Acatistul Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo

5/5 - (4 votes)

Acatistul Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo se poate citi de cei care trec prin situații grele pentru a îndepărta necazurile, cele pierzătoare de suflet, și a ne întări credința atunci când suntem în mijlocul ispitelor. Sfânta Alexandra Schimonahia a fost prima Stareță și Întemeietoarea Mănăstirii Diveevo fiind totodată ocrotitoarea tuturor celor întristați care îi cer ajutorul cu credință și cu dragoste, Sfânta având mare îndrăzneală către Dumnezeu pentru cererile noastre.

Înainte de a începe Acatistul Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo - text

Condacul 1

Aleasa de Însăși Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, Cuvioasă Maica Alexandra, L-ai slăvit toată viața pe Domnul. Către tine, care ai mare îndrăzneală la El și la Maica Sa Neprihănită, strigăm să ne salvezi din toate ispitele și necazurile și te chemăm: Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Icosul 1

Atotmilostivă Doamnă a Îngerilor, Preasfânta noastră Născătoare de Dumnezeu te-a ales pe tine, Sfânta Alexandra cea minunată, ca slujitoare a adevăratului și te-a luminat să ridici mănăstire nouă pentru a slăvi Numele Fiului ei pe propriul tău pământ. Iar noi, văzând bunătatea lui Dumnezeu în tine, te cinstim zicând:
Bucură-te, iubind nevoința din tinerețe;
Bucură-te, trăind fericirea Evangheliei;
Bucură-te, căci ne primești când alergăm la tine în întristări;
Bucură-te, mângâiere pentru durerile noastre;
Bucură-te, ducând la virtute celelalte maici fecioare;
Bucură-te, construind mănăstire de maici;
Bucură-te, sălașul harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoaba slăvită a Bisericii;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 2

Ai rămas văduvă de tânără și te-ai hotărât să intri în mănăstirea de maici "Florovski" din Kiev, Sfântă Cuvioasă Alexandra, unde ai fost tunsă în monahism, având multă râvnă pentru cele duhovnicești, ducând o viață ascetică și strigându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Primind de sus cuvântul lui Dumnezeu: "Jugul Meu este bun și povara mea este ușoară", Cuvioasă Maică, ai fost ca un miel blând a lui Hristos disprețuind bogăția și slava; iar noi, slăvindu-L pe Dumnezeu și sfinții lui, îți cântăm:
Bucură-te, lumină aprinsă de iubirea lui Hristos;
Bucura-te, cea ce i-ai iubit pe săracii Lui;
Bucură-te, călăuzind monahiile pe calea mântuirii;
Bucură-te, căci în tine s-au împlinit sfințenia și înțelepciunea duhovnicească;
Bucură-te, Stareță gândurilor liniștite;
Bucură-te, îndurătoarea monahiilor;
Bucură-te, ocrotitoarea celor ce te cheamă în rugăciune;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră înaintea lui Dumnezeu.
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 3

Puterea Celui Prea Înalt te-a umbrit cu adevărat, Sfântă Alexandra, când ți-a apărut Împărăteasa Cerului și a pământului și ți-a poruncit să părăsești mănăstirea, spunându-ți că ai fost aleasă să întemeiezi o mănăstire nouă. Iar noi, auzind de această minunată poruncă, îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Ai fost o adevărată războinică a lui Hristos prin iscusința cu care ți-ai păzit inima, Sfântă Cuvioasă Alexandra, și văzând milostivirea lui Dumnezeu asupra ta prin vestea Împărătesei Cerurilor, ai pornit la drum binecuvântat să împlinești porunca Maicii Domnului, iar noi îți cântăm așa:
Bucură-te, cea căreia i s-a arătat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ai auzit poruncile celei mai cinstite decât Heruvimi;
Bucură-te, cea ce ai slăvit-o pe cea mai slăvită fără asemănare decât Serafimii;
Bucură-te, monahie curată și cinstită;
Bucură-te, că pe drumuri nu te-ai temut de ispita rătăcirii;
Bucură-te, mergând cu dor către Părintele ceresc;
Bucură-te, împodobită cu virtuțile războinicilor pentru Hristos;
Bucură-te, preafericită mamă de monahii;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 4

Ai adus la tăcere furtuna gândurilor îndoielnice, fiind tare în credință și având încredere în Dumnezeu, Cuvioasă Maică, și toate cuvintele Împărătesei Cerurilor s-au păstrat în inima ta. Ai întreprins multe pelerinaje și, sub îndrumarea Maicii Domnului ai reușit să găsești locul ales pentru viitorul lăcaș de rugăciune, lângă Mănăstirea Sfântului Serafim din pustiul Sarov, iară noi, bucurându-ne de viața ta, Îi cântăm Dumnezeului Atotputernic: Aliluia!

Icosul 4

Te-ai bucurat nespus auzind despre sfințenia vieții călugărilor din Sarov, Cuvioasă Alexandra, iar pe drum lângă biserica satului Diveevo ai auzit vocea dulce a Sfintei Fecioare Maria arătând spre locul noii mănăstiri. Preacurata ți-a promis să înmulțească numărul monahiilor ce Îi vor sluji Domnului Dumnezeu, iar noi te chemăm cu credință:
Bucură-te, iubită de Împărăteasa Cerurilor;
Bucură-te, aleasă mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, cea ce ai ajuns în Țara Făgăduinței;
Bucură-te, ascultând de voia Preacuratei;
Bucură-te, cea ce ne întinzi mâna către Dumnezeu;
Bucură-te, întărindu-ne credința ortodoxă;
Bucură-te, căci acum te veselești cu îngerii;
Bucură-te, vrednică de bucuriile Cerului;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 5

Ești o stea purtătoare de Dumnezeu, Sfântă Alexandra, strălucind în Rai în lumina Domnului Hristos, luminând pământul și călăuzindu-ne pe calea cea dreaptă, scoțându-ne din întunericul ispitelor păcătoase și călăuzindu-ne către Sfânta Treime: Aliluia!

Icosul 5

Sub îndrumarea pustnicilor din Sarov, Maica Alexandra, ți-ai început viața isihastă într-o chilie aflată lângă o biserică ridicată în cinstea icoanei Maicii Domnului din Kazan. Ai ajutat mulți orfani, văduve și oameni săraci, trăind doar de pe urma muncii mâinilor tale, înfruntând muncii istovitoare. Oamenii locului și-au amintit mult timp despre smerenia ta adâncă și despre faptele tale bune făcute în taină și te-au lăudat:
Bucură-te, cea ce ți-ai dat toată averea pentru Dumnezeu;
Bucură-te, cea ce ți-ai petrecut viața în mare osteneală;
Bucură-te, plăcută lui Dumnezeu în post și rugăciune;
Bucură-te, căci nu ne lipsești de mila ta;
Bucură-te, ocrotitoarea mănăstirilor de maici;
Bucură-te, ajutându-i pe cei nevoiași;
Bucură-te, sporind numărul maicilor în mănăstiri după nevoie;
Bucură-te, nădejde și mângâiere celor săraci;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 6

Ți-ai urmat dorirea de a fi doar cu Hristos, binecuvântată Stareță Alexandra, adunând în jurul tău obște de maici trimise de Dumnezeu, văzând în aceasta bunăvoința lui Dumnezeu și binecuvântarea Lui, cântându-i: Aliluia!

Icosul 6

Ai fost luminată cu lumina adevărului și cu înțelepciunea ta i-ai uimit pe toți cei ce veneau la tine, învățându-i cu blândețe pe calea dreptății și continuând adevărurile credinței ortodoxe, lămurind viețile sfinților în Hristos; noi te chemăm cu drag:
Bucură-te, Sfântă Alexandra, învățată de Dumnezeu;
Bucură-te, cinstită cu darul de a discerne;
Bucură-te, primind mila Sfântului Nicolae;
Bucură-te, căci el a fost călăuzitorul tău;
Bucură-te, lucrând câmpul;
Bucură-te, binecuvântată cu recoltă bogată de grâu;
Bucură-te, înțeleaptă în împrejurările vieții;
Bucură-te, încălzind sufletele cu căldură și dragoste;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 7

Dorind să pui temelia pentru organizarea lăcașului, Cuvioasă Maică Alexandra, ai construit trei chilii pentru surorile care au venit să Îi placă lui Dumnezeu, lăudându-L neîncetat în rugăciune: Aliluia!

Icosul 7

Noua clădire a Bisericii în cinstea Sfintei Fecioare Maria a fost construită cu binecuvântarea Domnului, Maica Alexandra, iar noi te chemăm:
Bucură-te, sălașul temeliei solide a Mănăstirii Diveevo;
Bucură-te, că tu ne aduci mila lui Dumnezeu;
Bucură-te, că moaștele tale se odihnesc la Lavra Pecherska;
Bucură-te, aducând binecuvântarea în mănăstirea Diveevo;
Bucură-te, hrănindu-i pe săraci în foamete;
Bucură-te, că rugăciunea ta ne scapă de necazuri;
Bucură-te, blândă și înțeleaptă rugătoare în biserica lui Dumnezeu;
Bucură-te, păzitoarea bisericii;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 8

Noaptea, ai îngenuncheat în fața Domnului și te-ai rugat ca El să-și arate voia pentru a construi Mănăstirea lângă Biserica Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, iar Dumnezeu l-a trimis pe Sfântul Arhidiacon Ștefan să te călăuzească. Iar noi, cinstindu-L, Îi cântăm Dumnezeului Atotputernic: Aliluia!

Icosul 8

Maica Alexandru, tu Îl iubeai pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și mintea ta și pentru aceasta ai primit darul lacrimilor pline de har. Noi, vestitorii faptelor tale duhovnicești, spunem acestea:
Bucură-te, iubind Izvorul dătător de viață al lacrimilor, icoana Maicii Domnului;
Bucură-te, cea ce te rogi și plângi la Dumnezeu;
Bucură-te, iubiră de Sfântul Serafim de Sarov;
Bucură-te, binecuvântată în faptele tale;
Bucură-te, cea ce ne călăuzești pe calea cea dreaptă;
Bucură-te, ajutor celor ce te cheamă;
Bucură-te, locuind acum în Împărăția lui Dumnezeu;
Bucură-te, certarea celor potrivnici Lui;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 9

Îngerii se minunează de mila ta pentru săteni și pentru ajutorul oferit cu smerenie oamenilor nevoiași pentru care te rugai fierbinte lui Dumnezeu; învață-ne să avem milă și ridică-ne din lene ca să cântăm cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Nu avem îndeajuns de multe cuvinte pentru a putea spune puterea lui Dumnezeu; noi, minunându-ne de aceasta, te strigăm astfel:
Bucurați-vă, ajutătoarea tuturor celor care te cheamă;
Bucură-te, ridicând-i pe oamenii cu rugăciune;
Bucură-te, cea ce nu ne lași niciodată în necazuri și întristări;
Bucură-te, chemându-ne la bucuria cerească;
Bucură-te, săpând fântână de ape tămăduitoare;
Bucură-te, dându-ne minunea ajutorului tău;
Bucură-te, adâncimea nesecată a iubirii și a milei;
Bucură-te, chip de mare nevoință pentru Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 10

Pentru a-i salva pe toți cei care vin la mănăstirea Diveevo, Domnul ți-a dezvăluit de dinainte plecarea la lăcașurile veșnice astfel încât ai avut timp să rânduiești ca Sfântul Serafim să poarte de grijă maicilor din mănăstire după moartea ta. Iar noi, nevrednicii, cu mulțumire îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Zidul tuturor sfinților, Preasfântă Fecioară, a călăuzit minunat plecarea ta din viața vremelnică: te-ai îmbrăcat în schima cea mare și te-ai împărtășit cu Sfintele Taine ale lui Hristos. Noi, slăvindu-ți viața, îți spunem:
Bucură-te, cea ce l-ai rugat pe Duhovnicul tău Sfântul Serafim să se îngrijească de maici;
Bucură-te, lumină ce arzi dar fără să te mistui;
Bucură-te, ajutor miraculos celor care ți se roagă;
Bucură-te, cea ce îți aduci aminte de noi la Tronul lui Dumnezeu;
Bucurați-vă, războinică a zilei și a nopții, rugându-te lui Dumnezeu;
Bucură-te, liniștind plânsul mamelor;
Bucură-te, mângâierea celor întristați;
Bucură-te, mijlocitoarea neamului creștin înaintea lui Dumnezeu;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 11

Sfântul Mucenic Țarul Nicolae a fost plin de râvnă și te-a slăvit, Maică Alexandra, fiind încununat cu izbânda muceniciei. Noi, văzând minunata împlinire a prorociei tale, strigăm cu tandrețe lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 11

Viața ta a fost ca o rază dătătoare de lumină venind din Hristos, umplând Mănăstirea cu mulțime de maici, aducând binecuvântarea și toate harurile pline de nădejde, iar noi cu dragoste îți cântăm:
Bucură-te, ființă înălțată de pe pământ;
Bucură-te, icoana blândeții;
Bucură-te, cea ce îi scoți din valurile vieții pe cei care se îneacă;
Bucură-te, lumânare arzând noaptea și alungând păcatele;
Bucură-te, întărirea monahiilor;
Bucură-te, lacrimi și dor pentru Dumnezeu;
Bucură-te, izvor de apă tămăduitoare;
Bucură-te, vindecătoarea bolnavilor și a celor infirmi;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 12

Sfântă noastră Stareță Alexandra, tu reverși har și milostivire peste toți cei ce vin la tine și care se închină moaștele tale, te rugăm cere iertare pentru noi de la Domnul, învățându-ne să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 12

Sfântă Alexandra, lăudăm minunile și harurile lui Dumnezeu descoperite neamului omenesc prin sfinții Săi, din care ne adăpăm și noi și te chemăm:
Bucură-te, nestemată care împodobești Biserica lui Hristos;
Bucură-te, apărându-ne în necazuri;
Bucură-te, împlinind voia sfântă a Neprihănitei Născătoare de Dumnezeu;
Bucură-te, binecuvântată cu darul lacrimilor;
Bucură-te, că smerenia ta nu se poate mărturisi;
Bucură-te, că dragostea ta pentru toți este sinceră;
Bucură-te, cea ce continui viața creștină;
Bucură-te, ajutându-i pe cei care vin la tine cu credință;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 13

O, frumoasă Sfântă a lui Dumnezeu, binecuvântată Stareță Alexandra! Primește te rugăm această laudă a noastră și fă pentru noi rugăciuni la Domnul Hristos să fie Milostiv și să ne mântuiască, așa încât să Îi cântăm cu toți Sfinții în Ceruri: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Atotmilostiva Doamnă a Îngerilor, Preasfânta noastră Născătoare de Dumnezeu te-a ales pe tine, Sfânta Alexandra cea minunată, ca slujitoare a adevăratului și te-a luminat să ridici mănăstire nouă pentru a slăvi Numele Fiului ei pe propriul tău pământ. Iar noi, văzând bunătatea lui Dumnezeu în tine, te cinstim zicând:
Bucură-te, iubind nevoința din tinerețe;
Bucură-te, trăind fericirea Evangheliei;
Bucură-te, căci ne primești când alergăm la tine în întristări;
Bucură-te, mângâiere pentru durerile noastre;
Bucură-te, ducând la virtute celelalte maici fecioare;
Bucură-te, construind mănăstire de maici;
Bucură-te, sălașul harului lui Dumnezeu;
Bucură-te, podoaba slăvită a Bisericii;
Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Condacul 1

Aleasa de Însăși Preasfânta Născătoarea de Dumnezeu, Cuvioasă Maica Alexandra, L-ai slăvit toată viața pe Domnul. Către tine, care ai mare îndrăzneală la El și la Maica Sa Neprihănită, strigăm să ne salvezi din toate ispitele și necazurile și te chemăm: Bucură-te, Sfântă Maică Alexandra, prima Stareță a Mănăstirii Diveevo!

Rugăciune la Acatistul Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo

O, sfântă a lui Dumnezeu, Stareță Alexandra! Primește rugăciunile noastre ridicate cu credință și dragoste și ajută-ne să dobândim virtuți creștine, să ne întărim credința și dragostea puternică față de Dumnezeu și față de aproapele nostru, să ne purtăm crucea întristării și a durerii cu demnitate împreună cu Hristos Dumnezeu. Iartă-ne, binecuvântează-ne, roagă-te pentru noi, ca și noi să fim iertați și pomenește-ne la Tronul lui Dumnezeu, ca prin rugăciunile tale să fim mântuiți în lumea de acum și în cea veșnică. Amin.

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Sfârșit - Acatistul Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfintei Alexandra Schimonahia de la Diveevo - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Filaret cel Milostiv
(1 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Filaret cel Milostiv a trăit în această viață sub lumina expresiei "mai fericit este a da decât a lua", fiind un model al iertării, al smereniei, al milei față de […]

† Sfântul Proroc Daniel și Sfinții trei tineri: Anania, Azaria și Misail
(17 decembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Proroc Daniel este ocrotitorul călătorilor, al celor care sunt în diaspora, au emigrat, sau au plecat de nevoie în străinătate, deoarece el însuși a fost forțat să stea departe de […]

† Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, episcopul Ravenei
(23 iulie)

FB Mess WA Like Sfântul Sfințit Mucenic Apolinarie, episcop și mucenic al Bisericii lui Hristos, a fost ucenic al Sfântului Apostol Petru. El a fost primul episcop al Bisericii din Ravenna (Italia). Este prăznuit în […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram