Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Apreciază Articolul

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul poate fi citi de orice creștin pentru a cere de la Dumnezeu întărirea credinței și pentru a primi puterea de a-L mărturisi pe Hristos în cele mai grele momente, la fel cum a făcut-o și Sfântul Mucenic Ignatie Teoforul.

Înainte de a începe Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul trebuie citite Rugăciunile începătoare pe care le găsiți în Rugăciunile de dimineață sau Rugăciunile de seară. Link-uri către aceste rugăciuni le găsiți mai jos ⬇⬇⬇
APĂSAȚI AICI PENTRU A CITI RUGĂCIUNILE ÎNCEPĂTOARE.

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul - text

Tropar la Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul, glasul al 4-lea

Și părtaș obiceiurilor și următor scaunelor Apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte. Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învățând și cu credință răbdând până la sânge, Sfințite Mucenice Ignatie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condacul 1

Sosit-a astăzi bucurie și mângâiere tuturor drept-credincioșilor creștini la prăznuirea dumnezeiescului Ierarh și Mucenic Ignatie, pe care din copilărie Mântuitorul în preasfintele Sale brațe L-a luat și L-a purtat și a cărui fericită inimă sălaș Cuvântului s-a arătat. Pe acesta toți cu evlavie cinstindu-l, așa să strigăm: Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Icosul 1

Îngerească viață pe pământ ai petrecut, dumnezeiescule Ierarhe Ignatie, cu văpaia dragostei lui Hristos inima ta aprinzând, cu gura și cu limba, în toată vremea și locul, slavoslovind; pentru care și noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, al ierarhilor și mucenicilor mare soare;
Bucură-te, adevăratule lucrător al rugăciunilor celor gândite;
Bucură-te, sălașule cuvântător, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat;
Bucură-te, biserică vie a Marelui Împărat;
Bucură-te, că și pe a ta inimă jertfă lui Dumnezeu o ai sfințit;
Bucură-te, căci cu inima crezând, cu gura pe Hristos la arătare luminat L-ai propovăduit;
Bucură-te, că din copilărie ai fost ales și chemat de Hristos;
Bucură-te, stâlp al Bisericii mult luminos;
Bucură-te, vasule ales, care lui Pavel te-ai asemănat;
Bucură-te, că numele lui Hristos înaintea păgânilor l-ai purtat;
Bucură-te, că de la "fiul tunetului" dreapta credință ai învățat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 2

Ales ai fost spre păstorire, cu sfatul tuturor Sfinților Apostoli, unde cu râvnă apostolească foarte te-ai ostenit și talantul cel dat ție l-ai înmulțit. Făclie mult luminoasă în sfeșnicul Bisericii ai fost și pe mulți i-ai învățat a cânta lui Hristos: Aliluia!

Icosul 2

Așezat-ai preafrumoasă rânduială de slavoslovie în Biserica lui Hristos, asemenea cetelor îngerești pe care singur le-ai văzut în a ta descoperire, cu bună cuviință pe Dumnezeu slavoslovind; auzi-ne și pe noi, care te lăudăm pe tine așa:
Bucură-te, al Siriei și al Antiohiei luminătorule;
Bucură-te, al așezămintelor apostolești cu sfințenie păstrătorule;
Bucură-te, desăvârșitule slujitor al tinerilor lui Hristos;
Bucură-te, al Bisericii celei dreptmăritoare sfeșnic mult luminos;
Bucură-te, că în Antiohia ucenicii lui Hristos creștini s-au numit;
Bucură-te, că pe poporul cel nou cu cuvântul și cu fapta l-ai povățuit;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos pe tine te-ai jertfit;
Bucură-te, că prin lumina vieții tale multe suflete ai luminat;
Bucură-te, că prin ușa adevărului în staulul lui Hristos ai intrat;
Bucură-te, că prin tine turma lui Hristos pășune bună a aflat;
Bucură-te, că pe tine cuvântătoarea turmă foarte te-a ascultat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 3

Stătut-ai, Preafericite, ca o nicovală a Duhului, cu multă răbdare în fața tuturor necazurilor, a prigonitorilor care neîncetat te loveau și pentru toate mulțumeai lui Dumnezeu, Care te întărea pe tine, spre a-I cânta Lui: Aliluia!

Icosul 3

Auzind împăratul Traian că tu ești numit purtător de Dumnezeu, te-a întrebat pe tine: "Ce înseamnă această numire?". La care întrebare cu mare îndrăzneală i-ai răspuns și nedumeririi lui cu înțelepciune i-ai descoperit taina; pentru care primește, te rugăm, și de la noi aceste smerite cântări:
Bucură-te, că prin scurte cuvinte lui i-ai arătat;
Bucură-te, că ce înseamnă "purtător de Dumnezeu" pe el l-ai învățat;
Bucură-te, că la întrebarea împăratului Traian ai răspuns luminat;
Bucură-te, că pe împăratul Traian pentru a lui nedumerire l-ai mustrat;
Bucură-te, că pe zeii lui cei mincinoși deșertăciune i-ai arătat;
Bucură-te, că Traian împăratul de a ta bărbăție s-a minunat;
Bucură-te, că taina Întrupării Cuvântului lui Traian i-ai propovăduit;
Bucură-te, că de mântuitoarele pătimiri ale lui Hristos tu i-ai vorbit;
Bucură-te, că și preaslăvita Înviere a lui Hristos lui o ai vestit;
Bucură-te, că minunile lui Dumnezeu înaintea împăraților le-ai arătat;
Bucură-te, că de furia lui Traian nu te-ai înfricoșat;
Bucură-te, că în dreapta credință ai rămas nemișcat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 4

Văzând împăratul Traian marea ta îndrăzneală și neclintirea de adevăr, foarte s-a mâniat pe tine, mărturisitorule al numelui lui Hristos, și în temniță te-a aruncat. Iar tu, Fericite, cu mare bucurie ai primit hotărârea lui și lui Hristos laudă I-ai dat, cântând: Aliluia!

Icosul 4

După a ta aruncare în temniță, Traian împăratul toată noaptea nu a putut dormi, socotind întru sine cu ce fel de moarte te va pierde; iar tu, pătimitorule, îți găteai a ta inimă spre a primi cu bucurie moartea pentru doritul tău Iisus. Deci cu cuviință și noi către tine zicem așa:
Bucură-te, că numele lui Iisus Hristos înaintea lui Traian cu mare îndrăzneală L-ai mărturisit;
Bucură-te, că de a ta bărbăție și îndrăzneală a rămas uimit;
Bucură-te, căci cu ai săi sfetnici s-a sfătuit spre a ta pierzare;
Bucură-te, că și tu cu mare sete așteptai moartea fără înspăimântare;
Bucură-te, că, auzind tu această hotărâre, foarte te-ai bucurat;
Bucură-te, că spre mâncarea fiarelor pe tine te-au osândit;
Bucură-te, că cei păstoriți de tine, auzind a ta osândire spre moarte, foarte s-au întristat;
Bucură-te, că tu pe toți cu cuvinte de îmbărbătare foarte i-ai mângâiat;
Bucură-te, că de la Antiohia la Roma ai fost trimis fiarelor spre mâncare;
Bucură-te, că pe a ta cuvântătoare turmă o ai binecuvântat la plecare;
Bucură-te, căci cu mare fierbințeală la a ta plecare pentru Biserică te-ai rugat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 5

Tânguitu-s-a cu amar la a ta plecare din Antiohia toată mulțimea binecredincioșilor, și pe tine, iubitul ei păstor, cu lacrimi te-a petrecut. Iar tu, preaînțelepte, pe toți i-ai învățat să nu slăbească în dreapta credință și pentru toate să dea slavă lui Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Venit-au, după porunca împărătească, zece ostași aspri și nemilostivi, care cu mare mânie legându-te în lanțuri, te-au dus la corabie; și așa, spre chinuri ai început a călători. Iar creștinii cei binecredincioși, cu silința inimii, te lăudau, zicând așa:
Bucură-te, păstorul nostru cel bun și iubit;
Bucură-te, că a ta călătorie spre cer acum a sosit;
Bucură-te, că această sfântă călătorie tu foarte o ai dorit;
Bucură-te, că din Seleucia plecând, la Smirna ai sosit;
Bucură-te, că tu acolo cu Sfântul Policarp te-ai întâlnit;
Bucură-te, că de vorbirea cu el tu foarte te-ai mângâiat;
Bucură-te, că Fericitul Policarp ale tale lanțuri le-a sărutat;
Bucură-te, că preoții și clericii cu lacrimi au udat lanțurile tale;
Bucură-te, că mulțimea creștinilor, văzându-te legat, se tânguia cu jale;
Bucură-te, că mulți, văzând lanțurile tale, spre mărturisire s-au îmbărbătat;
Bucură-te, că toți cu umilință și cu dragoste te priveau când de la ei ai plecat;
Bucură-te, că a nu te uita în ale lor sfinte rugăciuni pe toți i-ai rugat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 6

Arzând cu dorirea de a pătimi pentru numele lui Hristos, foarte ai rugat prin scrisoare pe creștinii cei din Roma a nu pune piedică la a ta sfântă alergare, și cu mare bucurie așteptând ziua chinuirii tale, cântai lui Dumnezeu laudă din inimă: Aliluia!

Icosul 6

Sfătuit-ai pe bunii creștini să nu arate către tine dragoste deșartă, spre a te cruța și a te vedea viu cu trupul, ci mai vârtos cu toții să se roage spre a-ți dărui ție Dumnezeu răbdare până la sfârșit; iar noi, păcătoșii, cinstind a ta sfântă dorire, zicem către tine așa:
Bucură-te, pătimitorule al bunei credințe, cel cu dor înfocat;
Bucură-te, căci cu fierbințeala credinței tale lui Petru te-ai asemănat;
Bucură-te, că asemenea lui Pavel, la Roma plecând, cu lanțuri ai fost legat;
Bucură-te, că pe feciorelnicul Evangheliei cu dragoste l-ai urmat;
Bucură-te, că dulcețile acestui veac pe tine nu te-au biruit;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Iisus Hristos întru feciorie ai viețuit;
Bucură-te, că slava veacului de acum o ai trecut cu vederea;
Bucură-te, că slava veșnicelor bucurii ți-a fost ție mângâierea;
Bucură-te, că pentru adevărata fericire pururea te întăreai cu darul;
Bucură-te, păstorule cel adevărat al turmei tale;
Bucură-te, că în suferințele tale pe Duhul cel Sfânt Îl aveai mângâietor;
Bucură-te, că lui Iisus, Păstorul cel Mare, ai fost următor;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 7

Zis-ai, Fericite, că "de la Siria până la Roma pe pământ și pe apă cu fiarele mă lupt", arătând prin aceasta cruzimea și sălbăticia ostașilor celor păgâni de a spori chinurile tale. Dar tu, răbdătorule de chinuri, mulțumeai lui Dumnezeu, Care te întărea în răbdare, și cântai: Aliluia!

Icosul 7

Arătat-ai, omule al lui Dumnezeu, că creștinătatea nu este numai un lucru al sfătuirii, ci mai ales al măririi de suflet și al suferinței pentru adevăr; căci prin suferință ai dovedit tăria credinței. Te rugăm, auzi-ne și pe noi, cei neputincioși, care te lăudăm așa:
Bucură-te, că tu, ca cerbul spre izvoarele apelor, spre chinuire alergai;
Bucură-te, că pe creștinii cei din Roma prin scrisori foarte îi rugai;
Bucură-te, căci așa le ziceai: "Nimeni din voi să nu îndrăznească!";
Bucură-te, căci o dorire aveai, de la mâncarea fiarelor să nu te oprească;
Bucură-te, căci pe toate cele de aici le-ai socotit deșertăciune;
Bucură-te, că moartea cea pentru Hristos ai socotit-o înțelepciune;
Bucură-te, că te-ai silit pe cât a fost cu putință;
Bucură-te, că de o mie de ori doreai să mori pentru dragostea credinței și pentru dreapta credință;
Bucură-te, că pe stăpânitorul veacului de acum prin suferință l-ai biruit;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos răbdare ai avut până la sfârșit;
Bucură-te, că prin dragoste dumnezeiască faptele credinței le-ai arătat;
Bucură-te, căci cu sete arzătoare în calea dumnezeieștilor porunci ai alergat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 8

Purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, purtat-ai neîncetat pe a ta limbă numele lui Iisus Hristos; avut-ai de-a pururi în minte prezența Lui, iar în inimă sete de dragostea Lui, prin care gânditor și simțitor Îl lăudai pe El, strigând: Aliluia!

Icosul 8

Călătorit-ai, Sfinte Mucenice, cu mare osteneală și necazuri prin Troada și Neapoli, apoi prin Filipopoli și Macedonia, sfătuind și întărind pe creștinii cei de acolo; iar noi nevrednicii, cinstind mucenicia ta și călătoria cea spre moarte, zicem așa:
Bucură-te, căci cu mare îndrăzneală, în legături fiind, cuvântul lui Dumnezeu l-ai mărturisit;
Bucură-te, că, prin scrisoare, pe creștinii cei de acolo foarte i-ai întărit;
Bucură-te, că pe tine legat în lanțuri te-au văzut, pentru dragostea lui Hristos;
Bucură-te, căci creștinii cei din Macedonia cu inimă îndurerată te priveau;
Bucură-te, că urmele sfintelor tale picioare cu lacrimi le sărutau;
Bucură-te, că prin cuvintele tale ei tare s-au îmbărbătat;
Bucură-te, că pentru ei și pentru Hristos sufletul ți-ai pus;
Bucură-te, jertfă vie și cuvântătoare a lui Hristos Iisus;
Bucură-te, apărătorule al dreptei credințe preaînfocat;
Bucură-te, pătimitorule al lui Hristos cel mult încercat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 9

Trecut-ai, pătimitorule, în a ta călătorie, pe Marea Adriatică și a Tirului, sosind în Puteoli, unde cu mare dragoste ai fost întâmpinat de bunii creștini cei de acolo, pe care mult i-ai sfătuit să fie tari și statornici în credința lui Iisus Hristos și să-I cânte: Aliluia!

Icosul 9

Ajuns-ai, purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, la Roma, unde împreună cu scrisorile împăratului te-au predat ostașii eparhului cetății; iar după ce au citit scrisorile cu poruncile ce le dădea împăratul, au pregătit fiarele spre a ta mâncare. Noi, de aceasta aducându-ne aminte, zicem așa:
Bucură-te, că în toată Roma vestea sosirii tale creștinii o au auzit;
Bucură-te, că toți ziceau: "Episcopul Siriei la noi a venit";
Bucură-te, căci creștinii în taină se adunau;
Bucură-te, căci cu bucurie și cu întristare de a ta venire vorbeau;
Bucură-te, că în locul unde erai cu toții s-au adunat;
Bucură-te, că pe tine în lanțuri, pentru Hristos, te-au văzut legat;
Bucură-te, căci ei au înțeles că spre mâncarea fiarelor ești pregătit;
Bucură-te, că aceasta înțelegând cu inima lor, toți au pătimit;
Bucură-te, căci cu a ta mâncare de fiare, eparhul pe creștinii cei din Roma voia să-i înfricoșeze;
Bucură-te, că în temniță pentru Iisus Hristos erai ținut legat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 10

Adunatu-s-a mare mulțime de popor din toată cetatea Romei, auzind că Episcopul Siriei va fi dat spre mâncarea fiarelor. Iar tu, purtătorule de Dumnezeu, Ignatie, având în a ta inimă pe Iisus Hristos, așteptai cu liniște și cu bucurie mult doritul tău ceas și, prin neîncetată rugăciune a inimii, gânditor strigai lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Adusu-te-au ostașii în priveliște pe tine, Preafericite, spre a te da fiarelor mâncare. Împlinitu-s-a a ta sfântă dorire, pentru care mai înainte ziceai: "Grâu sunt și voiesc să mă macin de dinții fiarelor, spre a mă face pâine dulce Preasfintei Treimi!", iar noi, smeriții, însoțind gânditor a ta sfântă dorire, zicem așa:
Bucură-te, că în priveliște spre mâncarea fiarelor acum te-au adus;
Bucură-te, că în acest ceas în cămara inimii tale vorbeai cu Iisus;
Bucură-te, că leii flămânzi spre a ta mâncare pregătiți erau;
Bucură-te, că acum cu spaimă și cu mirare privitorii așteptau;
Bucură-te, că în acel moment tu cu sete dumnezeiască i-ai așteptat;
Bucură-te, că, intrând în arenă, către popor cu mare glas ai strigat;
Bucură-te, că în fața a toată mulțimea adevărul l-ai arătat;
Bucură-te, că pe Iisus Hristos L-ai mărturisit luminat;
Bucură-te, că pe El L-ai arătat că este Dumnezeu adevărat;
Bucură-te, că încă sfânta mărturisire pe buze o aveai când leii veneau spre tine urlând;
Bucură-te, că în acel minut leii pe tine te-au sfâșiat;
Bucură-te, că acum sfântul tău suflet spre cer a zburat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 11

Făcutu-s-a mormânt sfântului tău trup pântecele leilor, iar cerul cămară preacurată s-a pregătit pentru fericitul tău suflet, unde ajungând, pururea pe Dulcele tău Iisus ÎI vezi și acolo împreună cu toate cetele îngerilor și ale sfinților Îl lauzi pe El, cântând: Aliluia!

Icosul 11

Minune mare și preadorită s-a văzut la sfârșitul tău, Sfinte Mucenice Ignatie, căci leii mâncând sfântul tău trup, după cum singur mult ai dorit, inima ta întreagă și neatinsă a rămas, spre a se arăta tuturor adevărul cel de tine mărturisit; pentru care noi, slăvind dumnezeiasca Pronie, către tine zicem așa:
Bucură-te, că acum dorirea ta a luat sfârșit;
Bucură-te, că acum, grâule al lui Dumnezeu, dinții fiarelor te-au măcinat;
Bucură-te, că inima ta cea de Dumnezeu iubitoare leii nu o au mâncat;
Bucură-te, că spre mustrarea necredincioșilor Dumnezeu pe ea o a păstrat;
Bucură-te, că pe a ta inimă păgânii cu sabia în două o au despicat;
Bucură-te, că la despicarea inimii tale mare minune s-a arătat;
Bucură-te, că pe amândouă părțile inimii tale scris era preafrumos;
Bucură-te, căci cu slove de aur scria: Iisus Hristos;
Bucură-te, Ignatie, grâul cel de Hristos semănat;
Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos de dinții fiarelor te-ai măcinat;
Bucură-te, pâinea Marelui Împărat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 12

Dar au rămas Bisericii lui Hristos unele din oasele tale pe care leii nu le-au mâncat, și pe acestea ca pe o vistierie de mult preț adunându-le, cu mare bucurie binecredincioșii le sărutau și pe Dumnezeu, Cel ce te-a întărit pe tine până la sfârșit, Îl lăudau, zicând: Aliluia!

Icosul 12

Serafim pururea înfierbântat de dragostea lui Dumnezeu ai fost tu pe pământ, dumnezeiescule Ignatie, marele nostru ierarh, cu duhul arzând de bucurie și cu cutremur Domnului slujind; pentru care și noi, nepricepuții, îndrăznim a te lăuda pe tine, zicând:
Bucură-te, căci tu pe Dumnezeu din toată inima, cugetul și puterea ta L-ai iubit;
Bucură-te, căci tu cea dintâi poruncă prin a ta viețuire cu lucrul o ai împlinit;
Bucură-te, că inima, mintea și limba de-a pururea în rugăciune le aveai;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale cele de foc pururea cu duhul ardeai;
Bucură-te, că, prin gânditoarea rugăciune a inimii tale, dorul lui Dumnezeu pururea îl aprindeai;
Bucură-te, că, prin uimire și robia minții, în cer cu inima te suiai;
Bucură-te, că pe limba ta pururea numele lui Hristos ai purtat;
Bucură-te, că în inima ta pururea prezența lui Dumnezeu ai păstrat;
Bucură-te, că inima ta pururea după Dumnezeu a însetat;
Bucură-te, că, prin chinuri și moarte, pildă desăvârșită turmei ai dat;
Bucură-te, că spre moarte cu bucurie ai plecat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 13

O, preafericite arhiereule al lui Hristos Ignatie, pe care în brațele cele preasfinte din copilărie Hristos te-a luat și care toată viața ta pe El în a ta inimă L-ai purtat; te rugăm să mijlocești pentru noi, păcătoșii, către Preaînaltul Dumnezeu, ca să dobândim mila și ajutorul Lui în toate zilele vieții, și în veacul cel viitor să ne învrednicim a cânta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Îngerească viață pe pământ ai petrecut, dumnezeiescule Ierarhe Ignatie, cu văpaia dragostei lui Hristos inima ta aprinzând, cu gura și cu limba, în toată vremea și locul, slavoslovind; pentru care și noi te lăudăm, zicând:
Bucură-te, al ierarhilor și mucenicilor mare soare;
Bucură-te, adevăratule lucrător al rugăciunilor celor gândite;
Bucură-te, sălașule cuvântător, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat;
Bucură-te, biserică vie a Marelui Împărat;
Bucură-te, că și pe a ta inimă jertfă lui Dumnezeu o ai sfințit;
Bucură-te, căci cu inima crezând, cu gura pe Hristos la arătare luminat L-ai propovăduit;
Bucură-te, că din copilărie ai fost ales și chemat de Hristos;
Bucură-te, stâlp al Bisericii mult luminos;
Bucură-te, vasule ales, care lui Pavel te-ai asemănat;
Bucură-te, că numele lui Hristos înaintea păgânilor l-ai purtat;
Bucură-te, că de la "fiul tunetului" dreapta credință ai învățat;
Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Condacul 1

Sosit-a astăzi bucurie și mângâiere tuturor drept-credincioșilor creștini la prăznuirea dumnezeiescului Ierarh și Mucenic Ignatie, pe care din copilărie Mântuitorul în preasfintele Sale brațe L-a luat și L-a purtat și a cărui fericită inimă sălaș Cuvântului s-a arătat. Pe acesta toți cu evlavie cinstindu-l, așa să strigăm: Bucură-te, Ignatie de Dumnezeu purtătorule, care pe Iisus Hristos în inimă L-ai purtat!

Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul - video

Sfârșit - Acatistul Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul

Binecuvantare-Final-Rugaciune

Pentru a citi viața Sfântului Sfințit Mucenic Ignatie Teoforul - APĂSAȚI AICI.

Carte de rugăciuni în format fizic găsiți apăsând pe următorul link : Carte de rugăciuni cu rugăciunile de bazăCarte de rugăciuni cu toate rugăciunile.

Alte rugăciuni găsești apăsând ➡ AICI.

Floare-Final
autor: Pravila

Recomandări

† Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul (7 septembrie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Daniil Katunakiotul face parte dintre marii Duhovnici ai Muntelui Athos din secolul 20. Sub inspirat de Duhul Sfânt era capabil să discearnă duhurile și să vadă dacă ispitele care […]

† Sfinții Cuvioși Daniil și Misail de la Mănăstirea Turnu
(5 octombrie)

FB Mess WA Like Sfinții Cuvioși Daniil și Misail, de la Mănăstirea Turnu, au fost călugări la Mănăstirea Cozia, însă, dintr-o dorință arzătoare de Dumnezeu, au mers și mai departe de lume, în sihăstria munților, […]

† Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul din Dobrogea
(29 februarie)

FB Mess WA Like Sfântul Cuvios Ioan Casian Romanul din Dobrogea este unul dintre cei mai mari trăitori și gânditori ortodocși filocalici (o parte din scrieri prezente în Filocalia 1) din secolul al-IV-lea, născut pe […]

Scrie un comentariu

Câmpuri care necesită să fie completate sunt cel care au caraterul *

Floare-Final
© 2024 Toate materialele de pe această pagină sunt proprietatea pravila.ro
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram