Acatistul Zămislirii Maicii Domnului

5/5 - (1 vote)

Acatistul Zămislirii Maicii Domnului se poate citi pentru a cere Maicii Domnului ca în poporului nostru, în țara noastră, la rudele și la urmașii noștri, să se nască copii sănătoși, buni, minunați, cu evlavie sfântă și cu multe calități și virtuți sfinte.

Înainte de a începe Acatistul Zămislirii Maicii Domnului trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Zămislirii Maicii Domnului - text

Troparul zămislirii Maicii Domnului, glasul al 5-lea

Cea care ai fost zămislită în pântecele Sfintei și Dreptei Ana, prin rugăciune ei și a Sfântului și Dreptului Ioachim, binecuvântată fiind de a fi cea mai curată Fecioară din lume și Maica Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-te și pentru noi creștinii de acum.

Condacul 1

Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, neavând copii și considerând rușine aceasta, s-au rugat lui Dumnezeu să le dea un copil, chiar dacă aveau vârsta înaintată, iar noi strigăm: Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Icosul 1

Rugându-se în munte, dreptul Ioachim a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu care a zis: Bucură-te Ioachime și te veselește. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu și am venit să te veselesc că soția ta Ana va zămisli și va face o Fecioară. Aceasta va fi cea mai aleasă dintre toate fecioarele Pământului, căci ea va zămisli și va naște, pe Fiul lui Dumnezeu, iar noi cântăm cu toată cinstea așa:
Bucură-te Sfântă Fecioară că Sfinții tăi Părinți s-au rugat pentru tine;
Bucură-te, că rugăciunile lor au fost auzite de Dumnezeu;
Bucură-te, că își doreau un copil chiar dacă aveau vârsta înaintată;
Bucură-te, că Preabunul Dumnezeu le-a trimis un Sfânt Înger să te binevestească;
Bucură-te, că Sfântul Înger le-a binevestit zămislirea ta;
Bucură-te, ca ai fost cea mai aleasă dintre fecioarele Pământului;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 2

Sfinții Părinți Ioachim și Ana bucurându-se de veștile bune aduse de Îngerul lui Dumnezeu, au lăudat pe Atotputernicul cântând din toată inima lor: Aliluia!

Icosul 2

Fecioara promisă s-a zămislit în pântecele Sfintei Ana și ea a fost afierosită lui Dumnezeu înainte de a se naște, iar noi creștinii cântăm:
Bucură-te, că Sfinții Părinți au fost fericiți;
Bucură-te, că Sfinții Părinți au fost mulțumiți;
Bucură-te, că Dumnezeu a fost lăudat;
Bucură-te, că zămislirea s-a produs în pântecele Sfintei Ana;
Bucură-te, că ai fost afierosită lui Dumnezeu;
Bucură-te, de credincioșia Sfinților tăi Părinții;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 3

Un mare dar de la Dumnezeu a fost zămislirea Preacuratei Fecioare în pântecele mamei sale, iar noi creștinii cântam: Aliluia!

Icosul 3

Domnul Dumnezeu a binecuvântat ca Preacurata Fecioară să fie zămislită și să crească până la vremea nașterii sale în pântecele curat al dreptei Ana, iar noi strigam așa:
Bucură-te Sfântă Fecioară că ai fost Dar Dumnezeiesc pentru Sfinții tăi părinți;
Bucură-te, că planul lui Dumnezeu s-a lucrat și prin binecuvântații și drepții tăi Părinți;
Bucură-te, pentru minunata lucrare Divină;
Bucură-te, pentru binecuvântarea ce au avut-o Sfinții Părinți Ioachim și Ana de la Dumnezeu;
Bucură-te, pentru dragostea cu care ai fost așteptată să te naști;
Bucură-te, că zămislirea ta a fost o minune;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 4

La vârsta când dreapta Ana te-a zămislit pe tine Preacurată Fecioară, anii trecuseră de 60, iar tatăl tău Sfântul și Dreptul Ioachim trecuse de 70 de ani și cântau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ceea ce la oameni nu este cu putință a se face, la Dumnezeu este cu putință și de aceea socotim că Pronia Cerească s-a revărsat peste Sfinții tăi Părinți, cât și peste tine, iar noi cântăm așa:
Bucură-te, că zămislirea ta a fost mai presus de fire;
Bucură-te, că mama ta trecuse de 60 de ani;
Bucură-te, că tatăl tău trecuse de 70 de ani;
Bucură-te, că la Dumnezeu totul este cu putință;
Bucură-te, că Pronia Cerească a fost peste Sfinții Părinți;
Bucură-te, că această Sfântă Pronie a fost și peste tine;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 5

Sfinții Părinți Ioachim și Ana s-au asemănat cu Avraam și Sarra, care și ei au zămislit la bătrânețe pe Isaac, după făgăduința Dumnezeiască, iar noi cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Vrednicia Sfinților și drepților Părinți este foarte mare, fiindcă din ei a zămislit Preasfânta Fecioară, căci după mâhnirea și necazurile care le-au îndurat de la oameni, părinții tăi au dobândit bucurie veșnică, iar noi strigăm așa:
Bucură-te, că Sfinții Părinți Ioachim și Ana s-au asemănat cu patriarhul Avraam și dreapta Sarra;
Bucură-te, că după cum Avraam și Sarra l-au avut pe Isaac, așa și Sfinții Părinți te-au avut pe tine;
Bucură-te, că lucrarea Dumnezeiască s-a văzut și la dreapta Sarra și pentru Sfânta Ana mama ta;
Bucură-te, că părinții tăi au suferit necazurile aduse de oameni asupra lor;
Bucură-te, că toate necazurile au fost uitate de bunele vestiri a zămislirii tale;
Bucură-te, că Sfinții tăi Părinți au dobândit bucurie veșnică;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 6

Pentru ca sufletul tău Preacurat să vină pe Pământ a fost așteptat timp de 2500 de ani, iar noi cântăm cântare sfântă: Aliluia!

Icosul 6

Deși în Împărăția Cerurilor nu este nici timp, nici îmbătrânire, nici necaz și nici durere, de acolo de Sus se vede mișcarea Pământului în jurul Soarelui și în acest fel se pot număra anii pământești, iar noi cântăm:
Bucură-te, că Sfântul tău suflet a fost instruit multă vreme în Sfânta Împărăție;
Bucură-te, că ai fost cu duhul în cel mai înalt Cer;
Bucură-te, că Darul Dumnezeiesc ți-a fost de mare folos;
Bucură-te, că în Împărăția Cerurilor nu este timp;
Bucură-te, că acolo Sus nu este îmbătrânire;
Bucură-te, că la Dumnezeu nu este nici tristețe și nici durere;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 7

Pregătirea Sfântului tău suflet s-a făcut la un loc cu Heruvimii și cu Sfinții Serafimi, care cântau lui Dumnezeu necontenit: Aliluia!

Icosul 7

Sfântul tău suflet are 52 de virtuți și calități, fiind perfect pregătit cerește și de aceea ai putut suferi toate necazurile de pe Pământ, iar noi cântăm așa:
Bucură-te, că Sfântul tău suflet s-a pregătit lângă Sfinții Heruvimi;
Bucură-te, că Sfântul tău suflet a fost și lângă Sfinții Serafimi;
Bucură-te, că formarea spirituală s-a făcut la cel mai înalt nivel Ceresc;
Bucură-te, că ai cele mai multe calități;
Bucură-te, că ai cele mai deosebite virtuți;
Bucură-te, pentru pregătirea cerească ce s-a făcut asupra Sfântului tău suflet;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 8

Sfânta Ana a zămislit la bătrânețe ca să împlinească voia lui Dumnezeu, căci atunci a fost gata pregătit sufletul tău Preacurată, iar noi cântam: Aliluia!

Icosul 8

Zămislirea ta nu a fost întâmplătoare și nici zămislirea altora nu este întâmplătoare, ci toate se fac cu Pronie Cerească, de aceea noi cântam așa:
Bucură-te, că Sfânta Ana a fost vas ales al Divinității;
Bucură-te, că Sfântul și Dreptul Ioachim a fost de Dumnezeu binecuvântat;
Bucură-te, că Sfântul tău suflet a intrat în trup zămislit de Sfinți;
Bucură-te, că zămislirea ta a fost ceva minunat;
Bucură-te, că nici zămislirea altora nu a fost întâmplătoare;
Bucură-te, că noi cinstim sfânta ta zămislire;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 9

După cum Sfinții tăi Părinți au făcut rugăciune, au postit, s-au smerit și cu lacrimi au cerut un copil, așa și noi creștinii de acum trebuie să facem la fel cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Sufletul tău cel minunat Sfântă Fecioară a fost adus de un Sfânt Înger de la Tronul lui Dumnezeu și așezat în trupul zămislit în pântecele cel sfânt al cinstitei Maicii tale Ana, iar noi cântăm așa:
Bucură-te, pentru cei care se roagă pentru a avea copii;
Bucură-te, căci copii sunt un dar de la Dumnezeu, așa cum și tu ai fost un Dar pentru Sfinții tai Părinți;
Bucură-te, pentru toți cei ce cu smerenie se căsătoresc;
Bucură-te, că sufletul tău a fost adus pe Pământ de un Înger de la Tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că trupul tău s-a dezvoltat normal;
Bucură-te, că noi cinstim sfânta ta zămislire;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 10

Domnul Dumnezeu a pus pentru protecția sfântului tău trup și suflet Puterile Cerești și pentru a nu se putea atinge nimeni de Sfinții tăi Părinți, iar noi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Toate Puterile Cerești protectoare ale Sfinților Părinți și ale tale Preacurată erau din Cerul al 10-lea, de lângă prealuminatul Tron Dumnezeiesc, iar noi strigăm așa:
Bucură-te, că Preabunul Dumnezeu a lucrat la apărarea ta;
Bucură-te, că Divinitatea a ocrotit pe Sfinții tăi Părinți;
Bucură-te, că pentru aceasta Puterile Cerești au primit poruncă strictă și sfântă;
Bucură-te, că Puteri Cerești care v-au protejat;
Bucură-te, că Puterile Cerești te-au protejat și după naștere;
Bucură-te, pentru tot ce s-a făcut pentru tine;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 11

După nouă luni Sfânta și Dreapta Ana, te-a născut pe tine Preacurată Fecioară și cu bucurie mare împreună cu tatăl tău Sfântul și Dreptul Ioachim, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Bucurie mare a fost la nașterea ta, în Cer și pe Pământ, căci Domnul Iisus Hristos te privea ca pe o viitoare Mamă, iar cei de pe Pământ te priveau ca pe o viitoare Împărăteasă a tuturor veacurilor, de aceea noi cântăm așa:
Bucură-te, că sfânta zămislire a fost de mare folos omenirii;
Bucură-te, ca folosul se vede de 2000 de ani încoace;
Bucură-te, că Sfinții Părinți Ioachim și Ana nu au sperat în zadar;
Bucură-te, că la nouă luni după zămislire te-ai născut pe Pământ;
Bucură-te, că ai fost protejată atât de cei din Ceruri cât și de cei de pe Pământ;
Bucură-te, că nașterea ta a fost minunată;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 12

Dacă zămislirea și nașterea ta preacurată au fost mare bucurie Cerească și Pământească, atunci și noi creștinii de acum să ne bucurăm din toată inima cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Pe aceia care te iubesc pe tine Preasfântă Fecioară și cinstesc cu toată dragostea sfânta ta zămislire și nașterea ta minunată, noi îi cinstim și-i slăvim și noi ca niște păcătoșii și smeriții, cântam așa:
Bucură-te, că zămislirea și nașterea ta sunt prilej de bucurie duhovnicească pentru noi;
Bucură-te, pentru aceste sfinte evenimente;
Bucură-te, pentru toți cei ce te slăvesc;
Bucură-te, pentru toți cei ce te iubesc;
Bucură-te, pentru toți cei ce au înălțat Sfinte Lăcașuri de rugăciune în cinstea numelui tău;
Bucură-te, pentru toți cei care au scris cărți și scrieri sfinte pentru cinstirea numelui tău;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 13

O, de trei ori fericită și Preasfântă Fecioară Maria, primește și de la noi acest imn de slavă sfântă, ca din gura unor prunci ce cântă cu toții: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Rugându-se în munte, dreptul Ioachim a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu care a zis: Bucură-te Ioachime și te veselește. Eu sunt Îngerul lui Dumnezeu și am venit să te veselesc că soția ta Ana va zămisli și va face o Fecioară. Aceasta va fi cea mai aleasă dintre toate fecioarele Pământului, căci ea va zămisli și va naște, pe Fiul lui Dumnezeu, iar noi cântăm cu toată cinstea așa:
Bucură-te Sfântă Fecioară că Sfinții tăi Părinți s-au rugat pentru tine;
Bucură-te, că rugăciunile lor au fost auzite de Dumnezeu;
Bucură-te, că își doreau un copil chiar dacă aveau vârsta înaintată;
Bucură-te, că Preabunul Dumnezeu le-a trimis un Sfânt Înger să te binevestească;
Bucură-te, că Sfântul Înger le-a binevestit zămislirea ta;
Bucură-te, ca ai fost cea mai aleasă dintre fecioarele Pământului;
Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Condacul 1

Sfinții și Drepții Părinți Ioachim și Ana, neavând copii și considerând rușine aceasta, s-au rugat lui Dumnezeu să le dea un copil, chiar dacă aveau vârsta înaintată, iar noi strigăm: Bucură-te Sfântă Fecioară, care ai fost zămislită spre a fi Maica Domnului Iisus Hristos!

Rugăciune în cinstea zămislirii Preasfintei Fecioare Maria

Preasfântă, Preacurată și Preabinecuvântată Fecioară Maria, care ai fost zămislită în pântecele mamei tale Sfânta și Dreapta Ana, roagă-te și pentru noi Fiului tău Domnului nostru Iisus Hristos, ca în poporului nostru, în țara noastră, la rudele și la urmașii noștri, să se nască copii sănătoși, buni, minunați, cu evlavie sfântă și cu multe calități și virtuți sfinte.
Așa cum ai fost înzestrată de Preabunul Dumnezeu cu multe virtuți și calități, așa și urmașii noștri să fie înzestrați cu virtuți și calități sfinte, spre a face voia lui Dumnezeu și a-și împlini cu cinste misiunea lor pe Pământ, în neamul nostru românesc, acum și pururea și-n vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Zamislirea Maicii Domnului - video

Sfârșit - Acatistul Zămislirii Maicii Domnului

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi depre Zămislirii Maicii Domnului - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Marcian și Martirie
(25 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Marcian și Martirie, secretarii, au mărturisit dumnezeirea lui Hristos și au pătimit în Constantinopol, pe vremea împăratului Constanțiu (331-361). Ei sunt considerați ocrotitorii secretarilor, funcționarilor și ai notarilor și […]

† Sfânta Mare Muceniță Anastasia - izbăvitoarea de boli
(22 decembrie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Anastasia a ajuns ca prin puterea rugăciunii să îi tămăduiască pe cei bolnavi, de aceea poară și numele de izbăvitoarea de boli. Ea este serbată în calendarul ortodox […]

† Părintele Efrem Katunakiotul
(27 februarie)

FB Mess WA Like Părintele Efrem Katunakiotul, în calendarul ortodox astăzi 27 februarie, este cel mai recent sfânt; fiind canonizat în luna martie 2020 de Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice împreună cu Sfinții Iosif Isihastul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram