Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul se poate citi pentru a cere Sfântului Varsanufie cel Mare se roagă la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor uitate, iar Sfântului Ioan Profetul a aduce înțelepciune și luminarea minții duhovnicești.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul - text

Tropar la Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul

Condacul 1

Pe Sfinții Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul, mlădițe ale vieții sfinte care au înflorit cu har îmbelșugat spre bucuria sufletelor noastre, îi lăudăm și îi slăvim căci unul a fost fântână adâncă a învățăturilor și celălalt ca o gură dumnezeiască a prorociei. Iar voi rugați-vă pentru noi care vă chemăm: Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Icosul 1

Ați fost mirarea cetelor Îngerești trăind în trup dar fiind fără de el, mare vorbitor cu Dumnezeu Varsanufie și Ioan de Dumnezeu văzătorul, strălucind într-un cuget și într-o viețuire asemenea îngerilor, iar noi vă slăvim:
Bucurați-vă, povățuind din dumnezeiasca înțelepciune;
Bucurați-vă, sădind râvna mântuitoare;
Bucurați-vă, trăind viața în afara trupului;
Bucurați-vă, cei aprinși de strălucirea harului;
Bucurați-vă, sfetnici Mângâietorului Hristos;
Bucurați-vă, cei renumiți prin bogăția harismelor dumnezeiești;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 2

Alegând să zbori spre Cer cu aripi îngerești, te-ai dăruit cu totul lui Dumnezeu și ai îmbrăcat haina călugăriei, Sfinte Varsanufie, iar El te-a primit și te-a dat poporului ca învățător cu dumnezeiască agoniseală a înțelepciunii, fiind pildă nerătăcită și far luminos al celor care căutau să ajungă la mântuire, strigându-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Ai deschis Poarta Cerului cu rugăciunile tale, Sfinte Cuvioase Varsanufie, și adunând îndrăzneală la Dumnezeu ai dus la Picioarele Lui sufletele chinuite care alergau la tine pentru mângâiere. Ridică-ne și pe noi în duh acolo unde răul nu ne poate atinge, iar noi te chemăm:
Bucură-te, vas de mult preț al cugetării celei drepte;
Bucură-te, rugător fierbinte pentru păcătoși;
Bucură-te, călăuză cu multă discernere;
Bucură-te, adunând spre mântuire mulțimea îndurerată;
Bucură-te, sfătuind spre viața veșnică sufletele rătăcite;
Bucură-te, îndemnătorul monahilor la mai multă dăruire;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 3

Chemarea către Hristos ți-a fost îmbogățită cu har biruind prin viața plină de virtuți, Sfinte Ioan Profetul, și locuind lângă duhovnicul tău Sfântul Varsanufie ai luptat împreună cu el lupta cea bună și fără oprire te-ai închinat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Iubind nevoința ca jertfă fără de sânge, ai viețuit îngerește în lume și mintea ta cea curată s-a luminat cu tainele cele pogorâte din Înaltul Cerului, primind de la Dumnezeu darul prorociei, Sfinte Cuvioase Ioan. Te rugăm primește aceste cuvinte de la noi:
Bucură-te, păzindu-ne în legătura dragostei;
Bucură-te, cel înălțat cu duhul la vederea celor nevăzute;
Bucură-te, pătrunzător dincolo de haina materiei;
Bucură-te, văzător peste granița timpului;
Bucură-te, înțelegând începutul și sfârșitul lucrurilor;
Bucură-te, descoperitorul uneltirilor diavolești;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 4

Ai strălucit ca o stea luminoasă în Egipt, Sfinte Varsanufie cel Mare, ajungând cu viețuirea în Palestina la mănăstirea lui Ava Seridus, și ai povățuit obștea de călugări din chilia ta, zăvorât, trimițând mesaje scrise prin egumenul Mănăstirii, care era singurul la care îi deschideai ușa chiliei și care s-a bucurat pentru tine: Aliluia!

Icosul 4

I-ai uimit pe toți prin limpezimea cuvântului și prin puterea de a pătrunde problemele celor pe care nu îi vedeai niciodată, Sfinte Varsanufie, fiind îmbogățit de negrăitele daruri dumnezeiești. Ne minunăm de acestea și te lăudăm:
Bucură-te, cel numit "Comoara Duhului Sfânt";
Bucură-te, învățător înțelept al monahilor;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a dat stăpânirea peste vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, cel ce răstorni scaunele celor puternici în răutate;
Bucură-te, că pârjolești cu focul harului pământul fărădelegii;
Bucură-te, că vânturi nedreptatea cu viforul celui Preaînalt;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 5

Lepădând legătura lumească te-ai făcut sălaș al Domnului Hristos, Sfinte Ioan, așa încât ai văzut cele viitoare cu ochi cunoscători ca un proroc dumnezeiesc, arătându-te ca un pribeag în cele vremelnice și căutând neîncetat spre Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Făcându-ți chilia lângă cea a Sfântului Varsanufie, ai iubit tăcerea și te-ai învrednicit de a vedea slava dumnezeiască încă din trupul cel muritor, Sfinte Ioan Profetul. Fiind povățuitor deodată cu învățătorul tău pentru obștea mănăstirii și pentru mulțime de credincioși, din smerenie adeseori îi trimiteai să ia sfat de la acesta, iar noi te slăvim așa:
Bucură-te, cel făptuitor în toate virtuțile;
Bucură-te, cel ridicat pe culmile înainte-vederii;
Bucură-te, luminând cu lucirea nepătimirii;
Bucură-te, harfă ce cântă armonia Duhului Sfânt;
Bucură-te, purtător de viață ascetică;
Bucură-te, povățuitor dumnezeiesc al harului;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 6

Ai fost numit "Marele Stareț" deși nu ai îmbrăcat niciodată haina stăreției, Sfinte Părinte Varsanufie, fiind cucerit de dragostea lui Hristos care înmugurise în inima ta ca un măslin bine roditor, și rugăciunea cea veșnică torcea în tine fir aurit către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Devenind vlăstar al Iubirii lui Dumnezeu, brațele tale îmbrățișau orice păcătos întors la pocăință și erai cunoscut pentru marele pogorământ pe care îl făceai pentru cei care nu își mai aminteau păcatele, Sfinte Varsanufie, iertând din iubire la scaunul spovedaniei ceea ce omului îi era cu neputință a-și mai aminti. Te rugăm să ne ajuți și pe noi și pe slăvim:
Bucură-te, cel milostiv cu neputința omenească;
Bucură-te, înțelegând că uitarea era lucrarea diavolului;
Bucură-te, că nu ai lăsat ispitele să îndepărteze omul de la Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pogorământul l-ai câștigat prin smerenie și înfrânare;
Bucură-te, că Dumnezeu a primit iubirea ta ca plată;
Bucură-te, că și acum te rogi la Tronul Lui pentru păcatele uitate;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 7

Cu rugăciunile tale către Dumnezeu luminează mintea noastră și prin curăția vieții tale dăruiește-ne cuvânt bun, Sfinte Ioan Profetul, căci noi însetând după Hristos nu încetăm a-I cânta: Aliluia!

Icosul 7

Te-ai supus legilor dumnezeiești, Sfinte Ioan, ai lepădat toată grija cea lumească alegând să Îl slujești pe Dumnezeu, silindu-te spre nevoință către Sionul cel de Sus iar acum primești de la îngeri laudele acestea:
Bucură-te, cel mistuit de dumnezeiasca însetare după Hristos Domnul;
Bucură-te, urmându-I cu inima nedezlipită în lupte;
Bucură-te, doborând prin smerenie ochiul vrăjmașului;
Bucură-te, stâlp de lumină cerească pentru monahi;
Bucură-te, far strălucitor al minții credincioșilor;
Bucură-te, împlinind cererile cele mântuitoare;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 8

De mic Dumnezeu te-a plămădit cu frica de El, Sfinte Varsanufie, dar prin priveghere, curmarea somnului, înfrânare și post, Hristos ți-a schimbat teama în iubire și ai ajuns la măsura Sfântului Antonie cel Mare care zicea: "Eu nu ma mai tem de Dumnezeu, ci Îl iubesc, căci Iubirea aruncă afară frica" și cu bucurie i-ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Întărește inima noastră ca o piatră tare că prin multe necazuri ne este dat să trecem până vom fi vrednici de a intra în Împărăția lui Dumnezeu, Sfinte Cuvioase Varsanufie, pune strajă minții să nu cadă, inimii să nu deznădăjduiască și sufletului să nu se rătăcească pe calea ispitelor, iar noi cerându-ți binecuvântarea grăim așa:
Bucură-te, ducându-ne la limanul liniștit al păcii;
Bucură-te, ferindu-ne de furtună;
Bucură-te, acoperindu-ne de cutremur;
Bucură-te, alungând năpădirea gândurilor;
Bucură-te, rezemând cuvintele tale în inima noastră;
Bucură-te, schimbând din noi omul cel vechi cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 9

Fiind plin de șuvoaie tainice izvorăști învățături dumnezeiești, Sfinte Ioan Profetul, adăpând sufletele noastre cu mierea cea dulce a povățuirii de înțelepciune, deschizând cerul minții noastre și ochii cei duhovnicești pentru ca văzând slava lui Dumnezeu să Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 9

Petrecut-ai optsprezece ani cu chilia lângă părintele tău Varsanufie, și sfârșind viața vremelnică ai plecat cu sufletul acolo unde privirea ta a fost ațintită mereu: la Lumina cea neapropiată a Soarelui Hristos, iar acum te rugăm nu ne uita pe noi care te chemăm:
Bucură-te, dăruindu-ne tainic darurile virtuților;
Bucură-te, curățind ochii minții noastre;
Bucură-te, având desăvârșita cunoaștere a strălucirii Duhului Sfânt;
Bucură-te, luminător ceresc în noaptea neștiinței;
Bucură-te, sfetnicul răsăritului cel fără de trup;
Bucură-te, risipind ceața patimilor prin izvoarele luminii nepătrunse;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 10

Ați viețuit în intensitatea trăirilor adânci ale tainelor lui Dumnezeu, Sfinte Cuvioase Varsanufie cel egal cu nevoința și cu viața ucenicului tău Sfântul Ioan, ambii fiind călăuze pentru monahii care își sprijineau osteneala duhovnicească pe sfaturile și pe dragostea voastră, mulțumindu-I Domnului Hristos: Aliluia!

Icosul 10

Omorând cele ale materiei împreună cu poftele și cu patimile, răsuflați acum bună mireasmă pentru sufletele noastre, Sfinților Cuvioși, lucrând în noi Schimbarea la Față a Mântuitorului și răsturnând în inimile noastre mesele de tâlhari care pângăresc biserica lui Hristos din noi. Vă rugăm primiți aceste umile cuvinte:
Bucurați-vă, cei iscusiți în lupta cu gândurile;
Bucurați-vă, cei învățați în rugăciunea minții;
Bucurați-vă, cei înțelepți în a povățui îndelunga răbdare;
Bucurați-vă, cei ce pregătiți aurul spre călire în foc;
Bucurați-vă, scoțând vin duhovnicesc din via inimii ucenicilor;
Bucurați-vă, cei ce sfătuiți la sfințenia zilei și la privegherea de noapte;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 11

Ați strălucit lumii ca două stele luminoase fiind povățuitori înțelepției ai lui Dumnezeu, Sfinte Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul cei iscusiți în trăirea ascetică, slujind lui Hristos în cinste și dreptate, iar pentru jertfa voastră de iubire Dumnezeu v-a încununat cu laurii veșnici ai Raiului de unde Îl slăviți acum: Aliluia!

Icosul 11

Vă cinstim ca pe doimea cea preacinstită a nevoitorilor pentru Domnul Hristos, pe Marele Stareț Varsanufie cel mai ales dintre monahi și pe Cuviosul Ioan, alesul său ucenic și împreună-nevoitor, și vă lăudăm așa:
Bucurați-vă, cei deopotrivă înzestrați cu darurile Duhului Sfânt;
Bucurați-vă, pereche dumnezeiască, învățători ai monahilor;
Bucurați-vă, îngeri cu trup trimiși de Dumnezeu pe pământ;
Bucurați-vă, căci prin virtute și iubire, aripile de vulturi v-au purtat înapoi la El;
Bucurați-vă, având darul cunoașterii de dinainte prin har;
Bucurați-vă, mijlocind la Sfânta Treime pentru iertarea păcatelor noastre;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 12

Citind cartea învățăturii voastre rămasă nouă primim tărie, putere, luminare și dumnezeiască pricepere, căci ne dați întărire sufletelor slăbănogire de atacurile diavolului prin cuvintele harului, Sfinților Cuvioși Părinți, și Îi mulțumim lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Având darul dreptei judecăți ați trăit o viață îngerească, Sfinților Varsanufie și Ioan, iar acum când vă veseliți cu Heruvimii și cu Serafimii în Cer, primiți și aceste cinstiri de la noi:
Bucurați-vă, comori ale Mântuitorului;
Bucurați-vă, îndemnători la unirea dintre Ziditor și zidire;
Bucurați-vă, învățând viețuirea nerătăcită în Hristos Domnul;
Bucurați-vă, pereche de porumbei albi ai Stăpânului Dumnezeu;
Bucurați-vă, hrănind gândurile noastre cu mana cerească a bucuriei duhovnicești;
Bucurați-vă, adăpând sufletele noastre cu căldura iscată din rugăciunea curată;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 13

Sfinților Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul, povățuitori de monahi și înțelepți duhovnici, vă rugăm primiți această cântare de la noi și mijlociți la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, mai ales a celor uitate, și cereți luminarea minții pentru a înțelege tainele duhovnicești spre mântuirea noastră întru Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ați fost mirarea cetelor Îngerești trăind în trup dar fiind fără de el, mare vorbitor cu Dumnezeu Varsanufie și Ioan de Dumnezeu văzătorul, strălucind într-un cuget și într-o viețuire asemenea îngerilor, iar noi vă slăvim:
Bucurați-vă, povățuind din dumnezeiasca înțelepciune;
Bucurați-vă, sădind râvna mântuitoare;
Bucurați-vă, trăind viața în afara trupului;
Bucurați-vă, cei aprinși de strălucirea harului;
Bucurați-vă, sfetnici Mângâietorului Hristos;
Bucurați-vă, cei renumiți prin bogăția harismelor dumnezeiești;
Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Condacul 1

Pe Sfinții Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul, mlădițe ale vieții sfinte care au înflorit cu har îmbelșugat spre bucuria sufletelor noastre, îi lăudăm și îi slăvim căci unul a fost fântână adâncă a învățăturilor și celălalt ca o gură dumnezeiască a prorociei. Iar voi rugați-vă pentru noi care vă chemăm: Bucurați-vă, Sfinților Cuvioși Părinți, cerându-I Domnului Hristos iertarea păcatelor și luminarea noastră!

Rugăciune la Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul

Mintea noastră cea căzută pe pământ s-a întinat de toate cele ale trupului, ale lumii și de ispitele vrăjmașului, Sfinților Varsanufie și Ioan! Vă rugăm primiți această jertfă-acatist și vă chemăm să ne ridicați din întinăciunea orbirii noastre duhovnicești, să ne spălați ochii minții cu apa Duhului Sfânt, să ne curățați inimile de cenușa învârtoșării în mândrie și în celelalte îndeletniciri aducătoare de moarte, să ne fiți povățuitori și învățători pe calea cea grea a viețuirii în dreapta credință.
Va rugăm să Îi cereți Milostivului Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne ierte neputința de a nu ne mai aminti unele din ele căci suntem vinovați de delăsare și de nepăsare, iar la Judecată greu va fi să dăm răspuns bun pentru aceasta. Cădem la voi, Sfinților Cuvioși, să faceți pogorământ și pentru noi și să ne ajutați să ne curățăm de toate cele ce am greșit, cu gândul, cu fapta sau cuvântul, din tinerețe până la bătrânețe, ca prin această iertare să putem să ne bucurăm împreună cu voi de veșnicia Împărăției lui Dumnezeu. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfinților Cuvioși Varsanufie cel Mare și Ioan Profetul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Varsanufie cel Mare - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici
(3 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici era văzător cu duhul și tămăduia pe cei suferinzi atât spiritual, cât și fizic. Pentru multa lui smerenie s-a învrednicit de la Hristos Domnul de […]

† Sfântul Spiridon episcopul Trimitundei (12 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Spiridon episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni este cunoscut ca "sfântul călător" deoarece papucii, puși în racla în care sunt așezate sfintele sale moaște întregi, se uzează, în mod miraculos, motiv […]

† Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail
(17 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Daniel este ocrotitorul călătorilor, al celor care sunt în diaspora, au emigrat, sau au plecat de nevoie în străinătate, deoarece el însuși a fost forțat să stea departe de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram