Acatistul Sfinților Șapte Tineri din Efes

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților Șapte Tineri din Efes, se poate citi pentru izbăvirea de insomnie și în vremuri de încercări grele, deoarece Sfinții Mucenici sunt grabnici ajutători ai creștinilor prigoniți.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Șapte Tineri din Efes trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Șapte Tineri din Efes - text

Tropar la Acatistul Sfinților Șapte Tineri din Efes, Glasul al 4-lea

Mari sunt isprăvile credinței! În peșteră, ca într-o cămară împărătească, au petrecut cei șapte sfinți tineri și fără stricăciune au murit. Iar după multă vreme, ca dintr-un somn s-au sculat, pentru încredințarea învierii tuturor oamenilor. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi.

Condacul 1

Vrednicilor de laudă, Celor Șapte Sfinți Tineri din Efes, prin care Preasfânta Treime S-a preaslăvit să le aducem mulțumire și cu evlavie să le cântăm așa: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Icosul 1

Vouă, celor care în vremea împăratului Deciu, vă aflați în rânduiala ostășească, uniți în dragostea pentru Hristos și petrecând în post, în curăție și în rugăciuni pentru izbăvirea Sfintei Biserici de prigoniri, cu bucurie vă cântăm:
Bucurați-vă, Maximilian, Iamvlih, Martinian,
Bucurați-vă, Dionisie, Exacustodian, Antonin și Ioan
Bucurați-vă, cei ce Împăratului Ceresc ați slujit;
Bucurați-vă, cei ce în curăție ați viețuit;
Bucurați-vă, tineri cumpătați și smeriți;
Bucurați-vă, voi, cei de Dumnezeu înțelepțiți;
Bucurați-vă, în prigoane, îndelung răbdători;
Bucurați-vă, evlavioși rugători;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 2

Nesuferind a vedea cumplitele chinuri și ucideri îndurate de creștini, vă retrăgeați într-o biserică unde, aruncându-vă la pământ și presărându-vă țărână pe cap, vă rugați pentru întărirea celor mari la suflet, care sufereau mucenicie pentru Hristos, și pentru mântuirea voastră, cântând: Aliluia!

Icosul 2

Cu mare jale îi priveați pe cei fricoși, care se închinau idolilor înaintea poporului, precum și pe cei care își trădau frații ascunși de teama prigonitorilor, gândindu-vă la sufletele lor și rugându-vă lui Dumnezeu să nu vă asemănați și voi cu aceștia. Rugați-vă, o, Sfinți Mucenici, pentru ca în aceste vremuri de încercare a credinței, a nădejdii și a dragostei, să nu-L trădăm pe Dumnezeu ori pe aproapele din cauza fricii ori a intereselor materiale nici noi, cei ce vă cântăm:
Bucurați-vă, cei ce pentru aproapele ați plâns și ați suspinat;
Bucurați-vă, cei ce Calea, Adevărul și Viața ați aflat;
Bucurați-vă, că în cuget și în rugăciuni v-ați unit;
Bucurați-vă, că pentru mucenicie v-ați pregătit;
Bucurați-vă, aprigi luptători cu patimile sufletești și trupești;
Bucurați-vă, mari cuceritori ai comorilor cerești;
Bucurați-vă, cei înțelepțiți în focul nevoinței;
Bucurați-vă, chipuri adevărate ale pocăinței;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 3

Cu îngăduința lui Dumnezeu, trădați fiind, ați ajuns în fața împăratului, cu lacrimile în ochi, cu țărâna pe capete, dar cu sufletele pregătite pentru mărturisire, mulțumind lui Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 3

Atunci când împăratul v-a îndemnat să aduceți jertfă idolilor, tu, Sfinte Maximilian, l-ai înfruntat astfel: "Noi avem pe Unul Dumnezeu, Împăratul Cel ce viețuiește la ceruri, de a Cărui slavă este plin cerul și pământul. Aceluia îi aducem jertfă de mărturisire și rugăciunile noastre în tot ceasul; iar ardere și jertfe necurate nu vom aduce idolilor voștri, ca să nu ne întinăm sufletele noastre". Și tot cu voia lui Dumnezeu, împăratul Deciu, după ce v-a luat brâiele ostășești, v-a lăsat liberi, dându-vă timp de gândire, apoi a plecat pentru o vreme din Efes. Sfinților Mucenici, rugați-vă ca Dumnezeu să nu îngăduie încercări peste puterile noastre, ci să ne trimită ajutor din cer la vreme de prigoană și ispită, nouă, celor ce vă cântăm:
Bucură-te, Sfinte Maximilian, căci pe Dumnezeu L-ai mărturisit;
Bucură-te, vas ales, de Duhul Sfânt călăuzit;
Bucurați-vă, cei ce aurul credinței ați prețuit;
Bucurați-vă, că de jertfe idolești v-ați ferit;
Bucurați-vă, că sufletele vi le-ați salvat;
Bucurați-vă, cei și ce de chinuri ați scăpat;
Bucurați-vă, mărturisitori de Dumnezeu întăriți,
Bucurați-vă, grabnic ajutători ai creștinilor prigoniți,
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 4

Văzând mila lui Dumnezeu, ați luat aur și argint din casele voastre, le-ați împărțit celor nevoiași, în taină și la arătare, cântând: Aliluia!

Icosul 4

În absența împăratului, fiind de Dumnezeu călăuziți spre arătarea slavei Sale, ați hotărât să intrați într-o peșteră mare din muntele Ohlon, aflată în partea răsăritului, spre a vă ruga în liniște pentru dobândirea cununilor cerești ale muceniciei. Sfinților Mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu să ne ajute să transformăm cu înțelepciune toate prigoanele și ispitele în prilejuri de trăire și de mărturisire a credinței ortodoxe și noi, cei ce vă cântăm:
Bucurați-vă, miluind, voi, cei ce ați fost miluiți;
Bucurați-vă, cei de Dumnezeu înțelepțiți;
Bucurați-vă, căci la rugăciuni în liniște ați râvnit;
Bucurați-vă, căci gânduri cerești ați dobândit;
Bucurați-vă, disprețuind cele pământești;
Bucurați-vă, căutând comorile cerești;
Bucurați-vă, pentru izbăvirea de frică, mijlocitori;
Bucurați-vă, pentru cei ispitiți, rugători;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 5

Ați luat apoi câțiva arginți necesari pentru hrană și, ducându-vă spre muntele Ohlon, ați intrat în peștera dintr-însul. Acolo, în liniște, v-ați rugat lui Dumnezeu cu tot sufletul să vă întărească întru mărturisirea preasfântului Său nume, ca astfel să puteți sta fără frică înaintea tiranului și, bărbătește pătimind, să câștigați de la Domnul nostru Iisus Hristos cununa cea neveștejită a slavei, cea pregătită credincioșilor robilor Lui. Ați petrecut acolo multe zile, lăudând neîncetat pe Dumnezeu, rugându-vă pentru mântuirea sufletelor voastre și cântând: Aliluia!

Icosul 5

Pe cel mai tânăr, pe Iamvlih, l-ați rânduit spre slujire, adică să aducă cele de trebuință din cetate. Așadar, Sfântul Iamvlih își schimba hainele sale și se îmbrăca în haine proaste, ca să nu fie cunoscut; iar din arginții pe care îi lua, o parte îi împărțea săracilor, iar cu partea rămasă cumpăra hrană. Sfinților Mucenici, rugați-vă lui Dumnezeu să ne ajute să chivernisim cu înțelepciune talanții dăruiți spre mântuire și noi, cei ce vă cântăm:
Bucurați-vă, că în peșteră ați intrat;
Bucurați-vă, că pentru întărirea credinței v-ați rugat;
Bucurați-vă, căutătorii smereniei;
Bucurați-vă, cinstitorii milosteniei;
Bucurați-vă, Înțelepți, ce timpul mântuirii bine l-ați chibzuit;
Bucurați-vă, căci sufletele pentru mucenicie le-ați pregătit;
Bucurați-vă, slăvindu-L în veci pe Dumnezeu;
Bucurați-vă, ajutându-ne și pe noi, spre slava numelui Său;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 6

După mai multe zile, Sfinte Iamvlih, mergând spre cetate în chip de sărac, ai văzut venirea împăratului și ai auzit porunca lui, ca, în ziua următoare, toți mai-marii cetățenilor și ai oștilor să fie gata spre a aduce jertfe idolilor. Tot tu ai auzit că împăratul a poruncit ca și voi să fiți căutați spre a aduce jertfa necurată. Atunci, ducându-le puțină pâine vouă, fraților tăi întru Hristos, cuprins de teamă, ai alergat spre peșteră, punându-ți nădejdea în Dumnezeu și cântând: Aliluia!

Icosul 6

Umplându-vă de frică și căzând cu fețele la pământ, cu plângere și cu suspine v-ați rugat lui Dumnezeu, încredințându-vă ajutorului și milei Sale. Rugați-vă, o, Sfinți Mucenici, ca în primejdii și în ispite să ne pocăim pentru păcatele săvârșite, să ne încredințăm voii lui Dumnezeu și să avem nădejde în ajutorul și mila Sa, și noi, cei ce vă cântăm:
Bucurați-vă, cei ce, prin rugăciune, frica ați biruit;
Bucurați-vă, cei ce la mântuirea tuturor v-ați gândit;
Bucurați-vă, căci, cu smerenia, milă divină ați aflat;
Bucurați-vă, căci, cu credința, pe Dumnezeu L-ați bucurat;
Bucurați-vă, căci nădejdea în ajutorul Său v-a fost neclintită;
Bucurați-vă, căci dragostea față de El a fost desăvârșită;
Bucurați-vă, rugându-vă pentru izbăvirea tuturor celor prigoniți;
Bucurați-vă, mijlocind ajutor și pentru noi, cei ispitiți;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 7

După ce v-ați rugat, fiind seară, ați mâncat cu gândul la primirea chinurilor în ziua următoare, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Vorbind apoi între voi, v-ați îndemnat unul pe altul spre spre bărbăteasca pătimire pentru Hristos. Sfinților Mucenici, ajutați-ne, prin rugăciuni, să ne izbăvim de patimile sufletești și trupești pentru ca, la vreme de ispită ori prigoană, să avem râvna voastră de a face voia lui Dumnezeu și noi, cei ce vă cântăm:
Bucurați-vă, cei pentru care mucenicia era sărbătoare;
Bucurați-vă, voi, cei cu suflet mare;
Bucurați-vă, voi, cei alipiți de Dumnezeu;
Bucurați-vă, întru slava numelui Său;
Bucurați-vă, cei cu trupuri îndumnezeite;
Bucurați-vă, mari mijlocitori pentru noi în ispite;
Bucurați-vă, Tineri călăuziți de Duhul Sfânt;
Bucurați-vă, spre cununile muceniciei alergând;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 8

Mare și preaslăvită este minunea săvârșită cu voi, Sfinților, căci Dumnezeu v-a poruncit apoi să adormiți cu oarecare străină și minunată adormire timp de aproape două sute de ani, pentru a vă trezi, spre întărirea credinței, într-o perioadă în care învățătura despre învierea morților era atacată de eretici. Iar noi, pentru această mare purtare de grijă, Îi mulțumim lui Dumnezeu, Îl slăvim și Îi cântăm cu bucurie: Aliluia!

Icosul 8

Însuși Împăratul Ceresc v-a ales din mijlocul mucenicilor, dăruindu-vă somn de moarte și păzindu-vă sufletele în mâinile Sale, în timp ce trupurile voastre zăceau în peșteră neschimbate și nestricate, ca și cum ați fi dormit. Rugați-vă, Sfinților Mucenici, să ne trimită Dumnezeu ajutor din Cer, pentru a nu adormi în patimi și în păcate, ci având nădejdea învierii și a vieții veșnice și noi cei care vă cântăm:
Bucurați-vă, pietre din zidul Bisericii creștine,
Bucurați-vă, cei aleși pentru mărturisirea tainelor divine;
Bucurați-vă, cei prin care se mustră erezia;
Bucurați-vă, cei prin care se întruchipează filocalia;
Bucurați-vă, cei prin care s-a întărit dogma despre învierea morților;
Bucurați-vă, cei prin care s-a rușinat îndrăzneala ereticilor;
Bucurați-vă, prieteni ai lui Hristos;
Bucurați-vă, cei ce v-ați adus Lui prinos;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 9

Neștiind cele întâmplate, împăratul a poruncit să fie astupată ușa peșterii, ca să muriți de foame și de sete. Iar doi postelnici împărătești care erau creștini tăinuiți, Teodor și Rufin, au scris despre pătimirea voastră pentru Hristos pe două tăblițe de plumb pe care le-au pus într-un sicriaș de aramă și l-au ascuns între pietrele de la ușa peșterii, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

După aproape două sute de ani, în timpul împăratului Teodosie cel Tânăr, niște eretici îi prigoneau pe adevărații creștini, susținând că nu există învierea morților pe care Însuși Hristos ne-a poruncit s-o așteptăm fără îndoială. Cuprins de mâhnire, însuși împăratul se ruga cu lacrimi, alături de creștini, ca Dumnezeu să trimită Bisericii Sale ajutor ceresc. Iar noi, aflând taina ce se săvârșea prin voi, vă rugăm să mijlociți acum, ca și atunci, ivirea unor conducători dreptcredincioși care să ne apere de ecumenism și de pecetea antihristică și să cânte împreună cu noi:
Bucurați-vă, cei de chinuri ați fost izbăviți;
Bucurați-vă, cei ce în primejdii și pe noi ne ocrotiți;
Bucurați-vă, mari apărători ai credinței creștine;
Bucurați-vă, slujitori devotați ai voinței divine;
Bucurați-vă, lăudând pe Dumnezeu neîncetat;
Bucurați-vă, mulțumindu-I pentru ajutorul dat;
Bucurați-vă, cei ce ni-i arătați pe bunii conducători,
Bucurați-vă, în ispite, grabnic ajutători;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 10

Auzind rugăciunile și suspinele cu lacrimi ale împăratului Teodosie și ale multor credincioși, Dumnezeu a descoperit taina învierii morților și a vieții veșnice într-un mod tainic. Stăpânul muntelui Ohlon, fără să știe nimic despre voi, începând să-și construiască un staul pentru oile sale, a luat pietre din zidul peșterii în care vă aflați, destupând-o. Apoi, la fel ca și pe Lazăr cel mort de patru zile, Dumnezeu v-a înviat și pe voi, care adormiserăți de mulți ani. Hainele vă erau întregi, iar trupurile – neschimbate, așa că voi, trezindu-vă, v-ați făcut obișnuita rugăciune de dimineață, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Neștiind lucrarea ce se săvârșea prin voi și aducându-vă aminte că împăratul Deciu vă căuta pentru a aduce jertfă idolilor, ați hotărât să nu mai stați ascunși, ci să ieșiți să-L mărturisiți pe Împăratul ceresc înaintea împăratului pământesc și să primiți de bunăvoie mucenicia pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Rugați-vă, Sfinți Mucenici, să dobândim înțelepciunea de a-L mărturisi pe Dumnezeu în fiecare zi cu vorba, cu fapta și cu gândul, noi cei care vă cântăm:
Bucurați-vă, cei ca și Lazăr, spre slava lui Hristos înviați;
Bucurați-vă, Tineri ocrotiți și binecuvântați;
Bucurați-vă, comori ascunse de Dumnezeu în pământ;
Bucurați-vă, Fericirile cerești aflând;
Bucurați-vă, ostași uniți în slujba Adevărului;
Bucurați-vă, flăcări arzând pentru slava Mântuitorului;
Bucurați-vă, cei ce mijlociți somn liniștit;
Bucurați-vă, cei ce aproape două sute de ani ați dormit;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 11

Însă, mai înainte de a ieși din peșteră pentru mărturisirea credinței, i-ați dat Sfântului Iamvlih un ban de argint, să vă cumpere pâine din cetate. Mult te-ai mirat, Sfinte Iamvlih, văzând pietre la gura peșterii, Sfinte Cruci pretutindeni și oameni cu straie diferite care pomeneau fără teamă numele lui Hristos. Nu mai cunoșteai, însă, pe nimeni, iar când ai vrut să cumperi pâine cu banul de argint ce avea chipul și numele împăraților de demult, ai fost prins și dus în fața antipatului și a episcopului Ștefan, deoarece toți credeau că ai aflat vreo comoară din vechime, pe care o tăinuiești. Ascultând cele istorisite de tine, Sfinte Iamvlih, numai episcopul Ștefan a înțeles că Dumnezeu vrea să ne descopere, prin voi, o taină și, împreună cu antipatul și cu mai-marii cetății, a mers, alături de tine, la peștera din muntele Ohlon, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Ajunși la peșteră, episcopul și antipatul au găsit sicriașul de aramă în care erau cele două tăblițe de plumb pe care era scris că Șapte Sfinți Tineri, adică Maximilian, fiul exarhului, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian și Antonin, au sfârșit mucenicește pe vremea lui Deciu, care a poruncit să se astupe gura peșterii în care vă aflați. Iar noi, pentru aceasta, Îl slăvim pe Dumnezeu și vă rugăm să veniți în ajutor tuturor celor care au ispite peste puterile lor și vă cântă așa:
Bucurați-vă, Tineri cu inimi curate;
Bucurați-vă, cei prigoniți pentru dreptate;
Bucurați-vă, cei ce pentru păcatele lumii ați plâns;
Bucurați-vă, cei prin care vrăjmașul a fost învins;
Bucurați-vă, cei prin care tainele sunt aflate;
Bucurați-vă, cei ce ne izbăviți de duhurile necurate;
Bucurați-vă, comori aflate prin voia lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, martori ai slavei numelui Său;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 12

Apoi, intrând episcopul, antipatul, mai-marii cetății și poporul în peșteră, v-au găsit șezând plini de bucurie, cu fețele strălucind de frumusețea luminii dumnezeiești, s-au închinat la picioarele voastre și au dat slavă lui Dumnezeu, Care i-a învrednicit pe ei a vedea o minune preaslăvită ca aceea. Apoi, însuși împăratul Teodosie, fiind înștiințat că s-a arătat chipul învierii ce are să fie, în trupurile voastre, a venit în grabă la voi, a căzut la picioarele voastre închinându-vi-se, apoi v-a cuprins cu dragoste, v-a sărutat, slăvindu-L pe Dumnezeu și cântând cu lacrimi de bucurie: Aliluia!

Icosul 12

Apoi, tu Sfinte Maximilian, i-ai spus împăratului că, pentru credința lui cea tare, Dumnezeu v-a înviat pe voi mai înainte de învierea cea de obște și tot pentru aceasta, împărăția sa va fi mai puternică. După aceea, cu toții au ascultat cu evlavie cuvintele voastre ziditoare de suflet. Apoi, după șapte zile, timp în care împăratul v-a slujit și s-a împărtășit cu voi, ați adormit cu somnul morții, după porunca lui Dumnezeu. Iar noi, pentru această minune preaslăvită, ne alăturăm soborului de episcopi de la praznicul cel luminos săvârșit pentru cinstirea voastră, mulțumind lui Dumnezeu, slăvindu-L și cântându-vă așa:
Bucurați-vă, mărturisitori, prin care Dumnezeu a vorbit;
Bucurați-vă, cei prin care Crezul privind învierea morților s-a adeverit;
Bucurați-vă, cei prin care se încearcă adevărata credință;
Bucurați-vă, cei prin care se arată a creștinilor biruință;
Bucurați-vă, cei ce aduceți bucurie;
Bucurați-vă, cei ce ne izbăviți de erezie;
Bucurați-vă, voi, cei blânzi și smeriți;
Bucurați-vă, cei de patimi ne izbăviți;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 13

Ne închinăm cu evlavie Preasfintei Treimi și Îi mulțumim pentru taina învierii din morți descoperită prin voi, Sfinților Maximilian, Iamvlih, Martinian, Ioan, Dionisie, Exacustodian și Antonin și pentru ajutorul dat vouă și ne rugăm ca și pe noi, ca și pe voi, să ne ajute în lupta cu ispitele, cu patimile noastre și cu viclenia antihristică. Mulțumim, de asemenea, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și Tuturor Sfinților care v-au ajutat să vă sfințiți sufletele și trupurile și ne rugăm să ne ajute și pe noi să avem râvna voastră în împlinirea voii lui Dumnezeu. O, Sfinților Șapte Tineri din Efes, rugați-vă pentru noi lui Dumnezeu să ierte mulțimea păcatelor noastre, pentru ca și noi să ne bucurăm de învierea din morți, spre viața de veci, cântând împreună cu voi: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Vouă, celor care în vremea împăratului Deciu, vă aflați în rânduiala ostășească, uniți în dragostea pentru Hristos și petrecând în post, în curăție și în rugăciuni pentru izbăvirea Sfintei Biserici de prigoniri, cu bucurie vă cântăm:
Bucurați-vă, Maximilian, Iamvlih, Martinian,
Bucurați-vă, Dionisie, Exacustodian, Antonin și Ioan
Bucurați-vă, cei ce Împăratului Ceresc ați slujit;
Bucurați-vă, cei ce în curăție ați viețuit;
Bucurați-vă, tineri cumpătați și smeriți;
Bucurați-vă, voi, cei de Dumnezeu înțelepțiți;
Bucurați-vă, în prigoane, îndelung răbdători;
Bucurați-vă, evlavioși rugători;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Condacul 1

Vrednicilor de laudă, Celor Șapte Sfinți Tineri din Efes, prin care Preasfânta Treime S-a preaslăvit să le aducem mulțumire și cu evlavie să le cântăm așa: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici din Efes, mari ocrotitori ai creștinilor!

Rugăciune la Acatistul Sfinților 7 Tineri din Efes

Sfinților Șapte Tineri din Efes, rugați-vă să ne dăruiască Dumnezeu duhul înțelepciunii, al înțelegerii și al sfatului, al tăriei și al cunoștinței, al bunei-credințe și duhul temerii de Dumnezeu, pentru a-I oferi și noi cu bucurie Preasfintei Treimi inimile noastre. Așa, Sfinților, ajutați-ne să avem între noi dragoste nefățarnică, bucurie, pace, îndelungă-răbdare, bunătate, facere de bine, credință statornică, blândețe, înfrânare și curăție, pentru ca, uniți fiind în cuget, să rămânem statornici în iubirea lui Dumnezeu și a aproapelui, sprijinindu-ne unii pe alții, ca și voi, pe drumul mântuirii.
Cuvine-se, cu adevărat, să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune, pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Doamne, Iisuse Hristoase Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Șapte Tineri din Efes, izbăvește, acum ca și atunci, Sfântă Biserica Ta de ecumenism, iar pe noi, toți de pecetea antihristică. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Rugăciune către Sfinții 7 tineri din Efes, pentru izbăvirea de insomnie - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Șapte Tineri din Efes

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Șapte Tineri din Efes - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor
(27 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi (Dimitrie Basarabov - Sfantul Dumitru) poartă numele și de Ocrotitorul Bucureștilor, datorită purtării de grijă pe care o are Sfântul pentru toți cei care […]

† Sfinții 33 de Mucenici din Melitina
(7 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 33 de Mucenici din Melitina au mărturisit credința în Hristos în vreme potrivnice adevărului, pentru care au primit cununa martiriului. Sunt serbați în calendarul ortodox în data de 7 noiembrie. […]

† Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, Episcopul Anastasiopolei
(22 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Teodor Sicheotul, episcop de Anastasiopolis s-a bucurat de un mare renume și a fost cinstit ca un sfânt încă din vremea în care era în viață. Este serbat în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram