Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis se poate citi de către femeile singure sau de către cei cărora le este greu să își crească copiii singuri pentru a reuși să facă față greutăților și să poată să îi învețe pe copii dragostea de Hristos de la care să primească nădejdea, credința și dragostea pentru a umbla cu înțelepciune prin viață.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis - text

Tropar Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis, glasul al 4-lea

Mielușele cuvântătoare, prin mucenicie v-ați adus Mielului și Păstorului, săvârșind călătoria cea către Hristos și credința păzind-o. Pentru aceea, cu suflet vesel astăzi săvârșind pomenirea voastră cea sfântă, minunatelor, pe Hristos Îl slăvim.

Condacul 1

Roabelor celor alese ale Domnului Celui Atotțiitor, Pistis, Elpis și Agapis și maicii voastre celei înțelepte, Sofia, cântare de laudă cu înduioșare vă aducem. Iar voi, îndrăzneală către Hristos Dumnezeu având, rugați-vă pentru noi de păcate și necazuri să ne izbăvim și cu mulțumire vouă să vă cântăm: Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Icosul 1

Îngerii în Ceruri se bucură viețuirea voastră cea plină de virtuți văzând, căci în citirea Dumnezeieștilor Scripturi, în osteneli, post, rugăciune și milostenie o ați petrecut, de mama voastră fără încetare învățate fiind, modele vii ale celor trei virtuți teologice arătându-vă, căci cu numele lor numite ați fost. Iar noi, de această înțelepciune a mamei voastre și de cumințenia voastră desăvârșită mișcați fiind, cu evlavie vă grăim:
Bucurați-vă, surori cu același duh, după cele trei virtuți numite;
Bucurați-vă, căci în ascultare de mama voastră cea de Dumnezeu înțelepțită pe treptele desăvârșirii ați urcat;
Bucurați-vă, căci precum trei mlădițe ale raiului, în Roma cea rău-credincioasă ați crescut;
Bucură-te, Sofia, ceea ce fiicelor tale numele virtuților le-ai dat și în veșnicie a le împlini le-ai învățat;
Bucură-te, Pistis, ceea ce prin credință pe cele nevăzute, ca pe unele văzute, a le vedea ne ajuți;
Bucură-te, ceea ce în nestricăciune te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, Elpis, ceea ce cu credința suferințele noastre în vâltoarea necazurilor le micșorezi și pe cele de sus cu dreapta ta ni le arăți;
Bucură-te, ceea ce Împărăția Cerurilor ai moștenit;
Bucură-te, Agapis, ceea ce cu dragostea dumnezeiască fericirea vieții veșnice ne-o descoperi;
Bucură-te, ceea ce cu harul Duhului Sfânt te-ai umbrit;
Bucură-te, Sofia, căci numele tău înseamnă înțelepciune și cu înțelepciune pe fiicele tale le-ai crescut;
Bucură-te, ceea ce în virtuțile credinței, nădejdii și dragostei pe noi ne întărești;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 2

Văzând înțeleapta Sofia slugile, care a o chema împreună cu fiicele ei la împăratul Adrian au venit, și pricina chemării lor cunoscând, cu copilele ei la rugăciune s-a așezat, ajutorul lui Dumnezeu cerând: iar după rugăciune, de mână luându-se, ca o cunună împletită, împreună au mers, lui Hristos Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 2

Cuget neîndoielnic ați avut, sfintelor, căci, atunci când în palatul împărătesc ați fost duse, înaintea împăratului Adrian cu fața luminoasă, cu ochii veseli și cu inima plină de bărbăție ați stat. Iar împăratul, cinstitele și neînfricatele voastre fețe privind și înțelepciunea Sofiei văzând, judecata sa pentru altă vreme a amânat-o și la o femeie nobilă v-a trimis, iar la ea trei zile ați stat și maica voastră preaînțeleaptă cuvintele cele de Dumnezeu insuflate zi și noapte v-a învățat. Pentru aceasta, fericindu-vă, unele ca acestea vă cântăm:
Bucurați-vă, cele trei mielușele neîntinate ale lui Hristos, ce cununile virtuților le-ați dobândit;
Bucurați-vă, cele trei surori pline de virtuți,ce credință tare,nădejde neîndoielnică și dragoste nefățarnică către Domnul Dumnezeu ați arătat;
Bucurați-vă, cele ce frumusețea și tinerețea voastră nu le-ați cruțat, de dragul Celui ce cu bunătatea este mai frumos decât fiii oamenilor;
Bucură-te, Sofia, ceea ce pe copilele tale cele iubite la nevoința mucenicească pentru Hristos le-ai îndemnat,
Bucură-te, Pistis, ceea ce prin chinul pentru Hristos credința ta o ai mărturisit;
Bucură-te, ceea ce pe surorile tale prin credință puternică le-ai ridicat;
Bucură-te, Elpis, ceea ce nădejde tare în Hristos ți-ai pus;
Bucură-te, ceea ce pe surorile tale cu nădejde neslăbită le-ai întărit;
Bucură-te, Agapis, ceea ce prin chinurile pentru Hristos dragostea ta lucrătoare o ai arătat;
Bucură-te, ceea ce pe surorile tale cu focul dragostei le-ai îngrădit;
Bucură-te, Sofia, ceea ce pe dulcile tale copile slava și bogăția și toată dulceața acestei lumi stricăcioase a le disprețui le-ai îndemnat;
Bucură-te, ceea ce pe bunele tale fiice până la sânge pentru Domnul a sta și pentru El a muri cu sârguință le-ai învățat;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 3

Cu puterea dumnezeiască adumbrite ați fost, mucenițelor, căci virtuțile numelor voastre cu fapta în nevoințele cele mucenicești le-ați arătat, lui Dumnezeu cântând: Aliluia!

Icosul 3

Având în ele sfintele mucenițe stâlpul credinței, aripile nădejdii și focul Agapis și cu plăcere cuvintele maicii lor ascultând, una pe alta în îndelungă-răbdare se întăreau și cu bucurie mergeau, cinstita mucenicie pentru Hristos dorind. Lui, ca Dumnezeului nostru, închinându-ne, cu aceste laude pe voi vă cinstim:
Bucurați-vă, cele ce pentru viața veșnică de pierderea acestei vieți vremelnice nici un pic nu v-ați întristat;
Bucurați-vă, cele ce pentru cinstirea lui Hristos trupurile la chinuri le-ați dat;
Bucurați-vă, căci cele trei vase mult-prețioase ale credinței, nădejdii și dragostei în dar lui Dumnezeu I le-ați adus;
Bucură-te, Sofia, căci din dragoste pentru fiicele tale cu toată inima Împărăția lui Dumnezeu ele să o moștenească ți-ai dorit;
Bucură-te, Pistis, ceea ce sufletele noastre cu credința le luminezi;
Bucură-te, ceea ce la adăpostul cel liniștit ne ridici;
Bucură-te, Elpis, ceea ce inimile noastre cu dulceața nădejdii le viezi;
Bucură-te, ceea ce din vâltoarea deznădejdii ne scoți;
Bucură-te, Agapis, ceea ce suferințele și necazurile noastre în bucurie le prefaci;
Bucură-te, ceea ce inimile noastre împietrite la înduioșare le duci;
Bucură-te, Sofia, ceea ce cu înțelepciune spre cele bune ne povățuiești;
Bucură-te, ceea ce ochiul cel întunecat al sufletelor noastre îl luminezi;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 4

Furtuna mâniei tiranilor asupra ta, sfântă Pistis, s-a năpustit, însă nu te-a clătinat: căci cine poate urni din loc credința ta nebiruită, ca un diamant puternic ce îți este, căci pe cei credincioși împreună cu tine i-ai învățat a-I cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzindu-le înțeleapta maică pe fiicele sale înaintea împăratului pe Hristos fără frică mărturisind și spunând că numai pe El Îl doresc, pentru dulcele Iisus Hristos chinuri amare gata fiind a suferi și a răbda, foarte s-a bucurat și pe Dumnezeu L-a rugat în apropiatele chinuri să le întărească. Iar noi, această dorință lăudând, primei fiice a înțeleptei maici unele ca acestea îi cântăm:
Bucură-te, Pistis, ceea ce cumplitele bătăi pentru dulcele Iisus cu bucurie le-ai primit;
Bucură-te, ceea ce sânii tăi cei tăiați, ca pe doi crini curați, jertfă înaintea Domnului i-ai adus;
Bucură-te, căci din rănile tale în loc de sânge lapte a curs;
Bucură-te, căci pe fier încins pusă ai fost;
Bucură-te, căci în apă clocotită aruncată fiind, nici un pic nu te-ai fript, nici nu te-ai vătămat;
Bucură-te, ceea ce patimile noastre cu răcoare cerească le potolești;
Bucură-te, ceea ce focul chinurilor noastre în timpul bolilor îl stingi;
Bucură-te, ceea ce cu semnul credinței în mijlocul năpastelor ne însemni;
Bucură-te, ceea ce cu scutul credinței în lupta cu vrăjmașul ne ocrotești;
Bucură-te, căci cinstitul tău cap pentru Capul Bisericii, Hristos Dumnezeu, sub sabie cu bucurie l-ai plecat;
Bucură-te, căci prin vărsarea sângelui tău vrednică de Mirele Cel Nemuritor te-ai arătat;
Bucură-te, ceea ce pe tărâmul dorit ai ajuns și pe Domnul Mântuitorul Cel iubit L-ai văzut;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 5

Cu stelele cele dumnezeiești v-ați asemănat, Pistis, Elpis și Agapis, căci cu toată inima numai de viața cea veșnică v-ați alipit și la frumusețea cea nespusă, Iisus Hristos, degrabă ați alergat, pentru El să muriți și cu dumnezeiasca Lui vedere să vă desfătați, cântându-I: Aliluia!

Icosul 5

Văzând-o surorile cele biruitoare pe sfânta Pistis cu bucurie pentru Hristos suferind, și ele sufletele lor pentru El a le pune au voit: iar împăratul, pe sfânta Elpis a o ispiti a început și, în același gând cu sora ei văzând-o fiind, la chinuri a trimis-o, nimic neizbutind. Iar noi, pe sfânta Elpis pentru această înțelepciune a ei fericind-o, o slăvim și îi cântăm:
Bucură-te, Elpis, ceea ce crunt bătută fiind, nădejdea cea prealuminoasă în Domnul nu ți-ai pierdut;
Bucură-te, ceea ce chinurile tale fără cârtire în tăcere le-ai răbdat;
Bucură-te, ceea ce și nouă răbdare puternică ne dăruiești;
Bucură-te, căci în cuptorul cel încins nearsă fiind, laudă lui Dumnezeu ai înălțat;
Bucură-te, căci și pe noi în suferințe a-L lăuda pe Dumnezeu ne înveți;
Bucură-te, căci cu gheare de fier străpunsă ai fost,
Bucură-te, căci pe noi, cei ce în necazuri ne aflăm, cu razele nădejdii ne luminezi;
Bucură-te, căci minunată și bună mireasmă din rănile tale a ieșit;
Bucură-te, ceea ce nădejdea neclintită în Domnul Iisus neschimbată o ai păzit;
Bucură-te, ceea ce deznădejdea și neputința din inimile noastre le nimicești;
Bucură-te, ceea ce tăierea sabiei pentru Hristos cu bucurie o ai primit;
Bucură-te, căci nouă, celor copleșiți de necazurile pământești, pacea veșnică ne-o descoperi;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 6

Propovăduitorilor și purtătorilor de Dumnezeu apostoli asemenea ați fost, de Dumnezeu înțelepțitelor surori: căci prin virtuțile voastre tuturor credincioșilor le-ați propovăduit credința, nădejdea și dragostea către Domnul, Stăpânul tuturor, cântându-I: Aliluia!

Icosul 6

Ca soarele ai strălucit, sfântă Agapis, căci cine poate sta așa pentru iubitul său Domn decât dragostea, precum este scris: că dragostea este mai tare ca moartea și apa cea multă nu o poate stinge și râurile nu o pot îneca. Te rugăm acum, Agapis sfântă, pe tine ceea ce cu flacără serafimică de iubire pentru Domnul arzi, înnoiește inimile noastre cele împietrite și uscate, aprinde în noi, cei ce în dragoste am sărăcit, lumina iubirii, ca pe Domnul și pe tot aproapele nostru să începem a-i iubi, căci ție, rugătoarei noastre, aceste cântări de laudă îți aducem:
Bucură-te, Agapis, căci apele cele multe ale farmecelor lumești dragostea ta pentru Hristos nu au stins-o;
Bucură-te, căci toate dezmierdările și darurile împăratului lepădând, sufletul tău pentru Domnul l-ai pus;
Bucură-te, căci râurile necazurilor și ale suferințelor dragostea ta nu au înecat-o;
Bucură-te, ceea ce pentru Domnul Iisus pe roată ai fost trasă, cu parul ai fost bătută, cu căngile ai fost străpunsă și în cuptor încins ai fost aruncată;
Bucură-te, căci în cumplitele tale chinuri de puterea lui Dumnezeu întărită a fost;
Bucură-te, ceea ce prin sângele tău, pe care din dragoste pentru Nemuritorul tău Mire Hristos l-ai vărsat, în inimile noastre cele reci dragostea o aprinzi;
Bucură-te, ceea ce limpede ne-ai arătat că pentru dragoste toate chinurile cu bucurie sunt îndurate;
Bucură-te, ceea ce ne-ai arătat că dragostea dumnezeiască la viața veșnică ne duce;
Bucură-te, ceea ce însăți te-ai încredințat că dragostea dumnezeiască descoperirea nemuririi este;
Bucură-te, că nici o tortură de dragostea lui Hristos nu te-a putut despărți;
Bucură-te, ceea ce în chinuri ca apostolii ai binevestit, căci de dragostea lui Dumnezeu nu te desparte nici necazul, nici strâmtorarea, nici prigoana, nici foamea, nici goliciunea, nici nenorocirea, nici sabia;
Bucură-te, căci pentru dragostea lui Hristos cu sabia capul ți-a fost tăiat;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 7

Voind sfintele fecioare mai repede de trup a se despărți și cu Hristos a se uni, când la tăierea sabiei au mers, una pe alta și toate trei pe mama lor, Sofia, îmbrățișând-o, s-au sărutat, iubirea frățească pe noi învățându-ne ca toți împreună lui Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Minune nouă Domnul a arătat când fecioarelor celor atât de tinere, ce pentru mărturisirea numelui Lui sufereau, ajutorul Său l-a trimis: căci cu credința,nădejdea și dragostea întărite și înălțate fiind, cu bucurie nevoințele și-au săvârșit. Iar noi, în același gând și același duh până la sfârșitul vieții petrecând, pe voi vă rugăm buna înțelegere în săvârșirea faptelor bune să ne-o trimiteți și nouă, celor ce cu glas de înduioșare vă mărim:
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, cele ce numai pe calea chinurilor până la porțile cerești ați mers;
Bucurați-vă, cele ce în cămara prealuminoasă a preaiubitului vostru Mire în glas de bucurie ați intrat;
Bucurați-vă, căci Iisus Hristos rănile pe trupurile voastre ca stelele pe cer le-a luminat;
Bucură-te, Sofia, ceea ce cu bucurie în chinuri pe copilele tale le-ai privit;
Bucurați-vă, căci cu frumusețea cerească, pe care ochiul nu a văzut-o, Domnul frumusețea voastră, cea umbrită de chinuri, a împodobit-o;
Bucurați-vă, cele ce cununile răsplății le-ați primit;
Bucurați-vă, cele trei stele, de Soarele dreptății luminate;
Bucură-te, Sofia, ceea ce în mărturisirea plină de bărbăție a numelui lui Hristos de către fiicele tale mângâiere mare ai dobândit;
Bucurați-vă, căci negura îndoielilor noastre o ați împrăștiat;
Bucurați-vă, căci pe noi, cei descurajați de suferințele sufletești și trupești, ne întăriți;
Bucurați-vă, căci cu frumusețea iubirii inimile noastre le împodobiți;
Bucură-te, Sofia, tăria și mângâierea celor istoviți în necazuri și nevoi;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 8

Străin lucru și neînțeles de noi, cei ce în plăcerile lumești ne afundăm, vedem, căci sfânta Sofia, cumplitele și amarele chinuri și moartea copilelor sale iubite văzând, nici un pic nu s-a întristat, ci foarte cu duhul s-a bucurat, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Toată întru cele de sus sfânta Sofia era când fiicele ei cu vorbe dulci și cu îndemnuri înțelepte în chinuri se nevoiau. Căci, dacă din fire a fi înclinată spre lacrimi se cuvenea, din iubire pentru Hristos spre bucurie s-a plecat, căci tristețea inimii și durerea de maică pentru copile de iubirea lui Dumnezeu în ea au fost biruite. Cu mare dragoste pe fiicele ei iubind, mai mult decât orice Împărăția Cerurilor a dorit. Pentru aceasta, de înțelepciunea și de marea ta iubire pentru fiice minunându-ne, te slăvim și îți cântăm:
Bucură-te, Sofia, căci s-a veselit sufletul tău de fericitul sfârșit al fiicelor tale, ce cu îndrăzneală numele sfânt al Domnului l-au mărturisit;
Bucură-te, căci prin încununarea mucenicească a copilelor tale cinste și slavă ai primit;
Bucură-te, căci de partea mucenicilor și de împreună-șederea cu fiicele tale în slava cerească a lui Hristos Dumnezeu te-ai învrednicit;
Bucură-te, căci cinstitele trupuri ale fiicelor tale cu lacrimi de bucurie le-ai îngropat;
Bucură-te, căci trei zile la mormântul lor ai stat și în somnul morții în Domnul ai adormit;
Bucură-te, căci, chiar de nu cu trupul, totuși cu inima pentru Hristos ai suferit;
Bucură-te, căci pe cele trei fiice pline de virtuți, prin care credință,nădejde și dragoste către Domnul ai arătat, în dar Preasfintei Treimi le-ai adus;
Bucură-te, căci prin naștere de prunci te-ai mântuit;
Bucură-te, maică minunată, vrednică de cinstită pomenire;
Bucură-te, ceea ce, ca fiicele ale sângele lor pentru Hristos să-l verse, te-ai rugat;
Bucură-te, ceea ce pe noi ne înțelepțești ca virtuțile credinței, a nădejdii și a dragostei neschimbate să le păzim;
Bucură-te, ceea ce Treimii Celei Făcătoare de Viață pentru noi te rogi;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 9

Toți Îngerii de suferințele voastre, sfintelor mucenițe, minunându-se și biruința voastră asupra diavolului prăznuind, iar sufletele voastre la Ceruri însoțind, lui Hristos Dumnezeu cântare de laudă Îi cântă: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult-grăitori toate suferințele voastre pentru Hristos a le grăi nu pot, căci minunându-se de asemenea nevoințe, la vârstă fragedă săvârșite, rămân muți. Iar noi, pentru cinstitul vostru sfârșit pe Dumnezeu proslăvind, astfel vă mărim:
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, cele ce cântați laudă lui Dumnezeu, Celui ce la Cer în chip ceresc v-a ridicat;
Bucurați-vă, scut al credinței, armură a nădejdii și sfeșnic al dragostei;
Bucurați-vă, cele ce cu vederea prealuminoasei fețe a lui Dumnezeu vă desfătați;
Bucură-te, Sofia, ceea ce pe mamele binecredincioase la educarea înțeleaptă a copiilor lor le povățuiești;
Bucurați-vă, cele ce pe noi ne învățați pe Domnul să-L căutăm și vii vor fi sufletele noastre;
Bucurați-vă, rugătoare fierbinți ale celor ce cu credință, nădejde și dragoste aleargă la voi;
Bucurați-vă, cele ce ne învățați că toată dulceața și farmecul lumii acesteia ca fumul pier, ca praful de vânt sunt risipite și în cenușă se prefac;
Bucură-te, Sofia, ceea ce cu toată inima pe Domnul Dumnezeu L-ai iubit;
Bucurați-vă, căci precum trei izvoare luminoase spre unicul Izvor al vieții vă revărsați;
Bucurați-vă, căci precum trei flori înmiresmate pe unica ramură bine-roditoare înfloriți;
Bucurați-vă, căci precum trei oglinzi frumusețea cea nemărginită a lui Dumnezeu în voi o oglindiți;
Bucură-te, Sofia, căci precum un măslin, cele trei ramuri îngreuiate de roadele îmbelșugate ale darurilor lui Dumnezeu le-ai crescut;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 10

Voind sfintele mucenițe sufletele lor a și le mântui, din dragoste pentru Hristos dezmierdările împăratului și bogățiile acestei lumi pieritoare le-au disprețuit și cu bucurie sfârșit mucenicesc pentru Hristos au primit, cântându-I: Aliluia!

Icosul 10

Ziduri ale credinței, nădejdii și dragostei ne sunt sfintele mucenițe tuturor celor ce cu rugăciune fierbinte și sârguincioasă la ele alergăm și în dureri și necazuri unele ca acestea le cântăm:
Bucurați-vă, bune tămăduitoare ale rănilor păcatelor;
Bucurați-vă, cele ce în întunericul tristeții noastre cu lumina nădejdii ne luminați;
Bucurați-vă, cele ce în mijlocul necazurilor și al năpastelor pace minunată ne trimiteți;
Bucură-te, Sofia, căci nouă, celor ce în grele suferințe suntem afundați, înțeleaptă purtare de grijă ne arăți;
Bucură-te, Pistis, ceea ce crucea mântuirii înaintea noastră o înalți;
Bucură-te, ceea ce neputințele noastre pentru rugăciunile către tine le tămăduiești;
Bucură-te, Elpis, ceea ce ancora izbăvirii ne-o dăruiești;
Bucură-te, ceea ce întristarea inimilor noastre cu bunătate o alungi;
Bucură-te, Agapis, ceea ce prin mijlocirea ta către Domnul în relele năpaste de moartea cea năprasnică ne aperi;
Bucură-te, ceea ce puterilor noastre istovite vioiciunea le-o redai;
Bucură-te, Sofia, rugătoare sârguincioasă către Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, povățuitoare înțeleaptă în faptele noastre bune;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 11

Această cântare de laudă, chiar și de mii de ori de v-am aduce-o, sfintelor mucenițe, tot nu ar ajunge pentru proslăvirea virtuților și nevoințelor voastre: de aceea laudă lui Dumnezeu aducând pentru toate cele ce prin sfinții Săi ni le arată, Lui Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Ca niște lumânări ce ard cu lumină cerească înaintea Domnului sunt Pistis,Elpis și Agapis, împreună cu maica lor, Sofia și la ele cădem, rugându-ne să ne lumineze pe noi, cei ce suntem întunecați de necazuri și din adâncul inimilor strigăm:
Bucurați-vă, cele ce veșmintele voastre în sânge de mielușele pe pământ le-ați albit;
Bucurați-vă, mijlocitoarele noastre pentru viața cea veșnică;
Bucurați-vă, întărire și păzire a sufletelor ce în milosârdia lui Dumnezeu liniște caută;
Bucură-te, Sofia, ceea ce înaintea deșertăciunilor lumești ne îngrădești;
Bucură-te, Pistis, cădelniță mult-prețioasă, ce prin tămâie laude lui Dumnezeu Îi înalți;
Bucură-te, ceea ce pe noi, păcătoșii, cu credința ne luminezi;
Bucură-te, Elpis, mângâierea și scăparea noastră în necazuri;
Bucură-te, în durerile noastre vestitoare luminoasă a izbăvirii;
Bucură-te, Agapis, ceea ce nerăutatea și blândețea în inimile noastre le reverși;
Bucură-te, tainică stea, ce din strâmtorile pământești spre cele de sus ne ridici;
Bucură-te, Sofia, înțeleaptă și preacinstită călăuzitoare a copiilor;
Bucură-te, orânduitoare a viețuirii celei de Dumnezeu înțelepțite pentru cei ce se roagă ție;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 12

Cele ce harul lui Dumnezeu a-l primi v-ați învrednicit, sfintelor mucenițe, rugați-L pentru noi pe Preacuratul Stăpân Hristos milostiv să fie către noi, păcătoșii, cei ce cu credință,nădejde și dragoste , Domnului și Mântuitorului nostru cu smerenie Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Puternicele voastre nevoințe, de credință, nădejde și dragoste pătrunse, le cântăm, preamăririle voastre suferințe le cinstim, minunata voastră răbdare o lăudăm, sfârșitul, ce pentru Hristos cu bucurie l-ați îmbrățișat, îl fericim, bărbăția voastră cea nebiruită o mărim, sfintelor mucenițe Pistis, Elpis și Agapis și înțeleaptă maică, Sofia și, proslăvindu-vă, unele ca acestea vă cântăm:
Bucurați-vă, cele ce precum trei fulgere de la răsărit și până la apus prin virtuțile voastre ați strălucit;
Bucurați-vă, sevele credinței, nădejdii și dragostei, cele ce cu băutură dătătoare de viață sufletele noastre le adăpați;
Bucurați-vă, cele trei căi luminoase, ce la tronul slavei Domnului ne duceți;
Bucură-te, Sofia, ceea ce pentru copilele tale de ceata sfinților ești lăudată;
Bucură-te, Pistis, floarea credinței, ceea ce ești mai albă decât zăpada;
Bucură-te, desfătarea celor suferinzi;
Bucură-te, Elpis, ridicarea inimilor celor asuprite;
Bucură-te, ceea ce ca un izvor de vindecări purtător setea sufletelor celor întristate o potolești;
Bucură-te, Agapis, cunună din pace, bucurie și bunătate împletită;
Bucură-te, fulgerare în minte a veșniciei;
Bucură-te, Sofia, sceptru al tăriei, ce cu blândețe și cu înțelepciune pe copii îi pedepsești;
Bucură-te, rază prealuminoasă a vederii lui Dumnezeu, ceea ce sufletele noastre le luminezi;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 13

O, sfintelor și vrednicelor de laudă mucenițe, Pistis, Elpis și Agapis și înțeleaptă maică, Sofia, primiți acum această puțină rugăciune a noastră și de toate nenorocirile, bolile și necazurile cu rugăciunile voastre ne izbăviți ca pe nemuritorul Domn Iisus în Împărăția Cerurilor să ne învrednicim a-L vedea și împreună cu voi a-I cânta: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii în Ceruri se bucură viețuirea voastră cea plină de virtuți văzând, căci în citirea Dumnezeieștilor Scripturi, în osteneli, post, rugăciune și milostenie o ați petrecut, de mama voastră fără încetare învățate fiind, modele vii ale celor trei virtuți teologice arătându-vă, căci cu numele lor numite ați fost. Iar noi, de această înțelepciune a mamei voastre și de cumințenia voastră desăvârșită mișcați fiind, cu evlavie vă grăim:
Bucurați-vă, surori cu același duh, după cele trei virtuți numite;
Bucurați-vă, căci în ascultare de mama voastră cea de Dumnezeu înțelepțită pe treptele desăvârșirii ați urcat;
Bucurați-vă, căci precum trei mlădițe ale raiului, în Roma cea rău-credincioasă ați crescut;
Bucură-te, Sofia, ceea ce fiicelor tale numele virtuților le-ai dat și în veșnicie a le împlini le-ai învățat;
Bucură-te, Pistis, ceea ce prin credință pe cele nevăzute, ca pe unele văzute, a le vedea ne ajuți;
Bucură-te, ceea ce în nestricăciune te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, Elpis, ceea ce cu credința suferințele noastre în vâltoarea necazurilor le micșorezi și pe cele de sus cu dreapta ta ni le arăți;
Bucură-te, ceea ce Împărăția Cerurilor ai moștenit;
Bucură-te, Agapis, ceea ce cu dragostea dumnezeiască fericirea vieții veșnice ne-o descoperi;
Bucură-te, ceea ce cu harul Duhului Sfânt te-ai umbrit;
Bucură-te, Sofia, căci numele tău înseamnă înțelepciune și cu înțelepciune pe fiicele tale le-ai crescut;
Bucură-te, ceea ce în virtuțile credinței, nădejdii și dragostei pe noi ne întărești;
Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Condacul 1

Roabelor celor alese ale Domnului Celui Atotțiitor, Pistis, Elpis și Agapis și maicii voastre celei înțelepte, Sofia, cântare de laudă cu înduioșare vă aducem. Iar voi, îndrăzneală către Hristos Dumnezeu având, rugați-vă pentru noi de păcate și necazuri să ne izbăvim și cu mulțumire vouă să vă cântăm: Bucurați-vă, Pistis, Elpis și Agapis, împreună cu Sofia, maica voastră cea preaînțeleaptă!

Rugăciune către Sfânta Muceniță Sofia și fiicele ei Pistis, Elpis și Agapis

O, sfintelor și vrednicelor de laudă mucenițe, Pistis, Elpis și Agapis și înțeleaptă maică a curajoaselor fiice, Sofia, la voi cu rugăciune sârguincioasă acum venim; căci ce poate mijloci mai mult înaintea Domnului pentru noi dacă nu credința, nădejdea și dragostea, aceste trei virtuți de temelie, cu ale căror nume fiind numite, prin voi înșivă le-ați arătat! Rugați-L pe Domnul în necazuri și în năpaste cu harul Lui cel nespus să ne acopere, să ne izbăvească și să ne păzească, căci Bun și Iubitor de oameni este. Slava Lui, ca un soare neapus, acum în lumină dumnezeiască văzând-o, în ajutorul smeritelor noastre rugăciuni degrab veniți ca Domnul Dumnezeu păcatele și fărădelegile noastre să le ierte și pe noi, păcătoșii și nevrednicii de darurile Lui, să ne miluiască. Rugați-vă, dar, pentru noi, sfintelor mucenițe, Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia slavă Îi aducem împreună și Tatălui Său Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de Viață Făcătorului Său Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Sofia și Pistis, Elpis și Agapis

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Sofia și a fiicelor ei Pistis, Elpis și Agapis - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului
(7 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Partenie, episcopul Lampsacului a primit de la Dumnezeu darul de a tămădui bolile sufletești și trupești, pe cel de a izgoni demonii, de a ușura sufletele chinuite de farmece, […]

† Sfântul Mucenic Mamant
(2 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Mamant este cunoscut drept ocrotitor al Ciprului, al pastorilor, al orfanilor și al celor chinuiți sau batjocoriți de semeni. Este serbat în calendarul ortodox în data de 2 septembrie. […]

† Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, făcători de minuni
(31 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Doctori fără de arginți Chir și Ioan, făcători de minuni, au suferit martiriul în timpul împăratului Dioclețian (secolul al IV-lea). Sunt numiți doctori fără de arginți, deoarece îi îngrijeau pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram