Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia

Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia se poate citi, atunci când simțim o stare de pocăință, pentru a cere de la Dumnezeu iertarea păcatelor făcute în trecut (această rugăciune nu înlocuiește Sfânta Spovedanie), deoarece la fel ca Sfânta Maria Egipteanca, Sfânta Evdochia a reușit să vină pe calea cea adevărată dobândim astfel prin post, rugăciune și spovedanie deasă, Sfințenia Vieții.

Înainte de a începe acest Acatist trebuie citite „Rugăciunile începătoare” pe care le găsiți în Rugăciunile de Dimineața sau Rugăciunile de Seara. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
Rugăciunile de Dimineața, Rugăciunile de Seara.

Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia - text

Tropar pentru Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Evdochia, strigă cu glas mare: pe Tine, Mirele meu, te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Alesei de Dumnezeu din neamul samarinean și chemata de la viața păcătoasă în sânul Sfintei Biserici, celei triumfătoare cu numele scris în Cer primind coroana nemuririi, Sfintei Evdochia, îi vom striga laude: Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Icosul 1

Cetele îngerești și sufletele celor drepți din Cer se bucură pentru un singur păcătos care se căiește, conform cuvântului Domnului. Și noi, cei născuți pe pământ, văzând viața ta care a trecut de la adâncul nelegiuirii la mântuire, Sfântă Evdochia, ne bucurăm și, mulțumind Domnului, te chemăm cu laude:
Bucură-te, că ai arătat minunea milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că s-a arătat asupra ta minunata bunătate a lui Hristos;
Bucură-te, cea chemată din întunericul păcatului la lumina minunată a Evangheliei;
Bucură-te, că ai scăpat de îndulcirea păcatelor și te-ai alăturat dulceții Raiului;
Bucură-te, icoana pocăinței păcătoșilor;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-2-lea

Uită-te la mine, Hristoase Mântuitorule, și nu mă disprețui pentru păcatele mele mari, Te rog, și cu rugăciunile slăvitei tale Mucenițe Evdochia mântuiește-mă și fă-mă moștenitorul Împărăției Tale, ca împreună cu mucenicii și sfinții, să Iți cânt binecuvântarea: Aliluia.

Icosul al-2-lea

Mintea umană este nedumerită, gândind de la ce păcate cumplite te-ai înălțat prin harul lui Hristos până la înălțimea unei vieți asemănătoare îngerilor, lăudabilă Sfântă Evdochia. La fel noi, avându-te pe tine mijlocitoare bună, te rugăm cu căldură: izbăvește-ne din prăpastia păcatului și cu dragoste îți strigăm așa:
Bucură-te, cea plină de har și lumină;
Bucură-te, că ai scăpat de sclavia diavolului;
Bucură-te, mielușea care ai venit în turma oilor lui Hristos;
Bucură-te, cea ce ai auzit chemându-te glasul dulce al Bunului Păstor-Hristos;
Bucură-te, bănuț pierdut și găsit de Hristos;
Bucură-te, ridicând pe cei deznădăjduiți și căzuți în marea întristare păcătoasă;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-3-lea

Puterea harului creste acolo unde păcatul s-a înmulțit, iar îngerii se bucură în Rai de un singur păcătos care s-a pocăit și care a ajuns în fața Tronului lui Dumnezeu, cântând: Aliluia.

Icosul al-3-lea

Ai avut bogăție de milostivire pentru vameșii, păcătoșii și necredincioșii pe care i-ai chemat la Tine, O Iisuse Doamne, și pe roaba Tău Evdochia care a trăit în păcat și Te-a cunoscut prin pocăință și botez ai luminat-o până chiar în mucenicie. Acum, după ce ne-ai învățat adevărata pocăință, să cântăm pentru Sfântă Evdochia aceste cântări:
Bucură-te, ca sufletul tău s-a înnoit prin harul Mântuitorului Hristos;
Bucură-te, că ai renunțat la lumea păcătoasă cu patimi și pofte;
Bucură-te, că ai arătat calea cea bună spre cinul monahal;
Bucură-te, curățându-ți sufletul de murdăria păcătoasă prin post și prin rugăciune;
Bucură-te, căci ți-ai încheiat viața prin mucenicie;
Bucură-te, căci sângele tău, vărsat pentru Hristos, ți-a albit haina de nuntă;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-4-lea

Furtuna de gânduri păcătoase ți-a încercat sufletul, Sfântă Evdochia, dar te-a atins harul Domnului când prin voia Lui în orașul tău Iliopolis a venit călugărul Gherman, care stând lângă templele păcătoase cânta psalmi și citea despre Judecata cumplită a lui Hristos, strigând către Dumnezeu cu emoție: Aliluia.

Icosul al-4-lea

Auzind Evdochia ce stătea întinsă pe patul păcatului vocea călugărului ce vorbea noaptea despre gloria eternă a celor drepți și chinurile cumplite ale păcătoșilor, s-a trezit ca dintr-un vis periculos și a fost invadată de către călugăr pe calea mântuirii, primind botezul în credința lui Hristos de la preotul lui Dumnezeu. Iar noi, văzând purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru tine, vom striga:
Bucură-te, privire minunată către taina lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost pecetluită cu dragostea și compasiunea lui Hristos;
Bucură-te, ajutând păcătoșii să scape de chinul înfricoșător al iadului;
Bucură-te, că trăiești în slava cerească pregătită pentru cei drepți;
Bucură-te, iluminarea noastră în dulceața cuvintelor lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai strălucit ca zorile și în tine este lumina unei noi vieți;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-5-lea

Slăvită Sfântă Evdochia, care a fost umbrită de harul divin și a învățat evlavia de la înțeleptul Gherman, înainte de Botezul ei a tăcut și șapte zile și șapte nopți, ca apoi să rămână toată viața în post, în lacrimi de pocăință și în rugăciune, strigând către Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al-5-lea

Fericita Evdochia a primit o viziune binecuvântată, când Arhanghelul Mihail a fost ales de Dumnezeu să îl alunge pe duhul răutății care încerca să o răpească din mâinile îngerilor care o duceau în Cer într-o mare bucurie. Arhanghelul i-a făcut promisiuni pline de har, spunându-i că darul lui Dumnezeu va fi cu ea în tot locul și de-a lungul tuturor zilelor vieții ei. Iar noi te cinstim și îți strigam:
Bucură-te, aleasă de Dumnezeu și apărată prin voia Lui miraculoasă de cel rău;
Bucură-te, cinstită de revelațiile Raiului;
Bucură-te, că ai văzut cetele îngerești și ai fost numită soră în trup a sfinților lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost apărată de prințul întunericului și mântuită de îngrozitoarea lui îmbrățișare de către Arhanghelul Mihail;
Bucură-te, că până la sfârșitul vieții tale ai fost mângâiată de același Arhanghel;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-6-lea

Ai predicat tuturor păcătoșilor căzuți și disperați despre dragostea lui Dumnezeu, Sfântă Evdochia, spunându-le că pocăința spală sufletele păcătoase, le purifică, le luminează, le ridică din durere și le aduce bucurie cerească, iar buzele noastre muritoare îi strigă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al-6-lea

Viața fericitei Evdochia a fost înseninată cu o lumină minunată, când a îmbrăcat veșmântul botezului și bunurile ei, dobândite în mod nejustificat prin păcat au fost împărțite săracilor, iar ea însăși a devenit slujitoarea Domnului în mănăstire, trăind multe zile făcând fapte evlavioase. Ne minunăm de o asemenea schimbare de viață minunată și rapidă, Sfântă Evdochia, și te lăudam:
Bucură-te, cea ce ai renăscut în viața nepieritoare;
Bucură-te, că ai dobândit Evanghelia ca și comoara a celor drepți din Rai;
Bucură-te, că te-ai sărăcit în duh și trup pentru Hristos;
Bucură-te, că ai urat păcatul;
Bucură-te, că I-ai slujit lui Dumnezeu fără lene și cu sârguință;
Bucură-te, căci ai înțeles Sfântă Scriptura și ai devenit înțeleaptă, fiind model pentru cei care vor să fie mântuiți;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-7-lea

Deși nu a reușit să îți împiedice strălucita vizită a Raiului, Sfântă binecuvântată Evdochia, dușmanul vechi al neamului omenesc i-a insuflat tânărului Filostrat să se îmbrace în hainele unui călugăr ca un lup prădător, pentru a pătrunde în mănăstire ca să te ispitească cu imaginile deșarte ale focului păcătos și să te facă să te întorci în orașul tău. Dar prin puterea lui Dumnezeu care locuia în tine a fost pedepsit atunci când cu un singur cuvânt al tău a căzut mort. Însă prin rugăciunea ta cu harul primit de sus l-ai întors la viață, rușinându-l pe dușman și strigând cu toată inima ta către Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al-7-lea

Ai apărut cu adevărat ca o noua samarineancă după chipul Evangheliei, Sfântă Evdochia, căci tu care ai trăit în nelegiuire ai fost găsită de către Domnul Hristos Însuși ca o comoară, lipindu-te de El din toată inima și, îndreptându-ți viața ți-ai dat și sufletul pentru El. Cei care îți urmează pașii vor ajunge și ei la aceleași porți ale Împărăției Cerurilor. Te lăudam și îți cântăm:
Bucură-te, a doua femeie samarineancă, imitând-o pe Sfântă Fotini;
Bucură-te, cea căreia i-a fost sete de Hristos care este izvorul vieții și al mântuirii;
Bucură-te, cea ce ai respins furia patimilor și ai renunțat la trup;
Bucură-te, cea care ai rupt toate legăturile și uneltirile vrăjmașului;
Bucură-te, că ai înlocuit povara grea a lucrării diavolului pentru jugul bun și ușor al lui Hristos;
Bucură-te, că viețuiești acum în cetele cerești de unde faci rugăciuni pentru noi;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-8-lea

Schimbarea ta glorioasă, Sfântă Evdochia, i-a făcut pe demonii întunecați să plângă cu amărăciune, și toate Forțele Raiului au înălțat cu bucurie o cântare către Hristos, slăvind mila lui Dumnezeu și chemându-L: Aliluia.

Icosul al-8-lea

Mereu plin de răutate, șarpele cel rău a uneltit noi intrigi împotriva ta, Sfânt Evdochia, căci regele Aurelian a fost inspirat de el vrând să jefuiască averea ta, trimițându-și cu gând rău la mănăstire fiul împreună cu războinicii. Dar fiul lui s-a lovit și a murit însă cu rugăciunile tale a fost înviat, iar Aurelian s-a smerit, pocăindu-se și întorcându-se la Hristos cu toată casa lui, astfel încât i-ai făcut o nouă întristare dușmanului, iar noi te chemam cu bucurie:
Bucură-te, cea care ai fost păzită de puterea nevăzută a lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci ai făcut minuni ce au strălucit;
Bucură-te, predicatoare harnică a pocăinței;
Bucură-te, învățătoarea multor necredincioși pe calea mântuirii;
Bucură-te, distrugătoare a înșelăciunilor diavolului;
Bucură-te, că schimbi intențiile rele în deprinderi bune;
Bucură-te, căci ai înviat morții prin puterea lui Hristos;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-9-lea

Împodobită cu toate virtuțile și trăind în curăție, ai viețuit în mănăstire, Sfântă Evdochia cea înțeleaptă, crescând din putere în putere în evlavie, atingând înălțimile vieții îngerești, iar demonul cel rău a fost rușinat căci ai primit binecuvântările Raiului, aducând pe multi necredincioși și împietriți la Hristos, cântându-I: Aliluia.

Icosul al-9-lea

Ritorii născuți pe pământ nu pot să îți laude ostenelile cu demnitate, slăvită Mucenică Evdochia. Cine poate să plângă cu râuri de lacrimi ca tine în rugăciunile ridicate către Dumnezeu? Cine poate să vindece boala mai bine ca tine? Cine poate face mărturisirea priveghiului de toată noaptea, în lupta cu dușmanii văzuți și nevăzuți, cine poate indura atâta suferință pentru Hristos? Întregul oraș Iliopol cu mănăstirea și toate satele din jur au strălucit de minunile luminate făcute de tine! De aceea, te rugăm: luminează-ne inimile cu razele luminii tale și cere iertarea păcatelor tuturor celor care strigă la tine astfel:
Bucură-te, că ai închipuit icoana luminata a lui Dumnezeu în măreția ta;
Bucură-te, ceea ce ești parfumată cu aromele cerești;
Bucură-te, împodobită cu stelele minunilor;
Bucură-te, strălucind de razele tuturor virtuților;
Bucură-te, vestind vestea cea bună a măreției lui Dumnezeu;
Bucură-te, chemând cerul și pământul la cântarea slavei Domnului tău;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-10-lea

Mântuitorul tuturor și Domnului Iisus Hristos ți-a apărut noaptea, Sfântă Evdochia cea binecuvântată, și te-a chemat fiică a Sa, întărindu-te în suferința pentru mărturisirea numelui Său. Iar tu, având inima curată și fiind cinstită de această minunată viziune, i-ai cântat cu bucurie Mântuitorului Atot-Milostiv: Aliluia.

Icosul al-10-lea

Vrând să își împrăștie împărăția întunericului și a idolatriei ticăloase, Diogen, conducătorul persecutorilor creștinilor, a trimis după tine cincizeci de soldați, Sfântă Evdochia. Însă tu, ca o adevărata slujitoare a lui Hristos, ai fost întărită de o viziune miraculoasă, ai luat cu tine chivotul cu Sfintele Taine ale lui Hristos din Altar și te-ai predat singură în mâinile soldaților. Iar la judecata celor răi ai dat răspuns înțelept despre Domnul și ai îndurat cele mai crude chinuri pentru Hristos și ai făcut multe minuni în numele Lui, ca în final să îi convertești pe toți prigonitorii, chinuitorii și oamenii adunați la credința în Hristos Domnul, iar noi îți strigam:
Bucură-te, sfântă ucenică și mărturisitoare al Domnului Iisus;
Bucură-te, săvârșitoare de minuni prin puterea Aceluia;
Bucură-te, că l-ai păzit pe Filostrat risipitorul de la distrugere;
Bucură-te, căci Aurelian a scăpat împreună cu familia de lațurile demonilor, de care i-ai izbăvit;
Bucură-te, căci și pe Diodor împreună cu soldații și rudele lor i-ai luat de pe calea răutății;
Bucură-te, căci și pe Diogene însuși, chinuitorul tău, l-ai condus la Hristos cu toată casa lui și cu o mulțime de oameni;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-11-lea

Îți înălțăm un cântec de mulțumire spre răsplată, minunata Sfântă Evdochia, căci foștii tăi persecutori înverșunați au devenit creștini nou-luminați ai orașului Iliopol, aduși de tine la Hristos prin credința ta și a minunilor făcute de Dumnezeu prin tine. Învață-ne și pe noi să strigăm Atotputernicului Dumnezeu: Aliluia.

Icosul al-11-lea

Ai strălucit puternic în credința, slăvită Sfântă Evdochia, cerând un dar minunat de la Dumnezeu când un anume tânăr Zinon, mușcat de un șarpe veninos și dormind somnul morții a înviat în mod miraculos prin rugăciunile noului creștin Diodor, în numele lui Iisus Răstignit, și atunci toți oamenii L-au slăvit pe Dumnezeu cel viu, lăudându-te pe tine, îndrumătoarea lor:
Bucură-te, carte de rugăciuni fierbinte pentru oamenii nou-luminați;
Bucură-te, cea ce ai plăcut lui Dumnezeu cu faptele tale;
Bucură-te, că i-ai convertit pe oameni la Hristos;
Bucură-te, căci ai dobândit o mare îndrăzneală la Domnul care stăpânește asupra celor vii și celor morți;
Bucură-te, căci prin Evanghelia lui Hristos a înviat tânărul muscat de șarpe;
Bucură-te, vas al lui Hristos, cea întocmai cu apostolii;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul al-12-lea

Harul faptelor mari și victorioase a fost cu tine, Sfântă Evdochia, căci în tot restul vieții tale ai făcut bine oamenilor, fiind ca o vistierie fertilă și coaptă. Vincent, conducătorul cel rău, și-a trimis războinicii să te ucidă cu o sabie, pentru că nu aduceai slujba zeilor dezgustători. Si după ce ai dobândit salvarea de chinurile veșnice, sufletul tău sfânt a fost despărțit de trup pentru a fi împreună cu Hristos, alături de Îngeri și sfinți cântându-I: Aliluia.

Condacul al-12-lea

Lăudam viața ta ziditoare, spălată prin pocăință, strălucitoare de virtuți, împodobită cu mucenicie de monahie, Sfântă și binecuvântată Evdochia. Domnul, te-a ales să fii cu El veșnic în măreția Lui, pe care Îl slăvim și strigăm către tine, purtătoare de pătimiri:
Bucură-te, cea ce L-ai propovăduit pe Mielul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai plecat cu evlavie la viața veșnică;
Bucură-te, împreună cu Hristos, Mirele tău, care Ți-a pregătit lumina eterna;
Bucură-te, căci cu glorie ți-ai împodobit cununia monahală cu sângele tău;
Bucură-te, cea care dai trupurilor noastre sănătate și sufletelor noastre mântuire;
Bucură-te, căci pentru noi, păcătoșii, amintirea ta este dulce și numele tău este slăvit în întreaga Biserică;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Icosul al-13-lea

O, cea mai lăudată și binecuvântată de Dumnezeu, Sfântă Mucenică Evdochia! Primește de la noi această puțină rugăciune înălțată către tine și roagă-te Dumnezeului Celui Binecuvântat ca prin mila Lui să ne deschidă ușile pocăinței, căci noi ne-am blestemat sufletele cu păcate reci și cu lene toată viața, să ne îndepărtăm de întunericul păcătoșeniei, dându-ne vestea mântuirii noastre, ca să ajungem și noi în cetele cerești unde să ne mângâiem cu bucurie și împreună cu tine, cu Îngerii, cu toți Sfinții să ridicăm cântare de slavă lui Dumnezeu: Aliluia.

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cetele îngerești și sufletele celor drepți din Cer se bucură pentru un singur păcătos care se căiește, conform cuvântului Domnului. Și noi, cei născuți pe pământ, văzând viața ta care a trecut de la adâncul nelegiuirii la mântuire, Sfântă Evdochia, ne bucurăm și, mulțumind Domnului, te chemăm cu laude:
Bucură-te, că ai arătat minunea milostivirii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că s-a arătat asupra ta minunata bunătate a lui Hristos;
Bucură-te, cea chemată din întunericul păcatului la lumina minunată a Evangheliei;
Bucură-te, că ai scăpat de îndulcirea păcatelor și te-ai alăturat dulceții Raiului;
Bucură-te, icoana pocăinței păcătoșilor;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră;
Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Condacul 1

Alesei de Dumnezeu din neamul samarinean și chemata de la viața păcătoasă în sânul Sfintei Biserici, celei triumfătoare cu numele scris în Cer primind coroana nemuririi, Sfintei Evdochia, îi vom striga laude: Bucură-te, Sfântă Mucenică Evdochia, cuvioasă purtătoare de pătimiri, rugându-te pentru mântuirea sufletelor noastre!

Rugăciune Acatistul Sfintei Mucenițe Evdochia

O, slăvită Mucenică a lui Hristos Evdochia! Tu cu dragostea ta caldă pentru Hristos Dumnezeu ai călcat în picioare intrigile dușmanului și ai dobândit comoara neprețuită pe Hristos și ai ajuns la Împărăția Cerurilor. Cădem la tine și, cu un suflet duios și o inimă frântă, strigam către tine, purtătoare de pătimiri, noi nevrednicii: privește-ne de la înălțimea cerească, că suntem chinuiți cu ispite păcătoase, vezi strigătul nostru, a celor împovărați cu multe păcate și necazuri care vin de la vrăjmașii ce caută distrugerea noastră.
Slăvită și lăudată ucenică și mărturisitoare a lui Hristos, Evdochia! Roagă-te ca Hristos să ne dea iertarea multor păcate, să ne întărească cu harul Său, să pășim cu tărie pe calea sfintelor Sale porunci și să ne dea bucuria de a viețui veșnic în sfântul Său locaș Ceresc, unde tu și toți sfinții Îl slăviți cu bucurie pe Dumnezeu Cel în Treime slăvit: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Amin.

Sfârșitul Acatistului

Pentru a citi Viața Sfintei Mucenițe Evdochia din data de 1 martie APĂSAȚI AICI.

Binecuvântare Sfârșit Rugăciune

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Ioan Rusul (27 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Ioan Rusul s-a hrănit din tinerețe cu lumina adevărului și a primit cu multă dragoste crucea urmând pe Hristos cu toată nădejdea și credința. El este ocrotitorul călătorilor și doctorul […]

† Sfânta Mare Muceniță Irina (5 mai)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Irina mare pătimitoare pentru credință, ajută celor celor care se roagă pentru căsătorie grabnică și fericită. A călăuzit mii de oameni la Hristos prin viața ei minunată și […]

† Sfântul Voievod Neagoe Basarab
(26 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Voievod Neagoe Basarab a fost Domn al Țării Românești între anii 1512 - 1521, a rămas în istorie ca "Domn al culturii, spiritualității și Prinț al Păcii", fiind cunoscut pentru […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

© 2022 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram