Acatistul Sfintei Mucenițe Zenaida

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Mucenițe Zenaida se poate citi pentru a cere Sfintei vindecarea tuturor bolilor psihice și fizice, ea fiind ajutătoarea tuturor oamenilor întristați și cuprinși de boală care se roagă ei cu credință și cu dragoste.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Zenaida trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Zenaida - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Zenaida, Glas al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Zenaida, strigă cu glas mare: "pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție." Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Miresei alese a lui Hristos, Zenaida, din dragoste din inimă îi aducem acest cântec, căci duce la Hristos Dumnezeu rugăciunile noastre pentru a ne mântui și pentru a-i salva de toate necazurile pe cei care vin la ea. Pentru aceasta, îi strigăm într-un singur glas: Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Icosul 1

După ce ai trăit ca un înger în lume, binecuvântată purtătoare de pătimiri Sfânta Zenaida, te-ai bucurat cu bucuria îngerească în ceruri. Iar noi cântam către Dumnezeul, cel în Treime slăvit de îngeri și sfintele fecioare mucenice, iar tu nu uita de noi, rudele tale pământești, care cântăm așa:
Bucură-te, aleasa de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitoare credincioasă a Domnului Tău;
Bucură-te, mielușea care ai urmat Mielului Hristos;
Bucură-te, mireasă frumoasă a lui Hristos;
Bucură-te, că ai strălucit cu curăția fecioriei;
Bucură-te, cea ce ai fost împodobită în chinuri cu sânge;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 2

Văzând, Sfânta Zenaida, împreună cu sora ta Filonila, viața și lucrările rudei tale Sfântul Apostol Pavel, cel binecuvântat care a lucrat la întemeierea Bisericii lui Dumnezeu, ai urmat marile fapte apostolice ale învățătorului tău, dându-ți tot sufletul lui Hristos și lucrând doar pentru EL; căci Sfântul Pavel a adus în sufletul tău credința în Hristos, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Mintea ta a fost luminată de Dumnezeu, înțeleptă Zenaida, căci te-a luminat de deșertăciunea acestei lumi și te-a ales să fii unul dintre sufletele care să-i slujească Lui; și împreună cu Filonila, sora ta după trup și suflet, ați respins insistentele mamei voastre și l-ați imitat pe Sfântul Apostol Pavel, propovăduindu-L pe Hristos. Întorcându-ne la credință, îți strigăm după cum urmează:
Bucură-te, fecioară înțeleaptă, căci ai respins pacea lumească, câștigând pe Hristos;
Bucură-te, cea care ți-ai părăsit mama ca să te apropii de Dumnezeu Tatăl Ceresc;
Bucură-te, mare muceniță a Apostolului Pavel;
Bucură-te, îmbătată de duhul Evangheliei cu cuvintele Apostolului;
Bucură-te, cea ce ai plecat din Tars și ai mers pe calea apostolică;
Bucură-te, vestind oamenilor Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 3

Fiind îmbrăcată de puterea harului lui Hristos, slăvită Zenaida, ai învățat arta medicinei și fiind uceniță credincioasă a Domnului Însuși, ai călătorit prin toate orașele propovăduind Evanghelia și vindecând fiecare boală cu mare milă. Vindecă-ne și pe noi de bolile noastre psihice și trupești, sfântă fecioară, cu harul dat ție și lasă-ne să strigam către Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 3

Cuvintele profetului David: "Iată acum ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună!" au ajuns la inima și mințile sfintelor surori Zenaida și Filonila din orașul Demetrias și nu ați încetat să vindecați bolile oamenilor, făcând multe minuni pentru sufletele și trupurile lor, slăvindu-l și propovăduindu pe Domnul. O astfel de viață minunată lăudăm, și te numim:
Bucură-te, Zenaida, minunat doctor fără de arginti;
Bucură-te, cea ce ai alungat din oameni multe boli și patimi înverșunate;
Bucură-te, căci împreună cu Filonila L-ați slujit cu admirație pe Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai făcut semne minunate;
Bucură-te, împreună cu cuvintele prorocului David;
Bucurați-vă, surori în trup care v-ați descoperit a fi și surori în duh;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 4

O furtună de mânie și invidie demonica a venit asupra voastră, surori binecuvântate, de la păgânii care trăiau în jurul vostru, fiindcă le-ați învins idolul zadarnic, închinându-vă și mai mult către Dumnezeu, iar aceștia nesuportata propovăduirea, minunile și semnelor voastre, au venit la voi să vă ucidă, dar voi i-ați cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind marea ta virtute, binecuvântat Zenaida, oamenii de pretutindeni au venit la tine cu credință în harul vindecător care era în tine și primind vindecarea rapidă pentru slava lui Dumnezeu, iar noi îți cantam ție, vindecătoare și sfânta a lui Dumnezeu, aceste cântări:
Bucură-te, cea unsa cu pacea harului;
Bucură-te, prietena al darurilor divine;
Bucură-te, izvorul milelor Domnului;
Bucură-te, ajutor pentru cei suferinzi;
Bucură-te, învățătoarea celor înșelați;
Bucură-te, zid solid al celor amărâți;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 5

Ai fost ca o stea dată de Dumnezeu, slăvită Zenaida, în orașul Demetrias luminând cu lumina faptelor tale, propovăduind cuvântul Evangheliei cu semne și învățând pe toți despre Adevăratul Soare al Adevărului Hristos, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Văzând marea ta compasiune pentru oamenii care suferă în trup și suflet, alergăm spre tine, Sfânta Zenaida și te rugăm: strălucește de pe înălțimile munților cu lumina vindecării tale pe trupul nostru bolnav și pe sufletele noastre întunecate cu păcate, iar noi te chemam cu bucurie:
Bucură-te, purtătoare de har, vindecând toate bolile;
Bucură-te, doctor grabnic și milostiv;
Bucură-te, cea plină de compasiune;
Bucură-te, vizitatoare a rănilor trupului și a durerilor sufletului;
Bucură-te, căci cei care îți cer mijlocirea nu sunt dezamăgiți;
Bucură-te, că tu ești mijlocitoare pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 6

Tu, fecioara Zenaida, ai fost cu adevărat asemănată cu un apostol și prin tine s-au propovăduit cuvintele Domnului, când El a grăit: "Tămăduiți pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, pe demoni scoateți-i; în dar ați luat, în dar să dați", și toți oamenii îi cantau cu credință lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ai propovăduit lumina adevărului Evangheliei către oameni și i-ai întărit în neputința lor, alungând întunericul amăgirii demonice, Sfânta Zenaida. Iar șarpele cel rău, incapabil să-și suporte înfrângerea, a zdrobit cu înverșunare trupurile voastre, mucenicelor, dar cu atât mai mult sufletele voastre au ajuns degrabă la Hristos, în Împărăția Cerurilor, iar noi vă lăudăm:
Bucurați-vă, Sfinte mucenice care ați suferit cu bunăvoință și acum sunteți Miresele lui Hristos;
Bucurați-vă, chipuri ale muceniciei;
Bucurați-vă, căci ați avut moartea asemănătoare cu a Sfântului Ștefan cel dintâi mucenic ucis cu pietre;
Bucurați-vă, cele asemenea cu Sfânta Tecla în viețuire;
Bucurați-vă, trupuri chinuite, căci sufletele voastre au fost în mâna lui Dumnezeu, iar chinul nu le-a atins;
Bucurați-vă, copile ale Luminii, căci amintirea voastră este proslăvită pe pământ cu lumină și dragoste;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 7

Pentru a putea plăcea Domnului, v-ați părăsit casa părintească și v-ați mutat în peșteră, și acolo ați împlinit poruncile Sale și i-ați învățat pe alții, și chiar până la moartea voastră mucenicească ați fost credincioase lui Dumnezeu, Sfânta Muceniță Zenaida. Iar după ce ai primit cununa dreptății, stai cu Domnul în Cer pentru totdeauna în ceruri, cântându-I: Aliluia!

Icosul 7

"Vă dau o poruncă nouă: «Să vă iubiți unii pe alții; cum v-am iubit Eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții»". Domnul le-a vorbit celor aleși: "Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi". Ai fost credincioasa lui Dumnezeu, cea aleasă de El Muceniță Zenaida, având mare dragoste pentru Dumnezeu și aproapele tău, și ți-ai dat sufletul pentru Hristos, Prietenul și Mirele tău. Pentru aceasta, strigăm astăzi cu dragoste:
Bucură-te, suferința iubitoare, plină de milă față de om;
Bucură-te, minunată purtătoare de pătimiri;
Bucură-te, uceniță credincioasă al lui Hristos, păzind poruncile Sale;
Bucură-te, că pentru Hristos și pentru faptele tale bune ai fost ucisa cu pietre;
Bucură-te, căci prin aceste pietre, te-ai alăturat cu dragoste pe piatra de temelie a lui Hristos;
Bucură-te, căci sufletul tău a urcat la Cer ca un porumbel curat;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 8

Ești o minune pentru noi, Sfânta Muceniță Zenaida, căci nimic nu te-a putut depărta de dragostea lui Dumnezeu, precum nici și pe ruda ta Sfântul Apostol Pavel: nici tristețea, nici îngrozirea, nici persecuția, nici slava, nici nenorocirea, nici sabia, nici un om, și nici moartea. Tu, după ce ai zburat cu sufletul tău către Dumnezeu în cămările Raiului, mai mult te-ai unit cu El, dar nu te-ai despărțit de om după moarte, plecându-ți cu blândețe urechea către toți care te cheamă cu credință și ajutându-i pe toți cei care îți cinstesc amintirea, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

"Toată dorința mea este cel mai dulce Iisus" – așa ai strigat cu tot sufletul și inima, Muceniță Zenaida, în rugăciunile tale către Domnul, arzând cu tot sufletul și inima ta, iar când ați fost martirizate cu pietre tu și sora ta, v-ați bucurat căci v-ați înălțat la Dumnezeu. Te rugam să vindeci și durerile noastre, fecioară binecuvântată, și noi cu drag te numim:
Bucură-te, sfânta, care pe Hristos L-ai iubit;
Bucură-te, slăvită, căci ai transformat întristarea pământească în dulceața lui Iisus;
Bucură-te, că pe trupul tău ai purtat rănile Domnului tău;
Bucură-te, cea ce L-ai slujit îngerește;
Bucură-te, cea ce nu te-ai temut de răutatea necredincioșilor;
Bucură-te, cea ce ai bucurat inimile credincioșilor;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 9

Oamenii s-au minunat, Sfânta Zenaida, de strălucirea harului din tine și de bogăția virtuților, de puritatea ta îngerească, de curajul în durere și suferința împlinite în trupul tău firav de femeie, dar ai avut dragoste puternică pentru Hristos și multă compasiune pentru oameni, și pentru aceasta ai suferit pentru Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori nu vor putea să-ți povestească faptele, Muceniță învingătoare, cum prin harul nebiruit al lui Dumnezeu o tânăra fecioară l-a cucerit pe vechiul dușman al omului și ai rușinat închinarea la idoli, aducând multe suflete la Hristos. Pentru aceasta, ne uimim de împlinirea vieții tale, și în slăbiciunea cugetării noastre strigăm cu umilință către tine:
Bucură-te, ca ai fost asemenea îngerilor;
Bucură-te, ca i-ai făcut pe demoni să plângă și pe slujitorii lor i-ai făcut neputincioși;
Bucură-te, căci ai vărsat sânge pentru Hristos;
Bucură-te, cea ce ți-ai dat trupul tău muceniciei pentru El;
Bucură-te, că ți-ai desăvârșit lucrarea ta și împreună cu marele Pavel ai păstrat credința;
Bucură-te, căci locuiești acum în curțile Cerului;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 10

Mântuitorul și Domnul, alinându-și de multe ori ucenicii, spunea "Cel ce rămâne întru Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteți face nimic ". Vedem ca toate acestea s-au împlinit pentru tine, Sfânta Zenaida credincioasa slujitoare a Domnului, căci ai alungat multe ispite și ți-ai ținut cuvântul fata de Hristos! Iar noi strigăm Mântuitorului: Aliluia!

Icosul 10

Te-ai jertfit pentru Regele și Dumnezeul tău, Sfânta Zenaida purtătoare de pătimiri și înțelepțita de Dumnezeu iar acum viețuiești în Locașurile Cerești, te rugăm nu ne uita în rugăciunile tale în fața Tronului Său, pe noi care te chemăm:
Bucură-te, căci ai purtat cu bucurie ocara pentru Hristos;
Bucură-te, cea ce ai primit răsplata de la El pentru ostenelile tale;
Bucură-te, miel blând, sfâșiat de războinici înverșunați;
Bucură-te, ajutor grabnic în lupta cu duhurile răului;
Bucură-te, că ai intrat în bucuria Domnului tău;
Bucură-te, și ridică și rugăciunile noastre către El;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 11

Cântarea noastră nu este îndeajuns pentru a lauda cu adevărat virtuțile tale, Sfânta Mucenica Zenaida, dar credem ca rugăciunea ta neprihănită ne poate ajuta pe noi nevrednicii, iar noi dintr-o inimă curată vom striga către Dumnezeu cu dragoste pentru tine: Aliluia!

Icosul 11

În ziua strălucitoare a învierii de obște a morților și a înfricoșătoarei Judecății a lui Dumnezeu, ne temem de faptele noastre aprige și de păcatele nemăsurate, pentru ca în fiecare oră Îl mâniem pe Creatorul și Mântuitorul nostru. Dar tu, binecuvântată mijlocitoare pentru noi înaintea Domnului, fecioară evanghelică înțeleaptă, care l-ai întâmpinat pe Mirele la miezul nopții cu lumină, deschide-ne ușa palatului ceresc prin rugăciunile tale, și noi te numim așa:
Bucură-te, fecioară înțeleaptă, lumânare aprinsă plină cu untdelemnul faptelor bune, peste care s-a pogorât Hristos;
Bucură-te, cea nuntită cu Mielul, intrată la nunta cu bucurie și biruință în haine strălucitoare;
Bucură-te, mijlocind pentru noi înaintea Tronului Mielului;
Bucură-te, ca stai lângă Tronul Slavei când ne vă judeca Dumnezeu;
Bucură-te, cea care încă trăiește pe pământ, dându-ne mântuire înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci ceri la Dumnezeu iertarea păcatelor celor care au murit, deschizând-le ușile cerești prin rugăciune;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 12

Ai primit Har de la Dumnezeu, Sfântă binecuvântată, pentru a vindeca bolile psihice și fizice ale celor care vin la tine. Credem că în viața veșnică și binecuvântată cu Dumnezeu, care te-a proslăvit și te-a adus mai aproape de Sine, ești plină de aceste daruri și poți ajuta fiecare om în orice întristare și boală care vine cu credință la tine, iar noi lui Dumnezeu din căldura inimii îi strigam: Aliluia!

Icosul 12

Cântându-ți slujirea de apostol, viață ascetică și moartea suferindă, slăvită Zenaida, te rugăm: întinde-ți ajutorul din cer către noi, cei care trăim în întunericul patimilor și ispitelor, și cu îndrăzneala ta înaintea lui Dumnezeu, ridică din patul slăbiciunii sufletului și trupului celor care plâng:
Bucură-te, alături de cele întocmai cu Apostolii Sfintele Maria, Elena, Nina, Olga și altele, pentru că ai devenit asemenea lor prin munca ta slăvită;
Bucură-te, triumfător alături de Sfintele mucenice Tecla, Varvara, Ecaterina, Anastasia, sora Filonila și altele;
Bucură-te, cu Sfintele Cinstite fecioare Pelagia, Fevronia, Maria și altele, căci ai trăit ca o pustnică;
Bucură-te, cu Sfinții Cosma, Damian, Pantelimon și toți sfinții tămăduitori, ca o vindecătoare slăvită;
Bucură-te, cu Îngerii și cu toți sfinții în triumful Bisericii Cerești;
Bucură-te, și nu ne uita pe noi păcătoșii, ca să nu cădem din unitatea Bisericii;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 13

O, slăvită purtătoare de pătimiri a lui Hristos, Zenaida, Sfânta care te rogi neîncetată către El pentru noi, venim la tine cu credință, speranță și dragoste cerând mijlocirea ta înaintea lui Dumnezeu, vindeca-ne de toate bolile, necazurile și moartea deșartă, ca să ne bucuram împreună cu tine în Raiul lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

După ce ai trăit ca un înger în lume, binecuvântată purtătoare de pătimiri Sfânta Zenaida, te-ai bucurat cu bucuria îngerească în ceruri. Iar noi cântam către Dumnezeul, cel în Treime slăvit de îngeri și sfintele fecioare mucenice, iar tu nu uita de noi, rudele tale pământești, care cântăm așa:
Bucură-te, aleasa de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitoare credincioasă a Domnului Tău;
Bucură-te, mielușea care ai urmat Mielului Hristos;
Bucură-te, mireasă frumoasă a lui Hristos;
Bucură-te, că ai strălucit cu curăția fecioriei;
Bucură-te, cea ce ai fost împodobită în chinuri cu sânge;
Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Condacul 1

Miresei alese a lui Hristos, Zenaida, din dragoste din inimă îi aducem acest cântec, căci duce la Hristos Dumnezeu rugăciunile noastre pentru a ne mântui și pentru a-i salva de toate necazurile pe cei care vin la ea. Pentru aceasta, îi strigăm într-un singur glas: Bucură-te, Sfânta Muceniță Zenaida, carte de rugăciuni pentru cei care te cinstesc!

Rugăciune către Sfânta Muceniță Zenaida

O, lăudată Muceniță al lui Hristos Zenaida, mijlocitorul nostru de încredere înaintea Domnului! Ne închinăm înaintea ta și te rugăm: dă-ne să fim părtași dragostei tale pentru Dumnezeu și aproapelui nostru, căci sufletul tău sfânt a fost umplut Har chiar și în timpul vieții. Luminează-ne cu adevărul, mintea și inima cu lumina învățăturilor divine, învață-ne să te urmăm cu credință, să-l iubim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru și să săvârșim poruncile Domnului în mod negreșit, astfel încât să trăim în adevăr. Îngrijește cu milă fiecare suflet care se roagă ție, dându-ne îndurarea și ajutorul tău. Fii pentru noi vindecătoare în boală, mângâietoare în durere, un ajutor în necazuri și nevoi, iar la la ceasul morții fii milostiva noastră ocrotitoare și îndeplinește toate cererile spre bine. Dă-ne ca prin rugăciunile tale să primim mântuirea veșnică și să moștenim Împărăția lui Hristos, slăvindu-L pe Cel minunat întru sfinții Săi pe Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfintei Mucenițe Zenaida - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Zenaida

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Zenaida - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului
(28 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Nichita Mărturisitorul, Episcopul Calcedonului era considerat de creștinii din vremea lui ca fiind tatăl sărmanilor, apărătorul văduvelor și izbăvitorul năpăstuiților, datorită dragostei pe care Sfântul o exprima prin fapte […]

† Sfântul Apostol Timotei
(22 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Timotei este unul dintre cei 70 de apostoli pe care Iisus Hristos i-a trimis la propovăduirea Evangheliei. El a fost hirotonit episcop al Efesului de către Sfântul Apostol Pavel […]

† Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia
(28 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Maxim, Cvintilian și Dadas din Ozovia sunt niște Sfinți mucenici români originari din Dobrogea. Ei sunt serbați în calendarul ortodox la data de 28 aprilie. FB Mess WA Like

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram