Acatistul Sfintei Maria din Gatcina
(26 ianuarie)

5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Maria din Gatcina se poate citi de cei sau pentru cei care suferă, pentru alinarea durerii, pentru a nu își pierde curajul în suferință a celor slabi de înger, pentru cei care au sufletul orbit de cele lumești sau s-au au fost rătăcit de la dreapta credință de atei sau de cei răi.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Maria din Gatcina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Maria din Gatcina - text

Condacul 1

Preacuvioasă Muceniță, aleasa lui Hristos, le-ai apărut locuitorilor drepți din Gatcina prin faptele tale bune și prin smerenie. Și astăzi, te preamărim, ne amintim cu dragoste de tine, fiind cinstită în fața lui Dumnezeu și ne ocrotești, îți cântăm fără încetare cu inima înduioșată: Bucură-te Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Icosul 1

Îngerii lui Dumnezeu s-au bucurat încă de la nașterea ta, pentru că te-ai rugat fără încetare și ai fost respectată pentru că ai oferit daruri sufletești asemenea lor, cinstind puterea lui Dumnezeu. În perioada ateistă, ai luptat pentru adevărul lui Hristos în biserică de pe pământ și ți-ai păstrat credința neclintită. Iar noi, privind chipul tău, îți cântăm așa:
Bucură-te, urmașă purtătoare de evlavie creștină.
Bucură-te, că ai dat dovadă de blândețe îngerească.
Bucură-te, că ai găsit mângâierea cerească.
Bucură-te, că ai transformat durerea pământească în bucurie.
Bucură-te, că inima și-a alinat suferința.
Bucură-te, că ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu.
Bucură-te, sol al iubirii lui Dumnezeu.
Bucură-te, flacără nestinsă a credinței ortodoxe.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 2

Corurile de cântăreți nu vor putea să îți slăvească faptele bune așa cum se cuvine, Preacuvioasă Mamă, pentru că ai fost lovită de o boală cumplită când erai tânără și L-ai urmat neobosită pe Hristos și ai stat în chilia ta în toate zilele vieții tale, cântându-i Puterii lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 2

Trupul tău a fost secerat de o boală grea și cu îngăduința lui Dumnezeu, nu a fost adus în viața ta rodul faptelor pământești care duc la pierzanie, ci rodul veșnic al harului duhovnicesc. Ai avut mare încredere în Dumnezeu, de aceea noi îți vom cânta cu slavă următoarele:
Bucură-te, că ai urmat voia lui Dumnezeu cu blândețe și smerenie.
Bucură-te, că datorită martiriului tău ai fost înzestrată cu har divin.
Bucură-te, că ți-ai îndreptat privirea în toate zilele vieții tale spre Hristos cel răstignit pe cruce.
Bucură-te, că ți-ai purtat crucea în urma lui.
Bucură-te, că te-ai apropiat de Dumnezeu prin liniștea rugăciunilor.
Bucură-te, că te-ai rugat la Dumnezeu pentru toată lumea.
Bucură-te, că îi ajuți pe cei ce își pierd curajul din cauza durerii.
Bucură-te, că deschizi ochii celor care au sufletul orb.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 3

Dumnezeu Preamilostivul, ți-a întărit sufletul cu suferința și boala timpurie, te-a scos din deșertăciunea sorții triste, dăruindu-ți curățenia inimii, ai fost asemenea lui Iova, cel care a suferit mult. Iar tu, Maria cea Dreaptă, bucurându-te de dragostea lui Dumnezeu, îi cântai din adâncul sufletului: Aliluia.

Icosul 3

Căci ai fost încercată de o furtună de gânduri și suferințe pentru sufletele celor care luptau, Maică Marie, L-ai implorat pe Domnul Iisus Hristos cu blândețe și lacrimi și ai dobândit liniștea, fiind unsă cu mir frumos mirositor. Iar noi, văzând harul lui Dumnezeu îți cântăm acestea:
Bucură-te, că ai îndepărtat cu răbdare lingușeala dușmanilor.
Bucură-te, că sufletul tău a fost curățat prin suferință.
Bucură-te, muceniță, că ești foarte mărinimoasă față de oameni.
Bucură-te, muceniță, că l-ai iubit pe aproapele tău la fel ca pe tine.
Bucură-te, că prin rugăciune ai fost înzestrată cu harul alinării durerii celor care suferă.
Bucură-te, porumbiță minunată, că te-ai dus cu sufletul curat în ceruri.
Bucură-te, că ai primit cununa slavei veșnice de la Dumnezeu.
Bucură-te, că ai transformat suferințele din acea vreme în bucurie veșnică.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 4

Ai avut cu tine mătăniile din mărgele neprețuite când te-ai izolat să te rogi, nu ai simțit boala, iar pentru că ai fost foarte înțeleaptă, oamenii evlavioși au venit la tine pentru a primi cuvinte de mângâiere. Tu le-ai alinat sufletele de multe ori și pentru aceasta ei îi cântă Dumnezeului Mare și Atotputernic: Aliluia.

Icosul 4

Te-ai apropiat cu dragoste și credință de Potirul vieții și ai primit Trupul și Sângele lui Hristos, ca să te întărească Hristos, Cel care te-a ales, și ca să fie mereu în tine. Așa ai fost luminată de Duhul Sfânt, ți-ai dedicat toată viața lui Hristos, iar noi îți cântăm așa:
Bucură-te, că ai primit bunătatea luminată din ceruri de la Dumnezeu.
Bucură-te, că ți-ai luminat sufletul cu lumina Sfintei Treimi.
Bucură-te, că îngerii s-au minunat și s-au bucurat de tine și că oamenii te cinstesc.
Bucură-te, de întărâtarea și lacrimile amare ăla demonilor.
Bucură-te, vindecătoarea rănilor noastre trupești și a suferințelor sufletești.
Bucură-te, că mergi înaintea lui Dumnezeu pentru noi.
Bucură-te, că ne-ai vindecat suferințele prin rugăciunile tale.
Bucură-te, că prin modul tău de viață, ne-ai îndreptat viețile spre mântuire.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 5

Asemănându-te fecioarelor înțelepte, ai păstrat mirul rugăciunilor și milei pentru întâmpinarea lui Dumnezeu și cu candela aprinsă a fost posibil ca El să îți apară, iar tu, arătându-i robii lui credincioși, Îi cântai Dumnezeului Atotmilostiv: Aliluia.

Icosul 5

Privind pământul rusesc doborât de întunecimea sufletească, l-ai nimicit prin curățenia sufletului și ai încălzit sufletul fecioarelor tinere cu sunetul clopotelor bisericești, îndrumându-le să-L slujească pe Dumnezeu și pentru a-și ajuta aproapele în perioada ateismului. De aceea și noi urmându-ți exemplul, învăluim pe Dumnezeu și pe aproapele nostru cu o iubire sinceră, cântându-i așa:
Bucură-te, că te cinstim pentru că ne alungi necazurile.
Bucură-te, că ne înveți cu răbdarea ta.
Bucură-te, că ne luminezi cu lumina sufletului tău.
Bucură-te, că dai o mână de ajutor bolnavilor.
Bucură-te, că îi povățuiești pe atei și pe cei răi.
Bucură-te, model de păstrate a credinței în secret.
Bucură-te, strălucire a curățeniei cerești.
Bucură-te, îmbinare de credință, speranță și dragoste.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 6

Sfântul mucenic, mitropolitul Veniamin, ți-a vizitat chilia și a vorbit cu tine, ți-a dat binecuvântarea să intri în rândul călugărițelor, să te întărească Dătătorul de fapte bune, iar tu să-I cânți lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 6

Privim ceremonia călugăririi tale în timpul prigoanei împotriva creștinilor de la Biserica cu hramul Acoperământul Maicii Domnului, locul în care ai mers cu evlavie. Pentru că ai respectat poruncile lui Hristos și legământul monahal, noi îți mulțumim cântându-ți așa:
Bucură-te, că faci parte din noii mucenici ai Bisericii Ruse.
Bucură-te, conducătoare a spiritului confesiunii.
Bucură-te, că prin mucenicia ta ai ajuns în Împărăția Cerurilor.
Bucură-te, că trupul tău a purtat răni asemenea lui Dumnezeu.
Bucură-te, că prin tine înțelegem dreptatea lui Dumnezeu.
Bucură-te, că împreună cu tine îl urmăm pe Hristos.
Bucură-te, că îi întărești pe cei care au luptat pentru credință.
Bucură-te, că le-ai luminat drumul spre mucenicie cu rugăciunile tale.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 7

Faptele tale au fost ținute în secret, însă după cuvântul lui Dumnezeu: "un oraș nu poate fi ascuns dacă este construit pe vârful muntelui, chiar dacă locuitorii îl țin ascuns, lumina lumânărilor bate în jos și le arată tuturor că sunt în acel oraș". La fel și lumina virtuții tale, Sfântă Mamă Maria, le-a apărut oamenilor suferinzi, iar ei privind-o, își vor îndrepta nădejdea spre Dumnezeu cel Atotputernicul printre sfinții Săi, cântându-i: Aliluia.

Icosul 7

Chilia ta împodobită cu icoane și înmiresmată datorită rugăciunilor tale era cerul pe pământ pentru oamenii suferinzi, care veneau în număr mare la tine căutând sfatul duhovnicesc, rugăciunea și liniștea. Iar ei, din bucurie că și-au hrănit sufletul și prin puterea lui Dumnezeu au devenit mai puternici , datorită faptelor bune care li s-au făcut, îți cântau așa:
Bucură-te, că ai învins neputința trupului omenesc.
Bucură-te, că ai mers pe drumul îngust către mântuire.
Bucură-te, apărătoare a curajului duhovnicesc.
Bucură-te, refugiu al celor descurajați de suferință.
Bucură-te, că i-ai făcut mai înțelepți prin smerenie pe cei neînțelepți.
Bucură-te, că îi întărești pe cei slabi de înger.
Bucură-te, că ne-ai arătat puterea speranței.
Bucură-te, că ne dăruiești lumina bucuriei cerești.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 8

Ai propovăduit neînfricata credință pe pământ, ai primit cu inima cuvântul înțelept al sfântului Mucenic Veniamin, că nu oamenii salvează Biserica, ci Dumnezeul nostru Iisus Hristos cu Sângele Său. Dar și noi, mucenița lui Hristos, privind măreția ta mucenicească, alungăm din inimile noastre frica și răutatea, cântându-i lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 8

Ai stat la pat bolnavă fiind, te rugai la Dumnezeu Milostivul să ierte păcatele omenești, să-i aducă pe necredincioși pe calea cea dreaptă și să-i ridice pe cei căzuți. Rugăciunea și lacrimile tale au fost pe placul lui Dumnezeu, Mamă Marie. De aceea, noi minunându-ne de măreția sfințeniei tale, îți cântăm:
Bucură-te, că ai îndulcit amărăciunea suferințelor.
Bucură-te, că ne îndrumi să avem încredere în voia lui Dumnezeu.
Bucură-te, că multe taine nu ți-au fost ascunse.
Bucură-te, că rugăciunile tale au ajuns până la ceruri.
Bucură-te, că ai îndepărtat uneltirile diavolești.
Bucură-te, că ți-ai întins mâinile spre Bunul Dumnezeu.
Bucură-te, că i-ai povățuit pe dușmani.
Bucură-te, că ai îndreptat inimile reci spre Dumnezeu, cu căldura rugăciunilor tale.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 9

Te-ai rugat în taină Unicului Dumnezeu, lui Hristos și ai primit harul de a-i alina pe cei suferinzi, oamenii bolnavi venind la tine pentru acesta. De aceea și noi, Sfântă Preacuvioasă, suntem vrednici de mila lui Dumnezeu și cântăm cu smerenie în inimi: Aliluia.

Icosul 9

Faima minunilor tale s-a răspândit dincolo de orașul Gatcina și o mulțime de oameni au venit din alte orașe și din alte părți, lăudându-L pe Dumnezeu, ți-au recunoscut sfinția, chiar dacă trupul tău era secerat de boală, iar noi, împreună cu ei preaslăvim mila Domnului și îți cântăm:
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne-ai îndreptat spre Dumnezeu.
Bucură-te, că ai îndreptat suflete spre lumina veșnică.
Bucură-te, logodnică binecuvântată a lui Hristos.
Bucură-te, că prin stilul tău de viață ai dovedit lipsa de judecată a lumii.
Bucură-te, că ne-ai îmbogățit fiind un exemplu de evlavie.
Bucură-te, că ne-ai arătat puterea credinței.
Bucură-te, că ai fost săracă cu duhul și astfel ai primi harul Duhului Sfânt.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 10

Toți oamenii s-au minunat că s-a reflectat în tine bucuria și bogăția de virtuți: curățenia asemenea îngerilor, dovezile de curaj chiar dacă trupul tău a fost secerat de boli crude și suferință și compasiunea nemărginită față de oameni. Preacuvioasă Mamă, pentru toate acestea Îi cântăm Dumnezeului preamărit de tine: Aliluia.

Icosul 10

Diavolul, dușmanul mântuirii, nu a putut să umbrească faptele tale bune, pentru că tu i-ai luminat pe toți cu bucuria și mângâierea. Și ți-ai îndeplinit sarcina din rândul îngerilor de a-i învăța pe oameni să nu se lepede de Hristos până la moarte și le-ai zis că dragostea lui le va încălzi fără încetare inimile, că pe cei bolnavi nu îi vor speria lanțurile, temnițele, suferințele și moartea. De aceea îți spunem așa:
Bucură-te, model neînfricat de păstrare a credinței.
Bucură-te, păstrătoare a binefacerilor Domnului.
Bucură-te, că ai înfăptuit bucurii pascale.
Bucură-te, că prin suferințele tale te-ai îndreptat spre bucuria cerească.
Bucură-te, că ai ținut departe de păcat sufletul necredincios.
Bucură-te, că ai dat dovadă de răbdare în suferințe.
Bucură-te, păstrătoare a harurilor dumnezeiești
Bucură-te, apărătoare a bunătății lui Dumnezeu.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 11

Chinuitorii au venit în locuința ta noaptea și au pus trupul tău încercat de multe boli în car, vorbindu-ți despre boală și batjocură. Dar tu, Preacuvioasă Muceniță Maria, ți-ai îndreptat gândul spre Dumnezeu și Îi cântai: Aliluia.

Icosul 11

Deși ai trecut prin chinurile arzătoare și ai vărsat o mare de lacrimi, ai intrat în pacea veșnică cu bunăvoința lui Dumnezeu. Cei care te-au chinuit erau foarte surprinși să vadă ce mare era mulțimea de oameni care a fost martoră la slavă sfinției tale. De aceea și noi, preamărind faptele tale, Sfântă Muceniță, îți spunem:
Bucură-te, rază de soare a Împărăției Cerurilor.
Bucură-te, că ai primit darul alegerii.
Bucură-te, că ai alungat întunericul sufletesc.
Bucură-te, că ai primit rugăciuni pentru binefacere.
Bucură-te, că ai arătat calea cea dreaptă celor drepți.
Bucură-te, că ai primit cununa de la Dumnezeu Atotputernicul.
Bucură-te, că ai sfințit prin rugăciuni orașul Gatcina.
Bucură-te, că l-ai sfințit cu sfintele tale moaște.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 12

Trupul și sângele nu s-au apropiat, iar tu văzând voia lui Dumnezeu te-ai oferit ca jertfă nevinovată pentru sacrificiu. În ultimele zile ale pribegiei tale pe pământ ai rostit în temniță cuvântul apostolului: "Ce ne îndepărtează de dragostea lui Hristos? Să fie oare mâhnirea sau strâmtorarea sau prigoana sau foamea sau goliciunea sau necazul?" De aceea, iertându-i pe cei care te-au chinuit, fericită Marie, i-ai cântat Domnului: Aliluia.

Icosul 12

Îngerul Domnului a fost trimis la tine în temniță, să-ți apere sufletul sfânt și să te conducă spre fericirea celor iubiți de Dumnezeu, iar noi fiind mântuiți de sângele tău și de suferințele tale, îți cântăm așa:
Bucură-te, că ești considerată cu chip de înger.
Bucură-te, I-ai dus lui Dumnezeu fructele virtuții.
Bucură-te, că L-ai rugat pe Hristos să ne facă inimile curate.
Bucură-te, ce ne-ai vindecat de viciile păcătoase.
Bucură-te, că ne-ai izbăvit de chinurile iadului.
Bucură-te, că i-ai mântuit prin rugăciune pe cei care au venit la tine.
Bucură-te, că înfrumusețezi soborul celor drepți din Sankt Petersburg.
Bucură-te, că ai trecut în rândul noilor mucenici.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 13

Sfântă Marie, preacuvioasă Muceniță, privim tinerețea ta care s-a scurs în luptele sufletești și în smerenie, privim maturitatea ta întărită de gândurile curate și de rugăciune, privim și sfârșitul tău mucenicesc. Privim astăzi și slava ta din Ceruri! Fii stăruitoarea și apărătoarea noastră blândă în fața lui Dumnezeu, căci noi îi vom cânta pururea: Aliluia.

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii lui Dumnezeu s-au bucurat încă de la nașterea ta, pentru că te-ai rugat fără încetare și ai fost respectată pentru că ai oferit daruri sufletești asemenea lor, cinstind puterea lui Dumnezeu. În perioada ateistă, ai luptat pentru adevărul lui Hristos în biserică de pe pământ și ți-ai păstrat credința neclintită. Iar noi, privind chipul tău, îți cântăm așa:
Bucură-te, urmașă purtătoare de evlavie creștină.
Bucură-te, că ai dat dovadă de blândețe îngerească.
Bucură-te, că ai găsit mângâierea cerească.
Bucură-te, că ai transformat durerea pământească în bucurie.
Bucură-te, că inima și-a alinat suferința.
Bucură-te, că ți-ai dedicat viața lui Dumnezeu.
Bucură-te, sol al iubirii lui Dumnezeu.
Bucură-te, flacără nestinsă a credinței ortodoxe.
Bucură-te, Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Condacul 1

Preacuvioasă Muceniță, aleasa lui Hristos, le-ai apărut locuitorilor drepți din Gatcina prin faptele tale bune și prin smerenie. Și astăzi, te preamărim, ne amintim cu dragoste de tine, fiind cinstită în fața lui Dumnezeu și ne ocrotești, îți cântăm fără încetare cu inima înduioșată: Bucură-te Preacuvioasă Muceniță Maria, martiră smerită, că te rogi pentru noi cu rugăciuni fierbinți.

Rugăciuni - Acatistul Sfintei Maria din Gatcina

O, preacuvioasă Sfântă Muceniță Maria, lauda îngerilor și a noilor mucenici și mărturisitori slavă. Privește-ne pe noi, păcătoșii, care te rugăm ca o caldă apărătoare și smerită rugătoare în fața lui Dumnezeu, Celui care cu rugăciune, post, credință și răbdare te-ai arătat. Tu, având lumina credinței în Hristos, darul înainte-vederii și a facerii de minuni, roagă-L pe Domnul să primească lacrimile și căința noastră, să ne dăruiască nouă (numele) iertarea păcatelor, dragoste nefățarnică de aproapele, tărie în credință, trezvie și viață bine-plăcută lui Dumnezeu.
O, preacuvioasă Maică, ajută-ne pe cei ce cinstim sfântă pomenirea ta și roagă-L pe Domnul ca, pentru rugăciunile tale, să ne dăruiască pace sufletească și vindecare în boli.
Roagă, preacuvioasă Sfântă Muceniță, pe milostivul Dumnezeu, făcătorul nostru, să ne ferească de răutățile ce vin asupra noastră, să trăim în curăție și în binecuvântare slăvind pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Maria din Gatcina - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Maria din Gatcina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Maria din Gatcina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Proroc Ieremia
(1 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Ieremia este cel care a prorocit distrugerea Ierusalimului și robia babiloniană. El face parte dintre marii profeți ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Iezechel și Daniel. Este serbat în […]

† Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință
(23 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință este cinstit printre cei mai mari sfinți martiri. De aceea este numit și "Mare Mucenic" al Bisericii. Este unul dintre cei mai iubiți apărători […]

† Sfântul și dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu și prorocița Ana
(3 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul și dreptul Simeon este numit și "primitorul de Dumnezeu" întrucât a primit la Templul din Ierusalim pe Domnul Hristos la 40 de zile, de la nașterea Lui (25 decembrie), pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram