Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana

4.1/5 - (7 votes)

Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana se poate citi pentru a cere Sfintei credința tare și puterea de a înfrunta frica pentru a mărturisi Învierea Mântuitorului Domnului nostru Iisus Hristos.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana, glasul al 2-lea

Mironosițelor femei, stând lângă mormânt, îngerul a grăit: Miresmele morților sunt cuviincioase, iar Hristos putrejunii S-a arătat străin. Ci vestiți tuturor că Domnul a înviat, dăruind lumii mare milă.

Condacul 1

Mironosițele femei, foarte de dimineață venind la mormântul Domnului, căutând să ungă cu miresme preacurat trupul Lui, s-au învrednicit să audă cuvintele îngerului cele dătătoare de bucurie: că a înviat Începătorul mântuirii noastre, moartea prădând și lumii dăruind viață veșnică și mare milă. Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Icosul 1

Venit-ai de dimineață la mormânt împreună cu Maria Magdalena, Salomeea, Maria lui Cleopa, Suzana, Marta și Maria, având dragoste fierbinte pentru Hristos. Și dorind să împlinești toată rânduiala de îngropare, te-ai făcut una dintre primii martori ai Învierii.
Bucură-te, sfântă Ioana, femeia lui Huza, cel care era ispravnic și iconom al casei împăratului Irod;
Bucură-te, cea care te-ai arătat pământ bun cu îmbelșugat rod;
Bucură-te, cea care ai strălucit cu credința cea tare și cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoșat de poporul iudeu;
Bucură-te, odraslă sfântă care l-ai rănit pe vrăjmașul mântuirii;
Bucură-te, înger pământesc care acum te veselești în cer cu toți îngerii;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 2

Venit-ai împreună cu mironosițele, îngrijorată fiind că nu se va găsi cine să răstoarne piatra de pe mormânt, dar îngerul v-a întâmpinat zicând: «Pentru ce căutați pe Cel viu printre cei morți? A înviat precum a zis; în Galileea Îl veți afla pe El». Și de bucurie ai strigat: Aliluia!

Icosul 2

Venind în grabă la mormânt, cu mare tânguire, mirurile se amestecau cu lacrimile, dar în curând tânguirea s-a preschimbat în bucurie, văzând minunea ce s-a petrecut. Iar noi te lăudăm zicând:
Bucură-te, neînfricată propovăduitoare a Învierii;
Bucură-te, cea care ai biruit neputința firii;
Bucură-te, suflet viteaz, care te-ai primejduit pentru Cel iubit;
Bucură-te, munte de credință și zid neclintit;
Bucură-te, cea care nu te-ai lăsat amăgită de deșertăciunea lumii;
Bucură-te, martoră că trupul Domnului nu s-a predat stricăciunii;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 3

Văzând piatra răsturnată, mormântul golit și giulgiurile zăcând, inima ta s-a umplut de bucurie nespusă înțelegând că moartea nu a putut să biruiască pe cel care este Viața tuturor. Și ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Nu a putut fi omorât Cel ce a înviat morții, nu a putut rămâne îngropat Cel care a prădat iadul, nu a putut să fie biruit de stricăciune Cel care e Viu în vecii vecilor.
Bucură-te, cea care ai văzut semnele învierii;
Bucură-te, cea care te-ai învrednicit să auzi glasul îngerului care vestea biruința asupra morții;
Bucură-te, suflet curat și luminat;
Bucură-te, vas ales și neîntinat;
Bucură-te, cea care ai slujit Domnului Hristos până la moartea Lui;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 4

Dumnezeu a învrednicit pe femeile mironosițe să fie primele care au auzit vestea cea de bucurie. Apoi, bucurându-se, ele au vestit apostolilor și tuturor că a înviat Domnul și nu mai e vreme de tânguire, ci de a cânta: Aliluia!

Icosul 4

Gândul cel plin de milă al femeilor mironosițe a plăcut Domnului și nu le-a trecut cu vederea ci a trimis un înger să le vestească învierea.
Bucură-te, cea care te-ai învrednicit să fii martora celor mai dinainte prorocite;
Bucură-te, cea care pe Domnul L-ai iubit fierbinte;
Bucură-te, cea care ai păzit curăția inimii;
Bucură-te, luminătoarea celor aflați în întunericul înșelăciunii;
Bucură-te, floare bine înmiresmată;
Bucură-te, cea cu multe virtuți împodobită;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 5

Miresme aducând femeile cu căldură la mormânt, se bucurau cu sufletele de strălucirea îngerului și Îl propovăduiau pe Iisus Hristos Dumnezeu a toate și viață a tuturor. Și îndemnau pe toți să cânte: Aliluia!

Icosul 5

Domnul a pironit pe cruce blestemul cel de demult și prin Sângele cel curs din coasta Sa a izvorât binecuvântarea, și, pogorându-Se la iad, a dezlegat din legături pe cei ce așteptau împlinirea prorociilor.
Bucură-te, sfântă Ioana, cea care te-ai încredințat de înviere cu ochii tăi;
Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoșat de amenințările celor răi;
Bucură-te, cea care ai jertfit totul pentru credință;
Bucură-te, cea încununată cu coroană de biruință;
Bucură-te, cea care ai primit răsplătirea cuvenită;
Bucură-te, cea care de Domnul ești slăvită;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 6

Cunoscând că Iisus Hristos a venit în lume fiind trimis de Tatăl cel ceresc, pe toate le-ai lăsat și ai urmat Lui. Iar după încredințarea învierii, ai continuat să-I slujești Lui, vestind tuturor cele ce s-au petrecut, ca toți să-I cânte: Aliluia!

Icosul 6

Nu te-ai temut să stai lângă cruce în vremea patimii Domnului; nu te-ai temut nici să vii dimineața la mormântul Lui cu miruri. Nu te-ai temut apoi nici să propovăduiești învierea Lui, căci te întărea o dragoste nemistuită.
Bucură-te, pildă de iubire și jertfire;
Bucură-te, izvor de milostivire;
Bucură-te, cea care dulceața cea cerească a lui Iisus o ai iubit;
Bucură-te, cea care împreună ai pătimit cu Hristos când era răstignit;
Bucură-te, sălaș prea cinstit al Duhului Sfânt;
Bucură-te, cea care nu L-ai uitat pe Domnul tău în mormânt;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 7

Femeile mironosițe cumpărând miruri de mult preț, au venit la mormânt a treia zi ca să-L plângă și să-L ungă cu miresme în zorii zilei și să împlinească atunci ceea ce nu se putuse face, din pricina grabei, la îngropare. Iar îngerul vestind lor cele despre învierea Lui, ele au zis: Aliluia!

Icosul 7

Mironosițele femei au vestit cele dintâi Învierea Domnului, căci se cădea ca cele care L-au însoțit pe Mântuitorul în vremea patimii și apoi la punerea în mormânt, să fie cele dintâi care se bucură de izbânda asupra morții.
Bucură-te, sfântă Ioana, uceniță aleasă a Domnului;
Bucură-te, sfeșnic de aur, care luminezi și risipești înșelăciunea întunericului;
Bucură-te, mlădiță cea adevărată a viei lui Hristos;
Bucură-te, cea care nu te-ai lăsat biruită de grijile fără folos;
Bucură-te, privighetoare cu glas încântător;
Bucură-te, mielușea iubită a blândului păstor;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 8

Ca ceea ce te-ai lepădat de toate și ai urmat lui Hristos, învață-ne și pe noi să ne dezlipim de toate cele pieritoare ca să cântăm în veci Celui nepieritor: Aliluia!

Icosul 8

Sfântă mironosiță a lui Hristos, tu ne ești pildă de lepădare de sine, de iubire, de jertfire și de bărbăție. Ajută-ne și pe noi să ajungem la limanul mântuirii, că prea mult se poticnesc picioarele noastre în cursele celui viclean.
Bucură-te, mijlocitoarea noastră cea neobosită;
Bucură-te, comoară de milostivire neîmpuținată;
Bucură-te, sprijinitoarea noastră cea caldă;
Bucură-te, cea care ne mângâi ca o mamă blândă;
Bucură-te, ocrotitoarea celor neajutorați;
Bucură-te, alinătoarea durerii celor necăjiți;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 9

Tu, sfântă, te-ai învrednicit a vedea îngerii și a auzi cea mai minunată vestire. Ajută-ne și pe noi să ne curățim inima de patimi ca să putem vedea și noi cândva cum cântă îngerii în ceruri: Aliluia!

Icosul 9

Aprinsă fiind de dragoste pentru Domnul tău și Dumnezeu, n-ai mai băgat în seamă pe cele trecătoare, de aceea ai primit acum cunună nepieritoare care în veci nu se va lua de la tine.
Bucură-te, porumbiță cu dulce glas;
Bucură-te, al Sfintei Treimi prea ales vas;
Bucură-te, cădelniță de aur ce pururea aduci lui Dumnezeu tămâia rugăciunii pentru noi;
Bucură-te, cea care ai însetat după Domnul ca pământul uscat după ploi;
Bucură-te, fulg de nea neatins de întinăciunea patimilor;
Bucură-te, al Bisericii scump odor;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 10

Lepădând toată grija cea deșartă, ai urmat pe cel care a zis «Eu sunt Calea, Adevărul și Viața». Iar acum în ceruri te veselești de vederea Celui dorit și mijlocești neîncetat pentru noi, cei ce cântăm: Aliluia!

Icosul 10

Ceata mironosițelor tânguindu-se zicea: Veniți să alergăm degrabă la sfântul mormânt și să vedem dacă și acum Viața mai este împreună cu cei morți, și Soarele cel neapus sub pământ.
Bucură-te, sfântă Ioana, vestitoare a bucuriei;
Bucură-te, ceea ce ai zidit tot pe temelia credinței;
Bucură-te, ceea ce de dragostea Domnului te-ai rănit;
Bucură-te, ceea ce pe diavol l-ai biruit;
Bucură-te, pildă de nădejde și răbdare;
Bucură-te, a lepădării de sine învățătoare;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 11

Ceata femeilor a căutat de dimineață pe Soarele Cel mai dinainte de soare, Care apusese atunci în mormânt. Dar îngerul cel plin de strălucire a grăit către dânsele: A răsărit Lumina, care luminează pe toți cei ce dorm în întuneric. Cântați lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Ardea inima în tine de bucurie la auzul veselitoarelor cuvinte ale îngerului. Și ai alergat să zici tuturor că a înviat Domnul și nu mai este nici un motiv de tânguire pe pământ.
Bucură-te, sfântă Ioana, înțeleaptă porumbiță;
Bucură-te, uceniță și aleasă mironosiță;
Bucură-te, lucrătoarea poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, cea care înalți rugăciuni ca un sfânt prinos;
Bucură-te, rouă de dimineață;
Bucură-te, pildă de aleasă viață;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 12

Dătătoare de nesfârșită și dumnezeiască bucurie s-au arătat ucenițele purtătoare de miruri ale lui Hristos, vestind pe apostolii Domnului că s-a prădat iadul prin învierea cea atotmântuitoare a Împăratului slavei, Căruia se cuvine a-I cânta: Aliluia!

Icosul 12

Acum toate s-au umplut de lumină și cerul și pământul și cele de dedesubt, că a înviat Domnul și ne-a dat nouă viață și mare milă.
Bucură-te, sfântă Ioana, grabnica noastră mijlocitoare;
Bucură-te, floare bine mirositoare, care ne veselești prin miresmele tale;
Bucură-te, izvor de învățătură mântuitoare;
Bucură-te, dătătoare de vestiri îmbucurătoare;
Bucură-te, cea care ne înveți să privim totul prin ochiul credinței;
Bucură-te, cea care ne scoți din mrejele neputinței;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 13

O, Sfânta Ioana, mergând cu tânguire dis de dimineață cu femeile mironosițe la mormânt, ai fost una dintre primii care au auzit cea mai minunată vestire de pe pământ: A înviat Domnul, dăruind viață tuturor celor ce cântă: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Venit-ai de dimineață la mormânt împreună cu Maria Magdalena, Salomeea, Maria lui Cleopa, Suzana, Marta și Maria, având dragoste fierbinte pentru Hristos. Și dorind să împlinești toată rânduiala de îngropare, te-ai făcut una dintre primii martori ai Învierii.
Bucură-te, sfântă Ioana, femeia lui Huza, cel care era ispravnic și iconom al casei împăratului Irod;
Bucură-te, cea care te-ai arătat pământ bun cu îmbelșugat rod;
Bucură-te, cea care ai strălucit cu credința cea tare și cu dragostea cea caldă către Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, cea care nu te-ai înfricoșat de poporul iudeu;
Bucură-te, odraslă sfântă care l-ai rănit pe vrăjmașul mântuirii;
Bucură-te, înger pământesc care acum te veselești în cer cu toți îngerii;
Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Condacul 1

Mironosițele femei, foarte de dimineață venind la mormântul Domnului, căutând să ungă cu miresme preacurat trupul Lui, s-au învrednicit să audă cuvintele îngerului cele dătătoare de bucurie: că a înviat Începătorul mântuirii noastre, moartea prădând și lumii dăruind viață veșnică și mare milă. Bucură-te, sfântă mironosiță Ioana, cea care cu credință înflăcărată ai propovăduit Învierea Domnului!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana

Sfântă mironosiță Ioana, tu cu dragoste fierbinte L-ai urmat pe Hristos, lepădându-te de toate deșertăciunile acestei lumi. Nu te-ai temut nici când L-au dus să-L răstignească, nici când L-au pus în mormânt, nici când ai venit a treia zi foarte de dimineață cu mironosițele ca să-L ungeți cu miruri. Tu știai în inima ta că nimic nu este mai de preț decât Domnul tău și Dumnezeu, nici măcar propria viață. Ajută-ne și pe noi să înțelegem acest lucru și să trăim conștienți de aceasta în toată clipa. Ajută-ne să trăim așa cum s-ar cădea pentru niște ucenici ai Domnului! Ajută-ne să trăim ca și cum ar învia Domnul în inima noastră în fiecare clipă. Ajută-ne să trăim ca niște adevărați propovăduitori ai învierii Domnului, si cu rugăciunile tale să ajungem să ne bucurăm și noi împreună cu toți sfinții de Lumina Sfintei Treimi, a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfintelor Mironosițe - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mironosițe Ioana

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mironosițe Ioana - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur
(30 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfinții Trei Ierarhi Vasile cel Mare (1 ianuarie), Grigorie Teologul (25 ianuarie) și Ioan Gură de Aur (13 noiembrie, 27 ianuarie) au dus o luptă grea și fără încetare pentru păzirea […]

† Sfinții Mucenici Hrisant, Daria, Claudiu, Ilaria
(19 martie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Hrisant și Daria au fost soț și soție în viața pământească, reușind, prin credința și dragostea lor puternică pentru Dumnezeu, să se sprijine unul pe altul pentru a dobândi […]

† Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință
(23 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință este cinstit printre cei mai mari sfinți martiri. De aceea este numit și "Mare Mucenic" al Bisericii. Este unul dintre cei mai iubiți apărători […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram