Acatistul Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora

Apreciază Articolul

Acatistul Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora poate fi citit pentru a cere Sfintelor Mucenițe vindecare celor bolnavi sau pentru cei cuprinși de diferite neputințe.

Înainte de a începe Acatistul Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora - text

Tropar la Acatistul Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, glasul al 4-lea

Valurile cele întreite ale chinurilor și moarte amară, pentru viața cea veșnică ați schimbat, Sfintelor Mucenițe trei fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fărădelege pe Treimea Cea Nezidită. Pentru aceea, cu sabia fiind tăiate, urmați acum Mielului Celui înjunghiat și vă rugați pentru cei ce cinstesc sfințită pomenirea voastră!

Condacul 1

Cu dragostea Mirelui Ceresc împodobindu-vă sufletele voastre smerite, ați urcat scara nevoințelor, ajungând vase ale darurilor preamărite; cu sângele mucenicesc ați pecetluit viețuirea cea minunată; iar acum, Sfinte Mucenițe surori, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, vă rugați pentru sufletele noastre, întru credință luminate. Pentru aceasta, vă cântăm: Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Icosul 1

Pe treimea cea duhovnicească de fecioare, dar închinat Preasfintei Treimi, să o lăudăm cu bucurie, căci a slujit Tainelor Treimii și nu s-a lepădat de a credinței vrednicie! Întreitele valuri ale vieții le-ați trecut, adăpostindu-vă în corabia Cuvântului; iar acum, vă rugați, pentru noi, păcătoșii, împreună cu Îngerii și cu toți Sfinții și cereți sufletelor noastre mare milă și ocrotirea Duhului Sfânt! De aceea, vă cântăm, unele ca acestea:
Bucură-te, sfântă treime de Mucenițe;
Bucurați-vă, că, deplină puritate, dragoste și credință ați avut;
Bucurați-vă, că, ramuri ale unei rădăcini și surori, de un pântece, ați fost;
Bucurați-vă, căci, cu Sfântul Botez ați fost botezate;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 2

Vrând, ca împreună cu sufletul, să vă feriți și trupul neîntinat, ca prin curăție să vă uniți cu Mirele Ceresc, Hristos Domnul, ați ascultat Glasul Lui ce zice: "Ieșiți din mijlocul popoarelor și vă deosebiți, iar de necurăția lor să nu vă atingeți și Eu vă voi primi pe voi!" Pentru aceasta, Îi cântăm și noi: Aliluia!

Icosul 2

Dorind și hotărând să petreceți în feciorie și, înstrăinându-vă de toată lumea, ați ieșit de la petrecerea cea împreună cu oamenii și v-ați sălășluit pe un deal înalt și pustiu, bine știind că nu se poate ușor să se păzească curăția feciorească în mijlocul lumii, ce are ochi plini de răutate și de desfrânare.
Bucurați-vă, flori cerești răsărite din Mila Cuvântului;
Bucurați-vă, că trupurile voastre, neatinse de mână bărbătească, dar lui Dumnezeu, ca smirnă, le-ați adus;
Bucurați-vă, că, de Mirele Ceresc, cu sufletul v-ați lipit și cu dragoste v-ați unit;
Bucurați-vă, că, Domnului nostru, Iisus Hristos, prin curăție v-ați însoțit și prin credință, v-ați făcut mirese;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 3

Sălășluindu-vă în acel loc pustiu, ca un fel de Mânăstire în natură, pentru a vă arăta dragostea către Dumnezeu, petreceați neîncetat în post și în rugăciuni, cântându-I Lui: Aliluia!

Icosul 3

Cu inimile pline de iubire, căutând singurătatea și tăcerea, acum locuiți în Împărăția lui Dumnezeu, purtând în inimile, mințile și sufletele voastre, dragostea pentru Ziditor. Noi suntem păcătoși și, în loc să ne izolăm de lume, ne petrecem viața în petreceri, în desfrâu și în mândrie; de aceea, cu sufletul plin de durere și cu emoție, vă cântăm:
Bucurați-vă, că ați respins deșertăciunea vieții omenești;
Bucurați-vă, că nu pacea pe pământ, ci dragostea lui Hristos ați câștigat;
Bucurați-vă, că în Locașurile lui Dumnezeu și nu în clădiri pline de nimicnicie locuiți;
Bucurați-vă, că n-ați ales, dragostea pământească, ci, pe Dumnezeu, pe care L-ați dorit din tot sufletul;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 4

Plângeau Sfintele fecioare în rugăciuni și în Dumnezeieștile lor cugetări, pentru că iubeau pe Domnul, de a cărui vedere dorind să se sature, cu lacrimi așteptau vremea Lui, ca să vadă pe Mirele Ceresc cel iubit. Și pentru că au păstrat în inimile lor dragostea lui Hristos, Îi cântăm, din inimă, lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Valurilor celor întreite ale chinurilor și moarte amară, pentru viața cea veșnică ați schimbat, Sfintelor trei Mucenițe fecioare, mărturisind înaintea divanurilor celor fără de lege pe Treimea Cea Nezidită. Pentru aceea, în bătăi fiind omorâte, urmați acum Mielului celui ‘junghiat și vă rugați pentru cei ce cinstesc sfințită pomenirea voastră. De aceea, vă cântăm unele ca acestea:
Bucurați-vă, că, în Botez, sfânta sămânță a dragostei de Dumnezeu, o ați găsit;
Bucurați-vă, că, speranța, credința și dragostea ni le-ați făcut cunoscute;
Bucurați-vă, că în Dumnezeiasca dragoste, ca într-un cuib, să vă odihniți ați dorit;
Bucurați-vă, căci, curățindu-vă de toată spurcăciunea trupului și a duhului, ca Îngerii, pe pământ ați viețuit;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 5

Văzând Domnul lacrimile voastre și muncile, care pentru El, le-ați răbdat și că inimile voastre au fost umplute de dragostea pentru El, v-a dăruit vouă darul de a face minuni de vindecare și mângâiere, pentru care noi, cu toții Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Dragostea lui Dumnezeu este perla sufletului. După cum spunea Sfântul Ioan de Kronstadt: "cel mai mare cadou făcut omului – Dumnezeu în inimă și el va găsi pacea, bucuria, lumina, libertatea, viața". Vouă, Sfintelor fecioare, vă cântăm:
Bucurați-vă, că, un singur Dumnezeu ați avut și că, Dragostea Lui Dumnezeu ați găsit-o;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, pentru că, minuni ați făcut și faceți vindecări pentru nevoiași și săraci;
Bucurați-vă, ajutătoarele celor ce în inimile lor resping mândria și iubesc pe Hristos;
Bucurați-vă și ne vindecați de păcate, cu dragostea voastră plină de har;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 6

Invidiindu-vă vrășmașul, așa cum îi invidia și pe Adam și pe Eva, pentru puritatea vieții voastre și credința în Hristos, noi oamenii credincioși ai lui Dumnezeu învățăm de la voi, cum ați răbdat torturile pentru Dumnezeu și slăvindu-L, Îi cântam: Aliluia!

Icosul 6

După cum spune Domnul: «Dacă ați fi din această lume, lumea v-ar iubi, dar, pentru că v-ați ales o altă lume, din această cauză lumea vă urăște» și ca pe niște mielușele ale turmei lui Hristos, urându-vă lumea v-a scos pe voi din "Mănăstire" și v-a torturat. Noi vă preaslăvim în această lume și, cu rușine și cu evlavie, strigăm către voi:
Bucurați-vă, că Dumnezeu v-a izbăvit din această lume;
Bucurați-vă, că ați murit în agonie de dragul lui Hristos;
Bucurați-vă, că botezul lui Dumnezeu ați ales;
Bucurați-vă, că v-ați izbăvit sufletește, precum Hristos i-a întins o mână de ajutor lui Petru;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 7

Văzând frumusețea voastră fizică și nu pe cea din inimă, pentru Hristos, dușmanul a încercat să vă promită plăceri și cinstiri temporare, dar voi le-ați refuzat, ca niște fecioare credincioase lui Hristos. Pentru aceasta, noi, pe pământ, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Dumnezeu este sursa frumuseții, armoniei de culori și dimensiuni. Și fiecare este bogat, dacă Îl are pe Dumnezeu în inima lui, indiferent de vârstă sau de reședință. Și această frumusețe, de la Dumnezeu, rămâne imprimată în tine, apărându-te de vrășmaș. Ale lui Hristos mirese sunteți, iar trupurile voastre, neatinse de bărbat, spre bătăi dându-le pentru Domnul, le-ați adus jertfă lui Dumnezeu, știind bine că Domnul nu are trebuință de ale noastre bogății vremelnice, ci de noi înșine, după cuvântul lui David: "Domnul meu ești Tu, că bunătățile mele nu-Ți trebuie". De aceea, noi cântăm:
Bucurați-vă, darul lui Dumnezeu, voi, Mirese ale lui Hristos;
Bucurați-vă, căci, în palatele din ceruri, sunteți dimpreună cu Sfinții;
Bucurați-vă, pentru frumusețea voastră;
Bucurați-vă, căci credința și dragostea voastră pentru Hristos, întăresc sufletele noastre;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 8

Nefolositoare a fost încercarea vrășmașului de a vă ademeni cu bucurii lumești. Aceste ispite,voi, surorile, nu le-ați luat în seamă, ci ați gustat din veșnica dulceață cerească a lui Dumnezeu și lăudându-L, I-ați cântat: Aliluia!

Icosul 8

"Eu m-am jertfit pe mine Dumnezeului meu pentru care și a pătimi îmi este dulceață mie și a muri dobândă" i-a răspuns Sfânta Nimfodora, când a strigat pristavul: "Jertfește idolilor și te vei izbăvi de munci;". Văzând fermitatea împotrivii voastre, când sufereați de săgețile și ispitele vrășmașului, vă cântăm vouă:
Bucurați-vă, stâlpi de nezdruncinat ai lui Hristos;
Bucurați-vă, căci din viață v-ați eliberat, mântuindu-vă;
Bucurați-vă, arme de iubire ale lui Dumnezeu împotriva dușmanului;
Bucurați-vă, căci rugăciunile voastre au fost pilde pentru noi;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 9

Văzând multele noastre ispite, ca un Cap al Bisericii, Doamne, arată-ne Calea spre mântuire, întărește-ne în credință, pe noi, cei ce cu nădejde și recunoștință Îți cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Așa cum Israel, scăpând din robia Egiptului, petrecea în pustie, așa și voi, Sfinte fecioare, ieșind din lume, viața cea pustnicească ați iubit-o. Înfrânarea, în loc de întristare, v-a înfrumusețat fețele. De aceea, vă cântăm:
Bucurați-vă, Sfinte Icoane;
Bucurați-vă, că ați plătit cu curaj pentru viața veșnică mucenicească;
Bucurați-vă, pentru frumusețea voastră cerească;
Bucurați-vă, lumini ce înălțați gândurile noastre;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 10

Cu teamă și cu bucurie, ați câștigat Iubirea lui Dumnezeu, venerându-L și pentru toate acestea Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Sfinte Mucenițe fecioare, voi ajutați la mântuirea credincioșilor de peste tot, din lume, învățate fiind de Duhul Sfânt. De aceea, cu dulce glas, vă grăim:
Bucurați-vă, surorilor, pentru Milostenia și Dragostea lui Hristos;
Bucurați-vă, surorilor, pentru încetarea ispitelor și a luptelor;
Bucurați-vă, fecioare curate și credincioase ale lui Hristos;
Bucurați-vă, fecioare, căci ați răbdat cu tărie și curaj pentru Hristos;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 11

Neprihănite fecioare, prietene ale lui Hristos, în post și rugăciune ați trăit, departe de lume și ca niște Sfinte Mucenițe L-ați slujit pe Hristos. Și v-ați găsit Mănăstirea în Inima Lui, prin puritate și rugăciune. Pentru acestea, Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Imaginea fecioarelor Mucenițe a rămas puternic întipărită în sufletele noastre și de aceea le cântăm:
Bucurați-vă, alături de toți Sfinții, în rugăciune înaintea Sfintei Treimi;
Bucurați-vă, Sfinte Mucenițe care ați murit pentru Hristos;
Bucurați-vă, că vă aflați cu Domnul Hristos în Împărăție;
Bucurați-vă, că ați ales cea mai scurtă cale către Dumnezeu;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 12

O viață plină de evlavie ați dus, așteptându-L pe Domnul și, prin pocăință, ați urmat calea spre Hristos, Căruia să-I cântăm și noi: Aliluia!

Icosul 12

Admirându-vă pentru viața voastră și suferința de dragul lui Hristos, vă rugăm, Sfinte fecioare Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora, îndreptați rugăciunile voastre către Domnul și la Judecata de Apoi a lui Dumnezeu nu ne uitați pe noi, cei slabi și păcătoși;
Bucurați-vă, pentru milostenia și puritatea voastră cea plăcută Domnului;
Bucurați-vă, că puternică v-a fost credința în Dumnezeu;
Bucurați-vă, flori ale Raiului, că ați adus pace și iubire în sufletele noastre;
Bucurați-vă, făcătoarelor de minuni, Sfinte Mucenițe fecioare;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 13

O, Sfinte Mucenițe surori, roabele Domnului, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostiviți-vă și de noi! Primiți-ne rugăciunea noastră și rugați-vă pentru noi, ca să ajungem și noi în Împărăția lui Dumnezeu, unde să-L lăudăm, împreună cu voi, cântându-I: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Pe treimea cea duhovnicească de fecioare, dar închinat Preasfintei Treimi, să o lăudăm cu bucurie, căci a slujit Tainelor Treimii și nu s-a lepădat de a credinței vrednicie! Întreitele valuri ale vieții le-ați trecut, adăpostindu-vă în corabia Cuvântului; iar acum, vă rugați, pentru noi, păcătoșii, împreună cu Îngerii și cu toți Sfinții și cereți sufletelor noastre mare milă și ocrotirea Duhului Sfânt! De aceea, vă cântăm, unele ca acestea:
Bucură-te, sfântă treime de Mucenițe;
Bucurați-vă, că, deplină puritate, dragoste și credință ați avut;
Bucurați-vă, că, ramuri ale unei rădăcini și surori, de un pântece, ați fost;
Bucurați-vă, căci, cu Sfântul Botez ați fost botezate;
Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Condacul 1

Cu dragostea Mirelui Ceresc împodobindu-vă sufletele voastre smerite, ați urcat scara nevoințelor, ajungând vase ale darurilor preamărite; cu sângele mucenicesc ați pecetluit viețuirea cea minunată; iar acum, Sfinte Mucenițe surori, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, vă rugați pentru sufletele noastre, întru credință luminate. Pentru aceasta, vă cântăm: Bucurați-vă, Mirese ale lui Hristos, Minodora, Mitrodora și Nimfodora, milostenia și mântuirea noastră!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Rugaciune către Sfintele Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora - video

Sfârșit - Acatistul Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintelor Mucenițe Minodora, Mitrodora și Nimfodora - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

Săptămâna Mare - Săptămâna Patimilor

FB Mess WA Like Săptămâna Mare a Paștelui numită și Săptămâna Patimilor este pentru creștinii ortodocși săptămâna de la sfârșitul Postului Paștilor, de la Sâmbăta lui Lazăr până la sărbătoarea Paștilor. În acest an (2023) […]

Sfânta Treime

FB Mess WA Like Sfânta Treime este serbată în calendarul ortodox în prima zi după duminica Rusaliilor. Sărbătoarea Sfintei Treimi a fost așezată imediat după Pogorârea Sfântului Duh deoarece mântuirea oamenilor de păcat este opera […]

† Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu
(4 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, este care a scos poporul iudeu din Egipt, l-a văzut pe Dumnezeu și a adus poporului cele 10 porunci (Decalogul). El este serbat în calendarul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram