Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina se poate citi pentru a cere Sfintei ajutor în a trece cu bine peste situațiile grele din viața noastră, a ne îndepărta de pericole și pentru a alunga duhurile necurate.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina - text

Tropar la Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina, glasul al 4-lea

Mielușeaua Ta, Iisuse, Marina, strigă cu mare glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc și pe Tine căutându-Te, mă chinuiesc și împreună mă răstignesc, și împreună cu Tine mă îngrop cu Botezul Tău; și pătimesc pentru Tine, ca să împărățesc întru Tine; și mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci ca o jertfă fără prihană primește-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei, ca un milostiv, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Frumoasă floare crescută între spinii idolești și împodobită cu frumuseți sufletești, având minte cu bună înțelegere și inimă aprinsă de văpaia dragostei dumnezeiești, Sfântă Mare Muceniță Marina, vorbeai mereu de Mirele tău Hristos și de veșnica împărăție, așteptând cu dorire să-ți jertfești viața și să te unești cu El, pentru care îți cântăm: Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Icosul 1

Născută fiind din părinți de bun neam, dar necredincioși, de copilă ai rămas orfană de mamă, iar tatăl tău, Edesie, slujitor idolesc, te-a dat spre îngrijire la o femeie în afara cetății, de la care ai învățat și te-ai întărit în credința în Dumnezeu. Pentru aceasta îți zicem așa:
Bucură-te, floare aleasă dintre spinii idolești;
Bucură-te, că ai dorit Domnului să-I slujești;
Bucură-te, că la doisprezece ani în Hristos ai crezut;
Bucură-te, că dulceața învățăturii creștine bine ai cunoscut;
Bucură-te, că pe Mirele Hristos L-ai dorit fierbinte;
Bucură-te, că ai început să urmezi ale Lui cuvinte;
Bucură-te, că nimic dintre cele pământești nu mai cugetai;
Bucură-te, că numai de numele lui Hristos grăiai;
Bucură-te, că ai dorit viața și veșnica fericire;
Bucură-te, că ai urât deșertăciunea lumii și a ei rătăcire;
Bucură-te, că ai crezut în Cel ce a făcut cerul și pământul;
Bucură-te, că aceasta ai mărturisit cu cuvântul;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 2

Tatăl tău, Edesie, auzind că ai primit credința cea sfântă a creștinilor, a început să te urască și te socotea ca pe o străină, dar tu, punându-ți nădejdea în Dumnezeu, Îl rugai pe Tatăl Ceresc să te ajute și să te întărească pentru a-L putea mărturisi, strigându-I: Aliluia!

Icosul 2

Când ai fost de cincisprezece ani, mergând la câmp să vezi oile tatălui tău, eparhul cetății, mai marele și crudul Olimvrie, a trecut pe acolo și, văzându-te, s-a rănit la suflet de frumusețea ta, întrebându-te cine ești. Iar tu plină de curaj i-ai răspuns că ești creștină și mireasa lui Hristos, pentru care-ți zicem așa:
Bucură-te, că pe eparh în cale l-ai întâlnit;
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai mărturisit;
Bucură-te, că eparhul s-a rănit de frumusețea ta;
Bucură-te, că să-ți afle numele dorea;
Bucură-te, că Marina i-ai spus că te numești;
Bucură-te, că pe Domnul Hristos i-ai spus că-L iubești;
Bucură-te, că închinării la idoli nu te-ai învoit;
Bucură-te, că sufletul cu rugăciunea ți-ai împodobit;
Bucură-te, că eparhul auzind s-a tulburat;
Bucură-te, că în cetate cu grele chinuri te-a înfricoșat;
Bucură-te, că de munci și de cazne te bucurai;
Bucură-te, că pe tiran cu înțelepte cuvinte îl înfruntai;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 3

Eparhul cetății, scoțându-te la judecată, privea cu plăcere la frumusețea ta și cu glas amăgitor te îndemna să jertfești zeilor spre a-ți cruța tinerețea; dar tu, Fericită Marina, aveai mintea la Dumnezeu cel Adevărat și cu mare glas ai strigat: Unul este Dumnezeu-Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, Dătătorul-de-viață Căruia-I cânt: Aliluia!

Icosul 3

Auzind această mărturisire a ta, Sfântă Marina, Olimvrie te ademenea prin cuvinte înșelătoare să-i fii soție, făgăduindu-ți din toate dulcețile lumii, dar tu cu bărbăție l-ai defăimat, iar pe Hristos, Mirele tău, L-ai lăudat, chemându-L în ajutor; pentru care tărie a ta te lăudăm așa:
Bucură-te, că silnicia tiranului cu tărie ai biruit;
Bucură-te, fecioară, că la necurații idoli n-ai jertfit;
Bucură-te, că sufletul curat l-ai păstrat pentru cerescul tău Mire;
Bucură-te, că pentru aceasta trupul l-ai dat spre chinuire;
Bucură-te, că a te uni cu Hristos ai dorit;
Bucură-te, că Sfânta Treime o ai mărturisit;
Bucură-te, mireasa lui Hristos cea în credință tare;
Bucură-te, Sfântă Marina, cea grabnic ajutătoare;
Bucură-te, că, respingându-l, păgânul te privea cu nespusă cruzime;
Bucură-te, că spre chinuire să fii dată a poruncit cu mare asprime;
Bucură-te, defăimătoarea amăgirilor lumești;
Bucură-te, iubitoarea frumuseților cerești;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 4

Fiind plin de mânie și ură, tiranul a părăsit amăgita-i dragoste și fără milă a poruncit să fii dezbrăcată de hainele tale și bătută cu vergi. Dar tu, întărită în credința lui Hristos, cu răbdare în rugăciune cântai: Aliluia!

Icosul 4

Răbdând chinurile grele, pământul se înroșea de sângele tău. Poporul, uimit și plin de jale, privea cum piere frumusețea ta, dar crudul Olimvrie ți-a înmulțit suferința, pironindu-te pe lemn și cu căngi sfâșiindu-ți trupul, iar tu cu mare bărbăție răbdai; pentru care noi îți strigăm așa:
Bucură-te, că neclintită ai rămas în chinuire;
Bucură-te, că lui Dumnezeu Îi aduceai mulțumire;
Bucură-te, că loviturile vergilor le răbdai;
Bucură-te, că pentru Domnul Hristos pătimeai;
Bucură-te, că puterea dumnezeiască te-a acoperit;
Bucură-te, că prin suferință multă te-ai sfințit;
Bucură-te, că pământul de sângele tău s-a înroșit;
Bucură-te, că prin aceasta pe satana l-ai zdrobit;
Bucură-te, că toate cu tăria diamantului le-ai răbdat;
Bucură-te, că prin calde rugăciuni sufletul ți-ai luminat;
Bucură-te, că pentru răbdarea ta cea multă Hristos te-a încununat;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 5

Ridicându-ți privirea la cer, te gândeai la pătimirile de pe Cruce ale Mirelui tău și cu dragoste și credință te rugai Lui: "Vrăjmașii m-au înconjurat, Doamne, caută spre mine, roaba Ta, și mă miluiește, ca din toată inima să-Ți cânt: Aliluia!".

Icosul 5

Întărită fiind în credința în Dumnezeu, nimic nu a putut să te despartă de dragostea Mirelui tău Hristos, nici sfaturile poporului, nici viclenele amăgiri, nici sălbăticia tiranilor sau asprele amenințări, ca să slujești idolilor, pentru care tărie a ta noi, minunându-ne, îți cântăm așa:
Bucură-te, că de Cerescul Mire nu te-ai despărțit;
Bucură-te, că în cruda chinuire mai mult L-ai iubit;
Bucură-te, că n-ai voit să slujești idolilor spurcați;
Bucură-te, că nu te-ai supus păgânilor blestemați;
Bucură-te, că ai suferit tăieturile uneltelor de fier;
Bucură-te, că gândind la Hristos, priveai liniștită la cer;
Bucură-te, că uneltirile păgânilor le-ai biruit cu tărie;
Bucură-te, că toate le-ai suferit cu bărbăție;
Bucură-te, că trupul tău s-a chinuit pe pământ;
Bucură-te, că sufletul strălucit a mers la Domnul cel Sfânt;
Bucură-te, de Cereasca împărăție râvnitoare;
Bucură-te, Muceniță în necazuri ajutătoare;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 6

Văzând tiranul eparh că nimic nu te poate înspăimânta, a poruncit să fii aruncată în temnița celor osândiți la moarte. Dar tu, Sfântă Muceniță Marina, deși aveai oasele goale în urma chinurilor, înălțai rugăciuni fierbinți lui Dumnezeu, ca să te întărească asupra vrăjmașilor, cântându-I: Aliluia!

Icosul 6

Stând singură în temnița întunecoasă, diavolul venind la tine în chip de câine, cu mare îndrăznire te înfricoșa, dar tu, cu multă bărbăție, cu ciocanul pe care l-ai găsit, în cap l-ai lovit până ce vedenia cea rea a pierit, și rugându-te lui Dumnezeu l-ai biruit, pentru care te lăudăm așa:
Bucură-te, Muceniță Marina, că multe răni ai răbdat;
Bucură-te, că păgânii în temniță te-au aruncat;
Bucură-te, că satana acolo te-a ispitit;
Bucură-te, că fără teamă capul cu un ciocan i-ai zdrobit;
Bucură-te, că atunci mare cutremur s-a făcut;
Bucură-te, că, rugându-te, satana a dispărut;
Bucură-te, că lumina cerească s-a arătat;
Bucură-te, că acoperișul temniței s-a ridicat;
Bucură-te, că Sfânta Cruce strălucea în văzduh;
Bucură-te, că Mirele tău te-a întărit prin Sfântul Duh;
Bucură-te, Sfântă Marina, ajutătoare a celor necăjiți;
Bucură-te, Muceniță, întărirea celor ispitiți;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 7

Deasupra Sfintei Cruci cea plină de lumină zbura o porumbiță albă care cu glas blând zicea: "Bucură-te, Marina, Muceniță a lui Hristos, că ai biruit pe satana, vrăjmașul cel rău, și curând vei veni în cămara Mirelui tău"; iar tu, bucurându-te de cele văzute și auzite, cântai Domnului: Aliluia!

Icosul 7

Duhul tău la această vedenie s-a înveselit, iar trupul, ca prin minune, de răni s-a tămăduit, dobândind frumusețea cea dintâi, și plină de bucurie Îi mulțumeai lui Dumnezeu, pentru care noi îți cântăm așa:
Bucură-te, Muceniță mult răbdătoare;
Bucură-te, către Domnul rugătoare;
Bucură-te, că El în temniță te-a cercetat;
Bucură-te, că rănile cele grele ți-a vindecat;
Bucură-te, că Duhul Sfânt ca o porumbiță a venit;
Bucură-te, că pentru suferință Domnului I-ai mulțumit;
Bucură-te, Muceniță, în credință și în nădejde întărită;
Bucură-te, fecioară curată de Domnul Hristos păzită;
Bucură-te, în ispitele noastre ajutătoare;
Bucură-te, Sfântă Marina, a satanei zdrobitoare;
Bucură-te, că de Mirele Hristos ai fost iubită;
Bucură-te, că de Duhul Sfânt ai fost ocrotită;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 8

A doua zi, fiind din nou scoasă la judecată, spre mirarea tuturor erai deplin sănătoasă și vindecată de rănile trupului, dar ei, rătăciți fiind, credeau că zeii te-au ajutat. De aceea tu i-ai înfruntat și cu tărie ai mărturisit puterea lui Hristos cea vindecătoare, cântând cu veselie: Aliluia!

Icosul 8

Olimvrie, văzând statornicia, curajul și credința ta în Dumnezeu, a poruncit să-ți ardă spatele și coastele cu făclii aprinse, dar tu mai cu putere te rugai și în tăcere răbdai chinurile grele, pentru care cu bărbăție te lăudăm așa:
Bucură-te, Sfântă Marina, cea vindecată de Domnul;
Bucură-te, că în suferință ajuți pe tot omul;
Bucură-te, că văzându-te poporul mult s-a minunat;
Bucură-te, că și noi mijlocitoare în cer te-am câștigat;
Bucură-te, că în chinuri gândul tău era numai la Cel de Sus;
Bucură-te, Muceniță, că pe tiran l-ai răpus;
Bucură-te, că trupul cu făclii ți-a fost ars;
Bucură-te, că mireasă lui Hristos ai rămas;
Bucură-te, că pe Dumnezeu L-ai slăvit în suferință;
Bucură-te, că toate chinurile te-au întărit în credință;
Bucură-te, că prin răbdare ai câștigat cununa;
Bucură-te, că în ceruri te veselești întruna;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 9

După ce te-a izbăvit Domnul de la astfel de muncire, ai strigat: "Doamne, m-ai învrednicit să merg prin foc pentru Tine, ajută-mă să trec și prin apa Sfântului Botez". Acestea auzind tiranul, te-a aruncat într-un butoi cu apă, iar tu, afundându-te, în rugăciuni cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Aruncată fiind de slujitorii idolești în apă, te rugai Domnului Hristos ca această afundare să-ți fie Sfântul Botez pentru a doua naștere în viața veșnică și – o, minune! – cutremur mare s-a făcut, legăturile s-au desfăcut, slujitorii îngroziți au fugit, iar tu te-ai mântuit, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, Muceniță, că în chinuri grele ai fost cu folos;
Bucură-te, că, aruncată în apă, Botez ai cerut lui Hristos;
Bucură-te, că păgânii au vrut să te înece;
Bucură-te, că voința și credința n-au putut să ți le plece;
Bucură-te, că în suferință Domnul te-a cercetat;
Bucură-te, că frumoasă vedenie cerească ți-a arătat;
Bucură-te, că răbdarea ți-a fost răsplătită;
Bucură-te, că de toți ești preamărită;
Bucură-te, fecioară sfântă, întărirea celor ce se nevoiesc;
Bucură-te, grabnică ajutătoare celor ce se mântuiesc;
Bucură-te, că pentru cei ce-ți poartă numele ești ocrotitoare;
Bucură-te, că pentru cei din necazuri ești izbăvitoare;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 10

Cei care erau de față când în apă ai fost aruncată au văzut din cer o lumină pogorându-se și o porumbiță albă având în cioc o coroniță de aur pe care o atingea de creștetul tău, iar tu, bucurându-te, Îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Vedenia cerească de mulți a fost văzută, cum din cer stâlp de foc venea până la tine, având crucea raze luminoase și porumbița cu glas lin s-a auzit zicând: "Pace ție, Marina! Mireasa lui Hristos, acum vei primi cununa muceniciei și te vei odihni în ceruri", pentru care noi te lăudăm așa:
Bucură-te, că prin vedenie ai fost întărită;
Bucură-te, că de Hristos ai fost răsplătită;
Bucură-te, că în ceruri acum locuiești;
Bucură-te, că acolo cu mucenițele te veselești;
Bucură-te, că, din apă, vie ai ieșit botezată;
Bucură-te, că în cer și pe pământ ești lăudată;
Bucură-te, că din ceruri ne trimiți putere;
Bucură-te, că satana, când te pomenim, pe loc piere;
Bucură-te, Muceniță, a fecioarelor tărie;
Bucură-te, sprijinitoarea celor ce se roagă ție;
Bucură-te, că prin tine creștinii s-au întărit;
Bucură-te, că pe Hristos Mirele tău mult L-ai iubit;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 11

Poporul venit la priveliște s-a cutremurat de puterea dumnezeiască, cum din munci ai fost scăpată, iar marele tiran Olimvrie, temându-se de întoarcerea lor spre Dumnezeul cel Adevărat, a poruncit să fie uciși toți cei care Îl mărturisesc pe Hristos și-I cântă Lui: Aliluia!

Icosul 11

După suferirea chinurilor, întărită fiind în credința creștină, te-au scos afară din cetate și a poruncit tiranul să fii ucisă cu sabia. Atunci toți s-au înspăimântat, pământul s-a cutremurat, călăului din mână sabia i-a căzut, iar tu plină de curaj așteptai împlinirea poruncii de a-ți jertfi viața, pentru care îți cântăm așa:
Bucură-te, Sfânta Marina, că de sabie ai fost tăiată;
Bucură-te, că de Hristos la cer ai fost luată;
Bucură-te, că la moartea ta pământul s-a cutremurat;
Bucură-te, că pe satana l-ai rușinat;
Bucură-te, că prin răbdarea ta cea multă capul i-ai zdrobit;
Bucură-te, că pentru Hristos mult ai pătimit;
Bucură-te, de vrăjmași risipitoare;
Bucură-te, de cerești daruri împărțitoare;
Bucură-te, că acum cu îngerii în ceruri petreci;
Bucură-te, că te veselești cu Mirele ceresc pe veci;
Bucură-te, a noastră ocrotitoare în nevoi;
Bucură-te, rugătoare la Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 12

Sfântă Muceniță Marina, prin munci grele și chinuri mari, frumoasă ca aurul cel curățit de șapte ori în foc, ai trecut hotarul cel îngust al vieții tale, ajungând la Mirele cel fără de moarte, de la Care ai primit cununa biruinței, bucurându-te în cămara cea cerească, împreună cu fecioarele cele înțelepte cântându-I Lui: Aliluia!

Icosul 12

Paharul cel amar al pătimirilor l-ai băut, Sfântă Marina, săvârșindu-ți viața prin mucenicie, pentru care sufletul tău a intrat în dulceața raiului, iar trupul tău cel mucenicesc împrăștie în jur mirosul cel minunat, veselind pe toți creștinii. Și acum trimite nouă, celor ce prăznuim pomenirea ta, daruri și ajutor din ceruri, ca să-ți cântăm cu dragoste așa:
Bucură-te, Muceniță Marina, a raiului moștenitoare;
Bucură-te, că în veci ești luminată de Cerescul Soare;
Bucură-te, preafrumoasă mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, că bisericilor le dai mult folos;
Bucură-te, turturea dulce glăsuitoare;
Bucură-te, a Sfintei Treimi mărturisitoare;
Bucură-te, și te roagă pentru noi, cei oropsiți;
Bucură-te, și ne ajută pe noi, cei ispitiți;
Bucură-te, Muceniță răbdătoare pentru credință;
Bucură-te, că ești stâlp și pildă celor din suferință;
Bucură-te, că icoana ta sfântă o sărutăm;
Bucură-te, că prăznuirea ta cu bucurie o lăudăm;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 13

O, Sfântă Mare Muceniță a lui Hristos Marina, cea care pentru Hristos viața ți-ai jertfit și adevărata credință ai mărturisit, în ceruri acum te veselești, laudă aducând Sfintei Treimi împreună cu cetele mucenicilor. Roagă-te pentru noi Mirelui tău să ne întărească în credință, de ispite să ne păzească, de vrăjmași să ne mântuiască, de foc, de apă și de necazuri să scăpăm, ca pe Dumnezeu, prin tine, să-L lăudăm cântându-I: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Născută fiind din părinți de bun neam, dar necredincioși, de copilă ai rămas orfană de mamă, iar tatăl tău, Edesie, slujitor idolesc, te-a dat spre îngrijire la o femeie în afara cetății, de la care ai învățat și te-ai întărit în credința în Dumnezeu. Pentru aceasta îți zicem așa:
Bucură-te, floare aleasă dintre spinii idolești;
Bucură-te, că ai dorit Domnului să-I slujești;
Bucură-te, că la doisprezece ani în Hristos ai crezut;
Bucură-te, că dulceața învățăturii creștine bine ai cunoscut;
Bucură-te, că pe Mirele Hristos L-ai dorit fierbinte;
Bucură-te, că ai început să urmezi ale Lui cuvinte;
Bucură-te, că nimic dintre cele pământești nu mai cugetai;
Bucură-te, că numai de numele lui Hristos grăiai;
Bucură-te, că ai dorit viața și veșnica fericire;
Bucură-te, că ai urât deșertăciunea lumii și a ei rătăcire;
Bucură-te, că ai crezut în Cel ce a făcut cerul și pământul;
Bucură-te, că aceasta ai mărturisit cu cuvântul;
Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Condacul 1

Frumoasă floare crescută între spinii idolești și împodobită cu frumuseți sufletești, având minte cu bună înțelegere și inimă aprinsă de văpaia dragostei dumnezeiești, Sfântă Mare Muceniță Marina, vorbeai mereu de Mirele tău Hristos și de veșnica împărăție, așteptând cu dorire să-ți jertfești viața și să te unești cu El, pentru care îți cântăm: Bucură-te, Sfântă Marina, Mare Muceniță a lui Hristos!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Marina

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mari Mucenițe Marina - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni
(24 aprilie)

FB Mess WA Like Sfânta Cuvioasă Elisabeta, făcătoarea de minuni, cu rugăciunea tămăduia toate bolile trupești, iar cu cuvintele și cu sfaturile de Dumnezeu insuflate, vindeca sufletele omenești. Prăznuirea ei în calendarul ortodox se face […]

† Sfânta Mare Muceniță Fevronia
(25 iunie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Fevronia a făcut nenumărate minuni prin sfintele sale moaște, vindecând pe mulți bolnavi și izgonit duhurile necurate din cei posedați. Este serbată în calendarul ortodox în data de […]

† Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului
(14 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Grigore Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, a fost unul dintre cei mai profunzi și mai originali teologi ai Bisericii Ortodoxe din secolul al XIV-lea. El este unul dintre cei mai cunoscuți membri […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram