Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria

4.5/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria se poate citi pentru a cere sfintei să ne lumineze mintea pentru a putea să ne întoarcem de la păcat cu pocăință și să ne întărim inimile noastre în timpul ispitelor pentru a ne elibera de puterea diavolului.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria - text

Tropar la Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Teodora, duhul tău.

Condacul 1

Plângând amar pentru păcatul tău te-ai îmbrăcat în haină și în cuget bărbătesc, Sfântă Cuvioasă Teodora, iar prin rugăciune și pocăință ai primit iertarea și Mila lui Dumnezeu, fericindu-te acum cu Îngerii în Rai. Caută și spre noi cei mult păcătoși care te strigăm cu umilință: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Icosul 1

Îngerii cei luminoși din Ceruri s-au mirat de bărbăția cu care ai înfruntat firea femeiască, Sfântă Teodora, și luând alt nume și înfățișare nouă te-ai arătat pe tine vrednică de a fi numită "dar cinstit și iubit lui Dumnezeu". Te rugăm să primești această rugăciune, prin care te slăvim așa:
Bucură-te, cuget smerit și ascultare desăvârșită;
Bucură-te, nevoindu-te prin posturi îndelungate;
Bucură-te, întărindu-ți voința cu Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, trăind viață îngerească în trup omenesc;
Bucură-te, că ai supus sălbăticia fiarelor cu puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, rănind vicleanul diavol cu sabia smereniei;
Bucură-te, cea binecuvântată cu darul lacrimilor;
Bucură-te, răbdând asprimea pustiei pentru dulceața Raiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 2

Fiind o femeie de neam bun din Alexandria, trăiai cununată după lege cu un bărbat, Sfântă Cuvioasă Teodora, însă vicleanul diavol a uneltit să te piardă printr-un tânăr bogat care vroia să te ducă la păcatul desfrânării. Acesta a tocmit o vrăjitoare pentru a te sfătui să cazi în ispitire, și tu te-ai dus să vorbești cu ea, căci nu te rugai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Vrăjitoarea te-a amăgit, spunându-ți că dacă faci păcatul pe întuneric, Dumnezeu nu îl vede, iar tu, Sfântă Teodora, fiind femei tânără și neînvățată ai crezut-o, săvârșind păcatul noaptea pe ascuns. Te chemăm să ne ajuți, Sfântă, să nu cădem în înșelăciunile diavolului și îți zicem așa:
Bucură-te, că venind ziua, mintea ta s-a luminat de adevăr;
Bucură-te, că ai cunoscut păcatul săvârșit;
Bucură-te, că te-ai rușinat și te-ai căit;
Bucură-te, că îți băteai trupul și îți smulgeai părul din cap;
Bucură-te, că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului;
Bucură-te, că El uneori îngăduie uneori cădere mare pentru îndreptare desăvârșită;
Bucură-te, că fapta te-a deșteptat la pocăință;
Bucură-te, că doreai din tot sufletul iertarea Domnului;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 3

Copleșită fiind de întristare, te-ai dus la o mănăstire de fecioare, Sfântă Cuvioasă Teodora, unde stareța te-a mângâiat și ți-a adus aminte de femeia păcătoasă din Evanghelie, care cu lacrimi a spălat picioarele lui Hristos și cu perii capului ei le-a șters și a câștigat de la Dumnezeu iertare de păcatele sale, lucru pentru care i-ai mulțumit și ei și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Apoi te-ai dus acasă, ți-ai tăiat părul capului, te-ai îmbrăcat în veșminte de bărbat și ai ieșit noaptea pe ascuns, fugind de lume și de păcate, Sfântă Teodora. Ai ajuns la o mănăstire de bărbați și acolo ai cerut să te primească frate viețuitor cu ei, iar noi te lăudăm:
Bucură-te, că te-ai dat drept bărbat cu numele Teodor;
Bucură-te, că starețul mănăstirii ți-a încercat răbdarea și dorirea;
Bucură-te, că te-a primit și ți-a poruncit să faci ascultările mănăstirii;
Bucură-te, că trăiai în smerenie și în supunere;
Bucură-te, că ziua și noaptea cădeai la îndurările lui Dumnezeu;
Bucură-te, că mai mare era pocăința decât păcatul făcut;
Bucură-te, că ți-ai tăiat voia prin lepădarea de sine;
Bucură-te, că te-ai făcut înger în trup, vas al Duhului Sfânt;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 4

Aproape de mănăstire era un iezer, unde viețuia un crocodil care adeseori ieșea și ucidea oameni și animale, iar egumenul te-a trimis să aduci apă, vrând să știe ce e în tine, Sfântă Cuvioasă Teodora. Dar tu te-ai dus cu nădejde în Dumnezeu că faci ascultare, te-ai urcat pe spinarea crocodilului care te-a dus la mijlocul lacului să iei apă, apoi ai legat fiara ca să nu mai vatăme pe nimeni și ea de îndată a murit, iar tu i-ai mulțumit lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Unii monahi s-au pornit cu invidie către tine, Sfântă Teodora, spunând că ai făcut aceasta cu farmece, și au uneltit ca noaptea să te trimită cu vicleșug cu o scrisoare la o altă mănăstire, iar drumul până acolo era plin de fiare sălbatice. Noi ne rugăm ție așa:
Bucură-te, că ai pornit la drum fără teamă, în miez de noapte;
Bucură-te, că o fiară a mers înaintea ta toată calea, apărându-te;
Bucură-te, că ajungând la mănăstire, fiara a intrat pe neștiute cu tine;
Bucură-te, că a vrut să omoare un monah;
Bucură-te, că tu ai certat-o și ea a murit pe loc;
Bucură-te, că făcând semnul crucii pe grumajii răniți ai fratelui, acesta s-a vindecat pe loc;
Bucură-te, că nu i-ai dat în vileag pe frații tăi care au vrut să te piardă;
Bucură-te, că ai fugit de cinstirea lor, trăind ca mai înainte în smerenie și ascultare;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 5

După câtăva vreme, te-a trimis egumenul să cumperi grâu și ai înnoptat la o mănăstire cu numele Enat care era în drum, Sfântă binecuvântată. Acolo se afla și fiica egumenului, fecioară nu tocmai tânără, care era înverșunată cu păcatul desfrânării și a început a te ispiti fără rușine, dar tu ai alungat-o și te rugai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Femeia și-a făcut voia cu altul și a rămas grea, și ai ei bătând-o o întrebau cu cine a făcut păcatul, iar aceasta a grăit, din îndemn diavolesc, că monahul Teodor a siluit-o când a stat o noapte la mănăstirea unde era tatăl ei egumen. Sfântă Teodora, primește acum aceste laude ale noastre:
Bucură-te, că egumenul tău nu a crezut la început ocara;
Bucură-te, că după nașterea pruncului, l-au adus la mănăstirea ta;
Bucură-te, că egumenul s-a pornit cu furie pe tine;
Bucură-te, că nu ai vrut să te îndreptățești cu nimic, cerându-ți iertare;
Bucură-te, că te-au alungat cu prunc cu tot;
Bucură-te, că ți-ai făcut o colibă lângă mănăstire;
Bucură-te, că ai trăit acolo șapte ani, crescând pruncul cu lapte de la păstori;
Bucură-te, că trăiai în foame și sete, în frig și în arșiță;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 6

Necuratul diavol s-a pornit cu răutate asupra ta, Sfântă Cuvioasă Teodora, nesuportând cum înduri ocara și nedreptatea, și a început a te înșela arătânduți-se în chipul bărbatului tău și ai vorbit cu el, te-a ispitit cu iubirea de arginți, apoi s-a prefăcut în boier și te punea să te închini lui, dar tu nu ai vrut și te rugai neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 6

Din pricină că ai stat de vorbă cu diavolul, acesta a prins putere mare asupra ta, Sfântă Teodora, și s-a pornit cu ceată mare de te-a bătut până aproape de moarte. Te-au găsit păstorii și au chemat monahii mănăstirii crezând că ai murit, iar noi te slăvim cu aceste cuvinte:
Bucură-te, că te-au dus la mănăstire să te îngrijească;
Bucură-te, că egumenul a poruncit să ia copilul de la tine, să îl ducă în mănăstire;
Bucură-te, că tu ai pornit singură prin pustie, unde iar te-a ispitit diavolul;
Bucură-te, că de data asta nu ai mai vorbit cu el;
Bucură-te, că făcând rugăciune, Dumnezeu te-a izbăvit pe veci de ispitirile lui;
Bucură-te, că ai trăit așa încă șapte ani în singurătate;
Bucură-te, că egumenul apoi te-a chemat înapoi;
Bucură-te, că ți-a spus că Dumnezeu ți-a iertat păcatul;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 7

Egumenul te-a miluit, Sfântă Teodora, luând de la tine orice ascultare în mănăstire, ca să stai la chilia ta să să te rogi în pace lui Dumnezeu și să te odihnești după atâtea osteneli, iar tu i-ai mulțumit Domnului: Aliluia!

Icosul 7

Ai viețuit în aceeași chilie cu băiatul Teodor, cel care spuneau că e fiul tău, Sfântă Cuvioasă Teodora, fiindu-i și mamă și tată și îngrijindu-te de procopsirea lui duhovnicească. Noi ne rugăm ție așa:
Bucură-te, că îi spuneai să Îl iubească pe Dumnezeu mai mult decât orice;
Bucură-te, că îl sfătuiai despre rugăciune și priveghere;
Bucură-te, că îl povățuiai despre post și smerenie;
Bucură-te, că îi înfățișai ascultarea ca cea mai mare virtute;
Bucură-te, l-ai învățat în lupta cu vrăjmașul diavol;
Bucură-te, că te rugăm și noi să ne dai învățături sfinte;
Bucură-te, cea milostivă cu cei care se pocăiesc;
Bucură-te, aducându-ne mila și iertarea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 8

Toți frații mănăstirii te știau cu viață sfântă, binecuvântată Teodora. Într-un an s-a făcut secetă mare, iar egumenul te-a rugat pe tine să faci rugăciuni, cunoscând că ești plină de dar dumnezeiesc și Îl chemi pe Dumnezeu neîncetat: Aliluia!

Icosul 8

Iar tu, luând binecuvântare de la egumen, ai scufundat vasul în fântână și l-ai scos plin cu apă. Ne minunăm de aceasta și te lăudăm:
Bucură-te, că toți s-au minunat de aceasta;
Bucură-te, că au avut apă cu îndestulare până a plouat;
Bucură-te, că nu ai vrut să te arăți vrednică de laudă;
Bucură-te, că ai spus că pentru credința egumenului a făcut Dumnezeu minunea;
Bucură-te, dogorind și arsura sufletului nostru de setea de Dumnezeu;
Bucură-te, aducând rouă înmiresmată pe buzele însetate de Adevăr;
Bucură-te, crescând belșug de Har în inimile noastre;
Bucură-te, că nădăjduim la rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 9

Egumenul a dat poruncă să se păstreze taina, Sfântă Teodora, și a chemat la mănăstirile chipurile pentru un praznic mare pe cei care puseseră cleveteală asupra ta si a pruncului, și îi aștepta cu un cântec spre Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ajunând aceștia, egumenul i-a dus în chilia ta, Sfântă Teodora, spunându-i egumenului Enatului că bărbatul fiicei lui a murit, iar el s-a bucurat că vei lua răsplată de la Dumnezeu pentru fapta ta. Însă atunci monahii au dezvelit pieptul tău, și toți clevetitorii au încremenit căci erai femeie și păcatul nu se putea face din pricini binecuvântate. Te rugăm să primești aceste laude:
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a făcut dreptate după moarte;
Bucură-te, că ocara s-a șters de la fața ta;
Bucură-te, că prigonitorii s-au smerit;
Bucură-te, că au plâns și și-au cerut iertare;
Bucură-te, că spuneau că din neștiință au greșit;
Bucură-te, că l-au adus și pe soțul tău din lume să te vadă;
Bucură-te, că acesta s-a bucurat că a putut să îți dea ultima sărutare;
Bucură-te, că ne aduci lacrimi ca dar de mântuire;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 10

Apoi s-au adunat mulțime mare de călugări toți cu lumânări și tămâie, și au îngropat cinstitul tău trup, Sfântă Teodora, iar tu te bucurai de nesfârșita dragoste al lui Dumnezeu cântând cu Serafimii: Aliluia!

Icosul 10

Murind după o vreme egumenul, i-a luat locul Teodor, copilul care devenise monah îmbunătățit, crescut de tine care i-ai fost și mamă și tată, Sfântă Cuvioasă Teodora, iar noi te slăvim:
Bucură-te, că și soțul tău s-a călugărit;
Bucură-te, că a trăit în chilia ta până la sfârșitul vieții;
Bucură-te, că Teodor ți-a moștenit toate obiceiurile bune;
Bucură-te, că acesta asculta întocmai de îndemnurile tale;
Bucură-te, că le-a fost un părinte bun călugărilor;
Bucură-te, povățuindu-i la rândul lui spre mântuire;
Bucură-te, că și el s-a învrednicit de a fi primit în locașurile cerești;
Bucură-te, că amândoi cântați acum slava Sfintei Treimi;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 11

Lumina dumnezeiască a Raiului te hrănește acum, Sfântă Teodora, te îmbracă, te adapă, te bucură și te face părtașă la praznicul veșniciei în Dumnezeu, iar cetele de sfinți și sfinte te înconjoară în comuniunea deplină a trăirii slavei Domnului Hristos, căruia Îi strigați: Aliluia!

Icosul 11

Te-ai învrednicit de o asemenea fericire, Sfântă Teodora, pentru puterea cu care ai îndurat chinurile, prigoana, ocara, rușinea și asprimea pustiei, iar noi te chemăm în rugăciune așa:
Bucură-te, stingând focul patimilor cu lacrimile pocăinței;
Bucură-te, arzând spinii vrăjmașilor cu focul postului;
Bucură-te, stea care ai răsărit pe cerul lumii pământești;
Bucură-te, nestemată care acum luminezi din Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ai primit darul de a tămădui boli trupești și sufletești;
Bucură-te, că prin Duhul Sfânt îmblânzești fiarele sălbatice;
Bucură-te, că ai umplut lacurile secate cu apă binecuvântată;
Bucură-te, că dai putere și întărire inimii noastre ispitite;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 12

Te-ai rugat toată viața pentru iertare, Sfântă Teodora, cerându-i lui Dumnezeu să te primească din nou în ceata lui de fecioare, căci în tinerețe, păcătuind, ți-ai vătămat fecioria sufletească și te-ai tânguit amar pentru aceasta. Iar Dumnezeu, care este Bun și Milostiv, a primit izvorul lacrimilor tale și te-a numit "Mireasa Lui", ca semn al iertării și al binecuvântării Lui. Ne bucurăm și îi strigăm lui Dumnezeu pentru tine: Aliluia!

Icosul 12

Ai râvnit a duce viață îngerească și l-ai biruit pe diavolul care odată te înșelase, Sfântă Teodora. Te chemăm și noi în rugăciune și te lăudăm:
Bucură-te, că ai trăit în haine simple de păr;
Bucură-te, risipind întunericul fărădelegilor noastre;
Bucură-te, mijlocind iertare la Tronul lui Dumnezeu;
Bucură-te, ușurându-ne lanțul greu al păcatelor;
Bucură-te, și scapă-ne de noaptea patimilor;
Bucură-te, surpând trufia deșartă a demonilor;
Bucură-te, fiind femeie cu voință bărbătească;
Bucură-te, că acum ești Sfântă cu putere cerească;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 13

O, Sfântă binecuvântată Teodora, caută cu milă spre noi cei ce ne rugăm ție, si mijlocește la Dumnezeu iertarea păcatelor, să ne ridice din negura patimilor, să dea putere inimii să răzbată prin ispite, și nu ne lăsa să ne pierdem ci să ajungem ca mântuiți să Îi cântăm lui Dumnezeu din Rai: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii cei luminoși din Ceruri s-au mirat de bărbăția cu care ai înfruntat firea femeiască, Sfântă Teodora, și luând alt nume și înfățișare nouă te-ai arătat pe tine vrednică de a fi numită "dar cinstit și iubit lui Dumnezeu". Te rugăm să primești această rugăciune, prin care te slăvim așa:
Bucură-te, cuget smerit și ascultare desăvârșită;
Bucură-te, nevoindu-te prin posturi îndelungate;
Bucură-te, întărindu-ți voința cu Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, trăind viață îngerească în trup omenesc;
Bucură-te, că ai supus sălbăticia fiarelor cu puterea Duhului Sfânt;
Bucură-te, rănind vicleanul diavol cu sabia smereniei;
Bucură-te, cea binecuvântată cu darul lacrimilor;
Bucură-te, răbdând asprimea pustiei pentru dulceața Raiului lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Condacul 1

Plângând amar pentru păcatul tău te-ai îmbrăcat în haină și în cuget bărbătesc, Sfântă Cuvioasă Teodora, iar prin rugăciune și pocăință ai primit iertarea și Mila lui Dumnezeu, fericindu-te acum cu Îngerii în Rai. Caută și spre noi cei mult păcătoși care te strigăm cu umilință: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Teodora, luminând sufletele noastre cu razele pocăinței!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Teodora din Alexandria

Către cea plină de darurile Duhului Sfânt, care s-a îmbrăcat în haina și nevoința de monah, ascunzându-și firea femeiască și care s-a urcat în Cămările Mirelui Hristos pe un munte de lacrimi și căință, ne rugăm și strigăm: Sfântă Cuvioasă Teodora, caută din Cer și vezi necazurile noastre, căci s-au înmulțit ca nisipul mării și oriunde ne întoarcem, ele ne năpădesc fără îndurare. Ne încearcă boli trupești, neliniști sufletești, ocara lumii se face tot mai mare, nedreptatea de care sunt înconjurați ne sufocă judecata și ne ia toate puterile.
Tu, cea care ai învins înșelăciunile diavolului, ajută-ne și pe noi să ne izbăvim de ispitele lui. Alungă oamenii vicleni, strică vicleșugul lor, pune stavilă uneltirilor diavolești. Și noi suntem copii lui Dumnezeu și te rugăm să ne aperi cum l-ai apărat pe copilul Teodor prin povețe duhovnicești, dându-ne înțelepciune și cumpătare, stând lângă noi neclintită până la sfârșitul vieții.
Te chemăm să ne aduci conștiința păcatului, ca e boală de moarte veșnică, să ne arăți când greșim, să ne dai puterea să nu mai păcătuim, punând în noi sclipirea minții în a înțelege ispita și tresărirea inimii în a ne opune ei. Fii alături de Îngerul nostru Păzitor ca un al doilea înger apărător de păcate, de patimi și de toate relele acestei lumi care vin fie de la oameni fie de la diavol.
Îți cinstim viața, ne închinăm slavei pe care ai dobândit-o în Cer prin atâtea nevoințe, te iubim ca pe o ocrotitoare și te chemăm să ne călăuzești și pe noi la sfârșitul vieții, ca neatinși de demoni să primim binecuvântarea Domnului Hristos de a viețui veșnic în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Tropar la Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria, glasul al 8-lea - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Teodora din Alexandria - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Mucenic Nicon și cei 199 de ucenici ai lui
(23 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Mucenic Nicon înfățișează modelul omului care, odată ce a descoperit puterea harului divin, în cele mai dificile momente ale vieții sale, își schimbă întreaga viață și îi inspiră și […]

† A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul
(25 mai)

FB Mess WA Like A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul este prăznuită în calendarul ortodox la data de 25 mai. În această zi Sfântul Ioan mijlocește în mod deosebit pentru toți cei care […]

† Sfântul Ierarh Patrick, Luminătorul Irlandei
(17 martie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Patrick este numit "Apostolul" sau "Luminatorul" Irlandei deoarece prin propovăduirea lui locuitori Irlandei au fost încreștinați. De la Sfântul Patrick ne-a rămas o rugăciune foarte frumoasă, care se numește […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram