† Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului
(13 martie)

În data de 13 martie, în calendarul ortodox serbăm Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul, care a avut loc la începutul secolului al IX-lea.

El a pus apărarea doctrinei ortodoxe în fața ereziilor, și a conștiinței ortodoxe în fața dictaturii statului, mai presus de poziția sa socială. A luptat împotriva iconoclasmului (erezie legate de cinstirea sfintelor icoane) și a păstrat vie strălucirea Sfintei Tradiții a Bisericii, mai ales în cei 15 ani de exil. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face în ziua de 2 iunie, iar aducerea moaștelor sale din Prokonnis la Constantinopol la 13 martie.

Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului (sinaxar)

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului, s-a născut în preajma anului 758, la Constantinopol. A primit o educație aleasă, tatăl său, Theodor, fiind secretar al împăratului Constantin al V-lea Copronimul. Deși la curtea imperială predomina erezia iconoclastă, împăratul persecutându-i pe creștinii drept-credincioși care se închinau la icoane, Theodor era totuși iconodul. Aflându-se acest lucru, el a fost înlăturat din funcție, biciuit, torturat și apoi surghiunit. Astfel, Sfântul Nichifor a crescut având ca exemplu tăria tatălui său de a apăra cinstirea icoanelor cu orice risc.

Intrarea în monahism a Sfântului Nichifor Mărturisitorul

Aducerea moastelor Sfantului Nichifor Marturisitorul Patriarhul Constantinopolului 13 martie C

După moartea tatălui său, Nichifor s-a călugărit și a dus o viața ascetica pregătindu-se pentru duioasa mărturie pe care o va aduce peste ani Bisericii Mame.

Atunci când pe tronul imperial a ajuns Constantin al VI-lea Orbul, mama acestuia, drept-credincioasă Împărăteasă Irina a restaurat cultul icoanelor în biserici. Sfântului Nichifor Mărturisitorul a obținut în curând favoarea lor și a dobândit poziția inițială a tatălui său la curtea imperială. El a fost trimisul împăratului la Sinodul VII Ecumenic (al doilea sinod de la Niceea) din anul 787, unde a fost condamnat iconoclasmul ca fiind o erezie și s-a restabilit cultul sfintelor icoane; Nichifor a fost secretarul acestui sfânt sinod, având sarcina de a nota discuțiile purtate acolo și hotărârile finale ale sinodului.

Sfântul Nichifor Mărturisitorul, proclamat patriarh al Constantinopolului

Aducerea moastelor Sfantului Nichifor Marturisitorul Patriarhul Constantinopolului 13 martie D

După moartea patriarhului Tarasie al Constantinopolului (25 februarie 806), nu a fost găsit nimeni mai demn să îi succeadă decât Sfântul Nichifor Mărturisitorul. Pentru a sublinia dreapta sa credință, în timpul consacrării sale, el a ținut în mână o lucrare scrisă de el întru apărarea cultului icoanelor, iar după încheierea ceremoniei a pus acea lucrare în spatele altarului ca legământ pe care l-a făcut pentru a menține întotdeauna Sfânta Tradiție a Bisericii.

În următorii ani o succesiune de evenimente au influențat profund viața politică și religioasă a Imperiului Roman de Răsărit: împăratul Constantin al VI-lea a fost orbit (797), apoi împărăteasa Irina a fost exilată (802), succesorul ei, împăratul Nichifor I Genikos a fost ucis în timpul luptelor cu bulgarii conduși de Hanul Krum (811), iar după scurta domnie a lui Mihail I Rangabe (811-813) pe tronul Imperiului Bizantin a ajuns Leon al V-lea Armeanul, în anul 813. Acesta din urmă era un adversar al cultului sfintelor icoane, începând astfel o a doua perioadă iconoclastă.

Împăratul Leon al V-lea Armeanul a început o campanie pentru a suprima cinstirea icoanelor și pentru a-l convinge pe Sfântul Nichifor Mărturisitorul să aprobe îndepărtarea icoanelor din biserici. Dar Sfântul Nichifor nu s-a aplecat în fața pretențiilor imperiale; prevăzând însă represaliile ce aveau să urmeze, împreună mai mulți episcopi și egumeni, își petreceau cea mai mare parte a timpului în rugăciune. La scurt timp, împăratul Leon, sprijinit de o parte din episcopii iconoclaști, l-a convocat pe Sfântului Nichifor Mărturisitorul la palat și i-a cerut în mod imperios să renege cultul icoanelor. Deoarece Sfântul a refuzat acest lucru, împăratul i-a cerut să se retragă de la conducerea Bisericii Ortodoxe a Constantinopolului, dar patriarhul a refuzat și această solicitare, spunând că nu își poate abandona credincioșii pe care îi păstorește.

Trecerea la cele veșnice a Sfântului Nichifor Mărturisitorul

Aducerea moastelor Sfantului Nichifor Marturisitorul Patriarhul Constantinopolului 13 martie B

Episcopii iconoclaști, la instigarea împăratului Leon al V-lea, au adoptat o hotărâre de depunere a patriarhului. După mai multe încercări făcute în secret de a i se lua viața, Sfântul Nichifor Mărturisitorul a fost trimis de împărat în exil. Urmașul lui Leon al V-lea, Mihail al II-lea „Bâlbâitul” (820-829), a favorizat, de asemenea, facțiunea iconoclastă, și a continuat să îl hărțuiască pe Sfântul Nichifor, care a murit în exil, la 2 iunie 828 și a fost îngropat în mănăstirea Sfântul Teodor, din acea insulă, al cărei ctitor era.

Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul

După moartea împăraților iconoclaști, împărăteasa Teodora, soția împăratului Teofil (829-842), și patriarhul Constantinopolului Metodie au readus cinstirea Sfintelor Icoane. Sfânta Teodora împărăteasa și fiul său Mihail, după sfatul patriarhului, au hotărât să aducă la Constantinopol moaștele Sfântului Nichifor.

Drept aceea patriarhul Metodie și un mare sobor de preoți și monahi au mers în insula Prokonnis, unde se aflau moaștele Sfântului Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, al cărui trup, după nouăsprezece ani, era întreg cu totul, neavând nici urmă de stricăciune și dând bună mireasmă. Sfânta raclă a fost dusă, mai întâi, în catedrala Sfânta Sofia, apoi, a doua zi a fost dusă în biserica Sfinților Apostoli, unde a fost depusă, stabilindu-se în această zi de 13 martie prăznuirea sărbătorii în Sinaxar.

Surse: ro.orthodoxwiki.org

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Icoana Sfântului Nichifor Mărturisitorul

Aducerea moastelor Sfantului Nichifor Marturisitorul Patriarhul Constantinopolului 13 martie A

Sfântul Nichifor [patriarh] al Constantinopolei, bătrân cu bărbat căruntă.

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Dionisie din Furna - Erminia picturii bizantine, (p. 151)

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Etimologia / semnificația numelui Nichifor

În primul rând „La mulți ani!“ tuturor celor care poartă numele Sfântului Nichifor Mărturisitorul!

NICHIFOR - numele Nichifor sau Nechifor este de origine grecească și înseamnă „purtător de victorie”, fiind compus din elementele „nik-”, ce înseamnă „victorie, a învinge”, și „-phoros”, cu sensul de „purtător”. Prenumele de băiat Nichifor a început să fie tot mai rar folosit, într-un final, migrând spre categoria numelor de familie.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Nichifor? Conform cu calendarul ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 13 martie în ziua de prăznuire a Sfântului Nichifor Mărturisitorul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Scrierile Sfântului Nichifor Mărturisitorul

De la Sfântului Nichifor Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului s-au păstrat trei scrieri în care combate erezia iconoclastă.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Rugăciune către Sfântului Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului

Ceata patriarhilor, cu laude și cu cântări, cinstește sfințită pomenirea ta, Sfinte Părinte Nichifor. Că la pristăvirea ta a primit sufletul tău, mărite. Pentru aceasta, Cinstita Biserică, mărindu-te pe tine, laudă pe Hristos Împăratul, pe Cel Ce Singur este Iubitor de oameni.
Cu Dumnezeiască Putere nestricate se păzesc veșmintele de îngropare și cu Dumnezeiască voință oasele tale, Sfinte Ierarhe Nichifor, care nu și-au desfăcut alcătuirea, risipesc toată gândirea cea rea a duhurilor celor necurate: Binecuvântat ești, Dumnezeul părinților noștri. Amin!

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Ierarh Nichifor, glasul al 8-lea

Întru răbdarea ta ți-ai agonisit plata ta, părinte cuvioase, întru rugăciuni neîncetat răbdând, pe săraci iubind și pe acela îndestulând. Dar te roagă lui Hristos Dumnezeu, Nichifore Ierarhe, să mântuiască sufletele noastre.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Condacul Sfântului Ierarh Nichifor, glasul 1

Ceata patriarhilor, cu laude și cu cântări, cinstește sfințită pomenirea ta, Nichifor. Că la pristăvirea ta a primit sufletul tău, mărite. Pentru aceasta cinstita Biserică, mărindu-te pe tine, laudă pe Hristos Împăratul, pe Cel ce singur este iubitor de oameni.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Aducerea moaștelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului (Viețile Sfinților)

Marele arhiereu al lui Dumnezeu, Sfântul Nichifor, Patriarhul Constantinopolului, pentru cinstirea cea dreptcredincioasă a sfintelor icoane a fost izgonit din scaunul său de răucredinciosul împărat Leon Armeanul (813-820), în insula Proconis. Și, petrecând acolo în strâmtorare și chinuire treisprezece ani, s-a mutat la Domnul și s-a îngropat lângă biserica Sfântului Mucenic Teodor, în mănăstirea cea zidită de dânsul.

După ce au trecut câțiva ani și au pierit cu sunet răucredincioșii împărați Leon Armeanul, iar după dânsul Mihail Valvos (820-829), apoi Teofil, fiul lui (829-842), a luat sceptrul împărăției grecești dreptcredincioasa Teodora, împreună cu fiul său Mihail, care era foarte tânăr; asemenea și mincinoșii patriarhi ai Constantinopolului, adică Teodot Casiter, după dânsul Teodor Spatarocandilat, apoi Antonie Casimat au pierit de pe pământul celor vii. După aceasta Ioan, ce se numea Annia, care a fost cu meseria vrăjitor, s-a gonit de pe scaun ca unul ce era fără rânduiala ales. Și a luat scaunul Sfântul Metodie, când s-a întors bună credință și icoanele sfintelor biserici; atunci și cinstitele moaște ale Sfântului Nichifor, mărturisitorul lui Hristos, s-au întors de la surghiun în Constantinopol.

Folare-Separare

Pentru că, preasfințitul Patriarh Metodie a sfătuit pe drept-credincioasa împărăteasă Teodora: „Nu este cu cuviință ca Sfântul Nichifor, cel mai vestit între patriarhi pentru dreapta credință, să fie izgonit de pe scaun și până într-atâta uitat, deși este mort. Deci, se cade să se întoarcă sfântul lui trup la scaunul său, altfel nu vom scăpa de păcat. Iar dacă îl vom lăsa să fie în pedeapsă, vom arăta că împreună ne-am învoit la izgonirea lui și că a fost izgonit cu dreptate. Știm seminția lui Iosif, că s-a învrednicit binecuvântării pentru că oasele tatălui, după patru sute de ani, le-au adus fiii din Egipt în pământul Canaan.

Iar noi, fii ai binecuvântării fiind, oare să suferim mai mult ca să ne lipsim de venirea părintelui nostru, de care suntem hrăniți cu dumnezeieștile legi întru dreapta credință? Pentru că cetatea aceasta împărătească, care este cea mai vestită sub soare, dorește cinstitele moaște ale sfântului povățuitor și păstorului său, fiind gata a le păstra la sine cu bună credință. Veselească-se iarăși Sfânta Biserică de mirele său, de care s-a lipsit când era viu, fiind luat cu nedreaptă mina. Iar acum, trupul celui odihnit întru Domnul se întoarce cu porunca împărătesei iubitoare de oameni. Vezi, o, dreptcredincioasă împărăteasă, pe poporul cel împăcat prin tine cu dreapta credință, cum dorește să audă glasul păstorului său cel mort. Pentru că măcar numai umbra lui de o va vedea, îl va socoti ca însuflețit, și ca pe un viu îl va primi și-l va păzi ca pe o vistierie preabogată”.

Folare-Separare

Cu niște graiuri ca acestea ale preasfințitului Patriarh Metodie iubitoarea de Hristos, împărăteasa Teodora, îndată s-a învoit, zicând: "Va fi aceasta de folos sufletelor noastre și numele nostru va fi cinstit în vremurile cele de pe urmă". Deci, nezăbovind, preasfințitul Patriarh a luat preoți și monahi și s-a dus în insula Proconis, urmându-i mulțime de popor, și, intrând în mănăstirea Sfântului Mucenic Teodor, a descoperit mormântul Sfântului Nichifor. Atunci au văzut toți cinstitul trup, după nouăsprezece ani, întreg cu totul, neavând nici urmă de stricăciune și dând bună mireasmă.

Făcând cântare de toată noaptea și săvârșind dumnezeiasca Liturghie, Sfântul Metodie a intrat în acel mormânt și, cuprinzând cinstitele moaște ale Sfântului Nichifor, grăia către dânsul ca și către un viu: "O, preafericitule bărbat, cel ce te-ai asemănat Sfântului Ioan Gură de Aur - căci după asemănarea aceluia ai luat asupra ta osteneala și ai răbdat nevoi -, și precum el, așa și tu, cu îndrăzneț cuvânt mustrând fărădelegea, ai suferit izgonire nedreaptă. Acum, după atâta surghiunie de treizeci de ani, în viață și după moarte, dă-te nouă fiilor tăi, celor ce te iubim, și, ieșind de aici, întoarce-te la ale tale, căci și acum poporul, ca și altă dată, are să te primească. Pentru că împăratul cel fără de Dumnezeu, care cu nelegiuire te-a izgonit din Biserică, și-a luat pedeapsa cea vrednică după faptele sale, lipsindu-se cu ticăloșie de împărăție și de viață. Iar acum împărați dreptcredincioși, ție, celui mort, ca unui viu îți dau a ta Biserică pe care, ca niște fii ai Evangheliei, împreună cu mine au curățat-o de necurățeniile ereticilor și au adus-o în același chip, precum ai împodobit-o tu mai înainte și ai lăsat-o frumoasă și fără de prihană. Caută și vezi pe fiii tăi adunați, care sunt veniți de prin cetățile cele de aproape, iar alții, fiind departe, cu dorință așteaptă întoarcerea ta la dânșii. Pe aceștia tu, ca pe cei sărmani și mâhniți, să nu voiești a-i trece cu vederea și a fi departe de dânșii. Cetatea ta să aibă ca pe un dar preascump sfintele tale moaște, prin care, împodobindu-se, mai mult să se mărească și să se proslăvească decât cu coroana cea împărătească".

Folare-Separare

Zicând unele ca acestea, preasfințitul Patriarh Metodie a ridicat de la pământ moaștele sfântului și, punându-le în racla cea nouă, le-a luat pe umeri împreună cu sfințitul sobor și cu cântări de psalmi le-a dus în corabie. Apoi, ridicând pânzele, a ajuns degrabă la împărăteasca cetate. Dreptcredincioasa Teodora, cu fiul său Mihail, cu toată suita și toată mulțimea poporului, cu lumânări, cu tămâieri, cu cântări și cu negrăită bucurie și veselie dănțuind, au ieșit la limanul corăbiei, în întâmpinarea cinstitelor moaște ale Sfântului Nichifor, patriarhul lor.

Deci, luându-le, le-au dus mai întâi în soborniceasca biserică a Sfintei Sofia, din care a fost izgonit odată. Și s-a săvârșit acea întoarcere a sfintelor moaște în treisprezece zile ale lunii martie, în care mai înainte a fost izgonit Sfântul Nichifor de către răucredinciosul împărat; adică în care zi a fost izgonit, în aceeași zi s-a și întors. După ce s-a plecat ziua aceea în care s-a săvârșit întoarcerea, s-a făcut cântărea de toată noaptea în biserica Sfintei Sofia, deasupra cinstitelor moaște. A doua zi le-au dus din Sfânta Sofia în biserica Sfinților Apostoli și le-au pus acolo cu cinste. Acolo și soborul lui s-a rânduit a se săvârși întru cinstea și pomenirea Sfântului Nichifor Mărturisitorul și întru slava lui Hristos, Dumnezeul nostru, Cel slăvit împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh, în veci. Amin.

Folare-Separare

Cartea în format fizic o găsiți apăsând aici ➡ Viețile Sfinților pe tot anul.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de astăzi - 13 martie

În această lună, în ziua a treisprezecea, prăznuim pomenirea aducerii moaștelor celui între sfinți părintelui nostru Nichifor, patriarhul Constantinopolului;
Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici African, Publiu și Terentiu, a căror slujbă se săvârșește în biserica sfinților Petru și Pavel;
Tot în această zi, pomenirea sfântului Aviv cel din Ermupolis, care fiind legat de o piatră și în râu aruncat, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfintei mucenițe Cristina, cea din Persia, care, în urma loviturilor de bici, s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea sfântului sfințitului mucenic Publiu, episcopul atenienilor.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Calendar Ortodox – Sfinții de mâine - 14 martie

În această lună, în ziua a paisprezecea, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Benedict de Nursia;
Tot în această zi, pomenirea sfântului mucenic Alexandru, cel din Pidna (Macedonia);
Tot în această zi, pomenirea preacuviosului părintelui nostru și mărturisitor Eushimon, episcopul Lampsacului.

This image has an empty alt attribute; its file name is Floare-02-Bun.jpg

Sursă: pravila.ro

Facebook

Floare Final

Pe Sfântul Nichifor Mărturisitorul să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Nichifor roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mânuiește-ne pe noi. Amin.

Recomandări

† Sfântul Cuvios David din Tesalonic
(26 iunie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Cuvios David din Tesalonic este serbat în calendarul ortodox în data de 26 iunie. Pentru viața sa curată a primit de la Dumnezeu darul de a izgoni […]

† Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni
(16 iunie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link În data de 16 iunie, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ierarh Tihon, Episcopul Amatundei. Pentru toate faptele pe care le-a săvârșit și pentru curăția vieții Dumnezeu l-a […]

† Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul
(15 septembrie)

FB Like WhatsApp Mail SMS Copy Link Sfântul Mare Mucenic Nichita, cunoscut și sub numele de "Nichita Daco-Romanul", "Nichita Romanul" sau "Nichita Gotul", este serbat în calendarul ortodox în data de 15 septembrie. FB Like […]

Dă-i un răspuns lui Anonim Anulează răspunsul

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2021 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend