Acatistul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia, protectoarea fecioarelor

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia se poate citi pentru a cere Sfintei apărarea celor apropiați deoarece ea este protectoarea fecioarelor și a familiei.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia - text

Troparul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Iuliana, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Celei ce a strălucit minunat cu razele aurite ale muceniciei, care acum se bucură de a sta împrejurul lui Dumnezeu, celei îndumnezeite și prealăudate Sfintei Mucenițe Iuliana îi aducem aceste rugăciuni. Iar tu, Sfântă fecioară, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi căci cu dragoste și prețuire te chemăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Icosul 1

Ți-ai luminat sufletul cu podoaba credinței, Sfântă Iuliana, și rănită fiind de dragostea cea dulce a lui Hristos Dumnezeu te-ai arătat priveliște de desfătare pentru Puterile Cerești, de aceea ne închinăm jertfirii tale care te-a dus sus în Înaltul Cerului. Stând acum în ceata Sfintelor fecioare te rugăm auzi aceste laude:
Bucură-te, crin alb ce împodobești bolta cerească;
Bucură-te, copilă înțeleaptă;
Bucură-te, că ai mers pe calea îngustă a pătimirii pentru Dumnezeu;
Bucură-te, că ai intrat în cămara Nunții Mielului;
Bucură-te, că fecioria ți-a fost și haină și cunună;
Bucură-te, că ai mânuit cu iscusință sabia Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 2

Te-ai născut în Nicomidia, Sfântă Iuliana, cetatea mărită a Bitiniei care se îndeletnicea cu slujirea idolilor, pe vremea când domnea Dioclețian la apus și Maximian la răsărit, ambii împărați păgâni. Tatăl tău pe nume African era mare închinător la idoli, dar tu ai crescut în credința creștinească: Aliluia!

Icosul 2

Curând ai început a înflori în frumusețe iar buna ta purtare, înțelepciunea și obiceiurile tale întru Hristos nu se mai puteau ține sub tăcere, de aceea tatăl tău te-a logodit la nouă ani cu un oarecare slujitor la idoli din suita împăratului, iar noi ne rugăm către tine:
Bucură-te, că logodnă cu mirele pământesc nu ai dorit;
Bucură-te, că inima îți era plină de dragostea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că zilnic citeai dumnezeieștile Scripturi;
Bucură-te, că te îndulceai cu Cuvântul Domnului;
Bucură-te, că așa L-ai cunoscut pe Ziditorul lumii;
Bucură-te, că te-ai întărit în credință;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 3

Zi și noapte îți adunai mâinile în strigarea Numelui lui Dumnezeu, Sfântă fecioară, trăind fierbintele har ce se revărsa din Cer pentru a ta binecuvântare, desfătându-te de bucuriile pe care Domnul le dă celor ce Îl caută și Îl doresc: Aliluia!

Icosul 3

Te ascundeai de tatăl tău care era mare prieten al păgânilor și vrăjmaș al creștinilor, dar împlinind optsprezece ani și apropiindu-se ziua nunții cugetai în rugăciune cum să scapi de Elevsie logodnicul elin, ca să îți păstrezi fecioria promisă Domnului Hristos. Făcând rugăciune pentru luminare de Sus, Dumnezeu ți-a trimis gând bun:
Bucură-te, că ai rămas statornică în credință;
Bucură-te, că venind vremea nunții, l-ai chemat pe elin la tine;
Bucură-te, că i-ai spus că până nu va fi conducătorul cetății nu vei face nunta cu el;
Bucură-te, că el, robit de dragostea pentru tine, a acceptat;
Bucură-te, că ai câștigat timp de pregătire pentru Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că vremea ai folosit-o cu înțelepciune;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 4

Alergând Elevsie să câștige dregătoria cetății, a avut sprijin pe diavolul cel viclean care l-a ajutat ca prin daruri mari și mijlocitori puternici să primească de la împăratul Maxim dorirea inimii lui, iar tu Sfântă Iuliana te rugai lui Dumnezeu să te scape de nunta pământească: Aliluia!

Icosul 4

Cerându-ți Elevsie să faci nuntă cu el așa cum ai promis, i-ai răspuns că tu Îi slujești lui Hristos și nu voiești să ai bărbat necredincios, iar noi te cinstim așa:
Bucură-te, că păgânul s-a mâniat;
Bucură-te, că te-a pârât la tatăl tău;
Bucură-te, că ba cu frică ba cu amăgiri el a încercat să te momească;
Bucură-te, că și cu lacrimi fierbinți voia să te înduplece;
Bucură-te, că ai stat plină de bărbăție în fața lui;
Bucură-te, că nu te-ai plecat a jertfi zeilor Apollo și Artemida;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 5

Tatăl tău, pierzându-și cumpătul, te-a bătut fără cruțare, aruncându-te la pământ, trăgându-te de păr și călcându-te cu picioarele, fiind el nu ca un tată ci ca un om fără minte și fără milostivire părintească, uitând de dragostea cea firească de tată, iar tu ai rămas abia vie, Sfântă Iuliana, căci mucenicia ta începuse: Aliluia!

Icosul 5

Apoi te-a trimis la Elevsie acasă, marele eparh, care, rănit în mândrie și voind a se arăta pe sine stăpân peste tine, s-a gândit să te judece pentru că nu îi cinstești pe zei iar cu fapta răzbunându-se pe tine că nu îl voiești, iar noi te slăvim:
Bucură-te, că văzându-te la judecată s-a îmblânzit cu inima;
Bucură-te, că a vrut să te robească prin amăgire;
Bucură-te, că ai respins toate gândurile lui viclene;
Bucură-te, că eparhul s-a aprins iar de mânie;
Bucură-te, că a poruncit să fii bătută cu toiegele;
Bucură-te, că te-au spânzurat și de părul capului;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 6

Văzând că nu sporește cu nimic, păgânul cel însetat de suferință a poruncit multe alte chinuri pentru tine, Sfântă Iuliana, și și-au ars coastele cu țepușe de fie înroșite, ți-au ars pielea și mijlocul șalelor și după aceea ți-au străpuns pântecele cu un fier ascuțit, dar tu ai rămas vie, respirând harul lui Dumnezeu ce se pogorâse peste tine: Aliluia!

Icosul 6

Fiind cu mijlocul străpuns, te-au aruncat în închisoare, și zăcând tu pe pământ te-ai rugat lui Dumnezeu, spunându-i că tatăl tău și mama ta te-au părăsit și rugându-L ca El să nu se depărteze de tine și să te păzească.
Bucură-te, că diavolul atunci s-a prefăcut în înger de lumină;
Bucură-te, că te îndemna să jertfești zeilor;
Bucură-te, că îți spunea că firea femeiască te va birui în chinuri;
Bucură-te, că tu ai știut că vedenia este înșelare;
Bucură-te, că te-ai rugat de îndată la Dumnezeu să îți arate cine este cel ce îți vorbește;
Bucură-te, că rugăciunea ta a străpuns tot cerul;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 7

Atunci s-a auzit un glas din Înalt: "Îndrăznește, Iuliano, Eu sunt cu tine, iar pe cel ce a venit la tine, prinde-l că ți-am dat stăpânire și putere asupra lui și de la el însuși te înștiințează cine este și pentru ce a venit la tine" iar mai apoi de îndată ți s-au dezlegat toate legăturile și a căzut lanțul de pe coapsele tale, spre slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Diavolul stătea nemișcat, fiind împietrit de glasul Domnului, ținut cu puterea Lui și legat cu legături nevăzute, iar tu Sfântă Iuliana primind curaj l-ai apucat ca pe un rob netrebnic și l-ai întrebat ca la judecată cine este, de unde vine și cine l-a trimis, iar noi minunându-ne de unele ca acestea te lăudăm:
Bucură-te, că ai primit stăpânire asupra puterilor întunericului;
Bucură-te, că ispititorul și-a mărturisit toate fărădelegile,
Bucură-te, că ai aflat că este diavol din ceata domniilor diavolești;
Bucură-te, că ți s-a descoperit că rugăciunile tale le fac mare rană;
Bucură-te, că fecioria ta le era înfrângere;
Bucură-te, că înțelepciunea ta îi biruia deplin;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 8

Auzind toate acestea, ai pus alte legături și bătăi asupra lui, în afară de cele puse de Dumnezeu, și l-ai bătut iar diavolul a răbdat dureri din mâinile tale și din Mâinile lui Dumnezeu, pentru că prin biciul material primea răni nemateriale, din acelea cu care Dumnezeu muncește neamul diavolesc spre salvarea celor credincioși: Aliluia!

Icosul 8

Muncindu-l tu pe diavol cu bătaia toată noaptea, dimineață a venit Elevsie te-a găsit vie, strălucind cu trupul și cu fața luminoasă și te-a scos din temniță din nou pentru judecare:
Bucură-te, că mult s-a mirat de tine;
Bucură-te, că nu înțelegea cum de ești deplin sănătoasă,
Bucură-te, că și rana din pântece se vindecase;
Bucură-te, că și frumusețea feței te însoțea;
Bucură-te, că luminai ca o stea cerească;
Bucură-te, că L-ai mărturisit din nou pe Hristos, Doctorul și Stăpânul Vieții;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 9

Ai fost aruncată într-un cuptor încins dar stând în văpaia focului nevătămată te-ai rugat Domnului cu lacrimi și acele puține lacrimi s-au făcut ca două râuri mari care au stins tot focul, iar poporul ce era de față a fost cuprins de spaimă și a crezut în Hristos Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Te-ai bucurat nespus pentru cei cinci sute de bărbați și o sută treizeci de femei care au mărturisit Numele cel Sfânt al lui Dumnezeu care strigau că sunt gata a muri împreună cu tine pentru Adevăr, iar eparhul i-a tăiat cu sabia pe toți, iar ei s-au botezat în sângele lor.
Bucură-te, că râvna ta a adus Sfinți în Ceruri;
Bucură-te, că tăria ta a îmbărbătat sute de oameni;
Bucură-te, că minunat este Dumnezeu, Cel ce sparge împietrirea inimilor;
Bucură-te, că harul Lui a îndulcit mintea pierdută a păgânilor;
Bucură-te, că aceștia L-au cunoscut în ei pe Dumnezeu;
Bucură-te, că Hristos se arată celor ce Îl doresc;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 10

Muncitorul păgân, Elevsie cel orbit de mânie, a poruncit mai apoi să te arunce goală într-o căldare plină cu plumb topit și să te fiarbă ca pe niște bucate, dar ai stat acolo ca într-o baie caldă căci îngerul Domnului s-a pogorât la tine și te-a păzit nevătămată: Aliluia!

Icosul 10

Focul s-a pornit dintr-o dată pe cei care te chinuiau, Sfântă Iuliana, și pe toți câți i-a ajuns i-a făcut cenușă, căldarea s-a sfărâmat iar plin de teamă și de cutremur, iar poporul te-a înconjurat ca pe o zidire înaltă.
Bucură-te, că nici un chin nu a putut-o birui pe fecioara lui Hristos;
Bucură-te, că nici o putere nu poate sta împotriva Voii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că eparhul și-a pierdut mințile de furie;
Bucură-te, că a început a-și huli zeii;
Bucură-te, că și-a rupt hainele de pe el, ca un om nebun;
Bucură-te, că te-a osândit la moarte prin tăierea cu sabia;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 11

Venind iar diavolul pe care l-ai bătut toată noaptea în temniță, stătea la vedere și îi îndemna pe călăi să săvârșească mai repede tăierea ta, Sfântă Muceniță, dar i-ai aruncat o singură privire înfricoșătoare iar acesta a pierit dinaintea ta, căci puterea lui Dumnezeu este lege și El este Apărătorul și Izbăvitorul celor ce Îl strigă: Aliluia!

Icosul 11

Te-ai grăbit spre locul tăierii ca spre o nuntă, bucurându-te și veselindu-te, și rugându-te fierbinte lui Dumnezeu ți-ai plecat sub sabie sfântul cap, unindu-te cu iubitul tău Mire Iisus Hristos Domnul pentru care ai pătimit:
Bucură-te, că ai primit puterea de a birui diavolii;
Bucură-te, că îi duci în adânc și îi legi să nu ne mai tulbure în veci;
Bucură-te, că ne cureți casele de prezențele demonice;
Bucură-te, că ești mare exorcistă a pământului și a țarinilor;
Bucură-te, că la strigarea numelui tău, forțele întunericului dispar;
Bucură-te, că dezlegi toate făcăturile, vrăjile și blestemele;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 12

O femeie oarecare, romană, pe nume Sofia, venind atunci în Nicomidia pentru o trebuință oarecare și întorcându-se apoi la Roma, a luat trupul tău, Sfântă Muceniță, și ducându-l în casa ei după o vreme a zidit o frumoasă biserică unde a așezat cu mare slavă sfintele tale moaște: Aliluia!

Icosul 12

Elevsie, spre mai mare pedeapsă, s-a scufundat cu corabia pe mare, iar el fiind aruncat de ape într-un ostrov a fost mâncat de fiare, primind pedeapsă pentru uciderea nevinovată a Sfintei pe care o cinstim așa:
Bucură-te, că dragostea de Hristos te-a mântuit;
Bucură-te, că acum șezi în ceata Sfintelor fecioare din ceruri;
Bucură-te, că bucuria veșnică este și bucuria ta;
Bucură-te, că te strigăm și noi să ne tămăduiești trupurile și sufletele;
Bucură-te, că vindeci paralizia, bolile incurabile, de stomac, intestine și afecțiunile capului;
Bucură-te, că aperi mintea de gânduri și de atacuri diavolești;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 13

Sfântă Muceniță Iuliana, te rugăm dă-ne putere în luptele cele pentru credință, alungă teama de a înfrunta răul ca nu cumva privind în altă parte sau fugind de pe câmpul de bătălie să ne rănim de moarte și limpezește gândirea să nu ne înfricoșăm când Dumnezeu ne arată adevărul. Fii cu noi întărindu-ne mintea și inima ca să biruim războiul duhovnicesc prin ajutorul tău și al Preasfintei Treimi: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ți-ai luminat sufletul cu podoaba credinței, Sfântă Iuliana, și rănită fiind de dragostea cea dulce a lui Hristos Dumnezeu te-ai arătat priveliște de desfătare pentru Puterile Cerești, de aceea ne închinăm jertfirii tale care te-a dus sus în Înaltul Cerului. Stând acum în ceata Sfintelor fecioare te rugăm auzi aceste laude:
Bucură-te, crin alb ce împodobești bolta cerească;
Bucură-te, copilă înțeleaptă;
Bucură-te, că ai mers pe calea îngustă a pătimirii pentru Dumnezeu;
Bucură-te, că ai intrat în cămara Nunții Mielului;
Bucură-te, că fecioria ți-a fost și haină și cunună;
Bucură-te, că ai mânuit cu iscusință sabia Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Condacul 1

Celei ce a strălucit minunat cu razele aurite ale muceniciei, care acum se bucură de a sta împrejurul lui Dumnezeu, celei îndumnezeite și prealăudate Sfintei Mucenițe Iuliana îi aducem aceste rugăciuni. Iar tu, Sfântă fecioară, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi căci cu dragoste și prețuire te chemăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Iuliana, mare tămăduitoare și purtătoare de biruință în lupta duhovnicească!

Rugăciune către Sfânta Mucenițe Iuliana din Nicomidia

Sfântă Iuliana, Mucenița și fecioara din Nicomidia, tu ai fost luminată de harul dumnezeiesc iar după moarte Dumnezeu ne-a descoperit strălucirea vieții tale, arătându-te mir tămăduitor ce izvorăști pentru bolnavii ce se aproprie cu credință de sfintele tale moaște.
Te rugăm, dăruiește tămăduiri celor ce sunt în nevoi și în boli, iar celor temători fii-le zid puternic și alungă de la ei duhul ispitirii, căci cei curajoși și care au nădejde deplină în Dumnezeu ajung a se numi "ostași ai Cerului".
Tu ai fost plină de îndrăzneală, Sfântă Iuliana, legând cu legături văzute și nevăzute pe diavolul care ți se arătase în temniță, ba chiar l-ai bătut căci așa a voit Dumnezeu. Aleargă și la noi care suntem bătuți, chinuiți și în legături diavolești prinși, și cu râvna ta pentru adevăr biruiește ispitele, leagă demonii în adâncuri și fă calea lor oprită pe veci spre noi, că le tine alergăm și pe tine te strigăm, Sfânta noastră dragă.
Primește prinosul acestor cuvinte de laudă, și ajută-ne în toate zilele vieții noastre, ca tămăduiți și izbăviți de cursele vrăjmașului și de ispite să ajungem a ne desfăta de cântecele Serafimilor din Împărăția lui Dumnezeu, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Iuliana din Nicomidia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Adrian și Natalia
(26 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție, sunt grabnic ajutători ai celor căsătoriți, fiind exemple vii ale iubirii care depășește orice greutate, orice piedică, biruind chiar și moartea, fapt pentru […]

† Sfântul Iustin Martirul și Filosoful
(1 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Iustin Martirul și Filosoful este un exemplu pentru conlucrarea dintre filozofie și teologie, el fiind cel care ne-a arătat care sunt legăturile între conceptele filozofiei antice și cele ale credinței […]

† Sfântul Mucenic Pamfil preotul și Valent diaconul
(16 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Pamfil a fost unul dintre cei mai buni tâlcuitori ai Sfintelor Scripturi din secolul al IV-lea din timpul domniei împăratului Maximin Daia (305-313). Este serbat în calendarul ortodox împreună […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram