Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați se poate citi pentru a cere Sfinților Cuvioși să se roage pentru mântuirea sufletelor noastre.

Înainte de a începe Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați - text

Troparul Sfinților Cuvioși Părinți Simeon și Amfilohie de la Pângărați, glasul al 3-lea

Cuvioșilor Părinți Simeon și Amfilohie, cei ce ați luminat pădurile Carpaților cu rugăciunile voastre și ați umplut de mireasmă duhovnicească toată valea Bistriței, sfetnici de taină ai voievozilor și făclii luminoase ale călugărilor și credincioșilor evlavioși, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi, cei ce săvârșim cu dragoste sfântă pomenirea voastră!

Condacul 1

Apărătorilor noștri și grabnic rugători către Dumnezeu, iubitorilor de nevoințe, degrabă ajutători, Cuvioșilor Părinți Simeon și Amfilohie, acum, din suflet cântare de laudă să le aducem noi, zicând: Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Îngereasca viață din copilărie iubind, Cuvioase Părinte Simeoane, ai dorit a te logodi cu Mirele cel ceresc și pentru aceasta ai lepădat lumea și cele ale ei, luând jugul cel ușor al lui Hristos, pentru care cântăm ție:
Bucură-te, că din părinți binecredincioși te-ai născut;
Bucură-te, că pe Hristos din copilărie L-ai iubit;
Bucură-te, că din pământul Moldovei ai răsărit;
Bucură-te, iubitorule al marilor nevoințe;
Bucură-te, împlinitorule al cereștilor făgăduințe;
Bucură-te, al pustnicilor povățuitorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, al vieții monahicești următorule;
Bucură-te, al îngerilor râvnitorule;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al rugăciunii neîncetate doritorule;
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul 2

Dorind să urmezi vieții călugărești, cu mare râvnă ai urmat lui Hristos, răstignindu-ți voia întru ascultare, omorându-ți poftele trupului cu nevoința și cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Răsărind din părinți drept-credincioși în pământul Moldovei, Cuvioase Părinte Amfilohie, adus ai fost de aceștia lui Hristos ca un dar de mult preț, împlinind prin aceasta dorința ta cea sfântă de a urma vieții călugărești; iar noi, văzând dragostea ta pentru Hristos, îți cântăm:
Bucură-te, că din copilărie pe Hristos L-ai iubit;
Bucură-te, că mirele Hristos în inima ta s-a odihnit;
Bucură-te, că ai fost ales de Duhul Sfânt;
Bucură-te, iubitorule al fecioriei;
Bucură-te, râvnitorule al călugăriei;
Bucură-te, pentru Hristos osârduitorule;
Bucură-te, următor al nevoitorilor;
Bucură-te, că îngerii, văzând alegerea ta, s-au bucurat;
Bucură-te, că îngerii pe Hristos L-au lăudat;
Bucură-te, a pustnicilor cunună;
Bucură-te, îndemn la faptă bună;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul 3

Veniți, iubitorilor de nevoințe, în această zi să-i lăudăm pe cei ce asemenea îngerilor pe pământ s-au arătat, pe luminătorii și povățuitorii monahilor, cununile Bisericii noastre, mijlocitorii înaintea tronului ceresc pentru sufletele noastre și împreună cu ei să-I strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Copleșiți fiind de grijile vieții, înconjurați de ispite și de necazuri, ne apropiem de voi, iubitorilor ai vieții îngerești, din inimă aducându-vă această cântare de laudă:
Bucurați-vă, întâistătători ai monahilor;
Bucurați-vă, îngeri în trup omenesc;
Bucurați-vă, diamante preastrălucitoare;
Bucurați-vă, crini bine mirositori ai faptelor bune;
Bucurați-vă, lucrători ai sfintelor porunci;
Bucurați-vă, locuitori ai Raiului;
Bucurați-vă, poame ale împărăției cerurilor;
Bucurați-vă, cei asemenea marilor pustnici;
Bucurați-vă, luceferi ai cerului duhovnicesc;
Bucurați-vă, stele preastrălucitoare ale bolții Bisericii;
Bucurați-vă, flori împodobite cu purpură cerească;
Bucurați-vă, râuri de înțelepciune;
Bucurați-vă, Cuvioși Părinți, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul 4

Auzind, Preacuvioase Părinte Simeoane, de nevoințele pustnicilor din munții Neamțului, focul dragostei dumnezeiești în inima ta neîncetat se aprindea și, dorind a urma nevoințelor celor mai desăvârșite, ți-ai plecat genunchii în fața icoanei făcătoare de minuni a Sfintei Ana, cerând dumnezeiasca binecuvântare pentru a urma vieții pustnicești și a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ca un cerb la izvoarele apelor, așa ai alergat, Părinte Simeoane, în adâncul pustiei, căutând loc prielnic sfintelor nevoințe și pregătindu-ți inima pentru a primi lumina dumnezeiască, iar noi îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, că mănăstirea metaniei tale o ai lăsat;
Bucură-te, că în singurătate ai alergat;
Bucură-te, că de Sfânta Ana ai fost binecuvântat;
Bucură-te, că Maica Domnului cu Acoperământul ei te-a apărat;
Bucură-te, că de focul dragostei dumnezeiești inima ta s-a aprins;
Bucură-te, de ispitele tinereții neînvins;
Bucură-te, că la poalele muntelui Păru te-ai așezat;
Bucură-te, că aici sihăstrie ai întemeiat;
Bucură-te, că peșteră în munte ai săpat;
Bucură-te, că din peșteră ai făcut ceresc palat;
Bucură-te, că mulți monahi în ascultarea ta au intrat;
Bucură-te, al lor povățuitor neîncetat;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul 5

Bătrânii mănăstirii se bucurau, Părinte Amfilohie, văzând în tine dorul după Hristos, căci, deși tânăr fiind, harul Duhului Sfânt s-a sălășluit deplin în tine, îndemnându-te să cânți neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Lumina faptelor tale, Părinte, s-a răspândit pretutindeni, pentru aceasta monahii tineri și bătrâni veneau la tine ca la un izvor de înțelepciune, iar noi îți aducem unele ca acestea:
Bucură-te, sfeșnic purtător de Hristos;
Bucură-te, cădelniță de tămâie cu bun miros;
Bucură-te, privighetoare care-L laudă pe Hristos;
Bucură-te, cerească albină care ai adunat nectarul faptei bune;
Bucură-te, vultur ceresc;
Bucură-te, luptător neînvins de vrăjmașii cei netrupești;
Bucură-te, lucrătorule al țarinii duhovnicești;
Bucură-te, iubitorule al ascultării;
Bucură-te, pildă de smerenie;
Bucură-te, porumbel al curăției;
Bucură-te, mireasma faptei bune;
Bucură-te, pom plin de roade duhovnicești;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul 6

Următori făcându-vă Sfinților Părinți din vechime, v-ați învrednicit a fi împreună cu ei în Lumina lui Hristos, bucurându-vă de frumusețile Raiului; aduceți-vă aminte și de noi, care cântăm cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Precum voi odinioară ați cerut în ajutor rugăciunile Sfinților Părinți, așa și noi, care ne-am învrednicit a vă avea pe voi ocrotitori, ne rugăm să mijlociți înaintea lui Hristos pentru cei care vă aduc această cântare:
Bucurați-vă, ascultătorii Marelui Vasile;
Bucurați-vă, următorii Cuvântătorului Grigorie;
Bucurați-vă, mustrători ai răutății ca și Gură de Aur;
Bucurați-vă, iubitori ai tăcerii ca Sfântul Arsenie;
Bucurați-vă, râvnitori ai privegherii precum Marele Antonie;
Bucurați-vă, povățuitori ai obștii voastre ca slăvitul Eftimie;
Bucurați-vă, cei asemenea la obicei precum Cuviosul Pahomie;
Bucurați-vă, locuitori împreună cu Daniil Sihastrul;
Bucurați-vă, că vă veseliți împreună cu Sfântul Paisie de la Neamț;
Bucurați-vă, ajutători ai săracilor precum Sfânta Cuvioasă Parascheva;
Bucurați-vă, și mijlociți împreună cu toți sfinții pentru noi;
Bucurați-vă, Cuvioși Părinți, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul 7

Adunându-se, Cuvioase Părinte Simeoane, mulți iubitori ai ostenelilor călugărești și neavând lăcaș de rugăciune, ai alergat, Părinte, la Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, care neîncetat zidea biserici, cerându-i ajutorul, iar el, văzând în tine darurile Preasfântului Duh, pe tine te-a miluit, iar lui Dumnezeu laudă a cântat: Aliluia!

Icosul 7

Biserică lui Dumnezeu ai ridicat, Părinte Simeon, cu ajutorul Sfântului Voievod Ștefan, luând ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, care în vedenie ți se arătase, iar noi, fiii tăi, întru căldura duhului, îți cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, în rugăciuni neîncetată veghere;
Bucură-te, al monahilor păstor;
Bucură-te, al creștinilor povățuitor;
Bucură-te, al mănăstirii tale ocrotitor;
Bucură-te, cu Sfântul Voievod Ștefan cel Mare împreună ctitor;
Bucură-te, al Moldovei luminător;
Bucură-te, blândule păstor;
Bucură-te, dulce ostenitor;
Bucură-te, că în peșteră te-ai nevoit;
Bucură-te, că cererile tale s-au împlinit;
Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu părinte;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul 8

Monahii schitului Cuviosului Simeon, auzind despre înțelepciunea ta, Cuvioase Părinte Amfilohie, te-au ales să le fii păstor, iar tu, plin fiind de smerenie și de ascultare, te-ai supus voii lui Dumnezeu și ei, plini de recunoștință, au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Încredințându-te voii lui Dumnezeu și rugăciunilor Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, ocrotitorul acestui sfânt lăcaș, ai păstorit cu smerenie șaizeci de ani turma lui Hristos, răbdând neîncetate ispite și încercări, iar noi cu un glas cântăm unele ca acestea:
Bucură-te, cel hrănit cu rugăciunea;
Bucură-te, cel împodobit cu înțelepciunea;
Bucură-te, postitorule;
Bucură-te, ostenitorule;
Bucură-te, cel mult răbdătorule;
Bucură-te, iubitorule al tăcerii;
Bucură-te, râvnitorule al privegherii;
Bucură-te, cel ce ai fost om ceresc;
Bucură-te, cel de toți domnitorii miluit;
Bucură-te, al rugăciunii zid nebiruit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de vedenii dumnezeiești;
Bucură-te, cel plin de daruri duhovnicești;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul 9

Precum lumina strălucește în întuneric, așa și faptele voastre au strălucit, de aceea domnii și boierii, bogații și săracii se hrăneau din cuvintele voastre cele pline de har, iar lui Dumnezeu cântau: Aliluia!

Icosul 9

Necredincioșii nu se pricep să spună cum pământul românesc a odrăslit atâtea flori duhovnicești cu care este împodobită Biserica lui Hristos, iar credincioșii aleargă către voi, Sfinților Părinți, aducându-vă această cântare de laudă:
Bucurați-vă, părinți fericiți;
Bucurați-vă, păstori desăvârșiți;
Bucurați-vă, ai noștri păzitori;
Bucurați-vă, ai țării noastre rugători;
Bucurați-vă, ai monahilor leneși mustrători;
Bucurați-vă, sprijinitori ai celor râvnitori;
Bucurați-vă, ai ortodocșilor laudă;
Bucurați-vă, ai românilor pavăză;
Bucurați-vă, laudă a Mănăstirii Pângărați;
Bucurați-vă, tărie a credinței noastre;
Bucurați-vă, a raiului desfătare;
Bucurați-vă, stele de dumnezeiască lumină purtătoare;
Bucurați-vă, Cuvioși Părinți, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul 10

Păgânii agareni venind asupra Moldovei, tu, Cuvioase Simeon, ca un părinte iubitor de fii, ți-ai adunat turma cuvântătoare și ai fugit din fața primejdiei în Țara Ardealului, urmând cuvântului Mântuitorului, și îndurând dureri sufletești și trupești pentru țara și fiii tăi, ai dat laudă lui Dumnezeu pentru toate, zicând: Aliluia!

Icosul 10

Fiind în amară pribegie, Părinte Simeon, ți-ai simțit sfârșitul aproape și, adunându-ți fiii tăi, le-ai dat sfatul cel mai de pe urmă, după care ți-ai dat sufletul în mâinile lui Hristos, pe Care L-ai iubit și slujit din tinerețe, iar fiii tăi, fiind cuprinși de jale, îți cântau unele ca acestea:
Bucură-te, nădejdea noastră;
Bucură-te, scăparea noastră;
Bucură-te, al nostru mijlocitor;
Bucură-te, al nostru îndrumător;
Bucură-te, a noastră binecuvântare;
Bucură-te, a noastră aleasă floare;
Bucură-te, minte dumnezeiască;
Bucură-te, lumină cerească;
Bucură-te, că te-ai dus la odihnă;
Bucură-te, cerească grădină;
Bucură-te, că îngerii te-au primit;
Bucură-te, că la Hristos te-ai suit;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul 11

Rugăciunea fiindu-ți scăpare, Cuvioase Părinte Amfilohie, ai cerut de la Dumnezeu un ctitor pentru a ridica ceresc lăcaș de închinare, iar Dumnezeu, făcând voia celor ce-L iubesc pe El, a trimis pe voievodul Alexandru Lăpușneanu, care a ridicat biserică obștii tale, iar tu, mulțumind lui Dumnezeu, ai cântat: Aliluia!

Icosul 11

După zidirea bisericii, te-ai întors, Părinte Amfilohie, la metania ta, unde ai petrecut în tinerețe, mai înainte cunoscând ieșirea ta din trup, ai lăsat cuvintele tale ca testament fiilor tăi, care cu lacrimi cântau unele ca acestea:
Bucură-te, că cerească chemare ai primit;
Bucură-te, că te-ai învrednicit de a Raiului desfătare;
Bucură-te, că pe diavoli i-ai biruit;
Bucură-te, că îngerii te-au primit;
Bucură-te, că pe fiii tăi cu sfaturi duhovnicești i-ai întărit;
Bucură-te, că sfârșitul tău mai înainte l-ai cunoscut;
Bucură-te, că acest sfârșit ucenicului tău l-ai descoperit;
Bucură-te, că inima lui de întristare s-a umplut;
Bucură-te, a noastră mângâiere;
Bucură-te, a noastră milostivire;
Bucură-te, că locuiești cu sfinții îngeri;
Bucură-te, că te rogi pentru cei săraci și singuri;
Bucură-te, Părinte Amfilohie, neîncetat rugătorule!

Condacul 12

În această zi a pomenirii voastre, ne apropiem de voi, Sfinților Cuvioși Părinți, cu căldura inimii, noi, cei cuprinși de nenumărate încercări, boli, necazuri și întristări, aducând lui Dumnezeu, Cel ce v-a proslăvit pe voi, cântare: Aliluia!

Icosul 12

După ieșirea voastră din trup, Sfinților Cuvioși Părinți, cei ce v-au iubit nu v-au uitat pe voi, căci Voievodul Ștefan cel Mare și Sfânt aducând moaștele tale, Sfinte Simeoane, în cetatea Sucevei, le cinstea cu tămâieri și rugăciuni pentru dragostea pe care a avut-o mai înainte către tine, iar fiii tăi cei sufletești, Sfinte Părinte Amfilohie, ți-au făcut slujbă de pomenire și cinstire în tot anul. Acum și noi cei de pe urmă ne alăturăm lor, aducându-vă cântare de laudă:
Bucurați-vă, scăparea noastră din nevoi;
Bucurați-vă, izbăvitori de cei vicleni și răi;
Bucurați-vă, a rătăciților lumină;
Bucurați-vă, a monahilor pildă bună;
Bucurați-vă, ocrotitori ai sihaștrilor;
Bucurați-vă, miluitori ai săracilor;
Bucurați-vă, mângâierea necăjiților;
Bucurați-vă, a cuvioșilor cunună;
Bucurați-vă, a Moldovei roadă bună;
Bucurați-vă, sfătuitori de taină ai voievozilor;
Bucurați-vă, ai Mănăstirii Pângărați întemeietorilor;
Bucurați-vă, Cuvioși Părinți, rugători pentru sufletele noastre!

Condacul 13

O, Preafericiților Părinți Simeon și Amfilohie, primiți a noastră umilă rugăciune și mijlociți înaintea lui Dumnezeu să ne izbăvească de toată ispita, scoțându-ne din chinul ce va să fie pe noi toți cei ce vă lăudăm și cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngereasca viață din copilărie iubind, Cuvioase Părinte Simeoane, ai dorit a te logodi cu Mirele cel ceresc și pentru aceasta ai lepădat lumea și cele ale ei, luând jugul cel ușor al lui Hristos, pentru care cântăm ție:
Bucură-te, că din părinți binecredincioși te-ai născut;
Bucură-te, că pe Hristos din copilărie L-ai iubit;
Bucură-te, că din pământul Moldovei ai răsărit;
Bucură-te, iubitorule al marilor nevoințe;
Bucură-te, împlinitorule al cereștilor făgăduințe;
Bucură-te, al pustnicilor povățuitorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, al vieții monahicești următorule;
Bucură-te, al îngerilor râvnitorule;
Bucură-te, vas de Duhul Sfânt purtător;
Bucură-te, al rugăciunii neîncetate doritorule;
Bucură-te, de Dumnezeu cuvântătorule;
Bucură-te, al sfintelor porunci împlinitorule;
Bucură-te, Părinte Simeoane, neîncetat rugătorule!

Condacul 1

Apărătorilor noștri și grabnic rugători către Dumnezeu, iubitorilor de nevoințe, degrabă ajutători, Cuvioșilor Părinți Simeon și Amfilohie, acum, din suflet cântare de laudă să le aducem noi, zicând: Bucurați-vă, Cuvioșilor Părinți, rugători către Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Rugăciune către Sfinții Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați

Sfinților Preacuvioși Părinți Simeon și Amfilohie, primiți a noastră rugăciune și mijlociți nouă mila Celui Preaînalt. Izbăviți-ne cu rugăciunea voastră, Preacuvioșilor, de relele ce vin asupra noastră, ca neîncetat să vă lăudăm pe voi. Știți neputința firii noastre, dar și credința noastră o vedeți și suspinurile noastre le auziți; nu ne lăsați, Sfinților Părinți, când alergăm la voi. Rugați-vă Mântuitorului Iisus Hristos pentru noi, nevrednicii, să ierte greșelile noastre și să ne dea dragoste curată și putere a face tot binele spre slava Preasfântului Său nume. Ne rugăm vouă: ajutați-ne, Sfinți Părinți, că deși am greșit din ispita celui rău, dar cu inima zdrobită la voi alergăm să ne ocrotiți de săgeata cea ucigătoare a vrăjmașului care rănește de moarte sufletele noastre; izbăviți-ne de neputințele noastre sufletești și trupești, mijlociți pentru Țara în care v-ați născut și v-ați desăvârșit, ocrotiți mănăstirea întemeiată de voi și pe toți creștinii care aduc slavă, mulțumită și închinăciune Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați - video

Sfârșit - Acatistul Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfinților Cuvioși Simeon și Amfilohie de la Pângărați - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei
(26 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Porfirie, Episcopul Gazei a fost un foarte mare iubitor al oamenilor sărmani, mult nevoitor și apărător al dreptei credințe. A rămas în amintirea creștinilor ca un părinte drag credincioșilor […]

† Sfântul Cuvios Teodor Studitul
(11 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Teodor Studitul a fost unul dintre cei mai puternici apărători ai cinstirii sfintelor icoane și cel mai de seama stareț al Mănăstirii Studion din Constantinopol, care, sub îndrumarea sa, […]

† Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie
(3 septembrie)

FB Mess WA Like Mutarea moaștelor Sfântului Ierarh Nectarie reprezintă momentul în care acestea au fost așezate la Mănăstirea "Sfânta Treime", din Insula Eghina. Zilnic credincioșii se închină la moaștele Sfântului Ierarh Nectarie și la […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram