Acatistul Sfintei Mucenițe Lucia - vindecătoarea vederii

3/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Lucia - vindecătoarea vederii poate fi citit pentru vindecarea luminii ochilor sau cea a minții, deoarece Sfânta Lucia este ocrotitoarea vederii, a orbilor, a medicilor oftalmologi și a lucidității minții. Sfânta Muceniță Lucia din Siracuza Siciliei este grabnic ajutătoare dăruind tămăduiri celor care i se roagă cu credința și dragoste.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Lucia - vindecătoarea vederi, trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatist text

Tropar - Acatistul Sfintei Mucenițe Lucia - vindecătoarea vederi, glas al-4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Lucia, strigă cu mare glas: "Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc, și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc, și împreună mă răstignesc, și împreună mă îngrop cu Botezul Tău, și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine, și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție!" Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Veniți toți credincioșii să o lăudăm pe Sfânta Muceniță Lucia, că aceasta lepădându-se de cele pământești s-a învrednicit de cununa muceniciei și acum cu îngerii în ceruri se veselește. Pentru aceasta toți cu bună credință să strigăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Icosul 1

Venind la mormântul Sfintei Mucenițe Agatia și auzind citirea Sfintei Evanghelii despre femeia care a luat tămăduire de boala scurgerii de sânge prin atingerea hainei lui Hristos, ai îndemnat-o pe mama ta să se atingă de mormânt, iar aceasta tămăduindu-se, împreună cu tine a dat slavă lui Dumnezeu așa:
Bucură-te, că credința în Hristos ți-a fost neclintită,
Bucură-te, că rugăciunea fierbinte de Domnul ți-a fost primită,
Bucură-te, că Sfânta Agatia în vis ți s-a arătat,
Bucură-te, ca slăvire cetății Siracuzei prin tine s-a dat,
Bucură-te, ca Hristos ți-a privit viața cu bucurie,
Bucură-te, ca inima ta ardea neîncetat pentru Cerescul Mire,
Bucură-te, ceea ce ai lepădat grija pentru trupul cel de tină,
Bucură-te că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină,
Bucură-te, a Domnului mireasă primită,
Bucură-te, diamant și piatră neprețuită,
Bucură-te, că pe cap porți strălucită cunună,
Bucură-te, fecioară ce cu drepții te veselești împreună,
Bucură-te, Sfântă Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 2

Aprinzându-te de dragoste pentru Mirele cel Ceresc, i-ai spus mamei tale că nu vrei să mai auzi de logodnic pământesc. Și cerând moștenirea ta de la ea, pe Mântuitorul ai voit a-L urma până la moarte, închinându-I fecioria ta. Pentru această pildă te-ai făcut creștinilor care cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Sfătuită de tine, toată bogata ei moștenire lumească maica ta ți-a înmânat-o spre a o da Domnului, iar tu, înțeleaptă fecioară, ai vândut satele și podoabele, împărțind săracilor totul, iar ei, slăvind pe Dumnezeu, au strigat:
Bucură-te, ca deșertăciunea bogățiilor pământești mamei tale ai arătat,
Bucură-te, ca prin bunul tău sfat te-a sprijinit în hotărârea ce ai luat,
Bucură-te, că nu ți-ai lipit inima de cele trecătoare,
Bucură-te, că ți-ai agonisit bogăție nepieritoare,
Bucură-te, că față de logodnic de hotărârea cea bună nu te-ai rușinat,
Bucură-te, că doica cea pricepută înaintea lui te-a apărat,
Bucură-te, preaînțeleptă următoare a Celui Înviat
Bucură-te, preafrumoasă jertfă a Celui Preaînălțat
Bucură-te, că pentru milostivirea ta îngerii s-au bucurat,
Bucură-te, că pe Domnul desăvârșit ai urmat,
Bucură-te, că pe tine însăți te-ai făcut podoaba fecioarelor,
Bucură-te, că de lucruri minunate în ceruri ești moștenitoare,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 3

Văzând logodnicul tău că ai risipit toată averea împărțind-o săracilor, a mers la Pashasie, domnul cetății, și te-a vădit că ești creștină, iar ighemonul, chemându-te să jertfești idolilor a voit a te sili, dar tu nu te-ai plecat la porunca lui, apărându-ți credința. Iar noi, văzând îndrăzneala ta, strigăm Lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Fericită ești între fecioare, că neplecându-te la amenințările ighemonului ai zis: "Acum nemaiavând nimic din averea mea ce să aduc, pe mine mă jertfesc vie Lui Dumnezeu". Iar noi auzind acestea, minunându-te de dăruirea ta cea înțeleaptă, te lăudăm așa:
Bucură-te, ca în inima ta pe Mirele Hristos Îl purtai,
Bucură-te, că răbdarea ta ți-a câștigat loc de cinste în rai,
Bucură-te, că satana a fost biruit de tine,
Bucură-te, că pe diavol l-ai umplut de rușine,
Bucură-te, că în lume te-a umbrit raza cerească,
Bucură-te, pilda celor ce vor să se mântuiască,
Bucură-te, că plină de înțelepciune te-ai dovedit,
Bucură-te, că prin cuvintele tale pe ighemon l-ai uimit,
Bucură-te, că la Domnul ai voit a-l întoarce,
Bucură-te, că ai încercat a-l converti înainte de moarte,
Bucură-te, că l-ai îndemnat să se închine lui Dumnezeu și nu idolilor,
Bucură-te, că nu te-ai temut de mâna împăratului și a chinurilor,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 4

Văzând râvna lor nebună pentru slujirea idolească, i-ai numit "stricătorii sufletului" pe cei care iubesc dulceața vremelnică mai mult decât desfătarea veșnică. Dar ei n-au voit a crede că Duhul Sfânt grăiește prin tine; noi însă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind din gura ta că Duhul Sfânt trăiește întru curăție, au poruncit să te ducă la casa de desfrânare, ca după ce vei fi batjocorită să fugă Sfântul Duh de la tine, dar tu nu te-ai înfricoșat, zicând că trupul nu se va spurca de nu se va învoi mintea. Iar noi, pentru nădejdea ta în Dumnezeu, strigăm ție așa:
Bucură-te, că nu te-ai lăsat înduplecată prin nici o chinuire,
Bucură-te, că tinerețile tale prin chinuri au înflorit,
Bucură-te, că între necredincioși viața ta ca soarele a strălucit,
Bucură-te, fecioară prea-tare în virtute,
Bucură-te, că te-ai învrednicit de daruri multe,
Bucură-te, stâlp al credinței neclintit,
Bucură-te, că pe Domnul mai presus de orice L-ai iubit,
Bucură-te, că toată nădejdea ți-ai pus în Mirele cel Ceresc,
Bucură-te că nu te-ai temut de cei ce rănesc doar trupul pământesc,
Bucură-te, că de Dumnezeu cu tot sufletul te-ai lipit,
Bucură-te, că fecioria cu dragoste lui Hristos i-ai făgăduit,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 5

Pashasie a poruncit ca să vină după tine cei ce țineau casa de desfrânare zicând să cheme poporul și să-și bată joc de tine până vei muri, dar Duhul Sfânt nu i-a lăsat să se atingă de tine, pentru care minune cântăm: Aliluia!

Icosul 5

Duhul Sfânt a dat atâta greutate trupului tău încât nicidecum n-au putut să te mute din loc. Atunci aducând o funie și legându-te de mâini și de picioare, au încercat cu toții a te târî, dar ca un munte stăteai nemișcată.
Bucură-te, rugătoare fierbinte către Dumnezeu,
Bucură-te, că prin minune trupul s-a făcut ca un munte de greu,
Bucură-te, că pe Domnul L-ai rugat a-ți păzi fecioria,
Bucură-te, că în ceruri ți s-a făcut auzită rugăciunea,
Bucură-te, că mila Domnului te-a acoperit,
Bucură-te, că trupul ți-a rămas curat precum tu însuți l-ai păzit,
Bucură-te, că mare cunună Domnul în cer ți-a pregătit,
Bucură-te, că de mucenicie te-ai învrednicit,
Bucură-te, că prin tine mulți dreapta credință au aflat,
Bucură-te, că slava Domnului prin tine s-a arătat,
Bucură-te, că neclintit îți era trupul precum îți era credința,
Bucură-te, că l-ai slujit pe Domnul cu toată ființa,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 6

Pildă te-ai făcut fecioarelor, Sfânta Lucia, râvnind curăției Maicii Domnului; iar Mântuitorul văzând curăția cugetului tău, cu mărgăritare cerești ți-a împodobit haina de nuntă, și ceata fecioarelor te așteaptă în ceruri cântând: Aliluia!

Icosul 6

Mirele tău cel iubit nu te-a lăsat pradă desfrânaților închinători la idoli ci, minune săvârșind pentru tine, toate planurile lor a zădărnicit. Iar noi slăvind pe Dumnezeu îți cântăm așa:
Bucură-te, că te-ai făcut sălaș Duhului Sfânt,
Bucură-te, că numai pe Hristos Domnul Îl aveai în gând,
Bucură-te că prin tine am văzut mărirea cerească,
Bucură-te, că în fața păgânilor Duhul Sfânt prin tine a voit să grăiască,
Bucură-te, luminarea celor nepricepuți,
Bucură-te, ceea ce te-ai îmbrăcat în virtuți,
Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății,
Bucură-te, izvorul bunătății,
Bucură-te, că pe mulți i-ai întărit în credință,
Bucură-te, că pe și mai mulți i-ai adus la dreapta credință,
Bucură-te, stea luminătoare,
Bucură-te, a curăției cinstită floare,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 7

În mare nepricepere fiind Pashasie, a chemat vrăjitorii, fermecătorii și toți popii idolești ca să facă vrăji în jurul tău, și să te urnească, dar reisprăvind nimic, trupul tău a rămas pironit în pământ. Iar noi văzând marea purtare de grijă a lui Dumnezeu asupra robilor Săi, cântăm: Aliluia!

Icosul 7

Pentru că nu izbuteau nicidecum a te mișca din loc, s-a poruncit să fii stropită cu ud de om, socotind că cu oarecare vrăji stai nemișcată, dar în zadar s-au ostenit, căci nu au putut să te clintească, și mai mult s-au rușinat de tăria ta, pentru care-ți cântăm așa:
Bucură-te, Sfântă în credință neclintită,
Bucură-te, arma nebiruită,
Bucură-te, trandafir plin de mireasma intre spinii idolești,
Bucură-te, ca inima ta nu s-a plecat celor pământești,
Bucură-te, că credința ta s-a transformat într-un izvor de apă vie, Bucură-te, lauda fecioriei,
Bucură-te, ceea ce împreună cu îngerii locuiești,
Bucură-te, aducerea de roade duhovnicești,
Bucură-te, învățătoarea înfrânării,
Bucură-te, stea curată a răbdării,
Bucură-te, soare luminos care neîncetat luminezi pe cei credincioși,
Bucură-te, rușinătoarea slujitorilor idolești,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 8

Crezând că te vor putea urni din loc, au adus multe perechi de boi să te clintească, însă nici astfel nu le-a fost cu putință. Iar acuzată fiind că ai făcut farmece, le-ai spus că Milostivul Dumnezeu te ocrotea, căci întotdeauna îi cânți: Aliluia!

Icosul 8

Repricepând cum tu, deși neputincioasă copilă fiind, târâtă de o mie de oameni stai neclintită, le-ai spus că ești înștiințată de la Duhul Sfânt că nici zece mii de oameni nu ar avea iubindu asupra ta.
Bucură-te, fecioara neîntinată,
Bucură-te, comoara nedeșertată,
Bucură-te, făclie luminoasă,
Bucură-te, că ne tragi pe noi de la dragostea pământeasca spre dragostea lui Dumnezeu,
Bucură-te, că nimic n-a putut să te miște din loc,
Bucură-te, că de dorul lui Hristos, sufletul tău ardea ca un foc,
Bucură-te, că le-ai vestit puterea Sfântului Duh,
Bucură-te, că încercările lor de a te necinsti au fost rispite în vânt,
Bucură-te că ești biserica lui Dumnezeu celui viu,
Bucură-te, că a-ți aduce laude cum se cuvine nu știu,
Bucură-te, îndreptarea fecioarelor celor drepte,
Bucură-te, strălucirea credinței celei creștine,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 9

Văzând că l-ai rușinat, Pashasie a poruncit să fii înconjurată cu un foc mare și să toarne peste tine smoala arsă, pucioasă și undelemn fiert. Iar tu stând nevătămata cântai: Aliluia!

Icosul 9

Tu L-ai rugat pe Domnul Iisus Hristos ca focul să nu aibă putere asupra ta, pentru a se întări credința credincioșilor și pentru a fi vădită neputința idolilor.
Bucură-te, rugul cel nears,
Bucură-te, ca ighemonul de rușine a rămas,
Bucură-te, pildă de nădejde și de răbdare,
Bucură-te, tămâie bineprimită la cer în rugăciune,
Bucură-te, că povață ne-ai dat să-ți urmăm ție,
Bucură-te, că ți-ai dat viața trecătoare pentru veșnicie,
Bucură-te, că în ceruri s-a preamărit al tău nume,
Bucură-te, că veselie fecioarelor ești în lume,
Bucură-te, că văpaia focului nu te-a atins,
Bucură-te, că farmecele vrăjitorilor idolești le-ai învins,
Bucură-te, că creștinii se întăresc văzând pătimirea ta,
Bucură-te, că ne-ai învățat cu osârdie a ne ruga,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 10

Nesuferind prietenii lui Pashasie să-l vadă în mare supărare, au poruncit să fii lovită cu sabia peste grumaz, după care au plecat, lăsându-te rănită. Tu însă nu conteneai a te ruga și creștinii cântau: Aliluia!

Icosul 10

Deși foarte rănită nu ai slăbit, ci te rugai și le-ai vestit poporului că s-a dat pace Bisericii lui Dumnezeu, căci Dioclețian căzuse din împărăție, iar Maximian tocmai murise. Și auzind sfârșitul prigonirilor, creștinii te lăudau zicând:
Bucură-te, că de noroade nu ai uitat,
Bucură-te, că deși în suferință, vestea cea bună le-ai dat,
Bucură-te, că ești cetății ocrotitoare,
Bucură-te, că mântuirea ți-ai câștigat prin răbdare,
Bucură-te, că pe Domnul ÎI ai înaintea ochilor pe veșnicie,
Bucură-te, că vezi veșnic a raiului îndulcire,
Bucură-te, Muceniță Lucia preacinstită,
Bucură-te, că prin tine Dumnezeu ne ajută,
Bucură-te, că prin chinuri te desfătezi acum veșnic,
Bucură-te, că răsplată ți-a dat ție cel Atotputernic,
Bucură-te, că prin chinuri ești proslăvită între sfinte,
Bucură-te, ca petreci în raiul pe care l-ai dorit fierbinte,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 11

Înaintea ta s-a dus Pashasie legat în lanțuri, căci venise porunca de la Roma ca să fie dus la judecată ferecat. Iar creștinii, văzând că pedepsește Domnul pe asupritorii robilor Săi, strigau: Aliluia!

Icosul 11

Deși gâtlejul îți era străpuns de sabie, duhul tău nu a ieșit din tine până când au venit preoții și te-au împărtășit cu Preacuratele și de viață făcătoarele Taine ale lui Hristos. Privind o minune ca aceasta, toți credincioșii te lăudăm zicând:
Bucură-te, lauda Siracuzei,
Bucură-te, păzitoarea curăției,
Bucură-te, muceniță ce ești de raze cerești plină,
Bucură-te, a inimilor credincioase dulce lumină,
Bucură-te, că ai avut candela ta pregătită,
Bucură-te, că te-ai arătat cereștii cămări învrednicită,
Bucură-te, că pe capul tău Hristos a pus cunună,
Bucură-te, căci cu drepții te veselești împreună,
Bucură-te, că te-ai făcut mireasă Cerescului Mire,
Bucură-te, că nici o suferință trupească nu ți-a fost poticnire,
Bucură-te, că prin chinuri ți-ai împletit cununa muceniciei,
Bucură-te, că ai primit răsplata veșniciei,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 12

Dindu-ți sufletul în mâinile Domnului, ai fost pusă într-acel loc de cinste, unde s-a zidit biserica în numele tău și în cinstea lui Dumnezeu, închinat Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Căruia Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Acum în ceruri te veselești cu Sfânta Agatia, și precum ea e slava Cataniei așa și tu ești a Siracuzei. Iar noi, nevrednicii, nădăjduind la al tău grabnic ajutor, te lăudăm așa:
Bucură-te, fecioară curată și preaînțeleaptă,
Bucură-te, că de oameni pe pământ ești lăudată,
Bucură-te, răbdătoare de chinuri nebiruită,
Bucură-te, vitează rugătoare de Duhul Sfânt proslăvită,
Bucură-te, că lumina dreptei credințe prin tine strălucește,
Bucură-te, că chinurile cu bucurie le-ai răbdat mucenicește,
Bucură-te, că ne înveți a nu iubi bunătățile acestei lumi trecătoare,
Bucură-te, că prin tine după măsura credinței se dă vindecare,
Bucură-te, propovăduitoarea dreptei credințe,
Bucură-te, că acum te veselești împreună cu mucenițele sfinte,
Bucură-te, vrednică purtătoare de cunună,
Bucură-te, că acum cu îngerii salți împreună,
Bucură-te, Sfânta Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 13

O, Sfânta Muceniță Lucia, care prin curăția vieții tale te-ai arătat vrednică mireasa a Domnului nostru Iisus Hristos, roagă-L ca să dea iertare de greșeli și sufletelor noastre, ca în veci să cântăm împreuna cu tine: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Venind la mormântul Sfintei Mucenițe Agatia și auzind citirea Sfintei Evanghelii despre femeia care a luat tămăduire de boala scurgerii de sânge prin atingerea hainei lui Hristos, ai îndemnat-o pe mama ta să se atingă de mormânt, iar aceasta tămăduindu-se, împreună cu tine a dat slavă lui Dumnezeu așa:
Bucură-te, că credința în Hristos ți-a fost neclintită,
Bucură-te, că rugăciunea fierbinte de Domnul ți-a fost primită,
Bucură-te, că Sfânta Agatia în vis ți s-a arătat,
Bucură-te, ca slăvire cetății Siracuzei prin tine s-a dat,
Bucură-te, ca Hristos ți-a privit viața cu bucurie,
Bucură-te, ca inima ta ardea neîncetat pentru Cerescul Mire,
Bucură-te, ceea ce ai lepădat grija pentru trupul cel de tină,
Bucură-te că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină,
Bucură-te, a Domnului mireasă primită,
Bucură-te, diamant și piatră neprețuită,
Bucură-te, că pe cap porți strălucită cunună,
Bucură-te, fecioară ce cu drepții te veselești împreună,
Bucură-te, Sfântă Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Condacul 1

Veniți toți credincioșii să o lăudăm pe Sfânta Muceniță Lucia, că aceasta lepădându-se de cele pământești s-a învrednicit de cununa muceniciei și acum cu îngerii în ceruri se veselește. Pentru aceasta toți cu bună credință să strigăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Lucia, neînfricată păzitoare a fecioriei!

Acatist compus în Mănăstirea Petru Vodă

Acatistul Acatistul Sfintei Mucenițe Lucia - vindecătoarea vederii - video

Sfârșit - Acatistul Acatistul Sfintei Mucenițe Lucia - vindecătoarea vederii

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Lucia, fecioara - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei
(15 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Vladimir, Luminătorul Rusiei este numit "Întocmai cu Apostolii" deoarece prin el s-a încreștinat întreg poporul rus. Este serbat în calendarul ortodox în data de 15 iulie. FB Mess WA Like

† Sfânta Mare Muceniță Marina
(17 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Marina este cunoscută pentru curajul cu care s-a luptat pentru apărarea credinței, împotrivindu-se cu hotărâre tuturor încercărilor diavolului de a o face să se răzgândească. Din Evul Mediu […]

† Sfântul și Dreptul Iov
(6 mai)

FB Mess WA Like Sfântul și Dreptul Iov a suferit cu răbdare toate ispitele venite de la diavol, fapt pentru care a fost răsplătit de Dumnezeu cu viață lungă și îmbelșugată. Este serbat în calendarul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram