† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul
(29 ianuarie)

5/5 - (5 votes)

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este un eveniment sărbătorit în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie. Sfântul Ignatie a fost unul dintre cei care au avut contact direct cu Sfinții Apostoli, făcând parte astfel din primii martiri creștini. Ziua trecerii sale la cele veșnice fiind 20 decembrie, zi numită în popor și Ignat.

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (sinaxar)

Nu cunoaștem cu exactitate data nașterii Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, însă, cunoaștem că a suferit moarte de martir la Roma, în timpul domniei împăratului Traian în anul 107 și Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a avut loc în anul 108.

Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul a fost al doilea episcop al Antiohiei, după Evod(+68, unul din Cei 70 de Apostoli), pe vremea împăratului Traian (98-117) și împreună cu Policarp, episcopul Smirnei, au fost ucenici ai Evanghelistului Ioan, cuvântătorul de Dumnezeu.

Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei este copilul pe care l-a prezentat Hristos - pravila.ro
Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei este copilul pe care l-a prezentat Hristos - pravila.ro

Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul a fost hirotonit episcop de către Sfântul Apostol Petru. Numele "Teoforul" înseamnă "purtător de Dumnezeu". El fi fost copilul pe care Hristos l-a luat în brațe pentru a-l arata ucenicilor Sai că model de smerenie: "De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăția cerurilor." (Sfântul Apostol Matei 18, 3); și: "Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește" (Sfântul Apostol Matei 18, 5). De aceea a fost numit purtător de Dumnezeu.

Când împăratul Traian a trecut prin Antiohia pentru a se lupta împotriva parților (imperiul Persan), Sfântul Ignatie a fost adus înaintea lui. Împăratul l-a cercetat îndelung și a văzut că nu poate fi întors de la credința în Iisus Hristos și pentru aceasta l-a chinuit în felurite chipuri. Arătându-se mai tare decât chinurile, a fost trimis legat la Roma, păzit de zece ostași.

A fost arestat, împreună cu alți creștini, în timpul persecuției din Antiohia și pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare în amfiteatrul de la Roma.

Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul i-a implorat pe creștinii din Roma să nu mijlocească în fata autorităților imperiale pentru a obține achitarea lui, spunând: "Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor, că să fiu pâine curata a lui Hristos".

Călătoria Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul fost a programată, probabil, în așa fel, încât el să ajungă la Roma către sfârșitul spectacolelor oferite oferite de împăratul Traian în cinstea victoriei reputate împotriva dacilor. Dacă războiul cu dacii s-a terminat în anul 106, aceste serbări, care au durat 123 de zile, s-au prelungit și în anul 107.

Martiriu Sfântului și aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul în Antiohia

Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie -a- pravila.ro
Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie

După ce Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie este chemat la Domnul, pe 20 decembrie în anul 107, câțiva creștini din Roma, precum și cei care-l însoțiseră din Antiohia la Roma, au adunat cu grijă osemintele ce rămăseseră și le-au pus cu cinste, într-un loc însemnat, afară din cetate. O lună mai târziu, la 29 ianuarie 108, le-au dus din Roma în Antiohia, pentru întărirea și mângâierea păstoriților sfântului. Și a fost călătoria lor cu multă slavă, pentru că toți creștinii doreau să le cinstească. În Antiohia, creștinii îi îngroapă moaștele în cimitirul de lângă Dafne, de la marginea orașului. Astfel, la 29 ianuarie facem pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul de la Roma în Antiohia.

În anul 438, adică în timpul împăratului Teodosie al II-lea caligraful, au fost mutate în Biserica "Sfântul Ioan Gură de Aur" din mijlocul Antiohiei. În veacul al VII-lea, adică în timpul împăratului Heraclius (610-641), sfintele moaște au fost duse iarăși la Roma și așezate în Biserica "Sfântul Clement", fiind cinstite de către creștini, ca un adevărat izvor de puteri dumnezeiești.

Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei 20 decembrie - pravila.ro
Martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei 20 decembrie

Surse: Creștin Ortodox, Ziarul Lumina Link 1 Link 2, calendarulortodox.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

După moartea martirică câțiva creștini au adunat rămășitele sale din amfiteatrul de la Roma și le-au adus la Antiohia. Astfel, la 29 ianuarie serbăm Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul de la Roma la Antiohia.

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei 20 decembrie - pravila.ro
Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei 20 decembrie

În timpul domniei lui Heraclie, împăratul Bizantului, moaștele Sfântului Ignatie Teoforul au fost duse la Roma și în prezent cea mai mare parte a lor se află în Biserica Sfântului Clement.

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul în România

În România, o părticele din moaștele sale se afla în:

 • Schitul Darvari din București;
 • Biserica Stavrpoleos din București;
 • Catedrala episcopala din Galati;
 • Mănăstirea Tismana, județul Gorj.

În Republica Moldova se o altă părticică din moaștele Sfântului Ignatie la Mănăstirea Serit.

Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei de la Mănăstirea Sireți Republica Molodova - pravila.ro
Moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei de la Mănăstirea Sireți Republica Molodova
Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Ignatie - Igant

IGNATIE - acest nume are două etimologi, una greacă și una latină. În cea greacă acest nume provine de la Ἰγνάτιος, și se traduce cu "înfocatul", "cel plin de dragoste".

De la numele de familie roman Egnatius, adică "necunoscut", de origine etruscă. Ortografia a fost ulterior modificată pentru a semăna cu latinescul „ignis > egnātĭus”, adică „foc, foc, lumină, strălucire, strălucire, raze de soare”. Acesta a fost numele mai multor sfinți, printre care și al treilea episcop al Antiohiei care a fost aruncat fiarelor sălbatice de împăratul Traian și de Sfântul Ignatie de Loyola (1491-1556), fondatorul iezuiților, al cărui nume real de naștere a fost de fapt Íñigo.

Derivate ale numelui Ignatie

În România este folosit mai des ca nume de familie Ignat.

Ignatios, Ignat.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ignatie?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în data de 20 decembrie când este pomenit Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, episcopul Antiohiei.

Surse: Name-Doctor, Behindthename.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Sfântul Ignatie Teoforul este reprezentat, ca un episcop bătrân, cu barba lungă, spunând următoarele: "Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cela ce ești unul sfânt, [Carele primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima…]"

Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie - pravila.ro
Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie

Iar pentru icoana care reprezintă mucenicia sa (pomenită la 20 decembrie), erminia precizează doar că se săvârșește fiind mâncat de lei. Frecvent, sunt reprezentați doi lei care îl atacă pe Sfânt, care apare așa cum este descris mai sus, cu veșmintele episcopale.

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 152

Ornament despartitor v01

Scrierile Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

De la sfântul Ignatie au rămas 7 scrisori, de o deosebită importanță. Acestea au fost traduse și publicate în limba română de către preotul profesor universitar Dumitru Fecioru:

 • Epistola către Efeseni;
 • Epistola către Magnezieni;
 • Epistola către Tralieni;
 • Epistola către - Epistola către Filadelfieni;
 • Epistola către Smirneni;
 • Epistola către Sfântul Policarp al Smirnei.

Scrisorile către comunitățile din Efes, Magnesia, Tralles și Roma le-a scris din Smirna, când era dus sub gardă spre Roma. Apoi, din Troa, a scris Bisericilor din Filadelfia și Smirna, și lui Policarp al Smirnei.

Teologia Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Aceste scrisori ne introduc în atmosfera densă a vieții din sânul comunității creștine la acea vreme, dezvăluind entuziasmul creștinilor pentru credința lor. În același timp, ele ne dau posibilitatea să deslușim caracterul autorului lor, care, pe drept cuvânt, a fost numit și s-a numit "Teoforul". Dar mai presus de toate, scrisorile sau epistolele sfântului Ignatie au o mare importanță pentru istoria dogmelor. În centrul teologiei sfântului Ignatie se află ideea de iconomie divina, în care deslușim un hristocentrism puternic. Dumnezeu dorește să elibereze lumea și omenirea de sub stăpânirea despotică a duhului lumesc.

Iisus Hristos este doctor trupesc și sufletesc, născut și nenăscut, Dumnezeu făcut om, viață adevărată în moarte, născut din Maria și de la Dumnezeu. Hristos este atemporal și nevăzut, pentru noi făcându-se văzut, nepătimitor fiind, pentru noi a pătimit. Biserica este "jertfelnicul" sau "locul de jertfă", idee preluată din credința că Euharistia este jertfa Bisericii, fapt afirmat în Didahii, unde Euharistia este numită jertfă. Euharistia este doctoria nemuririi, antidotul împotriva morții și viața veșnică în Hristos. De aceea, el îi îndeamnă pe smirneni, și prin ei pe toți creștinii, să primească Sfânta Împărtășanie, care este atât Trupul, cât și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos: "Euharistia este Trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a suferit pentru păcatele noastre și pe care Tatăl, din iubirea Lui, L-a înviat din morți". Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul este cel care a folosit pentru prima dată expresia de "Biserică universală": "Acolo unde este episcopul, acolo să fie poporul, după cum acolo unde este Iisus Hristos, este Biserica universală".

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie - pravila.ro
Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie

El mai reține distincte trepte ale preoției: "… după cum există un episcop, ajutat de preoți și diaconi" (Epistola către Smirneni 7, 1), sau "Vă îndemn, străduiți-vă să faceți toate lucrurile în același gând cu Dumnezeu: episcopul să conducă în locul lui Dumnezeu, în timp ce preoții lucrează ca sfat al apostolilor, iar diaconii, atât de dragi mie, sunt încredințați cu slujirea lui Iisus Hristos" (Magn. 6, 1). Dacă hristologia Sfântului Ignatie poarta amprenta gândirii Sfântului Apostol Pavel, trăirea și viața creștină dezvăluie nuanțele, mistice ale trăirii în Hristos, prezente la Sfântul Evanghelist Ioan. Sfântul Ignatie este probabil cel dintâi scriitor creștin care articulează "urmarea lui Hristos", ca dimensiune a vieții creștine. În nucleul învățăturii mistice propus de Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, regăsim doctrina ortodoxă despre îndumnezeirea omului. Trebuie să reținem că sfântul Ignatie vede trăirea mistică în strânsă legătură cu viața liturgică, element păstrat cu sfințenie în Biserica Ortodoxă.

Pe Sfântul Ignatie l-a cinstit cu un cuvânt de laudă și cel între sfinți părintele nostru Ioan Gură de Aur.

Citate ale Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

 • "Timpul îți cere să dobândești pe Dumnezeu, după cum căpitanii corăbiilor cer vânturi bune, iar naufragiații cer porturi. Fii treaz, ca un atlet al lui Dumnezeu. Premiul? Nestricăciune și viață veșnică…" (Epistola către Policarp, II, 3)
 • "Mai bine este să taci și să fii, decât să vorbești și să nu fii. Bine este a învăța, dacă cel ce învață face." (Epistola către Efeseni, XV, 1)
 • "Să nu fim așadar nesimțitori față de bunătatea Sa [a Domnului]! Că dacă ne-ar face nouă după faptele noastre, nici n-am mai fi. De aceea, fiind ucenici ai Lui, să ne învățăm să trăim potrivit creștinismului." (Epistola către Magnezieni, cap. X, 1);
 • "Sunteți pietre ale templului Tatălui, pregătiți pentru zidirea lui Dumnezeu Tatăl, ridicați la înălțime cu unealta lui Hristos, care este crucea, folosindu-vă de Duhul Cel Sfânt ca de o funie." (Epistola către Efeseni, IX, 1)
 • Nimic nu este mai bun ca pacea, în care încetează orice război al celor cerești și pământești.
 • Toate să se facă spre cinstea lui Dumnezeu.
 • Sârguiți-vă dar să vă adunați mai des pentru Euharistia lui Dumnezeu și spre slava Lui. Când vă adunați des, sunt nimicite puterile satanei, iar prin unirea credinței voastre se risipește prăpădul lor.
 • Iar cei ce voiesc să se însoare și să se mărite sunt datori să întemeieze căsătoria cu știința episcopului (preotului), pentru ca nunta să fie întru Domnul, iar nu după poftă. Totul trebuie să fie spre slava lui Dumnezeu.
 • Străduiți-vă să fiți în același gând cu Dumnezeu.
 • Bunătatea este gândirea lui Dumnezeu înfăptuită de oameni!
 • Cel ce are cu adevărat cuvântul lui Iisus, acela poate să audă chiar tăcerea Lui, ca să fie desăvârșit, pentru ca să facă prin cele ce spune și să se cunoască prin cele ce tace.
Ornament despartitor v01

Mănăstirea Sfântul Clement Roma (locul unde se află moaștele Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul)

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice legate de Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus și I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăția cerurilor?
Și chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor,
Și a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor.
Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor.
Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește.
Iar cine va sminti pe unul dintr-aceștia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării.

Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 18, 1-6

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Îndreptând către fapta cea bună viața mea, luminează-mă cu lumina harului, care locuiește întru tine, purtătorule de Dumnezeu, Sfințite Mucenice Ignatie; și tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale, o risipește.
Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Arătatu-te-ai ca un pământ roditor, care rodește însutit sămânța lui Hristos; a Celui Ce adapă sufletele cu ploaia Duhului, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ignatie.
Stih: Sfinte Sfințite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
Stăpânul și Dumnezeul a toate pricepând cu Puterea Sa, cea mai înainte cunoscătoare, frumusețea sufletului tău, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Ignatie, te-a luminat cu Razele Duhului cele Dumnezeiesc Strălucitoare.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
Luminat fiind de Razele Soarelui Celui Duhovnicesc, preaînțelepte, ai pornit de la Răsărit ca soarele cel văzut, luminând cu propovăduirea ta întunericul Apusului.
Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).
Născut-ai, Preacurată, pe Unul din Treimea Cea mai presus de toate; Acela S-a arătat din tine, asemenea cu noi în Trup, cu bunăvoirea Tatălui și cu împreună lucrarea Preasfântului Duh, Mireasă Dumnezeiască.

Pentru a citi Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credința răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac - Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea

De la Răsărit astăzi te-ai înălțat și toată făptura ai luminat-o cu învățăturile Mirelui, Celui Împodobit de Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, Sfinte Sfințite Mucenice Ignatie.

Ornament despartitor v01

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (Viețile Sfinților)

Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie -b- pravila.ro
Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul 29 ianuarie

Sfântul Ignatie de Dumnezeu purtătorul sau Teoforul, fiind dus în Roma, din porunca împăratului Traian (98-117), precum se scrie în viața lui, și de fiare fiind mâncat pentru Hristos, au rămas oarecare oase ale lui, care credincioșii, cei ce erau atunci acolo, mai întâi le-au pus cu cinste în Roma, la un loc însemnat; apoi, în vremea împărăției aceluiași Traian, le-au adus în Antiohia, spre apărarea cetății, spre tămăduirea bolnavilor, spre veselia a toată turma lui, și spre slava lui Hristos Dumnezeu, pentru Care a pătimit cu osârdie. Despre care, cel ce va voi că să știe toate, să caute în viața lui, în 20 de zile ale lunii decembrie.

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 29 ianuarie

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea aducerii moaștelor sfântului sfințitului mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul);
Tot în această zi, pomenirea sfinților șapte mucenici, care s-au săvârșit în Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob și Parigorie;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul și Mochie citețul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Sarvil și Vevea sora lui, care au pătimit în Edesa;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Varsemeu, episcopul Edesei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Afraat;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Achepsima;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Dimitrie Hiotul, care a pătimit la anul 1802.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 30 ianuarie

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfinților noștri părinți și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului mucenic Ipolit, papă al Romei și a celor împreună cu dânsul: Censurin, Aura, ce se mai numea și Hrisi, Felix, Maxim, Erculin, Venerie, Stirachin, Mina, Comod, Ermis, Mavru, Eusebiu, Rustic, Monagriu, Amandin, Olimpiu, Cipru, Teodor, Tribun, Maxim preotul, Arhelau diaconul, Cvirin episcopul și Savain;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Teofil cel Nou;
Tot în această zi, pomenirea noului mucenic Teodor Militineul, care a mărturisit în Militina, la anul 1704.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Sfințite Mucenic Ignatie roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfânta Muceniță Anisia fecioara
(30 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Anisia fecioara este un model de fidelitate față de Mântuitorul Hristos și de biruință asupra poftelor trupului și al necazurilor vieții. O tânără singură într-o împărăție ostilă, însă o […]

† Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis (17 septembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Sofia și fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapi, sunt sărbătorite în calendarul ortodox pe data de 17 septembrie. Sfânta Sofia este un model de femeie, soție și mamă creștină […]

† Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului
(7 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Botezătorul și Înaintemergătorul Domnului este cel care, așa cum îi spune și numele, a prevestit venirea lui Hristos și a văzut, în momentul săvârșirii Botezului Domnului, cerurile deschizându-se și […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram