Acatistul Sfintei Cuvioase Domnica
(8 ianuarie)

5/5 - (1 vote)

Acatistul Sfintei Cuvioase Domnica se poate citi pentru a cere Sfintei să ne elibereze de chinurile demonilor trecutului (depresiile care vin de la gânduri), să ne izbăvească de cursele diavolilor și să ceară lui Hristos iertare păcatelor noastre, ca să ne mântuim și astfel să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Cuvioase Domnica trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Cuvioase Domnica - text

Troparul Sfintei Cuvioase Domnica, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Domnica, duhul tău.

Condacul 1

Celei ce cu bucurie i-a urmat lui Hristos împlinind toate Poruncile Lui cele sfinte, Preacinstitei Cuvioase Domnica îi aducem aceste cinstiri. Iar tu, Sfântă binecuvântată, luminează-ne și pe noi cu strălucirile cele din Rai și ascultă rugăciunile noastre, căci cu dragoste te chemăm: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Icosul 1

Fiind însuflețită de dorul dumnezeiesc ai călcat peste șerpi și peste scorpii, Sfântă Domnica, și viețuirea ta s-a adus pe sine jertfă nesângeroasă Domnului Hristos iar Îngerii te cinstesc:
Bucură-te, mlădiță din Pomul Vieții;
Bucură-te, ramură roditoare de har;
Bucură-te, floare înmiresmată de parfumul rugăciunii;
Bucură-te, iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitoarea Lui în tot și în toate;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 2

Te-ai născut în cetatea Cartagina, Sfântă Domnica, și din neam erai elină adică închinătoare la idoli, făcând ceea ce ai văzut din pruncie la părinții tăi fiindcă nu știai încă a te închina lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Primind însă gând dumnezeiesc ai părăsit Cartagina și te-ai dus cu încă alte patru fecioare în Constantinopol, căutând ceea ce nu înțelegeai ce cauți și așteptând ca viața ta să se schimbe.
Bucură-te, că Dumnezeu nu te-a lăsat să slujești idolilor;
Bucură-te, că El cunoștea curăția inimii tale;
Bucură-te, că Hristos te-a ales Mireasa Lui;
Bucură-te, că inima ta era pregătită pentru credință;
Bucură-te, că sufletul tău aștepta trezirea;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 3

Un înger mult luminos s-a arătat preasfințitului episcop Nicolae Patriarhul care te-a chemat la el și a început a-ți vorbi despre Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Mintea ta a prins de îndată firul luminos al vorbelor sale, Sfântă Domnica, și curgând în inima ta dulceața harului ai dorit a te învrednici mereu a trăi bucuria duhovnicească în locul veseliei lumești, iar noi te slăvim:
Bucură-te, că Dumnezeu trimisese har în cuvintele Patriarhului;
Bucură-te, că te-ai îndulcit de mierea hranei Lui;
Bucură-te, că ai vrut a simți veșnic părtășia cu Hristos;
Bucură-te, că te-ai învoit a-L urma;
Bucură-te, că te-ai schimbat sufletește;
Bucură-te, că multă fericire a avut Episcopul Nicolae;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 4

Te-ai învrednicit de Sfântul Botez, fericită Domnica, și îmbrăcând haina albă a celor neprihăniți ai intrat în turma Păstorului Hristos Acela care se luptă pentru fiecare oaie și Căruia ne închinăm: Aliluia!

Icosul 4

Ieșind din rândurile rătăciților, ai părăsit închinarea la idoli și ai plecat genunchii pentru a te ruga Dumnezeului din Cer, Cel ce a făcut Cerul și pământul și care a zidit în noi dorul de cele cerești:
Bucură-te, cea vestită de îngerul de lumină;
Bucură-te, cea adusă la credință prin minunea lui Dumnezeu;
Bucură-te, că El te-a căutat iar tu te-ai învoit;
Bucură-te, că te-a strigat precum odinioară pe Adam cel căzut în Rai;
Bucură-te, că tu ai răspuns: "Aici sunt, Doamne";
Bucură-te, că nu te-ai rușinat de goliciunea ta, ci ai avut nădejde în El;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 5

Primită fiind în oastea rugătorilor lui Dumnezeu, ai luat mai apoi și haina monahicească fiindcă nu mai puteai trăi în lume ci inima te îndemna la rugăciune necontenită: Aliluia!

Icosul 5

Te nevoiai în post aspru, Sfântă Domnica, îmblânzind trupul cu osteneala duhovnicească și te luptai cu demonii trecutului care nu te-au lăsat să viețuiești în pace, ci mereu îți aminteau de tinerețile tale când te închinai la idoli. Multe lacrimi ai vărsat pentru iertarea păcatelor și ai îndurat ispitiri grele căci diavolii primiseră dreptul aceasta pe care tu însăți l-ai dat lor prin slujirea idolească, dar nu te-ai lăsat învinsă și mânată de iubirea pentru Dumnezeu ai biruit vicleniile lor.
Bucură-te, că te rugai zi și noapte;
Bucură-te, că te-ai încredințat pe deplin Mirelui tău;
Bucură-te, că strigai necontenit Sfânt Numele Lui;
Bucură-te, că atunci când ispita era mai grea, El venea în ajutor;
Bucură-te, că durerea te-a învățat să te rogi;
Bucură-te, că suferința te-a călăuzit spre sfințenie;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 6

Având dăltuit în inima ta dorul de Dumnezeu, sufletul tău nu s-a înfricoșat la arătările diavolești ci ai zburat mai sus de cursele lor strigând cu tărie spre Cer: Aliluia!

Icosul 6

Cu bucurie ai urmat poruncilor dumnezeiești, Sfântă Cuvioasă, numărându-te în rândurile fecioarelor care și-au dat trupul deopotrivă cu sufletul la slujirea lui Dumnezeu iar noi te cinstim:
Bucură-te, cea fără prihană;
Bucură-te, iscusită luptătoare în războiul nevăzut;
Bucură-te, că ai ajuns a cunoaște toate ispitirile demonilor;
Bucură-te, că Dumnezeu te-a înzestrat cu harul deosebirii duhurilor;
Bucură-te, că ochii tăi vedeau dincolo de cunoscut;
Bucură-te, că mintea ta înțelegea tainele cerești;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 7

Biruind demonii trecutului te-ai veselit nespus, Sfântă fecioară, și primind biruința ca un dar de Nuntă te-ai aruncat mai aprig în luptele duhovnicești care se câștigă cu rugăciune și smerenie: Aliluia!

Icosul 7

Ai câștigat Cerul, Sântă Domnica, iar sfințenia s-a pogorât asupra ta din timpul vieții căci Hristos te-a încununat cu darul facerii de minuni pentru cei care cu umilință te strigă:
Bucură-te, sfințită fecioară;
Bucură-te, suflet îngeresc în trup omenesc;
Bucură-te, biruitoarea demonilor trecutului;
Bucură-te, că ne aduci salvarea de păcate;
Bucură-te, că te rogi pentru iertarea noastră la Hristos Dumnezeu;
Bucură-te, că ești călăuza noastră în credință și rugăciune;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 8

Ai strălucit ca un fulger de lumină, Sfântă Domnica, făcând vindecări minunate, alungând mulțimea demonilor și luminându-i pe toți cei care se apropriau de tine cu rugăciune curată: Aliluia!

Icosul 8

Dumnezeu te-a arătat ca o mare povățuitoare pentru credincioși, făcând din tine un stâlp de încurajare, de luminare, de tămăduiri și de izbăvire pentru cei care alergau la tine și te strigau:
Bucură-te, bună ascultătoare a celor care nu au cui spune durerea lor;
Bucură-te, cea ce alini rănile sufletești;
Bucură-te, mângâietoare caldă a celor singuri;
Bucură-te, înțeleaptă cuvioasă, sfătuitoare în ale vieții;
Bucură-te, că știai cu duhul de dinainte durerea celor ce te căutau;
Bucură-te, că Dumnezeu te lumina să le dai răspuns mântuitor;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 9

Ducând o viață curată ai fost mare făcătoare de minuni, doctor și tămăduitor pentru bolnavi, ai izgonit demonii din cei chinuiți și toate le săvârșeai spre slava lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Dumnezeu asculta de rugăciunile tale, Sfântă Domnica, fiindcă glasul tău căpătase drum lin spre El, și cuvintele ce le rosteai erau duse pe aripi de îngeri direct la Tronul Lui și se împlineau de îndată.
Bucură-te, cea acordată la armonia Împărăției Cerurilor;
Bucură-te, că trăiai de pe pământ în comuniune cu îngerii;
Bucură-te, că foarte scurtă era calea dintre tine și Dumnezeu;
Bucură-te, că Hristos viețuia în tine;
Bucură-te, că inima ta era deplin a Lui;
Bucură-te, că respirai din har;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 10

Făcându-se odată furtună pe mare, ai văzut că niște corăbieri se primejduiau și de îndată ai turnat untdelemn sfințit în apă și astfel mare s-a schimbat în liniște iar corăbierii I-au mulțumit lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Unde s-a mai văzut viață fără furtună, Sfânta Domnica, mai ales la cei ce doresc a trăi în credință și chemând Numele Sfânt al lui Dumnezeu, dar te rugăm să ne ajuți și pe noi ca pe acei corăbieri:
Bucură-te, că aduci pace în familie;
Bucură-te, că binecuvântezi liniștea sufletească;
Bucură-te, că potolești tumultul minții;
Bucură-te, că aduci calmul Cerului în inima noastră;
Bucură-te, că vindeci și îndrepți;
Bucură-te, că alini și ocrotești;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 11

Înzestrată ai fost cu toate darurile Duhului Sfânt, mult iubită Cuvioasă Domnica, și printre acestea se află și cel al prorociei, căci ai văzut de dinainte moartea împăratului de care l-ai și înștiințat iar Îngerii Îl lăudau pe Dumnezeu odată cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Hristos Mirele tău ți-a descoperit și alte taine dumnezeiești pe care le dezvăluiai numai celor care primeau folos din ele, așa încât ai știut a păstra taina și a vorbi cu măsură.
Bucură-te, că Dumnezeu s-a odihnit în tine;
Bucură-te, că ai fost lauda Cerului;
Bucură-te, că viețuirea ta a adus bucurie Maicii lui Dumnezeu;
Bucură-te, că mereu te rugai ei pentru ajutor;
Bucură-te, că te numeai fiica Maicii Domnului;
Bucură-te, că Maica Domnului te striga: "copilul meu";
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 12

Ai văzut îngerul Domnului venind și sfințind firea apelor, Sfântă Domnica, iar ochii tăi s-a desfătat de dulceața contemplației dincolo de ceea ce putem povesti, și înaripată fiind de zborul duhovnicesc ai căpătat aripi luminoase spre Cer: Aliluia!

Icosul 12

Ajungând la adânci bătrâneți, ai cunoscut de dinainte ducerea ta către Dumnezeu, și plecând capul în rugăciune te-ai odihnit în pace.
Bucură-te, că ai zburat pentru ultima oară spre Rai;
Bucură-te, că sufletul tău s-a liniștit deplin;
Bucură-te, că ai intrat la Nuntă cu candela plină;
Bucură-te, că te rugăm: o picătură de untdelemn sfințit dă-ne și nouă;
Bucură-te, că să ardă și candela noastră spre mântuire;
Bucură-te, minunată sfântă, sfințită de pe pământ;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 13

Mult binecuvântată Sfântă Cuvioasă Domnica, roagă-te pentru noi lui Dumnezeu să ne elibereze de chinurile demonilor trecutului, să ne izbăvească de cursele diavolilor și să ne ierte păcatele, ca mântuiți și salvați să ne bucurăm cu tine de Împărăția Lui veșnică cântând: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Fiind însuflețită de dorul dumnezeiesc ai călcat peste șerpi și peste scorpii, Sfântă Domnica, și viețuirea ta s-a adus pe sine jertfă nesângeroasă Domnului Hristos iar Îngerii te cinstesc:
Bucură-te, mlădiță din Pomul Vieții;
Bucură-te, ramură roditoare de har;
Bucură-te, floare înmiresmată de parfumul rugăciunii;
Bucură-te, iubitoare de Dumnezeu;
Bucură-te, slujitoarea Lui în tot și în toate;
Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Condacul 1

Celei ce cu bucurie i-a urmat lui Hristos împlinind toate Poruncile Lui cele sfinte, Preacinstitei Cuvioase Domnica îi aducem aceste cinstiri. Iar tu, Sfântă binecuvântată, luminează-ne și pe noi cu strălucirile cele din Rai și ascultă rugăciunile noastre, căci cu dragoste te chemăm: Bucură-te, Sfântă Cuvioasă Domnica, izbăvindu-i pe cei vânați de cursele șarpelui veninos!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Domnica

Pe cea care poartă numele Domnului, pe Sfânta Cuvioasă Domnica o cinstim, căci ea luminează ca o rază a soarelui pe toți cei care o cheamă cu credință în rugăciune.
Fiind mireasă împodobită a lui Hristos Sfântă Cuvioasă, caută spre noi și dă-ne scăpare din mrejele trecutului adică de vremurile când am păcătuit în fața lui Dumnezeu și taie toate legăturile pe care vrăjmașii diavoli le-au pus asupra noastră din cauza păcatelor.
Izbăvește-ne de patimile trupești, de întinăciunea sufletească și de toată viclenia demonilor, căci noi cu dragoste alergăm sub mantia ta și ne rugăm cu lacrimi să ajungem a ne veseli în lăcașurile luminate ale Raiului, acolo unde împreună cu tine să Îi cântăm Sfintei Treimi cântarea de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Troparul Sfintei Cuvioase Domnica - video

Sfârșit - Acatistul Sfintei Cuvioase Domnica

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Cuvioase Domnica - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia
(5 noiembrie)

FB Mess WA Like Sfinții Mucenici Galaction și Epistimia au trăit cea mai curată poveste de dragoste sfântă, o dragoste desăvârșită, dusă până la ultima limită de puritate, dragoste neconsumată în taina nunții, dar neveștejită […]

† Sfântul Mucenic Vasilisc
(22 mai)

FB Mess WA Like Sfântul Mucenic Vasilisc a propovăduit minunile săvârșite de unchiul său, Teodor Tiron, pentru care a fost prins și obligat să jertfească zeilor, lucru care nu l-a făcut și astfel a primit […]

† Sfânta Muceniță Lucia din Roma
(6 iulie)

FB Mess WA Like Sfânta Muceniță Lucia din Roma L-a mărturisit Hristos cu atât curaj și îndrăzneală încât a reușit să îl convertească pe păgânul Rix care era prigonitorul ei; el ajungând chiar să își […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram