Al doilea Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Apreciază Articolul

Al doilea Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca se poate citi pentru a cere Sfântului să vindece sufletul pentru a lumina întunericul din noi și astfel să înțelegem Sfintele Scripturi.

Înainte de a începe Al doilea Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Al doilea Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca - text

Troparul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca, glasul al 5-lea

Pe păstrătorul Evangheliei bucuriei lui Hristos și scriitorul Faptelor Apostolilor, pe Sfântul Apostol Luca, cu sfințite cântări să-l lăudăm. Că scrierile lui sunt mărturia Bisericii lui Hristos: El este Doctorul neputințelor și suferințelor, El vindecă rănile sufletelor noastre și mijlocește neîncetat pentru mântuirea noastră.

Condacul 1

Prin Voia înțeleaptă a lui Dumnezeu ai fost ales ca prin tine să se vestească vestea bună a Evangheliei lui Hristos către întreaga lume, Sfinte Luca de toți binecuvântat, iar tu având marea îndrăzneală în fața Domnului, a cărui Sfântă Evanghelie ai scris și ai propovăduit, cere și pentru noi, cei slabi și păcătoși, iertarea păcatelor și sădește în noi speranța Împărăției Cerurilor, pentru ca toți să strigăm cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Icosul 1

Domnul Atotmilostivul văzându-ne scufundați în păcatul strămoșesc, ni te-a dat ca propovăduitor al Fiului Său Iisus Hristos, scriind despre viața, moartea și învierea Sa cea Slăvită, ca să scoți din întuneric neamul omenesc și să îl îndrepți spre sfințenie. Prin tine sunt înscrise tainele cerului și ale pământului, Sfinte Evanghelist Luca, astfel încât toți oamenii până la sfârșitul veacurilor să țină calea spre sfințenie, iar noi îți mulțumim pentru osteneală și îți strigăm:
Bucură-te, luminat de Duhul Sfânt pentru că ai scris Evanghelia;
Bucură-te, că te slăvim toți cei care am primit mărgelele prețioasei Evanghelii a lui Hristos;
Bucură-te, că ai fost ales de Dumnezeu a vestii taina mântuirii;
Bucură-te, Evanghelist al Veștii celei Bune;
Bucură-te, predicându-L pe Hristos, care a venit să ne mântuiască;
Bucură-te, că ești unul dintre cei patru Evangheliști;
Bucură-te, că ai împrăștiat cele patru Evanghelii în lume prin Duhul Sfânt;
Bucură-te, urcat în tainele lui Dumnezeu în duh;
Bucură-te, că vorbele tale luminează universul;
Bucură-te, sădind Evanghelia în sufletul nostru;
Bucură-te, reprezentantul Noului Testament;
Bucură-te, stea, strălucind în Biserica Cerească;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 2

În tinerețe ai tânjit după înțelepciunea lumească pe care ai învățat-o, Sfinte Luca cel Înțelept, dar când ai venit la Ierusalim din Antiohia, Domnul Iisus Hristos a semănat Cuvântul Său Divin în tine, ai primit sămânța bună în inima ta și te-ai umplut de bucurie cerească, strigând cu glas mare către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Sămânța harului iubirii a rodit în inima ta ascultând învățăturile lui Hristos și văzând minunile săvârșite de El, fiind plin de înțelepciune și cunoaștere divină. L-ai ales pe Domnul și împreună cu ceilalți șaptezeci de apostoli și propovăduitori ai vestit Evanghelia mântuirii neamului omenesc. Iar noi, care prin Sfânta ta Evanghelie am băut aceeași înțelepciune a lui Dumnezeu, îți cântăm astfel:
Bucură-te, rănit în inimă prin harul lui Hristos;
Bucură-te, că înțelepciunea divină s-a sădit în inima ta în loc de înțelepciunea lumească;
Bucură-te, că ai lăsat totul și l-ai urmat pe Hristos Domnul;
Bucură-te, trimis al Domnului;
Bucură-te, propovăduitorul credinței lui Hristos;
Bucură-te, cel cu glas binecuvântat al propovăduirii;
Bucură-te, că ai scris despre genealogia lui Hristos de la Adam;
Bucură-te, primul care ai pictat icoana Maicii Domnului;
Bucură-te, cel care l-ai vestit pe Iisus Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, războinic neobosit pentru adevărul lui Hristos;
Bucură-te, vindecător priceput al sufletelor omenești;
Bucură-te, semănător de sămânță bună, rodind de o sută de ori;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 3

Înarmat de Domnul cu putere și har, Sfinte Luca, ai început să predici Evanghelia și să faci minuni, împreună cu ceilalți Apostoli vestind învățătura Domnului Hristos, predicând poporului că Hristos a venit în lume fiind Fiul lui Dumnezeu, îndemnându-i să-I plângă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

În ultimele zile ale vieții pământești a Domnului Iisus Hristos ai locuit în Ierusalim când El a fost condamnat de judecătorii nedrepți și L-ai văzut răstignit pe Domnul pe Cruce, tu, Sfinte Luca, și ai plâns văzând nevinovatul sânge al Învățătorului tău cum este vărsat pe pământ păcătos. Plângem și noi cu tine și cu mâhnire îți vorbim:
Bucură-te, că ai fost martor la suferința lui Hristos Mântuitorul;
Bucură-te, slujitor credincios al Împăratului Hristos;
Bucură-te, că ai vestit slava lui Dumnezeu;
bucură-te, rază cerească în întunericul acestei lumi;
Bucură-te, înarmându-ne împotriva vrăjmașului cel intrat în Iuda;
Bucură-te, că ne-ai învățat mila lui Hristos față de Petru;
Bucură-te, comoară ce ne dai să bem Apă Vie;
Bucură-te, că ai adus cuvântul lui Dumnezeu oamenilor cu bucurie și fără teamă;
Bucură-te, că ai tânjit mai mult după tăierea împrejur a inimii decât după tăierea împrejur a trupului;
bucură-te, strugure cu boabe rodnice al Domnului;
Bucură-te, că L-ai văzut pe Dumnezeu față în față prin Hristos;
Bucură-te, că pe Domnul și acum Îl vezi în Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 4

Întristarea ta s-a transformat în bucurie, fiindcă moartea nu este mai puternică decât Izvorului Vieții și piatra mormântului nu poate ține închisă Piatra de Temelie a toate. Domnul Tău a înviat din morți și lumii i s-a dat viață veșnică, iar tu și frații tăi Apostoli ați strigat cu bucurie mare: Aliluia!

Icosul 4

După Înviere te-ai dus cu Cleopa pe drum spre Emaus, iar Domnul ți s-a arătat și a mers cu tine. Inima ta a devenit fierbinte și sufletul tău tremura, când El te-a învățat despre Sine din profeții și din Scripturi, dar nu l-ai cunoscut pe Domnul până când la cină El a rupt pâinea și a binecuvântat-o iar ochii tăi au fost deschiși și ai înțeles că era Domnul cel înviat. Știind despre asta din Evanghelia ta, și acum sufletele noastre tremură și pentru aceasta, cu bucurie, îți cântăm:
Bucură-te, văzând Învierea lui Hristos;
bucură-te, adus de la lipsă de sens la înțelepciunea divină de Hristos;
Bucură-te, că Hristos ți-a deschis mintea, astfel încât să înțelegi Scriptura;
Bucură-te, că inima ta a devenit plină de har când l-ai ascultat pe Domnul în drum spre Emaus;
Bucură-te, că Hristos ți-a dat pâine din mâna Lui;
Bucură-te, că cuvintele lui Hristos drumul către Emaus au pecetluit inima ta;
Bucură-te, că ai băut paharul înțelepciunii, și prin asta ai dat de băut la mulți cunoașterea lui Hristos Mântuitorul;
Bucură-te, că ai propovăduit tuturor Evanghelia lui Hristos cel înviat;
Bucură-te, că ne-ai deschis izvorul mântuirii;
Bucură-te, că ne-ai dat Ghidul vieții;
Bucură-te, predicând domnia Soarelui;
Bucură-te, că ne-ai învățat să credem în Sfânta Treime;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 5

Pentru a întemeia Biserica și conform făgăduinței Sale, Domnul mântuirii noastre a trimis în a cincizecea zi după Învierea Sa pe Duhul Său cel Sfânt asupra apostolilor, ca ei să fie pecetluiți ca martori ai credinței creștine de neclintit, iar tu, Sfinte Luca, locuind în Ierusalim împreună cu alți apostoli, L-ai mărturisit cu putere pe Hristos Dumnezeu și I-ai cântat ca adevăratului Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Te-ai dus apoi în patria ta Antiohia, o țară locuită cu mulți creștini, dar în Sebastia, unde se odihneau moaștele nestricăcioase ale Sfântului Ioan Înaintemergătorul, ai zăbovit predicând Evanghelia mântuirii. Văzând Sfintele moaște, ați dorit să le luați cu voi, dar creștinii din Sebastia nu au vrut să vă dea decât mâna dreaptă lui Ioan sub care Domnul Însuși și-a înclinat capul cel Sfânt la botez, lucru de care te-ai bucurat. Iar noi, minunându-ne de dragostea ta pentru sfinți, strigăm:
Bucură-te, martor al Pogorârii Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai descris cum a fost creată Biserica pentru noi;
Bucură-te, că te-ai arătat ca roua cerului și ai luminat lumea;
Bucură-te, că Noul Testament a fost scris din inima ta, prin Duhul Sfânt;
Bucură-te, că prin Duhul Sfânt ai explicat lumii Adevărul Sfânt;
Bucură-te, evanghelist al Domnului în întreaga lume;
Bucură-te, om tainic ales de la Dumnezeu;
bucură-te, că ți-ai curățit inima fiind stăpânit de Duhul Sfânt;
Bucură-te, că ai găsit mijlocirea Înaintemergătorului;
bucură-te, folosirea evlavioasă a lucrurilor sfințite;
Bucură-te, scriind despre Zaheu, cel mântuit de Hristos;
Bucură-te, că mulți te au ca mijlocitor înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 6

Dobândind o comoară neprețuită, mâna dreaptă a lui Ioan, Sfinte Luca, ai ajuns în patria ta spre bucuria marilor creștini din Antiohia, care au ascultat cuvintele tale sfinte și au trăit bucuria Evangheliei lui Hristos, propovăduindu-le minunile Fiului lui Dumnezeu și învățăturile Mântuitorului lumii. Ascultând cuvintele tale înțelepte, ei au cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ai rămas în Antiohia până când apostolul Pavel te-a chemat să îi fii ucenic și tovarăș pe calea lui Dumnezeu pentru a predica Evanghelia. Sfântul Pavel te-a lăsat în orașul macedonean Filipi ca să întărești și să înmulțești Biserica. Ai locuit acolo, predicând și sădind creștinismul. Minunându-vă de munca ta, te lăudăm:
Bucură-te, tovarăș neobosit al Apostolului Pavel;
Bucură-te, învățător ales de Pavel cel înțelept;
Bucură-te, că luminezi întregul univers;
Bucură-te, mângâietorul tuturor celor răniți;
Bucură-te, doctore, vindecând prin puterea Celui Preaînalt;
Bucură-te, că ne-ai izbăvit de patimile de moarte prin Evanghelie;
Bucură-te, slujindu-L necontenit pe Domnul;
Bucură-te, împreună cu Maria, Ioana, Susanna și alte femei sfinte propovăduitoare ale Adevărului;
Bucură-te, lăudătorul lui Iosif din Arimateea;
Bucură-te, că izgonești descurajarea din inimile noastre;
Bucură-te, înălțând rugăciuni înaintea lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, că pe mulți i-ai chemat pocăință;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 7

Când Sfântul Pavel l-a vizitat pe Apostolul Filip la sfârșitul celei de-a treia călătorii apostolice, te-a trimis, Sfinte Luca, în Corint. De atunci, fără a te îndepărta de marele Apostol, ai cântat cu el împreună lui Dumnezeu cel Atotputernic: Aliluia!

Icosul 7

După ce ai vizitat cu bucurie toate Bisericile din Asia și Iudeea, ai ajuns în Palestina, în orașul Cezareea, unde evreii l-au prins pe Sfântul Pavel, Guvernatorul cerând judecarea lui la Roma. În drum spre aceasta, ai fost neîncetat cu el îndurând multe necazuri pe mare și pe pământ. Lăudându-te, cu evlavie ai strigat:
Bucură-te, ajutorul Sfântului Apostol Pavel;
Bucură-te, că ai înfățișat predicile lui;
Bucură-te, că l-ai iubit mult;
Bucură-te, că în Colose credincioșii l-au întâmpinat pe Sfântul Pavel în lanțuri;
Bucură-te, cel care ai mărturisit despre Hristos prin cuvânt și scris;
Bucură-te, că sarea amară a necredinței ai îndulcit-o cu dulceața Cerească;
Bucură-te, săgeata evlaviei lui Hristos;
Bucură-te, că ne hrănești cu Evanghelia lui Hristos;
Bucură-te, trâmbița harului Divin;
Bucură-te, propovăduitor al tainelor celor nespuse;
Bucură-te, întărirea tuturor celor slabi;
Bucură-te, izbăvitorule de demoni;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 8

Ajuns la Roma împreună cu apostolii Pavel, Marcu, Aristarh și alții, l-ai propovăduit pe Hristos tuturor celor care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și care au auzit de la voi cuvintele mântuirii despre Duhul Sfânt care luminează sufletul, cântând cu bucurie Domnului Întrupat: Aliluia!

Icosul 8

În timp ce te aflai la Roma, tu, Sfinte Luca, ai scris Sfânta Evanghelie în care ai înscris neamul și spița Domnului Iisus Hristos, fiind luminat de Duhul Sfânt. În această sfântă ascultare te conducea Apostolul Pavel. Te mărim pentru darurile primite și îți cântăm:
Bucură-te, că Dumnezeu te-a adăpat cu har divin;
Bucură-te, pecetluit de Duhul Sfânt;
Bucură-te, ucenic credincios al tainelor lui Hristos;
Bucură-te, învățându-ne învățăturile Bisericii;
Bucură-te, că ai primit cunoaștere cea dincolo de înțelegere;
Bucură-te, că ai auzit și ai scris multe din tainele lui Hristos de la Apostolul Pavel;
Bucură-te, neobosit tovarăș al Apostolului limbilor;
Bucură-te, că ai răspândit Evanghelia pe tot pământul;
Bucură-te, că ne-ai hrănit inima cu vinul înțelepciunii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ești singurul care ai descris în Evanghelie pocăința tâlharului pe cruce;
Bucură-te, cel ce ai adus avere celor care au dobândit prudența vameșului;
Bucură-te, cel care ai arătat recunoștința și milostivirea samaritenilor păgâni;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 9

Când Apostolul Pavel a fost eliberat din Roma după doi ani de robie, a plecat pentru a vizita Bisericile fondate mai înainte, iar tu, Sfinte Luca l-ai însoțit, iar când împăratul Nero a ridicat persecuția cruntă împotriva creștinilor din Roma, te-ai întors acolo pentru a încuraja și întări Biserica persecutată și i-ai cântat cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Când ateii l-au prins pe Apostolul Pavel și l-au închis în lanțuri, tu Sfinte Luca ai rămas cu el, plângând la mucenicia învățătorului tău. Plângând și noi cu tine, îți cântăm:
Bucură-te, că nu l-ai lăsat singur în lanțuri pe Apostolul Pavel;
Bucură-te, că ai văzut mucenicia marelui Pavel;
Bucură-te, că pe Pavel l-ai urmat de la Troa până la porțile cerului;
Bucură-te, cel învățat de înțeleptul Pavel;
Bucură-te, cel care ai descris faptelor Apostolilor;
Bucură-te, lumină vie a Bisericii;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor cu strălucirea duhului tău;
Bucură-te, alungând lingușirea căldurii demonice prin credință;
Bucură-te, că Domnul prin tine ne învață multe virtuți;
Bucură-te, cupă plină de daruri cerești;
Bucură-te, stâlp de neclintit al evlaviei;
Bucură-te, că toate limbile îți cunosc sfântul tău nume;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 10

După martiriul Apostolului Pavel, ai plecat Sfinte Luca în Italia, Dalmația, Macedonia și Grecia, propovăduind peste tot lumina evlaviei și iubirea lui Hristos, strigându-i Dumnezeului adevărat: Aliluia!

Icosul 10

La bătrânețe te-ai retras în Egipt, propovăduind Vestea cea bună a mântuirii Domnului Iisus Hristos. Predicând, însă, ai suportat mult chin, și după ce te-ai întors în Filipi unde ai condus Biserica înființată de Sfântul Apostol Pavel, hirotonind preoți și diaconi, vindecându-i pe cei bolnavi în trup și suflet, pentru care suntem recunoscători și strigăm cu bucurie:
Bucură-te, că ai zidit Trupul lui Hristos – Sfânta Biserică;
Bucură-te, zorii unei zile noi;
Bucură-te, călăuza noastră spre cer;
Bucură-te, copac bun, cu multe roade;
Bucură-te, cel ce ai primit răsplata veștii bune din Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, aducător al evlaviei;
Bucură-te, predicatorul minunilor slăvite ale lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai scris noua lege a lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, luptând pentru noi să avem iubirea lui Hristos;
Bucură-te, că harul lui Dumnezeu ni l-ai dat prin vorbele și scrierile tale;
Bucură-te, strălucind în propovăduire ca soarele;
Bucură-te, că icoana ta împodobește bisericile creștine;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 11

Fiind de optzeci și patru de ani, Sfinte Luca, ai avut parte de moarte mucenicească pentru Hristos Domnul, find agățat pe un măslin din Teba, unde au fost îngropate și moaștele tale. Ți-ai dat sufletul sfânt îngerilor, care te-au ridicat la Domnul căruia I-ai slujit cu credință în această lume și acum în lumină îi cânți Domnului: Aliluia!

Icosul 11

Puterile tale sfinte și miraculoase i-au vindecat pe mulți, mai ales pe cei cu ochii bolnavi. Împăratul Constantin te-a slăvit și a adus moaștele tale cu mare cinste la Constantinopol. Unul dintre eunuci care era bolnav s-a atins de moaștele tale și din acel ceas s-a făcut deplin sănătos. Sfintele tale moaște au fost așezate sub masa sfântă a Altarului împreună cu moaștele sfinților apostoli Andrei și Timotei. Ne minunăm de un astfel de minune, și strigăm către tine:
Bucură-te, că ai construit Biserica lui Hristos pe sângele tău de mucenic;
Bucură-te, încununat cu cunună de mucenic;
Bucură-te, doctore, vindecându-ne de stricăciune prin Hristos;
Bucură-te, că te-ai adus jertfă pentru credință;
Bucură-te, că ai primit multă ocară pentru Hristos;
Bucură-te, că ai mărturisit credința în Hristos prin mucenicie;
Bucură-te, că deși erai bătrân nu ai cedat durerii din chinuri;
Bucură-te, că ți-ai sfârșit viața cu suferință;
Bucură-te, slujitorul credincios al Domnului Hristos;
Bucură-te, că atât Biserica pământească și cea cerească te slăvesc;
Bucură-te, vestitorul Duhului Sfânt;
Bucură-te, că acum te bucuri cu sfinții în Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 12

Sfinte Luca, ai lăsat Evanghelia și în imagini pentru noi, cel care pictezi trei icoane ale chipului bun al Maicii Domnului, care a grăit: "Harul Fiului meu și al meu va fi cu această icoană". Suntem recunoscători fiindcă prin tine am primit darul de a primi cu evlavie mângâierea Fecioarei și a Fiului ei prin icoane, strigând cu bucurie Domnului Înțelept: Aliluia!

Icosul 12

Tu, Sfinte Luca, ai pictat și icoane ale sfinților Apostoli Petru și Pavel, punând începutul la această minunată și evlavioasă faptă de a picta sfinte icoane spre slava lui Dumnezeu, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a tuturor sfinților, icoane ce împodobesc frumos bisericile lui Dumnezeu și îi cheamă la mântuire pe toți cei care le slăvesc. Pentru acest lucru pe care ni l-ai oferit, îți mulțumim și strigăm:
Bucură-te, vestind tainele Evanghelice;
Bucură-te, că ne oferi îndrumare să ajungem la Mântuitorul Hristos;
Bucură-te, înfățișând-o pe Maica Domnului pe icoană;
Bucură-te, că Ea a binecuvântat sfânta ta lucrare;
Bucură-te, cel care pictezi chipul nemuritor al Fecioarei;
Bucură-te, că aduci bucurie nemărginită inimilor noastre;
Bucură-te, că multe minuni a făcut Împărăteasa Raiului prin icoanele Sale;
bucură-te, că fața bună a Maicii Domnului pictată de tine alungă de la noi deznădejdea;
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a spus tainele Fiului Său în inima ta;
Bucură-te, că Îi cântăm slava Maicii Domnului în cinstea Sa;
Bucură-te, cel binecuvântat să scrii Evanghelia;
Bucură-te, cel plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 13

O, Sfinte Evanghelist și Apostol Luca, trâmbiță cerească, primește aceste cuvinte neputincioase ale noastre drept rugăciune și roagă-l pe Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, căruia I-ai slujit atât de neobosit și ai dobândit o mare milă de la El, iertarea tuturor păcatele noastre, sfârșit pașnic și nedureros și să avem calea liberă să ajungem în Rai, unde toți sfinții cântă cântarea cerească: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Domnul Atotmilostivul văzându-ne scufundați în păcatul strămoșesc, ni te-a dat ca propovăduitor al Fiului Său Iisus Hristos, scriind despre viața, moartea și învierea Sa cea Slăvită, ca să scoți din întuneric neamul omenesc și să îl îndrepți spre sfințenie. Prin tine sunt înscrise tainele cerului și ale pământului, Sfinte Evanghelist Luca, astfel încât toți oamenii până la sfârșitul veacurilor să țină calea spre sfințenie, iar noi îți mulțumim pentru osteneală și îți strigăm:
Bucură-te, luminat de Duhul Sfânt pentru că ai scris Evanghelia;
Bucură-te, că te slăvim toți cei care am primit mărgelele prețioasei Evanghelii a lui Hristos;
Bucură-te, că ai fost ales de Dumnezeu a vestii taina mântuirii;
Bucură-te, Evanghelist al Veștii celei Bune;
Bucură-te, predicându-L pe Hristos, care a venit să ne mântuiască;
Bucură-te, că ești unul dintre cei patru Evangheliști;
Bucură-te, că ai împrăștiat cele patru Evanghelii în lume prin Duhul Sfânt;
Bucură-te, urcat în tainele lui Dumnezeu în duh;
Bucură-te, că vorbele tale luminează universul;
Bucură-te, sădind Evanghelia în sufletul nostru;
Bucură-te, reprezentantul Noului Testament;
Bucură-te, stea, strălucind în Biserica Cerească;
Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Condacul 1

Prin Voia înțeleaptă a lui Dumnezeu ai fost ales ca prin tine să se vestească vestea bună a Evangheliei lui Hristos către întreaga lume, Sfinte Luca de toți binecuvântat, iar tu având marea îndrăzneală în fața Domnului, a cărui Sfântă Evanghelie ai scris și ai propovăduit, cere și pentru noi, cei slabi și păcătoși, iertarea păcatelor și sădește în noi speranța Împărăției Cerurilor, pentru ca toți să strigăm cu bucurie: Bucură-te, Sfinte Luca, Apostol și Evanghelist al lui Hristos, cel care pictezi Evanghelia în inimile noastre!

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Luca

O, Sfinte Luca ales de Dumnezeu și binecuvântat de Maica Domnului, predicator al Evangheliei lui Hristos, mucenic și apostol, ajutor pentru toți cei care te cheamă în rugăciune, ajută-ne și pe noi, robii păcătoși ai Domnului, pentru că din cauza multor păcate ne găsim în întunericul și umbra morții, departe de Dumnezeul iubirii. Cu mare rușine îndrăznim să te rugăm să mijlocești pentru noi la Domnul pentru iertare și milă, tu Sfinte Luca, marea lumină a lui Dumnezeu, care locuiești în lumina Sa veșnică.
Roagă-te Domnului, Sfinte Luca, să reînnoiască în noi frica de Domnul, să atragem iubirea și să alungăm păcatul, că ne-am obișnuit cu păcatul de toată ziua și știm cuvintele Domnului: "Privegheați și vă rugați, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului". Trezește-te în noi, Sfinte Luca, frica și înțelepciunea despre care vorbește sfântul împărat și psalmist David. Fie să primim lacrimi de pocăință prin rugăciunile tale și toate sufletele noastre să fie curățate de păcat.
Ajută-ne să înțelegem Scriptura, să înțelegem cuvintele cu adevărat, să fugim de păcat ca de foc, să înțelegem că păcatul este moarte iar Dumnezeu este o viață. Ajută-ne, Sfinte Luca, să ne curățim de păcat și să trecem de la moarte la viața veșnică. Dumnezeu să fie totul pentru noi în toate, și acum și pururea să fim aproape de El.
Te rugăm, Sfinte Luca, fă ca și nouă, la fel ca și ție și lui Cleopa când ați călătorit la Emaus, să ne tremure inima și sufletul de prezența Lui. Pacea cerească să coboare asupra noastră, să ne călăuzești în Împărăția Cerească alungând săgețile celui rău. Te rugăm, Sfinte Luca, să primim prin tine dragostea lui Dumnezeu, să ne călăuzească spre veșnicie unde sunt toate puterile cerești, toți sfinții și Maica Domnului. Lasă ochii inimilor noastre să privească continuu dulceața Raiului și să ne bucurăm de ea, împărăția Cerurilor să domnească în noi, și cu rugăciunile tale, Sfinte Luca, să fim mântuiți când Domnul ne cheamă, ca să Îl slăvim pentru totdeauna pe Dumnezeu în Sfânta Treime: Tatăl cel fără de Început, cu Fiul Său Unul Născut și cu Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Al doilea Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca - video

Sfârșit - Al doilea Acatistul Sfântului Apostol și Evanghelist Luca

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Apostol și Evanghelist Luca - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Pavel Tebeul
(15 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Pavel Tebeul este unul dintre primii pustnici ai creștinismului. Sfântul Antonie cel Mare, după întâlnirea pe care a avut-o cu acesta, se simte copleșit de înălțimea duhovnicească la care […]

† Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul
(5 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Atanasie Athonitul este cel care a întemeiat comunitatea monastică din Muntele Athos, comunitate ce a devenit mai apoi cel mai mare centru al monahismului ortodox, marcând astfel începuturile istoriei […]

† Sfântul Apostol Andrei
(30 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi Chemat, este numit și Ocrotitorul României deoarece a propovăduit Evanghelia lui Hristos pe teritoriul tării noastre. Este serbat de trei ori în calendarul ortodox, o dată […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram