Acatistul Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia se poate citi pentru a cere Sfinților să întărească căsnicia creștinilor sau să readucă pacea în familie deoarece Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia au trăit o poveste curată de dragoste pe care au desăvârșit-o în Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia - text

Troparul Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, glasul al 4-lea

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Sfinților Mucenici ai lui Dumnezeu Galaction și Epistimia, cei care vitejește s-au împotrivit demonilor și care au biruit uneltirile mrejelor înșelăciunii, le aducem cântări de laude și cinstiri. Iar voi, Sfinților mult slăviți, rugați-vă lui Hristos Domnul pentru noi care vă strigăm: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Icosul 1

Binecuvântată este Împărăția lui Dumnezeu și binecuvântați sunteți și voi Sfinților Galaction și Epistimia, stele aprinse de har și credință, căci voi ați fost mirarea Îngerilor și bucuria Maicii Domnului, urmând calea plină de spini, urcând spre Golgota pătimirii și ajungând la limanul învierii. Va rugăm mijlociți pentru noi la Domnul Slavei și vă chemăm așa:
Bucurați-vă, cuvântători luminați de Duhul Sfânt;
Bucurați-vă, pereche de suflete contopite în Sfânta Treime;
Bucurați-vă, logodnici uniți în cer și pe pământ;
Bucurați-vă, cei cununați cu Mirele Hristos;
Bucurați-vă, că ați intrat la Nunta cu El;
Bucurați-vă, cei cu candele pline, asemenea fecioarelor înțelepte;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 2

Te-ai născut într-o familie de închinători la idoli, Sfinte Mucenice Galaction, iar părinții tăi alergau la vrăjitori și se închinau zeiței Artemis pentru a li se dezlega stârpiciunea pântecelui, iar mama ta era ocărâtă și bătută de tatăl tău pentru că nu putea zămisli prunc, căci nu știau a alegra la Izvorul Vieții, Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Odată, însă, mama ta a primit în casă un sărac pentru a-l milui, iar acesta văzând-o plânsă și supărată, i-a vorbit despre Dumnezeu și i-a dat Sfântul Botez, căci el era monah îmbunătățit care se ferea de ucigătorii de creștini.
Bucură-te, prunc zămislit din rugăciune și credință;
Bucură-te, că Dumnezeu a făcut mântuire casei tale;
Bucură-te, că și tatăl tău s-a botezat, după nașterea ta;
Bucură-te, că ai crescut în învățătura Sfintei Evanghelii;
Bucură-te, că Dumnezeu se odihnea în tine din pântecele maicii tale;
Bucură-te, că inima ta a rodit iubirea nedespărțită de Hristos;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Galaction, mare rugător la Dumnezeu pentru noi!

Condacul 3

După nașterea ta, bătrânul monah te-a botezat, Sfinte Galaction, și a proorocit pentru tine: "Acest prunc va urî viața aceasta pământească și o va dori pe cea cerească", iar tu nu te-ai dezmințit, fiindcă ai crescut cu dorul de Dumnezeu și fiind iscusit la facerea de stihuri bisericești, lucrare cu care te îndeletniceai cu bucurie, iar Mântuitorul primea cuvintele scrise de tine ca rugăciune curată: Aliluia!

Icosul 3

După moartea mamei tale, ai fost logodit cu o tânără fecioară pe nume Epistimia, dar aceasta era de neam păgânesc și mult te întrista lucrul acesta. Însă i-ai vorbit de Dumnezeu și fecioara s-a învoit a-L urma pe Domnul Ziditorul, și noi ne închinăm:
Bucură-te, că ți-ai botezat logodnica la râu;
Bucură-te, că ai învățat-o a se ruga lui Dumnezeu;
Bucură-te, că nimeni nu știa taina voastră;
Bucură-te, că ai întors la credință și pe Eutolmie, robul socrului tău;
Bucură-te, că el mai apoi s-a făcut monah;
Bucură-te, cel ce deschizi inimi sterpe și pântece neroditoare;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Galaction, mare rugător la Dumnezeu pentru noi!

Condacul 4

Pogorându-se Duhul cel Sfânt asupra ta, Sfântă Mucenică Epistimia, ai început a trăi și a respira doar în Dumnezeu, și fiecare gând îl înălțai în rugăciune așa cum te învățase Galaction, logodnicul cel pământesc, dar dorind cununa din cămara Nunții cu Mirele Ceresc: Aliluia!

Icosul 4

După opt zile de la botez, venind Galaction la tine i-ai povestit că visezi palate frumoase în care cântă trei cete, și l-ai întrebat cum se tâlcuiește visul tău, iar acesta ți-a răspuns:
Bucură-te, că prima ceată e a monahilor cei iubitori de Dumnezeu;
Bucură-te, că a doua ceată e a fecioarelor ce trăiesc în curăție;
Bucură-te, că a treia ceată e a îngerilor lui Dumnezeu care se bucură împreună;
Bucură-te, fecioară înțeleaptă;
Bucură-te, că a-ți păzi fecioria Sfântul Galaction ți-a spus;
Bucură-te, că viața monahicească a urma cu el ți-a cerut;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Epistimia, mare rugătoare la Dumnezeu pentru noi!

Condacul 5

Mulțumind lui Dumnezeu care a căutat asupra voastră cu milostivire, ați dăruit toată averea săracilor și ați plecat pe ascuns din casele părinților, luând cu voi pe robul Eutolmie căci era om bun. Mergând cale de zece zile, ați ajuns pe Muntele Sinai la o mănăstire cu zece călugări, și lângă era o altă mănăstire de fecioare care se închinau lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Egumenul v-a primit și v-a tuns în sfântul chip călugăresc căci a văzut în voi chemarea lui Dumnezeu, iar pe tine Sfântă Epistimia te-a trimis la mănăstirea de fecioare la cele patru pustnice, poruncindu-vă să faceți toate ascultările mănăstirii, după obiceiul călugăresc.
Bucurați-vă, iubitori de cele sfinte;
Bucurați-vă, călători pe drumul mântuirii;
Bucurați-vă, că partea cea bună ați ales;
Bucurați-vă, că la picioarele Mântuitorului v-ați așezat;
Bucurați-vă, că pustia ați iubit;
Bucurați-vă, că lumea cu ale ei înșelăciuni ați urât;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 6

Acolo ai petrecut, Sfinte Mucenice Galaction, ascultând de stareț și de frați, slujind lui Dumnezeu cu toată râvna. Niciodată nu erai văzut stând, ci tot mereu alergai pentru trebuința mănăstirii, ori la rugăciune stăruiai, postind fără măsură că uneori nu gustai nimic toată săptămâna, având cu adevărat chip îngeresc: Aliluia!

Icosul 6

În toată vremea pustniciei tale te-ai păzit de ispite și te-ai ferit cu tot dinadinsul să vezi față femeiască, fiindcă nu vroiai nici măcar să o vezi pe sora ta întru Hristos, diaconița Epistimia, până când va veni vremea și va porunci Domnul să te întâlnești cu ea.
Bucură-te, iubitor de Hristos și de rugăciune;
Bucură-te, mare postitor;
Bucură-te, cel îmbătat de dulceața pustiei;
Bucură-te, cel adăpat cu roadele singurătății;
Bucură-te, că aveai îngeri în jur, slujindu-ți;
Bucură-te, că Harul lui Dumnezeu te umplea de bucurii;
Bucură-te, Sfinte Mucenice Galaction, mare rugător la Dumnezeu pentru noi!

Condacul 7

Nu ai rămas mai prejos, Sfântă fericită Epistimia, viețuind în mănăstire lângă preacinstita stareță care era monahie încercată în viața din pustie și care te învăța iscusința în luptele duhovnicești: Aliluia!

Icosul 7

Te-ai întrecut în nevoințe și în osteneli, Sfântă Epistimia, semănând și tu cu îngerii cei curați, pentru care te rugăm primește aceste laude:
Bucură-te, că ai avut un vis în care un împărat te încununa pe tine și pe Sfântul Galaction;
Bucură-te, că i-ai spus Egumenului aceasta;
Bucură-te, că el ți-a tâlcuit visul;
Bucură-te, că "vei fi mucenica lui Hristos împreună cu Galaction" ți-a prorocit;
Bucură-te, că te-a întărit duhovnicește;
Bucură-te, că ți-a spus să nu te temi, căci chinurile sunt puține dar răsplata veșnică;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Epistimia, mare rugătoare la Dumnezeu pentru noi!

Condacul 8

În vremea aceea, creștinii erau prigoniți de închinătorii la idoli, și aflând unul din ei despre monahii care pustniceau în acel munte, a anunțat ostașii ighemonului iar acesta a poruncit să îi prindă pe toți ca să îi judece, căci ei nu Îi strigau Dumnezeului celui Adevărat: Aliluia!

Icosul 8

Năvălind ostașii asupra mănăstirii de bărbați, toți călugării au fugit, numai singur tu, Cuvioase Galaction, ai rămas. Pe tine, aflându-te în chilie citind dumnezeiasca Scriptură, te-au prins, iar pe nici un altul dintre frați n-au putut să mai prindă, căci toți, fugind prin pustiu și prin munți, s-au ascuns bine.
Bucurați-vă, Sfânta Epistimia, că și tu ai fugit în pustie;
Bucurați-vă, că ai scăpat nevătămată;
Bucurați-vă, că numai singur Galaction a fost prins;
Bucurați-vă, că l-au dus spre junghiere ca o oaie;
Bucurați-vă, că l-au arătat ighemonului la judecată;
Bucurați-vă, că l-au dat spre chinuire;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 9

Auzind tu, Sfântă Epistimia, că iubitul tău logodnic și frate este prins de păgâni, ai căzut plângând la picioarele sfintei starețe, zicând: "Rogu-te pe tine, doamna mea, eliberează-mă să mă duc în urma domnului meu Galaction; căci iată, aud că l-au prins ostașii și-l duc la lemnul de tortură și nu vreau a mă despărți de dânsul, căci mă doare inima și doresc a muri împreună cu dânsul pentru Hristos, Domnul nostru!" și ziceai: Aliluia!

Icosul 9

Diaconița cea bătrână și încercată a vrut să te oprească, Sfântă Epistimia, spunând că ești tânără la trup și la minte și nu cumva să te înfricoșezi de chinuri și să te lepezi de Hristos, dar tu ai cerut a te duce să mori cu Galaction ca să stați împreună înaintea lui Dumnezeu, cum ai văzut în vis.
Bucură-te, că ai primit binecuvântare a fi ca întâia Muceniță Tecla;
Bucură-te, că ai alergat în urma lui Galaction;
Bucură-te, că de față cu ostașii ți-ai mărturisit credința în Hristos;
Bucură-te, că Sfântul Galaction mult s-a fericit;
Bucură-te, că i-ai făgăduit că nu o vei lăsa nici în veacul acesta nici în cel care va veni;
Bucură-te, fecioară curată și plină de curaj;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Epistimia, mare rugătoare la Dumnezeu pentru noi!

Condacul 10

Mergând ei pe cale, Sfântul Galaction te învăța, Sfântă Epistimia, zicând: "Vezi, sora mea, să nu te amăgești cu oarecare înșelăciuni ale lumii acesteia viclene, nici să te temi de chinurile cele multe, căci răbdând puțin aici, vom fi încununați veșnic de Domnul nostru în cămara cea cerească!" și amândoi vă bucurați în Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Ighemonul, cercetându-vă și văzând că sunteți creștini, v-a dat spre bătaia cu vine de bou, iar noi ne rugăm:
Bucurați-vă, că pe tine, Sfânta Epistimia, te-au dezbrăcat ostașii;
Bucurați-vă, că i-ai blestemat să orbească pentru rușinea aceasta;
Bucurați-vă, că de îndată toți păgânii au orbit;
Bucurați-vă, că rugându-te la Dumnezeu, au văzut din nou;
Bucurați-vă, că mulți au crezut atunci în Hristos;
Bucurați-vă, că le-ai luminat întunericul sufletesc;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 11

Dar tiranul, deși vedea din nou cu ochii trupești, mintea o avea plină de uneltirile diavolești, că a poruncit slugilor să vă bage trestii ascuțite sub unghii, Sfinților Galaction și Epistimia, iar voi strigați: "Binecuvântat este Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce învață mâinile noastre spre război și degetele noastre spre oștire; mila noastră și scăparea noastră, apărătorul și izbăvitorul nostru, Care degrabă ne-a izbăvit din mâinile vrăjmașilor noștri": Aliluia!

Icosul 11

Ighemonul, fiind flămând de sânge și de suferință, a poruncit să vă taie picioarele, Sfinților Mucenici, iar voi strigați: "Scoală, Doamne, ajută-ne nouă și ne izbăvește pentru numele Tău. Știi, Stăpâne, că, cu dragostea Ta fiind răniți, Ți-am urmat Ție și am călătorit pe calea cea anevoioasă; deci acum scoate-ne pe noi la odihnă, ca să stea picioarele noastre în curțile Tale cerești, unde stau înaintea Ta toți cei ce Ție Ți-au plăcut".
Bucurați-vă, călători vremelnici pe drumul vieții pământești;
Bucurați-vă, mărturisitori ai Adevărului Hristos;
Bucurați-vă, că ați umblat pe căi aspre;
Bucurați-vă, că ați ajuns la odihna deplină a celor ce se ostenesc duhovnicește;
Bucurați-vă, călcând peste șerpi și peste scorpii;
Bucurați-vă, că vrăjmașul diavol a fost rușinat de voi;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 12

Strigând astfel și mustrându-i pe păgâni, ighemonul a poruncit să vă taie limbile, dar deși cu gura ați tăcut, în inimile voastre nu ați încetat a cânta către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Atunci a poruncit chinuitorul să vă taie capete, și ducându-vă pe amândoi afară din curtea boierească, v-au tăiat și v-au lăsat trupurile neîngropate.
Bucurați-vă, că Eutolmie monahul a venit pe ascuns;
Bucurați-vă, că acesta a văzut toate pătimirile voastre;
Bucurați-vă, că a luat pe ascuns sfintele moaște;
Bucurați-vă, că le-a îngropat cu cinste;
Bucurați-vă, că apoi a scris viața voastră pline de fapte bune și mucenicia;
Bucurați-vă, că aceasta să fie spre folosul și mântuirea noastră;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 13

Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, cei ce ars ca niște ruguri nestinse pentru Iubirea Domnului Hristos, căutați și spre noi cei ce facem cinstita voastră pomenire și ridicați inimile noastre sus la Tronul Sfintei Treimi, pentru a se mistui tot răul din noi și pentru a primi flacăra rugăciunii care să ardă nestinsă și în noi, spre slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Binecuvântată este Împărăția lui Dumnezeu și binecuvântați sunteți și voi Sfinților Galaction și Epistimia, stele aprinse de har și credință, căci voi ați fost mirarea Îngerilor și bucuria Maicii Domnului, urmând calea plină de spini, urcând spre Golgota pătimirii și ajungând la limanul învierii. Va rugăm mijlociți pentru noi la Domnul Slavei și vă chemăm așa:
Bucurați-vă, cuvântători luminați de Duhul Sfânt;
Bucurați-vă, pereche de suflete contopite în Sfânta Treime;
Bucurați-vă, logodnici uniți în cer și pe pământ;
Bucurați-vă, cei cununați cu Mirele Hristos;
Bucurați-vă, că ați intrat la Nunta cu El;
Bucurați-vă, cei cu candele pline, asemenea fecioarelor înțelepte;
Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Condacul 1

Sfinților Mucenici ai lui Dumnezeu Galaction și Epistimia, cei care vitejește s-au împotrivit demonilor și care au biruit uneltirile mrejelor înșelăciunii, le aducem cântări de laude și cinstiri. Iar voi, Sfinților mult slăviți, rugați-vă lui Hristos Domnul pentru noi care vă strigăm: Bucurați-vă, Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia, făclii arzând de dragostea pentru Dumnezeu!

Rugăciune către Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia

Sfinților binecuvântați Galaction și Epistimia, Mucenici mult plăcuți lui Dumnezeu, flori curate culese de pe câmpul luptei duhovnicești și aduse în dar Domnului Iisus Hristos, primiți aceste umile cuvinte de laudă și nu treceți cu vederea rugăciunile noastre.
Sfinte Galaction, tu ai răsărit din rădăcina elinească cea stearpă, fiind rod binecuvântat de Dumnezeu dăruit mamei tale care a crezut în Adevăratul Dumnezeu, Cel ce dă viață și dezleagă pântecele neroditoare. Prin harul ce sălășluia în tine, ai botezat-o pe logodnica ta Epistimia și apoi v-ați închinat viața slujirii lui Dumnezeu făcând jurămintele monahale, murind pentru Hristos ca să înviați cu El. Împreună cu Sfânta Epistimia, logodnica și sora ta întru Hristos, rugați-vă lui Dumnezeu să înflorim și noi ca niște crini adăpați de Apa Vieții, să creștem spre Lumina lui Dumnezeu cu inimile curate în care să se adâncească Duhul Sfânt care dă glas rugăciunii, arzând toată întinăciunea păcatelor și smulgând rădăcinile patimilor.
Izbăviți-ne de lanțurile trupești ca să ne putem lipi deplin de dragostea lui Hristos, să nu socotim slava și plăcerile acestei lumi ci să umblăm neabătuți pe urmele Fiului lui Dumnezeu a Căruia este Slava, împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Mucenici Galaction și Epistimia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Gheorghe de la Cernica
(3 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Gheorghe de la Mănăstirea Cernica și Căldărușani este unul din mari părinți români care a slujit neamul Românesc cu dragoste și cu dedicare în secolul al XVIII-lea, fiind un […]

† Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil
(8 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil sunt cei mai cunoscuți și iubiți dintre Sfinții Arhangheli și cei care duc la îndeplinire porunca milei și a dreptății lui Dumnezeu. Ei sunt serbați în […]

† Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul
(28 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Hariton Mărturisitorul a fost un ascet sihastru care a întemeiat monahismului lavriot (acesta se deosebește de cel de obște, numit și chinovial, prin faptul că rugăciunea era săvârșită individual […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram