la pește).

 7. Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sfântul Mucenic Acachie și Codrat; Sfântul Nil Sorski;


 8. ✝) Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan; Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare; Sfânta Cuvioasă Emilia;
  Duminica a 3-a după Paști; (a Mironosițelor); Apostolul Duminicii: Fapte 6, 1-7; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 15, 43-47; 16, 1-8; glas 2, voscreasna 4.

 9. Sfântul Proroc Isaia. Sfântul Mucenic Hristofor; Aducerea moaștelor Sfântului Ierarh Nicolae la Bari; Sfântul Mucenic Gordian; Sfântul Mucenic Epimah; Sfântul Iosif de la Optina.

 10. Sfântul Apostol Simon Zilotul. Sfântul Cuvios Isihie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Lavrentie; Sfântul Mucenic Alfeu; Sfântul Mucenic Filadelf; Sfântul Mucenic Ciprian.

 11. Sfântul Sfințit Mucenic Mochie preotul; Sfinții Cuvioși Metodie și Chiril, luminătorii slavilor; Sfântul Mucenic Dioscor; Sfântul Mucenic Arghir; Înnoirea Constantinopolului;
  (Dezlegare la pește).

 12. ✝) Sfântul Mucenic Ioan Valahul; Sfântul Ierah Epifanie, Arhiepiscopul Ciprului; Sfântul Ierarh Gherman, Patriarhul Constantinopolului.

 13. Sfânta Muceniță Glicheria; Sfântul Cuvios Serghie Mărturisitorul; Cuviosul Ioan Ivirul; Cuviosul Eftimie Ivirul; Cuviosul Gheorghie Ivirul; Cuviosul Gavriil Ivirul;
  (Dezlegare la pește).

 14. Sfântul Mucenic Isidor din Hios; Sfântul Sfințit Mucenic Terapont, Episcopul Ciprului.


 15. Sfântul Cuvios Pahomie cel Mare;
  ✝) Sfântul Ierarh Iacob Putneanul, mitropolitul Moldovei; Sfântul Ierarh Ahile, Episcopul Larisei;
  Duminica a 4-a după Paști; (Vindecarea slăbănogului de la Vitezda); Apostolul Duminicii: Fapte 9, 32-42; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 5, 1-15; glas 3, voscreasna 3.

 1. Sfântul Cuvios Teodor cel Sfințit; ✝) Sfinții Cuvioși Sila, Paisie și Natan de la Sihăstria Putnei; Sfântul Mucenic Isaachie Persul din Mețovo; Sfântul Mucenic Nicolae din Mețovo. Sfântul Mucenic Simeon; Sfântul Mucenic Petru din Vlaherne.

 2. Sfântul Apostol Andronic și soția sa, Iunia; Sfântul Cuvios Nectarie și Teofan.

 3. Înjumătățirea Cinzecimii; Sfântul Mucenic Petru, Dionisie și Paulin; Sfânta Hristina și cele 7 sfinte fecioare împreună cu ea; Sfântul Mucenic Teodot din Ancira;
  (Dezlegare la pește).

 4. Sfântul Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei și cei împreună cu el; Sfânta Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Memnon.

 5. Sfântul Mucenic Talaleu; Sfântul Cuvios Talasie; Sfânta Lidia din Filipi; Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul;
  (Dezlegare la pește).

 6. ✝) Sfinții Împărați, întocmai cu apostolii, Constantin și mama sa, Elena.


 7. Sfântul Mucenic Vasilisc; Sfântul Mucenic Marcel; Sfinții Părinți de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sfânta Muceniță Sofia;
  Duminica a 5-a după Paști (a Samarinencei); Apostolul Duminicii: Fapte 11, 19-30; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 4, 5-42; glas 4, voscreasna 7.

 8. Sfântul Ierarh Mihail Mărturisitorul, Episcopul Sinadei; Sfânta Mironosiță Maria lui Cleopa; Soborul Sfinților din Rostov și Yaroslav.

 9. Sfântul Cuvios Simeon cel din Muntele Minunat; Sfântul Mucenic Serapion; Sfânta Muceniță Marciana.

 10. Odovania Înjumătățirii Cincizecimii; ✝ A treia aflare a Capului Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului; Sfântul Mucenic Celestin; Sfântul Ierarh Inochentie al Odessei. (Dezlegare la pește).

 11. Sfinții Apostoli Carp și Alfeu; Sfintele Mucenițe Averchie și Elena; Sfântul Apostol Tadeu.

 12. ✝) Sfântul Mucenic Iuliu Veteranul; Sfinții Sfințiți Mucenici Eladie și Terapont, Episcopul Sardei; Sfântul Mărturisitor Ioan Rusul. (Dezlegare la pește).

 13. Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie, Episcopul Melitinei; Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului; Sfânta Muceniță Eliconida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Niceea (Nicene).


 14. Sfânta Muceniță Teodosia, fecioara; Sfântul Sfințit Mucenic Olivian; Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfânta Ipomoni; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Odrino, Orlov "Chezașa celor păcătoși"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Moscova "Chezașa celor păcătoși";
  Duminica a 6-a după Paști (a Orbului din naștere); Apostolul Duminicii: Fapte 16, 16-34; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 9,1-38; glas 5, voscreasna 8.

 15. Sfântul Cuvios Isaachie Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Varlaam; Sfântul Mucenic Natalie.

 16. Sfântul Mucenic Ermie; Sfinții Mucenici Eusebiu și Haralambie; Sfântul Apostol Ermie.Calendar Ortodox - IUNIE

(30 zile; ziua are 15 ore, noaptea 9 ore)


 1. Odovania praznicului Învierii Domnului; Sfântul Iustin Martirul și Filosoful; Sfântul Mucenic Iust; Sfântul Mucenic Iustin; Sfântul Mucenic Hariton; Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Mucenic Firm. (Dezlegare la pește).

 2. (✝) Înălțarea Domnului (Ziua Eroilor); ✝) Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sfântul Ierarh Nichifor, Patriarhul Constantinopolului.

 3. Sfântul Mucenic Luchilian cu soția sa și cei patru copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie și Claudie; Sfânta Muceniță Paula fecioara; (Dezlegare la pește).

 4. ✝) Sfinții Mucenici: Zotic, Atal, Camasie și Filip de la Niculițel; Sfântul Ierarh Mitrofan, Patriarhul Constantinopolului. Sfânta Cuvioasă Sofia; Sfintele Mironosițe Maria și Marta.


 5. Sfântul Sfințit Mucenic Dorotei, Episcopul Tirului; Sfinții Mucenici Marchian, Nicandru, Iperehie, Apolon, Leonid, Arie, Gordie, Selneniad, Irineu și Pamvon din Egipt; Cinstirea Icoane Maicii Domnului "Igorevskaia"; Sfântul Bonifatie, Apostolul Germaniei;
  Duminica a 7-a după Paști; (a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic); Apostolul Duminicii: Fapte 20, 16-18; 28-36; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 17, 1-13 (Rugăciunea lui Iisus); glas 6, voscreasna 10.

 6. Sfântul Cuvios Ilarion cel Nou, egumenul Mănăstirii Dalmaților. Sfântul Mucenic Ghelasie; Sfânta Muceniță Valeria; Sfântul Cuvios Visarion; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Pimenovskaia".

 7. Sfântul Sfințit Mucenic Teodot, Episcopul Ancirei. Sfânta Muceniță Zenaida; Sfântul Marcelin, Episcopul Romei; Sfânta Cuvioasă Sebastiana; Sfântul Cuvios Antim, preotul.

 8. ✝) Sfinții Mucenici Nicandru și Marcian; Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat; Sfânta Muceniță Caliopia; (Dezlegare la pește).

 9. Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfintelor cinci fecioare canonice: Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata.

 10. Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului;
  Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina; Sfântul Sfințit Mucenic Timotei, Episcopul Prusiei; Sfântul Cuvios Zosima Fenicianul; Soborul Sfinților din Siberia; (Dezlegare la pește).

 11. Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba; Sfântul Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Axion Estin"; Soborul Arhanghelului Gavriil din Adin; Sfântul Cuvios Gavriil din Kapsala; (Sâmbăta Morților - Moșii de Vară).


 12. (✝) Pogorârea Sfântului Duh (Cincizecimea sau Rusaliile) Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare; Sfântul Cuvios Petru Atonitul;
  Duminica a 8-a după Paști (Toate ale Praznicului); Apostolul Duminicii: Fapte 2, 1-11; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 7, 37-53; 8, 12.

 13. (✝) Sfânta Treime; Sfânta Muceniță Achilina; Sfântul Ierarh Trifilie, Episcopul Levcosiei din Cipru; Sfânta Alexandra Schimonahia, Stareța și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo.

 14. Sfântul Proroc Elisei; Sfântul Ierarh Metodie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Iustin Popovici.

 15. Sfântul Proroc Amos; Sfântul Mucenic Isihie; Fericitul Ieronim; Fericitul Augustin; (Harți).

 16. Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei; Sfântul Sfințit Mucenic Marcu, Episcopul Apoloniadei; Sfântul Moise de la Optina.

 1. Sfinții Mucenici Manuil, Savel și Ismail; Sfinților Mucenici Isavru și cei împreună cu dânsul: Inochentie, Felix, Ermia și Peregrin; Sfântului Sfințitului Mucenic Filonid, episcopul Curiei; Sfântul Cuviosului Pior; (Harți).

 2. Odovania praznicului Pogorârii Sfântului Duh;
  Sfântului Mucenic Leontie, și a celor împreună cu dânsul, Ipatie și Teodul. Sfântul Cuvios Erasm; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bogolubskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bogolubskaia" din Moscova; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bogolubskaia" din Zimarovo.


 3. Sfântul Cuvios Paisie cel Mare; Sfântul Apostol Iuda, ruda Domnului;
  Duminica întâi după Rusalii (a Tuturor Sfinților); Apostolul Duminicii: Evrei 11, 33-40; 12, 1-2; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 10, 32-33; 37-38; 19, 27-30; glas 8, voscreasna 1.

 4. Sfântul Sfințit Mucenic Metodie, Episcopul Patarelor; Sfântul Ierarh Calist, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Nicolae Cabasila; Sfântul Calist Angelicoudes; (Începutul postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel).

 5. Sfântul Mucenic Iulian din Tars; Sfântul Mucenic Afrodisie.

 6. ✝) Sfântul Ierarh Grigorie Dascălu, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Sfințit Mucenic Eusebiu, Episcopul Samosatelor; Sfinții Mucenici Zinon și Zinas, sluga lui.

 7. Sfânta Muceniță Agripina; Sfântul Mucenic Aristocleu, preotul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir; Soborul Sfinților din Vladimir; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Zaonikievskaya"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cea iubitoare" a Peșterilor din Pskov.

 8. (✝) Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzienele – Drăgaica); ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; ✝ Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana; (Dezlegare la pește).

 9. Sfânta Cuvioasă Muceniță Fevronia; Sfânta Muceniță Livia; Sfântului Orentie și cu șase frați ai săi; Sfântul Cuvios Mucenic Procopie din Smirma; Sfântul Cuvios Dionisie; (Dezlegare la pește).


 10. Sfântul Cuvios David din Tesalonic Sfântul Ierarh Ioan, Episcopul Goției; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Sedmiezerskaya"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Tihvin; (Dezlegare la pește);
  Duminica a 2-a după Rusalii (a Sfinților români); Apostolul Sărbătorii: II Corinteni 5, 17, 20; 6,1, 3-7, 10; 13, 11; Evanghelia Sărbătorii: Sfântul Evanghelist Matei 5,14-16; 10,32-33, 17-18,22; (Chemarea primilor Apostoli); Apostolul Duminicii: Romani 2, 10-16; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 4, 18-23; glas 1, voscreasna 2.

 11. Sfântul Cuvios Samson, primitorul de străini; Sfânta Mironosiță Ioana; Sfântul Mucenic Anect.

 12. Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan. Sfântul Mucenic Papias; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Tricherousa".

 13. (✝) Sfinții Apostoli Petru și Pavel; (Dezlegare la pește).

 14. ✝ Soborul Sfinților 12 Apostoli. ✝) Sfântul Ierarh Ghelasie de la Râmeț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Balikinskaya".Calendar Ortodox - IULIE

(30 zile; ziua are 14 ore, noaptea 10 ore)


 1. ✝) Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți; Sfinții Mucenici Doctori fără de arginți, Cosma și Damian, din Roma.

 2. Așezarea veșmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; ✝) Sfântul Voievod Ștefan cel Mare; Sfântul Ierarh Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului; Sfântul Ierarh Ioan Maximovici; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Ahtîrskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Feodotevskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Pozhayskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Vlahernskaya" (Vlahernitissa).


 3. Sfântul Mucenic Iachint; Sfântul Ierarh Anatolie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mucenic Meliton; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cea care alăptează" (Galaktotrofousa);
  Duminica a 3-a după Rusalii; (Despre grijile vieții); Apostolul Duminicii: Romani 5, 1-10; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 6, 22-33 glas 2, voscreasna 3.

 4. Sfântul Ierarh Andrei, Arhiepiscopul Cretei. Sfânta Cuvioasă Marta; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Galata; Sfântul Cuvios Andrei Rubliov, iconograful.

 5. ✝ Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul. Sfântul Cuvios Lampadie; Sfântul Cuvios Mucenic Ciprian; Cei șase cuvioși ucenici ai Cuviosului Athanasie.

 6. Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare; Sfânta Muceniță Lucia din Roma; Sfântul Mucenic Arhip; Sfântul Mucenic Filimon.

 7. Sfânta Mare Muceniță Chiriachi; Sfântul Cuvios Toma din Maleon; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Mucenic Evanghel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Vlahernskaya" (Vlahernitissa).

 8. Sfântul Mare Mucenic Procopie și mama sa Sfânta Teodosia; ✝) Sfinții Mucenici Epictet și Astion; Sfântul Cuvios Teofil Izvorâtorul de mir; Cinstirea Icoanei Bunei Vestiri din Ustiug; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Eleusa" din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sitka; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan (Kazanskaia).

 9. ✝) Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Îndrumătoarea" Mănăstirea Neamț; Sfântul Sfințit Mucenic Pangratie, episcopul Taorminei; Sfântul Cuvios Coprie Egipteanul; Sfinții Mucenici Andrei și Prov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Cipru; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koloci.


 10. Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei; Sfântul Mucenic Apolonie cel din Sardia; Sfinții Mucenici Vianor și Siluan; Cuviosul Sava Vatopedinul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Koneviț; Sfântul Cuvios Antonie de la Lavra Pecerska; Sfântul Gheorghie, episcopul Thessalonicului;
  Duminica a 4-a după Rusalii (Vindecarea slugii sutașului); Apostolul Duminicii: Romani 6, 18-23; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 8, 5-13; glas 3, voscreasna 4.

 11. Minunea săvârșită de Sfânta Mare Muceniță Eufimia la Sinodul din Calcedon Sfânta Olga, cea întocmai cu Apostolii și luminătoarea Rusiei; Sfântul Cuvios Leon din Mandra; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Rjevskaia" (sau "Okovețkaia"); Sfântul Mucenic Nectarie Aghioritul.

 12. (✝) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromița de la Muntele Athos; Sfinții Mucenici Proclu și Ilarie; Cuviosul Cuvios Mihail Maleinul; Sfânta Veronica; Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Ioan Damaschin" (Trihirussa).

 13. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfântul Cuvios Sara; Sfânta Muceniță Golinduhia din Persia.

 14. Sfântul Apostol Achila; Sfinții Mucenici Iust și Iraclie; Sfântul Cuvios Nicodim Aghioritul.

 15. Sfinții Mucenici Chiric și Iulita; Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei; Sfântul Ierarh Iosif, Arhiepiscopul Tesalonicului.

 16. Sfântul Sfințit Mucenic Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sfânta Muceniță Iulia din Cartagina (fecioara). Sfântul Mucenic Avudin; Sfântul Mucenic Faust; Sfântului Antioh, fratele Sfântului Mucenic Platon.


 1. Sfânta Mare Muceniță Marina; Sfântul Ierarh Eufrasie, Episcopul Ienopolei; Sfinții Țari Mucenici Romanov: Nicolae și Alexandra și fiii lor Olga, Tatiana, Maria, Anastasia și Alexei;
  Duminica a 5-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei); Apostolul Duminicii: Romani 10, 1-10; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 8, 28-34; 9, 1; glas 4, voscreasna 5.

 2. ✝) Sfântul Mucenic Emilian de la Durostor; Sfântul Cuvios Pamvo; Sfânta Cuvioasă Muceniță Elisabeta, ducesa Rusiei; Sfinții Mucenici Pavel, Iachint, Valentina; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska).

 3. Sfânta Cuvioasă Macrina, sora Sfântului Vasile cel Mare; Sfântul Cuvios Die, făcătorul de minuni; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov.

 4. ✝) Sfântul Slăvitul Proroc Ilie Tesviteanul.

 5. Sfinții Cuvioși Simeon și Ioan Pustnicul; Sfântul Proroc Iezechiel; ✝) Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche.

 6. Sfânta Mironosiță, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sfânta Cuvioasă Mucenițe Marcelia (Marcela) din Chios.

 7. Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Foca; Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei și Vitalie și Valeria; Sfinții Mucenici Trofim și Teofil; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bucuria tuturor celor necăjiți" (cu monede) din Sankt Petersburg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Poceaev;


 8. Sfânta Mare Muceniță Hristina Sfântul Mucenic Ermoghen;
  Duminica a 6-a după Rusalii (Vindecarea slăbănogului din Capernaum); Apostolul Duminicii: Romani 12, 6-14; Evanghelia Duminicii: Matei 9, 1-8; glas 5, voscreasna 6.

 9. Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu; Sfinții Părinți de la Sinodul al V-lea Ecumenic; Sfânta Cuvioasă Olimpiada diaconița din Constantinopol; Sfânta Cuvioasă Eupraxia.

 10. Sfântul Sfințit Mucenic Ermolae; Sfânta Cuvioasă Muceniță Paraschevi din Roma. ✝) Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Muscel (Argeș); Sfântul Cuvios Moise Ungurul; Sfântul Cuvios Gherontie Athonitul .

 11. ✝ Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon; Sfânta Cuvioasă Antuza; Sfântul Cuvios Manuel; Sfântul Clement de Ohrida.

 12. Sfinții Apostoli și Diaconi Prohor, Nicanor, Timon și Parmena, dintre cei 70; Sfântul Cuvios Pavel de la Xiropotamu; Sfânta Irina Hrisovalantou, care a primit mere din rai; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Lavra Sfintei Treimi - Serghiev; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Kostromskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Grebenskaia"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Umilenie" de la Diveevo; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Hodighitria" din Smolensk.

 13. Sfinții Mucenici Calinic, Veniamin și Mamant; Sfânta Muceniță Teodota cu fiii săi; Sfântul Rege și Martir Olav al Norvegiei; Sfântul Mucenic Eustație din Georgia.

 14. Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic; Sfântul Mucenic Valentin, Episcopul Umbriei; Sfânta Muceniță Iulita; Sfântul Anatolie "cel Tânăr" de la Optina.


 15. Sfântul și Dreptul Evdochim; Sfântul și Dreptul Iosif din Arimateea Înainte-prăznuirea scoaterii Sfintei Cruci;
  (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului);
  Duminica a 7-a după Rusalii (Vindecarea a doi orbi și a unui mut din Capernaum); Apostolul Duminicii: Romani 15, 1-7; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 9, 27-35; glas 6, voscreasna 7.Calendar Ortodox - AUGUST

(31 zile; ziua are 13 ore, noaptea 11 ore)


 1. Scoaterea Sfintei Cruci; Sfinții 7 Mucenici Macabei, cu mama lor Solomoni și dascălul lor Eleazar; Sfânta Sofia de Suzdal;
  (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului).

 2. Aducerea moaștelor Sfântului Întâi Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare; Sfântul Vasile cel nebun pentru Hristos din Moscova.

 3. Sfinții Cuvioși Isaachie, Dalmat și Faust; Sfânta Salomeea, mironosița. Sfânta Cuvioasă Teodora din Tesalonic.

 4. Sfinții 7 tineri din Efes; Aducerea moaștelor Sfintei Mucenițe Evdochia; Sfântul Mucenic Tatuil.

 5. Înainte-prăznuirea Schimbării la Față a Domnului;
  ✝) Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț; Sfânta Nona, mama Sfântului Grigorie Teologul; Sfântul Ierarh Fabian, episcopul Romei; Sfântul Mucenic Evsignie.

 6. (✝) Schimbarea la Față a Domnului.
  (Dezlegare la pește).


 7. ✝) Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla; ✝) Sfântul Cuvios Pavnutie - Pârvu Zugravu; Sfântul Cuvios Mucenic Dometie Persul; Sfântul Sfințit Mucenic Narcis, Patriarhul Ierusalimului; Sfântul Cuvios Nicanor; Sfânta Irina împărăteasa; Cinstirea Sfintei Icoane a Maicii Domnului de la Valaam; Sfântul Antonie de la Optina;
  Duminica a 8-a după Rusalii; (Înmulțirea pâinilor); Apostolul Duminicii: I Corinteni 1, 10-17; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 14, 14-22; glas 7, voscreasna 8.

 8. Sfântul Ierarh Emilian Mărturisitorul, Episcopul Cizicului; Sfântul Ierarh Miron, Episcopul Cretei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de pe Tolga (Tolgska).

 9. Sfântul Apostol Matia; Sfinții 10 Mucenici Mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sfântul Mucenic Antonin.

 10. Sfântul Mucenic Laurențiu Arhidiaconul; Sfântul Sfințit Mucenic Sixt, Episcopul Romei; Sfântul Mucenic Ipolit.

 11. ✝) Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Mare Mucenic Evplu, Arhidiaconul.

 12. Sfinții Mucenici Fotie, Anichit și cei împreună cu dânșii; Sfântul Sfințit Mucenic Alexandru, Episcopul Comaniei; Sfântul Cuvios Palamon.

 13. Odovania Praznicului Schimbării la Față a Domnului; Mutarea moaștelor Sfântului Cuvios Maxim Mărturisitorul; Sfântul Cuvios Dorotei din Gaza; Sfântul Tihon din Zadonsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "cu șapte săgeți"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a pătimirilor"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Minsk.


 14. Înainte-prăznuirea Adormirii Maicii Domnului;
  Sfântul Proroc Miheia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Narva; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "sfătuitoarea";
  Duminica a 9-a după Rusalii; (Umblarea pe mare - Potolirea furtunii); Apostolul Duminicii: I Corinteni 3, 9-17; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 14, 22-34; glas 8, voscreasna 9.

 15. (✝) Adormirea Maicii Domnului.

 16. Aducerea Sfintei Mahrame a Domnului din Edesa la Constantinopol; ✝) Sfinții Martiri Brâncoveni, Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul Ianache; ✝ Sfântul Cuvios Iosif de la Văratec; Sfântul Mucenic Diomid; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Mănăstirea Sfântul Teodor.

 1. ✝) Sfântul Gheorghe Pelerinul; Sfinții Mucenici Miron preotul, Straton și Ciprian; Sfântul Alipie, zugravul Pecerscăi; Sfântul Mucenic Tirs; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Sven.

 2. Sfinții Mucenici Flor și Lavru; Sfinții Mucenici Emilian episcopul și cei împreună cu dânsul; Sfântul Ioan de la Rila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Pantanassa"; Cuvioșii Barnabas și Sofronie.

 3. Sfinții Mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie și Tecla; Sfântul Cuvios Teofan cel Nou de la Dohiariu, făcătorul de minuni; Sfântul Sebaldus, ocrotitorul orașului Nürnberg; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Don.

 4. Sfântul Proroc Samuel. Sfinții Mucenici Sever, Eliodor și Teoharie.


 5. Sfântul Apostol Tadeu; Sfânta Muceniță Vasa, cu fii ei; ✝) Sfinții Mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul și Venust;
  Duminica a 10-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Apostolul Duminicii: I Corinteni 4, 9-16; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 17, 14-23; glas 1, voscreasna 10.

 6. Sfântul Mucenic Agaton și cei împreună cu el; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Georgia.

 7. Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului; ✝ Sfântul Mucenic Lup; Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum; Cinstirea icoanei Maicii Domnului de la Mega Spileo.

 8. Sfântul Sfințit Mucenic Eutihie; Sfântul Mucenic Tation; Sfântul Sfințit Cosma Etolul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Petru, Mitropolitul Moscovei"; Sfântului Serghie de Radonej; Mutarea moaștelor Sfântului Dionisie din Zakynthos.

 9. Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu; Sfântul Apostol Tit; ✝) Sfântul Ioan Carpatiul.

 10. Sfinții Mucenici Adrian și Natalia soția lui; Sfântul Mucenic Atic; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir.

 11. Sfântul Cuvios Pimen cel Mare; Sfântul Mucenic Fanurie; Sfântul Ierarh Osie, Episcopul Cordobei; Sfânta Muceniță Eutalia.


 12. Sfântul Cuvios Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sfântul Mucenic Lavrentie; Sfânta Ana Prorocița, fiica lui Fanuel; Sfântul Mucenic Diomid; Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în "Peșterile de Departe"; Sfântul Cuvios Iosif Isihastul;
  Duminica a 11-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Apostolul Duminicii: I Corinteni 9, 2-12; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 18, 23-35; glas 2, voscreasna 11.

 13. (✝) Tăierea Capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; (Post).

 14. Sfântul Mucenic Ermie; ✝) Sfântul Ierarh Varlaam, Mitropolitul Moldovei. ✝) Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, Episcopul Romanului. Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Ioan, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Ierarh Pavel cel Nou, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Alexandru din Svir.

 15. Așezarea în raclă a brâului Maicii Domnului.Calendar Ortodox - SEPTEMBRIE

(30 zile; ziua are 12 ore, noaptea 12 ore)


 1. ✝ Începutul anului bisericesc; ✝ Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul; Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cea de la Miasine; Sfânta Cuvioasă Marta, mama Sfântului Cuvios Simeon Stâlpnicul; Sfintele 40 de Mucenițe din Adrianopol; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cernigov-Ghetsimani"; (Tedeum);

 2. Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga.

 3. Sfântul Sfințit Mucenic Antim, Episcopul Nicomidiei; Sfântul Cuvios Teoctist din Palestina; ✝ Sfântul Cuvios Neofit de la Mănăstirea Stânișoara; ✝ Sfântul Cuvios Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Pisidia; Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie.


 4. Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, Episcopul Antiohiei; Sfântul Proroc Moise; Sfântul Muenic Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Rugul aprins";
  Duminica 12 după Rusalii; (Tânărul bogat); Apostolul Duminicii: I Corinteni 15, 1-11; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 19, 16-26 glas 3, voscreasna 1.

 5. Sfântul Proroc Zaharia și dreapta Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul. Sfinții Mucenici Urban, Teodor, Medimn și a celor împreună cu dânșii optzeci de preoți și leviți, adică diaconi.

 6. Pomenirea minunii Sfântului Arhanghel Mihail în Colose (Frigia). Sfinții Mucenici Eudoxie, Zinon, Romil şi Macarie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kiev-Bratsk; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Arapet" (din Arabia).

 7. Înainte-prăznuirea Nașterii Maicii Domnului; Sfântul Mucenic Sozont; ✝ Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați; Sfântul Cuvios Macarie de la Optina; Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul;

 8. (✝) Nașterea Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului a Semnului (a Rădăcinii din Kursk); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Poceaev.

 9. Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana; ✝) Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău; ✝) Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona; Sfântul Mucenic Severian; Sfinții Părinți de la Sinodul al III-lea Ecumenic din Efes.

 10. Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora; Sfânta Pulheria, împărăteasa; Închinarea Sfintei Cruci.


 11. Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria Sfântul Cuvios Eufrosin Bucătarul; Sfânta Teodora din Vasta;
  Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Apostolul Duminicii: Galateni 6, 11-18; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Ioan 3, 13-17; glas 4, voscreasna 2.

 12. Odovania Praznicului Nașterii Maicii Domnului; Sfinții Mucenici Avtonom, Macedonie și Teodul.

 13. Înainte-prăznuirea Înălțării Sfintei Cruci; ✝ Târnosirea Bisericii Învierii din Ierusalim; Sfântul Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul; Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei; Sfântul Cuvios Ierotei cel Tânăr de la Iviron; ✝) Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop; Sfinții Mucenici din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian și Valerian.

 14. (✝) Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Nou-Mucenic Macarie, ucenicul Patriarhului Nifon; (Post).

 15. ✝) Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, Mitropolitul Banatului; ✝ Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul; ✝ Sfântul Ierarh Visarion, Arhiepiscopul Larisei; Sfântul Simeon al Tesalonicului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Novonichita".

 1. Sfânta Mare Muceniță Eufimia; Sfintele Mucenițe Meletina și Ludmila; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "ajutătoarea celor smeriți".

 2. ✝) Sfântul Ierarh Dionisie, episcopul Cetății Albe - Ismail; Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale: Pistis, Elpis și Agapis. Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Macarie";


 3. Sfântul Ierarh Eumenie, Episcopul Gortinei; Sfânta Muceniță Ariadna; Sfântul Mucenic Castor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Vindecătoarea" (Țelitelnița); Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci; Sfântul Cuvios Romil de Ravanița;
  Duminica întâi după Rusalii (Luarea Crucii și urmarea lui Hristos); Apostolul Duminicii: Galateni 2, 16-20; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Marcu 8, 34-38; 9, 1; glas 5, voscreasna 3.

 4. Sfinții Mucenici Trofim, Savatie și Dorimedont.

 5. Sfinții Mari Mucenici Eustatie și soția sa, Teopista, cu cei doi fii: Agapie și Teopist; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ilarion Criteanul.

 6. Odovania Praznicului Înălțării Sfintei Cruci; Sfântul Apostol Codrat; Sfântul Proroc Iona; Descoperirea moaștelor Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului.

 7. ✝) Sfântul Sfințit Mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope; Sfântului Foca grădinarul; Sfinții Mucenici Isaac și Martin; Sfântul Cosma de la Zografu.

 8. Zămislirea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul; Sfintele Cuvioase Xantipa și Polixenia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Slovenskaia".

 9. Sfânta Mare Muceniță, întocmai cu apostolii, Tecla; Sfântul Cuvios Siluan Athonitul; Sfântul Cuvios Coprie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "din pomul de mirt", Myrtidiotissa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Miroj; Sfântul Mucenic Petru Aleutul; Soborul Sfinților din Alaska; Sfântul Ștefan Întâiîncoronatul.


 10. Sfânta Cuvioasă Eufrosina Sfântul Cuvios Pafnutie Egipteanul; Sfântul Cuvios Serghie de la Radonej
  Duminica a 18-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Apostolul Duminicii: II Corinteni 9, 6-11; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 5, 1-11; glas 6, voscreasna 4.

 11. ✝) Adormirea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan; ✝) Sfântul Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon; Sfânta Muceniță Hira; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron în Georgia.

 12. ✝) Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul, Mitropolitul Țării Românești; Sfinții Mucenici Calistrat, Epiharia și cei împreună cu dânsul patruzeci și nouă de Mucenici.

 13. ✝ Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul; Sfântul Proroc Baruh; Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul din Pafos, insula Cipru. Soborul Sfinților Cuvioși din Lavra Pecerska cu moaște în "Peșterile de aproape"; Sfântul Mucenic Pimen.

 14. Sfântul Cuvios Chiriac Sihastrul. Sfânta Muceniță Petronia; Sfinții Mucenici Trifon, Trofin și Dorimedont; Sfânta Muceniță Gudelia.

 15. Sfântul Ierarh Grigorie Luminătorul, Arhiepiscopul Armeniei celei Mari; Sfintele Mucenițe Ripsimia și Gaiani.Calendar Ortodox - OCTOMBRIE

(31 zile; ziua are 11 ore, noaptea 13 ore)


 1. (✝) Acoperământul Maicii Domnului; Sfântul Apostol Anania; ✝) Sfinții Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani; Sfântul Cuvios Roman Melodul; Sfântul Ioan Cucuzel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Protectoarea" din Pskov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Hârbovăț; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kasperov; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Grabnic Ascultătoare"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Cucuzelița.


 2. Sfântul Sfințit Mucenic Ciprian și Iustina fecioara; Sfântul Cuvios Teofil;
  Duminica a 19-a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor); Apostolul Duminicii: II Corinteni 11, 31-33; 12, 1-9; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 6, 31-36; glas 7, voscreasna 5.

 3. Sfântul Sfințit Mucenic Dionisie Areopagitul; Sfântul Mucenic Teoctist.

 4. Sfântul Sfințit Mucenic Ierotei, Episcopul Atenei; Sfânta Muceniță Domnina și fiicele ei Verina și Prosdoca; Sfinții Mucenici Audact și Calistena.

 5. Sfânta Muceniță Haritina; ✝) Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu; Sfânta Muceniță Mamelta; Soborul Sfinților Ierarhi ai Moscovei; Sfântul Evdochim Vatopedinul.

 6. Sfântul Apostol Toma; Sfânta Muceniță Erotiida; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cea de toți fericită"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Odighitria" de la Xenofont.

 7. ✝ Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah Sfinții Mucenici Iulian, preotul, Chesarie, diaconul și Polihronie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Cea iubitoare" a Peșterilor din Pskov.

 8. Sfintele Cuvioase Pelaghia și Taisia; Sfântul Cuvios Nou Mucenic Ignatie Athonitul.


 9. Sfântul Apostol Iacob al lui Alfeu; Sfinții Cuvioși Andronic și Atanasia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Korsun; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Potolește întristările noastre";
  Duminica a 20-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Apostolul Duminicii: Galateni 1, 11-19; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 7, 11-16; glas 8, voscreasna 6.

 10. Sfântul Mucenic Evlampie și sora sa Evlampie; Sfinții Cuvioși Vasian și Teofil Mărturisitorul; Sfântul Ambrozie de la Optina; Sfântul Inochentie al Penzei; Sfinții 26 de cuvioși mucenici de la Zografu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Acatist" – Prevestitoarea de la mănăstirea Zografu.

 11. Sfântul Apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Sfântul Ierarh Teofan Mărturisitorul, Episcopul Niceei; Sfintele Mucenițe Zinaida și Filonila, surorile; Soborul Sfinților Stareți de la Optina; Sfântul Lev de la Optina.

 12. Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic; Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Ierusalim.

 13. ✝ Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Andrei la Iași; Sfinții Mucenici Carp, Papil, Agatodor, Agatonica și Florentie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Șapte lacuri"; Aducerea Icoanei Maicii Domnului din Iviron la Moscova.

 14. ✝) Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași; Sfântul Mucenic Nazarie, Ghervasie, Protasie și Chelsie; Sfântul Silvan, Episcopul Gazei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Cosma de Yakhrom".

 15. Sfântul Mucenic Luchian, preotul din Antiohia; Sfântul Ierarh Savin, Episcopul Ciprului; Sfântul Ierarh Vars, Episcopul Edesei; Sfântul Cuvios Eftimie cel Nou; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Sporitoarea grânelor"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Pantanassa" - izbăvitoarea de cancer.


 16. Sfântul Mucenic Longhin Sutașul; Sfinții Mucenici Leontie, Dometie, Terentie și Domni; Sfântul Cuvios Mal;
  Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic; Apostolul Sfinților Părinți: Ap. Tit 3, 8-15; Evanghelia Sfinților Părinți: Sfântul Evanghelist Ioan 17, 1-13; (Rugăciunea lui Iisus);
  Duminica a 21-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Galateni 2, 16-20; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 8, 5-15; (Pilda semănătorului); glas 1, voscreasna 7.

 1. Sfântul Proroc Oseea; Sfântul Cuvios Mucenic Andrei cel din Crit (Creta); Sfinții Mucenici și buni frați, fără de arginți, Cosma și Damian, Leontie, Antim și Evprepie (Euprepie) din Cilicia; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Izbăvitoarea"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Întru naștere fecioria ai păzit".

 2. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca; Sfântul Mucenic Marin cel Bătrân; Sfântul Cuvios Iulian, cel de lângă râul Eufratului; Sfânta Cuvioasă Eufrosina și Cuvioșii Teodor și Simeon de la Mega Spileo; Sfântul Mucenic Domnin.

 3. Sfântul Proroc Ioil; Sfântul Mucenic Uar; Sfânta Cleopatra; Mutarea Moaștelor Sfântului Cuvios Ioan de la Rila; Sfinții Mucenici Felix preotul și Eusebie diaconul.

 4. Sfântul Mare Mucenic Artemie; Sfântul Gherasim din Kefalonia; Sfânta Cuvioasă Matrona; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Philermos.

 5. ✝) Sfinții Cuvioși Mărturisitori Visarion și Sofronie. ✝) Sfântul Mucenic Oprea. ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Ioan din Galeș. ✝) Sfântul Preot Mărturisitor Moise Măcinic din Sibiel. Sfântul Cuvios Ilarion cel Mare; Sfântul Cuvios Filothei Dionisiatul.

 6. Sfântul Ierarh, întocmai cu apostolii, Averchie, Episcopul Ierapolei și făcător de minuni; Sfinții 7 tineri din Efes: Maximilian, Iamvlih, Martian, Dionisie, Antonin, Exacustodian si Constantin; Sfântul Mucenic Alexandru episcopul și Iraclie Mucenicul, Anna și Elisaveta, Teodota și Glicheria din Adrianopol; Sfântul Kukșa din Odessa; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Kazan; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Andronic".


 7. Sfântul Mucenic Iacob, ruda Domnului, primul episcop al Ierusalimului; Sfântul Cuvios Macarie Romanul; Sfântul Ierarh Ignatie, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Petroniu; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bogolubskaia";
  Duminica a 23-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Efeseni 2, 4-10; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 8, 26-39; (Vindecarea demonizatului din ținutul Gherghesenilor); glas 2, voscreasna 8.

 8. Sfântul Mare Mucenic Areta; Sfânta Muceniță Sebastiana; Sfinții Mucenici Marcu, Sotirih și Valentin; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bucuria tuturor celor necăjiți".

 9. Sfinții Mucenici Marcian, Martirie și Valerian; Sfânta Cuvioasă Tavita; Sfântul Mucenic Hrisaf.

 10. ✝) Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir.

 11. ✝ Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor; (ale cărui moaște sunt la Patriarhia Română); Sfântul Mucenic Nestor.

 12. ✝ Sfântul Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești; Sfântul Mucenic Terentie, soția sa Neonila, cu cei 7 fii; Sfântul Cuvios Teofil cel Nebun pentru Hristos; Sfântul Cuvios Ștefan Savaitul; Sfântul Firmilian, Episcopul Cezareei Capadociei; Sfântul Ierarh Dimitrie, Mitropolitul Rostovului; Sfântul Mucenic Vilie; Sfântul Iov de la Poceaev.

 13. Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana; Sfântul Cuvios Avramie și Maria, nepoata sa; Sfântul Nou Mucenic Timotei Esfigmenitul.


 14. Sfântul Sfințit Mucenic Zenovie, Episcopul Ciliciei și sora sa Zenovia; Sfântul Apostol Cleopa; Sfântul Ștefan Milutin, țarul sârbilor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Ozeriansk";
  Duminica a 22-a după RusaliiApostolul Duminicii: Galateni 6, 11-18; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 16, 19-31; (Bogatul nemilostiv); glas 3, voscreasna 9.

 15. Sfinții Apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul și Narcis; Sfântul Mucenic Epimah.Calendar Ortodox - NOIEMBRIE

(30 zile; ziua are 10 ore, noaptea 14 ore)


 1. Sfinții Doctori fără de arginți Cosma și Damian din Asia; Cuviosul David din Evvia; Sfânta Muceniță Elena din Sinope.

 2. Sfinții Mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor și Anempodist; Sfinților Mucenici Eudoxie, Agapie si alti opt sfinti; Sfântul Gavriil Mărturisitorul, cel Nebun pentru Hristos; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Șuia-Smolensk.

 3. Sfinților Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul si Aitala diaconul; Așezarea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Gheorghe în Lida.

 4. Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare; Sfântul Sfințit Mucenic Nicandru, Episcopul Mirelor, Ermeu, preotul; Sfântul Cuvios Gheorghe, Mărturisitorul din Drama.

 5. Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia din Emesa; Sfântul Ierarh Grigorie, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Mucenic Silvan; (Sâmbăta Morților - Moșii de toamnă).


 6. Sfântul Ierarh Pavel Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Luca; Sfântul Varlaam Hutinski;
  Duminica a 24-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Efeseni 2, 14-22; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 8, 41-56; (Învierea fiicei lui Iair); glas 4, voscreasna 10.

 7. Sfinții 33 de Mucenici din Melitina. Sfântul Cuvios Lazăr din Muntele Galision; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Bucuriei".

 8. ✝) Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor cereștilor puteri.

 9. Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul de la Eghina; Sfinților Mucenici Claudiu, Castor, Sempronian și Nicostrat; Sfinților Mucenici Onisifor și Porfirie; Sfânta Cuvioasă Teoctista din insula Lesbos; Sfântul Simeon Metafrast; Sfânta Cuvioasă Matrona; Sfinții Cuvioși Evtimie (Eftimie) chelarul, și Neofit, ctitorii Mănăstirii Dohiarului din Muntele Athos; Sfântul Cuvios Ioan Colov.

 10. Sfinților Apostoli din cei șaptezeci: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast și Cvart; Sfântul Mucenic Orest; Sfântul Arsenie Capadocianul.

 11. ✝ Sfântul Mare Mucenic Mina cel din Cotiani; Sfinții Mucenici Victor, Vichentie și Ștefanida; Sfântul Cuvios Teodor Studitul; Sfântul Ștefan de la Decani, regele Serbiei.

 12. Sfântul Ierarh Ioan cel Milostiv, Patriarhul Alexandriei; ✝) Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile din Telciu; Sfântul Cuvios Nil Pustnicul; Sfântul Cuvios Nil izvorâtorul de mir, Athonitul; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Milostiva".


 13. ✝) Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului și mama sa Antuza; Sfântul Cuvios Damaschin;
  Duminica a 25-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Efeseni 4, 1-7; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 10, 25-37; (Pilda samarineanului milostiv); glas 5, voscreasna 11.

 14. Sfântul Apostol Filip, unul dintre cei 12 apostoli; Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului; (Lăsatul secului pentru Postul Nașterii Domnului).

 1. ✝) Sfântul Cuvios Paisie de la Neamț; Sfinților Mucenici și mărturisitori: Gurie, Samona și Avi; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "de pe Cruce" (Kupiatici); (Începutul Postului Nașterii Domnului).

 2. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.

 3. Sfântul Ierarh Grigorie Taumaturgul, Episcopul Neocezareii Pontului; Sfântul Ierarh Ghenadie, patriarhul Constantinopolului; Sfântul Cuvios Lazăr Zugravul; Sfinților Zaharia Ciobotarul și Ioan.

 4. Sfinții Mucenici Platon, Roman și Zaheu.

 5. Sfântul Proroc Avdie. Sfântul Mucenic Varlaam; Sfântul Ierarh Filaret, Mitropolitul Moscovei și Kolomnei; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Mângâierea celor necăjiți și întristați".


 6. Înainte-prăznuirea Intrării în Biserică a Maicii Domnului; ✝) Sfântul Cuvios Grigorie Decapolitul; ✝ Sfântul Mucenic Dasie; Sfântul Ierarh Proclu, Patriarhul Constantinopolului;
  Duminica a 26-a după Rusalii Apostolul Duminicii: Efeseni 5, 8-19; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 12, 16-21; (Pilda bogatului căruia i-a rodit țarina); glas 6, voscreasna 1.

 7. (✝) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Sfântului Ioan Damaschin" (Trihirussa); Cinstirea Icoanei Maicii Domnului de la Maxaira Ciprului; (Dezlegare la pește).

 8. Sfinților Apostoli din cei șaptezeci, Filimon, Arhip, Onisim și Apfia, cei ce au fost ucenici ai Apostolului Pavel; Sfânta Muceniță Cecilia.

 9. ✝ Sfântul Cuvios Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sfântul Ierarh Amfilohie, Episcopul Iconiei; Sfântul Ierarh Grigorie, Episcopul Acragandiei.

 10. Sfântul Sfințit Mucenic Clement, Episcopul Romei; Sfântul Sfințit Mucenic Petru, Episcopul Alexandriei.

 11. Odovania Praznicului Intrării în Biserică a Maicii Domnului; ✝ Sfânta Mare Muceniță Ecaterina; Sfântul Mare Mucenic Mercurie.

 12. Sfântul Cuvios Alipie Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Nicon; Sfântul Cuvios Stelian Paflagonul; (Dezlegare la pește).


 13. Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul Sfinții Cuvioși Natanail și Pinufrie; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Serafim Ponetaevski"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Korchemnaya"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Țarskoe Selo"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Abalatsk"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Rădăcinii din Kursk"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "a Semnului" din Novgorod;
  (Dezlegare la pește); Duminica a 30-a după Rusalii Apostolul Duminicii: Coleșeni 3, 12-16; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 18, 18-27; (Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor); glas 7, voscreasna 2.

 14. Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh; Sfântul Teodor, Arhiepiscop de Rostov.

 15. Sfinții Mucenici Paramon și Filumen. Sfântul Mucenic Valerian; Sfântul Cuvios Acachie; Sfântul Cuvios Pitirun; Noul Sfințit Mucenic Filumen.

 16. ✝) Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; ✝) Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumențiu, Episcopul Etiopiei; (Dezlegare la pește).Calendar Ortodox - DECEMBRIE

(31 zile; ziua are 9 ore, noaptea 15 ore)


 1. Sfântul Proroc Naum; Sfântul Cuvios Filaret cel Milostiv; (Tedeum).

 2. Sfântul Proroc Avacum; Sfânta Muceniță Miropi; Sfântul Porfirie Kafsokalivitul; Sfântul Cuvios Atanasie de la Lavra Pecerska; Sfântul Ierarh Solomon, Arhiepiscopul Efesului.

 3. ✝) Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica; Sfântul Proroc Sofonie; Sfântul Sfințit Mucenic Teodor, Arhiepiscopul Alexandriei; Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul.


 4. ✝ Sfânta Mare Muceniță Varvara, ocrotitoarea familiei; Sfântul Cuvios Ioan Damaschin; (Dezlegare la pește);
  Duminica a 27-a după Rusalii; Apostolul Duminicii: Efeseni 6, 10-17; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 13, 10-17 (Tămăduirea femeii gârbove); glas 8, voscreasna 3.

 5. ✝) Sfântul Cuvios Sava cel Sfințit. Sfântul Mucenic Anastasie; Sfântul Cuvios Nectarie; Sfântul Cuvios Mucenic Cosma Atonitul; (Dezlegare la pește).

 6. ✝) Sfântul Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul de Mira Lichiei; (Dezlegare la pește).

 7. ✝) Sfânt Muceniță Filofteia de la Curtea de Argeș; Sfântul Ierarh Ambrozie, Episcopul Mediolanului; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Vladimir-Seligersk.

 8. Sfântul Cuvios Patapie; Sfinților Apostoli din cel 70: Sosten, Apolo, Chifa, Tihic, Epafrodit, Cezar și Onisifor; Sfântul Ierarh Sofronie, Episcopul Ciprului.

 9. Zămislirea Sfintei Fecioare Maria de către Sfânta Ana; Sfânta Prorocită Ana, mama Prorocului Samuel; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Bucurie neașteptată".

 10. Sfinților Mucenici Mina Calicheladu (adică cel cu viers frumos), Ermogen și Evgraf; (Dezlegare la pește).


 11. Sfântul Cuvios Daniil Stâlpnicul; Sfântul Cuvios Luca cel Nou; (Dezlegare la pește);
  Duminica a 28-a după Rusalii a Sfinților Strămoși după trup a Domnului Apostolul Duminicii: Coloseni 3, 4-11; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Luca 14, 16-24; (Pilda celor poftiți la cină); glas 1, voscreasna 4.

 12. ✝) Sfântul Ierarh Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcător de minuni; Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Ierusalimului; Sfântul Mucenic Sinet; (Dezlegare la pește).

 13. ✝) Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei; Sfinților Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest; Sfânta Muceniță Lucia, fecioara din Siracuza Siciliei; Sfântul Cuvios Gherman de Alaska; (Dezlegare la pește).

 14. Sfinții Mucenici Tirs, Levchie și Calinic; Sfinții Mucenici Filimon, Apolonie, Arian și cei dimpreună cu ei.

 15. Sfântul Sfințit Mucenic Elefterie, Episcopul Iliriei și a macii sale Antia; Sfânta Muceniță Suzana; Sfântul Cuvios Pavel, care a schimnicit în muntele Latro.

 16. Sfântul Proroc Agheu; Sfânta Teofana, împărăteasa; Sfântul Mucenic Marin;

 1. Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail. Sfântul Dionisie din Zakynthos; Sfinții Cuvioși Athanasie, Nicolae și Antonie; Sfântul Mucenic Avacum, diaconul; (Dezlegare la pește).


 2. ✝) Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul; Sfinții Mucenici Sebastian și Zoe; Sfântul Ierarh Modest, Patriarhul Ierusalimului; (Dezlegare la pește);
  Duminica dinaintea Nașterii Domnului - a Sfinților Părinți după trup ai Domnului Apostolul Duminicii: Evrei 11, 9-10; 32-40; Evanghelia Duminicii: Sfântul Evanghelist Matei 1, 1-25; (Genealogia Mântuitorului); glas 2, voscreasna 5.

 3. Sfinții Mucenici Bonifatie și Aglaia; Sfântul Ierarh Grichentie, Episcopul Etiopiei; Sfântul Mucenic Trifon.

 4. Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Sfântul Ioan de Kronstadt; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului din Novgorod; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Salvatoarea de la înec".

 5. Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului; Sfânta Muceniță Iuliana din Nicomidia - fecioara; Sfântul Mucenic Temistocle; Sfântul Ierarh Petru, Mitropolitul Moscovei.

 6. ✝) Sfântul Ierarh Petru Movilă, Mitropolitul Kievului; Sfânta Mare Muceniță Anastasia - izbăvitoarea de boli; Sfântul Mucenic Hrisogon; Sfânta Muceniță Teodota Romana.

 7. Sfinții 10 Mucenici din Creta; Sfântul Ierarh Pavel, Arhiepiscopul Neocezareei; Sfântul Cuvios Naum; Sfântul Nifon, Episcop de Constantiana; (Zi aliturgică).

 8. Sfânta Cuvioasă Muceniță Fevronia; (Ajunul Crăciunului)


 9. (✝) Nașterea Domnului (Crăciunul);
  Toate ale Praznicului; Apostolul Sărbătorii: Galateni 4, 4-7; Evanghelia Sărbătorii: Sfântul Evanghelist Matei Matei 2, 1-12.

 10. (✝) Soborul Maicii Domnului; ✝) Sfântul Cuvios Nicodim de la Tismana; Sfântul Mucenic Eftimie, Episcopul Sardelor; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Milostiva"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Trei Bucurii"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Binecuvântat este pântecele..."; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului "Ostrobramsk - Vilnius"; Cinstirea Icoanei Maicii Domnului Betleemita; (În această zi va fi săvârșită Slujba Duminicii după Nașterea Domnului, întru pomenirea Sfinților Iosif Logodnicul, David Prorocul, Iacob, rudenia Domnului).

 11. ✝ Sfântul Apostol Întâiul Mucenic și Arhidiacon Ștefan; Sfântul Cuvios Teodor Mărturisitorul.

 12. Sfinții 20.000 de Mucenici arși în Nicomidia; Sfântul Sfințit Mucenic Glicherie preotul; Sfântul Simon Izvorâtorul de mir, ctitorul Mănăstirii Simono-Petra; (Harți).

 13. Sfinții 14.000 de prunci uciși din porunca lui Irod. Sfinții Mucenici Marcel și Tadeu.

 14. Sfânta Muceniță Anisia fecioara; Sfânta Cuvioasă Teodora din Cezareea; Sfântul Cuvios Leon, arhimandritul; (Harți).

 15. Odovania praznicului Nașterii Domnului; Sfânta Cuvioasă Melania Romana; Sfântul Mucenic Hermes; Sfântul Cuvios Zotic; (Slujba în noaptea trecerii dintre ani).

Alte Articole

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram