Acatistul Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina se poate citi pentru a cere Sfintei Iuliana vindecarea tuturor bolilor și ajutor pentru a trece cu bine peste toate ispitele și dobândirea mântuirii.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina - text

Condacul 1

Mărturisitoare aleasa a lui Hristos, Sfânta Mucenica Iulia, îți aducem un cântec de laudă pentru curăția vieții tale de fecioară și cinstita ta suferință; dar tu, care ai îndrăzneală față de Domnul, du înaintea Lui o rugăciune caldă pentru sufletele noastre, și noi te chemăm: Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Icosul 1

Ai fost asemănata cu un înger al cerului pe pământ, preaslăvită Sfânta Iulia, rămânând în dragoste aprinsă către Dumnezeu și păstrându-te în puritatea îngerilor. Dar noi, văzând bunătatea sufletului tău, de dragul îngerilor cerești și a binecuvântării Domnului, îți cântăm:
Bucură-te, binecuvântată urmașă al lui Hristos;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a credinței creștine;
Bucură-te, că ai primit evlavia părinților celor iubitori de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai iubit Scriptura Divină și poruncile Domnului;
Bucură-te, că ai primit Duhul Sfânt, și ai respins închinarea la idoli;
Bucură-te, că nu ți-a plăcut să cunoști logodnici pământești;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 2

Stăpânul tău cel rău a văzut viața ta îngerească și ca nici măgulirea, nici amenințările, nici intimidarea, nu te-au putut abate de la a respinge închinarea la idoli, pentru aceasta ai fost sfințită, Sfânta Iulia și ai fost întărită și protejată ca o armură a Harului lui Dumnezeu, căruia I-ai cântat neîncetat: Aliluia!

Icosul 2

Din tinerețe ai nesocotit lumea lume, și cu tot sufletul tău L-ai iubit pe Iisus Hristos, chiar în mijlocul acelor păgâni. Pentru aceasta, te lăudăm, sfântă minunată, așa:
Bucură-te, că ai trăit în rugăciune și post neîncetat;
Bucură-te, că ai pătimit, dar te-a ocrotit Dumnezeu;
Bucură-te, că pe mulți îi înveselești pentru mucenicia ta în numele Domnului;
Bucură-te, că ai râvnit la răstignire cu Hristos;
Bucură-te, înflorind ca o floare pe cer;
Bucură-te, crin parfumat cu mireasma virtuților;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 3

Fiind încinsă de sus cu puterea lui Dumnezeu, fecioara binecuvântată, ai lăsat deoparte slăbiciunea firii femeiești, și ai îmbrăcat armura mărturisirii lui Hristos; dar pentru cei care nu cred în Iisus Hristos, vărsam lacrimi, că și pentru cei care nu pot moșteni viața veșnică, să îi cânte Domnului în Rai: Aliluia!

Icosul 3

Avana credință tare în Dumnezeu, ai rămas nevătămată, cucerindu-i pe chinuitorii mândriei, și ai primit de la Atotputernicul Domn cununa biruinței, mucenică îndelung răbdătoare. Iar noi, ne minunăm de puterea duhului tău curajos și de ințelepciunea sufletului tău, și îți cântăm cu dragoste:
Bucură-te, că pentru adevărata credință i-ai înfruntat pe închinătorii la idoli;
Bucură-te, că ai suferit mult de dragul Domnului Iisus;
Bucură-te, că ai învins chinurile de dragul lui Hristos și nu te-ai întors înapoi;
Bucură-te, că ai avut dragoste față de El;
Bucură-te, că ai cucerit dușmanul prin răbdarea ta;
Bucură-te, că pentru mărturisirea credinței nu ți-ai cruțat viața;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 4

O furtună de furie au pornit peste tine închinătorii la idoli, chinuindu-te pe tine, un porumbel blând, dar nu au zguduit tăria sufletului tău care se încredea în puterea credinței în Hristos, cântându-I: Aliluia!

Icosul 4

Având întotdeauna pe Domnul în fața ochilor, te-ai înfățișat judecătorilor cu curaj, Sfânta Mucenica Iulia, și prin răbdarea ta nu ai fost biruită. La fel, amintindu-ne suferința ta cinstită, te chemăm cu dragoste:
Bucură-te, respingând cu curaj porunca răutății;
Bucură-te, că nu te-ai speriat de chinuri;
Bucură-te, că te-ai bucurat să fii bătută pentru Hristos;
Bucură-te, că ai fost chinuită și târâtă de chinuitori;
Bucură-te, că pentru dragostea pentru Hristos ai purtat chinuri aprige cu curaj;
Bucură-te, că suferind pentru El te-ai bucurat nespus;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 5

Ai devenit ca un înger al lui Dumnezeu, fecioara înțeleaptă Iulia, când pe cruce necredinciosul te-a răstignit, și, bucurându-te, ai slăvit pe Mântuitorul lumii, cântând necontenit cântarea îngerească: Aliluia!

Icosul 5

Oamenii au văzut o minune slăvită, după plecarea sufletului tău sfânt, că din gura ta a zburat un porumbel alb spre Cer, mirându-se toți; iar chinuitorii, văzând îngerii lângă trupul tău lipsit de viață, au fugit de frica. Dar noi, ne amintim de curajul tău demn, și îți strigăm:
Bucură-te, că ai fost răstignită pe cruce că Mântuitorul lumii cel milostiv;
Bucură-te, că I-ai fost tovarășă în suferința Lui de pe cruce;
Bucură-te, că în suferințele tale ai primit harul lui Dumnezeu de la Hristos;
Bucură-te, că ai îmbrăcat haina strălucitoare a mântuirii din sângele tău;
Bucură-te, că i-ai luminat pe cei necredincioși cu lumina credinței evanghelice;
Bucură-te, că dragostea ta pentru Hristos ți-a adus bucuria îngerească;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 6

Te-ai arătat predicatoare a minunilor și a slavei lui Dumnezeu, mucenică cu inimă bună, și un alt locuitor din apropiere, trimis de Îngerul Domnului, a fost anunțat despre chinurile tale. Acesta ți-a luat sfântul trup, și l-a îngropat în biserică, slăvind și cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Ai urcat spre cer ca o stea strălucitoare, și prin harul lui Dumnezeu ai alungat întunericul închinării la idoli, mucenică smerită, luminând pe mulți oameni, care au văzut minunile și tămăduirile lui Dumnezeu. Luminează-ne și pe noi, cei întunecați de întunericul păcatului și luminează-ne întunericul nopții, iar noi te lăudăm și cântăm acestea:
Bucură-te, că ai slăvit pe Domnul Iisus prin suferință și minuni;
Bucură-te, că ai îndurat multă suferință pentru numele Său;
Bucură-te, credință adevărată, propovăduitoare neînfricată;
Bucură-te, vindecătoare milostivă a bolilor omenești;
Bucură-te, împodobită cu cununa mărturisirii de la Dumnezeu;
Bucură-te, că tu ești cinstită acum în casa lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 7

Domnul Slavei te arata ca slujitoarea Sa credincioasă, strălucind în întuneric ca o stea în lumina Cerului, iar noi Îl lăudăm și Îi cântam: Aliluia!

Icosul 7

Noua viață, veșnică, ai primit, fecioară lăudată de Dumnezeu, când ți-ai găsit sfârșitul vieții prin răstignirea pe cruce, intrând în cămările Mirelui tău Ceresc, iar noi ne rugam către tine:
Bucură-te, femeie milostivă, care nu ai fost biruita de trup;
Bucură-te, mucenică vrednică, cu sufletul curățit în suferință;
Bucură-te, sfântă cu inimă bună, care ai predicat puterea lui Dumnezeu înaintea celor răi;
Bucură-te, fecioară evlavioasă, că ai condus pe mulți oameni pierduți spre adevărata credință;
Bucură-te, dulce porumbel, că ai purtat rănile Domnului tău pe trup;
Bucură-te, mucenică a lui Hristos, care te bucuri de slava mucenicilor în Rai;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 8

Oamenii se întreabă cum ai fost atât de curajoasă pentru Hristos, văzând suferințele tale înfricoșătoare de mucenică și cum ai suportat durerea. Însă noi, plini de bucurie pentru tăria ta, Îi cantam Domnului care ți-a dat putere: Aliluia!

Icosul 8

Ai indurat cu bucurie chin amar și durere pentru Iisus Hristos. Iar cinstit trupul tău a fost păstrat prin voia lui Dumnezeu, să izvorască o mulțime de minuni pentru cei ce aleargă la mijlocirea ta și se roagă către tine cu credință:
Bucură-te, că prin suferința ta Biserica lui Hristos s-a împodobit cu un nou Sfânt;
Bucură-te, că ești izvor necontenit de vindecare;
Bucură-te, că duci rugăciunilor noastre la slăvitul Dumnezeu;
Bucură-te, că ești slăvită împreună cu fecioarele din Rai;
Bucură-te, viță roditoare, hrănindu-i pe credincioși cu darurile tale binecuvântate;
Bucură-te, cădelnița de aur, tămâie parfumată, ducând rugăciunile tale pentru noi la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 9

Toți îngerii și sfinții te-au întâmpinat cu saluturi luminoase când ai intrat pe porțile Împărăției Cerurilor, având cununa biruinței primita din mâna lui Iisus Hristos Dătătorul de Viață. Astfel ai moștenit Raiul, moștenirea veșnică cu sfinții, iar noi ne dorim să cântăm împreună cu tine laudă lui Dumnezeu în Împărăția Sa: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei fără de glas nu vor putea să îți laude virtuțile și suferințele, preasfântă Iulia, deoarece prin harul lui Dumnezeu, dușmanul cel vechi a fost învins. La fel, slăvind sfârșitul tău mucenicesc, îți cântam cu dragoste:
Bucură-te, că ai avut chipul fecioarelor creștine;
Bucură-te, că ți-ai păstrat virtutea sfântă și curăția fecioriei;
Bucură-te, că ai iubit adevărata închinare până la moarte;
Bucură-te, că ai strălucit printre mucenicii luminii de aur;
Bucură-te, că aprinzi focul divin al inimii noastre;
Bucură-te, că ne aduci bucuria nespusă a Raiului;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 10

Sfânta Mucenica Iulia, prin rugăciunile tale înaintea Domnului cere iertarea păcatelor celor care cinstesc cinstitele tale suferințe, pentru a fi mântuiți toți și să strigăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Dumnezeu ți-a dat Har să te rogi pentru popor și te-a călăuzit direct în Împărăția Cerurilor, așa încât pe zidul rugăciunilor tale ne protejezi de orice ispită, mărturisitoare a lui Hristos. Dar noi, amintindu-ne de viata și suferințele tale, te fericim:
Bucură-te, bucuria mucenicilor și a fecioarelor slăvite;
Bucură-te, că mijlocești pentru noi credința creștină puternică;
Bucură-te, că pătrunzi cu milostivire din înălțimile cerești la înălțimile pământești;
Bucură-te, că le dai ajutor nevăzut tuturor celor care se ostenesc;
Bucură-te, că îndeplinești repede cererile noastre binecuvântate;
Bucură-te, că ai mila de cei în suferință;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 11

Laudă milostivă îți aducem, cinstită Sfânta Iulia, slăvind suferințele tale pentru Hristos și te rugăm: cere de la Domnul Milostiv pentru noi toți sănătate bună, har și viață îndelungată, iar noi Îi cântăm cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Cu raze de lumină luminează inimile credincioșilor, Sfânta Iulia, vindecă bolnavii, mângăie pe cei tulburați și roagă-te pentru toți cei care vin la tine cu dragoste și strigă:
Bucură-te, harnic ajutor pentru mântuirea păcătoșilor;
Bucură-te, milostivă în ajutorul fecioarelor și soțiilor creștine;
Bucură-te, stâlp credincios al Bisericii Ortodoxe;
Bucură-te, că ne mângâi în durere și în suferință;
Bucură-te, că ne vindeci bolile trupești și sufletești;
Bucură-te, că ne întărești să urmăm poruncile lui Hristos;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 12

Mulțumim Domnului, sfântă mucenică Iulia, pentru că din rugăciunile tale ai izvorât o fântâna cu apă tămăduitoare, care a ieșit din piatră; pentru acesta în locul suferinței tale de pe cruce a fost ridicată o biserică, cu bunăvoința lui Dumnezeu. Pentru noi, care te sărbătorim, amintirea ta este lumina, și te rugăm adu-ne Harul Domnului cu rugăciunile tale, astfel încât împreună cu tine să cântăm Dătătorului de Viata Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Slăvind pe Dumnezeu, Cel mai sfânt dintre sfinții Săi, îți mulțumim, mucenică a lui Hristos, Iulia, cinstim suferințele tale, îți lăudăm curajul îndelung răbdător și biruitor, lăudându-te cântând:
Bucură-te, care ne aduci prinos de daruri de la Dumnezeu;
Bucură-te, vistierul prețuit al vindecărilor;
Bucură-te, bucurie nesfârșită și slavă veșnică;
Bucură-te, că ai primit binecuvântarea Celui ce dăruiește Cerul;
Bucură-te, că dai trupului nostru sănătate și sufletului nostru mântuirea;
Bucură-te, puternică mijlocire pentru a ne întări în credința creștină;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 13

O, slăvită și lăudată Sfânta Mucenica Iulia! Primește cu milostivire de la noi această mică rugăciune și roagă-te pentru noi Domnului, să ne izbăvească de dușmanii văzuți și nevăzuți, iar cu mijlocirea ta binecuvântată să ne primească în Împărăția cerească, unde împreună cu tine și cu toți sfinții să fim vrednici de a-I cânta cântarea de biruință: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai fost asemănata cu un înger al cerului pe pământ, preaslăvită Sfânta Iulia, rămânând în dragoste aprinsă către Dumnezeu și păstrându-te în puritatea îngerilor. Dar noi, văzând bunătatea sufletului tău, de dragul îngerilor cerești și a binecuvântării Domnului, îți cântăm:
Bucură-te, binecuvântată urmașă al lui Hristos;
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a credinței creștine;
Bucură-te, că ai primit evlavia părinților celor iubitori de Dumnezeu;
Bucură-te, că ai iubit Scriptura Divină și poruncile Domnului;
Bucură-te, că ai primit Duhul Sfânt, și ai respins închinarea la idoli;
Bucură-te, că nu ți-a plăcut să cunoști logodnici pământești;
Bucură-te, Sfânta Iulia, slăvită mucenică a lui Hristos!

Condacul 1

Stăpânul tău cel rău a văzut viața ta îngerească și ca nici măgulirea, nici amenințările, nici intimidarea, nu te-au putut abate de la a respinge închinarea la idoli, pentru aceasta ai fost sfințită, Sfânta Iulia și ai fost întărită și protejată ca o armură a Harului lui Dumnezeu, căruia I-ai cântat neîncetat: Aliluia!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina

O, sfântă fecioară și mucenică Iulia, adevărată urmașă a lui Iisus Hristos! Ție, ca o vrednică rugătoare înaintea Domnului, în tandrețea inimilor noastre ne rugăm: cea care stai la Tronul Preasfintei Treimi și te bucuri de fericirea nemărginită a Cerului, privește cu milă asupra noastră, care îți aducem aceste laude, și roagă-l pe Preamilostivul Domn Iisus Hristos să ne dea pace și sănătate trupului și sufletului, prosperitate în viață, iar sfârșitul vieții să ne fie pașnic și cu evlavie ca să avem o moarte creștinească și să moștenim și noi Împărăția Cerului, slăvind împreună cu toți sfinții Săi pe Dumnezeu Tatăl, împreună cu Fiul Sau și cu Duhul Sfânt, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfânta Muceniță Iulia din Cartagina - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Iulia din Cartagina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul
(20 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul este unul dintre cei mai mari proroci trimiși de Dumnezeu, ai Vechiului Testament. A fost singurul om căruia i s-a dat puterea dumnezeiască de a "închide și […]

† Sfântul Apostol Matia
(9 august)

FB Mess WA Like Sfântul Apostol Matia a fost ales prin tragere la sorți de către cei unsprezece apostoli ai Domnului Hristos în locul lui Iuda Iscarioteanul, fiind astfel socotit ca cel de-al doisprezecelea Apostol. […]

† Sfântul Iustin Martirul și Filosoful
(1 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Iustin Martirul și Filosoful este un exemplu pentru conlucrarea dintre filozofie și teologie, el fiind cel care ne-a arătat care sunt legăturile între conceptele filozofiei antice și cele ale credinței […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram