Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor, se poate citi pentru a cere Sfintei ocrotirea familiei și în mod special a copiilor și tinerilor. Ea ajută și pe cei care sau pe cele care vor să se căsătorească pentru a găsi persoana potrivită alături de care să întemeieze o familie.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor, trebuie citite "Rugăciunile începătoare" pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor - text

Tropar - Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor, glasul al 8-lea

Întru răbdarea ta ți-ai agonisit plata ta, Fericită Filofteia, întru ispite neîncetat răbdând, în bătăi suferind, în necazuri binevoind, pe săraci miluindu-i și pe flămânzi săturându-i; roagă-te lui Hristos Dumnezeu, bună fecioară, să se mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filofteie preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoștea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor și locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică ești de laudă! Pentru aceasta cântăm ție: Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Icosul 1

Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor și mâinile întinzindu-le către Cuvântul cel mai înainte de veac, iertare greșelilor noastre cerem, putere de cuvânt, luminare și pricepere minții noastre, ca să lăudăm nevoințele și vitejiile fericitei Filofteia și către dânsa să grăim cu căldură unele ca acestea:
Bucură-te, Filofteia, cea din rău tată născută;
Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută;
Bucură-te, trandafirul răsărit din mărăcine;
Bucură-te, că tot timpul bun miros reverși din tine;
Bucură-te, că în lume ai fost blândă mielușiță;
Bucură-te, că a ta mamă ți-a fost bună păstoriță;
Bucură-te, pruncă sfântă, cu desăvârșită minte;
Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte;
Bucură-te, că în chinuri ți-a fost totdeauna traiul;
Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul;
Bucură-te, că necazuri suferit-ai multe foarte;
Bucură-te, că de Domnul te-ai preamărit după moarte;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 2

Mutându-se din viața aceasta vremelnică, binecredincioasă maica ta, te-a lăsat pe tine la toată lipsa plinitoare și moștenitoare faptelor ei celor bune, pe care urmându-le, ai cântat lui Dumnezeu neîncetată cântare: Aliluia!

Icosul 2

Frică și cutremur ne cuprinde pe noi, cei întunecați la minte, că nu ne pricepem de unde vom începe a-ți aduce ție laude, fecioară, sau care cântare îți vom cânta, sau cu ce cununi te vom încununa; dar îndrăznind, pentru rugăciunile tale cele către Dumnezeu, cu inima umilită cântăm ție acestea:
Bucură-te, odrăslirea cea în Târnov răsărită;
Bucură-te, cea de Domnul în rai acum răsădită;
Bucură-te, aurora cu raze strălucitoare;
Bucură-te, stea cerească ce luminezi ca un soare;
Bucură-te, că în lume te-a hrănit cereasca rază;
Bucură-te, că prin tine creștinii se luminează;
Bucură-te, că pe tine te-am câștigat bogăție;
Bucură-te, că povață ne-ai dat cum să urmăm ție;
Bucură-te, că prin tine am primit hrana cerească;
Bucură-te, pilda celor ce vor să se mântuiască;
Bucură-te, călăuza sufletelor celor drepte;
Bucură-te, îndreptarul fecioarelor înțelepte;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 3

Auzind tu, fericito, glasul Evangheliei Domnului, care fericește pe cei milostivi, tare l-ai întipărit în inima ta și cu atâta credință l-ai primit și atâta l-ai iubit, încât cu înfocata și dumnezeiască râvnă aprinzându-te, cu însutite osteneli și cu sârguință multă ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Multă purtare de grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci, fericită Filofteie, pentru că râvneai ca să nu rămână nici unul nemiluit din cei ce așteptau de la tine milostenie, nici un flămând să nu se ducă nesăturat, nici un gol neîmbrăcat, nici un mâhnit nemângâiat; pentru care, lăudându-te, cântăm ție acestea:
Bucură-te, comoara milei, cea-n veci nedeșertată;
Bucură-te, îmbrăcarea celor goi fără de plată;
Bucură-te, celor flămânzi pâine bună, hrănitoare;
Bucură-te, celor străini casă adăpostitoare;
Bucură-te, izbăvitoare a celor primejduiți;
Bucură-te, alinare a rănii celor mâhniți;
Bucură-te, celor căzuți grabnică sprijinitoare;
Bucură-te, la nevoie fierbinte folositoare;
Bucură-te, feciorie, cu milostenie însoțită;
Bucură-te, tinerețe, cu viață îmbunătățită;
Bucură-te, mângâierea celor ce se roagă ție;
Bucură-te, că prin moarte ai rămas de-a pururi vie;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 4

Văzându-te pe tine vrăjmașul firii omenești că te-ai apucat de lucrarea și săvârșirea faptei celei bune și mai vârtos de fapta care fi-va lăudată în ziua Judecății, a socotit să te împiedice pe tine ca oarecând pe Eva în rai, dar n-a putut, căci neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Ca viforul s-au pornit asupra ta urâții și spurcații diavoli și ispitiri fără de număr ți-au adus, ca prin mulțimea și greutatea ispitelor să te întoarcă pe tine de la o lucrare ca aceasta. Dar tu, fericită, fiind întemeiată pe Hristos, Piatra cea din capul unghiului, tare i-ai sfărâmat pe ei; drept aceea, vrednică ești a te cinsti cu acestea:
Bucură-te, fericito, cea de fapte bune plină;
Bucură-te, că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină;
Bucură-te, desfătarea maicii tale iubitoare;
Bucură-te, diademă a înțeleptelor fecioare;
Bucură-te, pruncă sfântă a Domnului următoare;
Bucură-te, milostivă, cea de săraci iubitoare;
Bucură-te, că pe diavol tu l-ai umplut de rușine;
Bucură-te, că satana a fost biruit prin tine;
Bucură-te, că credință ai avut în Hristos tare;
Bucură-te, că răsplată dobândit-ai prin răbdare;
Bucură-te, vitejie, în trup de copil lucrată;
Bucură-te, biruință, de Duhul Sfânt insuflată;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 5

Vifor de urgie mare a pornit tatăl tău cel întunecat la minte și împietrit la inimă, suflând cu îngroziri și cu chinuri asupra ta, fericită Filofteie; dar n-a putut să te clintească, pentru că întemeiată erai pe Piatra credinței, Hristos, pe care tu, preaînțeleaptă fecioară, stând, lui Hristos, Celui ce te întărea pe tine, ai cântat: Aliluia!

Icosul 5

Cine din pământeni poate să spună cu de-amănuntul chinurile tale câte ai suferit de la tatăl tău cel întunecat la cuget și de la mama ta vitregă? Și ce minte poate să priceapă răbdarea ta, întru toate câte ai pătimit? Drept aceea, minunându-ne de viața ta cea mai presus de fire, te lăudăm cu fericiri ca acestea:
Bucură-te, cea de Domnul pentru milă rânduită;
Bucură-te, că mult ai fost de tatăl tău chinuită;
Bucură-te, că adesea ai fost și crunt biciuită;
Bucură-te, că pe spate și pe obraz ai fost lovită;
Bucură-te, căci chinuri grele și bătăi ai îndurat;
Bucură-te, că pe toate cu tărie le-ai răbdat;
Bucură-te, că în trup răni, ca Hristos, ai suferit;
Bucură-te, că din cale nimic nu te-a clintit;
Bucură-te, că în toate bucuroasă ai pătimit;
Bucură-te, că și viața pentru Domnul ți-ai jertfit;
Bucură-te, că de Dânsul ești acum în cer mărită;
Bucură-te, că luat-ai cununa neveștejită;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 6

Când tu, preafericită Filofteie, împărțeai hrană săracilor, atunci satana, ca și la Iuda, a pus în mintea tatălui tău gând rău și ucigaș; că pândindu-te pe tine din loc ascuns și văzându-te hrănind flămânzii, îndată s-a umplut de drăcească mânie și a zvârlit în tine cu barda cea plugărească; și rănindu-ți piciorul, îndată ți-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu, de care bucurându-te tare, ai cântat: Aliluia!

Icosul 6

Înger s-a trimis atunci din cer ca să lumineze trupul tău cel fecioresc, Muceniță Filofteie; și venind, a stat nevăzut și a început a grăi către tine:
Bucură-te, Muceniță, cea de tatăl tău ucisă;
Bucură-te, că dând milă, către Domnul ești trimisă;
Bucură-te, că răbdarea te-a suit la înălțime;
Bucură-te, că de-aproape vezi pe Preasfânta Treime;
Bucură-te, că de Domnul ești aleasă și primită;
Bucură-te, că de Dânsul ești în rai sălășluită;
Bucură-te, că de-a pururi porți luminată cunună;
Bucură-te, că în ceruri stai cu drepții împreună;
Bucură-te, că ai parte între sfintele fecioare;
Bucură-te, că de slavă te-ai făcut moștenitoare;
Bucură-te, că în ceruri ești de-a pururi desfătată;
Bucură-te, că-n tot timpul de noi ești binecuvântată;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 7

Zăcând trupușorul tău cel curat pe pământ și încă sânge din piciorul tău cel tăiat curgând, cu strălucire cerească a fost înconjurat, încât și locul cel dimprejur s-a umplut de lumină; și aceasta văzând ticălosul și ucigașul tău tată, cu spaimă înfricoșându-se, a alergat în cetate și a spus cele ce a văzut, că nu știa întunecatul să cânte: Aliluia!

Icosul 7

Alergând fecioarele dimpreună cu mamele lor la locul unde erai ucisă, ca să te vadă pe tine, fericită Filofteie, și văzând cu ochii lor strălucirea luminii care te înconjura, minunându-se întru sine, au început a te lăuda, zicând:
Bucură-te, Filofteie, înțeleaptă și preabună;
Bucură-te, că ești nouă soră scumpă și cunună;
Bucură-te, că în ceruri s-a proslăvit al tău nume;
Bucură-te, că lumină ești fecioarelor în lume;
Bucură-te, că la Domnul ți-a fost inima de mică;
Bucură-te, că, iubindu-L, de chinuri nu ți-a fost frică;
Bucură-te, că spre bine mult ai fost sârguitoare;
Bucură-te, că în toate întreci pe alte fecioare;
Bucură-te, că pe Domnul L-ai câștigat acum mire;
Bucură-te, că guști de-acum a raiului îndulcire;
Bucură-te, că în ceruri te avem mijlocitoare;
Bucură-te, că la Domnul ne ești caldă rugătoare;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 8

Auzind arhiepiscopul Târnovei cele spuse de tatăl tău, îndată, cu dregătorii cetății și cu tot clerul și poporul, a venit la tine; și văzând ei trupul tău strălucind de lumină, cu frică au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Tot orașul Târnovei și satele dimprejur au alergat la locul ce strălucea, fecioară Filofteie; și văzând minunea care s-a săvârșit întru tine, dimpreună cu arhiepiscopul ți-au împletit cântări, zicând unele ca acestea:
Bucură-te, a Târnovei laudă nestricăcioasă;
Bucură-te, sfânt vlăstar din maică binecredincioasă;
Bucură-te, crinul fraged din grădina lui Hristos;
Bucură-te, floare albă cu neveștejit miros;
Bucură-te, chip al milei și al dragostei creștine;
Bucură-te, viață scurtă înveșnicită prin mult bine;
Bucură-te, că prin trude ești mutată între sfinte;
Bucură-te, că guști raiul pe care l-ai dorit fierbinte;
Bucură-te, că acolo ți-ai găsit pe maica bună;
Bucură-te, că te veselești cu dânsa împreună;
Bucură-te, că podoabă Biserica te câștigă;
Bucură-te, că tot omul te laudă și îți strigă:
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 9

Strânsă fiind toată mulțimea poporului împrejurul tău, cu frică s-a apropiat de tine, vrând să te ridice de la pământ; dar văzând greutatea cea mai presus de fire a trupului tău, toți s-au umplut de mirare și cu spaimă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Înțelegând poporul că nu-ți este voia să te ridice de la pământ, cu nedumerire se uitau unii la alții; apoi, luminați fiind de sus, au început să numească toate mănăstirile, și văzând că vrei să mergi la biserica din Curtea de Argeș, au început a grăi ție:
Bucură-te, că tu însăți ți-ai hotărât locuința;
Bucură-te, că prin Domnul ți s-a împlinit dorința;
Bucură-te, că departe s-a vestit al tău sfânt nume;
Bucură-te, că viața ți s-a cunoscut în lume;
Bucură-te, fericito, tu preascump al nostru rod;
Bucură-te, că te-așteaptă Radu Negru Voievod;
Bucură-te, că mergi astăzi să lucrezi în România;
Bucură-te, că departe ți-ai întins apostolia;
Bucură-te, că poporul vine voia să-ți plinească;
Bucură-te, iubitoare de Țara cea Românească;
Bucură-te, că românii te-au câștigat bogăție;
Bucură-te, că de-a pururi și noi îți vom cânta ție:
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 10

Dacă s-a dat știre lui Radu Negru Vodă că vrei să vii în Țara Românească, cu lacrimi de bucurie a lăudat pe Dumnezeu și luând mulțime de popor a alergat către Dunăre, întru întâmpinarea ta; și văzându-te de mult popor petrecută, a cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Primit-a Domnul Țării Românești, Radu Negru Vodă, cu mare bucurie și evlavie cinstitele și sfintele tale moaște, și lăudând pe Dumnezeu, a grăit către tine așa:
Bucură-te, Filofteie, muceniță preacinstită;
Bucură-te, cea de Domnul țării noastre dăruită;
Bucură-te, voitoarea noastră cea de prea mult bine;
Bucură-te, că pământul ni s-a luminat prin tine;
Bucură-te, că noi astăzi te primim ca pe un soare;
Bucură-te, că în jurul tău verși raze mângâietoare;
Bucură-te, că la Argeș ți-ai ales lăcaș în lume;
Bucură-te, că poporul îți cinstește al tău nume;
Bucură-te, că podoabă vei fi Bisericii veșnic;
Bucură-te, frumusețea și stâlpul cel puternic;
Bucură-te, păzitoare a credinței strămoșești;
Bucură-te, mândră floare a grădinii românești;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 11

Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine, fecioară Filofteie, că luminezi toată Biserica din Țara Românească și, izvorând bună mireasmă, neîncetat reverși tămăduiri celor ce aleargă cu credință la racla sfintelor tale moaște! Pentru aceasta lui Dumnezeu, Celui ce Te-a preamărit pe tine, cu neîncetate mulțumiri Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Având noi sfintele tale moaște pe pământul nostru ca pe o comoară neprețuită, ne umplem de sfințenie, și privind la dânsele ca la o lumină cerească, cu frică și cu cutremur cântăm ție acestea:
Bucură-te, că tu însăți ți-ai ales această țară;
Bucură-te, că la Argeș moaștele ți se așezară;
Bucură-te, Filofteie, sfânta noastră bogăție;
Bucură-te, că mari daruri ți-a hărăzit Hristos ție;
Bucură-te, strălucirea credinței celei creștine;
Bucură-te, îndulcirea celor ce vin către tine;
Bucură-te, lecuirea bolilor nenumărate;
Bucură-te, dătătoare de puteri și sănătate;
Bucură-te, rugătoarea cea pentru noi cu căldură;
Bucură-te, că prin tine spre noi Domnul se îndură;
Bucură-te, că tot omul din ajutoru-ți apucă;
Bucură-te, că pe nimeni nu-l lași mâhnit să se ducă;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 12

Auzit-am, fecioară Filofteie, viața ta cea dumnezeiască, văzut-am și minunile tale, și îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce arăți nouă în toate zilele, credem și îndrăznirii tale către Dumnezeu. Drept aceea, lui Hristos, Celui ce te-a mărit pe tine, din inimă Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm nevoințele tale, Filofteie fecioară, cinstim patimile, mărim îndelungă-răbdarea ta, fericim sfântul tău sfârșit, cântăm bărbăția ta cea neînvinsă ce s-a arătat în trupul tău cel tinerel și crud; și privind toate ostenelile vieții tale care te-au preamărit pe pământ și în cer, unde acum locuiești, te rugăm, fă pomenire și de noi, cei ce alergăm la racla sfintelor tale moaște, ca, izbăvindu-ne de toată nevoia și Împărăției cerurilor făcându-ne părtași, să te lăudăm pe tine, grăind unele ca acestea:
Bucură-te, cea la Târnov în Bulgaria sfințită;
Bucură-te, cea de ceruri românilor dăruită;
Bucură-te, că acum locuiești la înălțime;
Bucură-te, că în lume săvârșești minuni mulțime;
Bucură-te, că stai veșnic între cetele mărite;
Bucură-te, că prin tine mila Domnul ne trimite;
Bucură-te, că vezi fața Ziditorului a toate;
Bucură-te, că prin tine din primejdii El ne scoate;
Bucură-te, că solia ta are trecere la Domnul;
Bucură-te, că-ți ascultă rugăciunile pentru tot omul;
Bucură-te, că ești nouă ajutor întru primejdii;
Bucură-te, că pe tine te avem stâlp al nădejdii;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 13

O, întru tot lăudată și mult milostivă Muceniță Filofteie, primind mulțumirea noastră cea săracă și această puțină rugăciune de acum, de toate relele ne păzește, pace lumii mijlocește, de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți ne mântuiește și ne apără pe noi de veșnica osândă, ca dimpreună cu tine, lui Hristos Dumnezeu să-I cântăm: Aliluia! (Acest condac se zice de trei ori.)

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor și mâinile întinzindu-le către Cuvântul cel mai înainte de veac, iertare greșelilor noastre cerem, putere de cuvânt, luminare și pricepere minții noastre, ca să lăudăm nevoințele și vitejiile fericitei Filofteia și către dânsa să grăim cu căldură unele ca acestea:
Bucură-te, Filofteia, cea din rău tată născută;
Bucură-te, că de mamă credincioasă ai fost crescută;
Bucură-te, trandafirul răsărit din mărăcine;
Bucură-te, că tot timpul bun miros reverși din tine;
Bucură-te, că în lume ai fost blândă mielușiță;
Bucură-te, că a ta mamă ți-a fost bună păstoriță;
Bucură-te, pruncă sfântă, cu desăvârșită minte;
Bucură-te, că de mică ai mers pe căile sfinte;
Bucură-te, că în chinuri ți-a fost totdeauna traiul;
Bucură-te, că răbdarea te-a făcut să câștigi raiul;
Bucură-te, că necazuri suferit-ai multe foarte;
Bucură-te, că de Domnul te-ai preamărit după moarte;
Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Condacul 1

Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu, prin fapta bună, Filofteie preafericită, Celui ce din pântecele maicii tale te cunoștea pe tine, ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor și locuitoarea cămării celei de nuntă, vrednică ești de laudă! Pentru aceasta cântăm ție: Bucură-te, Filofteie, fecioară prealăudată!

Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Filofteia - ocrotitoarea copiilor

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Muceniței Filofteia - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Polieuct
(9 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Polieuct din Meletina este modelul iubirii prietenești transformat în jertfă pentru Hristos. El este serbat în calendarul ortodox în data de 9 ianuarie. FB Mess WA Like

† Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat
(8 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Teodor Stratilat este ocrotitorul militarilor el fiind un exemplu de curaj și credință puternică. A sacrificat absolut tot ceea ce avea, la numai 23 de ani, pentru a-l […]

† Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog
(12 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, încă din timpul vieții, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni, iar după moartea sa, sfântul a continuat să aline suferințele celor necăjiți. El […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram