† Aflarea moaștelor Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul
(28 septembrie)

5/5 - (5 votes)

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul a stat închis vreme de 55 de ani într-o peșteră, în rugăciune și studiul Sfintelor Scripturi, ieșind doar duminica pentru a se Împărtăși cu Sfintele Daruri și a da câteva povețe ucenicilor săi. Este serbat în calendarul ortodox de două ori: pe data de 28 septembrie când se face pomenirea Aflării moaștelor Sfântului și pe data de 12 aprilie când se face prăznuirea treceri sale la cele veșnice.

Viața pe scurt a Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul (sinaxar)

Viața Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul începe în 1134 în localitatea Lefkara, din regiunea Larnaka în insula Cipru. Sfântul a trăit în perioada în care insula Cipru a fost cucerită de regele Richard I al Angliei (1189-1199), în cruciada lui spre Țara Sfântă.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul întruchipează modelul autentic de viețuire monahală din acea vreme, el fugind de toate averile lumești și trăind într-o peșteră aproape toată viața. De la acest sfânt pustnic, au rămas până astăzi, șaisprezece scrieri, în care, ne este înfățișată atât lupta cu patimile, cât și modul în care erau percepute schimbările de putere sociala din timpul cruciadelor.

La vârsta de 18 ani, Sfântul Neofit Zăvorâtul a fost logodit de părinții săi, împotriva voii sale. Pentru a scăpa de căsătoria aranjată, sfântul s-a ascuns în Mănăstirea Sfântul Ioan Hrisostom, din muntele Kutsoventis. După două luni de căutare, părinții l-au găsit pe fiul fugar și l-au adus acasă, însă, văzând cât de hotărât este acesta spre a trai viața călugărească, l-au binecuvântat spre cele dorite.

Sfântul Neofit a îmbrățișat viața monahală în mănăstirea amintită, unde, vreme de cinci ani, s-a îngrijit de podgoriile mănăstirii. În acest timp, el a învățat pe de rost Psaltirea.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul 28 septembrie - pravila.ro

Dorind a duce viață pustnicească, a luat binecuvântare și s-a retras într-o peșteră din muntele Melissovouno, unde s-a nevoit vreme de un an.

În anul 1158, când sfântul avea puțin peste douăzeci de ani, urcând pe o corabie, a mers în Țara Sfântă, unde a petrecut jumătate de an, nevoindu-se într-o peșteră de lângă Ierusalim. În urma unei descoperiri dumnezeiești, sfântul s-a întors în pământul natal. Mai apoi, în ziua de 24 iunie 1159, s-a retras într-o peșteră izolată, aflată în apropiere de localitatea Pafos.

Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul a săpat în munte, spre a largi peștera naturală. Astfel, în ziua de 14 septembrie 1160, după aproape un an de muncă grea, peștera era gata, având în interior o biserică, un altar de slujire și o chilie smerită. Tot în această peșteră, și-a săpat mormântul, încă de la început. Datorită asprimii locului, peștera a fost numită "loc zăvorât".

În anul 1170, după mulți ani de pustnicie, Sfântul Neofit Zăvorâtul a fost hirotonit preot de către episcopul Vasilios Kinamos (1166-1205), din localitatea Pafos. În jurul peșterii sale se va dezvolta o comunitate monahală, care va rezista până în zilele noastre. Sfântul Neofit Zăvorâtul ieșea din peșteră doar duminica, cu ajutorul unei scări, pentru a se împărtăși cu Sfintele Taine, pentru a predica și pentru a-i sfătui pe ucenicii săi.

Minunea făcută cu Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul -Cipru 28 septembrie
Minunea făcută cu Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul

În scrierea "Simple imnuri de pocăință", cu multă smerenie, Sfântul Neofit Zăvorâtul spune: "Mie nu mi se cuvine să vorbesc sau să dialoghez, nu mi se cuvine să fiu văzut sau să vad, nici să fiu hrănit cu mâncare pentru oameni. Mie mi se cuvine să fiu îndoliat zi de zi, să mănânc praful pământului și frunzele copacilor, să-mi beau lacrimile, din pricina păcatelor și greșelilor mele, căci l-am întrecut întru totul pe fiul risipitor."

Sfântul și-a cunoscut mai dinainte sfârșitul, trecând la cele veșnice în ziua de 12 aprilie 1219. El este prăznuit de Biserică și în ziua de 28 septembrie deoarece mormântul și cinstitele sale moaște au fost descoperite în ziua de 28 septembrie 1750.

Ornament despartitor v01

Cea mai mare minune din viața Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Ornament despartitor v01

Moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul 28 septembrie - pravila.ro
Moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul se află astăzi în mănăstirea care a fost construită în locul unde Sfântul a avut peștera în insula Cipru.

Prima oară când Moaștele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul au părăsit mănăstirea în care au fost puse după trecerea sa la Domnul, a fost în 2016, atunci când au fost aduse la Iași în dimineața zilei de 12 octombrie 2016, de către o delegație cipriotă, condusă de Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Mitropolit de Limassol.

Sfintele moaște au fost așezate spre închinare alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva la sărbătoarea de la Iași, unde au rămas până pe data de 15 octombrie 2016.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Neofit

În primul rând "La mulți ani!" tuturor celor care poartă numele Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul!

Neofit - "Neophytus" este transliterarea în latină a cuvântului grecesc "νεόφυτος" (Neóphutos) care este format din νέος (néos, "nou") și φυτόν (phutón, "plantat" sau "născut"). În traducere liberă Neofit înseamnă "nou născut" sau "proaspăt plantat". Neofit este acea persoană convertită de curând la o altă credință, de obicei la creștinism.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Neofit?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 12 aprilie când este serbată adormirea Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Icoana Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul 28 septembrie - pravila.ro
Icoana Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează detalii despre felul în care trebuie să fie icoana Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul.

Ornament despartitor v01

Mănăstirea Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Manastirea Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul -Cipru 28 septembrie
Manastirea Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul - Cipru

Mănăstirea Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul, aflata la aproximativ 10 kilometri de Pafos, în apropierea satului Tala, a fost întemeiată în și lângă peștera în care s-a nevoit sfântul. În chilia săpată spre interiorul peșterii, a trăit Sfântul Neofit Zăvorâtul în izolare, vreme de cincizeci și cinci de ani, nevoindu-se în post și rugăciune. În peșteră se găsesc până astăzi, masa de piatra pe care a scris sfântul Neofit și lespedea de piatra pe care acesta se întindea uneori. De asemenea, în peșteră se mai păstrează și mormântul sfântului, alături de fresce zugrăvite încă din vremea acestuia.

În acest mod a trăit cincizeci și cinci de ani, cercetând Scriptura zi și noapte.

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul

Pentru Cipru, Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul constituie unul din cele mai importante elemente ale identității grecești și creștine a insulei. Este o verigă care leagă generațiile următoare cu vestita împărăție grecească bizantină.

Cu toate că nu era prea învățat, acesta a scris multe cărți sfinte, printre care omilii, cateheze, tâlcuiri ale textelor scripturistice, îndrumări pentru viața monahilor, vieți și slujbe ale Sfinților din Cipru, precum și o cronică în care istorisește cele mai însemnate întâmplări din vremea sa, precum căderea Ierusalimului sub Saladin (1187), căderea Ciprului în stăpânirea latinilor (1191), jefuirea Constantinopolului de către cruciați (1204). Lista operelor sale scrise până la sfârșitul vieții, în cea mai mare parte păstrate până astăzi, a fost scrisă chiar de Sfântul Neofit și au fost adunate în cartea numită "Testamentul tipiconal".

Dintre ele amintim de: Tâlcuire la poruncile Domnului, Cincizeci de capete, Cateheze, Panegirice, Tâlcuire la Psaltire și Ode, Tâlcuire la Hexaemeron, Tâlcuire la Cântarea Cântărilor, Tâlcuire la canoanele Praznicilor Împărătești, Cartea minunii dumnezeiești, și altele. Acestea au fost editate între anii 1996 și 2008 de o echipă de bizantinologi și teologi din Tesalonic prin grija Mănăstirii Sfântului Neofit din Pafos. Întreaga opera a Sfântului Neofit a fost publicată în 2016 și în limba română, în cinci volume, fiind prima traducere integrală într-o limbă modernă.

Ornament despartitor v01

Rugaciuni

O, Preacuvioase Părinte Neofit, lauda Lefcarei din Cipru, viață cerească ai petrecut pe pământ, petrecând 60 de ani în peșteră, și trecând din lumea cea deșartă, Domnul ți‑a odihnit sufletul în strălucirea raiului, iar trupului tău osârduitor i‑a dăruit nestricăciunea, arătând întru tine slava numelui Său.
Acestea mărturisindu-le, noi nevrednicii și păcătoșii, venim cu umilință și evlavie, rugându‑te să nu ne treci cu vederea când alergăm la ajutorul tău.
Sfinte Părinte Neofit, cel ce din tinerețe ai părăsit casa părinților și nunta pământească ai lăsat-o, râvnind la nunta cu Mirele Ceresc, ajută cu rugăciunile tale pe cei necăjiți, ca să găsească iubirea Părintelui ceresc. Prea Cuvioase Părinte Neofit, cel ce, încă din copilărie fiind nevoitor și iubitor al frumuseții cerești, ai strălucit cu harul tău peste toate marginile pământului, ascultă rugăciunea noastră, a celor greu încercați de nevoi și de ispite. Tu, cel c te-ai învrednicit de adevărata cunoaștere a Duhului și ne-ai învățat prin scrierile tale, fiindu-ți mintea luminată de Duhul Sfânt, mijlocește pentru noi către Bunul Dumnezeu să ne împărtășească și nouă harul Său cel sfințitor. Luminează-ne prin rugăciunile tale bineprimite de Dumnezeu pe Care roagă-L să ne dăruiască sănătate, pace sufletească și cunoașterea celor dumnezeiești. Ajută‑ne cu rugăciunile tale să căutăm sfințirea sufletelor noastre pustiite de păcate; cel ce ai fost mult nevoitor, ajută pe cei ce se nevoiesc în dreapta credință să împlinească în viața lor poruncile lui Hristos; cel ce ai fost fierbinte rugător către Dumnezeu, întărește rugăciunile și sporește râvna și evlavia noastră; cel ce ai coborât prin rugăciunile tale cerul în peșteră, roagă‑L pe Hristos să încălzească și să lumineze cu iubirea Sa peștera inimilor noastre, cel ce încă din lumea aceasta ai simțit bucuria și pacea vieții veșnice, roagă‑L pe Tatăl Ceresc să ne dăruiască bucuria și pacea Împărăției Sale.
Sfinte Părinte Neofit, păzește pe bătrâni în dreapta credință, pe tineri în viața curată și pe copii în iubire de Dumnezeu și de părinți. Ocrotește cu rugăciunile tale pe săraci și pe bolnavi, pe văduve și pe orfani, pe călători și pe cei robiți. Ferește Biserica noastră și țara aceasta de primejdii și necazuri, și roagă‑te pentru întreg poporul binecredincios, ca împreună cu tine să preamărească, prin credință și fapte, pe Dumnezeu Cel în Treime lăudat: Tatăl, și Fiul și Sfântul Duh.
Îndepărtează ispitele cele grele de la noi și, cu rugăciunile tale, ajută-ne să biruim patimile și gândurile noastre cele rele. Învață-ne, Părinte Neofit, să ne rugăm cu lacrimi; învață-ne să ne iubim și să slăvim neîncetat pe Dumnezeu. Alungă dintre noi furtuna ispitelor trupești și sufletești, neascultarea, mândria și tot cugetul viclean. Întărește iarăși viața duhovnicească în mânăstirile noastre și, mai ales, smerenia, ascultarea și sfânta rugăciune.
Izbăvește-ne, Preacuvioase Părinte Neofit, de împuținarea credinței și de nesimțirea inimii și roagă-te Domnului să ne dăruiască părinți duhovnicești buni și darul sfintelor lacrimi, ca astfel, trăind în smerenie și viață curată, să dobândim cereasca împărăție pe care ne-a făgăduit-o Hristos. Roagă-te, Preacuvioase Părinte Neofit, împreună cu toți sfinții, să întărească Hristos dreapta credință în lume și sfânta iubire în mânăstirile noastre, în satele și orașele noastre și în toată lumea.
Nu ne uita pe noi, Sfinte Părinte Neofit, ci, împreună cu cetele cerești, roagă-te pentru preasfințiții noștri ierarhi, pentru preoți și călugări, pentru mame, pentru copii și pentru bolnavi, dar și pentru pacea Bisericii lui Hristos, ca să ne acopere de tot răul cu harul preasfântului Său Duh, în Iisus Hristos, Domnul nostru, Căruia I Se cuvine laudă și mulțumire în vecii vecilor. Amin

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul, glasul 1

Faima Lefkarei și lauda ciprioților, apărătorule al mănăstirii Enklistra, de-Dumnezeu-purtătorule Părintele nostru Neofit, cu bărbăție te-ai nevoit în postiri, privegheri și rugăciuni, ca să primești dumnezeiescul har, pe care îl dăruiește credincioșilor racla moaștelor tale. Slavă Celui Ce ne-a hărăzit nouă aceasta! Slavă Celui ce te-a slăvit pe tine! Slavă celui ce dăruiește prin tine, tuturor, tămăduiri!

Ornament despartitor v01

Viața completă a Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul (Viețile Sfinților)

Sfantul Cuvios Neofit Zavoratul 28 septembrie a pravila.ro

Sfântul Neofit Zăvorâtul în peșteră s-a născut la 1134 în Lefkara, din regiunea Larnaka din insula Cipru. La vârsta de 18 ani a părăsit lumea și nunta pe care i-o pregătiseră părinții lui și a plecat la Mănăstirea Sfântului Ioan Gură de Aur din Koutsouventi la poalele Pentadactilului cu scopul de a deveni monah, deoarece a văzut deșertăciunea lumii acesteia. La mănăstirea Sfântului Ioan a învățat literele, căci în momentul plecării era analfabet, a învățat să scrie și să citească singur și apoi a învățat pe de rost toată Psaltirea. La mănăstire l-au pus în ascultare la viile mănăstirii și apoi în ascultarea de eclesiarh și astfel intra în contact cu multă lume și acest lucru i-a displăcut. După șapte ani de ascultare la această mănăstire, s-a hotărât să plece în căutarea unui loc mai liniștit și a ales Sfintele Locuri, pe care le-a și vizitat, s-a închinat la Sfântul Mormânt, dar negăsind un loc potrivit pentru asceza pe care o dorea, s-a întors în Cipru, cu scopul de a se îmbarca într-o corabie pentru a se duce în muntele Latrous din Asia Mică. Dar în port are o ispită din care a înțeles că nu este voia lui Dumnezeu să părăsească insula Ciprului. Niște funcționari ai statului l-au luat drept răufăcător și l-au închis noaptea în temniță, confiscându-i bănuții pe care-i avea pregătiți pentru călătorie. A fost eliberat de niște cunoscuți și odată ieșit din temniță s-a îndreptat spre Melissobouno (Muntele albinelor), care se află la nord-vest de Pafos, a găsit o peșteră mică unde a rămas pentru 4 luni ca să se asigure că locul era liniștit. După ce s-a convins că locul nu era frecventat, s-a stabilit definitiv în peșteră pe care a numit-o Enkleistra (adică zăvorniță) pe care o afierosește Sfintei Cruci. Mai târziu a mărit peștera și a despărțit-o în mai multe încăperi, în biserică, trapeză și chilie, încăperi pe care le-a pictat cu fresce minunate. Faima sfințeniei lui Neofit s-a răspândit în toate zonele Ciprului și închinători de pretutindeni veneau la Enkleistra sfântului. Sfântul nu a plecat niciodată din peștera lui, iar când închinătorii s-au înmulțit, s-a mutat într-o peșteră de mai sus și de acolo sfătuia pe credincioși. În ciuda faptului că nu și-a părăsit peștera, avea o imagine completă a evenimentelor epocii lui pe care le-a și descris în scrierile sale. Informațiile lui sunt exacte și semnificative, ceea ce îl situează printre istoricii importanți ai vremii sale. Printre altele, ne informează despre căderea Ierusalimului în mâinile armatei lui Saladin, în 1187, deplânge căderea Constantinopolului sub franci în 1204, trăiește și suferă de pe urma tiranului Isaac Comnenul, și predarea Ciprului lui Richard Inimă de Leu, vânzarea Ciprului Naiților și Lousignan-ilor și începutul Francocrației în Cipru.

Adevărat anahoret și monah, model pentru toți monahii, Sfântul Neofit a trăit pentru 60 de ani întregi în peștera lui, unde a scris multe lucrări ermineutice la Sfânta Scriptură, rânduieli tipiconale pentru corecta funcționare a mănăstirilor, lucrări istorice, panegyrice sau cuvinte de laudă la sfinți în care se regăsesc biografiile unor sfinți cunoscuți și mai puțin cunoscuți sau chiar cu totul necunoscuți ai Ciprului, fiind astfel o sursă aghiografică importantă, slujbe pentru pomenirea sfinților, cateheze pentru monahi și multe altele. Sfântul a părăsit viața aceasta la bătrâneți adânci pe 12 Aprilie 1219. Mai înainte de adormirea lui a organizat Encleistra și a pus temeliile bisericii închinate Adormirii Maicii Domnului, care există până astăzi.

Pe 28 Septembrie 1750 a fost aflat în chip minunat mormântul sfântului care fusese uitat cu trecerea timpului și s-a făcut mutarea moaștelor lui. În această zi, adică 28 septembrie se face mare prăznuire a sfântului în Mănăstirea lui, care astăzi este una din cele patru mănăstiri stavropighii din Cipru. O altă adunare pentru cinstirea Sfântului are loc pe 24 Ianuarie în amintirea minunii din 1198 când a fost salvat în chip minunat după ce căzuse de pe pisc în timp ce tăia în piatră ca să zidească peștera de sus. Mai cu seamă sfântul ținea această sărbătoare și a alcătuit și o slujbă pentru ea.

Mănăstirea Sfântului Neofit a oferit neprețuite slujiri elenismului cipriot. În anii grei ai ocupației străine a oferit sprijin material și duhovnicesc poporului din Pafos. Mare a fost și contribuția ei la lupta de eliberare. Dincolo de participarea activă a părinților mănăstirii în luptă, mănăstirea a găzduit și ocrotit pe luptători și a furnizat cele necesare grupurilor de luptători care erau implicați în luptele care se duceau în zonă.

pravila - Floare Ornamentala

Pentru Cipru, Sfântul Neofit Zăvorâtul constituie unul din cele mai importante elemente ale identității grecești și creștine a insulei. Este o verigă care leagă generațiile următoare cu vestita împărăție grecească bizantină.

La Editura Doxologia a început, cu binecuvântările Preasfințitului Episcop și stareț al mănăstirii Sfântului Neofit, care a avut bunăvoința de a ne acorda drepturile de autor, traducerea și editarea operei complete a acestui important Sfânt al Bisericii ortodoxe cipriote din perioada bizantină, din care prezentăm câteva fragmente, însoțite de imagini cu pictura din peștera Sfântului.

Viața Sfântului Neofit Zăvorâtul este accesibilă și în format tipărit, fiind scrisă de Gheronda Iosif Vatopedinul, apărută la Editura Doxologia.

pravila - Floare Ornamentala

Sursă: doxologia.

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 28 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci si opta, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Hariton mărturisitorul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Prooroc Baruh;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Marcu pastorul; a Sfinților Mucenici si buni frați Alexandru, Alfiu (Alfeu) si Zosima; a Sfântului Mucenic Pimen, a Sfintilor Mucenici Nicon, Neon, Eliodor (Heliodor) si celelalte fecioare si fii;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Calinic si Eustatie Romeul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Alexandru, si a celor împreuna cu dânsul treizeci de mucenici;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului mucenic Eustatie de la Lavra Peșterilor din Kiev;
Tot în aceasta zi, facem pomenirea aflării moaștelor Sfântului Cuvios Neofit Zăvorâtul din Cipru.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 septembrie

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Chiriac Sihastrul;
Tot în aceasta zi, pomenirea celor 150 de Mucenici din Palestina;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Petronia;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Gudelia;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Mucenic Casdon și Casdoas;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici: Dada, Govdela și Casdoas, din care unii rudenii, iar alții erau adevărați fii lui Savorie, împăratul perșilor.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Cuvios Neofit Zăvorâtul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Cuvioase Neofit roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope
(22 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Foca, Episcopul de Sinope, pentru smerenia, nevoințele și dragostea lui față de oameni a primit de la Dumnezeu darul de a alunga pe diavolii din oameni și cel […]

† Sfinții Mucenici Anichit și Fotie
(12 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Anichit și Fotie pentru curajul de a-L mărturisi pe Hristos în fața autorităților Romane închinătoare la zei au primit cununa muceniciei în Nicomidia la anul 305. Ei sunt serbați […]

† Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche
(21 iulie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Rafail și Partenie de la Agapia Veche sunt doi sfinți nevoitori care au mărit ceata sfinților români printr-o trăire spirituală profundă. Sunt pomeniți în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram