† Boboteaza – Botezul Domnului sau Arătarea Domnului (Epifania)
(6 ianuarie)

În data de 6 ianuarie în cardanul ortodox este serbară Boboteaza – Botezul Domnului, moment în care se sfințește apa, pentru a deveni Agheasmă Mare. Ea este folosită pentru binecuvântarea caselor și pentru sfințirea trupului și a sufletului.

Boboteaza – Botezul Domnului (sinaxar)

Praznicul Botezului Domnului este sărbătorit la 6 ianuarie. El este numit în popor și Boboteaza, iar în limbaj teologic-liturgic are și denumirile de Teofanie sau Epifanie (Arătarea Domnului).

Boboteaza Botezul Domnului sau Aratarea Domnului Epifania 01

De ce îi se numește Epifanie sau Teofanie?

Deoarece în acel moment moment ni S-au arătat toate cele Trei Persoane din Sfânta Treime, Hristos în apele Iordanului botezându-Se, cerurile deschise și Duhul Sfânt coborându-Se în chip de porumbel, iar Tatăl mărturisind din ceruri: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, intru Care am binevoit!” (Matei 3, 17). În acest sens, Sfântul Ioan Gura de Aur spune: „Hristos n-a ajuns cunoscut tuturor când S-a născut, ci când S-a botezat”.

Boboteaza – Botezul Domnului în Iordan

Afara de cele grăite de Iisus la vârsta de 12 ani în templu, Hristos nu a săvârșit nicio minune și nu a rostit niciun cuvânt reținut de evangheliști. Începând cu Botezul Sau, Hristos iese din umbra și începe să propovăduiască. A primit botezul la 30 de ani, deoarece la iudei se socotea a fi o necuviință, că să primească cineva vrednicia de învățător sau de preot înainte de 30 de ani.

Iisus a venit la Ioan și i-a cerut să-L boteze, nu pentru că avea nevoie de curățire de păcate, căci era Dumnezeu-Omul, ci pentru a sfinți creația. Ca Mântuitorul nu a venit să primească iertare de păcate de la Ioan, reiese și din faptul că botezul lui Ioan îl ajuta pe om să conștientizeze starea păcătoasă, însă, nu oferea iertarea. De aceea se și spune că era „spre iertarea păcatelor” (Luca 3, 3), pe care avea s-o aducă Hristos.

El primește botezul de la Ioan pentru a readuce Duhul Sfânt în creație. Prin căderea în păcat, omul pierduse Sfântul Duh, asa cum ne mărturisește Sfântul Chiril al Alexandriei.

Boboteaza Botezul Domnului sau Aratarea Domnului Epifania 03

Acceptând să Se cufunde în Iordan, Hristos l-a îngropat pe vechiul Adam și a început astfel zidirea unui om nou. Apele Iordanului primind pe Dumnezeu-Omul nu au avut ce să curețe, ci au fost ele însele purificate. Hristos a curățit prin cufundarea Sa în Iordan, creația întinată de căderea omului în păcat și a înlăturat puterea satanei. Astfel, în clipa când El S-a lăsat botezat de Ioan, izvoarele harului s-au pogorât peste creație.

În Botezul Domnului stau începutul și temeiul Sfintei Taine a Botezului creștin. Astfel, ritualul Botezului repetă aceste momente, care semnifică trecerea dintr-o etapă existențială în alta: el se deschide cu lepădările, menite să alunge puterea satanei și se încheie cu primirea darului Sfântului Duh.

Sfințirea apei – Boboteaza – praznicul Botezului Domnului

În ajunul și în ziua de Boboteaza, în toate bisericile ortodoxe, cu puterea Duhului Sfânt, la rugăciunile arhiereilor și preoților se sfințește Agheasma Mare.

Dacă Agheasma Mica se poate săvârși ori de cate ori credincioșii doresc acest lucru, Agheasma Mare se oficiază de doua ori pe an, pe 5 ianuarie, în Ajunul Botezului Domnului și pe 6 ianuarie, în ziua praznicului Bobotezei.

Botezul Mântuitorului reprezintă momentul redeschiderii izvoarelor harului, care fuseseră zăvorâte pentru om și pentru întreaga creație. Prin cuvintele din rugăciunea citită la Bobotează: „Astăzi firea apelor se sfințește...”, nu trebuie să înțelegem că harul lui Dumnezeu se pogoară în timpul slujbei de sfințire a apei peste toată apa care exista în diverse locuri, ci doar peste apa pregătita din timp pentru pentru a fi sfințite.

În rugăciunea de sfințire a apei de la Botez, se cere venirea Duhului pentru curățirea apei de lucrarea puterilor demonice, pentru că ea să devina, prin pogorârea deplina a Duhului, loc al nașterii omului nou în Hristos.

La finalul slujbei, preotul slujitor afunda de trei ori crucea și busuiocul în apa cântând troparul Praznicului. „În Iordan botezându-te Tu Doamne...

Boboteaza Botezul Domnului sau Aratarea Domnului Epifania 04

În ce zile se ia Agheasma Mare

Creștinii ortodocși pot lua pe nemâncate din Agheasma Mare în perioada 5 ianuarie - 14 ianuarie și la recomandarea duhovnicului și în alte zile decât cele menționate.

La ce se folosește Agheasma Mare

Agheasma Mare este folosita în Ajunul Bobotezei la sfințirea casele credincioșilor și locuitorii acestora. Tot cu ea se stropesc și lucrurile care trebuie binecuvântate sau sfințite, cum ar fi: binecuvântarea și sfințirea prapurilor, sfințirea crucii și a troițelor, a clopotului, a vaselor și vesmintelor liturgice, sfințirea icoanelor, a bisericilor, a animistelor și a Sfântului și Marelui Mir.

În casele credincioșilor, agheasma se păstrează la loc de cinste, în vase curate și dintr-adins se gusta pe nemâncate, în zilele de post și ajunare. Potrivit învățăturii Sfinților Părinți, „firea apei celei sfinte este ca să spele și trupul și sufletul, să-l sfințească, să-l înnoiască și să-l facă fiu al lui Dumnezeu”.

Surse: Basilica, Creștin Ortodox.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pasaje Biblice (Evanghelia)

Matei 3, 13-17
În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuință să fiu botezat de Tine, și Tu vii la mine?
Și răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
Iar botezându-se Iisus, când ieșea din apă, îndată cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel și venind peste El.
Și iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".

Marcu 1, 9-11
Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galileii și s-a botezat în Iordan, de către Ioan.
Și îndată, ieșind din apă, a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel coborându-Se peste El.
Și glas s-a făcut din ceruri: Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.

Boboteaza Botezul Domnului sau Aratarea Domnului Epifania 02

Luca 3, 21-22
Și după ce s-a botezat tot poporul, botezându-Se și Iisus și rugându-Se, s-a deschis cerul,
Și S-a coborât Duhul Sfânt peste El, în chip trupesc, ca un porumbel, și s-a făcut glas din cer: Tu ești Fiul Meu cel iubit, întru Tine am binevoit.

Ioan 1, 29-34
A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis: Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii.
Acesta este despre Care eu am zis: După mine vine un bărbat, Care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era,
Și eu nu-L știam; dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu, botezând cu apă.
Și a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se, din cer, ca un porumbel și a rămas peste El.
Și eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Peste Care vei vedea Duhul coborându-Se și rămânând peste El, Acela este Cel ce botează cu Duh Sfânt.
Și eu am văzut și am mărturisit că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoană Botezul Domnului - Boboteaza

Hristos venind la Iordan ca sa se boteze (Matei 3 1-15)

Dealuri și [la poalele lor] Iordanul, și Hristos venind; Iar Înaintemergătorul, arătându-L popoarelor, zice într-o hârtie: „Iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatele lumii” (Ioan 1, 29). Și însăși Hristos stând la marginea Iordanului, iar în față sa Înaintemrgătorul zicând într-o hârtie: „Eu am trebuință să mă botez de la Tine și Tu vii la mine?” (Matei 3, 14). Iar Hristos, binecuvântându-l, îi răspunde într-o hârtie: „Lasă acum, că așa se cuvine să împlinim...” (Matei 3, 15)

Botezul lui Hristos (Matei 3, 16-17)

Hristos stând gol în mijlocul Iordanului și, la marginea râului, de-a dreapta lui Hristos, Înaintemergătorul uitându-se în sus, [fiind cu mâna] dreaptă pe capul lui Hristos, iar pe stânga întininzându-o în sus, ține toiagul ciobănesc. Și deasupra cerul, iar dintr-însul coborându-se Sfântul Duh în [chip de porumbel] cu rază pe capul lui Hristos, și în mijlocul razei aceste cuvinte: „Acesta este Fiul Meu cel iubit, întru care am binevoit” (Matei 3, 17). Și de-a stânga îngeri stând cu bună-cucerniciie, avându-și mâinile sub înbrăcamintele lor. Și în jos de Înaintemergătorul, în Iordan, un om bătrân cu pielea goală, zăcând culcat și uitându-se dinapoi cu frică la Hristos, ține o năstrapă și toarnă apă; și pești împrejurul [picioarelor] lui Hristos.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 103)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Praznicului Botezului Domnului, glasul 1

În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat; că glasul Părintelui a mărturisit Ție; Fiu iubit pe Tine numindu-Te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat, slavă Ție.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul înainte - prăznuirii Botezului Domnului, glasul al 4-lea

Arătatu-Te-ai astăzi lumii și lumina Ta, Doamne, s-a însemnat peste noi, care cu cunoștință Te lăudăm. Venit-ai și Te-ai arătat, Lumina cea neapropiată.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Boboteaza – Botezul Domnului (Viețile Sfinților)

Domnul nostru Iisus Hristos, după întoarcerea Sa din Egipt, viețuia în Galileea, în cetatea Sa, Nazaret, unde crescuse, tăinuindu-și înaintea oamenilor puterea și înțelepciunea dumnezeirii Sale, până la vârsta de treizeci de ani, pentru că nu era îngăduit cuiva dintre iudei, mai înainte de 30 de ani, să aibă rânduiala de dascăl sau de preot. Pentru aceasta nici Domnul Hristos, până la acești ani, nu a început propovăduirile Sale, nici nu Se arăta că este Fiul lui Dumnezeu și Arhiereul cel mare, Care a străbătut cerurile până ce s-a împlinit numărul anilor Lui.

El viețuia în Nazaret, cu Preacurata Sa Maică și cu Iosif, părutul Său tată, care era lucrător de lemn și cu care lucra împreună. După moartea lui Iosif, singur Domnul făcea acel lucru de mână, câștigând prin osteneală, hrana pentru El și pentru prea iubita Sa maică, ca să ne învețe pe noi a nu ne lenevi și nici a mânca pâinea în zadar.

Folare-Separare

Apoi, împlinindu-se cei 30 de ani și venind vremea dumnezeieștii Lui arătări – precum zice Evanghelia –, ca să se arate lui Israel: A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie, trimițându-l pe el ca să boteze cu apă. Deci, i-a pus un semn încredințat după care putea să cunoască pe Mesia, Cel care a venit în lume, precum singur Botezătorul întru a sa bună vestire spune, zicând: Cel ce m-a trimis să botez cu apă, Acela mi-a zis: Deasupra Căruia vei vedea Duhul pogorându-se și rămânând peste El, Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt.

Deci, ascultând Ioan cuvântul lui Dumnezeu, a venit în părțile Iordanului, propovăduind botezul pocăinței, întru iertarea păcatelor. Pentru că el era acela de care mai înainte a zis Isaia: Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului, drepte faceți cărările Lui. Deci, veneau la dânsul toată latura Iudeei și a Ierusalimului, și se botezau toți de la dânsul, în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele. Atunci a venit și Iisus din Galileea la Iordan, ca să fie botezat de Ioan. El a venit într-acea vreme, după ce Ioan spusese mai înainte poporului despre El, zicând: Vine în urma mea Cel mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg curelele încălțămintei Lui. Deci, eu v-am botezat pe voi cu apă, iar Acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.

Folare-Separare

După aceste cuvinte, a venit Iisus ca să Se boteze, cu toate că nu-I trebuia aceasta, ca unul Care era preacurat, fiind născut din Preacurata și Preasfânta Fecioară, El însuși fiind izvorul a toată curăția și sfințenia.

Însă Cel ce a luat asupra Sa păcatele a toată lumea a venit la râu ca să le spele pe ele cu Botezul. A venit la ape ca să sfințească firea lor; a venit să Se boteze ca să ne pregătească nouă baia sfântului Botez. A venit la Ioan, pentru ca acesta să fie pentru dânsul martor nemincinos, văzând pe Duhul Sfânt pogorându-Se peste Cel pe Care-L boteza și auzind glasul Tatălui de sus.

Iar Ioan se sfia de El, zicând: Eu am trebuință să mă botez de Tine și Tu vii la mine. Căci Ioan cu duhul L-a cunoscut pe El; pentru că mai înainte cu 30 de ani a săltat de bucurie în pântecele maicii sale; deci, avea trebuință de botezul Lui, ca cel ce era în păcatul neascultării, cel adus de Adam asupra a tot neamul omenesc.

Iar Domnul a zis: Lasă acum, că așa se cade a împlini toată dreptatea. Prin dreptate înțelege aici Sfântul Ioan Gură de Aur poruncile lui Dumnezeu; ca și cum ar fi zis: „De vreme ce toate câte le poruncește legea le-am săvârșit și singură aceasta a rămas, adică să Mă botez; deci, Mi Se cade să o săvârșesc și pe aceasta”. Iar botezul lui Ioan era porunca lui Dumnezeu, precum el zice: Cel ce m-a trimis ca să botez cu apă, Acela mi-a zis.

Folare-Separare

Deci, cine l-a trimis? Arătat este că a fost însuși Dumnezeu, cum zice însăși Scriptura: „A fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan”. Deci, Iisus, fiind în vârstă de 30 de ani, S-a botezat pentru că omul de la această vârstă se pleacă cu înlesnire către tot păcatul.

Așa grăiau Ioan Gură de Aur și Teofilact, cum că cea dintâi vârstă a copilăriei are multă neștiință și zburdălnicie, a doua vârstă, a tinereților, se aprinde de poftă trupească, iar vârsta de 30 de ani, a bărbatului desăvârșit, este a iubirii de aur, a măririi deșarte, a iuțimii, a mâniei și a tuturor păcatelor.

Pentru aceasta Hristos Domnul a așteptat botezul până la această vârstă, ca să împlinească legea cu toate vârstele, să sfințească firea noastră și să ne dea putere, ca să biruim patimile și să ne ferim de păcatele cele de moarte. Iar după Botezul Său, Domnul a ieșit îndată din apă, adică n-a zăbovit; căci se povestește că Sfântul Ioan Botezătorul, pe fiecare om care se boteza de dânsul, îl afunda până la cap și-l ținea astfel până ce-și mărturisea toate păcatele sale și numai după aceea îi afunda și capul și îl lăsa să iasă din apă; pentru aceasta, zice Evanghelia, că a ieșit îndată din apă. Și ieșind Domnul din râu, I s-au deschis cerurile, strălucind de sus o lumină în chip de fulger, iar Duhul lui Dumnezeu S-a pogorât spre Domnul, Cel ce S-a botezat, arătându-Se în chip de porumbel.

Precum în zilele lui Noe, porumbița a vestit micșorarea apelor, tot asemenea și încetarea înecării păcatului a însemnat-o porumbelul.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a șasea, se prăznuiește sfânta și dumnezeiasca Arătare a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos (Epifania sau Boboteaza);

Tot în această zi, pomenirea sfântului noului sfințit mucenic Romano Lachedemonul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În aceasta luna, în ziua a șaptea, soborul Sfântului Prooroc înaintemergatorului Botezatorului Ioan;

Tot în această zi, s-a așezat și aducerea preacinstitei și sfintei sale mâini în cetatea împărătească a Constantinopolului;

Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului noului mucenic Atanasie cel din Atalia, care a mărturisit în Smirna la anii 1700.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi! Amin.

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Recomandări

† Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia
(30 octombrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Mucenic Zenovie și sora sa Zenovia au prelungit frăția trupească în frăția martiriului pentru Hristos. Sfântul Zenovie, este un vindecător de cancer mai puțin cunoscut, așa cum […]

† Tăierea împrejur cea după trup a Domnului
(1 ianuarie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link În a opt zi de la Nașterea Domnului, Biserica Ortodoxă sărbătorește Tăierea împrejur cea după trup a Domnului nostru Iisus Hristos. FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link

† Sfânta Muceniță Paraschevi din Roma
(26 iulie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfânta Muceniță Paraschevi, este serbată în calendarul ortodox pe data de 26. Moaștele ei s-au arătat izvor de multe tămăduiri și minuni pentru toți cei ce vin la […]

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend