Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli

5/5 - (3 votes)

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli, se poate citi pentru cei bolnavi, pentru cei din închisori sau pentru cei bântuiți de duhurile necurate, Sfânta Anastasia fiind tămăduitoare și ajutătoare pentru toți cei care îi cer ajutorul cu dragoste și cu credință. Sfânta Mare Muceniță Anastasia Farmacolitria (Vindecătoarea) este numită și „Izbăvitoarea de boli”, „Izbăvitoarea de otravă” sau „Purtătoarea de leacuri” și nu trebuie confundată cu Sfânta Muceniță Anastasia Romana serbată în data de 29 octombrie.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli, trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli - text

Tropar - Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli, glasul al 4-lea

Cu adevăratul nume al Învierii biruitoare ești numită, Muceniță a lui Hristos, că tu i-ai înfruntat prin răbdare pe vrăjmașii tăi, de dragul lui Hristos, Mirele tău, pe care L-ai iubit. Roagă-te Lui să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Sfintei alese a lui Hristos, binecuvântatei Mari Mucenițe Anastasia, îi aducem cântări de laudă, pentru că are multă îndrăzneală înaintea Domnului pentru toate necazurile, durerile și bolile celor credincioși, iar noi cu dragoste îi strigăm: Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Icosul 1

Ai devenit ca un înger cu minte curată, după ce L-ai cunoscut pe Dumnezeu, și ai învățat tot ce este văzut și nevăzut, și noi, lăudând învățătura înțeleaptă pe care ai primit-o de la sfântul mucenic Hrisogon, strigăm cu dragoste:
Bucură-te, ceea ce ai iubit credința în Hristos;
Bucură-te, că ai urmat evlavia mamei tale Fausta;
Bucură-te, cea care ți-ai păstrat curăția fecioriei tale;
Bucură-te, că ai fost mereu păzită de îngeri;
Bucură-te, că te-ai apropiat de Dumnezeu prin curăția ta;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 2

Văzând Sfânta Anastasia că mulți creștini suferă în temnițe pentru numele și învățătura lui Hristos, a început a le sluji cu râvnă, mângâindu-i și vindecându-i, iar noi îi cântăm cu vrednicie lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 2

Sfânta Anastasia, aleasă de Dumnezeu, nesocotind hainele de valoare, se îmbracă în taină în hainele cerșetorilor și intră în temnițe pentru a le sluji ca mărturisitoare a lui Hristos, iar noi, urmând-o cu mintea, o chemăm cu dragoste:
Bucură-te, vizitatoarea celor închiși în temnițe;
Bucură-te, mângâietoarea mărturisitorilor lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai risipit aurul și argintul pentru ei;
Bucură-te cu cei care au dobândit Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, că ai spălat mâinile și picioarele sfinților și le-ai curățat părul;
Bucură-te, că L-ai luat exemplu pe Iisus Hristos;
Bucură-te, ceea ce le-ai vindecat bolile;
Bucură-te, că le-ai îngropat trupurile;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 3

Întărită cu putere de sus, Sfântă Muceniță, slujeai cu evlavie sfinților ca să-l rușinezi pe diavol care urând orice virtute, a îndemnat-o pe slujnică să îți dezvăluie faptele în fața soțului tău necredincios. Noi, lăudând bunătatea ta, Anastasia, cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 3

Aveai o dragoste mare în Domnul pentru toți cei care suferă pentru numele lui Hristos în temnițe, chiar dacă mulți ani ai fost închisă ca într-o închisoare în casa soțului rău necredincios; iar noi minunându-ne de curajul tău strigam către tine:
Bucură-te, păzitoare harnică a poruncilor lui Hristos:
Bucură-te, nu în cuvânt, ci în fapta care îl împlinește pe acesta;
Bucură-te, că ești gata să-ți dai sufletul pentru prietenii tăi;
bucură-te, că ai primit multă amărăciune pentru Hristos;
Bucură-te, îndurare neclintită față de cei puternici;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 4

Soțul tău, ținându-te captiva și ca o roabă, Sfânta Anastasia, s-a năpustit cu furie împotriva ta și ți-a pricinuit multe chinuri, iar noi, amintindu-ne de amărăciunea și de suferințele tale, îi cântăm Domnului care te-a întărit: Aliluia.

Icosul 4

Auzind fericita Anastasia că sfântul ei învățător Hrisogon a îndurat mult pentru Hristos, ea l-a urmat în suferințe și i-a scris în secret: „Învățătorule, aștept a muri și nu mi-a rămas altceva decât numai dându-mi sufletul, să cad moartă.” Noi, lăudându-ți răbdarea, nu suntem vrednici a zice:
Bucură-te, ceea ce nu ți-ai cruțat trupul cinstit;
Bucură-te, ceea ce ai vrut să-ți risipești averea înaintea lui Dumnezeu de dragul săracilor;
Bucură-te, că ai cumpărat prin aceasta înțelepciune;
Bucură-te, cea care ai grija celor care suferă în legături;
Bucură-te, că le-ai slujit cu râvnă;
Bucură-te, cea care ai intrat în temnițe fără teamă;
Bucură-te, cea care ai intrat fără să te întorci în Slava Cerească;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 5

Ca o stea evlavioasă apărută în țara Romei, mare Muceniță Anastasia, tu îi vizitei pe cei care suferă pentru Hristos în temnițe și care în inimile lor ard în credință, dar strigă mereu cu tine către Mântuitorul Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 5

Văzându-o pe Anastasia învățătorul ei Sfântul Hrisogon în confuzia acestei lumi, i-a scris: „Fii cu răbdare ca în mijlocul mării, așteaptă pe Hristos, Care va veni la tine și întru tine însăți să strigi ca prorocul, zicând: «Pentru ce ești mâhnit sufletul meu și pentru ce mă tulburi? Nădăjduiește spre Dumnezeu, că mă voi mărturisi Lui, mântuirea mea și Dumnezeul meu», iar noi te numim pe tine:
Bucură-te, ceea ce ți-ai pus toată încrederea în Domnul;
Bucură-te, ceea ce ai îndurat asuprirea de dragul Cerului Împărăției;
Bucură-te, că prin curăția ta de înger ai fost cinstită să trăiești în ceruri;
Bucură-te, ceea ce te apropii de Dumnezeu prin durerile tale;
Bucură-te, ceea ce ai fost cinstită să vezi minunile Domnului Atotputernic și să le înțelegi;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvești de multe necazuri;
Bucură-te, că prin mijlocirea ta ne eliberezi de ispite;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 6

Întreaga lume creștină îți propovăduiește faptele cinstite, Mare Muceniță Anastasia, îți preamărește suferințele, îți slăvește mucenicia și cântă lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 6

Tu ai strălucit mai mult decât soarele cu virtuțile tale în marele oraș Roma, când s-a împlinit profeția învățătorului tău, Sfântul Hrisogon, despre moartea soțului tău lipsit dreapta credință. Eliberată de Dumnezeu, ai început să ai grijă de mucenicii lui Hristos cu tot mai multă râvnă; noi, privind cu drag la faptele tale, îți cântăm:
Bucură-te, ajutor zelos pentru cei suferinzi;
Bucură-te, că i-ai mângâiat pe prietenii lui Hristos cu cuvinte duhovnicești;
Bucură-te, învățătoare, care ai avut mare grijă de cele trei fecioare: Agapi, Hionia și Irina;
Bucură-te, că le-ai întărit pe ele în mucenicie;
Bucură-te, trup cinstit în locul ales așezat;
Bucură-te, ceea ce ai trăit durere în mintea ta;
Bucură-te, că inima ți-ai făcut-o locuință pentru Duhul Sfânt;
Bucură-te, că ai ars deplin în focul iubirii pentru Dumnezeu;
Bucură-te, că ai găsit apărarea Lui cerească;
Bucură-te, că prin curajul tău ai învins pe vrăjmașul mântuirii până la capăt;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 7

Dorința sfântului Hrisogon ca să moară pentru Hristos, a fost împlinită de Pronia Cerească; și tu când ai văzut moaștele cinstite ale învățătorului tău, sărutându-le cu blândețe, ai plâns, din adâncul sufletului tău cântând lui Dumnezeu: Aliluia.

Icosul 7

Domnul nostru ți-a dat iar har și putere, când ai început a umbla din oraș în oraș, vizitând pe cei care erau legați în lanțuri. Noi, în urma călătoriilor tale, strigăm dulce către tine:
Bucură-te, urmașă a pașilor lui Hristos;
Bucură-te, roaba multor sfinți;
Bucură-te, bucurie pentru cei greu încercați;
Bucură-te, nădejdea celor necredincioși;
Bucură-te, că dai cu aurul tău libertatea credincioșilor din legăturile închisorii;
Bucură-te, că ai cuvinte dumnezeiești care ne eliberează de legăturile fricii;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ne izbăvești de legăturile păcătoșeniei;
Bucură-te, ales model de trăire duhovnicească;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 8

Călătoria ta cu sfânta Muceniță Teodotia a adus multe minuni: celor bolnavi le dădeai darul vindecării, celor ce au murit le pregăteai înmormântarea, pe cei vii îi întăreai în faptele virtuții; ajuta-ne și nouă, nevrednicilor, sfântă, și du și rugăciunile noastre către Dumnezeu, cântându-I: Aliluia.

Icosul 8

Întreaga temnița a fost umplută de mult plâns și suspine, când ai venit mai devreme după obiceiul tău și nu ai fost lăsată să intri în numele lui Hristos la niciunul de la prizonieri, iar cei care au fost păziți toată noaptea, din porunca împăratului rău, au fost omorâți; noi, amintindu-ne durerea ta pentru prietenii lui Dumnezeu, strigăm așa:
Bucură-te, că ai căutat cu sârguință pe slujitorii lui Hristos în temnițe;
Bucură-te, milostivă care i-ai ajutat pe cei din temnițe;
Bucură-te, că ai luat crucea Domnului cu dragoste pe umerii tai;
Bucură-te, cea care ai fost cinstită ca pretutindeni să vezi minunile Domnului Atotputernic cu ochii înțelegători;
Bucură-te, că pentru dragostea ta pentru aproapele tău ai dobândit o mare îndrăzneală față de Dumnezeu;
Bucură-te, cea care trimiți vindecarea celor bolnavi;
Bucură-te, că ai înviat cu numele lui Dumnezeu pe cei pe jumătate morți;
Bucură-te, cea care ai cautat curăția lui Hristos;
Bucură-te, mare Muceniță preaslăvită;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 9

Oamenii cei răi au încercat să te înduplece să te închini idolilor, dar tu le-ai strigat fără teamă: „Sunt roaba lui Hristos și Îi cânt zi și noapte: Aliluia!”

Icosul 9

Mai marele preoților închinători la idoli a vorbit cu tine, cu lingușire încercând să îți prindă sfântul tău suflet. Dar tu, cunoscând toată viclenia vrăjmașului, i-ai rușinat pe chinuitori și ai schimbat tot răul în bine, privind fără teamă la instrumentele chinului și la toate chinurile. Noi, minunându-ne de curajul tău, te chemăm cu dragoste cântându-ți:
Bucură-te, ceea ce ai respins toată lumea închinătoare la idoli;
Bucură-te, că ai ales să accepți chinurile pentru Hristos;
Bucură-te, că ai ales să mergi la moarte cu dragoste;
Bucură-te, că i-ai surprins pe chinuitori cu răbdarea ta;
Bucură-te, că ai împodobit Biserica lui Hristos cu suferințele tale;
Bucură-te, ceea ce ai ales viața veșnică, pe Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai rușinat pe preotul slujitorilor la idoli;
Bucură-te, cea care ai călcat demonii în picioare;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 10

Mântuiește pe toți cei ce aleargă la tine, ajută-i prin rugăciunile tale, mare muceniță, înaintea Domnului și dă iertarea păcatelor celor care îți cinstesc suferința, și Îi strigă cu tine: Aliluia.

Icosul 10

Sfântă Anastasia, iubindu-L pe Împăratul Ceresc din toată inima, ai fost aruncată în închisoare pentru dulcele Iisus, răbdând foame și sete și întărindu-te prin rugăciune; iar noi slăvind suferința ta cinstită, îți cântam astfel:
Bucură-te, urmașa lui Hristos prin pătimire;
Bucură-te, cea împodobită cu slava biruinței;
Bucură-te, că ai strălucit în temniță pământească cu slava cerească;
Bucură-te, cea împreună cu sfinții mucenici;
Bucură-te, aducându-ți aminte de noi prin rugăciunea ta la Tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că dezlegi grabnic legăturile păcatelor noastre;
Bucură-te, că alungi demonii de la oameni;
Bucură-te, ceea ce îi călăuzești pe tâlhari pe calea dreptății;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 11

Îți aducem cântare din toată inima, slăvind suferința ta pentru Hristos și te rugăm, sfântă purtătoare de dragoste: cere-I milostivului Domn sănătate tuturor, viață lungă și biruință împotriva dușmanilor. Iar nouă, care îți lăudăm chinurile, da-ne pace și mântuire, să cântăm lui Dumnezeu pentru totdeauna: Aliluia.

Icosul 11

Cu o față strălucitoare și veselă, ai urmat suferința pregătită pentru tine de la chinuitori și cu gânduri vesele te numim:
Bucură-te, că ai fost închisă în temnița Illyrisians;
Bucură-te, ceea ce ai fost hrănită de nădejdea ta – Hristos;
Bucură-te, că ai fost izbăvită de scufundarea mării prin grija lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai fost întinsă între cei patru stâlpi;
Bucură-te, că ai fost ca Fiul lui Dumnezeu răstignit pe cruce;
Bucură-te, că ai fost arsă cu foc până la moarte;
Bucură-te, model de trăire duhovniceasca, ce ai fost eliberată de legături și trup;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 12

Curgând cu dragoste din icoana ta, Harul de sus este trimis la noi toți. Te rugăm să ceri Domnului iertarea păcatelor noastre, să le dai vindecare celor bolnavi și în suferințe, iar noi vindecați și recunoscători strigăm către minunatul Dumnezeu între sfinții Săi: Aliluia.

Icosul 12

Cântând chinurile tale pentru Hristos, ne închinăm înaintea suferinței tale, mare Muceniță, îți cinstim sfânta moarte și te rugăm să ne dai ajutorul din cer și nouă celor cei trăim în întunericul patimilor și al ispitelor, iar noi strigăm către tine:
Bucură-te, Sfântă mare muceniță;
Bucură-te, că ți-ai dat trupul ca jertfă evlavioasă în multe feluri de chinuri;
Bucură-te, turturică, zburând până la Ierusalimul cel mai Înalt;
Bucură-te, mireasă curată și desăvârșită a lui Hristos;
Bucură-te, cădelniță duhovnicească, aducând tămâie lui Dumnezeu pentru noi;
Bucură-te, bogată comoară a vindecărilor;
Bucură-te, îmbelșugat potir al darurilor lui Dumnezeu;
Bucură-te, salvatoarea tuturor;
Bucură-te, icoana luminoasă a vieții pentru toți cei care caută mântuirea;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 13

O, îndelung răbdătoare și minunată Sfântă Mare Muceniță Anastasia! Primește rugăciunea noastră de la slujitorii tăi nevrednici, adusă ție cu dragoste și cere de la Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din legăturile păcătoase, și să scăpăm prin rugăciunile tale de mânia lui Dumnezeu și de osânda veșnică și să fim răsplătiți în Împărăția Cerului cu tine în veci, cântându-I Lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Ai devenit ca un înger cu o minte curată, după ce L-ai cunoscut pe Dumnezeu, și ai învățat tot ce este văzut și nevăzut, și noi, lăudând învățătura înțeleaptă pe care ai primit-o de la sfântul mucenic Hrisogon, strigăm cu dragoste:
Bucură-te, ceea ce ai iubit credința în Hristos;
Bucură-te, că ai urmat evlavia mamei tale Fausta;
Bucură-te, cea care ți-ai păstrat curăția fecioriei tale;
Bucură-te, că ai fost mereu păzită de îngeri;
Bucură-te, că te-ai apropiat de Dumnezeu prin curăția ta;
Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Condacul 1

Sfintei alese a lui Hristos, binecuvântatei Mari Mucenițe Anastasia, îi aducem cântări de laudă, pentru că are multă îndrăzneală înaintea Domnului pentru toate necazurile, durerile și bolile celor credincioși, iar noi cu dragoste îi strigăm: Bucură-te, binecuvântată Mare Muceniță Anastasia, sfântă căutătoare a noastră și mijlocitoare pentru sufletele noastre întemnițate.

Rugăciune - Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli

O, îndelung răbdătoare și înțeleaptă Mare Muceniță Anastasia a lui Hristos! Cu sufletul tău stai în Rai la Tronul Domnului, dar pe pământ săvârșești vindecări cu harul dat ție; privește cu milostivire spre oamenii care vin și se roagă înaintea icoanei tale, cerându-ți ajutorul, fă rugăciuni, Sfântă, pentru noi către Domnul și cere iertarea păcatelor noastre, ajută-ne în lucrările milosteniei, întărindu-ne duhul în slujire cu blândețe, smerenie și ascultare, dă vindecare bolnavilor; celor care se întristează și celor care trăiesc în legături fii ajutătoareși mijlocitoare; roagă-te lui Dumnezeu să dăruiască tuturor sfârșit creștinesc și răspuns bun la înfricoșătoarea Judecată, ca și noi să ne învrednicim împreună cu tine să slăvim pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Mari Mucenițe Anastasia - izbăvitoarea de boli - APĂSAȚI AICI

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsiți apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Mucenic Caliopie
(7 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Caliopie este model pentru tânărul care, încă fiind la o vârstă fragedă, Îl mărturisește pe Hristos cu bărbăție și cu credință tare, pe care nici moartea nu a putut […]

† Sfântul Ierarh Chiril, Arhiepiscopul Ierusalimului
(18 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Chiril al Ierusalimului este unul dintre Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe din secolul al IV-lea care a reușit să mențină dreapta credință în ciuda tuturor încercărilor și opozițiilor. E […]

† Sfânta Mare Muceniță Chiriachi
(7 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Mare Muceniță Chiriachi este un model al curajului și al statorniciei mărturisirii credinței, cu un suflet tânăr și curat care a adăpostit pentru veșnicie profunzimea harului divin, având ca singurul […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram