Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita

3/5 - (2 votes)

Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita se poate citi pentru a cere Sfintei să reverse peste noi dragostea sa și să mijlocească în fața lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita - text

Tropar la Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita, glasul al 4-lea

Ascultând cuvântul apostolului Petru, milostivă Tavita, ai fost o umilă ucenică, că din morți prin puterea lui Hristos ai înviat și acum sărbătorești strălucit în Rai. În același fel, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru toți cei care sărbătoresc amintirea ta, dăruindu-le o viață veșnică.

Condacul 1

Te cinstim cu cântări duhovnicești, Sfântă Tavita, că ai fost o ucenică înțeleaptă a lui Hristos Mântuitorul, icoana vie purtând binecuvântările lui Dumnezeu, iar tu, fiind plină de bunătățile primite de la Dumnezeu, roagă-L pentru noi pe Cel Binecuvântat, cei care îți strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Icosul 1

Îngerul ți s-a arătat vesel, Sfântă Tavita, cea care ai suferind aici pe pământ în multe feluri, pentru aceasta, de dragul cinstirilor îngerești, Hristos Dumnezeu ți-a dăruit odihnă, iar tu cu milă ta apleacă-te asupra celor care te cheamă astfel:
Bucură-te, visteria iubirii divine;
Bucură-te, înțelepciunea mai presus de trup;
Bucură-te, că ai primit harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, care ai alungat înțelept farmecul acestei lumi;
Bucură-te, icoana bunăvoinței bogate;
Bucură-te, lumină a luminii divine;
Bucură-te, gânduri profund inspirate;
Bucură-te, înaltă observare a faptelor sfinților;
Bucură-te, că L-ai proslăvit pe Hristos prin viața ta;
Bucură-te, care ai strălucit cu bunătate;
Bucură-te, arătând milă tuturor;
Bucură-te, și ne învață să ne iubim aproapele;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 2

Ai avut multă voință, privind cu sârguință desăvârșirea sufletului tău spre slava lui Dumnezeu și ai primit lumina credinței. Ai fost ucenică lui Hristos, fericită Tavita, și Îl lăudai zicând: Aliluia!

Icosul 2

Harul s-a împlinit în tine, că ai dus o viață virtuoasă și bine chivernisită, împlinind poruncile Evangheliei. Iar noi, minunându-ne de viața ta duhovnicească, îți cântăm:
Bucură-te, săvârșitoarea legii lui Hristos;
Bucură-te, că ai alungat puterile demoralizante ale vrăjmașului;
Bucură-te, icoana unei vieți virtuoase;
Bucură-te, împlinirea faptelor dătătoare de viață;
Bucură-te, purtând cu foc harul dumnezeiesc;
Bucură-te, având în suflet Lumina nevăzută;
Bucură-te, viță roditoare cu Strugurii care dau viață;
Bucură-te, fecioară cerească, înțeleaptă și aducătoare de vești bune;
Bucură-te, că ai urmat lui Dumnezeu în ajutorarea oamenilor;
Bucură-te, că Diavolul a urât viața ta;
Bucură-te, că ne îndepărtezi de deșertăciunea fără rod;
Bucură-te, întorcându-ne către Lumina mântuitoare;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 3

Ai vindecat pe cei slabi și suferinzi, vărsând din inimă tărie din belșug, slăvindu-L pe Hristos prin aceasta, iar acum Îi cânți Dumnezeului iubitor de oameni: Aliluia!

Icosul 3

Ai strălucit în Iope cu daruri dumnezeiești, Tavita cea înțeleptă și binecuvântată de Dumnezeu. Hristos, Biserica vieții tale Și-a răspândit razele asupra ta, și noi ne bucurăm de a ta luminare așa:
Bucură-te, având o inimă milostivă;
Bucură-te, dând mângâiere tuturor;
Bucură-te, vindecând sufletele celor bolnavi;
Bucură-te, ajutând credincioșii în toate;
Bucură-te, cea ce ascuți durerile noastre cu milă;
Bucură-te, fecioară de rang îngeresc;
Bucură-te, cu Cel ce te-a chemat să viețuiești lângă El;
Bucură-te, ajutor nevăzut;
Bucură-te, că pentru slavă numelui tău a înflorit vechiul oraș Iope;
Bucură-te, că până în zilele noastre oamenii te cinstesc;
Bucură-te, că ei recurg la mijlocirea ta;
Bucură-te, că ei îți cer rugăciunile;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 4

Văzându-te moartă, Sfântul Apostol Petru a plâns, iar apoi prin rugăciunile lui ai înviat, cuvioasă Tavita, alături de el strigând către Hristos Mântuitorul: Aliluia!

Icosul 4

Împreună cu cel care a venit la Iope să te învie, roagă-te, milostivă, pentru cei care îți rostesc această cântare:
Bucură-te, sfințită de Dumnezeu prin Cuvânt;
Bucură-te, viață strălucitoare;
Bucură-te, că ai învins legea naturii, înviind;
Bucură-te, cea înviata prin cuvântul credinței;
Bucură-te, cea ce ai locuit pe pământ ca un înger;
Bucură-te, că ai slujit tuturor prin milă ta;
Bucură-te, că ai descoperit lumii adormirea ta vremelnică;
Bucură-te, cea ce ceri cu milă mântuirea noastră;
Bucură-te, că îți arăți puterea rugăciunii oricărui om care ți se roagă cu credință;
Bucură-te, că ai primit strălucirea Duhului;
Bucură-te, că Sfântul Apostol Petru te-a ridicat din patul morții;
Bucură-te, că prin tine Domnul privește rugăciunea credincioșilor;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 5

Ești plină de compasiunea și de îndurare, fiind întruchiparea milostivirii, slăvita slujitoare al lui Hristos și ucenică Apostolilor, Sfântă Tavita, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 5

Prin credința ta sfântă și dragostea desăvârșită, Cuvioasă Tavita, te-ai apropiat de Mântuitorul Iisus și I-ai urmat poruncile. Luminează-ne și pe noi cei care îți cântăm cu dragoste:
Bucură-te, lumina strălucitoare;
Bucură-te, organ al harului divin;
Bucură-te, slujitoare a Mântuitorului, inspirată de Dumnezeu;
Bucură-te, prietena Sfinților Apostoli;
Bucură-te, roditor vlăstar al bunătății;
Bucură-te, flaut de milă cu un sunet dulce;
Bucură-te, câmp de porumb, roditoare de bune obiceiuri;
Bucură-te, Sfântă care crești talanții celor care ți se roagă;
Bucură-te, afirmarea văduvelor neprihănite;
Bucură-te, îndrumare milostivă a săracilor;
Bucură-te, că ai înlesnit muncă multora;
Bucură-te, înăbușind gemetele sufletului;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 6

Toți cei care ți se roagă nu doar din Iope, ci și din întreaga Biserică devin mai cinstiți, și prin ajutorul tău, Sfântă Tavita, primesc mângâiere slăvind numele lui Hristos, strigând împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 6

Răscumpărarea veșnică în Hristos ai primit, Cuvioasă Tavita, și ai fost sfințită prin sângele Său cinstit, iar acum te rugăm răscumpără și viața noastră că ne-am afundat în păcate, iar noi cu speranță strigăm:
Bucură-te, că ai primit bogățiile cerești;
Bucură-te, dând din ele cu belșug tuturor;
Bucură-te, bucuria inimilor amare;
Bucură-te, ajutorul văduvelor;
Bucură-te, că aduci mângâiere în durere;
Bucură-te, dătătoare de har;
Bucură-te, că îți întinzi către noi ambele mâini cu milă;
Bucură-te, că stingi flacăra patimilor din noi;
Bucură-te, că ne faci să vedem chipul lui Dumnezeu în toată lumea;
Bucură-te, că nu-ți îndepărtezi inima de noi;
Bucură-te, alungând durerile vieții;
Bucură-te, speranța sufletelor noastre;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 7

Prin tine, Sfântă Tavita, s-a împlinit lumina adevărului lui Hristos, iar viața ta nepătată a fost binecuvântată, strigând către Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Prin viața ta curată s-a împlinit Evanghelia, fiind ca un măslin roditor în casa lui Dumnezeu, înțelepțită de Dumnezeu Tavita, cu uleiul ostenelilor tale încântând pe toți cei care strigă către tine:
Bucură-te, cea plină de har divin;
Bucură-te, călcând în picioare înșelăciunea dușmanului;
Bucură-te, purtătoarea duhului Evangheliei;
Bucură-te, flaut al legilor date de Dumnezeu;
Bucură-te, cea mai parfumată floare a legii duhovnicești;
Bucură-te, vas misterios plin de bucurie;
Bucură-te, că în fapte ai belșug de virtute;
Bucură-te, că îți descoperi comorile interioare;
Bucură-te, că cu cinste ți-ai împlinit viața;
Bucură-te, că ți-ai înmulțit talanții;
Bucură-te, cea ce nu ai căutat nimic pentru tine;
Bucură-te, cea ce ai lucrat pentru unicul Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 8

I-ai slujit pe toți cei care ostenesc, Sfântă Tavita, iar Hristos Dumnezeu a fost milostiv față de sfințenia ta prin darul Său, Căruia Îi cânți mereu: Aliluia!

Icosul 8

În Răi strălucind ai fost așezata în bucurie de către Dumnezeu, Sfântă Tavita binecuvântată. Pentru aceasta, și noi nevrednicii îți cântăm:
Bucură-te, că împreună îngerii cânți în cor;
Bucură-te, că vezi fața sfinților;
Bucură-te, contemplând domnia lui Hristos;
Bucură-te, cea ce mănânci din roadele pomului vieții;
Bucură-te, cea ce te bucuri de Slavă Dumnezeiască;
Bucură-te, cel ce ești cinstită și nestricăcioasă;
Bucură-te, strălucind cu daruri de multe feluri;
Bucură-te, că ne conduci spre Domnul;
Bucură-te, moștenitoare a bucuriei veșnice;
Bucură-te, părtașa la dulceața cerească;
Bucură-te, că te rogi pentru cei ce-L cinstesc pe Hristos;
Bucură-te, și nu rușina speranțele noastre;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 9

Credința ta a fost împodobită în fapte duhovnicești, și apoi ai fost părtașă la binecuvântarea cerească veșnică, slăvită Tavita. Ajută-ne prin rugăciunile tale și pe noi celor care Îi strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Cu mila ta cea mare, adăpa-i pe cei însetați, Sfântă Tavita. Tu ești o sursa de cuvinte pline de compasiune, cu dulceața vorbirii tale mângâietoare, îndepărtează-ne toată întristarea celor care plâng:
Bucură-te, bunătatea care hrănește sufletul;
Bucură-te, stâlp al virtuților cerești;
Bucură-te, că ți-ai uimit apropiații cu priceperea mâinilor tale;
Bucură-te, că i-ai îmbrăcat cu veșminte din ostenelile tale;
Bucură-te, că ne dai bucurie cu îndestulare;
Bucură-te, că ai compasiune pentru cei triști;
Bucură-te, mângâiere a multora;
Bucură-te, că ne îmbraci în haina mântuirii;
Bucură-te, deschizătoare de drumuri pentru cei care Îl căută pe Hristos;
Bucură-te, cea ce ne înveți să ne rugăm cu înțelepciune;
Bucură-te, că nu lași pe nimeni să plece nemângâiat;
Bucură-te, dăruindu-ne daruri divine;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 10

În smerenie ai făcut fapte pline de milă, și Domnul Dumnezeul Inimii te-a proslăvit, că lumina nu se poate ascunde sub obroc, ci strălucește slăvind pe Tatăl Ceresc: Aliluia!

Icosul 10

Viața ta, slăvită Tavita, a fost încununată cu o coroană albă de la Iisus Hristos iar Sfântul Apostol Luca te-a descoperit pe tine, cea înțelepțită de Dumnezeu, iar toți cei care știu de învierea ta, de pe patul morții fiind ridicată, se bucură:
Bucură-te, lumină a virtuților cerești;
Bucură-te, icoană unei vieți virtuoase;
Bucură-te, ucenică lui Hristos, vas al harului;
Bucură-te, că ai fost pusă în Biserică să strălucești;
Bucură-te, cea plină de daruri cerești;
Bucură-te, că ne izbăvești de ispite neașteptate;
Bucură-te, cea ce ai trăit fără cusur în Iope;
Bucură-te, că ai trăit viața îngerească;
Bucură-te, cea plină de slavă;
Bucură-te, urmând-o pe Maica Domnului în fapte bune;
Bucură-te, având bunătatea lui Hristos;
Bucură-te, arătându-ți puterea asupra oricărei legături pământești;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 11

Îți cântam cântarea de mulțumire, tu fiind izvorul compasiunii pentru oamenii pe care îi ajuți în fiecare zi, binecuvântata de Dumnezeu Tavita, iar noi Îi cântam lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Cu lumina nepieritoare plină de slava cea nestricăcioasă ai strălucit, Sfântă Tavita, bucurându-te de splendoarea Sionului de sus, rugându-te pentru noi care îți aducem cântare aceasta:
Bucură-te, că Dumnezeu te-a luminat cu lumina Duhului Sfânt;
Bucură-te, că ai fost cinstită cu strălucirea lui Hristos;
Bucură-te, că împărtășești dulceața iubirii;
Bucură-te, că strici mrejele amărăciunii;
Bucură-te, că ne dai și nouă din harul tău;
Bucură-te, că ne dai în dar comori nepieritoare;
Bucură-te, ucenică Apostolului lui Hristos;
Bucură-te, mijlocitoare credincioasă la Dumnezeu;
Bucură-te, slăvind mereu Sfântă Treime;
Bucură-te, cerând mântuirea noastră;
Bucură-te, că ne scapi de căderi;
Bucură-te, că suntem aduși la Dumnezeu de către tine;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 12

Trăiești acum împreună cu sfinții și cu îngerii care se bucură mereu, Sfântă fericită Tavita, având bucurie veșnică împreună cu Dumnezeu, rugându-te că El să ne scape de toată tristețea sufletului. Și noi îl vom slăvi pe Dumnezeu în bucurie și laudă: Aliluia!

Icosul 12

Lăudăm faptele tale, Sfântă Tavita, cu bogăția desăvârșirilor tale. Revarsă spre noi roua bunăvoinței divine și cere-I lui Dumnezeu să privească de sus asupra noastră, liniștindu-i pe cei care au păcătuit, iar noi plângem către tine:
Bucurați-vă, slujitoare a oamenilor din cer;
Bucură-te, protectoarea și păzitoarea noastră;
Bucură-te, împreună cu Sfinții Apostoli slăviți;
Bucură-te, părtașa a bucuriei adevărate;
Bucură-te, bogăție inepuizabilă a milei cerești;
Bucură-te, că ești mijlocitoare noastră la Dumnezeu;
Bucură-te, îndepărtând toate necazurile;
Bucură-te, că Îl implori pe Hristos pentru toți;
Bucură-te, curățitoare a murdăriei sufletului;
Bucură-te, văzând slavă lui Dumnezeu;
Bucură-te, primind cântarea credincioșilor;
Bucură-te, cea ce cere mântuirea noastră;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 13

O binecuvântat Sfânta înțelepțită de Dumnezeu Tavita, ucenică al lui Hristos, purtătoare de Dumnezeu, primește cântarea noastră ca un dar și răsplătește-ne din darurile îndurării tale, iar noi toți strigăm către Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerul ți s-a arătat vesel, Sfântă Tavita, cea care ai suferind aici pe pământ în multe feluri, pentru aceasta, de dragul cinstirilor îngerești, Hristos Dumnezeu ți-a dăruit odihnă, iar tu cu milă ta apleacă-te asupra celor care te cheamă astfel:
Bucură-te, visteria iubirii divine;
Bucură-te, înțelepciunea mai presus de trup;
Bucură-te, că ai primit harul lui Dumnezeu;
Bucură-te, care ai alungat înțelept farmecul acestei lumi;
Bucură-te, icoana bunăvoinței bogate;
Bucură-te, lumină a luminii divine;
Bucură-te, gânduri profund inspirate;
Bucură-te, înaltă observare a faptelor sfinților;
Bucură-te, că L-ai proslăvit pe Hristos prin viața ta;
Bucură-te, care ai strălucit cu bunătate;
Bucură-te, arătând milă tuturor;
Bucură-te, și ne învață să ne iubim aproapele;
Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Condacul 1

Te cinstim cu cântări duhovnicești, Sfântă Tavita, că ai fost o ucenică înțeleaptă a lui Hristos Mântuitorul, icoana vie purtând binecuvântările lui Dumnezeu, iar tu, fiind plină de bunătățile primite de la Dumnezeu, roagă-L pentru noi pe Cel Binecuvântat, cei care îți strigăm: Bucură-te, Sfântă Tavita, vas duhovnicesc plin de har!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Tavita

Binecuvântat ești tu, Sfânta Tavita, care ai crescut în via lui Hristos, că El este Biserica lui Dumnezeu. Ai trăit în vița adevăratului Iisus, ai rodit roadele harului și te-ai dus cu ele de pe pământ către cele cerești. Cu o cupă de vin hrănește-ne și pe noi să te urmăm în fapte bune, trimițând-ne binecuvântări nesfârșite. Domnul a grăit: "Adevărat, adevărat vă spun că, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod". Adormirea Ta, Tavita, a fost roditoare nu numai pentru virtutea ta - ci și pentru auzul Bisericii, ca o icoana demnă mai presus de toate, ca să se întărească în oameni credința în Hristos care deschide ușile cerului ca să se coboare cerul în cele pământești. Dar noi, după ce am sărăcit în virtute, cerem rugăciunile tale către Cel Atotputernic ca sufletele noastre să se mântuiască și ca Dumnezeu să aibă milă de noi. Astăzi credincioșii se bucură slăvind măreția virtuțiilor tale, Sfântă Tavita, ca Domnul S-a arătat în viața sfintei sale ucenice, care a înflorit ca un vlăstar, înmulțind talanții Domnului. Cere pentru noi, Cuvioasă Tavita, putere să părăsim păcatele, ca să ne bucurăm împreună cu tine în Împărăția veșnică a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Rugăciune la Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Tavita

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Tavita - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul
(3 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Tăcutul a fost numit "tăcutul" datorită smerenie de a se retrage din funcția de episcop și intrării lui în mănăstire ca simplu călugăr în Lavra Sfântul Sava unde […]

† Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă
(31 august)

FB Mess WA Like Așezarea cinstitului brâu al Maicii Domnului în raclă este sărbătoarea care ne amintește de aducerea cinstitului brâu în cartierul Halkopratia din Constantinopol, în zilele împăratului bizantin Justinian cel Mare. Maica Domnului […]

† Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul (29 ianuarie)

FB Mess WA Like Aducerea moaștelor Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, de la Roma în Antiohia, este un eveniment sărbătorit în calendarul ortodox în data de 29 ianuarie. Sfântul Ignatie a fost unul dintre cei […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram