Acatistul Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria se poate citi pentru a cere sfintei să ne învețe bărbăția întru ispite și dragostea de Hristos pentru a trece peste ele cu ușurință.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria - text

Troparul Sfintei Cuvioase Eufrosina, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu Îngerii împreună se bucură, Cuvioasă Maică Eufrosina, duhul tău!

Condacul 1

Aleasă de Dumnezeu dintr-o familie evlavioasă, pentru slava Numelui Său, prin viața ta curată, Sfântă Sfântă Cuvioasă Eufrosina, cădem la picioarele tale și te rugăm cu smerenie să întinzi mâna către Domnul Dumnezeu și să te rogi Creatorului ca să aibă milă de noi, strigându-ți: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, căci te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Icosul 1

Cu frică de Dumnezeu, părinții tăi, Eufrosina, se rugau neîncetat Domnului să-i mângâie, trimițându-le și lor un copil. Cu milă și bunăvoință Domnul i-a binecuvântat pe părinții tăi. Și noi, alături de părinții tăi, frumoasă Eufrosina, bucurându-ne de nașterea ta, cântăm acestea:
Bucură-te, împlinire a rugăciunilor, cu lacrimi, ale părinților tăi, către Domnul;
Bucură-te, pentru mila și smerenia ta, dăruite de Domnul, părinților tăi;
Bucură-te, că ai devenit mângâiere nespusă pentru ei;
Bucură-te, că ei te-au învățat evlavia și dreptatea;
Bucură-te, că de la o vârstă fragedă, ai fost crescută în credința ortodoxă;
Bucură-te, că ai păzit Poruncile lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 2

Văzându-ți puritatea vieții tale de fecioară și frumusețea ta, multe dintre cele mai nobile familii din Alexandria și-au dorit să fii soția fiilor lor. Tatăl tău, Pafnutie, încrezându-se pe Voia lui Dumnezeu zicea: "Precum va vrea Domnul, așa să fie;" și Îl lăuda necontenit: Aliluia!

Icosul 2

Când Pafnutie a venit cu fiica sa la Mânăstire, i-a spus starețului despre copilul său: "Rodul rugăciunilor tale, pe fiica mea, am adus-o la tine, părinte sfinte, ca să te rogi pentru dânsa, că a venit timpul să o dau pe ea la bărbat". Dar tu, frumoasă Eufrosina, căzând la picioarele bătrânului, l-ai rugat: "Rogu-mă ție, părinte, să te rogi pentru mine, ca să-mi mântuiască Dumnezeu sufletul meu" fără să te gândești la căsătorie. Învață-ne și pe noi să ne gândim mai mult la lucrurile cerești, decât la cele pământești. Pentru aceasta, îți cântăm:
Bucură-te, că Domnul te-a înzestrat cu bunătate;
Bucură-te, fată frumoasă, cu suflet frumos;
Bucură-te, că ți-ai curățat trupul și sufletul cu virtuți;
Bucură-te, că ți-ai rânduit viața cu înțelepciune;
Bucură-te, că ai fost binecuvântată de Dumnezeu;
Bucură-te, glas al lui Hristos, chemând la o viață nemuritoare;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 3

Puterea harului Dumnezeiesc te-a întărit pe tine, curajoasă Eufrosina, că te-ai îmbrăcat în haine bărbătești și ai plecat, în taină, din casa ta, părăsindu-l pe mirele pământesc și dorind să ajungi la Mirele cel Ceresc la care te rugai: Aliluia!

Icosul 3

Având o mare dragoste pentru Domnul, care te-a iubit pe tine, fericită Eufrosina, plăcându-ți și viața de călugăr, ai intrat în Mânăstire, ca famenul Smaragd și lucrările unui călugăr ai trudit. Noi, surprinși de fapta ta, îți închinăm aceste laude:
Bucură-te, înțelepciune împlinită de la o vârstă fragedă;
Bucură-te, fecioară curajoasă;
Bucură-te, că te-ai ostenit ca un bărbat pentru darurile monahale ale lui Hristos;
Bucură-te, că ai fost întărită de harul Dumnezeiesc, slujind cu credință pe Mirele ceresc;
Bucură-te, că ai muncit și te-ai luptat cu ispitele, ca un călugăr neînfricat;
Bucură-te, că ai plăcut Domnului și ți-ai primit răsplata meritată;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 4

Furtuna ispitelor a fost ridicată de dușmanul neamului omenesc, frumoasă Eufrosina, că multora dintre frați le stârnea gânduri necurate, lovindu-i în inima lor cu frumusețea feței tale. Deci, de aceea, ai fost sortită singurătății vieții, ascunzându-ți frumusețea în chilia ta unde Îi cântai lui Dumnezeu, cu căldură: Aliluia!

Icosul 4

Auzind și văzând binecuvântatul Agapet, faptele și lucrările tale, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, le-a povestit apoi tuturor. Și noi, împreună cu ei, vom învăța faptele tale și Îl vom proslăvi pe Dumnezeu care ți-a dat o astfel de putere, cântându-ți:
Bucură-te, că ai păzit Crucea cu toată puterea, înfrângându-i pe vrășmași;
Bucură-te, că cu flacăra rugăciunii, ai rămas neîncetat cu Dumnezeu;
Bucură-te, că, prin Lumina Domnu, o inimă luminată ai avut;
Bucură-te, că te-ai întărit, pentru totdeauna, datorită iubirii lui Hristos;
Bucură-te, ceea ce ai însetat în Domnul Tău, cu o nădejde curată;
Bucură-te, că cu multă cinste ai acceptat cununa Mântuitorului;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 5

Tatăl tău, cel pătimitor, te-a căutat peste tot și l-a rugat pe stareț să se roage împreună cu toți călugării, ca să binevoiască Bunul Dumnezeu să te descopere pe tine și unde ești. Dar tu, zi și noapte, te rugai Domnului, ca să nu-ți dezvăluie viața ta și biruiai cu rugăciunea ta, rugăciunile tuturor fraților din Mânăstire și-I cântai Lui: Aliluia!

Icosul 5

După ce a văzut starețul Mănăstirii, că nu au reușit să te descopere cu rugăciunile lor și că tatăl tău plângea, în continuare, pentru tine, cu mare întristare, l-a trimis la chilia ta, a fratelui duhovnicesc, Smaragd, ca să primească mângâiere de la tine. Noi, văzând Mila lui Dumnezeu față de tine, te lăudăm așa:
Bucură-te, că ai fost luminată de Lumina Sfintei Treimi în viața ta pământească;
Bucură-te, că cămară cerească ți-ai pregătit, pentru tine, pe pământ;
Bucură-te, că te-ai rugat zi și noapte;
Bucură-te, că bunătatea evlaviei este mai strălucitoare decât aurul;
Bucură-te, strălucire Divină de-acum împlinită;
Bucură-te, că noaptea vieții ți-ai petrecut-o cu înțelepciune;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 6

Văzându-l pe tatăl său în mâhnire mare, îți era milă de el, și-l mângâiai, grăindu-i lui despre Împărăția cerului și despre slava cea veșnică și amândoi cântați într-un glas: Aliluia!

Icosul 6

Și petrecând în Mânăstire treizeci și opt de ani, viețuind asemenea cu Îngerii, floarea feței tale s-a uscat, din înfrânarea cea mare și cu rugăciunile cele de toată noaptea. De aceea, îți dăm o mică dovadă de dragoste și cu evlavie îți cântăm:
Bucură-te de marea ta iubire pentru Hristos;
Bucură-te, că pentru aceasta, mare dar ai primit de la Dumnezeu;
Bucură-te, că cu roua înfrânării ai stins focul patimilor;
Bucură-te, că Mirelui I-ai adus cinstea fecioriei tale;
Bucură-te, că te bucuri de Slava lui Hristos;
Bucură-te, că petreci cu Sfinții și cu Îngerii;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 7

Îmbolnăvindu-te și simțindu-ți sfârșitul aproape, când a venit tatăl tău să te vadă, i-ai spus taina vieții tale, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 7

Secretul tău a fost destăinuit starețului și fraților Sfintei Mânăstiri, Sfântă Eufrosina, ca să fie slăvit Dumnezeu, Cel Ce și-a arătat Puterea Sa în slabul tău trup. Roagă-te, Cuvioasă, Domnului Iisus Hristos, ca să mântuiască și păcătoasele noastre suflete, ale celor ce-ți cântăm:
Bucură-te, că, din tinerețe, ți-ai închinat viața lui Hristos;
Bucură-te, că mult ai pătimit;
Bucură-te, că, ca un Înger, ai purtat haina monahală;
Bucură-te, devotată roabă a lui Hristos;
Bucură-te, că ți-ai încălzit inima cu focul iubirii Divine;
Bucură-te, că roua harului a fost în sufletul tău;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 8

Și iată că o minune s-a întâmplat la îngroparea ta, că unul dintre frați, orb fiind de un ochi și sărutându-ți plângând Sfântul tău trup, îndată și-a recăpătat vederea. Văzând această vindecare, toți frații I-au dat slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 8

Minunată a fost viața ta, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, de parcă în firea feminină o forță bărbătească ai avut, cu care pe vrășmaș l-ai biruit. Pentru aceasta, cu umilința, îți cântăm:
Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;
Bucură-te, că viață îngerească ai avut;
Bucură-te, nestemată cerească;
Bucură-te, suflet încununat;
Bucură-te, că spre Mirele Hristos privești;
Bucură-te, distinsă floare a Cuvioaselor;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 9

Dorindu-ți mântuirea mai presus de toate, la îmbelșugata viață pământească ai renunțat. Iar acum, cu Sfinții și cu Îngerii, Îi cântați lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Ți-ai dăruit Lui puritatea-ți și fecioria, dar, mai presus de toate, dragostea ta, mireasa lui Hristos, Eufrosina. De aceea cu smerenie îți aducem aceste cuvinte de laudă:
Bucură-te, că cu fecioarele Îi cânți Ziditorului;
Bucură-te, că pe Treimea Sfântă O slăvești necontenit;
Bucură-te, că din apa Vieții ai băut;
Bucură-te, fecioară cuvioasă;
Bucură-te, că în lumină te odihnești;
Bucură-te, culme a răbdării și smereniei;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 10

Acceptându-ți crucea, o viață deosebită ai avut; și acum, în fața Tronului Dumnezeiesc, și cu Îngerii se bucură duhul tău, cu cântare îngerească slăvindu-L pe Domnul neîncetat: Aliluia!

Icosul 10

Crucea este grea pentru toți cei care cred în Dumnezeu și vin alergând cu rugăciuni către tine, o Sfântă Cuvioasă, nu-ți întoarce fața de la ei; Te rugăm, cere Mântuitorului nostru să ne ierte și să ne miluiască pe noi; cerându-ți ajutorul și ocrotirea, te lăudăm, spunând:
Bucură-te, că ești încununată și slăvită;
Bucură-te, roaba Domnului;
Bucură-te, că nu ți-ai închinat tinerețea mirelui pământesc, ci Mirelui ceresc;
Bucură-te, că de Hristos ai fost întărită;
Bucură-te, că ne amintim de faptele tale curajoase;
Bucură-te, că ne ajuți să ne împotrivim vrășmașilor ispititori;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 11

Slăvindu-ți ostenelile duhovnicești și dăruindu-ți toată dragostea noastră, Sfântă Eufrosina și rugându-ne să ne mijlocești rugăciunile către Domnul, sufletele și inimile noastre sunt împlinite de har și gura noastră strigă un cântec îngeresc către Creator: Aliluia!

Icosul 11

Strălucești cu o lumină puternică în Biserica lui Hristos, aleasă de Dumnezeu, Eufrosina, și-L slăvești pe Domnul în fața Tronului Lui. Pentru aceasta, îți cântăm și te lăudăm:
Bucură-te, că ai renunțat la bogățiile tale și L-ai lăudat pe Hristos;
Bucură-te, că ne răspândești din bogățiile duhovnicești primite neîncetat;
Bucură-te, că îi alini cu iubirea ta pe cei îndurerați;
Bucură-te, că îi îmbărbătezi pe cei slabi;
Bucură-te, taină a rugăciunii;
Bucură-te, păstrătoare a bucuriei binecuvântate;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 12

Harul divin cere-l de la Domnul, pentru noi, Sfântă Eufrosina, ca să ne întărim făcând fapte bune și să-I cântăm veșnic Preasfintei Treimi: Aliluia!

Icosul 12

Cântându-ți amintirea binecuvântată, slăvită Eufrosina, îți lăudăm faptele și rugăciunile, răbdarea și smerenia, curajul tău într-un trup slab și minunatul tău sfârșit. Bucurându-ne de slava ta cerească, cu căldura inimii, îți strigăm:
Bucură-te, că îți continui lucrarea vieții tale pământești;
Bucură-te, că ești de veghe la mântuirea noastră;
Bucură-te, că ne pătrunzi cu razele învățăturii Evangheliei inimile noastre;
Bucură-te, că ne înveți să scoatem cu rugăciunea din sursa înțelepciunii;
Bucură-te, că ne întărești să facem Voia lui Dumnezeu;
Bucură-te, că ne ești, în suferință și boală, medic ceresc;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 13

O, biruitoare Sfântă a lui Hristos, Eufrosina, primește aceste rugăciuni și ajută-ne să luptăm împotriva dușmanilor văzuți și nevăzuți, mijlocește-ne cererile la Domnul, ajută-ne să părăsim păcatele noastre și să ne îndreptăm viețile pentru a putea intra în Împărăția lui Dumnezeu, unde neîncetat să-I cântăm cu toți Sfinții: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Cu frică de Dumnezeu, părinții tăi, Eufrosina, se rugau neîncetat Domnului să-i mângâie, trimițându-le și lor un copil. Cu milă și bunăvoință Domnul i-a binecuvântat pe părinții tăi. Și noi, alături de părinții tăi, frumoasă Eufrosina, bucurându-ne de nașterea ta, cântăm acestea:
Bucură-te, împlinire a rugăciunilor, cu lacrimi, ale părinților tăi, către Domnul;
Bucură-te, pentru mila și smerenia ta, dăruite de Domnul, părinților tăi;
Bucură-te, că ai devenit mângâiere nespusă pentru ei;
Bucură-te, că ei te-au învățat evlavia și dreptatea;
Bucură-te, că de la o vârstă fragedă, ai fost crescută în credința ortodoxă;
Bucură-te, că ai păzit Poruncile lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, că te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Condacul 1

Aleasă de Dumnezeu dintr-o familie evlavioasă, pentru slava Numelui Său, prin viața ta curată, Sfântă Sfântă Cuvioasă Eufrosina, cădem la picioarele tale și te rugăm cu smerenie să întinzi mâna către Domnul Dumnezeu și să te rogi Creatorului ca să aibă milă de noi, strigându-ți: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Eufrosina, căci te-ai împlinit în dragostea ta pentru Hristos!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Eufrosina din Alexandria

O, Sfânta noastră Sfântă Cuvioasă Eufrosina, astăzi, când amintirea ta este prăznuită cu multă iubire, strigăm din adâncul inimilor noastre: L-ai ascultat pe Învățătorul, Domnul nostru Iisus Hristos, care a spus: "Cel ce iubește pe tatăl său ori pe mama sa, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine; cel ce iubește pe fiul său, ori pe fiica sa, mai mult decât pe Mine, nu este vrednic de Mine" și, toată viața ta L-ai urmat.
Roagă-te, pentru noi, Sfântă Eufrosina, ca să ne întărească Duhul Sfânt, să lepădăm tot păcatul din noi și să facem din sufletele noastre, Biserici lui Dumnezeu. Aprinde-ne inimile cu dragostea Domnului să ne umplem gura de lauda Lui și să ajungem înaintea lui Dumnezeu, cu toată evlavia și curăția și prin mântuire să vedem veșnic Fața lui Dumnezeu, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfintei Cuvioase Eufrosina, glasul al 8-lea - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Eufrosina din Alexandria - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link: Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Siluan Athonitul
(24 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Siluan Athonitul prin prezenta sa, prin viata și scrierile sale, ne pune în prezenta lui Hristos, nu printr-o învățătură, un sistem teologic sau un discurs, ci printr-o experiență nemijlocita […]

† Sfântul Miron, Episcopul Cretei, făcătorul de minuni
(8 august)

FB Mess WA Like Sfântul Miron, Episcopul Cretei, a fost contemporan cu Sfântul Antonie cel Mare și, datorită evlaviei și vieții sale curate, a primit de la Dumnezeu darul facerii de minuni. El este serbat […]

† Izvorul Tămăduirii
sărbătoare închinată Maicii Domnului

FB Mess WA Like Sărbătoarea Izvorului Tămăduirii ne amintește de una dintre minunile Maicii Domnului săvârșite prin intermediul viitorului împărat bizantin Leon cel Mare. Apa luată de Leon din acest izvor tămăduitor de lângă Constantinopol […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram