Acatistul Sfintei Mucenițe Elena din Sinope

5/5 - (3 votes)

Acatistul Sfintei Mucenițe Elena din Sinope poate ajuta la îndepărtarea vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, de la cei care cer ajutorul Sfintei, în rugăciune, cu credință și cu dragoste. Sfânta Muceniță Elena ajută totodată și pe cei care suferă de dureri mari de cap pentru a le ușura suferința.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenițe Elena din Sinope trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenițe Elena din Sinope - text

Troparul Sfintei Mucenițe Elena, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Elena, strigă cu glas mare: "pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție." Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Binecuvântată fecioară Sfântă Muceniță Elena, viața ta a fost închinată Mirelui Iisus Hristos, căci pentru El ai suferit moarte mucenicească. Iar noi, slăvind puterea și credința ta mărturisitoare, te chemăm să ne fii apărătoare și salvatoare în boli, necazuri și ispite și te lăudăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Icosul 1

Născută în Grecia în Sinope, te-ai arătat din pruncie vlăstar ales al Cerului, Sfânta Muceniță Elena, fiind înzestrată de la Dumnezeu cu cumințenia sufletului și a trupului, crescând în viața creștină, însuflețită de o mare dragoste pentru Hristos. Pentru aceea, te lăudăm:
Bucură-te, fiică ascultătoare a părinților credincioși;
Bucură-te, nufăr alb plin de lumină;
Bucură-te, primind binecuvântarea Domnului;
Bucură-te, fiind frumoasă și la trup dar și la suflet;
Bucură-te, iubindu-L pe Hristos mai mult decât orice;
Bucură-te, căci și Hristos te-a iubit;
Bucură-te, nestemată a Bisericii;
Bucură-te, încununată cu viața veșnică;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 2

Erai întru totul cu mintea la Hristos Dumnezeu, Sfânta Muceniță Elena, trăind în rugăciune și în post așa cum te-au învățat părinții tăi, cu toate ca erai foarte tânără. Ne mirăm de curăția ta, Sfântă fecioară, și Îi înălțăm lui Dumnezeu un cântec pentru tine: Aliluia!

Icosul 2

Binecuvântarea Domnului a fost asupra ta, Sfânta Muceniță Elena, căci în tot ce făceai Îl aveai în gând doar pe Hristos și cu inima Ii te rugai necontenit. Te rugăm primește și de la noi aceste cuvinte sărace dar pline de dragoste:
Bucură-te, aripi de porumbel curat;
Bucură-te, vas golit de iubirea de sine;
Bucură-te, făcând loc lui Hristos în inima ta;
Bucură-te, slăvindu-L neîncetat pe Dumnezeu;
Bucură-te, tinerețe la trup;
Bucură-te, înțelepciune a minții;
Bucură-te, că ai ales veșnicia cu Hristos;
Bucură-te, că nu ți-a păsat de dulceața acestei lumi;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 3

Într-o zi pe când aveai cinsprezece ani mama ta te-a trimis să cumperi materiale pentru brodat, Sfânta Muceniță Elena, iar când erai pe cale ai trecut pe lângă casa guvernatorului otoman din Sinope care se afla atunci la fereastră. Minunându-ne de căile ascunse ale Domnului prin care se slăvește puterea Lui, Îl chemăm: Aliluia!

Icosul 3

Văzându-te frumoasă la trup, Sfânta Muceniță Elena, păgânul s-a aprins de poftă diavolească și a poruncit să fii adusă la el. Plângând pentru durerea ta sufletească, te strigăm:
Bucură-te, fecioară aleasă;
Bucură-te, că nu te-ai temut;
Bucură-te, că răpitorul nu ți-a putut înfrânge credința;
Bucură-te, lăsând trupul să sufere pentru Hristos;
Bucură-te, ocrotindu-ne când suntem și noi pe cale;
Bucură-te, tăria noastră în ispite;
Bucură-te, învingând demonii cu rugăciunile tale;
Bucură-te, stârpind uneltirile dușmanilor văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 4

Păgânul a încercat de două ori să se apropie de tine cu gând să te forțeze spre păcatul ce trupesc, Sfântă Muceniță Elena, dar de fiecare dată îl oprea o putere nevăzută. Noi ne închinăm lui Dumnezeu care te-a apărat, și Îi cântăm: Aliluia!

Icosul 4

Furios că nu a izbutit în planurile lui otomanul te-a închis în pivniță, fecioară Muceniță Elena, dar cu ajutorul lui Dumnezeu ai reușit să scapi și ai fugit acasă. Ne bucurăm de minunile Lui și te lăudăm:
Bucură-te, cea plină de credință;
Bucură-te, înzestrată cu puterea rugăciunii;
Bucură-te, strigând după Hristos din adâncul inimii tale;
Bucură-te, căci Hristos s-a aplecat asupra ta;
Bucură-te, mijlocind și pentru noi în fața Lui;
Bucură-te, eliberându-ne din temnița păcatului și a bolii;
Bucură-te, aducându-ne Mila Lui;
Bucură-te, pavăza noastră în ispite;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 5

Cuprins de mânie și suferind de mândrie pentru că ai reușit să fugi din pivnița casei lui, guvernatorul otoman i-a adunat pe bătrânii comunității grecești din localitate și le-a spus că dacă nu te vor preda lui îi va omorî pe toți cu chinuri grele, Sfânta Muceniță Elena. Dar tu te-ai întărit și mai mult în credință, căci Îi cântai fără oprire lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

La cererea bătrânilor, spre scăparea poporului creștin, tatăl tău și-a frânt inima, ca și oarecând Dreptul Avraam și te-a trimis la păgân, Sfântă Elena. Te rugăm primește aceste lacrimi de la noi, cei nevrednici:
Bucură-te, copilă trimisă la moarte de propriul tată;
Bucură-te, că Domnul Hristos te-a întărit;
Bucură-te, că îngerii Lui erau cu tine;
Bucură-te, neînfricată mărturisitoare a Cuvântului Dumnezeu;
Bucură-te, ocrotitoarea celor rătăciți;
Bucură-te, alinarea celor părăsiți;
Bucură-te, soră de duh a celor lepădați de părinți;
Bucură-te, că nu ai rămas singură;
Bucură-te, că tot Cerul era cu tine;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 6

Nefericitul păgân a încercat de mai multe ori să te forțeze la păcatele lui cele spurcate, Sfânta Muceniță Elena, însa aceeași putere dumnezeiască l-a oprit de fiecare dată, căci tu te rugai lui Dumnezeu în suspin: Aliluia!

Icosul 6

Puterea rugăciunii tale îl oprea pe păgâni, Sfânta Elena, căci știai pe de rost primii șase psalmi, și alte rugăciuni învățate de la unchiul tău binecredincios, și ziceai: "Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei; să se întoarcă și să se rușineze foarte degrab" și multe alte asemenea rugăciuni. Ne închinăm în fața credinței tale și te strigăm:
Bucură-te, minte ancorată în psalmii lui David;
Bucură-te, cea apărată de îngeri;
Bucură-te, rostind rugăciuni arzătoare pentru demoni;
Bucură-te, straja minții noastre în ispite;
Bucură-te, mireasă fecioară neîntinată de vrăjmași;
Bucură-te, iubindu-L pe Hristos;
Bucură-te, căci iubirea pentru El te-a întărit;
Bucură-te, dându-ne și nouă tăria credinței tale;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 7

Dându-și seama că nu are nici o putere asupra ta, Sfânta Muceniță Elena, Pașa te-a aruncat în închisoarea comună, unde a dat porunca să fii torturată până la moarte, dar tu erai cu inima veselă și îl lăudai pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Călăii te-au torturat fără măsură, Sfânta Elena, și fiindcă nu te-au putut birui în cele din urmă ți-au bătut în cap două cuie mari. Plângem pentru chinurile tale, tânără fecioară, și cu lacrimi îți spunem:
Bucură-te, că nu te-ai înspăimântat de chinuri;
Bucură-te, nufăr neatins de furtuna durerilor;
Bucură-te, stâlp al credinței;
Bucură-te, vindecătoarea bolilor de cap;
Bucură-te, aducând alinare suferințelor noastre;
Bucură-te, tinerețe plină de înțelepciune;
Bucură-te, că ai ales viața veșnică;
Bucură-te, ocrotitoarea și eliberatoarea celor întemnițați;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 8

Cuprinși de furie și mustind de mândrie, în cele din urmă călăii ți-au tăiat capul, Sfântă Muceniță Elena. După aceea, punând trupul tău într-un sac, l-au aruncat în apele Mării Negre. Ne bucurăm pentru mucenicia ta, și Îl lăudăm pe Dumnezeu care te-a întărit până la moarte: Aliluia!

Icosul 8

Trupul tău a plutit pe ape până în dreptul locului numit Gai unde s-a scufundat, Sfânta Muceniță Elena, iar niște marinari greci, văzând o lumină cerească, au mers până la locul unde se afla scufundat sacul cu trupul tău. Te rugăm primește aceste rânduri de slavă:
Bucură-te, murind lumii și născându-te în Cer;
Bucură-te, arătându-ne și nouă lumina cerească a mântuirii;
Bucură-te, învingând demonii;
Bucură-te, cea încununată de Însuși Hristos;
Bucură-te, primind de El coroana muceniciei;
Bucură-te, că multă bucurie a fost în Cer;
Bucură-te, aducând și la noi bucuria îngerilor;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 9

Scoțându-ți trupul din apă, marinarii l-au dus preoților, Sfânta Muceniță Elena, și încă de la început Sfintele tale Moaște așezate în Biserica din Sinope s-au arătat drept vindecătoare și făcătoare de minuni, căci Îi cântai lui Dumnezeu din Împărăția Lui: Aliluia!

Icosul 9

Multe minuni ai făcut, Sfânta Elena, ajutând cu vindecări grabnice pe toți cei care alergau la tine cu credință, de aceea și noi cădem în fața Sfintelor tale Moaște și te rugăm:
Bucură-te, alungând de la noi vrăjmașii văzuți și nevăzuți;
Bucură-te, milostivă vindecătoare;
Bucură-te, iubind și păzind tinerii;
Bucură-te, ocrotitoarea adolescenților;
Bucură-te, păzitoarea fecioriei;
Bucură-te, tămăduind durerile de cap;
Bucură-te, cea asemenea Sfintei Tomaida;
Bucură-te, alegând moartea în locul păcatului;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 10

Când grecii creștini au fost alungați din localitatea Sinope, în anul 1924, ei au luat cu ei și Capul tău, Sfântă Muceniță Elena. Ai fost apărată din nou de păgâni, iar credincioșii Îi mulțumesc lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Capul tău cel sfânt astăzi se află așezat spre cinstire în Biserica Sfânta Marina, din localitatea Ano Toumbas, din apropiere de Tesalonic, de unde izvorăște raze de minuni celor care te cheamă cu drag, iar noi te strigăm:
Bucură-te, vindecătoarea diabetului;
Bucură-te, apărătoarea celor bolnavi în spitale;
Bucură-te, căci mâna ta arată calea doctorilor în operații;
Bucură-te, făcătoare de minuni pentru cei în comă;
Bucură-te, tămăduitoare de cancer;
Bucură-te, aducând sănătate în abcese;
Bucură-te, dând înțelepciune minții;
Bucură-te, vindecarea bolilor psihice;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 11

Puterea lui Dumnezeu se desăvârșește în trup slab, Sfântă Muceniță Elena, căci altfel cum s-a mai vădi ajutorul Lui dacă mai întâi omul nu și-ar vedea propria neputință? Aceiași puterea te-a umbrit și pe tine, cântându-I lui Hristos: Aliluia!

Icosul 11

Tânără la trup ai fost, Sfânta Elena, dar mintea ta s-a odihnit de mică în cupa rugăciunilor dătătoare de viață veșnică, iar acum când te odihnești în Împărăția lui Dumnezeu, te rugăm nu ne uita pe noi cei care te chemăm:
Bucură-te, vas curat al Duhului Sfânt;
Bucură-te, învățând psalmii pe de rost;
Bucură-te, hrănind și mintea noastră cu amintirea de Dumnezeu;
Bucură-te, sporindu-ne memoria în rugăciune;
Bucură-te, înmulțind în noi gândurile bune de mântuire;
Bucură-te, ajutându-ne la examenele vieții;
Bucură-te, apărătoarea tinerilor care caută curăția lui Hristos;
Bucură-te, aducând tinerii pe calea cea bună;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 12

Te bucuri acum cu îngerii în Ceruri, Sfântă Muceniță Elena, în Cămara Mirelui Hristos. Te rugăm să ne ajuți în lupta cu dușmanii văzuți și nevăzuți, căci ai multă îndrăzneala la Dumnezeu, căruia Îi înalți veșnic cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Îți mulțumim, Sfântă Elena, pentru chinurile pe care le-ai îndurat și pentru moartea ta mucenicească, prin aceasta devenind mijlocitoare pentru neamul omenesc la Tronul Sfintei Treimi, iar noi te strigăm cu recunoștință:
Bucură-te, floarea albă neîntinată de păcat;
Bucură-te, dându-ne tăria de a învinge păcatele trupești;
Bucură-te, lumină răsărită în întunericul ispitelor;
Bucură-te, cea ce învingi demonii;
Bucură-te, alungând ispititorii de la fetele tinere;
Bucură-te, apărând tinerii de căderea în păcatul trupesc;
Bucură-te, aducând bucuria în casele noastre;
Bucură-te, armonia rugăciunii pentru cei încercați de boală;
Bucură-te, și te rugăm cu lacrimi să primești această jertfă-acatist;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 13

Sfânta Muceniță fecioară Elena, cea care ai învins ispititorul trupesc și ai primit moarte de mucenică pentru Hristos Împăratul nostru, te rugăm să învingi și pentru noi vrăjmașii văzuți și nevăzuți, să ne izbăvești de moarte fulgerătoare, să pui pe fugă demonii și să ne dai vindecare în boli și suferințe, ca mântuiți să Îi cântăm și noi lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Născută în Grecia în Sinope, te-ai arătat din pruncie vlăstar ales al Cerului, Sfânta Muceniță Elena, fiind înzestrată de la Dumnezeu cu cumințenia sufletului și a trupului, crescând în viața creștină, însuflețită de o mare dragoste pentru Hristos. Pentru aceea, te lăudăm:
Bucură-te, fiică ascultătoare a părinților credincioși;
Bucură-te, nufăr alb plin de lumină;
Bucură-te, primind binecuvântarea Domnului;
Bucură-te, fiind frumoasă și la trup dar și la suflet;
Bucură-te, iubindu-L pe Hristos mai mult decât orice;
Bucură-te, căci și Hristos te-a iubit;
Bucură-te, nestemată a Bisericii;
Bucură-te, încununată cu viața veșnică;
Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Condacul 1

Binecuvântată fecioară Sfântă Muceniță Elena, viața ta a fost închinată Mirelui Iisus Hristos, căci pentru El ai suferit moarte mucenicească. Iar noi, slăvind puterea și credința ta mărturisitoare, te chemăm să ne fii apărătoare și salvatoare în boli, necazuri și ispite și te lăudăm: Bucură-te, Sfântă Muceniță Elena, turnând prin rugăciune untdelemn și vin peste rănile noastre!

Rugăciune către Sfânta Muceniță Elena

Minunată fecioară Sfânta Muceniță Elena, din dragostea ta cea mare pentru Hristos Dumnezeu nu te-ai lăsat biruită de păgânul ispititor, ci prin rugăciune fierbinte l-ai alungat iar aceasta te-a dat la chinuri și la moarte pe care ai primit-o cu bucurie, fiind primită în Cămara Nunții Mirelui Tău Hristos. Tinerețea ta nu ți-a fost opreliște în mărturisirea credinței, fiind întărită de Însuși Dumnezeu.
Acum când stai în slava cea cerească și te desfeți de toate dulcețile Raiului, privește și la noi care te chemăm în rugăciune și fii ocrotitoarea noastră. Vrăjmașul caută să ne prindă, Sfântă Muceniță, să ne doboare prin boală, necazuri și ispite pe care de bunăvoie le-am atras asupra noastră trăind în păcate, în nepăsare și hrănindu-ne patimile. Suntem copleșiți de necazuri, dar știm că tu ai primit îndrăzneală în fața Mântuitorului și te rugăm să îmblânzești mânia Lui care cu dreptate s-a pornit asupra noastră.
Roagă-L pe Hristos să ne ierte, ca prin tine să primim vindecarea bolilor trupești și sufletești și să ne izbăvească de moarte fulgerătoare căci nu cei morți ci cei vii Îl laudă pe Dumnezeu și povestesc minunile Lui.
Primește aceste rugăciuni înălțate din dragoste față de tine, și mijlocește să primim și noi mântuirea după care tânjim atât de mult, ca împreună cu tine, cu Maica Domnului și cu toți sfinții să Îi cântăm slavă lui Dumnezeu în Împărăția Lui acum și în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea Sfintei Mucenițe Elena pentru îndepărtarea vrăjmașilor

Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu urgia Ta să mă cerți. Miluiește-mă, Doamne, că neputincios sunt; vindecă-mă, Doamne, că s-au tulburat oasele mele; și sufletul meu s-a tulburat foarte și Tu, Doamne, până când? Întoarce-Te, Doamne; izbăvește sufletul meu, mântuiește-mă, pentru mila Ta. Că nu este întru moarte cel ce Te pomenește pe Tine. Și în iad cine Te va lăuda pe Tine? Ostenit-am întru suspinul meu, spăla-voi în fiecare noapte patul meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda. Tulburatu-s-a de supărare ochiul meu, îmbătrânit-am între toți vrăjmașii mei. Depărtați-vă de la mine toți cei ce lucrați fărădelegea, că a auzit Domnul glasul plângerii mele. Auzit-a Domnul cererea mea, Domnul rugăciunea mea a primit. Să se rușineze și să se tulbure foarte toți vrăjmașii mei; să se întoarcă și să se rușineze foarte degrab. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Viața Sfintei Mucenițe Elena din Sinope - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenițe Elena din Sinope

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenițe Elena din Sinope - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Salomeea, mironosița
(3 august)

FB Mess WA Like Sfânta Mironosiță Salomeea a fost una din femeile care au crezut în Mântuitorul Iisus Hristos, L-au urmat și I-au fost ucenițe pe tot parcursul propovăduirii și lucrării Lui de mântuire. Este […]

† Sfinții Mucenici Serghie și Vah
(7 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Serghie și Vah sunt doi mari mucenic a căror prietenie puternică a continuat și după moarte. Aceștia sunt strâns legați de țara noastră deoarece o mare parte din sfintele […]

† Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici Doctori fără de arginți Chir și Ioan
(28 iunie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfinților Mucenici doctori fără de arginți Chir și Ioan a fost săvârșită în urma minunii arătării unui înger Sfântului Chiril al Alexandriei, care cerea în rugăciune alungarea unor demoni […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram