Acatistul Sfinților Hrisant și Daria

Apreciază Articolul

Acatistul Sfinților Hrisant și Daria se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu spor și ajutor în căsnicie deoarece Sfinții Hrisant și Daria sunt ocrotitori cerești ai căsniciilor cinstite.

Înainte de a începe acest Acatistul Sfinților Hrisant și Daria citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Hrisant și Daria - text

Tropar la Acatistul Sfinților Hrisant și Daria, glasul 4

Mucenicii Tăi, Doamne, întru nevoințele lor, cununile nestricăciunii au dobândit de la Tine, Dumnezeul nostru. Că având tăria Ta, pe chinuitori au învins; zdrobit-au și ale demonilor neputincioase îndrăzniri. Pentru rugăciunile lor, mântuiește sufletele noastre, Hristoase Dumnezeule.

Condacul 1

Aleșii lui Hristos mucenicii Hrisant și Daria, cei ce ați fost împodobiți cu coroane de slavă cerească și către viața veșnică prin credință și suferință ați venit la Hristos, primiți rugăciunile noastre nevrednice pentru slava lui Dumnezeu, izbăviți-ne de ispite și tot felul de necazuri și noi vă lăudăm cu dragoste și bucurie: Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Icosul 1

Sufletul vostru a avut curăția îngerească, Sfinților mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria. V-ați ferit de farmecul lumii cea fără de Dumnezeu, bucurându-vă de inegalabila bunătate Divină, cântând laude Stăpânului tuturor fericirilor. Ne bucuram de faptele voastre și vă lăudăm cu dragoste:
Bucurați-vă, mărturisitori minunați, care ați iubit adevărul divin;
Bucurați-vă, că ați alungat vrăjmășia farmecului și dulceața patimilor;
Bucurați-vă, că v-ați întărit bunătatea în credința lui Hristos;
Bucurați-vă, că dulciurile acestei lumi nu v-au fost ispitiri;
Bucurați-vă, că ați arătat cu îndrăzneală desfătările idolilor;
Bucurați-vă, că cuvintele voastre au fost pentru cei necredincioși lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 2

Văzând vrăjmășia desfătărilor și a dulceții patimilor, Sfinte Hrisant cel binecuvântat, înarmat cu credință l-ai alungat pe șarpele cel viclean și pe Daria ai adus-o mireasă curată a lui Hristos ca cea mai delicată mireasă, cântând cu ea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ați avut mintea luminată de lumina adevărului, mucenici plini de toată vitejia. Ați fost împodobiți cu vitejia inimii lui Hristos în mărturisirea credinței în Dumnezeul Adevărat, și pentru o asemenea îndrăzneală, slăvindu-vă faptele, primiți această laudă:
Bucurați-vă, că ați iubit adevărul credinței în Hristos;
Bucurați-vă, credincioși ai ortodoxiei și al adevărului ziditor;
Bucurați-vă, că poruncile lui Hristos în curăție le-ați împlinit;
Bucurați-vă, că ați dus o viață în curăție, plăcută Domnului;
Bucurați-vă, că v-ați împodobit sufletele cu dragostea lui Hristos;
Bucurați-vă, că ați disprețuit desfătările acestei lumi și deșertăciunea;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 3

Puterea divină v-a sprijinit în chinurile voastre pentru Hristos, căci stând în mijlocul celor mai grele încercări, harul Domnului strălucea peste voi, suferind pentru credința lui Hristos, iar noi cu voci neîncetate cântam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având o mare dorință de a vă împodobi cu coroanele muceniciei pentru Hristos, Sfinți mucenici Hrisant și Daria, ați propovăduit neobosit credința lui Dumnezeu, denunțând nebunia dușmanului idolatriei, întărind credincioșii în credința adevăratului Dumnezeu și învățându-i pe calea mântuirii. În același fel, văzând dragostea voastră pentru Dumnezeu, strigăm cu îndrăzneală către voi:
Bucurați-vă, mărturisitori adevărați care nu vă temeți de chinuri;
Bucurați-vă, învățându-i pe toți să nu se teamă de mustrările omenești;
Bucurați-vă, că v-ați pus nădejdea în Dumnezeu;
Bucurați-vă, că i-ați învățat credința pe mulți care au crezut în providența lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, că ații rușinat fără teamă înșelăciunea lui Satana;
Bucurați-vă, v-ați petrecut tot timpul în fapte de rugăciune;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 4

O furtună de furie și nenorociri feroce ale persecutorilor nu au putut să vă zdruncine credința în Hristos, mucenici atot-fericiți Hrisant și Daria, căci voi pentru Duhul Sfânt ați cântat curajos în fața lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind cuvintele Sfintei Scripturi că Dumnezeu Este iubire, binecuvântat Sfinte Hrisant, sufletul tău a iubit credința în adevăratul Dumnezeu. Ai fost ferm în credință și ai adus-o la Hristos și pe Daria, preoteasa templului Minerva, fiind slăvit de bunătatea iubirii Împăratului Ceresc. Iar noi te vom slăvi cu aceste laude:
Bucurați-vă, căci v-ați păstrat în inimile voastre focul iubirii pentru Dumnezeu până la sfârșitul vieții voastre;
Bucurați-vă, că v-ați întărit sufletul cu adevărata teologie;
Bucurați-vă, că Biserica lui Hristos este ocrotitorul slavei;
Bucurați-vă, învățători credincioși și mijlocitori către Dumnezeu;
Bucurați-vă, că ne învățați să ascultăm poruncile divine;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 5

Ați fost ca doua stele pe Cerul credinței, Sfinților Hrisant și Daria, căci v-ați înțeles să trăiți în curăție ca soți. Înlocuind viața iubirii trecătoare și trupești, v-ați împodobit sufletele cu dragostea lui Hristos și cu harul dumnezeiesc Domnului Cerului și al Pământului I-ați cântat: Aliluia!

Icosul 5

Trăind o viață dumnezeiască, împodobită cu slujirea neîncetată a Domnului, ați predicat neobosit credința lui Hristos, spunând tuturor să aibă curaj și ca din credința lui Hristos să nu se retragă în niciun fel, scoțând la iveală întunericul idolatriei și îndreptându-i pe oameni spre fericirea cerească. Amintindu-ne viața voastră cuvioasă, vă strigăm cu dragoste:
Bucurați-vă, că ați arătat icoana adevăratei căsătorii creștine;
Bucurați-vă, că casa voastră a fost plină de Duhul Sfânt;
Bucurați-vă, îndrăzneala celor zeloși în ortodoxia lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, făclii arzând pentru dragostea lui Hristos;
Bucurați-vă, slava neînfricată a propovăduitorilor;
Bucurați-vă, că ați indurat chinuri ale sufletului împreună cu chinuri trupești pentru Hristos;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 6

Vorbele tale despre Dumnezeu au fost spuse cu glas tare, Sfinte mucenic Hrisant, căci ai chemat credincioșii să respingă ispitele acestei lumi, dându-le cele potrivite celor care caută mântuirea și se gândesc la Dumnezeu. Împlinind aceasta, Sfânt binecuvântat, ai adus-o și pe Daria la Hristos, întărind-o în credință, cântând cu îndrăzneală lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ați urcat duhovnicește în inimile voastre spre lumina slavei cerești, adevărații mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria, căci v-ați trăit toată viața în evlavie și credință într-un singur Dumnezeu, Tatăl Atotputernic. Casa voastră a fost ca o mănăstire sfântă, iar noi minunându-ne de această viață a voastră, va cântam:
Bucurați-vă, stele cerului, strălucitoare duhovnicește;
Bucurați-vă, că prin rugăciunile voastre s-a deschis pentru mulți ușa Împărăției lui Hristos;
Bucurați-vă, protectori harnici ai caselor cinstite;
Bucurați-vă, vase alese ale harului dumnezeiesc;
Bucurați-vă, ocrotitori cerești al căsniciilor cinstite;
Bucurați-vă, că v-ați împodobit cu curăție sufletelor voastre;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 7

Pentru că nu ați vrut să vă îndepărtați de credința lui Hristos și să faceți sacrificii idolilor ticăloși, guvernatorul orașului Kalerin v-a dat la chinuri, Sfinților purtători de pătimiri. Dar voi, după ce ați îndurat multă suferință, cu îndrăzneală și credință I-ați cântat curajos lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Chinuitorul, uimit de măreția răbdării și credinței voastre, s-a gândit că faceți magie și a poruncit să fiți dați la cele mai grele torturi. Dar nimic nu v-a putut zdruncina credința, niciun fel de tortură sau truc. Credincioșii privind suferinței voastre, vă strigă:
Bucurați-vă, lumini ale lui Hristos, strălucind în întunericul răutății;
Bucurați-vă, mustrând răutatea idolatrilor;
Bucurați-vă, neînfricați apărători creștini al credinței;
Bucurați-vă, că dragostea voastră pentru pentru Hristos a crescut prin rănile voastre;
Bucurați-vă, cei ce ați îndurat ocara și supărarea pentru Hristos;
Bucurați-vă, că ați învins cu ajutorul lui Hristos;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 8

O minune s-a întâmplat când Claudiu Tribunul a cunoscut adevărul lui Dumnezeu, văzând suferințele voastre, mucenici Sfinți Hrisant și Daria, căci un vrăjitor nu ar putea suporta un asemenea chin pe care voi l-ați îndurat. Voi ați primit cu bucurie chinurile și v-ați mărturisit credința în Hristos, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

V-ați bucurat din toată inima de dragostea lui Hristos, Sfinți mucenici Hrisant și Daria, văzând convertirea la credința în Hristos nu numai a lui Claudiu tribunul, ci și a tuturor din casa lui: Ilaria, soția sa și copiii lui Iason și Maurul care împreună cu soldații care vă chinuiau au cerut să primească Botezul Domnului. Ei au crezut în Hristos și au început să-L slăvească pe Dumnezeu, iar noi cu bucurie duhovniceasca strigam către voi:
Bucurați-vă, că v-ați umplut sufletul de harul lui Hristos;
Bucurați-vă, luminând pe mulți cu lumina divină;
Bucurați-vă, ați avut curaj uimitor în fata chinuitorilor răi;
Bucurați-vă, că ați fost fără teamă în suferința pentru Hristos;
Bucurați-vă, că ați chemat mulți chinuitori la Hristos prin suferințele voastre;
Bucurați-vă, că ați purtat crucea lui Hristos cu răbdare și credință;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 9

Toată natura îngerească s-a bucurat nespus de mult, Sfinților mucenici Hrisant și Daria, văzând cum v-ați jertfit pentru Hristos. Ați învățat pe toată lumea cu cuvinte dumnezeiești arătând calea mântuirii, și ați îndurat fără teamă chinul pentru credincioși, lăudându-l pe Dumnezeu Cel minunat între sfinții Săi cu cântarea: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei fără glas nu pot să vi se împotrivească, Sfinți mucenici ai lui Hristos și Hrisant și Daria. Cine poate să redea suferințele voastre pentru Hristos, Dumnezeul nostru? Neglijând slava pământului și măreția vieții vremelnice, v-ați dat sufletele voastre pentru credința în Dumnezeu. Lăudându-vă faptele, vă strigăm cu dragoste:
Bucurați-vă, săditori zeloși ai credinței în Hristos;
Bucurați-vă, împotrivitori îndrăzneți ai idolilor închinării;
Bucurați-vă, credincioși conducători din întunericul idolatriei până la lumina lui Hristos;
Bucurați-vă, că v-ați uimit chinuitorii cu multe minuni;
Bucurați-vă, că ați îndurat bătaie înverșunată pentru Hristos;
Bucurați-vă, că pentru suferința chinului vostru pe Numerian l-ați făcut de rușine;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 10

Ați salvat sufletele credincioșilor, sfinți mucenici, fiind împodobiți cu înțelepciunea lui Hristos și ați stins cugetările neînțelepte ale închinătorilor la idoli, fiind vase curate ale Atotputernicului, chemându-i pe toți să rămână în slava nemăsurată a lui Dumnezeu și să-l roage pe Făcătorul tuturor cântând: Aliluia!

Icosul 10

Văzând că zidurile sunt mai dure decât piatra, a apărut un nou chinuitor al creștinilor, Numerian, care, în nebunia sa, a poruncit vă dea la alte chinuri. Tu, Sfinte Hrisant, ai fost aruncat într-o fântână de canalizare, iar pe Sfânta Daria au vrut să o ducă la o casă de desfrâu, dar puterea lui Dumnezeu v-a ținut nevătămați și lumina cerului a fost asupra voastră. Văzând acestea, ne minunăm și vă lăudăm:
Bucurați-vă, stâlpi ai statorniciei, stând ferm în credința lui Hristos;
Bucurați-vă, că ați îndurat duhoarea murdăriei pentru Hristos;
Bucurați-vă, că ați suportat ocara și suferința fără teamă;
Bucurați-vă, cei luminați cu lumina cerului în chinurile voastre;
Bucurați-vă, că mânia lui Numerian a fost zadarnica;
Bucurați-vă, cei mai tare decât piatra în chinurile voastre;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 11

Vă aducem cântare de laudă, minunați mucenici ai lui Hristos! V-ați proslăvit faptele voastre că martiri ai lui Hristos Mântuitorul nostru și cu puterea credinței v-ați rușinat chinuitorul. Noi îi mulțumim Domnului pentru aceasta și Îi cântăm cu smerenie și dragoste: Aliluia!

Icosul 11

Soarele strălucitor al Adevărului luminează inimile credincioșilor, văzând mereu minunile slavei lui Dumnezeu. Minunata lumină divină vă poartă, purtători de pătimiri Sfinților Hrisant și Daria, conducându-vă spre suferință și moarte pentru numele lui Hristos! Sfânta Daria, ai fost credincioasă soțului tău până la sfârșit și ai avut o credință fermă împotriva tuturor ispitelor dușmanului. Aducându-ne aminte cu respect de faptele și suferințele voastre, vă binecuvântăm cu aceste laude:
Bucurați-vă, lumini ale lui Hristos, strălucind în întunericul răutății;
Bucurați-vă, mustrând răutatea idolatrilor;
Bucurați-vă, neînfricați apărători creștini al credinței;
Bucurați-vă, că dragostea voastră pentru Hristos a crescut prin rănile voastre;
Bucurați-vă, cei ce ați îndurat ocara și supărarea pentru Hristos;
Bucurați-vă, că ați învins cu ajutorul lui Hristos;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 12

Harul s-a revărsat de la Domnul, Sfinților lăudați Hrisant și Daria, și cu bucurie amintirea voastră este proslăvită de credincioși și mărită cu rugăciuni calde ridicate spre voi. Ați suportat suferințe grele pentru credința în Hristos, iar la moartea voastră ați fost primiți în Împărăția Cerească unde cu îngerii împreună Îi cântați lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântam sfârșitul vostru slăvit, mucenici sfinți, căci odată cu el ați proslăvit și credința lui Dumnezeu în adevăr, fiindcă suferințele voastre, în care ați fost precum mieii în mijlocul fiarelor, arată întruparea propovăduirii divine. Amintindu-ne, vă strigăm cu tandrețe:
Bucurați-vă, că pentru credința lui Hristos ai fost îngropați de vii într-o groapă adânca;
Bucurați-vă, cei slăviți de multe semne ale milostivirii lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, că amintirea voastră este slăvită prin slujbele și rugăciunile credincioșilor;
Bucurați-vă, că sufletele voastre s-au dus în ceruri înaintea lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, cei încununați de coroanele Împărăției Cerești de la Sfânta Treime;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 13

O, slăviți și îndelung răbdători Sfinți mucenici Hrisant și Daria! Primiți această cântare de laude de la noi, nevrednicii, rugându-vă cu duioșie: ridicați rugăciunile voastre calde pentru toți cei care vă proslăvesc amintirea și cu mijlocirea voastră la Tronul lui Dumnezeu, mântuiți-ne de necazuri, dureri, boli și chinuri veșnice, pentru ca să fim și noi primiți în cetele cerești alături de care să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Sufletul vostru a avut curăția îngerească, Sfinților mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria. V-ați ferit de farmecul lumii cea fără de Dumnezeu, bucurându-vă de inegalabila bunătate Divină, cântând laude Stăpânului tuturor fericirilor. Ne bucuram de faptele voastre și vă lăudăm cu dragoste:
Bucurați-vă, mărturisitori minunați, care ați iubit adevărul divin;
Bucurați-vă, că ați alungat vrăjmășia farmecului și dulceața patimilor;
Bucurați-vă, că v-ați întărit bunătatea în credința lui Hristos;
Bucurați-vă, că dulciurile acestei lumi nu v-au fost ispitiri;
Bucurați-vă, că ați arătat cu îndrăzneală desfătările idolilor;
Bucurați-vă, că cuvintele voastre au fost pentru cei necredincioși lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Condacul 1

Aleșii lui Hristos mucenicii Hrisant și Daria, cei ce ați fost împodobiți cu coroane de slavă cerească și către viața veșnică prin credință și suferință ați venit la Hristos, primiți rugăciunile noastre nevrednice pentru slava lui Dumnezeu, izbăviți-ne de ispite și tot felul de necazuri și noi vă lăudăm cu dragoste și bucurie: Bucurați-vă, Sfinților Hrisant și Daria, împreună cu toți mucenicii care au suferit pentru credința lui Hristos!

Rugăciune la Acatistul Sfinților Hrisant și Daria

O, sfinți și binecuvântați purtători de pătimiri, mucenici ai lui Hristos Hrisant și Daria! Noi, nevrednicii, alergăm la voi, ajutoarele noastre calde și grabnice, să duceți la tronul lui Dumnezeu rugăciunile noastre. Ascultați acum această rugăciune și rugați-vă pentru noi, cei păcătoși și nevrednici, iubitului nostru Domn Iisus Hristos pe care L-ați mărturisit în chinurile voastre grele înaintea chinuitorilor și a persecutorilor sfintei credințe a lui Hristos!
De dragul credinței lui Hristos ați îndurat multe chinuri și ați fost omorâți, iar Biserica lui Hristos v-a încoronat cu frumusețe și coroane de slavă nemuritoare, trăind într-o bucurie neasemuită împreună cu îngerii din Împărăția Cerurilor. Fiți pentru noi o mijlocire tare să ne păstram credința lui Hristos în curăție, dați-ne curaj în suferințe și ispite, să avem mulțumire în nevoile din fiecare zi, și să avem întotdeauna dragoste pentru Dumnezeu și pentru aproapele nostru.
Învățați-ne cu rugăciunile voastre, sfinți mucenici, să rămânem pe calea mântuirii, întăriți-ne picioarele cu fermitate pe calea poruncilor Domnului, mustrându-ne greșeala, primind vindecare bolnavilor, eliberarea de sărăcie, protecția în căsătorie, și toate cele folositoare mântuirii. Căci cu rugăciunile voastre de călăuzire, mijlocire și de întărire, să-L slăvim pe Mântuitorul nostru Domnul Iisus Hristos, căruia I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl fără început și cu Preasfântul și Bunul și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață făcătorul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Canonul Sfinților Hrisant și Daria - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Hrisant și Daria

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Hrisant și Daria - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Naum
(1 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Naum, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă și cu foc, dacă nu se vor îndrepta, lucru care s-a și […]

† Sfântul Ierarh Alexandru, Patriarhul Constantinopolului
(30 august)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Alexandru, Arhiepiscopul Constantinopolului, este cinstit pentru viața și minunile pe care le-a săvârșit atât în tipul vieții cât și după trecerea la cele veșnice. Ca ierarh a condus Sinodului […]

† Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei
(10 iulie)

FB Mess WA Like Sfinții 45 de Mucenici din Nicopolea Armeniei au fost cinstiți cu multă evlavie de creștini chiar din primele veacuri creștine. Sfântul Constantin cel Mare a construit o biserică, în care a […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram