Acatistul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod

Apreciază Articolul

Acatistul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod se poate citi pentru a cere lui Hristos, prin rugăciunile Sfinților Mucenici, să se milostivească de noi și de familia noastră, pentru a primi pacea sufletească și împlinire duhovnicească.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod - text

Troparul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod, glasul 1

Pentru durerile sfinților, care pentru Tine au pătimit, fii milostiv, Doamne, și toate durerile noastre le vindecă, Iubitorule de oameni, rugămu-ne Ție.

Condacul 1

Ca cei ce pentru Hristos ați fost junghiați ca niște miei, Sfinților Prunci, cu podoaba nevinovăției ați luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului ați înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereștile cete: Aliluia!

Icosul 1

Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mișcă fără voia Celui de Sus, Hristos S-a purtat pe brațele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulțirea Bisericii biruitoare, pentru care toți cei ce cinstesc patimile voastre strigă:
Bucurați-vă, că pentru Hristos ați fost uciși;
Bucurați-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca niște prescuri, ați fost liturghisiți;
Bucurați-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate;
Bucurați-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă;
Bucurați-vă, că sunteți ca un buchet de flori binemirositoare pus la icoana Întrupării;
Bucurați-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o ați închipuit;
Bucurați-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit;
Bucurați-vă, bucuria plânselor mame;
Bucurați-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare;
Bucurați-vă, ajutorul celor fără de scăpare;
Bucurați-vă, bucuria și ocrotirea pruncilor;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 2

Lacrimile mamelor nemângâiate s-au amestecat cu sângele vostru, stropind pământul inimilor cu puterea înfricoșătoare a jertfei. În sfințenie ați fost îmbrăcați, Pruncilor, zguduind porțile întunericului cu solia izbăvirii. Pentru aceasta, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

Icosul 2

Darul vieții nestricăcioase l-ați primit și binecuvântarea lui Dumnezeu Tatăl, întru sfințenie să liturghisiți iubirea prin jertfă, slujind dumnezeieștii pronii întru mântuirea lumii. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, potolirea mâniei tiranilor;
Bucurați-vă, rodirea rugăciunii mamelor;
Bucurați-vă, încetarea urii și răzbunării;
Bucurați-vă, curcubeie ale iertării și împăcării;
Bucurați-vă, acoperământ al celor prigoniți;
Bucurați-vă, luminare de ziuă a conștiinței;
Bucurați-vă, că sânul raiului v-a alăptat;
Bucurați-vă, pregătitori ai înfricoșătoarei Jertfe;
Bucurați-vă, îmbolditori ai curăției;
Bucurați-vă, surpători ai invidiei;
Bucurați-vă, alungători ai iubirii de stăpânire;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 3

La Dumnezeu toate sunt cu putință. Binevoind El a vă îmbrăca întru desăvârșirea sfințeniei în chiar zorii vieții pământești, cerurile s-au minunat slăvind nespusa purtare de grijă și înțelepciune dumnezeiască. Pentru aceasta, smerindu-ne cugetele, cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Preînchipuind pe Pruncul Iisus jertfit în potirul înfricoșat al Sfintei Euharistii, v-ați împărtășit, Sfinților Prunci, de dulceața Duhului Sfânt, fiind tare nădejde celor ce caută statornic pruncia inimii. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, luminători ai nopții sufletului;
Bucurați-vă, vestitori ai primăverii de taină;
Bucurați-vă, solitori ai Învierii;
Bucurați-vă, raze ale Bisericii biruitoare;
Bucurați-vă, ruguri aprinse de cântarea cerească;
Bucurați-vă, făclii nestinse de rugăciune;
Bucurați-vă, pietre de temelie duhovnicească;
Bucurați-vă, chipuri ale nevinovăției;
Bucurați-vă, potire ale bucuriei;
Bucurați-vă, adieri ale Duhului;
Bucurați-vă, semințe ale Cuvântului;
Bucurați-vă, prunci înfrățiți la sânurile Tatălui;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 4

Lumină din Lumina cea adevărată ați primit, fiind mutați la Învierea Domnului în raiul cel descuiat, de unde vă rugați neîncetat pentru noi, întru curăția și simplitatea sufletelor. Pentru aceasta, nădejde luând, ne unim glasurile întru a cânta: Aliluia!

Icosul 4

Vai, cum lăcrimați, Sfinților Prunci, văzând întinzându-se în lume lepra uciderii de prunci, cum vărsați izvoare de lacrimi pentru nemângâiații copii ai lui Dumnezeu, lipsiți de darul luminii și vieții! Cum plângeți sufletele părinților, strivite sub povara neiubirii! Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, înduioșarea și aducerea la pocăință a lepădătorilor de prunci;
Bucurați-vă, opritorii gândului înfricoșător al avortului;
Bucurați-vă, îndulcitorii durerilor nașterii;
Bucurați-vă, comori ale țarinii inimii;
Bucurați-vă, păzitori ai fecioriei minții;
Bucurați-vă, întăritori ai credinței;
Bucurați-vă, candele aprinse la icoana Întrupării;
Bucurați-vă, bucuria Maicii Domnului;
Bucurați-vă, că ruga ei dulce durerea v-a alinat;
Bucurați-vă, că în icoana raiului ați pășit;
Bucurați-vă, că graiul cel nestricăcios l-ați dobândit;
Bucurați-vă, că din Pomul Vieții v-ați împărtășit;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 5

Cu rugăciunile voastre, Sfinților Prunci, ca niște liturghisitori ai tainei nașterii, chemați milostivirea lui Dumnezeu pentru zămislirea și ocrotirea pruncilor și alinarea durerilor nașterii. Pentru aceasta, rugându-vă a îndepărta de la noi toată boala cea sufletească și trupească, cântăm împreună cu voi: Aliluia!

Icosul 5

În încercări și prigoane ajutați pe cei fără de apărare, ca încredințându-se cu totul Domnului, să poată a săvârși în pace voia Sa cea sfântă. Pentru aceasta, Sfinților Prunci, ne închinăm icoanei nevinovăției voastre, strigând unele ca acestea:
Bucurați-vă, picături din roua Duhului;
Bucurați-vă, verigi între legea cea veche și nouă;
Bucurați-vă, flori ale Crucii;
Bucurați-vă, lăstare ale schimbării minții;
Bucurați-vă, izvoare de gingășie duhovnicească;
Bucurați-vă, firimituri de mană cerească;
Bucurați-vă, că v-ați alăturat îngerilor lui Hristos;
Bucurați-vă, surparea zidului gros de patimi;
Bucurați-vă, altare ale Duhului;
Bucurați-vă, mușchi crescuți pe Piatra din capul unghiului;
Bucurați-vă, mlădițe ale vieții neîntinate;
Bucurați-vă, înmuguriri ale dragostei de frate;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși pentru Domnul Hristos!

Condacul 6

Preasfânta Fecioară Maria mult s-a îndurerat la trecerea voastră din viața pământească, Sfinților, rugând fierbinte pe Fiul ei și Dumnezeu ca pururea să vă fie aproape cu Tatăl și cu Duhul. Iar aceasta împlinindu-se, mijlociți acum înaintea Sfintei Treimi pentru sufletele noastre, cântând cu îngereștile cete: Aliluia!

Icosul 6

Văzând cu mintea Sfânta Fecioară pe mamele deznădăjduite și plânse lângă trupurile voastre fără viață, Sfinților Prunci, a pus în sufletul ei chipul sabiei ce urma să-i străbată inima la moartea Domnului Iisus. Să privim dar și noi în chip înțelegător la sfârșitul acestei vieți trecătoare ca la o trecere de taină prin Cruce către Înviere, și să strigăm unele ca acestea:
Bucurați-vă, ploi de lumină în lutul uitării;
Bucurați-vă, mugurii duhovnicești ai Lucrării;
Bucurați-vă, mugurii vieții celei noi întru Hristos;
Bucurați-vă, descoperitorii sfatului dumnezeiesc;
Bucurați-vă, privitorii Chipului Preafrumos;
Bucurați-vă, struguri zdrobiți în teascul iubirii;
Bucurați-vă, că puterea lui Dumnezeu v-a umbrit;
Bucurați-vă, că lacrimile Maicii Sale v-au răcorit;
Bucurați-vă, purtătorii patimilor cei neprihăniți;
Bucurați-vă, icoane ale iubirii răscumpărate;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 7

Luceferi de dimineață v-ați arătat, Sfinților Prunci, și vestitori ai Răsăritului de Sus. Pentru aceasta, cu smerenie ne închinăm Celui ce v-a încununat pe voi, căzând înaintea Lui și cântând: Aliluia!

Icosul 7

Steaua Domnului v-a luminat nașterea, iar Crucea Lui v-a luminat Paștile. De îngereștile cete ați fost slujiți ca niște mucenici înaintemergători lui Hristos. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, faguri plini de mierea Cuvântului;
Bucurați-vă, pene strălucitoare ale porumbiței Duhului;
Bucurați-vă, înseninări în furtuna vieții;
Bucurați-vă, picuri de ploaie în arșița pustiului;
Bucurați-vă, tainice înmuguriri ale smochinului neroditor;
Bucurați-vă, că ați fost însuflețiți de duhovnicescul zbor;
Bucurați-vă, văi ale rodirii suferinței;
Bucurați-vă, albii ale luminării conștiinței;
Bucurați-vă, înaintemergătorilor Pruncului Hristos;
Bucurați-vă, străji ale dumnezeiescului Iisus;
Bucurați-vă, întoarcere din păcat a celor căzuți;
Bucurați-vă, rușinare a judecătorilor și cârmuitorilor nedrepți;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 8

Tulburarea inimilor o potoliți, Sfinților, cu darul mângâietor al rugăciunii neprihănite. Pentru aceasta vă chemăm să ne sloboziți sufletele din grija îmbătrânitoare, ca în pace să putem cânta pururea: Aliluia!

Icosul 8

Din mormântul păcatului izbăvindu-ne cu rugăciunea, ca niște stele călăuzitoare către Lumina cea neapropiată ne sunteți, Sfinților Prunci. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, trezitorii noștri din desfrânare;
Bucurați-vă, îndulcitorii lacrimilor amare;
Bucurați-vă, călăuzitorii orfanilor;
Bucurați-vă, mângâietorii mamelor nemângâiate;
Bucurați-vă, că ați fost închinați Dumnezeului Celui Viu;
Bucurați-vă, binecuvântații Maicii Domnului;
Bucurați-vă, flori în grădina raiului;
Bucurați-vă, purtătorii cununilor de spini;
Bucurați-vă, sfinți însulițați prin mărăcini;
Bucurați-vă, însulițarea nesimțitoarelor inimi;
Bucurați-vă, gene de speranță în noianul tristeții;
Bucurați-vă, țărmuri de care se sparg valurile morții;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 9

Nerăutatea învățând de la voi și nefățărnicia gestului, Sfinților Prunci, ca pe cei ce ați fost încununați cu lumina nepieritoare vă fericim și împreună cu voi cântăm: Aliluia!

Icosul 9

N-ați slujit deșertăciunii și chipului înșelător al lumii, ci Domnului, cu Care în același răstimp născuți fiind, de Dânsul ați și fost suiți la cer, spre veșnică pomenire. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, întoarcere din drum a fiilor risipitori;
Bucurați-vă, tresărire de conștiință a celor nepăsători;
Bucurați-vă, ramuri pe care se odihnește porumbița Duhului;
Bucurați-vă, alipire de viața cea nepieritoare;
Bucurați-vă, lepădare a păcatelor îmbătrânitoare;
Bucurați-vă, că strigătul vostru a mișcat cerurile;
Bucurați-vă, că lacrimile Rahilei au frânt tăcerile;
Bucurați-vă, pregătitorii Cinei celei de taină;
Bucurați-vă, coșmaruri ale voii împotrivitoare;
Bucurați-vă, adâncuri de rugăciune curată;
Bucurați-vă, odihnire în lumina neapropiată;
Bucurați-vă, ghiocei izbucniți din pământul Domnului;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși pentru Domnul Hristos!

Condacul 10

Cu moartea pe moarte călcând, Domnul v-a îmbrăcat în luminoasă haină de nuntă, cântarea voastră mijlocind tuturor bucurie și mare milă. Iar auzindu-vă glasurile îngerești, inimile împietrite se trezesc și la viața cea duhovnicească renasc, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Durerea mamelor alinând, chipul gingășiei îl plămădiți în suflete, Sfinților Prunci, cu mireasma rugăciunii curate. Din darul de care v-ați împărtășit, dăruiți fără încetare tuturor celor ce cheamă numele Domnului, pentru care strigăm vouă:
Bucurați-vă, gângurit al conștiinței;
Bucurați-vă, spice ce potolesc foamea neputinței;
Bucurați-vă, pâini ale punerii înainte;
Bucurați-vă, icoane ale înmulțirii darurilor crucii;
Bucurați-vă, călăuze în taina curăției;
Bucurați-vă, că ați cunoscut durerile nașterii bucuriei;
Bucurați-vă, mădulare ale Bisericii lui Hristos;
Bucurați-vă, învățătorii smereniei neprefăcute;
Bucurați-vă, găsitorii comorilor pierdute;
Bucurați-vă, dezlegătorii de falsa înțelepciune;
Bucurați-vă, întărirea celor ce se bucură de ocări și prigoane;
Bucurați-vă, izbăvirea celor disprețuiți de lume;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 11

Crudul împărat Irod a murit în grele chinuri, urmărit de mânia lui Dumnezeu. Tot astfel și noi, zăbovind cu mintea în păcat și potrivnici întrupării duhovnicești a lui Hristos, ne primejduim sufletele de moartea cea nevăzută a simțirii înțelegătoare. Pentru aceasta chemăm milostivirea Domnului, strigând neîncetat: Aliluia!

Icosul 11

Mamele voastre, Sfinților Prunci, au plâns cu lacrimi amare pierderea scumpilor copii. Precum ele, plângem și noi pierderea darului lui Dumnezeu. Însă precum ele s-au bucurat mai pe urmă de acoperământul sfințeniei voastre, tot așa ne rugăm și noi pentru întoarcerea durerii în bucurie, strigând unele ca acestea:
Bucurați-vă, alinătorii durerilor părintești;
Bucurați-vă, că ați pășit pe trepte de icoană;
Bucurați-vă, că a înflorit nespusa voastră rană;
Bucurați-vă, struguri în via lui Hristos;
Bucurați-vă, bucuria celor ce nasc întru simplitatea inimii;
Bucurați-vă, că îi chemați pe ucigașii de prunci la pocăință;
Bucurați-vă, că îi apasă poveri pe conștiință;
Bucurați-vă, că se vor smeri din trufia înălțării;
Bucurați-vă, că le rămâne nădejdea mărturisirii și iertării;
Bucurați-vă, că vă cuprind brațele Maicii Domnului;
Bucurați-vă, în duhul icoanei pascale;
Bucurați-vă, de duhovniceasca întrupare;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 12

Duhul iubirii de stăpânire, al invidiei și al răzbunării ne face următori lui Irod. Iar duhul blândeții, al iubirii și al păcii strălucește din icoana voastră, Sfinților Prunci, spre slava lui Dumnezeu și bucuria celor ce cu credință cântă: Aliluia!

Icosul 12

Dulceața raiului treziți în inimile noastre, Sfinților Prunci, picurând mir din înălțime peste cei însetați de viață. Pentru aceasta strigăm vouă:
Bucurați-vă, leagăne de închinare;
Bucurați-vă, certarea slujirii neînțelegătoare;
Bucurați-vă, învietorii memoriilor neprihănite;
Bucurați-vă, dezvelitorii măștilor ipocrite;
Bucurați-vă, luminătorii golului necredinței;
Bucurați-vă, martorii Stelei neapuse;
Bucurați-vă, înfricoșarea ucigașilor de prunci;
Bucurați-vă, rușinarea celor ce batjocoresc taina nașterii;
Bucurați-vă, mustrătorii încălcătorilor de jurământ hipocratic;
Bucurați-vă, îmblânzitorii fiarelor gândite;
Bucurați-vă, că lacrimile noastre de pocăință le purtați înaintea Scaunului Sfintei Treimi;
Bucurați-vă, aluat al iubirii sfințitoare;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 13

O, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod, rugați-vă pentru sufletele noastre, să învie din mormântul păcatelor încă din viața aceasta, întru dragoste neamăgitoare și dăruire duhovnicească, pentru ca întrupând Iubirea lui Dumnezeu în viața noastră, să putem cânta împreună cu voi, la Înfricoșătoarea Judecată: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Nevăzutul potrivnic, nemairăbdând minunea întrupării lui Dumnezeu a stârnit răzbunătoarea mânie a împăratului Irod, însă cum nici un fir de păr nu se mișcă fără voia Celui de Sus, Hristos S-a purtat pe brațele Fecioarei în Egipt, iar holdele jertfei voastre s-au strâns întru înmulțirea Bisericii biruitoare, pentru care toți cei ce cinstesc patimile voastre strigă:
Bucurați-vă, că pentru Hristos ați fost uciși;
Bucurați-vă, că de mâna cea nevăzută a Domnului, ca niște prescuri, ați fost liturghisiți;
Bucurați-vă, că sângele vostru a spălat pământul întinat de păcate;
Bucurați-vă, că numele Domnului v-a fost altar de jertfă;
Bucurați-vă, că sunteți ca un buchet de flori binemirositoare pus la icoana Întrupării;
Bucurați-vă, că trupurile voastre s-au frânt ca o pâine de rai înaintea lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, că jertfa Pruncului dumnezeiesc o ați închipuit;
Bucurați-vă, că îngerii din ceruri v-au slujit;
Bucurați-vă, bucuria plânselor mame;
Bucurați-vă, nădejdea celor fără de nici o apărare;
Bucurați-vă, ajutorul celor fără de scăpare;
Bucurați-vă, bucuria și ocrotirea pruncilor;
Bucurați-vă, Sfinților Prunci Martiri uciși de Irod pentru Domnul Hristos!

Condacul 1

Ca cei ce pentru Hristos ați fost junghiați ca niște miei, Sfinților Prunci, cu podoaba nevinovăției ați luminat lumea. Jertfa dumnezeiască închipuind, în grădina Raiului ați înflorit. Pentru aceasta, cântăm cu îngereștile cete: Aliluia!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților paisprezece mii de prunci uciși de Irod

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi despre Sfinți paisprezece mii de prunci uciși de Irod - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Tihon, făcător de minuni
(16 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Tihon, făcătorul de minuni, a fost episcopul Amatundei, din Cipru. El și-a închinat viața lui Dumnezeu, convertind foarte mulți păgâni la creștinism și ridicând numeroase biserici în locul templelor. […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei
(19 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Patrichie, Episcopul Prusei, L-a mărturisit pe Hristos cu dragoste arzătoare și credință puternică și, pentru că a refuzat să se închine zeilor, a primit cununa muceniciei. Tiranul moare […]

† Sfânta Lidia din Filipi
(20 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Lidia din Filipi a fost botezată de Sfântul Apostol Pavel, ea fiind prima creștină din Europa, iar în casa ei s-a format prima comunitate creștină care s-a întemeiat pe Bătrânul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram