Acatistul Sfântului și Dreptului Patriarh Avraam

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului și Dreptului Patriarh Avraam, părintele poporului lui Dumnezeu, se poate citi pentru a cere Sfântului întărire în credință și iubirea de străini.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului și Dreptului Patriarh Avraam trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului și Dreptului Patriarh Avraam - text

Troparul Sfinților Strămoși, glasul al 2-lea

Întru credință pe strămoși i-ai îndreptat, printr-înșii mai înainte logodindu-ți Biserica cea din păgâni; laudă-se întru slavă sfinții, că din sămânța lor este rodul cel prea slăvit, ceea ce Te-a născut mai presus de fire. Pentru rugăciunile lor, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Ales de Dumnezeu din neam care slujea la alți dumnezei, ai urmat chemarea Lui alegând pe cele nevăzute în locul celor văzute și pe cele viitoare în locul celor ce-ți stăteau înaintea ochilor, Sfinte Patriarh Avraam. Cel ce acum te bucuri de îmbrățișarea veșnică a Brațelor Lui Părintești, roagă-te și pentru noi cei ce te chemăm: Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Icosul 1

Îngerii cei luminoși din ceruri s-au minunat văzând viața ta, Sfinte Avraam, căci Dumnezeu te-a născut a doua oară prin cercetarea Lui pe care ai primit-o cu toată inima, descoperindu-L pe Unul Dumnezeu și devenind mijlocitorul binecuvântării Sale pentru toate neamurile. Te slăvim și ne rugăm ție așa:
Bucură-te, bărbat curajos și căutător de Adevăr Sfânt;
Bucură-te, unit cu Dumnezeu în toată ființa ta;
Bucură-te, izvor de binecuvântări duhovnicești;
Bucură-te, privire neabătută de la împlinirea făgăduinței Domnului;
Bucură-te, plămădit din credință și dreptate;
Bucură-te, iubindu-L din toată inima pe Dumnezeul tău;
Bucură-te, cel ce mai întâi l-ai auzit pe Dumnezeu;
Bucură-te, celui care apoi, fiind crescut duhovnicește, "ți s-a arătat Domnul";
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 2

Născut din neamul lui Sem fiul lui Noe, ai trăit în Ur un oraș din Caldeea, ducând o viață aleasă și fiind deosebit de bogat, Sfinte Avraam. În această cetate te-ai căsătorit cu Sarai, și apoi ai plecat împreună cu tatăl tău în Haran, unde ai viețuit în îmbelșugare printre închinătorii la idoli care nu știau să Îi cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Dar Dumnezeu, care îți cunoștea sufletul ales nu te-a lăsat să te pierzi, Sfinte Patriarh, și într-o zi ți-a vorbit din Înalt: "Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău și vino în pământul pe care ți-l voi arăta Eu. Și Eu voi ridica din tine un popor mare, te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare. Binecuvânta-voi pe cei ce te vor binecuvânta, iar pe cei ce te vor blestema îi voi blestema; și se vor binecuvânta întru tine toate neamurile pământului". Ne minunăm de lucrarea lui Dumnezeu și pe chemăm:
Bucură-te, că nu ai iscodit, nu ai cercetat, ci te-ai supus;
Bucură-te, și ca o slugă supusă, ai ascultat de poruncă;
Bucură-te, că Dumnezeu nu ți-a spus unde să mergi;
Bucură-te, prin asta fiind pus la încercare în credință;
Bucură-te, trăind mereu cu privirea înălțată la Cer;
Bucură-te, cel trimis în necunoscut, ascultând prin credință;
Bucură-te, că nu te-ai înfricoșat, având nădejde în Cel care îți vorbise;
Bucură-te, că mereu Îl căutai pe Dumnezeu, fără să știi ce cauți;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 3

Ai luat-o pe Sarai, femeia ta, pe Lot fiul fratelui tău, toate averile și toți oamenii pe care îi aveai în Haran, și ai ieșit să mergi în țara Canaanului, Sfinte Avraam, pământul făgăduit de Dumnezeu, unde trăiau cananeenii. Ajuns în Canaan, te-ai stabilit la locul denumit Sichem la stejarul Mamvri. Acolo ți S-a arătat Domnul și ți-a zis: "Țara aceasta o voi da urmașilor tăi", iar tu ai strigat de bucurie: Aliluia!

Icosul 3

Dar făcându-se foamete mare, te-ai coborât în Egipt cu tot neamul tău și al lui Lot și din teama de a nu fi ucis pentru frumusețea soției tale ai spus ca e sora ta, iar ea a fost răpită în casa lui Faraon sa devină femeia lui, Sfinte Avraam. Pentru aceasta Faraonul te-a umplut de daruri: oi, vite mari și asini, slugi și slujnice, catâri și cămile, iar noi plângem pentru suferința ta:
Bucură-te, căci Dumnezeu a îngăduit să fii despărțit de soție;
Bucură-te, că aceasta a fost dusă în casa lui Faraon;
Bucură-te, că te-ai rugat cu lacrimi pentru întoarcerea ei;
Bucură-te, ascultat fiind de Dumnezeu;
Bucură-te, trimițând Acesta bătăi mari și grele peste Faraon și casa lui;
Bucură-te, că de teama Faraonul a eliberat-o pe Sarai din robie;
Bucură-te, că ai plecat înapoi în Canaan și mai bogat ca înainte;
Bucură-te, cel binecuvântat de Dumnezeul cel Preaînalt;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 4

Făcându-se război în valea Sidim, cetățile Sodomei și Gomorei au căzut prizoniere și odată cu ele și Lot cu neamul lui care se despărțise de tine, Sfinte Avraam, trăind cu corturile până în cetatea Sodomei. Auzind că Lot, rudenia ta, a fost luat în robie, ai adunat oamenii tăi de casă, trei sute optsprezece, și ai urmărit pe vrăjmași și năvălind asupra lor noaptea, tu și oamenii tăi i-ați bătut și i-ați alungat până la Hoba, care este în stânga Damascului, întorcând toată prada luată din Sodoma, și eliberându-l și pe Lot, cu averea, femeile și oamenii lui, iar pentru această victorie i-ai mulțumit lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

La întoarcerea de la război te-a întâmplinat Melchisedec Regele Salemului, Sfinte Avraam, care ți-a adus pâine și vin, căci Melhisedec era preotul Dumnezeului celui Preaînalt. Acesta te-a binecuvântat și ți-a zis: "Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului. Și binecuvântat să fie Dumnezeul cel Preaînalt, Care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!". Ne bucurăm pentru aceasta și te lăudăm:
Bucură-te, cel ce credeai că suferința nu are timp, ea se cere alinată, de îndată, fără întârziere;
Bucură-te, pornind război imediat pentru eliberarea lui Lot;
Bucură-te, cel plin de milă și cinste, tată al dreptății;
Bucură-te, căci pentru aceasta Dumnezeu te-a binecuvântat;
Bucură-te, trimițându-l pe Melchisedec Regele Salemului să îți vestească victoria ca venind din mâinile lui Dumnezeu;
Bucură-te, că acesta a adus pâine și vin, întruchipând vestirea Sfintelor Taine – Trupul și Sângele Domnului Hristos;
Bucură-te, dându-i Regelui Salemului zeciuială din prada de război;
Bucură-te, părintele nostru după trup;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 5

Toate aceste fericiri erau însă umbrite de lipsa unui moștenitor de parte bărbătească, Sfinte Avraam, căci deși Dumnezeu făgăduise să ridice din tine un popor mare, Sarai soția ta nu năștea. Atunci aceasta ți-a dat-o pe slujnica ei Agar, care a zămislit un prunc pe care l-ai numit Ismail, strigându-I celui care ascultase rugăciunile tale: Aliluia!

Icosul 5

Când erai în vârstă de 99 de ani, Sfinte Avraam, Dumnezeu ți s-a arătat din nou și Și-a reînnoit legământul de a-ți da un copil de la Sarai, ca să devii prin el tată a mulțime de popoare, ți-a schimbat numele din "Avram" în "Avraam", iar pe Sarai a numit-o "Sara", spunând că va fi "mamă de popoare și regi peste popoare se vor ridica din dânsa". Te rugăm primește rugăciunile noastre:
Bucură-te, cel cu nume schimbat, ca o naștere din nou;
Bucură-te, că Dumnezeu l-a numit pe fiul tău nenăscut Isaac;
Bucură-te, că Domnul a încheiat legământului Lui nu cu Ismail fiul legii, ci cu Isaac fiul făgăduinței;
Bucură-te, scriind acest legământ și în carnea bărbaților din neamul tău;
Bucură-te, că Domnul ți-a promis că El va fi scut si răsplată, că vei avea mulți descendenți și țara Canaanului va fi moștenirea ta;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a cerut în schimb să primești cu credință aceste promisiuni, să le accepți și să te încrezi în Dumnezeu ca Domn al tău;
Bucură-te, că legământul a fost înlocuit de venirea Domnului Iisus Hristos;
Bucură-te, că noua Lege a adus-o Domnul Hristos, prin "Sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți, spre iertarea păcatelor";
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 6

Apoi Domnul Dumnezeu ți s-a arătat din nou într-o zi când ședeai la ușa cortului tău la Stejarul lui Mavri, Sfinte Avraam, căci ai văzut dintr-o data trei Oameni care stăteau înaintea ta și te-ai grăbit să le speli picioarele, să îi odihnești la umbra copacului și să îi ospătezi. Inima ta sălta de bucurie, știind că Însuți Dumnezeu te cerceta prin cei trei, Sfânta Treime fiindu-ți arătată pentru marea ta credință, și Îi strigai slava Domnului: Aliluia!

Icosul 6

Dumnezeu cel ce glăsuia prin unul dintre Oameni ți-a spus din nou, Sfinte Avraam, că soția ta Sara va naște un prunc peste un an, "pe vremea aceasta", și ți-a dezvăluit taina Sodomei și Gomorei pe care vroia să le nimicească din cauza că se umpluse paharul nelegiuirilor în cele două cetăți. Ne cutremurăm și te chemăm:
Bucură-te, învrednicit de Dumnezeu cu cercetarea Lui;
Bucură-te, căci acesta a cunoscut râsul lui Sara, așa cum El Cunoaște tot și toate;
Bucură-te, că ea se mirase cum să mai zămislească la 90 de ani;
Bucură-te, încredințată de Dumnezeu că la El nimic nu e cu neputință;
Bucură-te, că strigarea Sodomei și a Gomorei era mare și păcatul lor cumplit de greu;
Bucură-te, Sfinte Avraam, că ai încercat să mijlocești pentru iertarea lor în fața lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pentru rugăciunile tale, Domnul a primit să salveze cetățile pentru 10 drepți;
Bucură-te, că negăsind nici măcar 10 drepți, Domnul a slobozit peste Sodoma și Gomora ploaie de pucioasă și foc din cer;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 7

După cum a făgăduit Domnul, Sara a născut un băiat la bătrânețe, Sfinte Avraam, punându-i numele Isaac așa cum fusese voia Lui, primind moștenitor de parte bărbătească și chemându-L pe Dumnezeu în glas de bucurie: Aliluia!

Icosul 7

Dar pentru că în sânul familiei tale era ceartă fiindcă Sara se temea ca Isamil să nu îi ia moștenirea lui Isaac, Sfinte Avraam, i-ai alungat pe el și pe mama lui Agar, încredințat de Dumnezeu care ți-a zis: "Să nu ți se pară grele cuvintele cele pentru prunc și pentru roabă; toate câte-ți va zice Sara, ascultă glasul ei; pentru că numai cei din Isaac se vor chema urmașii tăi. Dar și pe fiul roabei acesteia îl voi face neam mare, pentru că și el este din sămânța ta." Te rugăm, Sfinte, primește aceste cuvinte umile:
Bucură-te, zămislind la 100 de ani tu și 90 soția ta Sara;
Bucură-te, cel prin care Dumnezeu a arătat că voia Lui biruiește rânduiala firii;
Bucură-te, cel mult încercat în rugăciune și răbdare;
Bucură-te, cel răsplătit cu daruri peste măsură;
Bucură-te, fiind iubit de Dumnezeu pentru statornicia în credință;
Bucură-te, făcând ospăț mare la înțărcarea copilului;
Bucură-te, primind pacea bătrâneților;
Bucură-te, știind acum că ai moștenitor de la Sara;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 8

Vrând să te încerce Dumnezeu ți-a trimis apoi cea mai grea încercare, în perioada cea mai fericită din viața ta, Sfinte Avraam, căci aveai pruncul mult dorit pe care îl iubeai nespus. Dar într-o zi Dumnezeu ți-a vorbit: "Ia pe fiul tău, pe Isaac, pe singurul tău fiu, pe care-l iubești, și du-te în pământul Moria și adu-l acolo ardere de tot pe un munte, pe care ți-l voi arăta Eu", iar tu, îndurerat, nu ai încetat să Îl lauzi pe Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Pe drum Isaac te-a întrebat unde este oaia pe care urma să o jertfești, și i-ai răspuns că de aceasta se va îngriji Domnul, Sfinte Avraam. Ajuns sus pe munte ai construit acolo jertfelnic, ai așezat lemnele pe el și, legând pe Isaac fiul tău, l-ai pus pe jertfelnic deasupra lemnelor, apoi ți-ai întins mâna și ai luat cuțitul ca să junghii pe fiul tău. Ne cutremurăm de marea ta credință și te strigăm:
Bucură-te, că nu ai ezitat să împlinești porunca Domnului;
Bucură-te, fiind gata să aduci jertfa de sânge propriul tău copil;
Bucură-te, că Îngerul Domnului nu te-a lăsat să duci la bun sfârșit încercarea;
Bucură-te, că Dumnezeu ți-a purtat de grijă;
Bucură-te, că ți-a dat în loc un berbec pentru jertfă;
Bucură-te, că te-a binecuvântat că ai ascultat glasul Lui;
Bucură-te, că ți-a promis că va înmulți neamul tău ca stelele cerului;
Bucură-te, că Dumnezeu ne-a dat apoi jertfa Lui pentru păcatele noastre: pe Fiul Său Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 9

Cu multă durere ai îngropat-o pe soția ta Sara, și apoi ajungând la binecuvântata vârstă de 175 de ani, Dumnezeu a încheiat viața ta pământească, Sfinte Avraam, lăsând în urma ta trei spițe de neam bărbătesc din care mai apoi s-au născut popoarele lumii. Ai trăit o viață îmbelșugată și plină de bucurii, și niciodată nu ai încetat să Îi strigi lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Dar în timpul vieții tale Dumnezeu nu și-a împlinit făgăduința de a-ți da în stăpânire pământul Canaanului, fiind mereu străin în locurile unde ai trăit, ca și când promisiunea Lui se referea la a-ți rândui un pământ mult mai prețios: moștenirea vieții veșnice – cetatea cu temelii tari al cărei meșter si ziditor este Dumnezeu. Ne minunăm și te chemăm:
Bucură-te, pribeag în cele pământești;
Bucură-te, statornic în cele ale credinței;
Bucură-te, primind Cerul ca moștenire veșnică;
Bucură-te, cu bucuria îngerilor din Rai;
Bucură-te, petrecând cu cei dragi pe pământ;
Bucură-te, viețuind cu Iubirea vieții tale Dumnezeu, în Cer;
Bucură-te, sfințenie desăvârșită în trup neputincios;
Bucură-te, vultur ridicat în înălțimi de sufletul cel luminos;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 10

Ne-ai născut pe toți din sămânța ta, Sfinte Avraam. Te rugăm trimite binecuvântarea vestită ție de Domnul Dumnezeu peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi sa primim Duhul făgăduit, strigându-I lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Pentru împlinirea făgăduinței făcute ție de Domnul a venit Hristosul Unsul lui Dumnezeu, după cum spune Apostolul Pavel: "Și acum sunt dat în judecată pentru nădejdea făgăduinței pe care a făcut-o Dumnezeu părinților noștri, și a cărei împlinire o așteaptă cele douăsprezece seminții ale noastre care slujesc necurmat lui Dumnezeu. Și anume că Hristosul trebuie să pătimească și că după ce va fi cel dintâi din învierea morților va vesti lumina norodului si Neamurilor." Te rugăm, Sfinte Avraam, ascultă laudele noastre:
Bucură-te, că ai primit un loc al tău de după moarte, Sânul lui Avraam, loc de comuniune și iubire a celor drepți adormiți;
Bucură-te, rugându-te ca toate noroadele să cunoască pe Duhul Sfânt;
Bucură-te, aducând popoarele rătăcite la Adevărul Hristos;
Bucură-te, lipind de inimile tuturor dorința de mântuire;
Bucură-te, clădind în toți oamenii dorul de Dumnezeu;
Bucură-te, mijlocind să fim toți împreună în credința în Sfânta Treime;
Bucură-te, părintele neamului creștinesc;
Bucură-te, prinzându-ne cu mâinile tale sfinte să nu cădem;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 11

Sufletul tău a fost atras de harul lui Dumnezeu, înțelegând că El te iubește, iar prin viața pe care ai trăit-o ți-ai desăvârșit conștiința, Sfinte Avrram. Cu toate că El te-a încercat mult și în mintea ta au fost multe conflicte și neînțelegeri pentru felul în care Dumnezeu își împlinește Voia, ai umblat în lumină și în comuniune cu El, împlinit de simțământul dragostei Domnului tău pe care Îl strigai necontenit: Aliluia!

Icosul 11

Toată viețuirea ta a fost o slujire continuă a lui Dumnezeu, bucurându-te zilnic de părtășia cu El, Sfinte Avraam. Dumnezeu ți-a vegheat căderile, fiind mereu prezent să te ridice, iar noi te chemăm:
Bucură-te, cel ce L-ai cunoscut intim și profund pe Dumnezeu;
Bucură-te, binecuvântat cu descoperirile Domnului;
Bucură-te, căci acestea au fost bogate și pline de învățătură;
Bucură-te, primind călăuzire direct de la Dumnezeu;
Bucură-te, cel ce ai umblat cu Domnul, care ți s-a arătat în har;
Bucură-te, așteptând totul de la El;
Bucură-te, că din căderi te-ai ridicat mai înțelept duhovnicește;
Bucură-te, că din rugăciune și ascultare te-ai învrednicit de viața veșnică;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 12

Credința ta a fost neclintită și credeai că dacă Dumnezeu ți-a făcut un legământ, atunci El va găsi o cale de a împlini ceea ce părea cu neputință pentru mintea omenească, Sfinte Avraam. Toate acestea au devenit cu putință pentru că ai urmat întocmai descoperirile și învățătura oferite de Dumnezeu, fără a pune deloc la îndoială ceea ce vedeai și auzeai, chemându-L pe Dumnezeu tot mereu: Aliluia!

Icosul 12

Această ascultare desăvârșită te-a condus la treapta desăvârșită a credinței neclintite, iar Dumnezeu ți-a socotit credința ca și dreptate. Te slăvim și te lăudăm:
Bucură-te, că prin credință ai plecat spre locul tău de moștenire;
Bucură-te, că prin credință te-ai așezat în țara făgăduinței;
Bucură-te, că prin credință ai așteptat cetatea cerească;
Bucură-te, că prin credință a primit și Sara puterea să zămislească la bătrânețe;
Bucură-te, că prin credință ai ascultat porunca Domnului să îl jertfești pe fiul tău Isaac;
Bucură-te, că în credință din tine s-a născut Seminția Iisus Hristos;
Bucură-te, că în credință ai murit fără să fi căpătat cele făgăduite;
Bucură-te, premergătorul urcării noastre în Duh la Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 13

O, Sfinte binecuvântat Patriarh Avraam, cel ce te-ai bucurat cu inima și cu trupul de Dumnezeul cel Viu iar acum te îndestulezi de fericirea îngerilor în Canaanul cel Ceresc, caută spre noi care te chemăm în rugăciune și mijlocește să ne dea Domnul darul credinței, ca să ni se socotească și nouă credința ca dreptate, slăvindu-L pe Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerii cei luminoși din ceruri s-au minunat văzând viața ta, Sfinte Avraam, căci Dumnezeu te-a născut a doua oară prin cercetarea Lui pe care ai primit-o cu toată inima, descoperindu-L pe Unul Dumnezeu și devenind mijlocitorul binecuvântării Sale pentru toate neamurile. Te slăvim și ne rugăm ție așa:
Bucură-te, bărbat curajos și căutător de Adevăr Sfânt;
Bucură-te, unit cu Dumnezeu în toată ființa ta;
Bucură-te, izvor de binecuvântări duhovnicești;
Bucură-te, privire neabătută de la împlinirea făgăduinței Domnului;
Bucură-te, plămădit din credință și dreptate;
Bucură-te, iubindu-L din toată inima pe Dumnezeul tău;
Bucură-te, cel ce mai întâi l-ai auzit pe Dumnezeu;
Bucură-te, celui care apoi, fiind crescut duhovnicește, "ți s-a arătat Domnul";
Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Condacul 1

Ales de Dumnezeu din neam care slujea la alți dumnezei, ai urmat chemarea Lui alegând pe cele nevăzute în locul celor văzute și pe cele viitoare în locul celor ce-ți stăteau înaintea ochilor, Sfinte Patriarh Avraam. Cel ce acum te bucuri de îmbrățișarea veșnică a Brațelor Lui Părintești, roagă-te și pentru noi cei ce te chemăm: Bucură-te, Sfinte Patriarh Avraam, du-ne și pe noi în Sânul Raiului la Tatăl Dumnezeu!

Apoi se face otpustul: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Amin.

Rugăciune către Sfântul și Dreptului Patriarh Avraam, părintele poporului lui Dumnezeu

Celui ales dintre cei Sfinți și Drepți, Patriarhului Avraam îi aducem laude și cântări, ridicându-i rugăciuni fierbinți, căci viețuind în Împărăția lui Dumnezeu se bucură de acum de părtășia deplină și veșnică cu El.
Sfinte Avraam, părintele nostru după trup prin Isaac, fiul făgăduinței pe care l-ai dat la moarte ca să asculți de glasul lui Dumnezeu și care fiind salvat de înger a devenit părintele neamului creștinesc, te strigăm și ne rugăm ție: mijlocește la Dumnezeul tău și al nostru să fie Milostiv cu noi, să ne îndrepte cu blândețe căderile, să ne ridice cu tărie din deznădejde, să ne cuprindă în Brațele lui de Tată și să ne dea harul credinței.
Devenind fiii lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos, aducem laude Celui Mare între Sfinți Fiului lui Dumnezeu, și ne rugăm ție Sfinte Avraam care ești tatăl tuturor celor care cred în Dumnezeul cel Adevărat.
Caută spre noi cu milă și cu îndurare, eliberează-ne din robie cum l-ai eliberat pe Lot din mâinile neamurilor străine, adu rodirea pântecelui pentru femeile care, ca și Sara, se îndreaptă spre bătrânețe și plâng nemângâiate de dor că nu își pot ține fii în brate, și la sfârșitul vieții du-ne cu tine în Cetatea făgăduinței, în Împărăția Domnului Dumnezeu, acolo unde nu e nici întristare nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Amin.

Sfântul și Dreptului Patriarh Avraam - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului și Dreptului Patriarh Avraam

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului și Dreptului Patriarh Avraam - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare
(12 iunie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Onufrie cel Mare a fost unul dintre marii sfinți pustnici din deșertul Egiptului de Sus, cunoscut și cu numele de Teba, care a marcat profund spiritualitatea răsăriteană în timpul […]

† Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului
(6 aprilie)

FB Mess WA Like Sfântul Ierarh Eutihie, Patriarhul Constantinopolului, datorită vieții sale curate a primit de la Dumnezeu darul prorociei și pe cel al facerii de minuni, vindecând pe mulți trupește și îndrumându-i pe calea […]

† Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, din cei 70
(15 aprilie)

FB Mess WA Like Sfinții Apostoli Aristarh, Pud și Trofim, sunt trei sfinți apostoli extrem de iubiți de toți credincioșii din întreaga lume, făcând parte din cei Șaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2023 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram