Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, se poate citi de cuplurile care vor pace în familia lor sau de cele care își doresc copii și nu pot naște pentru ca Dumnezeu să îi binecuvinteze cu prunci.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul - text

Tropar la Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul, glasul al 4-lea

Cu haina preoției fiind îmbrăcat, înțelepte, după Legea lui Dumnezeu jertfa primită, după cuviința preoției, ai adus, Sfinte Zaharia. Și ai fost luminător și văzător al celor de taină, semnele darului întru tine purtând lămurit, preaînțelepte. Și cu sabia ai fost omorât în Biserica lui Dumnezeu, prorocule al lui Hristos. Cu Înaintemergătorul roagă-te să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Pe cei din neamul lui Aaron îi lăudăm pentru nașterea Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, pe Sfinții și Drepții Zaharia și Elisabeta! Iar voi, având îndrăzneală la Domnul, salvați-ne prin mijlocirea voastră de toate necazurile, pe cei ce strigă spre voi: Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Icosul 1

Ați fost cu adevărat îngeri pământești și oameni ai cerului, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, din tinerețea voastră v-ați împodobit viața cu toate virtuțile și ați trăit o viață curată, iar noi lăudăm viețuirea voastră:
Bucurați-vă, vlăstare minunate ale semințiiei lui Aaron;
Bucurați-vă, podoabe strălucitoare ale părinților evlavioși;
Bucurați-vă, sârguință a curăției duhovnicești și trupești;
Bucurați-vă, păzitori aprigi ai poruncilor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinți drepți ai lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, stând acum la masa cerească a chemării Domnului;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 2

Văzând Tatăl Ceresc din înălțimea slavei Sale viața voastră, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, care trăiați cu evlavie și cu sfințenie, a binecuvântat neamul vostru sfânt pentru a crește un rod cinstit și slăvit – Ioan, pentru a fi profet, Înaintemergător și Botezător al iubitului Său Fiu Iisus Hristos, și pe El să Îl lăudăm cântând: Aliluia!

Icosul 2

Arhanghelul Gavriil, îndrumat de Duhul Sfânt, a apărut în fața ta, preotul Zaharia, care ai intrat în Sfânta Sfintelor să slujești fiind rândul tău. Văzând îngerul cerului stând la dreapta altarului, o mare frică te-a învăluit, dar mesagerul lui Dumnezeu a zis: "Nu te teme, Zaharia". Noi, fiind atinși prin harul lui Dumnezeu, strigăm:
Bucurați-vă, apărători tari a vieții feciorelnice;
Bucurați-vă, cei care ne ajutați când suntem copleșiți de păcate și patimi;
Bucurați-vă, primind din plin harul lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei ce vedeți tainele ascunse în ceruri;
Bucurați-vă, că ați trăit pe pământ ca niște îngeri fără trup;
Bucurați-vă, că ați păstrat curăția trupească în viața voastră;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 3

Puterea îndurării fără margini a lui Dumnezeu s-a descoperit asupra ta, Sfinte Zaharia, pentru că văzând neprihănirea cu care umblai în fața lui Dumnezeu, Domnul ți-a trimis o mare mângâiere la bătrânețe, așa că I-ai cântat cu credință: Aliluia!

Icosul 3

Ai primit poruncă de la Domnul spre mângâiere, Sfinte Zaharia, printr-un înger al lui Dumnezeu, întrucât rugăciunea ta Îi era plăcută și ascultând-o, Dumnezeu s-a milostivit spre tine și a binecuvântat-o pe soția ta Elisabeta, care deși era ca o vie neroditoare a dat naștere unui fiu plin de har, Ioan. În același mod, primiți această cântare de la noi:
Bucurați-vă, că lui Dumnezeu i-a plăcut viața voastră;
Bucurați-vă, că ați umblat cu sfințenie înaintea Lui;
Bucurați-vă, că în rugăciunile voastre către Creator, natura a fost învinsă;
Bucurați-vă, că întotdeauna ați fost mângâiați de cuvântul Domnului;
Bucurați-vă, că v-ați pus toată nădejdea în Dumnezeu;
Bucurați-vă, că în faptele voastre bune nu ați cunoscut oboseala;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 4

Nedepășit de furtuna vieții lumești, fiul vostru Ioan, Sfinților Zaharia și Elisabeta, a fost mare înaintea Domnului, nu numai în trup, ci și în duh, așa cum a spus Îngerului Domnului, că prin nașterea lui s-a adus mare bucurie lumii, și mulți se vor bucura, lăudându-L pe Creator: Aliluia!

Icosul 4

Auzind cuvinte minunate despre fiul său, că va fi un mare profet și postitor, și chiar din pântecele mamei sale cu Duhul Sfânt se va umple și mulți dintre fiii lui Israel se vor întoarce la adevăratul Dumnezeu de dragul lui, pentru că va fi Înaintemergătorul lui Hristos având puterea profetului Ilie și pregătind poporul pentru venirea Mântuitorului, Sfântul Zaharia a fost extrem de uimit și surprins, neîndrăznind să creadă cele spuse de înger. Dar noi, ascultând cuvintele îngerului, îți strigăm:
Bucură-te, primind marea milă a Creatorului;
Bucură-te, că ai adus o mare bucurie tuturor popoarelor;
Bucură-te, că ți-ai acoperit părul cărunt cu slavă;
Bucură-te, că nu te-ai lipsit de darurile tale din cer;
Bucură-te, cel ce semănai cu milostivul Domn în toate lucrurile;
Bucură-te, cel ce te-ai închinat mereu Dumnezeului cel în Sfânta Treime slăvit;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 5

Îngerul Domnului a vorbit către Zaharia: "Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ți vorbesc, și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor", iar noi îi cântăm slavă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în Templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească; și au înțeles că avusese o vedenie în Templu. El le făcea semne neîncetat și a rămas mut. Noi, slăvind pe cei minunați în minunile Domnului nostru, vă grăim:
Bucură-te, că puterea lui Dumnezeu s-a împlinit prin tine;
Bucură-te, că voia lui Dumnezeu s-a făcut asupra ta;
Bucură-te, că mila Creatorului s-a revărsat din belșug asupra ta;
Bucură-te, că Creatorul ți-a dăruit cu generozitate bucurie;
Bucură-te, că de mâna lui Dumnezeu ai fost înălțat;
Bucură-te, că ai dat un exemplu pentru toată lumea;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 6

După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă de tot cinci luni. "Căci", zicea ea, "iată ce mi-a făcut Domnul, când Și-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi ia ocara dintre oameni", iar noi plini de recunoștință Îl lăudam pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Harul lui Dumnezeu s-a pogorât din belșug asupra Sfintei Elisabeta, când a fost umplută de Duhul Sfânt și striga cu glasul tare către Fecioara Maria: "Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și de unde mie aceasta, ca să vină la mine Maica Domnului meu? Că iată, cum veni la urechile mele glasul salutării tale, pruncul a săltat de bucurie în pântecele meu. Și fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul" Copilul ei a sărit în pântece cu bucurie la venirea Maicii Domnului. Ne bucurăm de harul Duhului Sfânt coborât asupra noastră, și strigăm cu bucurie:
Bucurați-vă, binecuvântați prin Duhul Sfânt;
Bucurați-vă, primind cu generozitate harul Creatorului;
Bucurați-vă, părinții unui mare Sfânt;
Bucurați-vă, bucuria-vă părinți ai cunoașterii lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, binecuvântați și de Maica Domnului, Mama tuturor drepților;
Bucurați-vă, robi ai Fiului întrupat al lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 7

Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: "Nu! Ci se va chema Ioan." Ei i-au zis: "Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele acesta." Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris, zicând: "Ioan este numele lui." Și toți s-au minunat. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis: "Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat și a făcut răscumpărare poporului Său; … Iar tu, pruncule, prooroc al Celui Preaînalt te vei chema, că vei merge înaintea fetei Domnului, ca să gătești căile Lui, Să dai poporului Său cunoștința mântuirii întru iertarea păcatelor lor, Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, Ca să lumineze pe cei care șed în întuneric și în umbra morții și să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii." Iar pruncul creștea și se întărea în duh. Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel. Dar noi, ascultând profeția ta prin tine, lăudăm pe Domnul, cântându-ți aceste laude:
Bucură-te, profețind lucruri sfinte în lume celui care s-a născut;
Bucură-te, că ai arătat bucurie lumii prin această naștere fericită;
Bucură-te, lăudându-L pe Dumnezeu peste măsură;
Bucură-te, că ai slujit Domnului cu credință;
Bucură-te, că toate Legile Lui le-ai păzit;
Bucură-te, că te-ai ținut curat;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 8

Oamenii, când auzeau despre nașterea slăvită și minunată a copilului vostru, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, cu uimire se gândeau: "Ce va fi acest copil?" Noi, bucurându-ne de nașterea slăvită a Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, strigăm către Domnul: Aliluia!

Icosul 8

Pe toți cei prezenți i-ai umplut cu o mare confuzie, profetul lui Dumnezeu Zaharia, în ziua când Preasfânta Fecioară Maria a venit cu Fiul lui Dumnezeu la templu și s-a așezat la locul femeilor care au născut în fața ușilor templului, vrând să ceară curățenia cea după lege. Dar tu, care ai condus-o pe Născătoarea de Dumnezeu în Sfânta Sfintelor când era pruncă de trei ani, și acum insuflat de harul lui Dumnezeu ai înțeles în duh că această Maică este Fecioara curată și după Naștere, și ai așezat-o la locul fecioarelor unde stau femeile care nu au soț. Noi, în timp ce O lăudăm împreună cu tine pe Fecioara Curată, strigăm cu dragoste și duioșie:
Bucură-te, cel care ai dat slava Maicii Domnului;
Bucură-te, că ai lăudat-o tuturor;
Bucură-te, așteptând venirea lui Dumnezeu în lume;
Bucură-te, că l-ai binecuvântat pe Creator cu rugăciunea curată;
Bucură-te, cel ce te-ai bucurat în Fața Pruncului Hristos;
Bucură-te, cel ridicat în Împărăția lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 9

Toți îngerii și sfinții s-au bucurat, când tu, Sfinte Zaharia, ai fost atins în inima ta de frica de Dumnezeu, și L-ai primit pe Fiul lui Dumnezeu ca și Creatorul și Dumnezeu tău și L-ai chemat: Aliluia!

Icosul 9

Glasul omenesc nu este de ajuns pentru slăvirea vrednică a vieții voastre minunate, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, că nu este cu putință a mărturisi toată rugăciunea și compasiunea voastră, toate lacrimile și suspinele către Dumnezeu. Primiți și de la noi dragoste și această mică laudă:
Bucurați-vă, vase al Duhului Sfânt din veacul ales;
Bucurați-vă, că voi ați întins mâna către Creator cu speranță;
Bucurați-vă, lăudând Sfânta Treime;
Bucurați-vă, că v-ați găsit drumul spre Dumnezeu în spini;
Bucurați-vă, că ați dobândit mântuirea prin strădanie neîncetată;
Bucurați-vă, că doar în Domnul v-ați pus nădejdea;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 10

Rânduind Dumnezeu mântuirea pentru copilul vostru Ioan, Sfânta Elisabeta a fugit cu el în munți de ucigașul de copii Irod care și-a trimis ostașii să ucidă toți pruncii din Betleem. Noi către Domnul, care i-a salvat pe aleșii Săi din mâna celor răi, cu dragoste cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Domnul a devenit zid de apărare față de ucigașii care te căutau, Sfânta Elisabeta cea dreaptă, când te-ai rugat: "Munte al lui Dumnezeu, primește pe maica cu pruncul!", poruncind muntelui de piatră să se despartă în două și să te închidă cu copilul în el. Bucurându-ne cu lacrimi de mântuirea ta, strigăm:
Bucurați-vă, că l-ați ales pe Domnul în toate cărările vieții;
Bucurați-vă, punându-vă viețile în mâna lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, că în voi ați purtat dragostea pentru Creator;
Bucurați-vă, că gustați fructe nepieritoare în Rai;
Bucurați-vă, că pentru adevărul lui Dumnezeu ați suferit;
Bucurați-vă, că ați vrut să fiți cu Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 11

Tu, Sfânt și neprihănit Zaharia, ai adus cântarea rugăciunii către Domnul Dumnezeu, când războinicii lui Irod cei asemănători cu fiarele au venit la tine cu poruncă de a le da pe fiul tău. Dar le-ai răspuns: "Eu acum slujesc Domnului Dumnezeului lui Israel, iar pe fiul meu nu-l știu unde este", strigând către Dumnezeu care te întărea: Aliluia!

Icosul 11

Templul Domnului a fost umplut cu lumina cerului, neprihănit Zaharia, când le-ai spus ostașilor: "Voi veți ucide trupul, iar Domnul va primi sufletul meu". Ai fost ucis în biserică în altar, așa cum a poruncit Irod, iar sângele tău cel sfânt a curs, s-a îngroșat pe marmură și s-a întărit ca mărturie și condamnare eternă a lui Irod. Noi, slăvind mucenicia ta, cântăm cu voci de laudă:
Bucurați-vă, suflete loiale Creatorului;
Bucurați-vă, că acum sunteți sfinți;
Bucurați-vă, cei ce viețuiți în slava cerului lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, intrând în bucuria Domnului vostru;
Bucurați-vă, că acum mâncați mâncare nepieritoare;
Bucurați-vă, că totdeauna vă rugați lui Dumnezeu pentru noi;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 12

Harul dumnezeiesc a fost asupra ta, dreaptă Elisabeta, că acoperită fiind de Dumnezeu, petreceai în muntele cel ce se desfăcuse împreună cu Ioan, unde, după dumnezeiasca poruncă, vi se făcuse peșteră și curgea izvor de apă. Și a crescut un finic deasupra peșterii, plin de roade. Când era vreme de mâncare, se pleca pomul acela jos, dându-vă spre mâncare rodul său, apoi iar se ridica în sus. Bucurându-te de acest dar al lui Dumnezeu, I-ai cântat cu copilul tău: Aliluia!

Icosul 12

Cântând un cântec de bucurie, laudă și de mulțumire Domnului, după patruzeci de zile de la uciderea dreptului Zaharia, Sfânta Elisabeta și-a dat sufletul lui Dumnezeu și s-a unit cu soțul ei din ceruri. Slăvind viața voastră neprihănită, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, vă cerem cu sinceritate să auziți cântările noastre de laudă:
Bucurați-vă, că având credința sfinților, vă bucurați acum cu ei în ceruri;
Bucurați-vă, fiind apărarea noastră naturală împotriva necazurilor;
Bucurați-vă, că ne apărați mereu de dureri;
Bucurați-vă, că îmblânziți în noi patimile trupești;
Bucurați-vă, soți evlavioși, ocrotitorii înțelepciunii;
Bucurați-vă, învățătorii bunătății;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 13

O, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta! Vă rugăm cu râvnă și dragoste: cereți Domnului nostru să ne sporească virtuțile și credința în această viață, să ne dea izbăvire de necazuri și nenorociri, iertarea păcatelor noastre, pentru ca și noi să fim vrednici de Împărăția Cerurilor pentru a moșteni și a cânta pentru totdeauna lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ați fost cu adevărat îngeri pământești și oameni ai cerului, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, din tinerețea voastră v-ați împodobit viața cu toate virtuțile și ați trăit o viață curată, iar noi lăudăm viețuirea voastră:
Bucurați-vă, vlăstare minunate ale semințiiei lui Aaron;
Bucurați-vă, podoabe strălucitoare ale părinților evlavioși;
Bucurați-vă, sârguință a curăției duhovnicești și trupești;
Bucurați-vă, păzitori aprigi ai poruncilor lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinți drepți ai lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, stând acum la masa cerească a chemării Domnului;
Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Condacul 1

Pe cei din neamul lui Aaron îi lăudăm pentru nașterea Sfântului Ioan, Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, pe Sfinții și Drepții Zaharia și Elisabeta! Iar voi, având îndrăzneală la Domnul, salvați-ne prin mijlocirea voastră de toate necazurile, pe cei ce strigă spre voi: Bucurați-vă, Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, născând rod bun pentru omenire!

Rugăciune la Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul

Ne bucurăm de măreția vieții drepte ale Sfinților Zaharia și Elisabeta, iubitorii de Hristos! Alergăm la voi și vă rugăm cu mare speranță: duceți sfintele voastre rugăciuni către Domnul pentru noi păcătoșii, să trimită tot ce este bun pentru sufletele și trupurile noastre, să ne dea credința dreaptă, dragoste nefățarnică, prosperitatea în fapte bune, sănătatea și mântuire veșnică pentru suflete și trupuri. Nu disprețuiți rugăciunile noastre, ci fiți mijlocitorii noștri în fața Domnului, astfel încât să primim mântuirea veșnică, să moștenim Împărăția Cerurilor și împreună cu voi și cu toți sfinții să slăvim iubirea Tatălui și Fiului și Sfânt Duh, în Sfânta Treime închinat. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților și Drepților Zaharia și Elisabeta, părinții Sfântului Ioan Botezătorul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Apostol Matia
(9 august)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Matia a fost ales prin tragere la sorți de către cei unsprezece apostoli ai Domnului Hristos în locul lui Iuda Iscarioteanul, fiind astfel socotit ca cel de-al doisprezecelea Apostol. […]

† Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei
(12 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, cunoscut și sub numele de Cosma Melodul sau Cosma cel Tânăr a fost un "scriitor de cântări" (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Irineu, Episcopul de Lugdunum (Lyon)
(23 august)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Irineu a fost episcop de Lugdunum din Galia, în prezent Lyon, Franța. El a fost ucenic al sfântului Policarp al Smirnei, care la rândul lui a fost ucenicul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram