† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul
(29 ianuarie)

Trimte prietenilor tăi

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este sărbătorită în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie.

Acest mare sfânt, face parte din primii martiri și a trecut la cele veșnice în data de 20 decembrie; în popor acestei zile i se mai zice și Ignat. Sfântul Ignatie a fost unul dintre cei care au avut contact direct cu Sfinții Apostoli, așa cum o să putem vedea în cele ce urmează.

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (sinaxar)

Nu cunoaștem cu exactitate data nașterii Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, însă, cunoaștem data trecerii sale la cele veșnice: 20 decembrie, anul 107. Împreuna cu Policarp al Smirnei au fost ucenici ai Sfântului Ioan Evanghelistul. Se crede că a fost hirotonit episcop de Sfântul Apostol Petru. Numele „Teoforul” înseamnă „purtător de Dumnezeu”. Potrivit tradiției ar fi fost copilul pe care Hristos l-a luat în brațe pentru a-l arata ucenicilor Sai că model de smerenie: “De nu se va smeri cineva pe sine ca pruncul acesta, nu va intra în împărăția cerurilor.” (Sf. Ap. Ev. Matei 18, 3); și: “Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește” (Sf. Ap. Ev. Matei 18, 5). De aceea a fost numit purtător de Dumnezeu.

A suferit moarte martirică la Roma, în timpul domniei împăratului Traian (98-117). A fost arestat, împreună cu alți creștini, în timpul persecuției din Antiohia și pedepsit cu moartea prin aruncare la fiare în amfiteatrul de la Roma.

I-a implorat pe romani să nu mijlocească în fata autorităților imperiale pentru a obține achitarea lui, spunând: „Lăsați-mă să fiu mâncare fiarelor, prin care pot dobândi pe Dumnezeu. Sunt grâu al lui Dumnezeu și sunt măcinat de dinții fiarelor, că să fiu pâine curata a lui Hristos“.

Călătoria Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul fost programată, probabil, în așa fel, încât el să ajungă la Roma către sfârșitul spectacolelor oferite oferite de împăratul Traian în cinstea victoriei reputate împotriva dacilor. Dacă războiul cu dacii s-a terminat în anul 106, aceste serbări, care au durat 123 de zile, s-au prelungit și în anul 107.

Martiriu Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul

După ce Sfântul Sfințit Mucenic Ignatie este chemat la Domnul, pe 20 decembrie în anul 107, câțiva creștini au adunat rămășitele sale din amfiteatrul de la Roma și la o lună mai târziu, în 108, le-au dus în Antiohia. Acolo, cei de credința dreaptă îi îngroapă moaștele în cimitirul de lângă Dafne, de la marginea orașului. Astfel, la 29 ianuarie facem pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Ignatie Teoforul de la Roma la Antiohia.

În anul 438, pe vremea împăratului Teodosie al II-lea, caligraful, moaștele Sfântului Ignatie sunt mutate în Biserica “Sfântul Ioan Gura de Aur” în mijlocul Antiohiei.

Mai apoi, în secolul al VII-lea, pe vremea împăratului Heraclius (610-641), moaștele lui Ignatie sunt aduse iarăși la Roma, unde vor fi așezate în Biserica “Sfântului Clement”. Iar cu prilejul acestei zile se prăznuiește amintirea aducerii lor din Roma la Antiohia din anul 108.

Surse: Creștin-Ortodox, Calendar Ortodox.

Imnuri dedicate Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, izbăvește de toată amărăciunea și nedreptatea vrăjmașului pe cei ce cu dragoste prăznuiesc întoarcerea ta cea luminată, dându-le iertare de greșeli, că unul ce ai luat putere de la Hristos Mântuitorul. (Luminânda Sfântului ce se citește la Utrenie)

Sfantul Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul A

Prăpădit fiindu-mi cugetul de cumplitele patimi ale trupului, vindecă-mi-l, mucenice al lui Hristos, Ignatie, pururea lăudate.

Îndreptând către fapta cea bună viața mea, luminează-mă cu lumina harului care locuiește întru tine, purtătorule de Dumnezeu Ignatie; și tulburarea patimilor, cu rugăciunile tale, o risipește. (Din Canonul Sfântului ce se citește la Utrenie)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Unde se găsesc sfintele moaște ale Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Moastele Sfantului Mucenic-Ignatie Manastirea Darvari Bucuresti
Moaștele Sfântului Mucenic-Ignatie Mânăstirea Darvari București

În România, o părticele din moaștele sale se afla în Catedrala episcopala din Galați, la Schitul Darvari din Capitală și la Mănăstirea Tismana.

Moaștele Sfântului Ignatie la Mănăstirea Sireți Republica Molodova
Moaștele Sfântului Ignatie la Mănăstirea Sireți Republica Molodova

În Republica Moldova se o altă părticică din moaștele Sfântului Ignatie la Mănăstirea Sireți.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Pasaje Biblice

În ceasul acela, s-au apropiat ucenicii de Iisus și I-au zis: Cine, oare, este mai mare în împărăția cerurilor?
Și chemând la Sine un prunc, l-a pus în mijlocul lor,
Și a zis: Adevărat zic vouă: De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor.
Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta, acela este cel mai mare în împărăția cerurilor.
Și cine va primi un prunc ca acesta în numele Meu, pe Mine Mă primește.
Iar cine va sminti pe unul dintr-aceștia mici care cred în Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară și să fie afundat în adâncul mării.

(Matei 18, 1-6)

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Biblia Sau Sfântă Scriptură

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Sfântul Ignatie Teoforul este reprezentat, ca un episcop bătrân, cu barba lungă, spunând următoarele: „Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, Cela ce ești unul sfânt, [Carele primești jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima…]”

Iar pentru icoana care reprezintă mucenicia sa (pomenită la 20 decembrie), erminia precizează doar că se săvârșește fiind mâncat de lei. Frecvent, sunt reprezentați doi lei care îl atacă pe Sfânt, care apare așa cum este descris mai sus, cu veșmintele episcopale.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 152)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Ignatie

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Ignatie!

Ignat – este un nume destul de rar folosit astăzi ca prenume, dar destul de popular ca nume de familie. Ignat corespunde latinescului „Ignatius”, a cărui etimologie rămâne neclară. Singura ipoteză interesantă este aceea care consideră pe Ignathu o forma a vechiului nume gentilic „Egnitius”, modificare datorată probabil unei etimologii populare (prin apropiere de lat. ignis ce însemnă “foc”).

Variante: Engl. Inlgo, fr. Ignace, germ. Ignatins (cu hipoc. Ignaz), it. Ignazio, sp. Ignacio, port. Inlgo, magh. Ignac, Ignacia, bg. Ignatie, Ignat, Gnata, rus. Ignatil, ucr. Dinat, Hnat, ser. Ignatie, Ignat, Igno, pol. Ignaey.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Ignatie? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 20 decembrie atunci când este serbat martiriul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Troparul Sfințitului Mucenic Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, sfințite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Ierarh Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea

De la Răsărit astăzi te-ai înălțat și toată făptura ai luminat-o cu învățăturile Mirelui, Celui împodobit de Dumnezeu, purtătorule de Dumnezeu, Ignatie.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (Viețile Sfinților)

Sfântul Ignatie de Dumnezeu purtătorul sau Teoforul, fiind dus în Roma, din porunca împăratului Traian (98-117), precum se scrie în viața lui, și de fiare fiind mâncat pentru Hristos, au rămas oarecare oase ale lui, care credincioșii, cei ce erau atunci acolo, mai întâi le-au pus cu cinste în Roma, la un loc însemnat; apoi, în vremea împărăției aceluiași Traian, le-au adus în Antiohia, spre apărarea cetății, spre tămăduirea bolnavilor, spre veselia a toată turma lui, și spre slava lui Hristos Dumnezeu, pentru Care a pătimit cu osârdie. Despre care, cel ce va voi că să știe toate, să caute în viața lui, în 20 de zile ale lunii decembrie.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților luna Decembrie - Mănăstirea Sihăstria

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi

În această lună, în ziua a douăzeci și noua, pomenirea aducerii moaștelor sfântului sfințitului mucenic Ignatie, purtătorul de Dumnezeu (Teoforul);
Tot în această zi, pomenirea sfinților șapte mucenici, care s-au săvârșit în Samosata: Filotei, Iperehie, Aviv, Iulian, Romano, Iacob și Parigorie;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Silvan episcopul, Luca diaconul și Mochie citețul;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Sarvil și Vevea sora lui, care au pătimit în Edesa;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Varsemeu, episcopul Edesei;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Afraat;
Tot în această zi, pomenirea cuviosului nostru părinte Achepsima;
Tot în această zi, pomenirea sfântului noului mucenic Dimitrie Hiotul, care a pătimit la anul 1802.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine

În această lună, în ziua a treizecea, pomenirea Sfinților noștri părinți și mari dascăli ai lumii și ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului sfințitului mucenic Ipolit, papă al Romei și a celor împreună cu dânsul: Censurin, Aura, ce se mai numea și Hrisi, Felix, Maxim, Erculin, Venerie, Stirachin, Mina, Comod, Ermis, Mavru, Eusebiu, Rustic, Monagriu, Amandin, Olimpiu, Cipru, Teodor, Tribun, Maxim preotul, Arhelau diaconul, Cvirin episcopul și Savain;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Teofil cel Nou;
Tot în această zi, pomenirea noului mucenic Teodor Militineul, care a mărturisit în Militina, la anul 1704.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Să ne rugăm Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Ignatie Teoforul roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale ei/lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește–ne și ne mânuiește–ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan de la Rila
(19 octombrie)

Sfântul Cuvios Ioan de la Rila este ocrotitorul poporului bulgar. El era cunoscut încă din timpul vieții ca mare făcător de minuni, izbăvind pe cei bolnavi și cei bântuiți de cu duhuri necurate care veneau […]

† Sfântul Apostol și Evanghelist Luca
(18 octombrie)

Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, este unul din cei patru sfinți Evangheliști, el fiind singurul dintre ei care ne prezintă istorisirea pe larg despre Fecioara Maria, Nașterea Mântuitorului, precum și cele despre copilăria Lui. El […]

† Sfinții Mucenici Cosma și Damian - doctori fără de arginți (17 octombrie)

Sfinții Mucenici Cosma și Damian din Cilicia sunt uneori reprezentați cu însemne medicale, ei fiind ocrotitorii medicilor, chirurgilor, farmaciștilor și totodată dăruiesc vindecare celor care le cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Ei sunt […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul
(29 ianuarie)”

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram