† Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu
(25 august)

5/5 - (2 votes)

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu este o dovadă a cinstirii de care se bucura acest Sfântul Apostol Bartolomeu în secolul al-X-lea. Sfântul este serbat în calendarul ortodox de două ori: pe 11 iunie, moment în care se face pomenirea treceri sale la Domnul și pe data de 25 august când se face pomenirea mutării sfintelor sale moaște.

Viața pe scurt a Sfântului Apostol Bartolomeu (sinaxar)

Martiriul Sfântului Apostol Bartolomeu 25 august
Martiriul Sfântului Apostol Bartolomeu 25 august

Înainte de a vedea istoria aducerii moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu trebuie să vedem cine a fost acest mare apostol.

Sfântul Apostol Bartolomeu a fost unul din cei 12 ucenici ai Domnului nostru Iisus Hristos. S-a născut în Galaad. Și-a început propovăduirea Evangheliei Domnului în Siria și în Asia de Sus avându-l alături o perioadă pe Sfântul Apostol Filip, însă, după sfârșitul acestuia, Sfântul Apostol Bartolomeu s-a îndreptat spre India. A ajuns apoi în Arabia, Persia și mai târziu în Armenia cea Mare și în Alvan, cetatea Armeniei. Aici a vindecat-o pe fiica împăratului de duhuri necurate, iar acest lucru precum și săvârșirea multor altora asemănătoare, au atras asupra sa atenția păgânilor necurați. Astfel, Sfântul Bartolomeu a fost prins, supus la chinuri pentru ca, în final să fie răstignit pe cruce cu capul în jos, iar pielea trupului său să fie jupuită. Tăindu-i-se apoi capul, și-a aflat sfârșitul creștinesc întru cinstirea sa.

Ornament despartitor v01
Ornament despartitor v01

Istoria aducerii moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu

Creștinii armeni din cetatea Albanopolis i-au așezat trupul Sfântului Apostol Bartolomeu într-o raclă de plumb, care a continuat să săvârșească minuni față de cei credincioși.

Din nou însă vrăjmașii s-au simțit amenințați de puterea dumnezeiască și tămăduitoare a moaștelor sfântului, astfel încât au plănuit și dus la bun sfârșit furtul acestora. Au sustras racla cu sfintele moaște și au aruncat-o în mare cu gândul de a se scufunda, însă contrar așteptărilor, aceasta a plutit liniștită pe apă. În nebunia lor, păgânii au aruncat odată cu racla Sfântului Apostol Bartolomeu încă patru alte racle care purtau moaștele a patru sfinți mucenici: Papia, Luchian, Grigorie si Acachie. Spre surprinderea tuturor și spre slava lui Dumnezeu care este atotvăzător, cele cinci racle au sfidat orice regulă plutind peste ape în loc să se scufunde de la greutatea lor. Așa au "călătorit" cele cinci racle prin Bosforul Traciei, la Propontis, au trecut strâmtoarea Helespontului, apoi au trecut Marea Egee și Marea Ionică, au ajuns în Sicilia și într-un final în insulele Lipari. Aici fiecare raclă și-a urmat drumul său hotărât de Dumnezeu, doar racla Sfântului Bartolomeu a rămas pe insula Lipari, racla lui Papian a plutit înapoi până în Sicilia, a lui Luchian în Mesina, a lui Grigorie în Calabria, iar a lui Acachie în Ascalon. Tradiția locală spune că cinstitele moaște au ajuns la Lipari în data de 13 februarie anul 264.

Episcopul insulei Lipari a aflat toate detaliile acestei întâmplări miraculoase în vis, prin intervenția divinității. A doua zi, împreună cu clerul și credincioșii de pe insulă au mers pe plajă unde au găsit racla cu moaștele Sfântului. Mare le-a fost bucuria, episcopul exclamând următoarele: "O, Lipare, de unde ți-a venit ție o bogăție ca aceasta? Cu adevărat că te-ai mărit și te-ai proslăvit acum; deci, dănțuiește acum și saltă, primind în mâinile tale pe acest mare folositor al tău, care te cercetează pe tine și pe mijlocitorul cel către Dumnezeu! Bine ai venit la noi, apostole al lui Hristos!"

Martiriul Sfântului Apostol Bartolomeu 25 august - a

Uimiți din cale afară și preaslăvind puterea lui Dumnezeu, locuitorii insulei au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Apostol Bartolomeu așezând într-însa spre închinare moaștele cele sfinte, izvorâtoare de mir și tămăduitoare de multe boli.

În acest loc au rămas sfintele moaște mulți ani, până în zilele împărăției lui Teofil, (829-842) luptătorul împotriva icoanelor. Atunci, cu voia lui Dumnezeu, insula Lipari a fost atacată și prăduiră de către neamul agarenilor. Așa se face că, un boier din cetatea Vinenda, pe numele său Sicard, care cunoștea de demult minunile pe care le-a săvârșit Sfântul Apostol Bartolomeu, cinstindu-l din adâncul sufletului său, a chemat din cetatea Amanfiei niște corăbieri și făgăduindu-le că le va da lor averi îndestulate, i-a rugat să meargă cu corabia la insula Lipari pentru a aduce de acolo moaștele Sfântului Apostol. Corăbierii au făcut întocmai, întorcându-se cu comoara neprețuită, la întoarcere, boierul Sicard așezând-o cu mare cinste în cetatea Venenda, în biserica cea mare.

Acesta este momentul în care se prăznuiește aducerea cinstitelor moaște ale Sfântului Apostol Bartolomeu în ziua a douăzeci și cincea a lunii august, ziua în care cinstitele lui moaște au fost aduse în Venenda. Prin ele se tămăduiesc felurite boli și neputințe, cu rugăciunile apostolului și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos. Pomenirea Sfântului Apostol al Domnului Bartolomeu se mai săvârșește și în ziua de 11 iunie, dimpreună cu cea a Sfântului Apostol Barnaba. În anul 983 moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu au fost aduse din Benevent, la Roma, la intervenția împăratului Otto I, unde se odihnesc și în prezent în bazilica "Sfântul Apostol Bartolomeu" de pe "Isola Tiberiana".. (Basilica di San Bartolomeo all’Isola din Roma).

În anul 1238 un fragment de craniu a fost dus la Frankfurt pe Main (Germania) și depus în relicvariul domului ce-i poartă numele "Sfântul Apostol Bartolomeu". O altă parte din capul Sfântului se află în Muntele Athos la Mănăstirea Caracalu.

Surse: Ziarul Lumina, Sfinți, Ortodoxia Neamului.

Ornament despartitor v01

Etimologia / semnificația numelui Bartolomeu

Bartolomeu - este un nume care provine din aramaică (limba care a înlocuit vechea ebraică din Palestina), bar-Tôlmay (תולמיבר), care se desparte în două cuvinte "bar" care înseamnă fiul și "Tôlmay", care este un nume de familie, deci Bartolomeu ar însemna "fiul lui Tôlmay". Tôlmay poate fi tradus și el prin "brazdă", "îndrăzneț", "însuflețit" . Astfel Bartolomeu într-o traducere completă înseamnă "fiul brazdei" sau "fiul abundenței în brazdă", "abundența câmpului lucrat", "fiul îndrăznelii", "fiul însuflețit".

Numele a fost popular în vestul Europei prin intermediul latinescului Bartholomaeus.

La noi, ajunge datorita influentei bisericii latino-catolice, exercitata mai ales în Transilvania. În vechile documente din Moldova si Tara Romanească el apare în variante ca Bart, Barta, Bartos, Bartoc, Barta, Bertea, care astăzi sunt nume de familie. Calendarului ortodox conține forma Bartolomeu.

Acest lucru dovedește că numele era folosit și de români. Apare în Țara Romanească prima data în 1483 - Barta Patru, stăpân în fostul sat Bartcovesti, județul Mehedinți.

Derivate ale numelui Bartolomeu

Bartolomeea, Vartolomeu, Vartolomeea.

Când își post serba ziua de nume cei care poartă numele de Bartolomeu?

Conform calendarului ortodox, aceștia își pot serba ziua de nume în date de 11 iulie când este pomenit Sfântul Apostol Bartolomeu.

Ornament despartitor v01

Icoana Sfântului Apostol Bartolomeu

Icoana Sfântului Apostol Bartolomeu 25 august - a
Icoana Sfântului Apostol Bartolomeu 25 august

Dionisie din Furna în "Erminia picturii bizantine" nu ne furnizează prea multe detalii despre felul în care trebuie să fie pictat Sfântul Apostol Bartolomeu, el ni-l descrie spunând: "Bartolomeu, tânăr cu început de barbă."

Cartea în format fizic ➡ Dionisie din Furma - Erminia Picturii Bizantine, p. 149

Ornament despartitor v01

Pasaje Biblice legate de Sfântul Apostol Bartolomeu

Și S-a suit pe munte și a chemat la Sine pe câți a voit, și au venit la El.
Și a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El și să-i trimită să propovăduiască,
Și să aibă putere să vindece bolile și să alunge demonii.
Deci a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru;
Pe Iacov al lui Zevedeu și pe Ioan, fratele lui Iacov, și le-a pus lor numele Boanerghes, adică fii tunetului.
Și pe Andrei, și pe Filip, și pe Bartolomeu, pe Matei, și pe Toma, și pe Iacov al lui Alfeu, și pe Tadeu, și pe Simon Cananeul,
Și pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a și vândut.

Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu - Capitolul 3, 13-19

Cartea în format fizic ➡ Biblia/Sfânta Scriptura

Ornament despartitor v01

Rugăciune către Sfântul Apostol Bartolomeu

Mai înainte-știutorul a toate și Dumnezeu, mintea ta cea dumnezeiască văzând-o, te-a ales și te-a împreunat cu ceata Apostolilor, Sfinte Bartolomeu prealăudate, cu harul luminând inima ta.
Stih: Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
La înălțimea faptelor bune suindu-te, cu limbă de foc insuflată, împărțită în chipul focului te-ai îmbogățit, ca un Apostol al lui Hristos, prin venirea Mângâietorului, preamărite, uscăciunea păgânătății și deșertăciunea ai cheltuit-o.

Ornament despartitor v01

Cântări Liturgice

Troparul Sfântului Apostol Bartolomeu, glasul al 3-lea

Sfinților Apostoli rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condacul Sfântului Apostol Bartolomeu, glasul al 4-lea

Arătatu-te-ai mare soare Bisericii, cu strălucirile învățăturilor și ale înfricoșătoarelor minuni, la lumină povățuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Sfinte Bartolomeu, Apostole al Domnului.

Ornament despartitor v01

Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu (Viețile Sfinților)

După sfârșitul mucenicesc al Sfântului Apostol Bartolomeu, care a suferit de la păgâni pentru Hristos în Alvana, cetatea Armeniei celei mari, credincioșii, luând cinstitul lui trup, l-au pus într-o raclă de plumb și l-au dus într-aceeași cetate. De la moaștele apostolului se făceau multe minuni, dându-se tămăduire bolnavilor. Pentru aceea, mulți din cei necredincioși se întorceau la Hristos. Iar slujitorii diavolești, popii cei necurați și chinuitorii, auzind și văzând cu ochii minunile acelea, nu numai puterile lui Dumnezeu nu le cunoșteau, dar se și mâniau asupra cinstitelor moaște ale apostolului, necăjindu-se în inimile lor.

Deci, adunându-se cu vrăjmășie și cu mânie, au luat racla de plumb în care erau puse moaștele și au aruncat-o în mare, socotind să le scufunde în adâncul mării. Ei au aruncat încă și alte patru racle cu moaștele altor sfinți mucenici, ale lui Papian, Luchian, Grigorie și Acachie. Dar, în loc ca raclele acelea să se afunde în adânc, ele au plutit ca niște luntre, mergând astfel pe deasupra apei și purtând comorile cele fără de preț în ele; mai ales racla apostolului fiind de plumb, stătea neafundată în apă, mai presus de fire. Acea raclă se făcuse ușoară și, ca o corabie purtându-se cu a lui Dumnezeu puternică îndreptare, înota pe mare în mijlocul raclelor mucenicești, pentru că, spre cinstea Apostolului Bartolomeu, două erau de-a dreapta și două de-a stânga.

Deci, raclele acelea mergând cu minunată înotare, s-au îndreptat spre Bosforul Traciei, la Propontis, și au trecut strâmtoarea Helespontului; apoi, trecând marea Egee și Ionică, au ajuns în Sicilia, și, lăsând Siracusa în stânga, au plecat spre apus și au ajuns la insulele Lipăr. Acolo a stat racla apostolului, iar raclele celorlalți sfinți mucenici, petrecând pe apostol la Lipăr, l-au lăsat și s-au despărțit, unde i-a poruncit voința dumnezeiască fiecăreia să meargă sau să stea. Racla lui Papian a plecat în Sicilia; a lui Luchian, în Meșina; a lui Grigorie, în Calabria; iar a lui Acachie, în Ascalon, cetate care se numește astfel. Despre toate acestea s-a făcut descoperire de la Dumnezeu lui Agaton, episcopul insulei Liparului; iar el cu clerul și poporul, mergând la malul mării și aflând acolo racla cu moaștele apostolului, s-au umplut cu toții de bucurie și au grăit: "O, Lipare, de unde ți-a venit ție o bogăție ca aceasta? Cu adevărat că te-ai mărit și te-ai proslăvit acum; deci, dănțuiește acum și saltă, primind în mâinile tale pe acest mare folositor al tău, care te cercetează pe tine, și pe mijlocitorul cel către Dumnezeu!". Apoi a strigat către dânsul: "Bine ai venit la noi, apostole al lui Hristos!".

Sfântul Apostol Bartolomeu 25 august

Deci, toți se minunau și preamăreau puterea lui Dumnezeu, cum racla aceea de plumb cu moaștele sfântului nu s-au afundat în apă, ci mai ușoară decât luntrea a venit la dânșii o cale atât de lungă, înotând pe mare, nu cu mâna omenească, ci ocârmuindu-se de dumnezeiasca putere. Apoi, luând racla aceea cu moaștele, au dus-o în biserică cu cântare de psalmi și cu dănțuire, și a curs mir din sfintele moaște ale apostolului, prin care se tămăduiau bolile cele nevindecate. Aceste cinstite moaște au petrecut în insula aceea mulți ani, până la împărăția lui Teofil, luptătorul împotriva icoanelor. Iar în zilele lui, cu voia lui Dumnezeu și pentru păcatele oamenilor, agarenii au prădat insula Liparului. Iar un boier din cetatea Vinenda, anume Sicard, care de demult auzise de minunile apostolului, din credința cea fierbinte către sfântul, a chemat din cetatea Amanfiei niște oameni corăbieri și, făgăduindu-le că le va da lor averi îndestulate, i-a rugat să meargă cu corabia la insula Liparului, ca de acolo să aducă la dânsul comoara aceea sfânta cu moaștele Sfântului Apostol Bartolomeu.

Plecând ei cu corabia și ajungând la insula aceea, au luat acea dorită bogăție duhovnicească și s-au întors la locul lor. Iar când boierul Sicard a fost înștiințat despre moaștele sfântului, că se apropiau de dânșii, a ieșit întru întâmpinare cu episcopul și cu mulțime de popor cu corăbiile pe mare și, primind cu bucurie pe apostolul lui Hristos, l-au dus cu cinste în cetatea Venenda, și, punându-l în biserica cea mare, i-a așezat praznic luminos. Din acea vreme se prăznuiește aducerea cinstitelor moaște ale acestui sfânt apostol, în ziua a douăzeci și cincea a lunii august; zi în care cinstitele lui moaște au fost aduse în Venenda. De la ele se dau multe tămăduiri de toate neputințele, cu rugăciunile apostolului și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos.

pravila - Floare Ornamentala

Cartea în format fizic ➡ Viețile Sfinților Iunie

Ornament despartitor v01

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 25 august

În aceasta luna, în ziua a douăzeci și cincea, pomenirea așezării moaștelor Sfântului măritului Apostol Bartolomeu;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfântului Apostol Tit, episcopul Gortinei din Creta, ucenicul Sfântului Apostol Pavel;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Părinților noștri: Mina, Epifanie, Ghenadie și Ioan arhiepiscopul Constantinopolului.

Calendar Ortodox - Sfinții de astăzi 26 august

În aceasta lună, în ziua a douăzeci și șasea, pomenirea Sfinților Mucenici Adrian și Natalia, și cei împreuna cu dânșii;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților douăzeci și trei de Mucenici, care au fost chinuiți împreună cu Sfântul Adrian, și de sabie s-au săvârșit;
Tot în aceasta zi, pomenirea Sfinților Mucenici Atic și Sisenie;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Ivistion;
Tot în aceasta zi, pomenirea sfântului Mucenic Adrian printul;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Ioasaf, fiul lui Avenir, împăratul Indiei;
Tot în aceasta zi, pomenirea Preacuviosului Titoe, care cu pace s-a săvârșit.

Ornament despartitor v01

Pe Sfântul Apostol Bartolomeu să îl rugăm să ceară de la Dumnezeu pentru noi mântuire sufletelor noastre: Sfinte Apostole Bartolomeu roagă-te lui Hristos pentru noi! Cu ale lui sfinte rugăciuni și cu ale tuturor Sfinților pomeniți astăzi, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește-ne pe noi. Amin.

Sursă: pravila.ro, facebook.

Floare-Final

Recomandări

† Întâia și a doua aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(24 februarie)

FB Mess WA Like Capul Sfântului Ioan Botezătorul este una dintre cele mai de preț Sfinte Moaște ale Bisericii, având o istorie aparte, acesta fiind pierdut și găsit de mai multe ori. În calendarul ortodox […]

† Sfântul Apostol Filip, propovăduitor pe pământul românesc
(14 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Filip a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli ai Domnului Hristos, el având o importanță deosebită pentru noi Românii, deoarece a propovăduit Evanghelia Mântuirii și pe meleagurile tării noastre […]

† Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei
(9 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Alexandriei, este cunoscut și sub numele de "Apărătorul Maicii Domnului", nume pe care îl primește datorită luptei sale împotriva învățăturilor greșite ale lui Nestorie cel ce nu […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

One comment on “† Aducerea moaștelor Sfântului Apostol Bartolomeu
(25 august)”

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram