† Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov
(19 iulie)

5/5 - (5 votes)

Aflarea cinstitelor moaște ale Sfântului Cuvios Serafim de Sarov a avut loc în 19 iulie 1903 și acest eveniment este serbat în fiecare an. Sfântul Serafim de Sarov mai este serbat în calendarul ortodox și în data de 2 ianuarie când se face pomenirea trecerii sale la cele veșnice.

Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov (sinaxar)

Sfântul Serafim de Sarov se numără printre cei mai cunoscuți și mai îndrăgiți sfinți ai Bisericii Ortodoxe. Încă din timpul vieții sale, mii de pelerini își îndreptau pașii către Mănăstirea Sarov pentru a-l întâlni. Sfântul Serafim a trecut la cele veșnice în 1833, iar șaptezeci de ani mai târziu a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă.

Pe 18 iulie 1903, aproximativ 300.000 de creștini au participat la mutarea sfintelor sale moaște în Catedrala Adormirea Maicii Domnului din Sarov. În acea noapte, a fost oficiata o slujba de priveghere în toate bisericile din Rusia.

La deschiderea raclei în care se aflau moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, ce a avut loc pe 19 iulie 1903, au participat mii de oameni, între care numeroși membrii ai clerului și ai familiei regale; Țarul Nicolae al II-lea (prăznuit pe 4 iulie) a fost unul dintre persoanele care au purtat moaștele în procesiune, iar Marea Ducesă Elisabeta (5 iulie) a relatat în scris o mărturie despre minunile petrecute cu acest prilej.

În 1926 bolșevicii au închis Mânăstirea Sarov și au luat racla cu moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Mai întâi au dus-o în Arzama, apoi în Moscova. Aici au adus numeroase alte sfinte moaște din întreaga Rusie. Când au dorit să deschidă racla cu moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, spre surprinderea lor acestea nu se mai aflau înăuntru.

Sfântuli Cuvios Serafim de Sarov
Sfântuli Cuvios Serafim de Sarov

Sfintele moaște au fost descoperite pe 11 ianuarie 1991 în Biserica Maicii Domnului din Kazan, în Sankt Petersburg.

Din Sankt Petersburg moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov au fost mutate la Mănăstirea Diveevo, în acest fel împlinindu-se prorocia Sfântului Cuvios Serafim, care, înaintea trecerii la cele veșnice mărturisise că își va afla odihna la Diveevo.

Sfântul Serafim de Sarov a rămas în conștiința credincioșilor ortodocși ca un mare părinte duhovnicesc, lucrător al rugăciunii neîncetate, purtător de har și făcător de minuni.

Pentru a citi mai mult depre Sfântul Cuvios Serafim de Sarov APASĂ AICI.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Cea mai mare parte din moaștele Sfântului Serafim de Sarov se află în Rusia la Mănăstirea Diveevo.

https://youtu.be/EK0n9Ux-lTU

În București un fragment din moaștele Sfântului Serafim de Sarov se află la Biserica "Sfântul Nicolae" - Tabacu, la Mănăstirea Radu Vodă și la Biserica Rusă.

Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Deschide Ochi unei fetițe oarbe

În anul 1858, Evdochia Ocikina din orașul Penza se afla la mănăstirea Diveiev împreună cu fiica sa Maria. Iată ce povestește ea: "În anul 1843, mă plimbam prin grădină cu fiica mea Elisabeta, în vârstă de trei ani. Nu știu cum un scaiete se agăță de poalele rochiei mele. În timp ce îl scoteam, o fărâmă din el zbură și intră în ochii copilului. Fetița mea începu deodată să țipe, închise amândoi ochii și izbucni într-un plâns amarnic. Toate eforturile mele de a o ajuta n-au fost de niciun folos și își pierdu complet vederea. Trecu un an. Veni un doctor de la Petesburg la Penza. Mi-am dus fetița oarbă la el, dar acesta nu putu nici măcar să-i consulte ochiul. Era cu neputință să i se deschidă genele, care erau lipite de parcă ar fi crescut așa. Doctorul nu ne putu ajuta în niciun fel.

Peste încă un an fetița mea oarbă stătea lângă mine pe podea. Tocmai îi pusesem niște jucării în poală și ea le mânuia pe dibuite. Privind-o, plângeam i spuneam în mintea mea: Părinte Serafim! Roagă-L pe Dumnezeu ca ochii fiicei mele oarbe să se deschidă. Voi merge la tine, pe jos, la Sarov. Chiar în acel moment copilul sări în picioare și începu să alerge prin cameră. De atunci ea începu să vadă ca mai înainte".

Sfântuli Cuvios Serafim de Sarov - a
Sfântuli Cuvios Serafim de Sarov

Copilul salvat de la moarte

Vanya avea 7 ani. Era foarte vioi, inteligent și poznaș. Trăiam în Moscova, în clădirea Băncii, iar nasul lui Vanya locuia vis-a-vis de noi, într-un bloc cu cinci etaje. Într-o seară, l-am trimis pe Vanyuşa la nasul lui, ca să-l invite la ceai. Vanya a traversat strada, s-a dus la etajul al treilea și, cum nu putea ajunge la sonerie, s-a cățărat pe balustradă. Era cât pe ce să atingă soneria, când picioarele i-au alunecat și a căzut în casa scării.

Portarul, care stătea la parter, a fost martor la momentul în care Vanya a căzut ca un sac pe podeaua de ciment. Bărbatul cunoștea bine familia și a alergat spre noi, strigând:

  • A murit fiul tău!

Am alergat spre Vanya, dar când ne-am apropiat de imobil, l-am văzut cum venea încet spre noi.

  • Vanyuşa, dragule, ești în viata?

L-am luat în brate.

  • Ești rănit?
  • Nu mă doare nimic. Doar am alergat spre nasul și am vrut să apăs pe sonerie, dar am căzut. După aceea, a venit la mine un bătrân, cel care este în imaginea din camera voastră. Bătrânul din icoană. M-a ridicat, m-a pus pe picioare foarte hotărât și mi-a zis: "Ei, băiete, stai în picioare neclintit, să nu cazi!". Am început din nou să merg, însă nu-mi mai puteam aduce aminte de ce m-ai trimis la nasul.

După accident, Vanyuşa a dormit foarte bine 24 ore și, când s-a trezit, era cu totul și cu totul teafăr. În camera mea era o icoană mare cu Sfântul Serafim de Sarov.

Surse: Doxologia, Doxologia Portal Creștin Ortodox.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Serafim

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov!

Serafim - aproape ieșit din uz, dar cu o tradiție îndelungata în onomastica tuturor popoarelor europene, provine de la substantivul comun de origine ebraica "seraphim", termen utilizat pentru a desemna îngerii lui Jahve. La rândul său, acest culant a fost apropiat de "seraph", prezent de asemenea în textul biblic, mai precis în Vechiul Testament, drept epitet pentru șarpe. Însă pentru a stabili cu exactitate semnificația numelui Serafim, trebuie sa ne îndreptam atenția spre ipoteza care susține ideea potrivit căreia "seraphim" ar proveni de la "saraph". În aceste condiții, se poate spune ca semnificația numelui Serafim este "a arde" sau "cei din foc". Serafimii reprezintă și un ordin al îngerilor, descriși în Biblie ca având sase aripi.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Serafim?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 2 ianuarie când este pomenit Sfântul Serafim de Sarov.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Serafim de Sarov.

Icoana Sfântului Cuvios Serafim de Sarov
Icoana Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Cuvios Serafim de Sarov

O, preasfinte Cuvioase și de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim, caută din slava ta cea de sus către noi cei smeriți și neputincioși, împovărați cu multe păcate, care cerem de la tine ajutor și mângâiere. Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate și ajută-ne ca să păzim fără de prihană poruncile Domnului, să ținem cu tărie credința ortodoxă, cu sârguință să-I aducem lui Dumnezeu pocăință pentru păcatele noastre în evlavie creștinească, cu harul bine să sporim și să fim vrednici de ajutorul și mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu. O, Sfinte al lui Dumnezeu, Serafime, auzi-ne pre noi, cei ce cu credință și cu dragoste ne rugăm ție și nu ne trece cu vederea pe noi, cei ce avem nevoie de ocrotirea ta. Acum și în ceasul sfârșitului nostru ajută-ne și apără-ne cu rugăciunile tale de săgețile cele pline de răutate ale diavolului, ca să nu ne stăpânească puterea lui ci, cu ajutorul tău, să ne învrednicim a moșteni fericirea lăcașurilor Raiului. Căci în tine ne punem astăzi nădejdea, Părinte milostive, fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire și adună-ne la lumina cea neinserată a vieții veșnice prin mijlocirea ta cea bineplăcute, la Tronul Sfintei Treimi, ca să slăvim și să cântăm împreună cu toți Sfinții Numele cel vrednic de închinare, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Troparul Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, glasul al 4-lea

Din tinerețe L-ai îndrăgit pe Hristos, fericite, și numai Lui, Unul, ai dorit cu înflăcărare să îi slujești, prin rugãciune neîntreruptă în pustie, nevoindu-te cu inima plină de umilință dobândind iubirea lui Dumnezeu și arătându-te ales al Maicii Domnului. Pentru aceasta ne rugăm ție: Mântuiește-ne pre noi cu rugăciunile tale, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

Condacul Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, glasul al 2-lea

Frumusețea lumii și cele trecătoare lăsând, preacuvioase, te-ai sălășluit în Mânăstirea Sarovului și acolo, îngerește viețuind, multora le-ai fost cale spre mântuire. Pentru aceasta și Hristos te-a preaslăvit pe tine, Părinte Serafime, îmbogățindu-te cu darul tămăduirilor și al minunilor. Drept aceea îți cântăm ție: Bucură-te, preacuvioase Serafime, Părintele nostru.

Ornament despartitor v01

Mănăstirea Diveevo locul unde se află moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov

Filmul este în rusă însă are subtitrare în română care trebuie activată

Istoria mănăstirii începe la mijlocul secolului al XVI-lea, când în satul Diveevo a venit o aristocrată bogată, Agatha Semenovna Melgunova, ea devenind ctitorul mănăstirii de maici de la Diveevo. Atunci când a devenit călugărită, aceasta a primit numele de Alexandra. În anul 1767 a început construcția la biserica din piatră închinată icoanei Maicii Domnului din Kazan.

Înainte de a trece la Domnul, măicuța Alexandra i-a rugat pe stareții de la Sarov să nu le lase de izbeliște pe măicuțele de la mănăstire. După moartea sa, Părintele Serafim a preluat mănăstirea. Sub îndrumarea Sfântului, la mănăstire s-a construit o moară, în anul 1827. Mai multe mărturii arată că Maica Domnului i-a apărut de mai multe ori Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, iar comunitatea monastică a fost binecuvântată cu prezenta acesteia. În acea vreme, Mănăstirea Diveevo era considerată al patrulea loc de pe pământ al Maicii Domnului.

În anul 1848 a fost începută și construcția Catedrali "Sfânta Treime", însă lucrările au fost terminate abia în anul 1875. Sfințirea bisericii a avut loc în ziua de prăznuire a icoanei Maicii Domnului "Umilenie". Până în anul 1917, Mănăstirea Diveevo număra 1000 de viețuitoare.

Folare Separare 1

Odată cu instalarea regimului comunist ateu, în 1927, chiar în ziua praznicului Nașterii Maicii Domnului, mănăstirea a fost închisă și distrusă. Viața monahală de rugăciune n-a încetat în toți acești ani nici măcar pentru o singură zi. Surorile s-au adunat în secret pentru rugăciune. Moaștele Sfântului Serafim de Sarov au fost expuse într-un muzeu anti-religios, atrăgând mulțimi uriașe de credincioși care veneau să se închine pe furiș. Dându-și seama că încercarea lor de a-l discredita pe Sfânt a eșuat, autoritățile sovietice au mutat în secret moaștele în Sankt Petersburg, unde au fost depozitate timp de 60 de ani într-o cutie în subsolul unui muzeu.

După ce a servit ca lagăr de detenție și apoi ca orfelinat pentru copiii de prizonieri, în 1946 Sarov a fost redenumit Arzamas-16, iar mănăstirea a fost folosită ca adăpost al Stației de Cercetare pentru armele nucleare ale Uniunii Sovietice.

De-abia în anul 1990 biserica mănăstirii a fost reconstruită. În anul 1991, la Mănăstirea din Diveevo au fost mutate moaștele Sfântului Serafim, descoperite în chip minunat în Catedrala Kazanskaya din Sankt Petersburg.

Folare Separare 1

Mii de pelerini vin anual la Mănăstirea Diveevo pentru a se închina la moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov. Alături de moaștele Sfântului Serafim, mănăstirea găzduiește moaștele mai multor sfinte, viețuitoare de-a lungul vremii în obștea monahală, printre care: Alexandra, Marta, Elena, Xenia Mihailovna, Eupraxia, Maria, Pelaghia Ivanovna, Natalia Dimitrievna, Semenovna și Ivanovna Praskovia. Aceste monahii au fost și ele canonizate după căderea regimului comunist din Rusia.

Folare Separare 1

Sursă: Doxologia.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 19 iulie

În aceasta luna, în ziua a nouăsprezecea, pomenirea Preacuvioasei Maicii noastre Macrina;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Die, făcătorul de minuni;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților patru împreuna-sihaștri, care cu pace s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea celui dintre Sfinți Părintelui nostru Teodor, care a sihăstrit în Lavra Sfântului Sava, și apoi s-a făcut arhiepiscop al Edesei;
Tot în aceasta zi, aflarea moaștelor sfântului Serafim de Sarov.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 20 iulie

În aceasta luna, în ziua a douăzecea, pomenirea suirii la cer cea de foc purtătoare a Sfântului, Măritului Prooroc Ilie Tesviteanul;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Ilie I (întâiul), Patriarh de Ierusalim;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Flavian al II-lea, Patriarh de Antiohia;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Ilie Chavchavadze (cel Drept), în Georgia;
Tot în aceasta zi, se săvârșesc înnoirile bisericii cinstitului Înaintemergator și botezator Ioan din preasfânta mănăstire a Studionului, la Constantinopol.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântului Cuvios Serafim de Sarov să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Serafim roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfinții Cuvioșii Andronic și Atanasia (9 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioșii Andronic și Atanasia au fost familie de oameni bogați, lucrători de aur și argint, și care, după moartea copiilor lor, au lăsat toate cele lumești, îngrijindu-se mai mult să […]

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Ea este serbată în calendarul ortodox în data […]

† Sfântul Mucenic Gordie
(3 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Gordie rămâne peste veacuri un model de mărturisire a dreptei credințe și a dragostei de Dumnezeu. Este serbat în calendarul ortodox în data de 3 decembrie. FB Mess WA […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram