† Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia
(22 februarie)

Trimte prietenilor tăi

Astăzi în calendarul ortodox se face prăznuirea aflării moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia.

Bucuria găsirii unui astfel de loc în care au fost așezate moaștele a 17 trupuri de Sfinți Mucenici și care au stat ascunse în pământ, fără să fie știute de nimeni, timp de câteva sute de ani. Minunile săvârșite cu ajutorul or a marcat atât de mult pe creștinii din acea vreme încât Biserica a păstrat în sinaxarul ei o zi dedicată acestei binecuvântate descoperiri.

Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia (sinaxar)

În vremea împăraților păgâni ai Imperiului Roman, numeroase și sângeroase prigoniri s-au abătut asupra creștinilor și foarte mulți mărturisitori ai lui Hristos au îndurat moarte de mucenici pentru statornicia lor în credința cea adevărată. În aceste vremuri tulburi martiri erau luați în taina de credincioșii ramași în viața și înmormântați cu cinste în locuri ascunse, prin case sau prin grădini. În acest fel și în părțile Evgheniei, mai multe moaște de mucenici, au stat îngropate fără să fie știute de nimeni vreme îndelungată, până în timpul arhiepiscopului Toma (607-610) al Constantinopolului.

Evghenia este un loc în marginea de răsărit a orașului Constantinopol, aproape de turnul și porțile ce se numesc ale lui Evghenie. În vremea domniei împăratului Heraclie (610-641), în Evghenia, s-au aflat moaștele multor sfinți pătimitori din vremea prigoanelor, iar lumea uitase locul unde fuseseră îngropați, deoarece mucenicii au fost îngropați noaptea de frica necredincioșilor.

Cum în locul acela au început să se tămăduiască bolnavii arhiepiscopul Toma al Constantinopolului s-a dus acolo împreună cu un sobor de preoți, s-au rugat, au săpat și în acest mod au aflat moaștele multor Sfinților Mucenici din Evghenia.. Aceste sfinte moaște erau întregi și nestricate, încât s-a împlinit cu dânșii Sfânta Scriptură: „Păzi-va Domnul toate oasele lor și niciunul dintr-însele nu se va zdrobi”. Încă și bună mireasmă ieșea din ele, și făceau minuni, toate neputințele tămăduind și duhurile cele rele și viclene din oameni gonind. Ele au fost luate cu evlavie, au fost duse într-o biserică și așezate spre închinare.

Identitatea acestor martiri a rămas multă vreme necunoscută. Mulți ani mai târziu un anume Nicolae Caligraful s-a învrednicit de o descoperire dumnezeiască în care i s-au arătat numele a doi dintre sfinții mucenici. Este vorba de Sfântul Andronic unul dintre cei 70 de apostoli și de Sfânta Iunia.

Aceștia sunt menționați de către Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani „Îmbrățișați pe Andronic și pe Iunia, cei de un neam cu mine și împreună închiși cu mine, scrie Sfântul Pavel, care sunt vestiți între apostoli și care înaintea mea au fost în Hristos”.

Aflăm astfel că erau evrei de neam care trăiau atunci în Roma și că primiseră credința înaintea Sfântului Pavel, probabil la Ierusalim. Ambii au trecut prin suferința închisorii pentru credință la fel ca Sfântul Pavel. Zelul și dedicația lor pentru propovăduire i-a învrednicit de renume între apostoli adică între misionarii creștini.

Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune că Iunia era soția lui Andronic. Erau la fel ca alte sfinte familii misionare precum Aquila și Priscilla, Sfântul Apostol Arhip, Filimon și soția lui Aphia. De la Sfântul Ipolit Romanul mai aflăm faptul că Andronic a fost episcop în Pannonia.

Trecând la Domnul de moarte martirică, trupurile lor au fost îngropate într-un loc ascuns împreună cu trupurile a mulți alți martiri.

Minunea arătării identității a doi dintre martiri, anume Sfinții Andronic și Iunia a sporit evlavia creștinilor. În cel de-al doisprezecelea secol, în cinstea Sfântului Andronic, ocrotitorul său, împăratul Andronic I Comnenul (1182-1185), a înălțat o măreață biserică chiar pe locul unde au fost descoperiți sfinții, îndemnat fiind și de dragostea către Sfântul Apostol Andronic, al cărui nume îl purta.

Și așa, Apostolii și Mucenicii Domnului, ale căror nume au rămas necunoscute, se pomenesc în data de 22 februarie, în ziua descoperirii cinstitelor lor moaște.

Sursă: Trinitas TV.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfinților Mucenici din Evghenia

Sfintele lor Moaște se află în Constantinopol, în locul numit „poarta și turnul lui Evgenios”, unde împăratul Andronic I Comnenul a înălțat o splendidă biserică, chiar pe locul unde au fost descoperiți Sfinții Mucenici.

Sursă: Trinitas TV.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Andronic

În primul rând, „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Andronic!

Andronic reproduce numele grecesc Andronik care este compus din andros, "bărbat" și nike, "victorie". Astăzi Andronicus este aproape ieșit din uz.

Alte forme sub care apare numele Andronic: Dronic, Andronie, Andronache, Dron, Dronea.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Andronic? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 22 februarie, în ziua de prăznuire a Sfinților Mucenici din Evdochia.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Iunia

În primul rând, „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfintei Iunia!

Prenumele feminin „Iunia” reproduce pe cale culta numele unei foarte vechi ginti romane. Izvoarele latine atesta frecvent numele personale Iunius, Iania, ceva mai târziu apărând și derivatele Iunianus, Iunlana. Numele gentilic este cu siguranță un derivat de la tema „Iun” cuprinsă în numele Iunonei, protectoare a căsniciei, a soțiilor și a mamelor.

Numele este purtat mai mult de copiii născuți în luna iunie. Variante: Junien, Jnno, Unii, Iunia, Iounia, Iounlanoa.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelor Atanasie, Talasie și Limneu

Atanasie - prenume specific epocii creștine, provenit din grecescul athanasia “nemurire” în și varianta lui în latină se traduce prin “cel nemuritor”.

Talasie / Limneu - prenume mai puțin obișnuit în lumea creștină. Are ca semnificație “zeița marii”.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfinților Mucenici, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru, că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfinților Mucenici din Evghenia, glasul al 4-lea

Din pământ strălucind ca niște luminători, toată negura păgânătății ați alungat, și pe credincioși l-ați luminat, dumnezeieștilor mucenici, ai Treimii apărători.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia (Viețile Sfinților)

În vremile păgânilor împărați ai Romei fiind multe prigoniri asupra creștinilor și nenumărați mărturisitori ai numelui lui Iisus Hristos făcându-se mucenici cu diferite morți, iar trupurile lor cele sfinte lăsându-le neîngropate, spre mâncarea fiarelor și a păsărilor, se luau în taină de către credincioși și se îngropau cu cinste în locuri ascunse, prin case sau prin grădini. În acest fel și în locașurile Evgheniei au fost îngropate mulțime de moaște ale sfinților mucenici care au pătimit pentru Hristos și au rămas neștiute mulți ani. Încetând păgânătatea elinească și tiranii cu sunet pierind, iar împărații creștini luând cârmuirea, s-a luminat toată lumea cu lumina dreptei credințe și Biserica lui Hristos era în liniște adâncă. Atunci și sfintele moaște ale mucenicilor din Evghenia au fost scoase din pământ ca niște făclii de sub obroc, prin dumnezeiasca descoperire, adică cu minune.

Folare-Separare

În acel loc unde au fost îngropate a început a se da bolnavilor diferite tămăduiri, așa voind Dumnezeu, ca să fie robii lui arătați și cinstiți. Atunci a mers acolo arhiereul, cu clerul bisericesc și, săpând în acel loc, au aflat multe moaște ale sfinților mucenici, ale căror nume le știe numai Dumnezeu, Cel ce i-a scris pe ei în cartea vieții, sus în cer. Aceste sfinte moaște erau întregi și nestricate, încât s-a împlinit cu dânșii Sfânta Scriptură: "Păzi-vă Domnul toate oasele lor și niciunul dintr-însele nu se va zdrobi". Încă și bună mireasmă ieșea din ele, și făceau minuni, toate neputințele tămăduind și duhurile cele rele și viclene din oameni gonind. Apoi s-au dus cu slavă în biserică, cu sobor mare de popor credincios, cu psalmi și cu cântări. După acestea s-a descoperit unui cleric, cu numele Nicolae, care era bărbat îmbunătățit, că între multele moaștele mucenicești ce s-au aflat în Evghenia, sunt și moaștele Sfântului Andronic, unul din cei 70 de apostoli, și ale Iuniei, ajutătoarea lui, pe care îi pomenește Sfântul Apostol Pavel în epistola către romani, zicând: "Închinați-vă lui Andronic și Iuniei, rudeniile mele, și împreună robiților mei, care sunt vestiți între apostoli".

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 22 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și doua pomenirea aflării moaștelor sfinților mucenici din Evghenia, care s-a întâmplat în zilele împăratului Arcadiu.
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitorului Atanasie, cel din mănăstirea sfinților Petru și Pavel.
Tot în această zi, pomenirea sfintei Antusa și a celor doisprezece slujitori ai ei, care de sabie s-au săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Sinetos.
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Talasie și Limneu.
Tot în această zi, pomenirea sfântului Telesfor, episcopul Romei, care în pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Varadat.
Tot în această zi, pomenirea celui între sfinți părintele nostru Vlasiu, papa Romei, care în pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 23 februarie

În această lună, ziua a douăzeci și treia pomenirea sfântului sfințitului mucenic Policarp, episcopul Smirnei.
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri: Ioan, Moise, Antioh și Antonin.
Tot în această zi, pomenirea sfintei Gorgonia, sora sfântului Grigorie, de Dumnezeu cuvântătorul, care în pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Clement, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Tea, care de sabie s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea preacuvioșilor părinților noștri Zevina, Polihroniu, Moise și Damian.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului noului mucenic Damian.
Tot în această zi, pomenirea cuviosului Damian, care a sihăstrit în sfânta Mănăstire a Esfigmenului, din Muntele Athos, și care în pace s-a săvârșit.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfinții Mucenici din Evghenia să îi rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinților Mucenici din Evghenia rugați-vă lui Hristos pentru noi! Cu ale lor sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Aflarea moaștelor Sfinților Mucenici din Evghenia
(22 februarie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram