Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii se poate citi pentru a cere de la Dumnezeu, prin rugăciunile Sfintei Lidia, tămăduire bolilor psihice și fizice, iar pentru cei care s-au depărtat de Dumnezeu întoarcerea la credința cea adevărată.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii - text

Tropar Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii, glasul al 4-lea

L-ai imitat pe Sfântul Apostol Pavel și pe alți apostoli, propovăduind pe Hristos care a înviat întregul pământ grecesc, și ai arătat tuturor credincioșilor calea mântuirii, sfântă Lidia cea întocmai cu Apostolii, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre!

Condacul 1

Sfânta aleasă a lui Hristos, cea întocmai cu Apostolii, Sfânta Lidia, ai strălucit cu credință în țara ta ca o stea strălucitoare, iar noi în această zi îți cântăm laude. Dar tu, care ai puterea îndrăznirii către Domnul, scoate-ne prin rugăciunile tale din toate necazurile și durerile noastre, iar noi te chemăm cu bucurie: Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Icosul 1

Creatorul îngerilor și Domnul oștirilor, știind voia ta cea bună te-a ales din orașul Filipi, Sfânta Lidia, să fii o predicatoare a Evangheliei lui Hristos. Si noi, văzând o asemenea bunăvoie a lui Dumnezeu pentru tine, în tandrețea inimilor noastre te chemăm:
Bucură-te, aleasa pentru mărturisirea lui Hristos;
Bucură-te, icoana trimisa de Sus a chipului smereniei soțiilor creștine;
Bucură-te, cea ce ai iubit adevărata înțelepciune;
Bucură-te, că pe Îngeri i-ai bucurat-o cu o viață evlavioasă;
Bucură-te, că ai înțeles adevărurile Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai cuprins propovăduirea Evangheliei în inima ta;
Bucură-te, că Biserica Ortodoxă strălucește prin tine;
Bucură-te, că numele tău este slăvit de creștinii din toată lumea;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 2

Văzând Domnul viața ta cea cuvioasă, binecuvântată Lidia, te-a pregătit să fii vas ales pentru primirea Duhului Sfânt, pentru aceasta noi Îi strigam lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Fiind luminată de Dumnezeu, înțeleapta Lidia, ai înțeles deșertăciunea acestei lumi vremelnice și cu inima ta curată ai crezut în Hristos, ascultând cuvintele Sfântului Apostol Pavel despre Mântuitorul Înviat. Pe noi ne întărești în virtuțile credinței, cei care te numim astfel:
Bucură-te, cea ce ai căutat cu sârguință adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci ai înțeles adevărata credință;
Bucură-te, ucenica credincioasă a Apostolului Pavel;
Bucură-te, încântata de duhul Evangheliei;
Bucură-te, că ai învățat înțelepciunea din cuvintele lui Pavel;
Bucură-te, căci ai făcut fapte creștine;
Bucură-te, că ai trăit pe pământ ca să placi lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai dobândit viața veșnică în Hristos;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 3

Prin puterea harului lui Hristos ai primit taina Botezului, și după ce te-ai îmbrăcat în El, ai luptat cu fapte bune, slăvită Lidia, încrezându-te în Unicul Dumnezeu adevărat, întărindu-te și toate zilele cântându-I: Aliluia!

Icosul 3

Ai avut o inimă plină de dragoste nemărginită, căci semințele sfintei credințe au rodit într-un pământ bun, dând roada bogata. Iar noi, fiind mișcați cum Domnul ți-a deschis inima în mod minunat pentru a primi credința în El, strigăm către tine:
Bucură-te, că ai devenit locașul Duhului Sfânt;
Bucură-te, cea ce te-ai umplut de Harul Lui;
Bucură-te, cea ce ai luminat poporul Tiatirian cu lumina credinței lui Hristos;
Bucură-te, că ai adus multe suflete la Hristos prin propovăduirea ta;
Bucură-te, că acum te veselești cu locuitorii cerului;
Bucură-te, că acum sălășluiești în Rai cu sfintele soții;
Bucură-te, căci nu-i părăsești pe cei ce se roagă la mila ta;
Bucură-te, că mijlocești în durerile noastre cu rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 4

Ai renunțat la tot pentru Domnul, neprihănită Lidia, și după ce ai trecut pe calea grea a vieții fără teamă, acum locuiești în lăcașurile Raiului, cântând Domnului împreuna cu Îngerii: Aliluia!

Icosul 4

Domnul a spus: "Astăzi s-a făcut mântuire pentru această casă". I-ai adus în casa ta pe Sfântul Apostol Pavel, Sila, Timotei și Luca, slăvită Lidia, și pacea lui Hristos a coborât la toți cei care trăiau în ea. Pentru aceasta noi te slăvim așa:
Bucură-te, că ai arătat dragoste pentru Apostolii lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai revenit din osteneli sub acoperișul locuinței tale;
Bucură-te, că i-ai hrănit din ceea ce aveai;
Bucură-te, că ai ascultat cu sârguință cuvintele apostolilor despre Dumnezeu Cuvântul;
Bucură-te, că l-ai urmat pe Sfântul Apostol Pavel și ai dorit să lucrezi pentru Hristos;
Bucură-te, că ai urmat pe urmele lor calea mântuirii;
Bucură-te, arătându-ne calea cea dreaptă spre viața veșnică;
Bucură-te, dând pace și binecuvântare familiilor evlavioase;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 5

Ai apărut ca o stea evlavioasă, Sfânta Lidia, când, luminată de lumina lui Hristos, ți-ai continuat trăirea luminoasă pe pământ, arătând calea către Hristos tuturor celor care vor să fie mântuiți și învățându-i să-I strige: Aliluia!

Icosul 5

Văzându-i pe oamenii care pier în întunericul idolatriei, Domnul Atotimilostiv a pus pașii tăi pe urmele Evangheliei adevărului, astfel încât propovăduirea către neamuri a fost luminată de lumina lui Hristos și de moștenitorii Împărăției Cerurilor. Pentru aceasta, noi, primind cuvântul Evangheliei, ascultând cu atenție, îți strigăm acestea:
Bucură-te, minunata aleasă a lui Dumnezeu;
Bucură-te, sfântă întocmai cu Apostoli;
Bucură-te, că ai dobândit pacea lui Hristos în sufletul tău;
Bucură-te, vestind oamenilor Împărăția Cerurilor;
Bucură-te, mijlocitoare călduroasă pentru noi înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, zeloasă îndrumătoare pentru mântuirea noastră;
Bucură-te, vas plin de har dumnezeiesc;
Bucură-te, mijlocind rugăciuni parfumate pentru noi;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 6

Ai fost propovăduitoarea adevăratei credințe a lui Hristos, trăind o viața evlavioasă, Sfântă Lidia, vestind Evanghelia lui Hristos în Filipi și în alte orașe și învățându-i să Îi cânte împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 6

Ai fost ucenica Sfântului Apostol Pavel și ai strălucit ca o stea în părțile Greciei, umblând ca un felinar duhovnicesc de la răsărit până la apus, vestind adevărurile cerești tuturor celor care vor să trăiască cu evlavie. Iar noi care dorim să trăim în adevărata credință, strigam către tine:
Bucură-te, căci ai crescut duhovnicește prin harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce îi călăuzești pe credincioși către Hristos pe calea mântuirii;
Bucură-te, căci ai dobândit pacea lui Hristos Dătătorul de Viață, ca un diamant prețios;
Bucură-te, că inima ta are o comoară neprețuită, pe Iisus Hristos;
Bucură-te, cea ce ai devenit sălașul Duhului Sfânt;
Bucură-te, cea ce împlinit poruncilor lui Hristos;
Bucură-te, căci mireasma cuvintelor lui Hristos a fost pentru tine parfumata ca un crin;
Bucură-te, cea ce risipești întunericul răutății păgâne;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 7

Ca să îi fi bineplăcută lui Dumnezeu, i-ai învățat cu sârguință pe cei nou veniți la Hristos să părăsească închinarea la idoli, să creadă în Unicul Dumnezeu adevărat și, după ce și-au ridicat mintea și inimile către Cer, să-L strige în laudă: Aliluia!

Icosul 7

Domnul, neprihănită Lidia, te-a arata ca un nou profesor de ortodoxie și învățător al evlaviei și purității, ca o propovăduitoare aleasă a Evangheliei, iar acum poporul Său te slăvește. Fii și pentru noi invadatoare și ridică rugăciuni la Dumnezeu pentru cei care îți spun aceste cuvinte:
Bucură-te, că ai aprins în inima ta o iubire nestinsă pentru Dumnezeu;
Bucură-te, lucrătoare credincioasă a lui Hristos, care ai mers pe urmele Lui;
Bucură-te, căci ne ții pe calea mântuirii;
Bucură-te, că ne faci vrednici de binecuvântări veșnice prin mijlocirea ta;
Bucură-te, arătând lumina adevărului Evangheliei;
Bucură-te, eliberându-ne de amăgirile păgâne;
Bucură-te, dragoste duhovnicească, care ne încânți simțurile cu bucuria Raiului;
Bucură-te, atotputernică purtătoare de har, cu care ne ungi sufletul;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 8

După ți-ai sfârșit viața pământească cu evlavie, ai ajuns la odihna cerească, slăvită Lidia, dar nu îi lași pe cei care ți se roagă cu dragoste și credință, căci Dumnezeu primește rugăciunile tale pentru noi și ne ajuți în necazuri și nenorociri. De aceea, mulțumim pentru harul ce îl primim de la Dumnezeu care te-a mărit, și Îi cântăm cu dragoste: Aliluia!

Icosul 8

Ai îmbrățișat cu râvnă credința în Dumnezeu, și slujirea ta în Biserica Domnului din Filipi ți-a plăcut, aducând fecioare și soții evlavioase din întunericul păcatului la lumina minunată a Evangheliei. Pentru aceasta, de dragul hainei Botezului pe care ai îmbrăcat-o, îți aducem laude cântând:
Bucură-te, glasul lui Hristos, chemându-ne în turma Lui;
Bucură-te, că ai luminat pe mulți oameni cu cunoașterea adevăratului Dumnezeu;
Bucură-te, eliberarea noastră din sclavia păcătoasă;
Bucură-te, întărirea noastră pe calea mântuitoare;
Bucură-te, minunata campioană a credinței lui Hristos;
Bucură-te, ajutor pentru cei care caută mântuirea;
Bucură-te, frumusețe și laudă pentru soțiile înțelepte;
Bucură-te, aducerea noastră la slava cerească;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 9

Împodobită cu toate virtuțile și întocmai cu Apostolii în a vesti Evanghelia lui Hristos, ai trăit în comuniune cu El și viața ta a fost minunată, Sfânta Lidia cea Înțeleaptă, ascultând cu evlavie și atingând înălțimile îngerilor, căci ai adus mulți necredincioși la Hristos, căruia noi Îi strigam: Aliluia!

Icosul 9

Cei născuți pe pământ nu laudă îndeajuns faptele tale, Slăvita Sfânta Lidia, căci ai străbătut toată țara grecească predicând despre Hristos cel Înviat, făcând minuni luminate. Iar noi ne rugăm către tine: strălucește raze de lumină asupra inimilor noastre suferinde, strigându-ți astfel:
Bucură-te, că ai renunțat complet la lumea păcătoasă;
Bucură-te, căci L-ai iubit pe Hristos din toată inima;
Bucură-te, mireasma cerească parfumată;
Bucură-te, înnoind sufletul nostru prin Harul cel ni-l aduci în dar;
Bucură-te, vestind tuturor vestea cea bună a măreției lui Dumnezeu;
Bucură-te, chemându-i pe toți la cântarea slavei Domnului;
Bucură-te, slujitoare adevărata a lui Hristos;
Bucură-te, propovăduitoare harnica a pocăinței;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 10

Trezește-I pe cei care cauta mântuire, fii un ajutor puternic prin rugăciunile tale înaintea lui Dumnezeu, Sfânta Lidia, căci prin aceasta Creatorul și Mântuitorul nostru ne va ierta toate păcatele, iar noi strigam către El: Aliluia!

Icosul 10

Ești un zid puternic și un refugiu sigur pentru toți cei care cheamă numele tău și toți cei care te iubesc și te cinstesc, Sfânta Lidia; te rugam să fii pentru noi acoperire și apărare împotriva tuturor dușmanilor văzuți și nevăzuți, și noi îți cinstim sfânta amintire și strigăm cu evlavie:
Bucură-te, alungătoarea întunericului păgân;
Bucură-te, săditoare neobosită a Cuvântului lui Hristos pe pământ;
Bucură-te, căci acum trăiești veșnic în fața celor aleși de Dumnezeu să viețuiască în ceruri;
Bucură-te, că duci tămâia rugăciunii pentru noi la Dumnezeu;
Bucură-te, comoara minunilor lui Hristos;
Bucură-te, refugiu puternic creștinilor;
Bucură-te, cea ce ai plăcut lui Dumnezeu prin viața ta;
Bucură-te, că ai rămas credincioasa Lui până la sfârșit;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 11

Te răsplătim cu un cântec de mulțumire, Sfânta Lidia, căci tu însăți te-ai convertit de la pierderea veșnică la mântuire, le ești ajutor altora și îi aduci pe toți cu tine în Rai și îi înveți să cânte Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 11

Cu razele strălucitoare ale minunilor strălucești și ne luminezi inimile cu lumina adevărului Evangheliei, Preafericita Lidia, ca noi, slăvindu-L pe Adevăratul Dumnezeu să devenim moștenitorii Împărăției Cerurilor și să ne bucuram împreună cu tine și cu toți sfinții. Pentru aceasta, primește această laudă de la noi:
Bucură-te, biserica vie a lui Dumnezeu;
Bucură-te, slujitoare credincioasa a Preasfintei Treimi;
Bucură-te, iubită fiică a lui Dumnezeu;
Bucură-te, căci sfinții Apostoli te-au învățat credința în Adevăratul Dumnezeu;
Bucură-te, că viața ta în Dumnezeu este proslăvită;
Bucură-te, căci ai avut încredere deplină în Domnul;
Bucură-te, încununata cu o cunună de slavă de la Dumnezeu;
Bucură-te, plin de harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 12

Cere Harul Preasfântului Duh pentru noi care alergam la tine cu dragoste, Sfânta Lidia, ca fiind luminați și întăriți de sus, să mergem fără îndoială pe calea mântuirii care duce la Împărăția Cerurilor, unde toți sfinții cântă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Cântând lucrările și faptele tale multe și glorioase, în Evanghelia lui Hristos înălțându-te, te binecuvântăm, Sfânta Lidia, îți cinstim cinstita amintire, îți slăvim răbdarea și virtuțile și îți lăudăm sfârșitul binecuvântat. Pentru aceasta, primește cu plăcere de la noi acest cântec dulce:
Bucură-te, că ai purtat binecuvântarea jugului lui Hristos cu bucurie;
Bucură-te, căci te-ai întristat cu dragoste nestinsă pentru Hristos;
Bucură-te, împodobita cu o coroană nestricăcioasă de la El;
Bucură-te, că ai dobândit comoara Cerească prin smerenie și răbdare;
Bucură-te, propovăduitoare neînfricata a credinței creștine;
Bucură-te, vindecătoare a bolilor psihice și fizice;
Bucură-te, refugiu puternic creștinilor;
Bucură-te, căci dai trăiri duhovnicești oamenilor evlavioși;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 13

O, sfântă și neprihănită Lidia, primește această puțină rugăciune și ne vindecă de bolile psihice și fizice, apără-ne de toți dușmanii văzuți și nevăzuți și roagă-L pe Domnul să ne scape de chinurile veșnice, să cântăm cu tine în Împărăția Sa: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Creatorul îngerilor și Domnul oștirilor, știind voia ta cea bună te-a ales din orașul Filipi, Sfânta Lidia, să fii o predicatoare a Evangheliei lui Hristos. Si noi, văzând o asemenea bunăvoie a lui Dumnezeu pentru tine, în tandrețea inimilor noastre te chemăm:
Bucură-te, aleasa pentru mărturisirea lui Hristos;
Bucură-te, icoana trimisa de Sus a chipului smereniei soțiilor creștine;
Bucură-te, cea ce ai iubit adevărata înțelepciune;
Bucură-te, că pe Îngeri i-ai bucurat-o cu o viață evlavioasă;
Bucură-te, că ai înțeles adevărurile Împărăției lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai cuprins propovăduirea Evangheliei în inima ta;
Bucură-te, că Biserica Ortodoxă strălucește prin tine;
Bucură-te, că numele tău este slăvit de creștinii din toată lumea;
Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Condacul 1

Sfânta aleasă a lui Hristos, cea întocmai cu Apostolii, Sfânta Lidia, ai strălucit cu credință în țara ta ca o stea strălucitoare, iar noi în această zi îți cântăm laude. Dar tu, care ai puterea îndrăznirii către Domnul, scoate-ne prin rugăciunile tale din toate necazurile și durerile noastre, iar noi te chemăm cu bucurie: Bucură-te, Sfântă Lidia, care înalți rugăciuni calde la Dumnezeu pentru sufletele noastre!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii

O, Sfântă Lidia cea întocmai cu Apostolii, care ridici rugăciuni calde pentru noi înaintea lui Dumnezeu! Alergăm la tine cu credință și dragoste și te rugăm: fii ajutătoare în toate lucrurile spre binele nostru, să ne luminăm mintea și inima cu lumina Evangheliei lui Hristos, astfel încât să înflorim în credință, evlavie și în iubirea pentru Domnul. Cere pentru noi de la Dumnezeul Preafericit tot ce este bun și util în viața vremelnica și veșnică, ca să trăim înțelepțiți de Dumnezeu aici și să primim moștenirea binecuvântărilor veșnice în Împărăția Cerească a lui Hristos, Dumnezeul nostru, căruia împreuna cu Tatăl și cu Duhul Sfânt I se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Lidia, cea întocmai cu Apostolii - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul
(2 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Porfirie Kavsokalivitul, noul făcător de minuni, a fost omul lui Dumnezeu, care-i iubea pe toți, la fel, fără excepție, primindu-i cu blândețe în chilia lui și fiecăruia dintre aceștia […]

† Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei
(12 octombrie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Cosma, Episcopul Maiumei, cunoscut și sub numele de Cosma Melodul sau Cosma cel Tânăr a fost un "scriitor de cântări" (imnograf sau melod) al Bisericii Răsăritului și frate prin […]

† Sfântul Ierarh Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei
(1 ianuarie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Vasile cel Mare este unul dintre cei mai importanți părinți ai Bisericii Ortodoxe, fiind totodată și unul dintre cei mai mari teologi creștini. El este sărbătorit în calendarul ortodox […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram