† Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
(8 iunie)

5/5 - (5 votes)

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat este ocrotitorul militarilor, datorită credinței și curajului de a sacrifica absolut tot, la numai 23 de ani, pentru a-l mărturisi pe Hristos Adevăratul Dumnezeu ca un adevărat ostaș al Lui. El este serbat de două ori în calendarul ortodox: în data de 8 februarie, atunci când a trecut la cele veșnice și în ziua de 8 iunie când a avut loc mutarea Sfintelor sale moaște.

Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat (sinaxar)

Înainte de a vorbi despre aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat o să prezentăm viața pe scurt a Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat.

Viața Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat a trăit pe vremea împăratului păgân Liciniu din al cărui ordin, primind moarte martirică în numele credinței în Domnul Iisus Hristos, a fost supus la foarte multe chinuri, în cetatea Eraclia.

Evhaita - Pont - Asia Mică

Sfântul Teodor Stratilat, era pus de împărați ca "stratilat", adică voievod, iar cetatea Eracliei era dată în stăpânirea lui, ca merit pentru vitejia sa (vestită în acel timp, fiindcă omorâse un balaur în Evhaita),fiind foarte apreciat atât pentru virtuțile sale morale cât și pentru calitățile sale oratorice, motiv pentru care mulți căutau să îi fie aproape. Într-o perioadă în care creștinii erau asupriți pentru credința lor, Sfântul Teodor Stratilat a pus la cale un plan de subminare a credinței păgâne spre folosul celor aflați în nevoie. Astfel, el i-a cerut împăratului Liciniu, în ochii căruia se bucura de admirație, idolii de aur și argint pe care acesta îi venera, afirmând în mod fals, că vrea să îi cinstească pe aceștia în casa sa. De fapt, Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat și-a asumat acest gest pentru a distruge idolii și a împărți metalul prețios din care erau confecționați, săracilor cetății.

Mucenicia Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat

Înfuriat peste măsură de gestul Sfântului, împăratul a poruncit ca acesta să fie închis, pentru ca 5 zile mai târziu să fie răstignit, asemenea lui Hristos, fiindu-i pironite mâinile și picioarele iar, mai târziu, trupul său a devenit țintă a arcașilor păgâni, aceștia țintindu-l cu mulțime de săgeți. Bunul Dumnezeu l-a vindecat însă pe Sfântul Său și uimiți de această tămăduire miraculoasă mulți păgâni au crezut în Hristos. Speriat de faptul că foarte mulți supuși s-au convertit la creștinism în urma martiriului, împăratul Liciniu i-a tăiat capul Sfântului Teodor. În acest fel Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat a dobândind cununa vieții veșnice. Mucenicia Sfântului a fost descrisă pe larg de Avgar, ucenicul său, acesta fiind martor ocular al martiriului. Pentru a citi mai mult despre viața Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat APĂSAȚI AICI.

Aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat din Eraclia în Evhaita

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat - b

Înainte de a trece la cele veșnice, Sfântul Sfințit Mucenic Teodor i-a cerut ucenicului său, ca după martiriu trupul să fie înmormântat în Evhaita, orașul său natal: "Trupul meu să-l pui în Evhaita, în stăpânirea strămoșilor mei".

După martiriul său, Sfintele moaște au fost mutate în cetatea de naștere a Sfântului Teodor, pe nume Evhania, care mai apoi s-a numit Teodoropole, în cinstea Sfântului.

Acest eveniment, cel al mutării moaștelor sale din Eraclia în Evhaita, este sărbătorit în calendarul ortodox în acestă zi 8 iunie.

Pentru a citi viața Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat APĂSAȚI AICI.

Surse: Creștin Ortodox link1 link2, Ziarul Lumina link1 link2, Basilica, Radio Renașterea, Arhiepiscopia Sucevie, OrtodoxWiki, Wikipedia, RadioRenașterea, Călăuză în credința ortodoxa - Cleopa Ilie 2003, Mănăstirea Sihăstria.

Ornament despartitor v01

Minunile Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat

Sfântul Teodor Stratilat a făcut numeroase minuni atât în timpul vieții sale pământești cât și după ce a intrat în slava veșnică a împărăției lui Dumnezeu.

În fiecare an, la data de 8 iunie când se sărbătorește Aducerea cinstitelor sale moaște din Eracleea în Evhania, se pomenește și minunea cu icoana sa, despre care mărturisesc Sfântul Anastasie Sinaitul și Sfântul Ioan Damaschin.

Astfel, aproape de cetatea Damascului într-un loc numit Carsat, era o biserică închinată Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, care fusese din nefericire luată în stăpânire de turci. Aceștia au adus în biserică, la un loc, dobitoacele lor alături de femeile și copii, făcând acolo multe păcate trupești spurcate și urâte.

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat - a

Pe peretele Sfintei Biserici era zugrăvit chipul Marelui Mucenic Teodor Stratilat. Într-una din zile, șezând mulți necredincioși în biserica aceea și vorbind între ei, unul a luat un arc și o săgeată și încordându-l, a tras în icoană. Săgeata s-a înfipt în umărul drept al Sfântului și îndată a început să curgă sânge din icoană, ca dintr-un om viu. Văzând minunea, turcii s-au mirat, însă n-au încetat să locuiască în biserică, ci au rămas acolo în continuare. În câteva zile de la această întâmplare, cei douăzeci de turci împreună cu femeile și copiii lor, au murit cu toții ca loviți de o boală necunoscută, în timp ce ceilalți care locuiau în afara bisericii, au rămas întregi și sănătoși.

Cuviosul Anastasie Sinaitul mărturisește despre acea icoană, că a văzut-o el însuși având pe ea semnul sângelui ce cursese din rană. Această minune s-a săvârșit spre înfricoșarea saracinilor necredincioși, iar nouă credincioșilor spre învățătură, ca să știm că suntem datori să cinstim sfintele icoane, căci prin ele se fac minuni și lucrează minunat Dumnezeu cu harul Său.

Ornament despartitor v01

Unde se găsesc moaștele Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat

După martiriul Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat moaștele sale au fost mutate din Eraclia în Evhania. În anul 1260, cea mai mare parte din moaștele Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat a fost dusă la Veneția. În prezent cea mai mare parte din moaștele sale se află la Torino, în Italia.

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat în lume

În lume părticele din Moaștele Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat se găsesc la:

  • capul al Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat se află la Mitropolia de Seres și Nigrita, Grecia;
  • mâna dreapta a Sfântului Teodor Stratilat se află la Mănăstirea Caracalu, Muntele Athos, Grecia;
  • Mănăstirea Hilandar, Muntele Athos, Grecia;
  • Mănăstirea Iviron, Muntele Athos, Grecia;
  • Mănăstirea Mega Spileo din Grecia.

Moaștele Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat în Româina

La noi în țară se găsesc părți din moaștele Sfântului Teodor Stratilat în:

  • Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, unde se află antebrațul de la una din mâini;
  • la Mănăstirea Stavropoleos, din București;
  • la Biserica Sfânta Vineri (Drumul Taberei);
  • precum și în alte sfinte locașuri.

Începând cu data de 4 decembrie 2019, timp de 4 zile, cinstitul cap al Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat, a fost adus de o delegație a Mitropoliei de Seres și Nigrita din Grecia, fiind așezate în Biserica "Sfântul Gheorghe - Nou" din București, în cadrul evenimentelor organizate de parohie cu prilejul sărbătorii ocrotitorului său spiritual, Sfântul Ierarh Nicolae.

Ornament despartitor v01

Tradiția cinstirii Moaștelor Sfinților

Cinstirea moaștelor are un rol important în Biserică Ortodoxă arătând prin acesta faptul că Sfinții sunt vii și după sfârșitul vieții pământești.

Încă din antichitate și până în epoca modernă au existat multe religii și curente filosofice care afirmă că materia este un lucru malefic, care se opune Dumnezeirii și lumii spirituale.

Creștinismul vine însă să combată aceste idei, considerând că trupul și materia sunt bune în sine, deoarece ele sunt creația Lui Dumnezeu. Subliniind importanța trupului ca și "înveliș" al sufletului, Sfântul Apostol Pavel afirma următoarele: "Fugiți de desfrânare! Orice păcat pe care-l va săvârși omul este în afară de trup. Cine se dedă însă desfrânării păcătuiește în însuși trupul său. Sau nu știți că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveți de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu preț! Slăviți, dar, pe Dumnezeu în trupul vostru și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu" (Corinteni 1, Capitolul 6, 18-20).

Dorind să evidențieze importanța majoră a Sfinților în viețile creștinilor, Sfântul Apostol Pavel adaugă în cadrul aceluiași capitol că: "Sfinții vor judeca lumea" (Corinteni 1, Capitolul 6,2).

Așadar, în Sfânta Biserică Ortodoxă există mai multe slujbe de sfințire a lumii materiale (numite ierurgii) .Agheasma și Sfintele Icoane fiind, prin minunile care au loc ca urmare a rugăciunilor, o dovadă vie a faptului că Harul lui Dumnezeu se poate transmite prin materia sfințită. Efectul ierurgiilor depinde bineînțeles foarte mult de credința celui ce se roagă.

În Sfânta Scriptură vedem că oamenii se vindecau atingându-se de ștergarele și de trupul Sfântului Apostol Pavel (Fapte 19, 11-12) și că o femeie s-a vindecat prin atingere de haina Mântuitorului (Matei 9,21). Cultul Sfinților este strâns legat de cinstirea Sfintelor moaște, în martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, ucenicul Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, ne spune că: "Noi am îngropat rămășițele lui într-un loc potrivit, deoarece sunt mai prețioase pentru noi decât diamantele cele de preț."

Una din multele minuni înfăptuite ca urmare a rugăciunilor la Sfintele moaște ne este ilustrată de Sfântul Chiril al Ierusalimului care ne spune: "Elisei a înviat doi oameni, pe unul pe când trăia (IV Regi 4, 20-35), iar pe altul după moartea lui (IV Regi 13, 21).", Fericitul Augustin ne scrie despre minunile săvârșite la moaștele Sfântului Ștefan, iar Sfântul Ambrozie ne relatează că la moaștele Sfântului Ghervasie, au avut loc numeroase vindecări.

Deoarece, cu ajutorul Sfintelor moaște, s-au întâmplat nesfârșite minuni, există multe sărbători închinate mutării acestora, precum: mutarea Moaștelor Sfântului Nicolae, ale Sfântului Nectarie, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, ale Sfântului Maxim Mărturisitorul, ale Sfântului Dionisie de Zakynthos si ale Sfântului Alexandru Nevski și sărbătoarea de astăzi aducerea moaștelor Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Teodor - Teodora

Pentru a citi Etimologia numelui Teodor - Teodora APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat

Sfântul Teodor Stratilat a fost contemporan cu un alt comandant militar și anume Sfântul Teodor Tiron, sărbătorit pe 17 februarie, născut tot în Evhaita, care a fost martirizat în anul 289, cei doi Sfinți, având în vedere elementele comune care îi unesc, fiind cinstiți împreună atât în Sfintele Icoane cât și în imnografie. Așadar, în spațiul Bisericii Ortodoxe, Sfântul Teodor Stratilat apare, mai întotdeauna, reprezentat alături de Sfântul Teodor Tiron, în picioare, fiind nelipsiți din decorul monumental al lăcașurilor de cult. Ei sunt zugrăviți ca ostași, purtând straie după obiceiul roman: mantie pe umăr, zale și platoșă, având întotdeauna, sabie, scut și suliță.

Icoana Sfinților Mucenci Teodor Tiron și Teodor Stratilat
Icoana Sfinților Mucenci Teodor Tiron și Teodor Stratilat

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, cu părul creț, cu barbă despărțită în două, prin sabie se săvârșește.

Una dintre puținele icoane ceramice străvechi existente cu Sfântul Mucenic Teodor Stratilat este datată încă din secolul al-X-lea. A fost realizată de Școala Literară Preslav și a fost găsită în anul 1909 lângă Preslav, Bulgaria (acum Muzeul Național de Arheologie, Sofia).

Icoana Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
Icoana Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat
Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat

Strălucit voievod al adevăratei Oști a Împăratului Ceresc ai ajuns, Fericite Teodor, purtătorule de biruință; că înțelepțește te-ai luptat cu armele credinței și mulțimile demonilor le-ai biruit și adevărat biruitor te-ai arătat. Pentru aceasta, pe tine cu credință, pururea te fericim.
Cu fapta și cu cuvântul încredințând numirea ta de dar al lui Dumnezeu, în dar împărățești daruri celor ce au nevoie; că tot darul desăvârșit care se pogoară de sus, de la Tatăl primindu-l, îmbogățești pe toți cei ce te cinstesc pe tine.
Toată Dumnezeiasca armă luând și înșelăciunea surpând, pe îngeri i-ai îndemnat să laude nevoințele tale. Că aprinzându-ți mintea de Dumnezeiasca dragoste, toate relele bărbătește ai înfruntat. Drept aceea potrivit cu numele tău, dăruiești Dumnezeiești daruri celor ce cer de la tine, purtătorule de biruință, Sfinte Mucenice Teodor.
Pentru aceasta strigăm către tine: roagă pe Hristos Dumnezeu, iertare de greșale să dăruiască celor ce prăznuiesc cu dragoste sfântă pomenirea ta.
Acum și pururea și-n vecii vecilor, Amin!

Pentru a citi Acatistul Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat APĂSAȚI AICI.

Pentru a citi Acatistul Sfântului Mucenic Teodor Tiron APĂSAȚI AICI.

Pentru a citi Acatistul Sfinților Mari Mucenici Teodor Stratilat și Teodor Tiron APĂSAȚI AICI.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Tropar - Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea

Cu numirea oștirii celei adevărate, purtătorule de chinuri, al cerescului împărat, voievod preabun te-ai făcut, Sfinte Mare Mucenice Teodore. Căci cu armele credinței te-ai oștit înțelepțește și ai biruit cetele demonilor și purtător de biruință viteaz te-ai arătat. Pentru aceasta pe tine cu credință pururea te fericim.

Condac - Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat, glasul al 4-lea

Cu bărbăția sufletului, întru credință ca întru o platoșă îmbrăcându-te și cuvântul lui Dumnezeu ca o suliță în mâini luând, pe vrăjmașul ai rănit, între mucenici Mare Teodore. Cu care împreună lui Hristos Dumnezeu, nu înceta a te ruga pentru noi toți.

Ornament despartitor v01

Viața completă - Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat (Viețile Sfinților)

Sfântul Mare Mucenic Teodor a pătimit pentru Hristos de la păgânul împărat Lichinie, în cetatea Eracliei, unde era voievod. Vremea sfârșitului său a fost în opt zile ale lunii februarie, iar în această lună și zi se cinstește aducerea cinstitelor lui moaște din cetatea Eracliei în Evhaita, patria lui. Pentru că așa i-a zis el lui Uar, slugii sale, care a privit la pătimirea sa și a scris-o pe aceea: "Trupul meu să-l pui în Evhaita, în stăpânirea strămoșilor mei". Deci cel ce va voi să știe toate cele despre acest sfânt, să citească pătimirea lui cea scrisă pe larg și pusă în ziua de opt februarie. Iar noi să pomenim aici o minune care s-a făcut de icoana lui și pentru care Sfântul Anastasie Sinaitul și Sfântul Ioan Damaschin ne încredințează. Acea minune a fost astfel:

Departe de cetatea Damascului, ca la patru mii de pași, era un loc care se numea Carsat, unde era biserica Sfântului Mare Mucenic Teodor Stratilat. Și când au luat saracinii locul acela în stăpânirea lor și au început a locui acolo, mulți dintre dânșii au intrat în biserica mucenicului și au întinat-o cu toate necurățiile, pentru că au băgat în ea dobitoacele lor, femeile și copiii și făceau acolo multe păcate trupești spurcate și urâte. Și acolo, pe un perete, era pictat chipul Sfântului Mare Mucenic Teodor, iar într-o zi oarecare, șezând mulți saracini și vorbind în biserica aceea, unul dintre dânșii a luat un arc și o săgeată și, încordând arcul, a săgetat în acel chip și a nimerit cu săgeata în umărul drept al sfântului și îndată a curs sânge din icoană, ca dintr-un om viu. Și văzând saracinii această minune, s-au mirat, însă n-au ieșit din biserică, ci locuiau în ea și își săvârșeau necurățiile după obiceiul lor cel spurcat. Și erau cei ce locuiau acolo douăzeci de saracini, fiecare având femeile și copiii lor; și în puține zile toți au pierit cu moarte amară, fiind loviți fără de veste. Iar cei ce locuiau afară din biserică, toți au rămas sănătoși în acea vreme. Și spune Cuviosul Anastasie Sinaitul despre acea icoană, că a văzut-o el însuși și era pe ea semnul sângelui ce cursese din rană.

Această minune a fost spre înfricoșarea saracinilor necredincioși, iar nouă credincioșilor spre învățătură, ca să știm că suntem datori a cinsti sfintele icoane, căci prin ele se fac minuni și lucrează minunat darul Dumnezeului nostru.

Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat - c

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 8 iunie

În această lună, în ziua a opta, pomenirea aducerii moaștelor Sfântului Marelui Mucenic Teodor Stratilat;
Tot în această zi, pomenirea Praznicului Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, ce s-a săvârșit întru Sostenio;
Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Nicandru și Marchian;
Tot în această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe Caliopia;
Tot în această zi, pomenirea Cuvioasei Melania, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Atre, care cu pace s-a săvârșit.
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Nicandru, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Marcu, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Naucratie, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului noul Mucenic Teofan, care a mărturisit în Constantinopol, la anul 1559, care prin cătușe s-a săvârșit.

Calendar Ortodox - Sfinții de mâine 9 iunie

În această lună, în ziua a noua, pomenirea celui dintre sfinți Părintelui nostru Chiril, patriarh al Alexandriei;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor cinci fecioare canonice: Tecla, Mariamni, Marta, Maria și Enata;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Sfințitului Mucenic Alexandru, episcopul Brusei, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Anania, care de sabie s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Cuviosului Chir, care cu pace s-a săvârșit;
Tot în această zi, pomenirea Sfintelor trei Fecioare Mucenițe din Hio, care de sabie s-au săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Teodor Stratilat să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Mucenice Teodor Stratilat roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion din cei 70 de Apostoli (8 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Agav, Ruf, Flegon, Asincrit, Ermis și Irodion fac parte dintre cei 70 de ucenici ai Mântuitorului, care au propovăduit în lume cuvântul Domnului, au adus pe cei necredincioși la […]

† Sfânta Lidia din Filipi
(20 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Lidia din Filipi a fost botezată de Sfântul Apostol Pavel, ea fiind prima creștină din Europa, iar în casa ei s-a format prima comunitate creștină care s-a întemeiat pe Bătrânul […]

† Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei
(26 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei a fost un foarte mare iubitor al oamenilor sărmani, mult nevoitor și apărător al dreptei credințe. A rămas în amintirea creștinilor ca un părinte drag credincioșilor […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram