Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se poate citi pentru a cere vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristați, ajutor celor nevoiași, fiind dătătoare de prunci familiilor care cer ajutorul Sfintei, îndepărtând sterilitatea lor.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu - text

Tropar la Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea

Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, se poate citi pentru a cere vindecare celor bolnavi, mângâiere celor întristați, ajutor celor nevoiași, fiind dătătoare de prunci familiilor care cer ajutorul Sfintei, îndepărtând sterilitatea lor.

Condacul 1

Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, îi vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, ca prin rugăciunile sale ne izbăvește de necazuri și dureri, harul său revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Icosul 1

Ți-a apărut un înger din Rai care ți-a spus, Sfânta Ana, despre nașterea Preasfintei Fiice, care Îl va naște pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:
Bucură-te, neobosita noastră rugătoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, că prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;
Bucură-te, vestirea slavei viitoare;
Bucură-te, salvatoarea Dumnezeului Atotputernic;
Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;
Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;
Bucură-te, că ai lăsat totul pentru Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;
Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;
Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 2

Văzându-se Ana pe sine rămânând stearpa, striga către Domnul tuturor să îi dea darul nașterii de prunci. Și iată, Îngerul Domnului i s-a arătat, spunând: "Ano! Ano! S-a auzit rugăciunea ta. Suspinurile tale au străbătut norii și treptele Cerurilor; iar lacrimile tale fierbinți au ajuns înaintea lui Dumnezeu. Iată, tu vei zămisli și vei naște o fiică, cea Preabinecuvântată. Pentru aceasta se vor binecuvânta toate semințiile pământului și printr-însa se va dărui mântuire lumii. Numele fiicei acesteia ce o vei zămisli și naște va fi Maria". Și după ce ai zămislit, i-ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Umbrita de Harul trimis de sus de Domnul, ai zămislit la bătrânețe, trăind o bucurie de nedescris, Sfânta Ana; Și după ce ai dat naștere lumii la Sursa Bucuriei, te rugam alunga și de noi întunericul deznădăjduirii, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;
Bucură-te, împlinirea bucuroasă a inimilor noastre;
Bucură-te, că ai călcat în picioare ocara nelegiuirii;
Bucură-te, că ai arătat lumii rădăcina fecioriei;
Bucură-te, că în anii bătrâneților ai născut-o pe Preasfânta Fecioară;
Bucură-te, că ne trimiți încântare;
Bucură-te, că ai împlinit poruncile lui Dumnezeu;
Bucură-te, împodobita cu blândețe și smerenie;
Bucură-te, căci ai primit har de la Dumnezeu;
Bucură-te, că ai alungat lingușirea demonică;
Bucură-te, grabnică ajutătoare a celor nevoiași;
Bucură-te, adevărata noastră ocrotitoare;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 3

Aducând laudă lui Dumnezeu, Sfânta Ana, împreună cu Sfântul Ioachim soțul tău, ați adus-o pe Fecioara Maria cea curata de trei ani la templul lui Dumnezeu, așa cum ai făgăduit Domnului, cântând cântarea: Aliluia!

Icosul 3

Ghidându-ți calea după porunca lui Dumnezeu, ai fost chipul virtuților, atotfericită Ana. Dar noi, văzând viața Ta cea dreaptă, îți cântăm:
Bucură-te, adăpost și salvare pentru credincioși;
Bucură-te, speranță fără rușine a creștinilor;
Bucură-te, începutul mântuirii noastre;
Bucură-te, comoara tuturor virtuților;
Bucură-te, viță abundentă a roadelor dreptății;
Bucură-te, slăvit cort al darurilor cerești;
Bucură-te, cea ce ai primit făgăduința lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Fericita Fecioară;
Bucură-te, chipul credinței drepte;
Bucură-te, vie roditoare;
Bucură-te, râu de nenumărate daruri;
Bucură-te, cea care Îl slăvești cu inima bună pe Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 4

Conducându-ți viața cu smerenie, Sfânta Ana, mama Preafericitei Născătoare de Dumnezeu, te-ai așezat în cetele cerești și împreună cu Preacurata Ta Fiică stai în fața Tronului Ceresc, slăvind pe Cel Născut din Ea cântând: Aliluia!

Icosul 4

Te-ai înălțat din lume în slava Cerului și te-ai dus lângă Fiica ta, Maica Domnului, Ana atotfericită, te rugam da-ne din belșug pace și dragoste nouă, celor care îți cântă pe pământ:
Bucură-te, luminata de lumina lui Dumnezeu;
Bucură-te, sursa de bucurie neîncetată;
Bucură-te, slujitoare demnă cu mare evlavie la Sfânta Treime;
Bucură-te, atotștiutoare mijlocitoare a lui Dumnezeu pentru oameni;
Bucură-te, cea plină de lumină dătătoare de viață;
Bucură-te, cea ce ai primit porunca Domnului;
Bucură-te, că ai născut-o pe Maica Domnului;
Bucură-te, că pe mulți îi povățuiești pe calea mântuirii;
Bucură-te, vindecând boli diferite;
Bucură-te, că distrugi puterea vrăjmașului;
Bucură-te, ceea ce ești prietenă cu Dumnezeu;
Bucură-te, podoabă a Bisericii triumfătoare în Rai;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 5

Prin tine întunericul ignoranței este îndepărtat de la noi, prin Răscumpărătorul strălucirii noastre Divine, Sfânta și Dreapta Ana, iar noi îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-te, Sfânta Ana neprihănită, plină de bucurie de nașterea Fiicei tale, te rugăm să ne umpli de bucurii duhovnicești pe noi cei care îți cântăm:
Bucură-te, cea ce ai născut izvorul harului;
Bucură-te, că ai atins viața veșnică;
Bucură-te, soție slăvită;
Bucură-te, că harul lui Dumnezeu s-a pogorât asupra ta ca o comoară;
Bucură-te, stâlp al adevăratei castități;
Bucură-te, Duhul locuinței divine;
Bucură-te, izvorul minunilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoaba sufletelor sfinților;
Bucură-te, cea ce nu respingi suspinele noastre;
Bucură-te, vindecând o mulțime de patimi;
Bucură-te, că ai transformat puterea dușmanilor noștri în nimic;
Bucură-te, întărind credincioșii prin puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 6

După ce ai respins ocara nelegiuirii ai zămislit la bătrânețe, Sfânta Ana cea binecuvântată. Pentru aceasta, ai primit har de la Dumnezeu pentru a ajuta soțiile sterpe care aleargă la tine cu credință să primească în dar copii, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ai strălucit ca o stea cu viața ta dumnezeiască, Sfânta Ana cea dreptă, alungând întunericul păcatului și al necredinței. La fel te lăudăm, plângând:
Bucură-te, că ești mama Maicii Mântuitorului nostru;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră la Tronul Ceresc;
Bucură-te, cea ce ai primit poruncă de la Domnul;
Bucură-te, rugându-te mereu pentru noi înaintea Lui;
Bucură-te, domnind mereu cu Fiica ta, Regină a tuturor;
Bucură-te, în Sionul ceresc triumfător cu lumină;
Bucură-te, cea ce ai născut-o pe Mama fecioara;
Bucură-te, cea ce ai adunat roadele slavei veșnice;
Bucură-te, alungând patimile păcătoase;
Bucură-te, gonind întunericul sufletelor noastre;
Bucură-te, ajutor în nevoie;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 7

Eliberează-ne pe toți cei care venim la mijlocirea ta de toate necazurile și durerile, dă-ne binecuvântare și îndreptează-ne calea către viața veșnică, Sfânta Ana, ca în Împărăția Cerurilor să strigam mereu: Aliluia!

Icosul 7

Tu ai păzit toate poruncile lui Dumnezeu în viața ta, Sfântă și Dreaptă Ana; ajută-ne să-L slăvim pe Domnul cu inimile noastre curate, și noi te cheamă:
Bucură-te, stea care strălucești ca o biserică din Rai;
Bucură-te, lumină arătându-ne calea mântuirii;
Bucură-te, părtașa slavei lui Dumnezeu;
Bucură-te, moștenitoare a Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, refugiu puternic pentru creștini;
Bucură-te, mijlocire fermă către credincioși;
Bucură-te, aducând bucurie soțiilor sterpe, dăruindu-le copii;
Bucură-te, cea ce îi mângâi pe cei ce se întristează;
Bucură-te, slăvită strămoașă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocitoare harnica pentru noi;
Bucură-te, bucurie binecuvântată a sufletelor credincioase;
Bucură-te, cea binecuvântata printre femei;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 8

Ai primit rod minunat la bătrânețe, Sfânta Ana cea dreapta, după ce ai născut pe sfânta Maică Maria; Pentru aceasta, lui Dumnezeu slăvit Îi cântăm cu glas mare: Aliluia!

Icosul 8

După ce ți-ai terminat călătoria pământească, Sfânta Ana neprihănită, te-ai odihnit în locuința cerească. Aceeași sfântă adormire a ta este slăvită, iar noi te lăudăm strigând:
Bucură-te, îngăduința pentru femeile neroditoare;
Bucură-te, binecuvântarea cu nașterea de copii mult așteptata;
Bucură-te, că prin tine maternitatea este o binecuvântare;
Bucură-te, comoară inepuizabilă a darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că rupi legăturile păcatului;
Bucură-te, încurajând inimile îndurerate cu darul copiilor;
Bucură-te, că ai dobândit îndrăzneală față de Domnul;
Bucură-te, atrăgând mila lui Hristos;
Bucură-te, că închizi buzele celor necredincioși;
Bucură-te, ca îi alungi pe vrăjmași;
Bucură-te, râu al milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, sursă inepuizabilă de vindecări;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 9

Toți Îngerii lui Dumnezeu și sfinții din Cer te slăvesc, binecuvântată Ana, împreună cu sfântul tău soț neprihănitul Ioachim, rugându-te pentru noi care te chemam în ajutor, strigând pentru mijlocirea ta la Domnul: Aliluia!

Icosul 9

Bucurie mare ai avut când ai născut-o pe Fericita Ta Fiică, Sfântă și Dreaptă Ana, că ea l-a născut pe Dumnezeul Atotputernic în trup, dăruindu-ne mântuirea veșnică. Te lăudăm cu aceste cântări:
Bucură-te, izvor de bucurie;
Bucură-te, lumina a castității;
Bucură-te, că scoți la iveală orice înșelăciune;
Bucură-te, că alungi întunericul nopții și poticnirea;
Bucură-te, vindecând durerea multor boli;
Bucură-te, revărsând râuri de milă;
Bucură-te, îndemnându-i la căință pe cei care păcătuiesc;
Bucură-te, cea ce nu crezi în înțelepciunea pamântească;
Bucură-te, cea ce îi chemi pe păcătoși la pocăință;
Bucură-te, cea ce îi salvezi pe oameni din groapa distrugerii;
Bucură-te, ca prin tine bucuria cerească este temelia noastră;
Bucură-te, izbăvirea lacrimilor noastre;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 10

Izbăvește-ne de orice nevoie, boală și întristare, Sfânta Ana neprihănită, și du rugăciunile noastre către Mântuitorul tuturor Dumnezeu, și noi cei care alergăm cu sârguință în mijlocirea ta Îi cântăm cu dragoste: Aliluia!

Icosul 10

Cu zidul rugăciunilor tale mijlocește pentru noi, ruda lui Dumnezeu Sfântă Ana, salvându-ne și protejându-ne de toate uneltirile dușmanului, iar noi îți strigăm:
Bucură-te, stâlp al evlaviei;
Bucură-te, ca ne ajuți să nu cădem în nelegiuire;
Bucură-te, că tu îi ajuți pe cei care muncesc;
Bucură-te, slăvită înaintea Macii lui Dumnezeu;
Bucură-te, vindecând bolile muritoare;
Bucură-te, mângâierea inimilor frânte;
Bucură-te, dăruind eliberarea tuturor celor ce suferă;
Bucură-te, dând ajutor celor care îl cer;
Bucură-te, vărsând din belșug untdelemnul milei lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cea care strălucești cu lumina harului ca un fulger;
Bucură-te, văzând slava lui Dumnezeu;
Bucură-te, bucurându-te împreună cu Îngerii;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 11

Primește cu milă cântarea noastră de laudă, Sfânta Ana, și nu ne priva de belșugul rugăciunilor tale, că alergăm la tine în durerile inimii noastre, cerând ajutorul tău și strigând toate binecuvântările către Dătătorul de Viata Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Lumina strălucitoare a îndurărilor strălucește asupra noastră Cinstita, Sfânta și Dreapta Ana, oferind vindecare și ajutor plin de har tuturor celor care aleargă spre ea și strigă către tine:
Bucură-te, mângâierea celor nenorociți;
Bucură-te, întărirea celor obosiți;
Bucură-te, îndreptarea pântecelor spre rodire;
Bucură-te, vindecarea inimilor frânte;
Bucură-te, rupând legăturile sterilității;
Bucură-te, încetând frica de suferință;
Bucură-te, dăruind copii femeilor sterpe;
Bucură-te, dătătoarea de vindecare celor bolnavi;
Bucură-te, mama plina de laude evlavioase;
Bucură-te, ajutoarea soțiilor neroditoare;
Bucură-te, bucurie a oamenilor evlavioși;
Bucură-te, vindecarea sufletelor și trupurilor noastre;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 12

Cere pentru noi harul lui Dumnezeu să ne ierte păcatele și să ne îndreptăm viața, Sfânta și Dreapta Ana, și nu înceta să te rogi pentru noi în fața lui Hristos Cel Atotputernic, iar noi primind milă de la El, sa Îi strigăm: Aliluia!

Icosul 12

Mijlocirea ta este puternică, sfânta Ana cea neprihănită, că tu Îl slăvești pe Domnul care te-a mărit, fiind rugătoare pentru noi care te lăudăm așa:
Bucură-te, refugiu puternic creștinilor;
Bucură-te, bucuria liniștită a monahilor;
Bucură-te, că te rogi pentru ocrotirea și întărirea locașelor monahale;
Bucură-te, ajutătoarea tuturor credincioșilor;
Bucură-te, mângâierea jalei;
Bucură-te, mijlocire neclintită pentru toți cei care te cinstesc;
Bucură-te, izbăvindu-ne de orice nevoie;
Bucură-te, dând vindecare tuturor;
Bucură-te, mistuindu-ne patimile;
Bucură-te, arătând mila lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, cea ce ne umpli de bucurie;
Bucură-te, medicul bolilor noastre;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 13

O, sfânta Ana cea neprihănită, primește de la noi nevrednicii aceasta cântare de laudă, și roagă-te Domnului să ne vindece de bolile mintale, sufletești și trupești, mijlocește să scăpam de toți dușmanii văzuți și nevăzuți și scapă-ne de chinurile veșnice, ca sa Îi cântăm lui Dumnezeu cu tine în Împărăția Sa: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ți-a apărut un înger din Rai care ți-a spus, Sfânta Ana, despre nașterea Preasfintei Fiice, care Îl va naște pe Mântuitorul lumii – Hristos. Noi, minunându-ne de purtarea de grija a lui Dumnezeu pentru tine, strigăm așa:
Bucură-te, neobosita noastră rugătoare înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, mama Maicii Domnului;
Bucură-te, că prin Tine Dumnezeu ne-a dat Legea;
Bucură-te, vestirea slavei viitoare;
Bucură-te, salvatoarea Dumnezeului Atotputernic;
Bucură-te, adâncimea întregii virtuți;
Bucură-te, că ai născut o Fiică, înflorind la bătrânețe;
Bucură-te, că ai lăsat totul pentru Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, zorii strălucirii care vor veni;
Bucură-te, vas al harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai ucis sterilitatea;
Bucură-te, cea ce ai arătat nașterea;
Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Condacul 1

Fiicei alese a lui Hristos, Dumnezeul nostru, Sfintei Ana care a primit mult har prin Duhul Sfânt, îi vom aduce cântări de laudă cu credincioșie, ca prin rugăciunile sale ne izbăvește de necazuri și dureri, harul său revărsându-se către toți cei care strigă către ea: Bucură-te, Sfânta Ana, înțelepțită de Dumnezeu!

Rugăciune către Sfânta și Dreapta Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

O, Sfânta și Dreapta Ana, strămoașa Mântuitorului nostru Milostiv care ai născut-o pe Maica a lui Dumnezeu! Cu sufletul tău stai în Rai la Tronul lui Dumnezeu, dar pe pământ prin harul dat ție, împlinești diferite vindecări.
Uită-te, milostiva și Dreapta Ana, la oamenii care vin la tine rugându-se înaintea sfintei tale icoane și cerându-ți ajutorul; întinde rugăciunile tale sfinte către Domnul pentru noi cei nevrednici și cere iertarea păcatelor noastre; da bolnavilor vindecare, mângâiere celor îndurerați, fii ajutor celor nevoiași, dăruiește rodul pântecelui femeilor care te cheamă, îndepărtând sterilitatea lor. Uită-te la rugăciunile soțiilor fără copii și da-le darul nașterii de prunci. Primește rugăciunea noastră, a păcătoșilor, Sfânta Ana, și schimbă durerile noastre în bucurie, că prin rugăciunile tale primim har și milă, ca să Îl slăvim pe Dumnezeu, în Treime slăvit, pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, glasul al 4-lea - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei și Dreptei Ana, mama Preasfintei Născătoare de Dumnezeu - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod
(29 decembrie)

FB Mess WA Like Sfinții 14000 de prunci uciși de Irod simbolizează transformarea prin harul Dumnezeiesc a durerii și a sacrificiului în iubire și iertare. "Când el [împăratul Augustus] a auzit că printre băieții sub […]

† Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului
(14 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, a fost unul dintre cei mai profunzi și mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. El este unul dintre cei mai cunoscuți membri […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie
(10 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie este ocrotitorul săracilor, al bolnavilor și izbăvitorul de molimă fiind totodată cel mai bătrân mucenic serbat în Biserica Ortodoxă. Este serbat în calendarul ortodox în data de […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram