Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir, poate fi citit oricând pentru primi ajutor de la Sfânta, fiind mare mijlocitoare la Dumnezeu pentru toți cei ce o cinstesc cu evlavie și cu dragoste.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir, glasul al 2-lea

La fapta bună, muceniță, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos și locaș iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai rușinat pe vrăjmașul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind, și arătat cu sabia credinței ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; și bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credință te cinstesc pe tine.

Condacul 1

Luând asupra ta puterea Crucii și surpând tăria vrăjmașului cu bună știință, ai lovit de răbdarea ta și durerea trupului și ocara păgânilor, primind cununa de crini a mucenicilor lui Dumnezeu. Ceea ce acum te veselești în Ceruri în ceata Sfintelor Fecioare, primește aceste cântări de la noi care te chemăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Icosul 1

Cetele de Îngeri s-au adunat pe pământ din porunca Domnului Hristos și te-au întărit în a-I urma pe drumul Crucii, Sfântă Teodosia, iar păcatele tale s-au spălat în sângele pe care cu bunăvoie l-ai vărsat spre iertarea greșelilor celor cu voie și fără de voie, urcând curată în Împărăția Lui, iar de acolo auzi aceste laude:
Bucură-te, vlăstar ieșit din rădăcina Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, fecioară iubitoare de Adevăr;
Bucură-te, neîntinată copilă, cu inima ridicată la Cer;
Bucură-te, cea pură la suflet;
Bucură-te, cea luminată în gândire;
Bucură-te, inimă plină de razele aurii ale harului;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 2

Te-ai născut în cetatea Tirului din Siria din neam de părinți închinători idolești, Sfântă Teodosia, dar deși în oraș era obiceiul jertfelor la idoli și toți săvârșeau păcate de moarte, te-ai ferit de a te însoți cu ei și ai ales a te lipi cu inima de Dumnezeu, Căruia Îi cântai în fiecare zi: Aliluia!

Icosul 2

Ai găsit câteva fecioare asemenea ție, curate și cuminți, unindu-vă în credința în Dumnezeu și petrecând zi și noapte în rugăciune și fapte de milostenie, iar noi te cinstim:
Bucură-te, cea credincioasă și plină de evlavie;
Bucură-te, pârga tinereții închinată lui Dumnezeu;
Bucură-te, crin binemirositor al fecioriei;
Bucură-te, floare parfumată ca tămâia din Rai;
Bucură-te, cea cu bună purtare;
Bucură-te, veselia trăirii cu gândul la Cer;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 3

Ai ascultat întocmai de îndemnul lui Hristos: "Cine are poruncile Mele și le păzește, acela Mă iubește și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi arăta lui" și prin aceasta ai primit Cununa veșniciei: Aliluia!

Icosul 3

"Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine." zice Domnul, iar noi ne rugăm:
Bucură-te, că mult ai pătimit din cauza părinților tăi după trup;
Bucură-te, că ei te sileau să jertfești la idoli;
Bucură-te, că te-ai împotrivit cu toată puterea ta;
Bucură-te, că te pedepseau și te lipseau de hrană;
Bucură-te, că încercau să te amăgească cu amenințări;
Bucură-te, că nimic nu au izbutit;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 4

Erai de numai 17 ani, nu ai făcut din credința ta o taină ci ceea ce credeai propovăduiai tuturor, având în inima ta cuvintele lui Hristos: "Pe oricine Mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri; dar de oricine se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu înaintea Tatălui Meu, care este în ceruri", și prin acestea plăceai lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 4

Era multă teamă în cetate fiind vremea persecuțiilor împăratului Maximian împotriva creștinilor, dar tu te-ai apropiat în Ziua Învierii Domnului de prizonierii creștini care erau închiși din pricină că nu vroiau să se închine idolilor și noi te lăudăm:
Bucură-te, că ai vrut să iei parte la durerea lor;
Bucură-te, că ei își așteptau moarte mucenicească;
Bucură-te, că le-ai vorbit cu îndrăzneală;
Bucură-te, că le-ai spus despre Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că i-ai rugat să te pomenească și pe tine la Tronul Lui;
Bucură-te, că le-ai întărit credința și L-ai mărturisit pe Hristos în fața păgânilor soldați;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 5

De îndată ai fost prinsă, Sfântă Teodosia, chipurile că ai săvârșit o faptă nelegiuită și ai fost dusă în fața guvernatorului Urban, care aflând cele întâmplate ți-a cerut să te închini idolilor căci el nu știa a se ruga lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Ai refuzat, Sfântă Muceniță, și ți-ai mărturisit din nou credința în Hristos, în puterea Crucii și a Învierii Lui, în bucuriile Împărăției lui Dumnezeu. Guvernatorul s-a mâniat ca o fiară, iar noi ne rugăm:
Bucură-te, că te-a supus la munci groaznice;
Bucură-te, că au smuls cu gheare carnea de pe trupul tău;
Bucură-te, că ți-au împuns sânii cu țepușe de fier;
Bucură-te, că diavolul s-a lovit de răbdarea ta;
Bucură-te, că Îngerii Domnului străjuiau lângă tine;
Bucură-te, că te răcoreau în chinuri cu aripile lor;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 6

Pe când încă abia mai suflai fața ta era strălucitoare și zâmbeai, Sfântă Teodosia, suferind în tăcere biciuirea cărnii fiindcă sufletul tău se făcea mai ușor ca să zboare spre Cer: Aliluia!

Icosul 6

Urban ți-a cerut din nou să jertfești idolilor, dar i-ai răspuns: "Nebunule, mi s-a dăruit să fiu în rândul mucenicilor. Cruzimea ta mă face fericită și grozav m-ar durea dacă n-aș simți-o. Mă bucur că sunt chemată la cununa muceniciei și mulțumesc lui Dumnezeu, din toată inima, că m-a învrednicit de un asemenea har."
Bucură-te, fecioară blândă și curată;
Bucură-te, trup neputincios în care a lucrat puterea lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea întărită în chinuri de Dragostea lui de Tată;
Bucură-te, că Mirele Hristos te-a vrut mireasa Lui;
Bucură-te, că nu te-au îngenunchiat slujitorii diavolului;
Bucură-te, că uneltirile satanei au pierit cu sunet;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 7

Văzând guvernatorul că nu izbutește nimic cu chinurile, a poruncit să ți se lege o piatră de gât și să fii aruncată în mare, iar tu cu bucurie ai primit cântând: Aliluia!

Icosul 7

Însă prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu nu te-ai săvârșit din viață, Sfântă Teodosia, ci El a poruncit Îngerilor Săi care te-au scos din apă și te-au adus la mal nevătămată.
Bucură-te, că te-ai dus în fața lui Urban;
Bucură-te, că aveai fața luminoasă;
Bucură-te, că purtai în mâini piatra cu care ai fost legată de gât;
Bucură-te, că povara morții fusese biruită de Dumnezeu;
Bucură-te, că instrumentul pieirii își pierduse toată puterea;
Bucură-te, că viața este în Mâinile lui Dumnezeu, nu a demonilor;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 8

Urban guvernatorul te-a aruncat imediat în groapa cu fiare sălbatice, fiindcă avea mintea întunecată de diavoli și nu a vrut nici atunci să înțeleagă cum că toate acele minuni se lucrează prin puterea lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Zidirea lui Dumnezeu n-a vrut să te vateme, Sfântă Muceniță, așa încât fiarele sălbatice s-au așezat la picioarele tale ca niște mielușei, desfătându-se de lumina Harului care răzbătea prin trupul tău chinuit, iar noi ne închinăm:
Bucură-te, cea ce îmblânzești firea pătimașă;
Bucură-te, cea ce alungi ispitele de moarte;
Bucură-te, că prin tine se stinge tirania;
Bucură-te, că tu aduci pace în inimile schingiule;
Bucură-te, că scoți la iveală adevărul din marea tulbure a vieții;
Bucură-te, că distrugi uneltele de vrăjitorie și magie ale vrăjitorilor;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 9

După multe încercări nereușite Urban a hotărât să te dea morții din nou, de data aceasta prin tăierea cu sabia, iar tu I-ai strigat lui Dumnezeu cu glas de mulțumire: Aliluia!

Icosul 9

Plecându-ți capul sub sabie, s-a văzut o porumbiță zburând din gura ta, care strălucea mai mult decât aurul și s-a suit la cer.
Bucură-te, că sufletul tău s-a dus Acasă;
Bucură-te, că ai zburat nestingherită spre Cămara de Nuntă;
Bucură-te, că sângele vărsat ți-a spălat păcatele;
Bucură-te, că ai mers cu veselie în ceata Sfintelor Fecioare;
Bucură-te, că te-ai învelit pe veșnicie de harul necreat al Împărăției Domnului Hristos;
Bucură-te, că de acolo ne auzi și pe noi, păcătoșii;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 10

În următoarea noapte te-ai arătat părinților tăi, îmbrăcată cu o haină strălucitoare, cu o cunună pe cap și o cruce strălucitoarea în mână, plină de bucurie și de împlinire: Aliluia!

Icosul 10

Erai înconjurată de multe alte fecioare, și ele mântuite, și le-ai zis părinților: "Vedeți voi ce mare este slava și harul Hristosului meu, de care voiați să mă lipsiți?" iar noi ne veselim:
Bucură-te, că nu ai lăsat dragostea de părinți să biruie iubirea de Hristos;
Bucură-te, că ai ales partea cea bună;
Bucură-te, că mergând după El, ai primit și Mamă și Tată;
Bucură-te, că Maica Domnului te-a ocrotit ca o Mamă;
Bucură-te, că te-ai făcut copilul Tatălui Ceresc;
Bucură-te, că ai mers pe calea iubirii de Dumnezeu, nu de părinți;
Bucură-te, că dator este omul a-L iubi pe Dumnezeu mai presus de orice;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 11

Dragostea ta pentru Dumnezeu a biruit și durerea trupului și frica de moarte, că deși erai doar o copilă nu te-ai înfricoșat de amenințările diavolului ci ai stat biruitoare în fața morții strigându-L pe Domnul Hristos cu nădejde: Aliluia!

Icosul 11

Neînțeleasă este pentru necreștini această biruință a ta, Sfântă Teodosia, însă noi mărturisim cu tărie că ai pătimit fiind întărită de harul lui Dumnezeu Care nu Își părăsește mucenicii ci le dă curaj până la capăt.
Bucură-te, mijlocind și pentru noi curaj în ispite;
Bucură-te, că ne dai puterea de a-L urma cu orice preț pe Dumnezeu;
Bucură-te, luminarea minții în a alege bine;
Bucură-te, că prin tine se deschid drumurile rugăciunii;
Bucură-te, că rupi legăturile bolnăvicioase cu părinții necredincioși;
Bucură-te, că ne îndreptezi simțirile spre judecata dreaptă;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 12

Te-ai bucurat nespus că ai fost chemată la cununa muceniciei și I-ai mulțumit lui Dumnezeu din toată inima că te-a învrednicit de un asemenea har și arătându-te cu fața luminoasă în munci ai zâmbit spre Veșnicie: Aliluia!

Icosul 12

Descrețește și frunțile noastre, Sfântă Muceniță, să nu ne doboare întristarea ci să fim veseli în duh că toate pătimirile noastre au un sens, ele fiind scări ce duc în Sus la mântuire, și rugându-te să urci cu noi treptele despătimirii și ale războiului nevăzut, pentru care te cinstim cântând:
Bucură-te, porumbiță aurită a Cerului;
Bucură-te, purtătoare de răni mucenicești;
Bucură-te, vindecând rănile noastre duhovnicești;
Bucură-te, alinând tristețea adusă de diavol;
Bucură-te, dezlegând plânsul cel vătămător;
Bucură-te, ocrotitoarea noastră în vremurile grele;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 13

Sfântă Muceniță Teodosia, cea ce din purtătoare de chinuri te-ai făcut purtătoare de biruință, caută cu milă și spre noi și dezleagă necazurile care ne fac viața grea, adu-ne sănătate trupului și umple de har inima și sufletul nostru ca să zâmbim și noi cu bucurie și să ne desfătăm de slava lui Dumnezeu tot mereu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cetele de Îngeri s-au adunat pe pământ din porunca Domnului Hristos și te-au întărit în a-I urma pe drumul Crucii, Sfântă Teodosia, iar păcatele tale s-au spălat în sângele pe care cu bunăvoie l-ai vărsat spre iertarea greșelilor celor cu voie și fără de voie, urcând curată în Împărăția Lui, iar de acolo auzi aceste laude:
Bucură-te, vlăstar ieșit din rădăcina Cuvântului lui Dumnezeu;
Bucură-te, fecioară iubitoare de Adevăr;
Bucură-te, neîntinată copilă, cu inima ridicată la Cer;
Bucură-te, cea pură la suflet;
Bucură-te, cea luminată în gândire;
Bucură-te, inimă plină de razele aurii ale harului;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Condacul 1

Luând asupra ta puterea Crucii și surpând tăria vrăjmașului cu bună știință, ai lovit de răbdarea ta și durerea trupului și ocara păgânilor, primind cununa de crini a mucenicilor lui Dumnezeu. Ceea ce acum te veselești în Ceruri în ceata Sfintelor Fecioare, primește aceste cântări de la noi care te chemăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Teodosia, purtătoare de biruință, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir

Trupul tău firav s-a făcut stâncă tare iar mintea ți-ai ațintit-o doar spre Cer, Sfântă Muceniță Teodosia, și închipuindu-ți că stai la Picoanele Crucii Domnului pe Golgota, ai învins toate durerile cărnii iar sufletul tău a primit biruința.
Vino și la noi și ne încurajează, precum odinioară te-ai arătat creștinilor întemnițați, și ne întărește credința în Dumnezeu, căci mare este puterea ta. Vino și la noi și ne scoate din apa mării ispitelor, acolo unde slujitorii satanei ne aruncă prin vrăjile lor, și desfă de la gâtul nostru pietrele care ne afundă în adânc, ca să ieșim la liman liberi și nevătămați.
Închide gura fiarelor care caută să ne înghită sufletul, ajută-ne în ispitele ce vin de la părinții necredincioși, dă-ne curaj și stai lângă noi biruind cu rugăciunea răul care se înmulțește, iar la sfârșitul vieții roagă-te pentru noi să primim bucuria celor care au luptat pentru Hristos până la capăt ca să ne veselim cu tine și cu Ceata Sfintelor Fecioare în Împărăția lui Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Teodosia, fecioara din Tir - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Izvorul Tămăduirii
sărbătoare închinată Maicii Domnului

FB Mess WA Like Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne amintește de una dintre minunile Maicii Domnului săvârșite prin intermediul viitorului împărat bizantin Leon cel Mare. Apa luată de Leon din acest izvor tămăduitor de lângă Constantinopol […]

† Sfântul Mucenic Pangratie, Episcop al Taorminei
(9 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Pangratie, Episcop al Taorminei a fost contemporan cu Domnul nostru Iisus Hristos, el fiind hirotonit chiar de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Este serbat în calendarul ortodox pe data […]

† Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan
(28 iunie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan a fost săvârșită în urma minunii arătării unui înger Sfântului Chiril al Alexandriei, care cerea în rugăciune alungarea unor demoni […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram