Filter by Categorii
Sinaxar
Rugăciuni
Articol crestin ortodox
Manastiri

† Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil (26 martie)

Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil se săvârșește în ziua imediat următoare Bunei Vestiri, deoarece el a fost cel trimis de Dumnezeu să îi aducă Fecioarei Maria vestea cea bună a Întrupării Fiului lui Dumnezeu. Sfântul Arhanghel […]

† Sfinții Mucenici Hrisant, Daria, Claudiu, Ilaria
(19 martie)

Sfinții Mucenici Hrisant și Daria au fost soț și soție în viața pământească, reușind, prin credința și dragostea lor puternică pentru Dumnezeu, să se sprijine unul pe altul pentru a dobândi împreună Împărăția cerească. Fiind […]

† Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
(12 martie)

Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, încă din timpul vieții, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, iar după moartea sa, sfântul a continuat să aline suferințele celor necăjiți. El este unul dintre cei […]

† Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea
(6 martie)

Sfinții 42 de Mucenici din Amoreea sunt niște adevărați eroi ai lui Hristos, care deși deși au pierdut încercarea de a-și salva patria, nu au pierdut lupta pentru sufletele lor câștigând astfel Împărăția Cerurilor. Cei […]

† Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia
(19 februarie)

Sfinții Apostoli Arhip, Filimon și soția sa, Apfia rămân peste veacuri un model al familiei autentice creștine, care au fost uniți întreaga viață în jurul propovăduirii lui Hristos. Sunt serbați în calendarul ortodox în data […]

† Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei
(12 februarie)

Sfântul Ierarh Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari, a fost contemporan al Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan. A apărat dreapta credință la sinodul al-II-lea, unde a fost nevoit sa vorbească prin semne despre Sfânta […]

† Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)

Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare (1 ianuarie), Grigorie Teologul (25 ianuarie) și Ioan Gură de Aur (13 noiembrie, 27 ianuarie) au dus o luptă grea și fără încetare pentru păzirea dreptei credințe și au […]

† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)

Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel și a suferit moartea […]

† Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
(15 ianuarie)

Sfântul Cuvios Pavel Tebeul este unul dintre primii pustnici ai creștinismului. Sfântul Antonie cel Mare, după întâlnirea pe care a avut-o cu acesta, se simte copleșit de înălțimea duhovnicească la care ajunsese Sfântul Pavel Tebeul. […]
1 2 3 5
1 2 3 5
Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram