Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei

4.6/5 - (5 votes)

Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei, se poate citi oricând pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei Alexandra, ajutor pentru a găsi calea în viață, întoarcerea la dreapta credință și puterea de a-L mărturisi pe Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei, glasul al 2-lea

Ca ceea ce cu Hristos împreună împărătești și te-ai îmbogățit cu îndrăzneală, dumnezeiască împărăteasă, solește pentru noi, credincioșii, care te punem mijlocitoare, și vindecarea slăbiciunilor și bolilor noastre, Alexandra, îți cerem cu dorire, ca să fim aflați curați la judecata și să stăm, împreună cu tine, înaintea Lui Hristos.

Condacul 1

Aleasă din familia regală, L-ai mărturisit pe Hristos prin mucenicie; Îl lăudăm pe Hristos Dumnezeul nostru, bravul apărător al Sfintei împărătesei noastre Alexandra, căreia îi cinstim amintirea și ne rugăm să ne mântuiască de toate necazurile și să ne ducă sufletele în pace la Regele Regilor cântând-i: Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Icosul 1

Dumnezeu Creatorul, care pregătește mântuirea oamenilor, a văzut inima ta credincioasă gata să înțeleagă Adevărul, pe Domnul nostru Iisus Hristos, și te-a luat, Sfânta Împărăteasă Alexandra, de la slujba regală că să-ți mărturisești credința prin mucenicie. Pentru aceasta, noi, minunându-ne de Înțelepciunea lui Dumnezeu și de tăria cu care ai indurat suferințele, te numim așa:
Bucură-te, că ai fost aleasa de la slăvita slujire regală să te jertfești prin mucenicie;
Bucură-te, că ai ajuns de pe tronul împăratului pământesc în Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, că ai înlocuit fără nici o șovăire împărăția pământească cea vremelnică pentru Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, pentru că acum stai în Rai în îmbrățișarea primită cu dragoste părintească de Tatăl Ceresc!
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 2

Văzând persecuția creștinilor de către soțul tău Dioclețian și minunile slăvite ale Marelui Mucenic Gheorghe care prin puterea lui Dumnezeu a învins puterea diavolului, nu te-ai temut de mânia și chinul soțului tău împăratul, ci L-ai mărturisit curajos pe Hristos, cântându-i: Aliluia!

Icosul 2

Tainele mântuirii și ale lui Dumnezeu ți-au fost date de Regele Ceresc Hristos Dumnezeul nostru, Sfânta slăvită mucenica înțeleaptă Alexandra, și văzând minunile marelui mucenic Gheorghe, care Îl mărturisea pe Domnul cu înțelepciunea Lui, nu te-ai temut nici de mustrări, nici de mânia lui Dioclețian și L-ai mărturisit pe Hristos Dumnezeu: "Dumnezeul lui Gheorghe, ajută-mă, precum Tu ești Cel Atotputernic". Pentru aceasta, lăudând dragostea ta înaltă, înțelepciunea și mărturisirea slăvită și curajoasă a Adevărului, Care este Domnul nostru Iisus Hristos, te chemăm cântând:
Bucură-te, că ai primit Adevărul lui Hristos din toată inima;
Bucură-te, că ți-ai pecetluit mântuirea prin mărturisirea Lui tuturor;
Bucură-te, că ai învins nebunia idolatriei în fața oamenilor;
Bucură-te, că ai primit cununa cerească;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 3

Puterea Înaltului Dumnezeu și harul Duhului Sfânt au pătruns în inima ta, curajoasă slăvită muceniță Alexandra, când ai văzut suferința și mărturisirea adevărului de către Marele Mucenic Gheorghe, care nu a putut fi zdruncinat nici de chinuri nici de mustrarea soțului tău nebun care se făcuse surd și orb, nedorind să vadă sau să audă adevărul despre Domnul Iisus Hristos. Însă tu, Sfânta Alexandra, ai înțeles mărturisirea Sfântului Gheorghe și ți-ai dorit să fii împreună cu el în Împărăția cea veșnică, să îi strigi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Având o inimă plină de dragoste și un suflet deschis, nu te-ai temut să Îl mărturisești pe Hristos, curajoasă Împărăteasă Alexandra, lăsând deoparte slava, cinstea și împărăția pământească, indurând închisoarea, iar acum stai în Împărăția Cerurilor înaintea tuturor, că pentru El ai îndurat chinul, pentru aceasta te lăudam:
Bucură-te, că ai îndurat legăturile închisorii și chinul pentru Adevărul vieții veșnice;
Bucură-te, că ai schimbat coroana stricăcioasă a împărăției pământești cu cea nestricăcioasă a muceniciei;
Bucură-te, că ai bucurat ostile Sfinților Mucenici cu venirea ta în Rai;
Bucură-te, că ai luminat Roma din întunericul răutății la adevărul lui Hristos;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 4

Împăratul Dioclețian a fost stăpânit de o furtună de gânduri rele, că o viperă surdă care nu vrea să cunoască Adevărul care este Domnul nostru Iisus Hristos, luând apărarea răutății păgâne, persecutând-i pe creștini. Așa încât a poruncit că Marele Mucenic Gheorghe să fie dat la chinuri groaznice, iar tu soția lui, Sfânta Împărăteasă Alexandra, L-ai mărturisit în fața tuturor pe Adevăratul Dumnezeu și nu ai regretat în niciun fel, iar Dioclețian în orbirea lui înverșunată te-a condamnat la pedeapsa cu moartea împreună cu Sfântul Gheorghe, neștiind să îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Auzind despre persecuția creștinilor, slăvitul Mare Mucenic Gheorghe nu s-a temut de chinuri, urmându-L înflăcărat pe Hristos adevăratul Dumnezeu, și tu, curajoasă împărăteasă Alexandra, L-ai mărturisit cu înțelepciune pe Hristos ca Adevărul întrupat în fața tuturor oamenilor: "Dumnezeul lui Gheorghe, ajută-mă, că numai tu ești Atotputernic". Pentru aceasta, ascultă de la noi, nevrednicii, această cântare de laudă:
Bucură-te, că ai dezvăluit nebunia soțului tău prin mărturisirea Adevărului;
Bucură-te, prin slăvita mărturisire în slujba Adevărului pe care l-ai ales pentru totdeauna;
Bucură-te, că ai respins împăratul pământesc cel nedrept și rău pentru Adevăr;
Bucură-te, că L-ai ales pe Regele Regilor, și ai fost primită cu dragostea Tatălui în Patria Cerească;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 5

A strălucit că o stea dumnezeiască mărturia neînfricată în fața autorităților a Marelui Mucenic Gheorghe din Roma păgână, având toată credința, împreună cu tine, Sfânta Împărăteasă Alexandra, iar acum amândoi îi cântați lui Hristos Dumnezeu în Rai: Aliluia!

Icosul 5

Văzând minunile făcute prin rugăciunile slujitorului său al Marelui Mucenic Gheorghe, nu te-ai temut, Sfânta Alexandra, iar noi te rugăm să primești această laudă, strigându-ți cu dragoste:
Bucură-te, că ai ajuns de la slava slujirii împărătești la slujirea Celui mai mare Împărat;
Bucură-te, că haina împărătească ai înlocuit-o cu cea mucenicească;
Bucură-te, fiind încoronată cu o coroană nestricăcioasă;
Bucură-te, primind cununa veșnică de la Regele Regilor pentru totdeauna;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 6

Ai fost o mare propovăduitoare a Harului lui Dumnezeu în părțile Romei păgâne, Sfânta Mucenica Alexandra, vorbind oamenilor despre Hristos Dumnezeu, iar Dioclețian al tău soț aflându-se într-o orbire crudă nu a dorit să cunoască Adevărul despre cine este Hristos pentru a-I cânta: Aliluia!

Icosul 6

Slăvitul mărturisitor al Adevărului, Marele Mucenic Gheorghe purtătorul de biruită, care a strălucit în Roma păgână veche, a alungat idolul păgân care zăcea în întuneric, spunând că în idoli trăiesc demonii, dar Dioclețian nu a putut crede această mărturisire. Dar tu, credincioasă împărăteasă Alexandra, ai fugit de ispita întunericului diavolesc, supunându-te adevărului și plecându-ți nobilul grumaz înaintea Creatorului tuturor. Pentru aceasta, slăvindu-ți înțelepciunea, îți strigăm:
Bucură-te, că ai descoperit întunericul idolilor;
Bucură-te, care ți-ai deschis inima către Adevăr;
Bucură-te, că ai ales calea lui Hristos pentru totdeauna prin mărturisirea ta în slujirea Adevărului;
Bucură-te, că ai deschis credincioșilor calea către Împărăția Adevărului cu mărturisirea ta;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 7

Nu te-ai temut de chinuri, Sfânta Mucenica Alexandra, fiind plină de veselie încântătoare că vei merge în Împărăția Adevărului cea fără de sfârșit, a Domnului nostru Iisus Hristos, împreună cu slăvitul Mare Mucenic Gheorghe, și i-ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Te-ai arătat slăvita mărturisitoare a lui Hristos Dumnezeul nostru, care este Calea, Adevărul și Viața, O curajoasă Împărăteasă Alexandra, și prin rugăciunile slujitorului Său Marele Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință acesta a făcut mari minuni în vechea Romă păgână iar tu, văzând aceste minuni ca o mărturie neîndoielnică a Adevărului, L-ai binecuvântat în inima ta înainte ca moartea de muceniță să-ți pecetluiască mărturisirea. Pentru aceasta, cântăm despre îndrăznirea voastră curajoasă, strigând:
Bucură-te, întorcându-ți inima de la închinarea păgână la adevăr;
Bucură-te, că ai bucurat inimile credincioșilor;
Bucură-te, că ai ajuns în Rai;
Bucură-te, că L-ai sădit în inimile credincioșilor romani pe Hristos;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 8

Mărturisirea ta slăvită este minunată nu numai pentru supușii Imperiului Roman, ci și pentru armata cerească, curajoasă împărăteasă Alexandra: cum ai renunțat la coroana împărăției pământești de dragul lui Hristos? Adevărul, slava, onoarea, bogăția, libertatea și viața slăvita însăși, pe toate acestea le-ai înlocuit de bună voie de dragul Adevărului lui Hristos, cântându-I cu glas tare: Aliluia!

Icosul 8

Cu toată inima și cu tot sufletul tău te-ai repezit la ceruri, o slăvită Împărăteasă Alexandra, dar nici pe cei de jos nu i-ai părăsit, că de dragul oamenilor și al supușilor tăi ai mărturisit Adevărul lui Hristos, primind în Împărăția Cerurilor coroană nepieritoare. Pentru aceasta, auzi de la noi:
Bucură-te, că cu tot sufletul și cu toată înțelegerea ți-ai îndreptat inima către Dumnezeu;
Bucură-te, că ți-ai întors inima de la binecuvântările vremelnice ale vieții;
Bucură-te, că te bucuri veșnic de binecuvântările nestricăciunilor din Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, și cere și pentru noi, frații tăi mai mici, să ne dea Hristos Regele regilor aceste binecuvântări;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 9

Îngerii au fost uimiți de mărturisirea ta, binecuvântată împărăteasă Alexandra: nu te-ai temut de puterea regelui de a te da la chinuri, pentru că ai știut că Dumnezeu, dă celor ce În cinstesc pe El, toată puterea. Tu, alungind cu înțelepciune slava pământească, ai moștenit slava veșnică a cerului unde acum, în strălucirea cea veșnică a Regelui Slavei, cânți pentru totdeauna: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei mult grăitori sunt fără glas, slăvita împărăteasă Alexandra, că nu au cuvinte să-ți laude faptele și mărturisirea, fiind înțeleaptă muceniță a lui Hristos, iar noi te binecuvântam:
Bucură-te, că toți cetățenii Romei au fost uimiți de mărturisirea ta curajoasă;
Bucură-te, că ai întors inimile tuturor credincioșilor din întunericul idolilor răutății;
Bucură-te, că te-ai dus în Împărăția veșnică;
Bucură-te, că ai bucurat toată oastea Cerească cu mărturisirea ta cea slăvită!
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 10

Pentru a salva Roma care era plină de idolatrie păgână străveche, Creatorul și Domnul i-a trimis pe toți mărturisitorii Săi slăviți să propovăduiască Numele Său cel Sfânt și slăvita Sa învățătură mântuitoare. Printre ei, slăvitul mare mucenic și purtător de biruință Gheorghe a strălucit prin minunile sale, încurajându-i pe toți credincioșii să mărturisească Adevărul, printre ei fiind și soția împăratului persecutor, mucenica împărăteasă Alexandra care a strălucit aducând victoria pentru Dumnezeu Creatorul tuturor, și acum împreună cu Sfântul Gheorghe îi cânta: Aliluia!

Icosul 10

Domnul te-a ales că o mărturisitoare a Adevărului, pentru a sluji celor care doresc să Îl cunoască pe Hristos, credincioasa împărăteasă Alexandra, iar noi îți aducem neîncetat aceste cuvinte de mulțumire grăind:
Bucură-te, ucenica Adevărului și mărturisitoarea lui Hristos;
Bucură-te, ajutătoare a tuturor celor care slujesc Adevărului și suferă pentru Adevăr;
Bucură-te, acuzatoare a prigonitorilor nedrepți înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne rugăm ție pentru a dobândi mila și să ne alungi disperarea;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 11

Ți se aduce cântarea și în cer și pe pământ, Sfânta mucenica Alexandra, că ai renunțat la titlul de împărăteasă și la viață însăși, din palatele regale fiind trimisa în întunericul temniței, și apoi dată la moarte, renunțând la coroana împărăției Romei pieritoare pentru coroana Împărăției Ierusalimului Ceresc, de unde Îi strigi pentru totdeauna Regelui Regilor: Aliluia!

Icosul 11

Te vedem că o lumină strălucitoare luminând în întunericul Romei păgâne, o Sfânta muceniță și mărturisitoare, minunată împărăteasă Alexandra, că ne înveți despre Rațiunea Divină scoțându-ne din întunericul acestei lumi, luminând zorii vieții noastre cu Lumina Regelui tuturor, și pentru aceasta te lăudam cu bucurie:
Bucură-te, luminându-ne mintea cu Adevărul lui Hristos;
Bucură-te, luminând calea către Împărăția Cerurilor pentru toți credincioșii;
Bucură-te, cea ce îi avertizezi pe cei ce se pierd pe pământ, ajungându-i pe cei care cauta Cerul;
Bucură-te, că adevărul lui Hristos a fost pentru tine începutul și sfârșitul tuturor faptelor tale;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 12

Harul lui Dumnezeu a fost o sursă inepuizabilă pentru tine, Sfânta muceniță, înțeleaptă împărăteasă Alexandra; ai apărut ca apărătoarea poporului tău, arătându-le tuturor credincioșilor prin viața ta pe Adevăratul Rege al nostru și Domn, Care îți aude cântarea: Aliluia!

Icosul 12

Acum cântăm mila Împăratului Hristos Dumnezeul nostru și o lăudam pe slăvita Lui mărturisitoare înțeleapta Sfânta Alexandra, că El te-a făcut să înțelegi Calea Adevărului Său, iar acum îi înveți pe toți să strige către tine:
Bucură-te, slăvită împărăteasă, slujitoare a Împăratului Dumnezeu;
Bucură-te, că ești cu adevărat ocrotitoarea tuturor credincioșilor în fața Regelui Regilor;
Bucură-te, că în cinstea numelui sfântului tău sunt numite bisericile și fiicele credincioșilor;
Bucură-te, că tu ești protectoare a noastră, fiindcă Hristos te-a înălțat în slava Lui;
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 13

O, sfântă soție, slăvita muceniță și mărturisitoare, curajoasă și minunată împărăteasă Alexandra! Primește această umilă rugăciune a noastră și scoate-ne din nenorociri, din slăbiciuni, din păcate și din lașitate; eliberează-ne de toate durerile acestei lumi, o lume adulteră și păcătoasă la al cărei glorie ai renunțat, și mai ales ferește-ne de chinuri viitoare și veșnice, că tu viețuiești acum cu Regele tuturor, Hristos Dumnezeul nostru, și fă că și noi să Îi cântăm împreună cu tine pentru totdeauna: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Dumnezeu Creatorul, care pregătește mântuirea oamenilor, a văzut inima ta credincioasă gata să înțeleagă Adevărul, pe Domnul nostru Iisus Hristos, și te-a luat, Sfânta Împărăteasă Alexandra, de la slujba regală că să-ți mărturisești credința prin mucenicie. Pentru aceasta, noi, minunându-ne de Înțelepciunea lui Dumnezeu și de tăria cu care ai indurat suferințele, te numim așa:
Bucură-te, că ai fost aleasa de la slăvita slujire regală să te jertfești prin mucenicie;
Bucură-te, că ai ajuns de pe tronul împăratului pământesc în Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, că ai înlocuit fără nici o șovăire împărăția pământească cea vremelnică pentru Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, pentru că acum stai în Rai în îmbrățișarea primită cu dragoste părintească de Tatăl Ceresc!
Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Condacul 1

Aleasă din familia regală, L-ai mărturisit pe Hristos prin mucenicie; Îl lăudăm pe Hristos Dumnezeul nostru, bravul apărător al Sfintei împărătesei noastre Alexandra, căreia îi cinstim amintirea și ne rugăm să ne mântuiască de toate necazurile și să ne ducă sufletele în pace la Regele Regilor cântând-i: Bucură-te, Sfântă slăvită Mucenică Alexandra Împărăteasa!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei

O, soție Sfântă, cea mai curajoasa mărturisitoare și slăvită apărătoare a poporului, Împărăteasă Alexandra! Uită-te cu milă la noi, supușii tăi credincioși, care îți aducem această mică rugăciune! Nu urî durerile noastre păcătoase, și nici lașitatea noastră, că noi robii tăi păcătoși suntem atrași de această lume căzută! Roagă-te la Domnul nostru Iisus Hristos să ne lumineze mintea cu lumina adevărului și a iubirii Lui și să-L slujim doar pe El. Roagă-l și pe slăvitul Mare Mucenic Gheorghe purtătorul de biruință să se roage pentru noi, nevrednicii și păcătoșii, că împreună cu el stai înaintea Împăratului tuturor, și fii împreună cu el slăvita noastră apărătoare, să fim păziți cu ajutorul tău să scăpam de toate necazurile și nenorocirile acestei vieți rele și așa să ajungem în portul liniștit al mântuirii noastre și împreună cu voi să lăudăm pentru totdeauna nemărginita îndurare a Regelui și Creatorului nostru în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mucenice Alexandra, Împărăteasa Romei - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina
(10 iunie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Alexandru și Antonina au prețuit mai mult iubirea de Hristos decât viața, lăsând peste veacuri exemplu lor de dragoste pentru Hristos care depășește de limitele acestei lumi. Sunt serbați […]

† Sfinții Mucenici Adrian și Natalia
(26 august)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Adrian și Natalia, soț și soție, sunt grabnic ajutători ai celor căsătoriți, fiind exemple vii ale iubirii care depășește orice greutate, orice piedică, biruind chiar și moartea, fapt pentru […]

† Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia
(9 martie)

FB Mess WA Like Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia Armeniei au fost ostași romani în Legiunea a XII-a "Fulminata". Pentru că n-au renunțat la credința lor creștină, au fost martirizați, fiind lăsați peste noapte […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram